ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1-31

Adventure-in-Georgia.jpg

Συναξαριστής – Αγιολόγιο

Κελτών Αγίων & Πάντων των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας

http://gkiouzelis.blogspot.com

Συντάκτης: Άβελ-Αναστάσιος Γκιουζέλης

* * *

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1

Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, υἱός Ἁγ. Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος, ἱερομάρτυς (23/10, +63) [4/1 σύναξι, 1/12 ἀνακομιδή λειψάνων]

Ναούμ ὁ Προφήτης, ἀπ’ τούς 12 μικρούς Προφῆτες τῆς Π. Διαθήκης, τό ὄνομά του σημαίνει “παρηγορητής” καί “παράκλητος”, ἀπό Ἐλ-Κός Παλαιστίνης, κοιμήθηκε στή Γαλιλαία Παλαιστίνης (1/12, +7ος αἰ. π.Χ)

Βιτάλιος Σιντόρενκο, Πρεσβύτερος, ὅσιος διά Χριστόν σαλός καί ὁμολογητής, ἱδρυτής καί ἡγούμενος πολλῶν κρυφῶν Μονῶν, στήν Τιφλίδα (=Tbilisi) Γεωργίας, ἀπό Krasnodar Ρωσίας (1/12, +1992) {ΧΑΙΡΕ No.: 155} <Πηγή: Ὁ Θαυμαστός Γέροντας Βιτάλιος, ἐκδ. Ὀρθ. Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 2008>

Βάρενκα τοῦ Σεργκάς, ὁμολογήτρια στό Σεργκάς Ρωσία, ἀπό Μάιντανι τοῦ Nizhny Novgorod Ρωσίας (1/12 καί 14/12, +1980) [κατά σαρκικῶν πειρασμῶν – Οἱ ἀθεϊστές τήν κυνηγοῦσαν νά τήν συλλάβουν συνεχῶς καί αὐτή ποτέ δέν ἔμενε πολύ στό ἴδιο μέρος. Κάποια φορά τήν συνέλαβαν οἱ ἀθεϊστές ἀστυνομικοί καί τήν ἔδειραν ἀνελέητα. Τήν κλωτσοῦσαν, τή κτυποῦσαν μέ σιδερόβεργες. Τῆς παραμορφώθηκε τό πρόσωπο. Μετά ἑτοιμάσθηκαν νά τήν ἀτιμάσουν, μά ἐκείνη τή στιγμή ἡ Παναγία τήν προστάτεψε καί μιά ἀόρατη δύναμι τούς ἐμπόδισε. Ὕστερα τήν ὁδήγησαν στό ἀστυνομικό τμῆμα καί τῆς ἔδωσαν νερό μέ λίγο ἀρσενικό δηλητήριο ἀλλά δέν πέθανε. Τή διαφύλαξε ὁ Θεός καί τό δηλητήριο δέν ἔδρασε] <Πηγή: Πέτρου Μπότση, Μάρτυρες τοῦ Βορρᾶ Γ΄, Γυναῖκες Μάρτυρες καί Ὁμολογήτριες, Ἀθήνα 2012>

Θεόκλητος Ἐπίσκοπος Λακεδαιμονίας (σημ. Λακωνία), ἀπό Δημητσάνα Τρίπολεως Ἀρκαδίας Πελοπονήσσου (1/12, +9ος αἰ.)

Βασίλειος Λυμπρίτης, Ἀρχιμανδρίτης Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Ἑλλάδα (Δεκέμβριος, +1944) [Σφαγιάσθηκε από ἄθεους Κομμουνιστές]

Λεόντιος Ἐπίσκοπος Frejus Γαλλίας (1/12, +432)

Ἀνσάνος (St Ansanus) ὁ βαπτιστής, παιδομάρτυς Ἱσαπόστολος στήν Bagnorea καί Siena Ἰταλίας [12 ἐτῶν] (1/12, +304)

Κωνσταντιανός (St Constantian) ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Javron Γαλλίας (1/12, +570)

Ἀνανίας ὁ Πέρσης, μάρτυς (1/12, +? αἰ.)

Προκόπιος Ἐπίσκοπος Narni Ἰταλίας, ἱερομάρτυς (1/12, +542)

Martin καί Declan (1/12, +8ος αἰ.)

Grewst στή Denbighshire Οὐαλλίας (1/12, +7ος αἰ.)

Tudwal Ἐπίσκοπος Triguer (1/12, +564) καί 30/11

Οὐρσίκινος Ἐπίσκοπος Brescia Ἰταλίας (1/12, +347)

Ἀνανίας Ἐπίσκοπος Ἐφέσου Μ. Ἀσίας (1/12, +? αἰ.)

Σολόχων Ἐπίσκοπος Ἐφέσου Μ. Ἀσίας (1/12, +? αἰ.)

Ὀνήσιμος Ἐπίσκοπος Ἐφέσου Μ. Ἀσίας (1/12, +? αἰ.)

Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων, ὅσιος στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Ἄμνεια Παφλαγονίας Μ. Ἀσίας (1/12, +797)

Καστρίτιαν Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας (1/12, +157)

Ἐλίγκιος (St Eligius) Ἐπίσκοπος Noyon Γαλλίας καί Ἰσαπόστολος Βελγίου, Ὁλλανδίας καί Δανίας (1/12, +660)

Ἀγκέρικος (St Agericus) ὅσιος στήν Verdum Γαλλίας (1/12, +391)

Ἀντώνιος ὁ νέος, ὅσιος στή Μονή τοῦ Κίου Βιθυνίας Μ. Ἀσίας (1/12, +865)…μοναχός στή Χίο

Διόδωρος, Μαριανός καί οἱ σύν αὐτό μάρτυρες στή Ρώμη (1/12, +283)

Ἐβάσιος 1ος Ἐπίσκοπος Asti Ἰταλίας, ἱερομάρτυς (1/12, +362)

Ζαχαρίας Πρεσβύτερος καί Σίμων Πρεσβύτερος [1/12 ἀνακομιδή λειψάνων]

Μποτούλφ (St Botwulf) ἡγούμενος Μονῆς στή Βοστώνη Ἀγγλίας, ὁμολογητής (1/12, +680)

Candres Ἐπίσκοπος, Ἰσαπόστολος Maastricht Ὁλλανδίας (1/12, +5ος αἰ.)

Χλέχιτ ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στό Χλανχλέχιτ Οὐαλλίας (1/12, +620)

Λούκιος, Ρογάτος, Κασσιανός καί Κανδίδα, μάρτυρες στή Ρώμη (1/12, +? αἰ.)

Ὀλυμπιάδης μάρτυς στήν Amelia Ἰταλίας (1/12, +303)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2

Ἀββακούμ ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης, τό ὄνομά του σημαίνει “αὐτόν πού μᾶς ἐναγκαλίζεται” καί “ἡ ἀνάστασι τοῦ πατρός”, πῆγε Ἀραβία, Αἴγυπτο καί Βαβυλῶνα Μεσσοποταμίας ὅπου ἔδωσε φαγητό στόν Προφήτη Δανιήλ στόν λάκκο τῶν λεόντων χωρίς νά τόν γνωρίζη· προφήτεψε γιά τούς Ἀποστόλους κλπ. (2/12, +7ος αἰ. π.Χ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 135, 137-139, 152}

Πορφύριος Μπαϊρακτάρης ὁ Καυσοκαλυβίτης-Ἁγιορείτης στά Καυσοκαλύβια Ἁγ. Ὄρους, ὁ Προορατικός, Πρεσβύτερος καί Πνευματικός στήν Ἀθήνα στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Γερασίμου Ὀμονοίας-Πολυκλινικῆς καί στήν Πεντέλη καί ἱδρυτής Μονῆς στό Μίλεσι Ὤρωποῦ Ἀττικῆς, ἀπό Ἁγ. Ὄρος {καταλάθως μπῆκε νά κάνη Ἀγιασμό σέ πορνεῖο τοῦ κέντρου τῆς Ἀθήνας καί μέ τήν ἁγιότητά του καί τήν πατρική ἀγάπη του συγκίνησε τίς κοπέλες ὅπου ὅλες ἀσπάσθηκαν μέ εὐλάβεια τό Σταυρό. Πολλές πόρνες καί πρώην πόρνες τῆς Ἀθήνας μετανόησαν καί πήγαν γιά ἐξομολόγησι.} (2/12, +1991) <Πηγή: Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση, Ἁγ. Ὄρος 2011, σ. 616>[27/11 ανακήρυξι ἁγιότητος 2013]

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Κλεόπας Ἠλιέ, ἐρημίτης καί ἡγούμενος Μονῆς τῆς Συχαστρίας Ρουμανίας, μαθητής π. Παϊσίου Ὀλαροῦ τῆς Σύχλας Ρουμανίας [κοίμησι] (2/12, +1998)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Ἀμβρόσιος Λάζαρης, Πρεσβύτερος Πνευματικός Μονῆς Γενεσίου τῆς Θεοτόκου στό Δαδί Λαμίας (2/12, +2006) [Κυριακή πρό Εὐαγγελισμοῦ, Σύναξι] <Πηγή: Βιβλίο μέ βίο του>

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Ἐλπίδιος Χασάπης, Πρεσβύτερος στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Αἰκατερίνης τοῦ Νοσοκομείου Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Ἀμπελοκήπων τῆς Ἀθήνας καθώς ἐπίσης καί σέ Λονδίνο, Ὀδησσό Οὐκρανίας, Κύπρο καί Ἅγ. Ὄρος-Ἄθωνα ὅπου καί κοιμήθηκε, ἀπό Ὀρούντα Λευκωσίας Κύπρου, αὐτάδελφος Ἁγ. ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ (2/12, +1983) [Ὁ τάφος του βρίσκεται στή Μονή Παναγίας Φανερωμένης στή Ροδόπολι Ἀττικῆς]

Ἰωαννίκιος ὅσιος μοναχός στήν Ντέβιτς Σερβίας (26/3 καί 2/12, +1430)

Θεόφιλος ὅσιος (2/12, +251)

Ἄβιβος ὁ νέος, μάρτυς (2/12, +4ος αἰ.)

Μωϋσῆς ὁμολογητής (2/12, +? αἰ.)

Ἰεσσαί Ἐπίσκοπος Τσιλκάνι Γεωργίας, ἀπ’ τούς 13 Σύριους Πατέρες, ἀπό Συρία (2/12, +6ος αἰ.)

Σολομῶν Ἐπίσκοπος Ἔφεσο Μ. Ἀσίας (2/12, +? αἰ.)

Μυρόπη μάρτυς στή Χίο, ἀπό Ἔφεσο Μ. Ἀσίας [μαρτύρησε ἐπειδή μύρωσε καί ἐντιαφίασε με τιμές τό Ἁγ. Λείψανο τοῦ Ἁγ. Μάρτυρα Ἰσιδώρου τοῦ στρατιώτη, μετά τόν ἀποκεφαλισμό του] (2/12, +251)

Σιλβέριος Ἐπίσκοπος Ρώμης (2/12, +537)

Σιλβέριος Ἐπίσκοπος Ρώμης (2/12, +537)

Χρωμάτιος Ἐπίσκοπος Aquileia Ἰταλίας (2/12, +406)

Ἀνδρέας, Ἡρακλαίμων, Θεόφιλος καί Ἰωάννης, ὅσιοι ἐρημίτες στήν Αἴγυπτο (12/6 καί 2/12, +4ος αἰ.)

Κύριλλος ὁ Φιλεώτης, ὅσιος μοναχός (2/12, +1110)

Οὐρός/Οὔρεσης Β΄, βασιλιάς Σερβίας, μάρτυρας, υἱός τοῦ μεγάλου Στεφάνου Δουσάν [μαρτύρησε 31 ἐτῶν] (2/12, +1367)

Ἐβάσιος 1ος Ἐπίσκοπος Brescia Ἰταλίας (2/12, +? αἰ.)

Ἀθανάσιος ὁ ἀναστημένος, ὁ ἔγκλειστος, ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας [κοιμήθηκε τό 1164 καί μετά ἀπό 2 ἡμέρες ἀναστήθηκε καί ἔζησε ἔγκλειστος ἄλλα 12 χρόνια] (2/12, +1176)

Ἐλένη-Ἐλισάβετ βασίλισσα Σερβίας (7/11 κοίμησι καί 2/12, +1376)

Βιβιάνα παρθενομάρτυς στή Ρώμη (2/12, +363)

Λοῦπος Ἐπίσκοπος Verona Ἰταλίας (2/12, +? αἰ.)

Εὐσέβιος Πρεσβύτερος, Μάρκελλος Διάκονος, Ἱππόλυτος, Μάξιμος, Ἄδρια, Νέον, Παυλίνα (Πολίνα), Μαρία/Μαρτάνα καί Αὐρηλία, μάρτυρες στή Ρώμη (2/12, +259)

Ποντιανός καί οἱ σύν αὐτό 4 μάρτυρες στή Ρώμη (2/12, +259)

Σέβερος, Σέκουρος, Ἰανουάριος καί Βικτωρίνος, μάρτυρες στή Β. Ἀφρική (2/12, +450)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 3

Ἀτταλία ὁσία ἡγουμένη στό Strasbourg Γαλλίας (3/12, +741) {*ΧΑΙΡΕ No: 186}

Σοφονίας ὁ Προφήτης, ἀπό τῶν δώδεκα ἐλασσόνων Προφητῶν τῆς Π. Διαθήκης, τό ὄνομά του σημαίνει “θεοσκέπαστος”, “αὐτόν πού τόν σκεπάζει ὁ Θεός” (3/12, 665-605 π.Χ)

Γρηγόριος, πρώην Μάγνος Β΄ βασιλιάς Σουηδίας, ὅσιος μοναχός στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας [πρώην Ρωμαιοκαθολικός “σταυροφόρος” διώκτης τῶν Ὀρθοδόξων] (3/12, +1371)

Γεώργιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Τσερνίκα Ρουμανίας (3/12, +1806)

Ἰωάννης Σάρβ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Ἐσθονία (3/12, +20ος αἰ.)

Θεόδουλος ὁ Κύπριος, ὅσιος, διά Χριστόν σαλός (3/12, +? αἰ.)

Βίρινος (St Birinus) Ἐπίσκοπος Dorchester Ἀγγλίας, Ἰσαπόστολος Wessex Ἀγγλίας (3/12, +650)

Θεόδουλος ὁ στυλίτης, πατρίκιος καί ἔπαρχος Ἁγ. Θεοδοσίου Α΄ τοῦ Μέγα, ὅσιος στήν Ἔφεσο Μ. Ἀσίας, ἀπό Κωνσταντινούπολι (3/12, +379-395)

Ἐλοκούιος (St Eloquius) ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Lagny Γαλλίας (3/12, +666)

Κοσμάς ὁ Ἁγιαννανίτης-Ἁγιορείτης, ἱεραπόστολος καί ὁσιομάρτυρας στήν Κωνσταντινούπολι (3/12, +1760) <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Ἀγάπιος, Μάμας καί Σέλευκος καί 37 μάρτυρες στήν “Σοφιανοῖς”, ἤτοι οἱ “στήν τοῖς Δαρείου” (3/12, +? αἰ.)

Ἀγάπιος, Σέλευκος καί Μάμας, μάρτυρες (3/12, +? αἰ.)

Λούκιος ἱεραπόστολος Λονδίνου Ἀγγλίας (3/12, +200)

Δόμνα ἁγία μάρτυς (3/12, +? αἰ.)

Ἰωάννης ὁ Σαββαΐτης, ὁ ἡσυχαστής, Ἐπίσκοπος Κολωνίας Ἀρμενίας, ὅσιος στήν ἔρημο καί στή Λαύρα τοῦ Ἁγ. Σάββα στήν Παλαιστίνη, ἀπό Νικόπολι Ἀρμενίας [κοιμήθηκε 104 ἐτῶν] (3/12, +558)

Σόλα (Sola) ὅσιος ἐρημίτης καί ἱδρ. Μονῆς στή Solnhofen Γερμανίας, ἀπό Ἀγγλία (3/12, +794)

Θεόδωρος Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου, ἱερομάρτυς (3/12, +606)

Γαβριήλ Β΄ Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ἱερομάρτυς στήν Προύση Μ. Ἀσίας (3/12, +1659)

Ἀγγελῆς νεομάρτυς στή Χίο (3/12, +1813)

Μιροκλής Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας (3/12, +318)

Σάββας τοῦ Σβετιγκορόντ Ρωσίας, ὅσιος ἡγούμενος Μονής, ὑποτακτικός τοῦ Ἁγ. Σεργίου τοῦ Ραντονέζ καί διάδοχός του στήν ἡγουμενεία τῆς Μονῆς (3/12, +1406)

Ἄμπω ὅσιος ἡγούμενος στήν Auxerre Γαλλίας (3/12, +860)

Ἀγρίκολας μάρτυς στήν Pannonia Οὐγγαρίας (3/12, +? αἰ.)

Κασσιανός μάρτυς στήν Tangier Β. Ἀφρικῆς (3/12, +298)

Κλαύδιος, Κρισπίνος, Μαγίνα, Ἰωάννης καί Στέφανος, μάρτυρες στή Β. Ἀφρική (3/12, +? αἰ.)

Ἔθερναν (St Ethernan) Ἐπίσκοπος στήν Ἰρλανδία, ἱεραπόστολος στήν Σκωτία, ἀπό Σκωτίας (3/12, +? αἰ.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 4

Σεραφείμ Ἐπίσκοπος Φαναρίου καί Νεοχωρίου Καρδίτσας, ἱερομάρτυς, ἀπό χωριό Πεζούλα Ἀγράφων [πρώην μοναχός καί ἡγούμενος Μονῆς Κορώνης Καρδίτσας καί ἔπειτα Ἐπίσκοπος – ἔπειτα ἀπό φρικτά Μαρτύρια σουβλίσθηκε ἀπ’ τούς Τούρκους στήν ἀγορά τοῦ Φαναρίου] (4/12 μαρτύριο-ἑορτή καί 27/4, +1601) {*ΧΑΙΡΕ No.: 114}

Βαρβάρα μεγαλομάρτυς καί παρθενομάρτυς στήν Ἡλιούπολι (σημ. Ζάχλε/Zahlah) Λιβάνου(4/12, +306)

Ἰουλιανή μάρτυς στήν Ἡλιούπολι (σημ. Ζάχλε/Zahlah) Λιβάνου, μετά τῆς Ἁγ. μεγαλομάρτυς Βαρβάρας (4/12, +306)

Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ “Χρυσορόος Ποταμός” καί “2ος Χρυσόστομος”, Σαββαΐτης Πρεσβύτερος, ὁμοληγητής, ὑμνογράφος καί ἀπολογητής στή Μονή Ἁγ. Σάββα Παλαιστίνης, ἀπό Δαμασκό Συρίας (4/12, +760)

Παρασκευή Ματιέσινα, μοναχή καί Διακόνισσα κατά τήν ἀρχαία Χριστιανική πρᾶξι στόν Ἱ. Ναό τῆς Παναγίας τοῦ Kazan στό χωριό Ποντλίπιτσιε τοῦ Ντμήτροβ Ρωσίας (κοντά Μόσχα), ὁσιομάρτυς-ὁμολογήτρια στό Καζαχστάν καί στή Ρωσία ὅπου κοιμήθηκε ἀπ’ τίς ἀσθένειες τῆς ἐξορίας στό χωριό Μπίρλοβο Ρωσίας, ἀπό Πεστσάνογιε τοῦ Podolsk Ρωσίας [ἀρχικά εἶχε πάει γιά μοναχή στή Μονή τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στό Τουρκοβτσί τῆς Βαρσοβίας στήν Πολωνίας] (22/11 καί 4/12 κοίμησι, +1953) (11/9 καί 30/11, ἀνακομιδή καί μεταφ. λειψ. 2001) <Πηγή: Πέτρου Μπότση, Μάρτυρες τοῦ Βορρᾶ Γ΄, Γυναῖκες Μάρτυρες καί Ὁμολογήτριες, Ἀθήνα 2012>

Γουρίας 1ος Ἐπίσκοπος καί Ἰσαπόστολος Kazan Ρωσίας (4/12 καί 5/12, +1563) [20/6 ἀνακομιδή λειψάνων, 4/10 εὐρ. λειψ.]

Ἄντα (St Ada) ὁσία ἡγουμένη στή Le Mans Γαλλίας (4/12, +7ος αἰ.)

Αλέξανδρος Χοτοβίτσκυ, Ρῶσος Πρεσβύτερος στήν Ν. Ὑόρκη ΗΠΑ, ἱερομαρτυρας στή Ρωσία (25/1, 8/9, 20/11 καί 4/12 μνήμη, +1937) [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1994]

Δάμασος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἀπό Guimaraes Πορτογαλίας (4/12, +4ος αἰ.)

Χριστοδούλη ἡ παρθένος καί Χριστόδουλος, μάρτυρες (4/12, +? αἰ.)

Ἰωάννης Ἐπίσκοπος Πολυβότου, ὅσιος (4/12, +8ος αἰ.)

Δαμασκηνός Ἐπίσκοπος Γλουχόβ Οὐκρανίας καί ὁ πατέρας του Νικόλαος Τσέντριχ Πρεσβύτερος, ἱερομάρτυρες (4/12, +1917)

Γεννάδιος Ἐπίσκοπος Novgorod Ρωσίας, ἱερομάρτυς (4/12, +1505)

Μπερτοάρα (St Bertoara) ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν Bourges Γαλλίας (4/12, +614)

Φήλιξ 1ος Ἐπίσκοπος Bologna Ἰταλίας (4/12, +429)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 5

Σάββας ὁ ἡγιασμένος, ὅσιος ἡγούμενος καί ἱδρυτής Λαύρας Ἁγ. Σάββα στήν Παλαιστίνη, ἀπό Μουταλάσκα Καππαδοκίας [ἔγινε μοναχός 8 ἐτῶν καί κοιμήθηκε 93 ἐτῶν] (5/12, +532)

Νιζέριος/Νικήτιος Ἐπίσκοπος Λουξεμβούργου (5/12, +566) { 5/11

Γρηγόριος Περάτζε, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Auschwitz Πολωνίας, ἀπό Γεωργία (5/12 μαρτύριο καί 6/12, +1942)

Ἰουστινιανός Πρεσβύτερος ἐρημίτης ἱερομάρτυς στή νήσο Ramsey Οὐαλλίας, ἀπό Γαλλία (25/8 καί 5/12, +540)

Ἀβέρκιος μάρτυς (5/12, +? αἰ.)

Ἀναστάσιος μάρτυς (5/12, +? αἰ.)

Διογένης μάρτυς (5/12, +? αἰ.)

Σιγκιράνος (St Sigiranus) Διάκονος ὅσιος στήν Tours Γαλλίας καί ἱδρ. Μονῶν Meobecq καί St. Cyron Γαλλίας (5/12, +655)

Νικέτιος Ἐπίσκοπος Trier Γερμανίας (5/12, +566)

Πελινός μάρτυς στήν Confinium Ἰταλίας (5/12, +361)

Βασίλισσα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν Oehren Γερμανίας (5/12, +780)

Κοσμᾶς ὁμολογητής καί 1ος Βατοπαιδινός καί οἱ μετ’ αὐτοῦ ὁμολογητές στή Μονή Βατοπαιδίου Ἁγ. Ὄρους-Ἄθω [ὑπό Λατίνων] (5/12, +1276)

Καρίων καί Ζαχαρίας ὁ υἱός του, ὅσιοι ἐρημίτες στήν Αἴγυπτο [Ἀββάδες Γεροντικοῦ] (24/11 καί 5/12, +4ος αἰ.)

Γράτος ὅσιος (5/12, +? αἰ.)

Κελλιώτες-Ἀγιορείτες ὁσιομάρτυρες τῆς Σκήτης τῶν Καρυῶν τοῦ Ἁγ. Ὄρους-Ἄθωνα (5/12, +1274)

Κρισπίνα μάρτυς στήν Thebeste Νουμιδίας Ἀλγερίας (5/12, +304)

Νόννος ὅσιος (5/12, +? αἰ.)

Ἰωάννης ὅσιος στή Monte Cassino Ἰταλίας (5/12, +1025)

Gerbold Ἐπίσκοπος Bayeux Γαλλίας (5/12, +690)

Βάσσος Ἐπίσκοπος Nice (=Νίκαια) Γαλλίας, ἱερομάρτυς (5/12, +250)

Φριμίνος Ἐπίσκοπος Verdum Γαλλίας (5/12, +6ος αἰ.)

Κάουρταβ (St Cawrdaf) ὅσιος ἐρημίτης καί ἱδρυτής ἐκκλησίας Καουρτάβ-Κλαμόργκαν Οὐαλλίας (12/11 καί 5/12, +560)

Φιλόθεος ὁ Καρεώτης, ὁ χρηματίσας πνευματικός πατήρ τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου τοῦ Ἀθωνίτου (5/12, +15ος αἰ.)

Νεκτάριος ὁ Καρεώτης-Ἀθωνίτης, ὅσιος στό Ἅγ. Ὄρος, ἀπό Bitola Σκοπίων καί ἀνατρεφόμενος στό Μελισσότοπο Καστοριᾶς, μαθ. Ἁγ. Φιλοθέου Καρεώτη (5/12, +1470)

Γουρίας 1ος Ἐπίσκοπος καί Ἰσαπόστολος Kazan Ρωσίας (4/12 καί 5/12, +1563) [20/6 ἀνακομιδή λειψάνων, 4/10 εὐρ. λειψ.]

Διονύσιος ὁ Καρεώτης-Ἀθωνίτης, ὅσιος στό Ἅγ. Ὄρος, συνασκητής Ὁσίων Φιλοθέου καί Νεκταρίου τῶν Καρεωτῶν, ἀπό Κωνσταντινούπολι (5/12, +15ος αἰ.) <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Ματθαῖος ὁ Καρακαλληνός, Ἀγιορείτης, Πρεσβύτερος στή Μονή Καρακάλλου Ἁγ. Ὄρους (5/12, +1983) <Πηγή: Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση, Ἁγ. Ὄρος 2011, σ. 592>

Φριμίνος Ἐπίσκοπος Verdun Γαλλίας (5/12, +6ος αἰ.)

Δαλμάτιος Ἐπίσκοπος Pavia Ἰταλίας, ἱερομάρτυς (5/12, +304)

Ἰούλιος, Ποταμία, Κρισπίνος, Φήλιξ, Γράτος καί οἱ σύν αὐτοῖς 7 μάρτυρες στήν Thagura Νουμιδίας Ἀλγερίας (5/12, +302)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 6

Νικόλαος ὁ θαυματουργός, Ἐπίσκοπος Μυρῶν Λυκίας Μ. Ἀσίας, ὁμολογητής-φυλακίσθηκε ἀπ’ τούς εἰδωλολάτρες, ἀνηψιός Ἁγ. Νικολάου Πατάρων ἀπ’ τόν ὁποῖο χειροτονήθηκε Ἱερέας, ἀπό Πάταρα Λυκίας Μ. Ἀσίας (6/12, +343) [ἀνακομιδή λειψάνων 9/5 καί 20/5]

Νικόλαος Ἐπίσκοπος Πατάρων Λυκίας Μ. Ἀσίας, θεῖος Ἁγ. Νικολάου Μυρῶν Λυκίας (6/12, +4ος αἰ.)

Ἀσέλλα “τό λουλούδι τοῦ Κυρίου”, ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στή Ρώμη [ἔγινε μοναχή 10 ἐτῶν] (6/12, +406) {*ΧΑΙΡΕ No.: 106}

Νικόλαος ὁ Καραμάνος (ἤ Κασσέτης), νεομάρτυς στήν Σμύρνη (19/3 μαρτύριο καί 6/12, +1657)

Διονυσία ἡ χήρα, μάρτυς στή Β. Ἀφρική (6/12, +484)

Ματζορίκος παιδομάρτυς στή Β. Ἀφρική, υἱός Ἁγ. Διονυσίας τῆς χήρας (6/12, +484)

Δατίβα μάρτυς στή Β. Ἀφρική, ἀδελφή Ἁγ. Διονυσίας τῆς χήρας (6/12, +484)

Αἰμιλιανός ὁ ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς στή Β. Ἀφρική, μέτά τῆς Ἁγ. Διονυσίας τῆς χήρας (6/12, +484)

Τέρτιος μοναχός ὁσιομάρτυς στή Β. Ἀφρική, μέτά τῆς Ἁγ. Διονυσίας τῆς χήρας (6/12, +484)

Θεόφιλος Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας Συρίας (6/12, +181)

Μάξιμος Ἐπίσκοπος Κιέβου Οὐκρανίας καί Vladimir Ρωσίας (6/12, +1305)

Ἀβράμιος Ἐπίσκοπος Κρατέας Βιθυνίας Μ. Ἀσίας, ἀπό Ἔμεσα Συρίας (6/12, +5ος αἰ.)

Λεοντία, Βονιφάτιος καί οἱ μετ’ αὐτῶν μάρτυρες στή Β. Ἀφρική, μετά τῆς Ἁγ. Διονυσίας τῆς χήρας (6/12, +484)

Γρηγόριος Περάτζε, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Auschwitz Πολωνίας, ἀπό Γεωργία (5/12 μαρτύριο καί 6/12, +1942)

Αὐξίλιος Ἰσάποστολος Ἰρλανδίας, συνεργάτης Ἁγ. Πατρικίου Ἰρλανδίας (6/12, +5ος αἰ.)

Ἰσσερνίνος Ἰσάποστολος Ἰρλανδίας, συνεργάτης Ἁγ. Πατρικίου Ἰρλανδίας (6/12, +5ος αἰ.)

Σεκοῦνδος Ἰσάποστολος Ἰρλανδίας, συνεργάτης Ἁγ. Πατρικίου Ἰρλανδίας (6/12, +5ος αἰ.)

Νίσερ μάρτυς (6/12, +286-305)

Νικόλαος ὁ Καραμάνος ἤ Κασσέτης, νεομάρτυς στήν Σμύρνη Μ. Ἀσίας (6/12, +1657)

Ἀντώνιος ὁ νέος στή Σιήσκο (6/12, +? αἰ.)

Νεῖλος ὅσιος ἐρημίτης στή νήσο Στολοβνόε Ρωσίας (6/12, +? αἰ.)

Γερτρούδη ἱδρ. καί 1η ἡγουμ. Μονῆς στήν Hamage Γαλλίας (6/12, +649)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 7

Μπουργκουντοφάρα / Φάρα (St Burgundofara / Fara) ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στό Faremoutiers Γαλλίας (3/4 καί 7/12, +657) {*ΧΑΙΡΕ No.: 177}

Φάρα (St Fara) ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στή Faremoutiers Γαλλίας (7/12, +657)

Ἀμβρόσιος Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας [σπούδασε ρητορική, φιλόσοφική καί νομική] (7/12, +397, Πάσχα)

Ἀθηνόδωρος μάρτυς στή Μεσοποταμία (7/12, +304)

Ἀκεψιμᾶς, Ἰσίδωρος καί Λέων, μάρτυρες (7/12, +? αἰ.)

Γρηγόριος ὁ νέος, ὁ ἡσυχαστής στόν Ἄθωνα-Ἀγ. Ὄρος, μαθητής Ὁσίου Γρηγορίου Σιναΐτη τῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους & ἱδρυτής τῆς Μονῆς Γρηγορίου (Ἁγ. Νικολάου) Ἁγ. Ὄρους & ἱδρυτής Μονῆς Ἁγ. Νικολάου στή Ζτρέλα Σερβίας ὅπου καί κοιμήθηκε, ἀπό Σερβία (7/12, +1406)

Γάιος καί Γαϊανός μάρτυρες (7/12, +? αἰ.)

Γυναῖκα μάρτυς στή Ρώμη (7/12, +? αἰ.)

Διούμας Ἐπίσκοπος, ἱεραπόστολος στή Mercia Ἀγγλίας, ἀπό Ἰρλανδία (7/12, +658)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Γεράσιμος ὁ Μικραγιαννανίτης, ὑμνογράφος, μοναχός στήν Σκήτη Μικρᾶς Ἁγ. Ἄννης Ἁγ. Ὄρους, ἀπό Δρόβιανη Β. Ἠπείρου καί ἀναθρεμμένος στήν Ἀθήνα (7/12, +1991)

300 μάρτυρες στήν Ἀφρική (7/12, +5ος αἰ.)

60 Πρεσβύτερος ἱερομάρτυρες στήν Ἀφρική (7/12, +474-475)

2 Πρεσβύτερος ἱερομάρτυρες στήν Καρχηδόνα Τυνησίας (7/12, +474-475)

Φιλοθέη παρθενομάρτυς στό Turnovo Βουλγαρίας, μαρτύρησε 11 ἐτῶν καί τό Ἱ. Λείψανό της βρίσκεται στή Μονή Κούρτεα στήν Ἄρτζε Ρουμανίας (7/12, +1218)

Δομέτιος μάρτυς (7/12, +? αἰ.)

Ἀντώνιος Σίγιας, ὅσιος μοναχός στό Novgorod Ρωσίας (7/12, +1556)

Ἰωάννης ὁ νηστευτής, Σαββαΐτης, ὅσιος στή Μονή Ἁγ. Σάββα στήν Παλαιστίνης (7/12, +? αἰ.)

Γρηγόριος τοῦ Γκόρνιγιε Σερβίας (7/12, +? αἰ.)

Δάμα ἡ Ρωμαία, μάρτυς (7/12, +? αἰ.)

Νεόφυτος μάρτυς (7/12, +? αἰ.)

Μαρτίνος μάρτυς (7/12, +? αἰ.)

Νικόλαος μάρτυς (7/12, +? αἰ.)

Πρίσκος μάρτυς (7/12, +? αἰ.)

Βίκτωρ 1ος Ἐπίσκοπος Piacenza Ἰταλίας (7/12, +375)

Νεῖλος τοῦ Στολμπένσκ Ρωσίας, ὅσιος στή νῆσο Στόλμπεν Ρωσίας, ἀπό Novgorod Ρωσίας (7/12, +1554)

Γαβριήλ ὅσιος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (7/12, +1910)

Ἀνιανός Ἐπίσκοπος Chartes Γαλλίας (7/12, +5ος αἰ.)

Μπάιτ (Buite) ἱεραπόστολος Σκωτίας, μαθητής Ἁγ. Πατρικίου Ἰρλανδίας, ἀπό Ἰρλανδία (7/12, +521) Βοέθιος

Μαρτίνος ὁσίος ἱδρ. Μονῆς στή Saujon Γαλλίας (7/12, +400)

Ἀμμοῦν ὅσιος στήν Νιτρία Αἰγύπτου (7/12, +? αἰ.)

Ἰγνάτιος ὅσιος ἐρημίτης πλησίων τῶν Βλαχερνῶν τῆς νήσου Δίο τῆς Κωνσταντινουπόλεως (7/12, +? αἰ.)

Ἰωάννης ὁ νηστευτής, ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (7/12 καί 8/12, +12ος αἰ.)

Παῦλος ὁ ὑποτακτικός, ὅσιος μοναχός στό Κίεβο Οὐκρανίας (7/12, +? αἰ.)

Σέρβος μάρτυς στή Β. Ἀφρική (7/12, +483)

Οὐρβανός Ἐπίσκοπος Teano Ἰταλίας (7/12, +356)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 8

Καῖσαρ ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Δυρραχίου Ἀλβανίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἀλβανίας κλπ. (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀπολλώς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Καισαρείας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. [ἀναφέρει γι’ αὐτόν ὁ Ἀπ. Παῦλος λέγοντας “Τίς οὖν ἐστί Παῦλος; Τίς δέ Ἀπολλώς ἀλλ’ ἤ διάκονοι;”(Α΄ Κορ. 3, 5)] (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Κηφᾶς ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Σωσθένης/Κρίσπος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Κολοφῶνος (σημ. Σιγαντζίκ) Μ. Ἀσίας καί ἱδρ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Αἴγινας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Μ. Ἀσίας κλπ. (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1 καί 30/6]

Ἐπαφρόδιτος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἀδριακῆς, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1] ἤ Ἐπίσκοπος Κολοφῶνος??

Ἀλεξάνδρα ἡ μεγαλομάρτυς βασίλισσα σύζυγος τοῦ Διοκλητιανοῦ καί οἱ θεράποντές της Ἀπολλώς, Ἰσαάκιος καί Κοδράτος μάρτυρες στή Νικομηδεία (30/3, 21/4, 23/4 καί 8/12, +303)

Γκούνθιλντ (St Gunthild) ὁσία ἡγουμένη στήν Thurigia Γερμανίας, ἀπό Wimborne Ἀγγλία (8/12, +748) {*ΧΑΙΡΕ: No: 165}

Ἰωάννης Κουτσουρώφ, Πρεσβύτερος, Ρῶσος ἱεραπόστολος Chicago τοῦ Illinois ΗΠΑ, ἱερομαρτυρας στήν Πετρούπολι Ρωσίας, Πρωτομάρτυς Ἱερέας τῶν Κομμουνιστικῶν διωγμών τῆς Ρωσίας καί ὅλης τῆς πρώην ΕΣΣΔ (30/10, 31/10, 19/8 καί 8/12, +1917) [σύναξι 12/12] [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1994]

Πατάπιος ὁ Αἰγύπτιος, ὅσιος ἐρημίτης στήν Αἴγυπτο καί ὕστερα στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Θῆβες Αἰγύπτου (8/12, +8ος αἰ.)

Εὐχάριος Ἐπίσκοπος Trier Γερμανίας (8/12, +1ος αἰ.)

Ἰωάννης ὁ νηστευτής, ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (7/12 καί 8/12, +12ος αἰ.)

Ἀέρος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων (8/12, +? αἰ.)

Ἀήρ ἁγία μάρτυς (8/12, +? αἰ.)

Εὐτυχιανός Ἐπίσκοπος Ρώμης (8/12, +283)

360 μάρτυρες στή Β. Ἀφρική [ὑπό Ἀρειανῶν] (8/12, +477)

Ἀέρος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων (8/12, +? αἰ.)

Δαμιανός Ἐπίσκοπος Κύπρου (8/12, +6ος αἰ.)

Σωφρόνιος Α΄, Ἐπίσκοπος Κύπρου (8/12, +6ος αἰ.)

Ἀνθούσα ἡ Ρωμαία, μάρτυς στή Ρώμη (8/12, +5ος αἰ.)

Κύριλλος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς τοῦ Χελμογόρσκ Ρωσίας (8/12, +1378)

Ρομάρικος (St Romaricus) ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Habendum Γερμανίας (8/12, +653)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 9

Ἄννα ἡ Θεοπρομήτωρ, μητέρα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (25/7 κοίμησι, +1ος αἰ.) [9/9 σύναξι καί 9/12 σύλληψι]

Ἄννα/Σωσάννα ἡ προφήτιδα καί δικαία, μητέρα Προφήτου Σαμουήλ, Προμήτορ τῆς Π. Διαθήκης (9/12, +1100 π.Χ) [Κυριακή τῶν Προπατόρων]

Ἄννα (ἤ Σωσάννα) ἡ προφήτις, μητέρα Προφήτου Σαμουήλ (9/12, +1100 π.Χ) [Κυριακή τῶν Προπατόρων]

Στέφανος ὁ Νεολαμπής, Πρεσβύτερος, ὅσιος στήν Κωνσταντινούπολι [ὀνομάσθηκε Νεολαμπής ἐπειδή ὅταν γεννήθηκε ἔλαμπε στό στῆθος του ἕνας φωτεινός Σταυρός] (9/12, +829)

Ενγκουέρραμμος / Ανγκίλραμ (St Enguerrammus / Angilram) ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή St. Riquer Γαλλίας (9/12, +1045)

Μπάλντα (St Balda) ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στή Jouarre Γαλλίας (9/12, +7ος αἰ.)

Μπούντοκ (St Budoc) ὅσιος ἡγούμενος στό Youghal Ἰρλανδίας, ἀπό Γαλλία (9/12, +585)

Λεοκαντία (St Leocadia) παρθενομάρτυς στό Toledo Ἰσπανίας (9/12, +303)

Ἐάσιος μάρτυς (9/12, +? αἰ.)

Σωσίθεος, Ναρσής καί Ἰσαάκ, μάρτυρες στήν Περσία (9/12, +? αἰ.)

Ἰσαάκ μάρτυς (9/12, +? αἰ.)

Ναρσής μάρτυς (9/12, +? αἰ.)

Σωσίθεος μάρτυς (9/12, +? αἰ.)

Βάσσα ὁσία στά Ἱεροσόλυμα (9/12, +? αἰ.)

Σέργιος Μέτσιεφ Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Μόσχα Ρωσίας (9/12, +1941)

Εθελγκίβα (St Ethelgiva) ὁσία ἡγουμένη στή Shaftesbury Ἀγγλίας (9/12, +896)

Πρόκολος Ἐπίσκοπος Verona Ἰταλίας (9/12, +320)

Γουλφέϊος (St Wolfeius) ὅσιος ἐρημίτης στή St. Benet Hulme τοῦ Norfolk Ἀγγλίας (9/12, +1000)

Κυπριανός ὅσιος στήν Perigueux Γαλλίας (9/12, +586)

Σοφονίας Ἐπίσκοπος Κύπρου (9/12, +6ος αἰ.)

Βαλερία μάρτυς στή Limoges Γαλλίας (7/6 καί 9/12, +? αἰ.)

Ἄνθιμος ὁ Ἀθωνίτης, Πρεσβύτερος ὅσιος (9/12, +1867)

Ρεστιτοῦτος Ἐπίσκοπος Καρχηδόνος Β. Ἀφρικῆς (9/12, +? αἰ.)

Βασσιανός, Πέτρος, Σουξέσσος, Πριμιτίβος καί οἱ μετ’ αὐτῶν μάρτυρες στή Β. Ἀφρική (9/12, +? αἰ.)

Σύρος 1ος Ἐπίσκοπος Pavia Ἰταλίας (9/12, +3ος αἰ.) [Πολιοῦχος τῆς Pavia Ἰταλίας]

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 10

Ἀγγελίνα/Ἀγγελική Μπράνκοβιτς, ἡ ἐπικαλούμενη “Μητέρα Ἀγγελίνα”, πριγκίπισσα Σερβίας, ὁσία μοναχή καί ἱδρύτρια Μονῆς στό Κρουσεντόλ Σερβίας, σύζυγος Ἁγ. Στεφάνου Μπράνκοβιτς καί μητέρα Ἁγ. Ἰωάννου Μπράνκοβιτς, ἔμεινε στήν Τεργέστη Ἰταλίας 15 χρόνια ἀπ’ ὅταν ἀπέκτησε τά 3 τέκνα της ὥσπου κοιμήθηκε ὁ σύζυγός της, ἀπό Ἀλβανία (30/8, +1446) [σύναξι 10/12] {*ΧΑΙΡΕ No.: 128}

Στέφανος Μπράνκοβιτς ὁ τυφλός, ὁμολογητής, πρίγκιπας Σερβίας, σύζυγος Ἁγ. Ἀγγελικῆς Μπράνκοβιτς, πατέρας Ἁγ. Ἰωάννου Μπράνκοβιτς καί ἀπόγονος τοῦ Ἁγ. μάρτυρος Λαζάρου ἡγεμόνος Σερβίας, κοιμήθηκε στήν Τεργέστη Ἰταλίας, ἀπό Σερβία (9/10, +1476) [σύναξι 10/12] {Τό Πάσχα τοῦ 1441, 34 ἐτῶν, οἱ Μουσουλμάνοι Τοῦρκοι τῶν τύφλωσαν. Τό 1458 γιά 1 ἔτος ἔλαβε τό σκῆπτρο τῆς Σερβίας μέχρι πού ἐξορίσθηκε στήν Ἀλβανία ὅπου γνώρισε καί νυμφεύθηκε τήν Ἁγ. Ἀγγελική/Ἀγγελίνα. Γιά νά ἀποφύγη τούς Ὀθωμανούς κατέφυγαν κοντά στήν Τεργέστη τῆς Ἰταλίας. Ἀκλόνητος στήν Ὀρθόδοξη Πίστι παρά τῆς πιέσεις τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν κοιμήθηκε μετά ἀπό 15 χρόνια στήν Τεργέστη τό 1476, 59 ἐτῶν.}

Ἰωάννης Μπράνκοβιτς βασιλιάς Σερβίας, υἱός Ἁγ. Στεφάνου τοῦ τυφλοῦ ὁμολογητῆ καί Ἁγ. Ἀγγελικῆς Μπράνκοβιτς, μεγάλωσε στήν Τεργέστη Ἰταλίας (10/12, +1503)

Εὐγένιος καί Μαρίνος, μάρτυρες στήν Καισάρεια (10 /12, +? αἰ.)

Μαριανός μάρτυς (10/12, +? αἰ.)

Θεότεκνος μάρτυς (10/12, +? αἰ.)

Μηνάς ὁ Καλλικέλαδος, μάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, ἀπό Ἀθήνα (10/12, +313) [17/2 εὑρ. λειψ.]

Ἑρμογένης μάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, ἀπό Ἀθήνα, μετά τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου (10/12, +313)

Εὐάγριος μάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου (10/12, +313)

Κρονίδης Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Μόσχα Ρωσίας (10/12, +1937)

Μιλτιάδης Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἱερομάρτυς (10/12, +314)

Ἁθανάσιος Ἐπίσκοπος Μεθώνης, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Πάτρα (10/12 μνήμη καί 31/1, +880)

Γέμελλος ὁ πολύαθλος, μάρτυς στήν Παφλαγονία Μ. Ἀσίας, ἀπό Ἄγκυρα Μ. Ἀσίας (10/12, +361)

Γρηγόριος Γ΄, Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἀπό Συρία (10/12, +741)

Deusdedit Ἐπίσκοπος Brescia Ἱταλίας (10/12, +700)

Θωμᾶς ὁ Δεφουρκίνος τῆς Βιθυνίας Μ. Ἀσίας, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς τῆς παρά τόν Σαγγάριο ποταμό (10/12, +10ος αἰ.)

Guitmarus ὅσιος ἡγούμενος στή St. Riquier Γαλλίας (10/12, +765)

Ἰωάσαφ/Ἰωσήφ Ἐπίσκοπος Belgorod Ρωσίας (10/12, +1754) [εὑρ. λειψ. 4/9]

Εὑθαλία/Εὐλαλία 22χρονη παρθενομάρτυς στή Merida Ἱσπανίας (10/12, +304)

Ἰουλία παρθενομάρτυς στή Merida Ἱσπανίας, μετά τὴς Ἁγ. Εὐθαλίας/Εὐλαλίας (10/12, +304)

Χίλντεμαρ (St Hildemar) Ἐπίσκοπος Beauvais Γαλλίας (10/12, +844)

Καρποφόρος Πρεσβύτερος καί Ἀβούνδιος Διάκονος, μάρτυρες στή Ρώμη ἤ Spoleto Ἰταλίας ἤ Seville Ἱσπανίας (10/12, +290-300)

Σίνντουλφ / Σινντούλφος (St Sindulf / Sindulphus) Ἐπίσκοπος Vienne Γαλλίας (10/12, +669)

Μερκούριος καί οἱ σύν αὐτό στρατιῶτες, μάρτυρες στή Lentini Σικελίας Ἰταλίας (10/12, +300)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 11

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Γεωργίας (11/12)

Βλάσιος ὁ Ἀκαρνάν, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στά Σκάλβαινα Ἀγρινίου (11/2 μνήμη καί 11/12, +1006)

Κούξα Βελίτσκο τῆς Ὀδησσοῦ, ὅσιος, ὁμολογητής, ἡγούμενος Μονῆς στήν Odessa Οὐκρανίας, ἀπό Λαύρας Σπηλαίων Κιέβου καί καταγόμενος ἀπό Ἀρμπουζίνκα Οὐκρανίας (11/12 καί 24/12, +1964) [29/9 ἀνακομιδή λειψάνων καί 22/10 ἀνακήρυξι] <Πηγή: Καθηγουμένου Ἀρχιμ. Χριστοδούλου, Ὁ Πολυθαύμαστος Ὅσιος Κούξα τῆς Ὀδησσοῦ, ἐκδ. Ἱ. Μ. Ὁσίου Συμεών, Κάλαμος Ἀττικῆς 2006>

Λεόντιος ὅσιος στήν Ἀχαΐα Πάτρας, ἀπό Μονεμβασίας (11/12, +15ος αἰ.)

Δανιήλ ὁ στυλίτης, ὅσιος στή Προποντίδα Κωνσταντινουπόλεως, ἀπό Μαρουθά τῶν Σαμοσάτων Συρίας (11/12, +5ος αἰ.)

Θεοφάνης Ἐπίσκοπος Σολικάνζ, ἱερομάρτυς στόν ποταμό Kama Ρωσίας (11/12, +1918) <Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012>

Βαρσαβᾶς Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς καί οἱ μετ’ αὐτοῦ 5 μάρτυρες στήν Περσία (11/12, +4ος αἰ.)

Μεῖραξ μάρτυς στήν Αἴγυπτο (11/12, +7ος αἰ.)

Ἀειθαλᾶς/Ἄρβηλος Ἐπίσκοπος καί Ἀκέψιος/Ἀψῆς Διάκονος, ἱερομάρτυρες (11/12, +7ος αἰ.) Ἀκεψέης

Αἰμιλιανός, Βεβαία, Βικέντιος καί Τερέντιος, μάρτυρες (11/12, +? αἰ.)

Ἀκεψιμᾶς καί Πέτρος, ἐρημίτες ὁσιομάρτυρες (11/12, +? αἰ.)

Νόμων καί Βηχιανός οἱ Κύπριοι, ὅσιοι (11/12 καί 18/12, +? αἰ.)

Νικηφόρος Β΄ ὁ Φωκᾶς, αὐτοκράτορας Βυζαντίου (11/12, +969) [Ἁγιολόγιο Κρήτης]

Κίαν (St Cian) ὅσιος ἐρημίτης στήν Οὐαλλία (11/12, +6ος αἰ.)

Σαβίνος Ἐπίσκοπος Piacenza Ἰταλίας (11/12, +420)

Εὐτύχιος μάρτυς στήν Cadiz Ἱσπανίας (11/12, +4ος αἰ.)

Φιντιβιτάνος (St Fidweten / Fivetein / Fidivitanus) ὅσιος στή Μονή τοῦ Redon Γαλλίας (11/12, +888)

Λουκᾶς ὁ νέος στυλίτης, ὅσιος στή Χαλκηδόνα Μ. Ἀσίας, ἀπό Κωνσταντινούπολι (11/12, +970-980)

Νίκων ὁ ξηρός, ὅσιος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (11/12, +1101)

Βικέντιος Διάκονος ἱερομάρτυς στή Βαλένθια Ἱσπανίας, ἀπό Σαραγόσα Ἱσπανίας (11/12, +? αἰ.)

Βικτωρίνος, Φουσκιανός καί Γεντιανός, ἱεραπόστολοι Γαλλίας, μάρτυρες στήν Amiens Γαλλίας (11/12, +287)

Πέρης (St Peris) τοῦ Llanberis Οὐαλλίας [Πολιοῦχος τοῦ Llanberis Οὐαλλίας] (11/12, +? αἰ.)

Τράσον, Ποντιανός καί Πραετεξτάτος, μάρτυρες στή Ρώμη (11/12, +302)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12

Σπυρίδων Ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος Κύπρου, ὁ θαυματουργός (12/12, +348) [11/8 ἂναμνησι θαύματος]

Ἄμπρα (St Abra) ὁσία μοναχή στήν Poitiers Γαλλίας [κοιμήθηκε 18 ἐτῶν] (12/12, +360) {*ΧΑΙΡΕ No.: 103}

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Ἀμερικῆς (12/12)

Σεραφείμ Σαμοΐλοβιτς μάρτυς στήν ΗΠΑ (12/12, +? αἰ.)

Ἰωάννης Κουτσουρώφ, Πρεσβύτερος, Ρῶσος ἱεραπόστολος Chicago τοῦ Illinois ΗΠΑ, ἱερομαρτυρας στήν Πετρούπολι Ρωσίας, Πρωτομάρτυς Ἱερέας τῶν Κομμουνιστικῶν διωγμών τῆς Ρωσίας καί ὅλης τῆς πρώην ΕΣΣΔ (30/10, 31/10, 19/8 καί 8/12, +1917) [σύναξι 12/12] [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1994]

Ἀγάθη ἱεραπόστολος Γερμανίας, ἀπό Ἀγγλία (12/12, +790)

Ἀλέξανδρος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, ἱερομάρτυς (12/12, +251)

Αἰθέριος μάρτυς (12/12, +286-305)

Συνετός μάρτυς (12/12, +3ος αἰ.)

Ἀμμωναθᾶς ὁ Πηλουσιώτης, ὅσιος μοναχός στή Μονή τοῦ Πηλουσίου (σημ. Port Said) Αἰγύπτου (12/12, +? αἰ.)

Ἄνθος ὅσιος μοναχός στήν Παλαιστίνη (12/12, +? αἰ.)

Ἰωάννης Ἐπίσκοπος Ζιχνῶν καί ἱδρυτής Μονῆς Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου στή Μενοίκιο ὄρος στίς Σέρρες (12/12, +1333)

Κορεντίνος (St Corentinus) 1ος Ἐπίσκοπος Quimper Μ. Βρεταννίας καί ἐρημ. στήν Plomodiern (12/12, +490)

Συνέσιος ὁ ἀναγνώστης, ἱεραπόστολος καί μάρτυς στή Ρώμη (12/12, +275)

Θεράπων τῆς Μόνζας, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Μόνζα Ρωσίας (27/5 καί 12/12, +1597)

Κολούμπα (St Columba) ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Terryglass Ἰρλανδίας (12/12, +552)

Φίννιαν (St Finnian) ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Clonard Ἰρλανδίας (12/12, +549)

Κόλμαν (St Colman) ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Glendalough Ἰρλανδίας (12/12, +659)

Μαξέντιος, Κωνστάντιος, Κρησκέντιος καί Ἰουστίνος, μάρτυρες στήν Trier Γερμανίας (12/12, +287)

Κόρμακ (St Cormac) ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Ἰρλανδία (12/12, +6ος αἰ.)

Φλεγόντιος ὁσιος ἀσκητής στήν Penza Ρωσίας (12/12, +1869)

Γρηγόριος ὅσιος μοναχός στήν Terracina Ἰταλίας (12/12, +570)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 13

Tassio ὅσιος ἱδρυτής πολλῶν Μονῶν στή Γερμανία καί μοναχός σέ Μονή στή Jumièges Γαλλίας, κοιμήθηκε στή Lorsch Γερμανίας, ἀπό Γερμανία (13/12, +794) {*ΧΑΙΡΕ No.: 119}

Odilia ἡ παρθένος καί πρώην τυφλή, ὁσία ἱδρύτρια Μονῶν στό Odilienberg (=παλαιό Hohenburg) Γαλλίας καί στό Νiedermunster Γερμανίας, θεία Ἁγ. Εὐγενίας τοῦ Odilienberg, ἀπό Γαλλία [Γεννήθηκε τυφλό νήπιο καί γι’ αὐτό οἱ γονεῖς της τήν ἐγκατέλειψαν ὅπου τήν βρῆκε καί τήν υἱοθέτησε ἕνα γυναικεῖο Μοναστήρι ὅπου ἐκεῖ θαυματουργικά ἀνάκτησε τό φῶς της] (13/12, +720) {*ΧΑΙΡΕ No.: 119}

Robida ὁσία στή Μονῆ τοῦ Odilienberg (=παλαιό Hohenburg) Γαλλίας (13/12, +8ος αἰ.)

Πέτρος ὁ Ἀλεούτιος, Ἐσκιμῶος μάρτυς στό San Francisco τῆς California τῶν ΗΠΑ καί Πρωτομάρτυς τῆς California, ἀπό Ἀλεούτιους Νήσους τῆς Ἀλάσκας τῶν ΗΠΑ (13/12, +1815) {*ΧΑΙΡΕ No.: 150}

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Ἀλάσκας (13/12)

Γερμανός τῆς Ἀλάσκας, ὅσιος μοναχός, Ἰσαπόστολος Ἀλάσκας ΗΠΑ, Ρῶσος ἀπό Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας, κοιμήθηκε στή νῆσο Suce Ἀλάσκας (15/11 κοιμησι, +1836) [13/12 σύναξι καί 25/12] [9/8 ἀνακήρυξι ἁγιότητος, 1970]

Ὄλγα ἡ Ἀλασκινή, στήν Ἀλάσκα τῶν ΗΠΑ (?/?, +? αἰ.) [13/12 σύναξι]

Ὄλγα τῆς Ἀλάσκας, ἡ μαία, Ἀλασκινή λαϊκή ὁσία στήν Ἀλάσκα τῶν ΗΠΑ (8/11, +1979) [13/12 σύναξι]

[Η Matushka (Μητερούλα) Όλγα, γηγενής στην Αλάσκα από τη φυλή Yupik, γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1916. Ο σύζυγός της, ο Νικολάι Μιχαήλ, ήταν ο ταχυδρόμος στο χωριό και διευθυντής του γενικού καταστήματος, ο οποίος αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας και στη συνέχεια αρχιερέας. Έχει υπηρετήσει την κοινότητα της ως σύζυγος ιερέα, αλλά και ως μαία.

Η Matushka Όλγα γέννησε δικά της δεκατρία παιδιά, πολλές φορές χωρίς τη βοήθεια μαίας ή δικών της ανθρώπων, από τα οποία επέζησαν τα 8.

Ήταν γνωστή για τη συμπάθεια και τη φροντίδα της προς όσους είχαν υποστεί κακοποίηση παντός είδους, ιδίως σεξουαλική κακοποίηση. Ενώ η οικογένειά της ήταν φτωχή, έδωσε απλόχερα σε αυτούς που ζούσαν χειρότερα από αυτήν, συχνά έδινε και από τα ρούχα των παιδιών της στους απόρους. Ήταν επίσης γνωστή η ικανότητά της να πει πότε μια γυναίκα ήταν έγκυος, ακόμη και πριν από την ίδια τη γυναίκα που είχε χάσει την περίοδό της.

Η Matushka Όλγα αναπαύτηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1979. Πολλοί άνθρωποι από τις γύρω περιοχές ήθελαν να έρθουν στην κηδεία της, αλλά επειδή ήταν Νοέμβριος, λόγω κακοκαιρίας, φαινόταν αδύνατον. Αλλά από την ημέρα της κηδείας της, ένας άνεμος από το νότο έφερε ζεστό καιρό, απόψυξε τον πάγο και το χιόνι και έκανε το ταξίδι για το Kwethluk εφικτό. Όταν οι πενθούντες αποχώρησαν από την εκκλησία για να πάρουν το σώμα στο νεκροταφείο, ένα σμήνος πουλιών ακολούθησε. Εκείνοι που έσκαψαν τον τάφο της διαπίστωσαν ότι το έδαφος, επίσης, είχαν αποψυχθεί. Το βράδυ, μετά την κηδεία της, ο κανονικός σκληρός χειμώνας επέστρεψε.]

Λουκία παρθενομάρτυς στήν Catania Σικελίας (13/12, +304) [κατά σαρκικῶν – ὡς τιμωρία γιά τό ὅτι ἦταν Χριστιανή τήν ἔκλεισαν σέ πορνεῖο καί ἐπειδή ἀντιστεκόταν στούς προσερχομένους μαρτύρησε διά ξίφους]

Εὐστράτιος ὁ Κρυπτοχριστιανός μεγαλομάρτυς, Αὐξέντιος Πρεσβύτερος, Εὐγένιος ὁ νεαρός, Μαρδάριος ὁ χωρικός ὁ ὁποῖος πῆρε τήν ἄδεια ἀπ’ τήν σύζυγό του γιά νά ἀκολουθήση τούς ὑπόλοιπους Μάρτυρες καθώς περνοῦσαν καί Ὀρέστης ὁ Κρυπτοχριστιανός στρατιώτης, μάρτυρες στή Σεβάστεια Ἀρμενίας Μ. Ἀσίας, ἀπό Καππαδοκία (13/12, +284 ἤ ἀρχές 4ου αἰ.)

Judocus Πρεσβύτερος ὅσιος ἐρημίτης στήν Villiers Γαλλίας (13/12, +668)

Μάξιμος ὁ μακάριος, ὅσιος στό Οὔστιουγκ Ρωσίας (13/12, +1906)

Einhild ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν Νiedermunster Γερμανίας (13/12, +8ος αἰ.)

Δοσίθεος Ἐπίσκοπος Μολδοβλαχίας Ρουμανίας (13/12, +17ος αἰ.)

Μαρδάριος ὁ πτωχός, ὅσιος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (13/12, +13ος αἰ.)

Ἀρκάδιος ὅσιος μοναχός στό Νοβοτόρσκ Ρωσίας (13/12, +11ος αἰ.)

Autbert Ἐπίσκοπος Cambrai-Arras Γαλλίας (13/12, +669)

Edburgh ὁσία ἡγουμένη στή Minster-in-Thanet Ἀγγλίας (13/12, +751)

Παντελεήμων ὁ ἀναστάντας, ὁσιος μοναχός στό Γκλίνσκ Ρωσίας (13/12, +1895)

Ἄρης ὅσιος μοναχός ἐρημίτης στήν Αἴγυπτο (13/12, +? αἰ.)

Ἀρσένιος ὅσιος ἐρημίτης στό ὄρος Λάτρο Μ. Ἀσίας (13/12, +8ος-10ος αἰ.)

Γαβριήλ Ἐπίσκοπος Σερβίας καί Νικόδημος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυρες στήν Προύση Μ. Ἀσίας (13/12, +1659) [σύναξι 30/8]

Ἀντίοχος μάρτυς στή νήσο Sulci (Νήσος Ἅγ. Ἀντίοχος) Σαρδηνίας Ἰταλίας (13/12, +110)

Καστρίτιαν Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας (13/12, +137)

Wifred ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Marseilles Γαλλίας (13/12, +1021)

Edburgh ὁσία στή Lyminge Ἀγγλίας (13/12, +7ος αἰ.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14

Βάρενκα τοῦ Σεργκάς, ὁμολογήτρια στό Σεργκάς Ρωσία, ἀπό Μάιντανι τοῦ Nizhny Novgorod Ρωσίας (1/12 καί 14/12, +1980) [κατά σαρκικῶν πειρασμῶν – Οἱ ἀθεϊστές τήν κυνηγοῦσαν νά τήν συλλάβουν συνεχῶς καί αὐτή ποτέ δέν ἔμενε πολύ στό ἴδιο μέρος. Κάποια φορά τήν συνέλαβαν οἱ ἀθεϊστές ἀστυνομικοί καί τήν ἔδειραν ἀνελέητα. Τήν κλωτσοῦσαν, τή κτυποῦσαν μέ σιδερόβεργες. Τῆς παραμορφώθηκε τό πρόσωπο. Μετά ἑτοιμάσθηκαν νά τήν ἀτιμάσουν, μά ἐκείνη τή στιγμή ἡ Παναγία τήν προστάτεψε καί μιά ἀόρατη δύναμι τούς ἐμπόδισε. Ὕστερα τήν ὁδήγησαν στό ἀστυνομικό τμῆμα καί τῆς ἔδωσαν νερό μέ λίγο ἀρσενικό δηλητήριο ἀλλά δέν πέθανε. Τή διαφύλαξε ὁ Θεός καί τό δηλητήριο δέν ἔδρασε] <Πηγή: Πέτρου Μπότση, Μάρτυρες τοῦ Βορρᾶ Γ΄, Γυναῖκες Μάρτυρες καί Ὁμολογήτριες, Ἀθήνα 2012>

Φίνγκαρ καί Φιάλα (St Fingar & St Phiala) ἡ ἀδελφή του ἀπό Ἰρλανδία καί οἱ σύν αὐτοῖς μάρτυρες στό Hayle Κορνουάλλης Ἀγγλίας (14/12, +5ος αἰ.)

Νικάσιος Ἐπίσκοπος Reims Γαλλίας, ἱερομάρτυς (14/12, +407)

Εὐτροπία ἡ ἀδελφή τοῦ Ἁγ. Νικασίου Ἐπίσκοπος Reims καί οἱ μετ’ αὐτῆς μάρτυρες στή Reims Γαλλίας, μετά τοῦ Ἁγ. Νικασίου τῆς Reims (14/12, +407)

Βενάντιος/Φορτουνάτος Ἐπίσκοπος Poitiers Γαλλίας, ἀπό Ἰταλία (14/12, +610)

Βιάτορ (St Viator) Ἐπίσκοπος Bergamo Ἰταλίας (14/12, +378)

Ἰοῦστος καί Ἀβούνδιος, μάρτυρες στήν Ἱσπανία (14/12, +283)

Καστοῦλος μάρτυς ἐπί Λικινίου (14/12, +? αἰ.)

Θύρσος, Κορωνάτος, Λεύκιος, Καλλίνικος ὁ πρώην ἱερέας τῶν εἰδώλων καί οἱ μετ’ αὐτῶν, μάρτυρες στή μάρτυρες στή Καισάρεια Καππαδοκίας, ἀπό Βιθυνία Μ. Ἀσίας (17/8 καί 14/12, +250)

Ὑπάτιος μάρτυς (14/12, +284-305)

Δανιήλ τοῦ Voronezh Ρωσίας, ὅσιος μοναχός στό Voronezh Ρωσίας (14/12, +? αἰ.)

Ἀγνέλλος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Naples Ἰταλίας (14/12, +596)

Ἰωάννης ὅσιος ἀσκητής στό Σεζένοβο Ρωσίας (14/12, +1839)

Hibald ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Lincolnshire Ἀγγλίας (14/12, +690)

Ἀπολλώνιος ὁ ἀναγνώστης, Φιλήμων ὁ μουσικός/ὀργανοπέκτης, Ἀρειανός ὁ ἡγεμόνας καί οἱ 4 σωματοφύλακές του/προτέκτορες, μάρτυρες [Ὁ Ἁγ. Ἀπολλώνιος ἔδωσε στόν εἰδωλολάτρη Φιλήμωνα χρήματα καί τά ροῦχα του γιά νά θυσιάση ὁ Φιλήμων στά εἴδωλα ἀντί γι’ αὐτόν ἀλλά μέ τό πού φόρεσε ὁ Φιλήμων τά ροῦχα τοῦ Χριστιανοῦ Ἀπολλωνίου ἤλθε πάνω του ἡ Θεία Χάρι καί χωρίς νά τό καταλάβη ἔγινε Χριστιανός καί μαρτύρησε] (14/12, +304)

Πομπηΐος Ἐπίσκοπος Pavia Ἰταλίας (14/12, +290)

Ματρωνιανός ὅσιος ἐρημίτης στή Milan Ἰταλίας (14/12, +4ος αἰ.) Ματρονιανός

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 15

Δαβίδ ὁ Προφήτης καί Βασιλιάς τῆς Π. Διαθήκης (Κυριακή τῶν Προπατόρων) [κατά σαρκικῶν]

Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ὁμολογητής, κοιμήθηκε στήν ἐξορία στά Κόμανα Πόντου Μ. Ἀσίας, ἀπό Ἀντιόχεια Συρίας (13/11 ἑορτή, +407) [27/1 ἀνακομιδή, 30/1 σύναξι, 14/9 κοιμησι, 15/12 χειροτονία]

Ἐλευθέριος Ἐπίσκοπος Αὐλῶνος (σημ. Vlore) Ἀλβανίας, ἱερομάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Ρώμη (15/12, +120)

Ἀνθία μάρτυς στή Ρώμη, μητέρα τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου Ἐπίσκοπος Αὐλῶνος (σημ. Vlore) Ἀλβανίας (15/12, +120)

Φήλιξ ὁ στρατηλάτης καί Κορέμων ὁ ἔπαρχος, οἱ πρώην δήμιοι, μάρτυρες στή Ρώμη, μετά τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου Ἐπίσκοπος Αὐλῶνος (σημ. Vlore) Ἀλβανίας (15/12, +117-138)

11 μάρτυρες στή Ρώμη μετά τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου Ἐπίσκοπος Αὐλῶνος (σημ. Vlore) Ἀλβανίας (15/12, +117-138)

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Crimea Οὐκρανίας (15/12)

Ἀνδρέας Κοσόβσκυ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Crimea Οὐκρανίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1920) [σύναξι καί 15/12]

Ματθαῖος, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Crimea Οὐκρανίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1920) [σύναξι καί 15/12]

Τρύφων τοῦ Κιόλσκ, μοναχός Ἰσαπόστολος Λαπωνίας (Kola Β. Ρωσίας, Φιλλανδία, Νορβηγία, Σουηδία), ἱδρυτής Μονῆς Ἁγ. Τρύφωνος στήν Pechenga τῆς Kola, Karelia Ρωσίας (15/12, +1583) [Ἡ χερσόνησος Kola καί ἡ Karelia ὡς τό 1940 ἄνηκαν στή Φιλλανδία καί ἔπειτα στή Ρωσία]

Ἰωνᾶς ὁ ὑποτακτικός τοῦ Ἁγ. Τρύφωνος τοῦ Κιόλσκ Ἰσαποστόλου Λαπωνίας, ὅσιος (15/12, +16ος αἰ.)

Ἰωακείμ Ἐπίσκοπος Nizhny Novgorod Ρωσίας καί Ἀλέξιος Ναζαρέφσκι Πρεσβύτερος, ἱερομάρτυρες στή Σεβαστούπολι Κριμαίας Οὐκρανίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 15/12]<Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012>

Ἐλευθέριος ὁ Κουβικουλάριος, μάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι (15/12, +285-305)

Ἰωάννης ὅσιος ἐρημίτης στή Montecassino Ἰταλίας, ἀπό Βενετίας Ἰταλίας (15/12, +1025)

Ὄφφα (St Offa) βασιλιάς Essex Ἀγγλίας (15/12, +709)

Πάρδος ὁ ἁμαξηλάτης, ὅσιος ἐρημίτης στήν Παλαιστίνη (15/12, +6ος αἰ.)

Σωσσάνα/Σουζάνα/Σουσάνη, Διακόνισσα ὁσιομάρτυς στήν Παλαιστίνη, ἡ μετασχηματισθείσα σέ ἄνδρα καί μετανομασθείσα “Ἰωάννης” (15/12, +304)

Βάκχος ὁ νέος, μάρτυς (15/12, +8ος αἰ.)

Παῦλος ὁ νέος, ὅσιος ἐρημίτης στό ὄρος Λάτρο Μ. Ἀσίας, ἀπό Πέργαμο Μ. Ἀσίας (15/12, +950)

Οὐρβίτιος (St Urbitius) ὅσιος ἐρημίτης στή Nocito Ἱσπανίας, ἀπό Γαλλία (15/12, +805)

Φλωρέντιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Bangor Ἰρλανδίας (15/12, +7ος αἰ.)

Στέφανος Ἐπίσκοπος Σουντάκ (παλαιό Σουρόζ) Crimea Οὐκρανίας, ὁμολογητής, ἀπό Καππαδοκία Μ. Ἀσίας (15/12, +8ος αί.)

Ἰωσήφ Πετρόβιτς Ἐπίσκοπος Πετρουπόλεως Ρωσίας, ἱερομάρτυς (15/12, +1938)

Ἰλαρίων Τρόιτσκι, Ἐπίσκοπος Βερέισκι Ρωσίας, ἱερομάρτυς σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως στά Νησιά Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας, ἀπό Λίπισι τῆς Τούλα Ρωσίας (15/12 καί 28/12, +1929) [28/4 καί 10/5 ἀνακομιδή λειψάνων] [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1998] <Πηγή: Ἀρχιεπίσκοπος Ἰλαρίων Τρόιτσκι (1886-1929), Ἱερομάρτυς καί Πρόμαχος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, Βίος καί Ἐπιλογή ἀπό τά Ἔργα του, ἐκδ. Ἄθως, Ἀθήνα 2012>

Μαξιμίνος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Micy Γαλλίας (15/12, +520)

Ανταλμπέρο (St Adalbero) Ἐπίσκοπος Metz Γερμανίας (15/12, +1005)

Βαλεριανός Ἐπίσκοπος Abbenza Β. Ἀφρικῆς, ἱερομάρτυς (15/12, +457)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 16

Ἀγγαῖος ὁ Προφήτης, ἀπ’ τούς 12 μικρούς Προφῆτες τῆς Π. Διαθήκης, στήν Ἱερουσαλήμ, ἀπό Βαβυλῶνα Μεσσοποταμίας (16/12, +500 π.Χ.)

Μόδεστος Α΄, Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, πρώην ἀσκητής στήν Ἀθήνα καί δοῦλος-αἰχμάλωτος στήν Αἴγυπτο, ἱερομάρτυς στά Ἱεροσόλυμα, ἀπό Σεβάστεια Ἀρμενίας Μ. Ἀσίας (16/12 ἑορτή καί 18/12, +389) [προστάτης τῶν ζώων – ἐπειδή ἀνέστησε κάποια ζῶα τά ὁποῖα τά εἶχαν ψοφήσει ἀπό ἕνα φίδι]

Μόδεστος Β΄, Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, ὁ ὁποῖος κατήχεισε καί βάπτισε τόν Ἁγ. Ἀναστάσιο τόν Πέρση (16/12, +634)

Θεοφανῶ ἡ Αὐγούστα, βασίλισσα, σύζυγος Λέοντος ΣΤ΄ τοῦ σοφοῦ, αὐτοκράτορος Βυζαντίου (16/12, +893)

Μαρίνος ὁ Ρωμαῖος συγκλητικός, παιδομάρτυς (16/12, +283-285)

Ἰλάριος καί Πρόβος καί οἱ μετ’ αὐτῶν μάρτυρες (16/12, +? αἰ.)

Σοφία-Σολομονή, σύζυγος τοῦ Μεγάλου Δούκα τὴς Μόσχας Βασιλείου τοῦ Γ΄ (16/12, +1542)

Εὐσέβιος Ἐπίσκοπος Barcelona Ἱσπανίας (16/12, + 370)

Μέμνων Ἐπίσκοπος Ἔφεσο Μ. Ἀσίας (16/12, +5ος αἰ.)

Δόμνα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στό Tomsk Ρωσίας (16/12, +1872)

Συμεών Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας Συρίας (16/12, +? αἰ.)

Ἄντο (St Ado) Ἐπίσκοπος Vienne Γαλλίας, ἱερομάρτυς (16/12, +875) Ἀδώ

Νικόλαος Β΄ ὁ Χρυσοβέργης, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (16/12, +996)

Ἀδελαΐδα ὁσία στή Μονῇ τοῦ Seltz Γαλλίας, ἀπό Ἰταλίας (16/12, +999)

Beoc ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή νήσο Lough Derg Ἰρλανδίας (16/12, +5ος αἰ.)

Βαλεντίνος, Φελίσιαν, Σολούτωρ, Βίκτωρ, Κονκόρδος, Νάβαλης καί Ἀγρίκολας, μάρτυρες στή Ravenna Ἰταλίας (11/11, 13/11 καί 16/12 +305)

Βαλεντίνος, Κονκόρδος, Νάβαλης καί Ἀγρίκολας, μάρτυρες στή Ravenna Ἰταλίας (16/12, +305)

Μάρτυρες γυναῖκες στή ΒΔ Ἀφρική (16/12, +482)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 17

Δανιήλ ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (23/7, +ΣΤ΄ αἰ. π.Χ) (Κυριακή Προπατόρων) στή Βαβυλῶνα Μεσσοποταμίας Ἰράκ?

3 Παῖδες τῆς καμίνου: Σεδράχ/Ἀνανίας, Μισάχ/Μισαήλ, Ἀβδεναγώ/Ἀζαρίας, Προπάτορες Π. Διαθήκης (17/4, +600 π.Χ.) [Κυριακή Προπατόρων]

Βέγγα ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στήν Ardenne Βελγίου (17/12, +698) {*ΧΑΙΡΕ No.: 144}

Διονύσιος Ἐπίσκοπος Αἱγίνης, ὅσιος στή Ζάκυνθο, ὁ πατέρας του ἦταν Γάλλος καί ἡ μητέρα του Ἰταλίδα οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν στή Ζάκυνθο (17/12, +1622) [24/8 ἀνακομιδή λειψάνων καί σύναξι 30/6]

Παΐσιος ἡγούμενος καί Ἀββακούμ Διάκονος, ἱερομάρτυρες στό Βελιγράδι Σερβίας, ἀπ’ τή Μονή Τρνάβα κοντά στό Τσάτσακ Σερβίας [μαρτύρησαν ἀπό Τοῦρκους μουσουλμάνους] (17/12, +1814)

*** Ἀντώνιος Κόμπος, Ἐπίσκοπος Σισανίου καί Σιάτιστας Κοζάνης καί ἱεραπόστολος Αἰτωλοκαρνανίας, Κοζάνης, Μακεδονίας, Ἀθήνας κλπ. (17/12, +2005) <Πηγή: Ἀσκητές Μέσα στόν Κόσμο, Β΄, Ἅγ. Ὄρος 2012, 304>

Στέφανος ὁσιομάρτυς στήν Αἴγυπτο, πρίγκιπας ἀπό νήσου Berroée Ἱσπανίας (17/12, +10ος αἰ.)

Στέφανος ὁ πρώην καλούμενος Δανιήλ/Δουνάλε, ὅσιος μοναχός ὁμολογητής στά Ἱεροσόλυμα καί στήν Αἴγυπτο, ἀπό νῆσο Νιβέρτουμ κοντά στό Cadiz Ἱσπανίας (17/12, +6ος αἰ.)

Βριάρχος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Guingamp Γαλλίας, ἀπό Ἰρλανδία (17/12, +627)

Στόρμιος Ἰσαπόστολος Γερμανίας καί ἱδρ. Μονῆς στή Fulda Γερμανίας (17/12, +779)

Ἀεγίλιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Fulda Γερμανίας (17/12, +822)

Χατζη-Γεώργιος/Χατζηγιώργης ὁ Ἀθωνίτης, Πρεσβύτερος ὅσιος στήν Κερασιά στά ὅρια τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγ. Ὄρους, ἀπό Κωνσταντινούπολι, ἱεραπόστολος Κωνσταντινουπόλεως, ὡς λαϊκός στή Κωνσταντινούπολι μετέστρεψε στό Χριστιανισμό 50 Τούρκους Μουσουλμάνους καί 1 Ὀρθόδοξο Ἱερέα πού εἶχε ἀρνηθῆ τό Χριστό, ἀπό Καισάρεια Καππαδοκίας Μ. Ἀσίας (17/12, +1886) <Πηγή: Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση, Ἁγ. Ὄρος 2011>

Ἀλέξανδρος, Κόπριος καί Πατερμούθιος, μάρτυρες (17/12, +361)

Ἰάκχος ὁ Τριγληνός, μάρτυς (17/12, +? αἰ.)

Ἰλαρίων Ἐπίσκοπος Suzdal Ρωσίας (17/12, +1708)

Ἰουδικάελος βασιλιάς Βρετάνης Γαλλίας, ὅσιος στή Gael Γαλλίας (17/12, +658)

Τύδεχος ὅσιος στή Gwynedd Οὐαλλίας (17/12, +6ος αἰ.)

Μαξεντιόλος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Cunault Γαλλίας (17/12, +5ος αἰ.)

Ἀθανάσιος, Ἀντώνιος καί Νικόλαος ὅσιοι ἱδρ. Μονῆς Βατοπαιδίου Ἁγ. Ὄρους (17/12, +10ος αἰ.)

Νικήτας νεομάρτυς στήν Νύσση Μ. Ἀσίας (17/12, +13ος-14ος αἰ.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 18

Βενιαμίν Ἐπίσκοπος Μολδαβίας καί Σουτσεάβας Ρουμανίας (18/12, +1846)

Σεβαστιανός μεγαλομάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Milan Ἰταλίας καί οἱ μετ’ αὐτοῦ μάρτυρες (18/12, +287)

Ζωή, Κάστωρ, Καστοῦλος ὁ Διαιτάριος, Κλαύδιος καί Τιβούρτιος υἱός ἐπάρχου Χρωματίου, μάρτυρες στή Ρώμη, μετά τοῦ Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Σεβαστιανοῦ (18/12, +287)

Τραγκυλίνος/Τρανκουϊλλίνος/Ἡσύχιος καί οἱ 2 υἱοί του Μαρκελλίνος καί Μᾶρκος, μάρτυρες στή Ρώμη, μετά τοῦ Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Σεβαστιανοῦ (18/12, +287)

Εὐβιότος μάρτυς στήν Κυζίκο Μ. Ἀσίας (18/12, +320)

Μιχαήλ ὁ σύγγελος, ὁμολογητής (17/12, +845)

Μόδεστος Α΄, Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, πρώην ἀσκητής στήν Ἀθήνα καί δοῦλος-αἰχμάλωτος στήν Αἴγυπτο, ἱερομάρτυς στά Ἱεροσόλυμα, ἀπό Σεβάστεια Ἀρμενίας Μ. Ἀσίας (16/12 ἑορτή καί 18/12, +389) [προστάτης τῶν ζώων – ἐπειδή ἀνέστησε κάποια ζῶα τά ὁποῖα τά εἶχαν ψοφήσει ἀπό ἕνα φίδι]

Γατιανός Ἐπίσκοπος Tours Γαλλίας (18/12, +337)

Ροῦφος καί Ζωσιμᾶς, μάρτυρες μετά τοῦ Ἁγ. ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας στή Ρώμη, ἀπό Φιλλίπων Ἑλλάδος (18/12, +107)

Ἑρμύλος καί Φωκᾶς, μάρτυρες (18/12, +? αἰ.)

Ζακχαῖος Διάκονος καί Ἀλφειός ὁ ἀναγνώστης, μάρτυρες στήν Καισάρεια (18/12, +? αἰ.)

Σεβαστιανός ὅσιος μοναχός στό Πόσεκονιγιε τῆς Vologda Ρωσίας (18/12, +1500)

Συμεών ὁ θαυματουργός, ὅσιος ἐρημίτης στό Βερχοτούρ Σιβηρίας Ρωσίας (18/12, +1694)

Μωϋσῆς μάρτυς στή Β. Ἀφρική (18/12, +250)

Κουΐντος, Συμπλίκιος καί οἱ σύν αὐτοῖς μάρτυρες στή Β. Ἀφρική (18/12, +255)

Φλάνναν Ἐπίσκοπος Killaloe Ἱρλανδίας, ἱεραπόστολος Ἐμβρίδων Νήσων Σκωτίας (18/12, +7ος αἰ.)

Σοφία ἡ θαυματουργός (18/12, +? αἰ.)

Νόμων καί Βηχιανός οἱ Κύπριοι, ὅσιοι (11/12 καί 18/12, +? αἰ.)

Φλῶρος Ἐπίσκοπος Ἀμινσοῦ, ὅσιος (18/12, +6ος αἰ.)

Δανιήλ ὁ ἡσυχαστής, ὅσιος στό Βερονέτ Ρουμανίας (18/12, +17ος αἰ.)

Σάμθαν ὁσία ἱδρυτής Μονῆς στήν Clonbroney Ἰρλανδίας (18/12, +6ος αἰ.)

Ουϊνιβάλδος ἱεραπόστολος Γερμανίας, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Isen Γερμανίας, ἀπό Ἀγγλία (18/12, +761)

Βοδάγασιλ ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Meuse Βελγίου (18/12, +588)

Δεσιδεράτος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Fecamp Γαλλίας καί μοναχός στή Μονή τοῦ Fontenelle Γαλλίας (18/12, +700)

Βίκτουρος, Βίκτωρ, Βικτωρίνος, Ἀδιούτωρ (Adjutor), Κουάρτος καί οἱ μετ’ αὐτῶν 30 μάρτυρες στή Β. Ἀφρική (18/12, +? αἰ.) Βικτορίνος

Βινηβάλδος Ἐπίσκοπος Eichstatt Γερμανίας, ἀπό Ἀγγλία (18/12, +761)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 19

Ἀγλαΐα ἡ Ρωμαία μάρτυς στή Ρώμη καί Βονιφάτιος ὁ Ρωμαῖος μάρτυς στή Ταρσό Κιλικίας Μ. Ἀσίας (19/12, +290) [κατά σάρκικῶν – Κάποια μέρα ἡ Ἀγλαΐα εἶπε στόν ἔραστή της καί μέθυσο Βονιφάτιο “δέν πᾶς στήν Ἀνατολή νά μοῦ φέρης Ἁγ. Λείψανα Μαρτύρων;” καί ἐκεῖνος τῆς εἶπε, “Θά πάω, ἀλλά ἄν σοῦ φέρω τό δικό μου κάνει;” καί ἐκείνη ἔχοντας ἐπίγνωσι τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς τους τοῦ εἶπε “ἐμεῖς βρέ μπεκρή δέν εἴμασθε ἄξιοι γιά Μάρτυρες”. Ἔτσι ὁ Βονιφάτιος πῆγε στή Μ. Ἀσία γιά νά φέρη Ἁγ. Λείψανα Μαρτύρων καί ὅταν εἶδε Χριστιανούς νά μαρτυροῦν γιά τό Χριστό πίστεψε, μετανόησε γιά τήν ἁμαρτωλή ζωή του καί ἀξιώθηκε νά μαρτύρηση καί ὁ ἴδιος! Ὕστερα μέ τό θαυματουργικό Λείψανό του πίστεψε, μετανόησε καί μαρτύρησε καί ἡ Ἀγλαΐα! Καί ἀξιώθηκαν νά γίνουν Ἅγιοι Μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ!]

Γρηγέντιος Ἐπίσκοπος Ταφάρ Αἰθιοπίας καί Ἰσαπόστολος Αἰθιοπίας, ἀπό Milan Ἰταλίας (19/12, +552)
Τιμόθεος Διάκονος καί Πολυεύκτος, μάρτυρες στήν Ἀλγερία (παλαιά Μαυριτανία) (19/12, +250)

Ἀρές, Ἠλίας καί Πρόβος, μάρτυρες στήν Κιλικία Μ. Ἀσίας (19/12, +309) Ἄρης

Βονιφάτιος ὁ ἐλεήμων, Ἐπίσκοπος Ferentino Ἰταλίας (14/5 καί 19/12, +6ος αἰ.)

Καπίτος Ἐπίσκοπος Kherson (Χερσῶνα) Οὐκρανίας (19/12, +4ος αἰ.)

Ριβάριος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή St. Oyend Γαλλίας (19/12, +790)

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Auxerre Γαλλίας (19/12, +540)

Εὐτύχιος, Θεσσαλονίκη καί οἱ σύν αὐτοῖς μάρτυρες 200 ἄνδρες καί 70 γυναῖκες, μάρτυρες (19/12, +? αἰ.)

Φαύστα ἁγία μάρτυς στή Δαλματίας Κροατίας, ἀπό Ρώμη, μητέρα Ἁγ. Ἀναστασίας φαρμακολύτριας (19/12, +3ος αἰ.)

Φωτεινή ἡ Σπηλαιότισσα καί θαυματουργός, ὁσία ἐρημίτρια στόν Ἁγ. Ἀνδρόνικο Καρπασίας Κύπρου (2/8 καί 19/12 κοίμησι, +1923)

Τρύφων μάρτυς (19/12, +? αἰ.)

Ἑρμογένης Πρεσβύτερος ὁσιος ἱδρυτής Μονῆς τοῦ Κιρένσκ Ρωσίας (19/12, +1690)

Ἀναστάσιος Α΄ Ἐπίσκοπος Ρώμης (19/12, +401)

Σάμθαν ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Clonbroney Ἰρλανδίας (19/12, +739)

Ἠλίας Ἐπίσκοπος Murom Ρωσίας, ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (19/12, +1188)

Μαρίνος Ἰσαπόστολος Β. Σκωτίας (19/12, +? αἰ.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20

Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, 2ος Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας Συρίας, ἱερομάρτυς στή Ρώμη, Ἀποστολικός Πατέρας, μαθητής Ἀπ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (20/12, +107) [29/1 ἀνακομιδή λειψάνων]

Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης, ὅσιος Πρεσβύτερος καί Πνευματικός στήν Κρονστάνδη Ρωσίας (20/12, +1908) [19/10, ανακήρυξι ἁγιότητος 1964]

Μιχαήλ ὅσιος μοναχός στό Harbin Κίνας (20/12 καί 21/12, +1939)

Εὐγένιος Πρεσβύτερος καί Μακάριος Πρεσβύτερος ὁμολογητές στήν Ἀντιοχεία Σύριας καί ἱερομάρτυρες στήν Ἀραβία, ἀπό Ἀλγερία (παλαιά Μαυριτανία) [συμμάρτυρες τοῦ Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου στήν Ἀντιοχεία Συρίας ὅπου ὁ Ἅγ. Ἀρτέμιος ἔλεγξε τόν Ἰουλιανό τόν Παραβάτη γιά τά μαρτύρια πού ἔκανε στούς 2 Πρεσβυτέρους Εὐγένιο καί Μακάριο] (19/2 καί 20/12, +363)

Οὐρσίκινος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό St. Ursanne Ἑλβετίας, ἀπό Ἰρλανδία (20/12, +625)

Ἀντώνιος Ἐπίσκοπος Voronezh Ρωσίας (20/12, +1846)

Δομίνικος Ἐπίσκοπος Brescia Ἰταλίας (20/12, +612)

Φιλόγονος Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας Συρίας (20/12, +323)

Θεοκτίστη ἡ Κων/πολίτισσα (20/12, +? αἰ.)

Δανιήλ Β΄ Ἐπίσκοπος Σερβίας (20/12, +1337) [σύναξι 30/8]

Ἰγνάτιος ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (20/12, +1435)

Ἰωάννης ὁ Θἀσιος, ράπτης, νεομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Θάσο (20/12, +1652)

Λιβεράτος καί Βαγιοῦλος, μάρτυρες στή Ρώμη (20/12, +? αἰ.)

Οὐρσίκινος Ἐπίσκοπος Cahors Γαλλίας (20/12, +585)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 21

Προκόπιος ὁ σιωπηλός, ὅσιος διά Χριστόν σαλός στήν Vyatka Ρωσίας (21/12, +1627)

Θεμιστοκλής ὁ νεαρός βοσκός, μάρτυς στά Μύρα Λυκίας Μ. Ἀσίας (21/12, +250)

Ἰουλιανή μάρτυς καί οἱ σύν αὐτῇ 630 μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (21/12, +304)

500 μάρτυρες (21/12)

130 γυναῖκες μάρτυρες, μετά τῆς Ἁγ. μάρτυρος Ἰουλιανῆς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (21/12, +304)

Βαυδακάριος ὅσιος στή Μονῇ τοῦ Bobbio Ἰταλίας (21/12, +650)

Μιχαήλ ὅσιος μοναχός στό Harbin Κίνας (20/12 καί 21/12, +1939)

Ἰουλιανή τῆς Vyatka Ρωσίας, πριγκήπισσα (21/12, +1406)

Μακάριος τῆς Σαχάρνα, ὁμολογητής, ὅσιος ἡγούμενος καί Πνευματικός Πατέρας στή Μονή τῆς Σαχάρνας στή Ρωσία (23/4 κοίμησι, 13/5 μνήμη, 26/5 μνήμη, +1969) [21/12, ἁνακήρυξι ἁγιότητος 1995] [Την δεκαετία του ’50 είχαν αρχίσει οι διώξεις του κομμουνισμού.Την περίοδο εκείνη ο π.Μακάριος βρισκόνταν στην Μονή Κουσελεούκα.Μια μοναχή διηγείται:«Ήταν χειμώνας.Ο γέροντας τελούσε την Θεία Λειτουργία όταν στον ναό όρμησαν τριάντα στρατιώτες.Τον διέταξαν να βγεί έξω.Οι μοναχές έκλαιγαν.εκείνος όμως ήρεμα τους ακολούθησε.Οι μοναχές παρακαλούσαν τους στρατιώτες να τον αφήσουν,εκείνοι όμως δεν άκουγαν τίποτα.Μπροστά στον ναό περίμεναν τα έλκηθρα.Έβαλαν τον π.Μακάριο πάνω σ’ένα απ’αυτά.Οι μοναχές έτρεχαν πίσω τους κλαίγοντας και φωνάζοντας.Μάταια όμως.Τα έλκηθρα χάθηκαν μετά την στροφή.Μεγάλη είναι η δύναμη του Θεού όμως.Οι στρατιώτες ήταν μεθυσμένοι.Κάποια στιγμή έχασαν τον έλεγχο του έλκηθρου και αυτό αναποδογύρισε.Έπεσαν όλοι κάτω.Ζαλισμένοι όπως ήταν ξέχασαν να φορτώσουν τον π.Μακάριο και έφυγαν.Έκεινος ξυπόλητος-επειδή είχε χάσει τα παπούτσια του- γύρισε στο μοναστήρι.Πόσο μεγάλη ήταν η χαρά μας». Έπειτα γύρισε στην Σαχάρνα για να πιεί ο πικρό ποτήρι του διωγμού μέχρι τέλους.Το 1964 οι κομμουνιστές έκλεισαν το μοναστήρι της Σαχάρνας.Ο π.Μακάριος έζησε για δύο χρόνια σε μία καλύβα στην άκρη του χωριού.Οι κάτοικοι τον αγαπούσαν πολύ.Σε αυτήν την καλύβα τα βράδια έκανε γάμους και βαπτίσεις.Καθημερινά ανέβαινε τον Γολγοθά μαζί με τον Χριστό. Παρότι ήταν ηλικιωμένος οι σοβιετικοί τον υποχρέωναν να πηγαίνει στο νταμάρι να βγάζει πέτρες μαζί με τους άλλους, να φτιάχνουν δρόμους κ.α.Τον έβλεπαν οι άλλοι πως ταλαιπωρείται και έκαναν και την δική του δουλειά. Οι δύσκολες συνθήκες ζωής και οι διώξεις των αρχών τον έριξαν στο κρεβάτι.Εξαιτίας της αδυναμίας και της ασθένειας αναγκάστηκε να πάει να μείνει στο πατρικό του,στο σπίτι της αδελφής του Άννας. Εκοιμήθη στις 23 Απριλίου 1969 περιστοιχισμένος από πνευματικά του τέκνα.Πριν παραδώσει την ψυχή του αναφώνησε:«Δόξα Σοι,Κύριε…»Τον έθαψαν στο κοιμητήριο του χωριού κοντά στον τάφο της μητέρας του] <Πηγή: http://proskynitis.blogspot.gr/2013/02/23-1969.html&gt;

Φιλάρετος Ἐπίσκοπος Μόσχας Ρωσίας καί Κιέβου Οὐκρανίας (19/11 καί 21/12, +1867)

Μακάριος ὁ νηστευτής, Γεώργιος ὁ νοτάριος καί Σάββας, ὅσιοι στή Μονή τοῦ Χαχούλι Γεωργίας (21/12, +? αἰ.)

Μαυρόντας Ἐπίσκοπος Μασσαλίας Γαλλίας (21/12, +804)

Πέτρος Ἐπίσκοπος Μόσχας Ρωσίας, Κιέβου Οὐκρανίας καί πάσης Ρωσίας (24/8 καί 21/12, +1479) [5/10 σύναξι]

Πέτρος Ἐπίσκοπος Μόσχας (21/12, +1326)

Ἰωάννης/Βικέντιος Ἐπίσκοπος ὅσιος ἐρημίτης στό Monte Caario Ἰταλίας (21/12, +1012)

Βερνγουάλδος Πρεσβύτερος ὅσιος στήν Bampton Ἀγγλίας (21/12, +8ος αἰ.)

Σεβερίνος Ἐπίσκοπος Trier Γερμανίας (21/12, +300)

Ὁνοράτος Ἐπίσκοπος Toulouse Γαλλίας, ἀπό Ἱσπανία (21/12, +3ος αἰ.)

Ἰωάννης καί Φαῦστος, μάρτυρες στήν Tuscany Ἰταλίας (21/12, +? αἰ.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 22

Νεομάρτυρες κάτοικοι τοῦ χωριοῦ Μασμίγια Συρίας (22/12, +2012)

Ἀναστασία ἡ φαρμακολύτρια, μεγαλομάρτυς στή Δαλματία Κροατίας, ἀπό Ρώμη, θυγατέρα Ἁγ. Φαύστας (22/12, +304)

Χρυσόγονος, ἔπαρχος Θεσσαλονίκης, θεῖος καί διδάσκαλος Ἁγ. Ἀναστασίας φαρμακολύτριας, μάρτυς στήν Aquileia Ἰταλίας, ἀπό Ρώμη (24/11 καί 22/12, +304)

Ζωΐλος Πρεσβύτερος ἀσκητης ἱερομάρτυς στήν Aquileia Ἰταλίας, ἀπό τῆς συνοδίας τῆς Ἁγ. Ἀναστασίας τῆς φαρμακολύτριας (22/12, +304)

Θεοδότη καί τά τέκνα της Εὔοδος καί 2 ἀνώνυμα τέκνα, μάρτυρες στή Βυθινία Μ. Ἀσίας, ἀπό Δαλματία Κροατίας, ἀπό τῆς συνοδίας τῆς Ἁγ. Ἀναστασίας τῆς φαρμακολύτριας (29/7 καί 22/12, +304)

Ἀμασουΐνθος ὅσιος ἡγούμενος στή Malaga Ἱσπανίας (22/12, +982)

30 μάρτυρες στήν Via Lavicana Ἰταλίας, ἀπό Ρώμη (22/12, +303)

Δοσίθεος ὁσιος ἐρημίτης τῶν Δασῶν Ροσλάβλ Ρωσίας (22/12, +1828)

Χουνγέρος Ἐπίσκοπος Utrecht Ὁλλανδίας (22/12, +866)

Φλαβιανός ὁ Ρωμαῖος μάρτυς στήν Acquapendente Ἰταλίας (22/12, +362)

Δημήτριος, Ὁνωράτος/Ὀνώριος καί Φλώρος, μάρτυρες στήν Ostia Ἰταλίας (21/11 καί 22/12, +? αἰ.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 23

Μαζότα ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στήν Abernethy Σκωτίας, ἀπό Ἰρλανδία (23/12, +8ος αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 164}

Ἀμτζάτ Χάννα, 7χρονος Παιδομάρτυς στήν Al Sukalabiyah τῆς Συρίας (23/12, +2015)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Ἰωήλ Γιαννακόπουλος, Πρεσβύτερος, ἀπολογητής καί ἱεραπόστολος, ἱδρ. Μονῆς Προφ. Ἰωήλ στήν Καλαμάτα [κοίμησι] (23/12, +1966) <Πηγή: Μητρ. Νικοπόλεως Μελετίου, Ὁ Πατήρ Ἰωήλ, ἐκδ. Ἱ Μητρ. Νικοπόλεως, Πρέβεζα 1994>

Φίλιππος Ἐπίσκοπος Μόσχας καί πάσης Ρωσίας, ἱερομάρτυς (9/1 καί 23/12 Μαρτύριο, +1568) [3/7 ἀνακομιδή λειψάνων καί 5/10 σύναξι] <Πηγή: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Τό Χαμόγελο τοῦ Θεοῦ, ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Ἀθήνα 2012, 127>

Παῦλος Ἐπίσκοπος ΝεοΚαισάρεια Πόντου, ἀπό τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκ. Συνόδου στήν Νικαία Βιθυνίας Μ. Ἀσίας (23/12, +4ος αἰ.)

Ναούμ τῆς Ὀχρίδος (Ohrid) Σκοπίων, ἀπό τούς 7 Ἰσαποστόλους τῶν Σλάβων, μαθ. Ἁγ. Κυρίλλου καί Μεθοδίου, Ἰσαπόστολος τῶν Νοτιοσλάβων: Σερβίας, Κροατίας, Βοσνίας, Μαυροβουνίου, Σλοβενίας, Σκοπίων καί Βουλγαρίας (20/6 καί 23/12, +910)

Ἀλεξάνδρα ἡ παρθένος, ὁσία στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (3/3 καί 23/12, +337)

Πιαμούν ἡ παρθένος, ὁσία στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (3/3 καί 23/12, +337)

Θεόκτιστος Ἐπίσκοπος Novgorod Ρωσίας (23/12, +1310)

Φριθβέρτος Ἐπίσκοπος Hexham Ἀγγλίας (23/12, +766)

Βιντίλας ὅσιος ἐρημίτης στήν Pugino Ἱσπανίας (23/12, +830)

Δαγοβέρτος μάρτυς στή Lorrane Γαλλίας (23/12, +679)

Δαυΐδ μάρτυρας στό Ἐχμιατζίν Ἀρμενίας (23/12, +693)

Σέρβουλος μάρτυς στή Ρώμη (23/12, +590)

Σχίνων μάρτυς (23/12, +? αἰ.)

Βικτωρία καί Ἀνατολή, μάρτυρες στή Ρώμη (23/12, +303) %@ Ἀνατολία

Μιγδόνιος καί Μαρδόνιος, μάρτυρες στή Ρώμη (23/12, +303)

Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς Κύπρου, ἀπό Παφλαγονία Μ. Ἀσίας (23/12, +4ος αἰ.) ἤ 14ος αἰ.?

10 Μάρτυρες στρατιῶτες στό Ἡράκλειο Κρήτης:

Γελάσιος μάρτυρας στό Ἡράκλειο Κρήτης, ἀπ’ τούς 10 στρατιῶτες Μάρτυρες τοῦ Ἡρακλείου Κρήτης (23/12, +250)

Εὐνικιανός μάρτυρας στό Ἡράκλειο Κρήτης, ἀπό Γορτύνη Ἡρακλείου Κρήτης ἀπ’ τούς 10 στρατιῶτες Μάρτυρες τοῦ Ἡρακλείου Κρήτης (23/12, +250)

Εὔπορος μάρτυρας στό Ἡράκλειο Κρήτης, ἀπό Γορτύνη Ἡρακλείου Κρήτης ἀπ’ τούς 10 στρατιῶτες Μάρτυρες τοῦ Ἡρακλείου Κρήτης (23/12, +250)

Θεόδουλος μάρτυρας στό Ἡράκλειο Κρήτης, ἀπό Γορτύνη Ἡρακλείου Κρήτης ἀπ’ τούς 10 στρατιῶτες Μάρτυρες τοῦ Ἡρακλείου Κρήτης (23/12, +250)

Σατορνίνος μάρτυρας στό Ἡράκλειο Κρήτης, ἀπό Γορτύνη Ἡρακλείου Κρήτης ἀπ’ τούς 10 στρατιῶτες Μάρτυρες τοῦ Ἡρακλείου Κρήτης (23/12, +250)

Εὐάρεστος μάρτυρας στό Ἡράκλειο Κρήτης, ἀπό Ἡράκλειο Κρήτης, ἀπ’ τούς 10 στρατιῶτες Μάρτυρες τοῦ Ἡρακλείου Κρήτης (23/12, +250)

Πόμπιος μάρτυρας στό Ἡράκλειο Κρήτης, ἀπό Ἡράκλειο Κρήτης, ἀπ’ τούς 10 στρατιῶτες Μάρτυρες τοῦ Ἡρακλείου Κρήτης (23/12, +250)

Ἀγαθόπους/Ἀγαθόποδας, μάρτυρας στό Ἡράκλειο Κρήτης, ἀπό Ἐπίνειο Πανόρμου Ρεθύμνου Κρήτης, ἀπ’ τούς 10 στρατιῶτες Μάρτυρες τοῦ Ἡρακλείου Κρήτης (23/12, +250)

Βασιλείδης μάρτυρας στό Ἡράκλειο Κρήτης, ἀπό Κυδωνία Χανίων Κρήτης, ἀπ’ τούς 10 στρατιῶτες Μάρτυρες τοῦ Ἡρακλείου Κρήτης (23/12, +250)

Ζωτικός μάρτυρας στό Ἡράκλειο Κρήτης, ἀπό Κνωσσό Ἡρακλείου Κρήτης, ἀπ’ τούς 10 στρατιῶτες Μάρτυρες τοῦ Ἡρακλείου Κρήτης (23/12, +250)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 24

Εὐγενία ἡ Ρωμαία, ἡ μετονομασθείσα “Εὐγένιος”, ἡγουμένη Μονῆς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου καί ὁσιομάρτυς ἱεραπόστολος στή Ρώμη (24/12 μνήμη καί 25/12 μαρτύριο, +262) {*ΧΑΙΡΕ No.: 113}

Φίλιππος Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου, ἱερομάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, πρώην Ρωμαῖος ἔπαρχος Ἀλεξανδρείας καί ὅλης τῆς Αἰγύπτου, πατήρ Ἁγ. Εὐγενίας Ρωμαίας, ἀπό Ρώμη (13/9 μαρτύριο καί 24/12 σύναξι, +3ος αἰ.)

Κλαυδία ἡ μητέρα τῆς Ἁγ. Εὐγενίας Ρωμαίας, ἁγία μάρτυς στή Ρώμη, μετά τῆς Ἁγ. Εὐγενίας Ρωμαίας [ἔζησε στήν Ἄλεξάνδρεια ὅπου ὁ σύζυγός της ἦταν ἔπαρχος Αἰγύπτου καί μέτά τή βάπτισί του, τή χειροτονεία του σέ Ἐπίσκοπο καί τό μαρτύριο του ἐπέστρεψε στή Ρώμη] (24/12, +262)

Πρωτᾶς καί Ὑάκινθος οἱ εὐνοῦχοι τῆς Ἀγ. Εὐγενίας τῆς Ρωμαίας, συνασκητές καί συναθλητές Ἁγ. Εὐγενίας Ρωμαίας, ὁσιομάρτυρες καί ἱεραπόστολοι στή Ρώμη (24/12 ἑορτή καί 11/9, +262)

Βασίλλα παρθενομάρτυς στή Ρώμη, μετά τῆς Ἁγ. Εὐγενίας τῆς Ρωμαίας (24/12, +262)

Κούξα Βελίτσκο τῆς Ὀδησσοῦ, ὅσιος, ὁμολογητής, ἡγούμενος Μονῆς στήν Odessa Οὐκρανίας, ἀπό Λαύρας Σπηλαίων Κιέβου καί καταγόμενος ἀπό Ἀρμπουζίνκα Οὐκρανίας (11/12 καί 24/12, +1964) [29/9 ἀνακομιδή λειψάνων καί 22/10 ἀνακήρυξι] <Πηγή: Καθηγουμένου Ἀρχιμ. Χριστοδούλου, Ὁ Πολυθαύμαστος Ὅσιος Κούξα τῆς Ὀδησσοῦ, ἐκδ. Ἱ. Μ. Ὁσίου Συμεών, Κάλαμος Ἀττικῆς 2006>

Ἀχμέτ ὁ κάλφας καί καλλιγράφος, Τοῦρκος νεομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι (3/5 καί 24/12, +1682) [πρώην Μουσουλμάνος – Μεταστράφηκε στό Χριστιανισμό ἀπ’ τό ἀντίδωρο πού ἔτρωγε ἡ Χριστιανή σύζυγός του καί εὐωδίαζε τό στόμα της]

Δημήτριος Βαστάκης ὁ δάσκαλος, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Μεγάλο Χωριό Καρπενησίου (24/12, +1942) [Ακόμη, ιερό λείψανο, αποδεικτικό και αντιπροσωπευτικό της μαρτυρικής θυσίας όλων των μαρτυρησάντων ιερέων, είναι επιστήθιος σταυρός που ανήκει στην πα­τρική μου οικογένεια. Είναι λείψανο που διασώθηκε μέσα στις στάχτες, από τη μαρτυρική θυσία τού μακαριστού πατέρα μου Ιεροδιδασκάλου Οικονόμου Δημητρίου Κ. Βαστάκη, εφημερίου του Μεγάλου Χωριού της Μητροπόλεως Καρπενησιού, ο οποίος τελικά μετά από φρικτούς βασανισμούς εκάη ζωντανός από τους Ιταλούς την πα­ραμονή των Χριστουγέννων, 24-12-1942]

Βενεράνδος Ἐπίσκοπος Clermont Γαλλίας (24/12, +423)

Δελφίνος Ἐπίσκοπος Bordeaux Γαλλίας (24/12, +404)

Ἰρμίνα ὁσία στήν Weissenburg Γερμανίας (24/12, +708)

Ἀχαϊκός, μάρτυς (24/12, +? αἰ.)

Βιτιμίων/Βιτίμιος τῆς Σκήτης στήν Αἴγυπτο, ὅσιος (24/12, +? αἰ.)

Θεόκλειος καί Σόσσιος, μάρτυρες στή Μακεδονία (24/12, +284-305)

Ἀδέλα ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στήν Pfalzel Γερμανίας (24/12, +735)

Ταρσίλα ὁσία, θεία Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου Ἐπίσκοπος Ρώμης (24/12, +581)

Γρηγόριος μάρτυρας στό Spoleto Ἰταλίας (24/12, +304)

Γρηγόριος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Spoleto Ἰταλίας (24/12, +? αἰ.)

Κάστουλος, Σώσσιος καί Θεόκλειος, μάρτυρες (24/12, +307-323)

Κάστουλος μάρτυς (24/12, +307-323)

Ἀφροδίσιος ὅσιος μοναχός στήν Παλαιστίνη (24/12, +? αἰ.)

Ἀντίοχος ὁ Πανδέκτης, ὁ Σαββαΐτης, ὅσιος στή Μονή Ἁγ. Σάββα Παλαιστίνης (24/12, +7ος αἰ.)

Καράνος ὁ στήν Σκωτία (24/12, +7ος αἰ.)

Βροῦνος ὅσιος στό Ottobeuren Γερμανίας (24/12, +1050)

Ἀλβέρικος (ἤ Ἀλβέρτος), ὅσιος στή Glodbach Γερμανίας (24/12, +10ος αἰ.)

Λουκιανός, Μετρόβιος, Παῦλος, Ζηνόβιος, Θεότιμος καί Δροῦσος, μάρτυρες στήν Τρίπολι Λιβύης (24/12, +? αἰ.)

Νικόλαος ὁ Ρωμαῖος στρατιώτης, ὅσιος μοναχός (24/12, +9ος αἰ.) [κατά σάρκ.] {811 μ.Χ. ἐπί βασιλιά Νικηφόρου Πατρικίου. Ἐμπλοκή σέ πόλεμο μέ τούς Βουλγάρους. Ὁ Ἁγ. Νικόλαος ὁ στρατιώτης, εἶδε σέ ὅραμα ὅλο τό πεδίο τῆς μάχης, ὅλη τήν αἱματοβαμμένη γῆ καλυμμένη μέ νεκρά σώματα τῶν κατασφαγμένων Ρωμαίων. Ἀνάμεσα στά πεσμένα σώματα βλέπει κι ἕνα μικρό χῶρο ἄδειο, μέ καταπράσινα ὡραῖα χορτάρια, ὅσο πιάνει ἕνα κρεββάτι μέ τό κορμί ἑνός ἀνθρώπου, καί τό εἶπε.

—Καί τίνος νομίζεις, ρωτᾶ ὁ κριτής, πώς εἶναι ἡ κλίνη αὐτή καί αὐτός ὁ τόπος;

Ὁ Νικόλαος δέν ἤξερε τί νά ἀπαντήση.

—Συγχώρεσέ με, ἀφέντη μου, ἀλλά ἐγώ εἶμαι ἄσχετος μ᾽ αὐτά καί ἄμαθος· δέν γνωρίζω καθόλου σέ ποιόν μπορεῖ ν᾽ ἀνήκη.

Τότε τοῦ λέει ὁ κριτής, ὁ φοβερός:

—Αὐτός ὁ τόπος τῆς κλίνης, τήν ὁποία βλέπεις ἀδειανή, εἶναι δικός σου· ἐκεῖ θά ἔπεφτες καί σύ, μαζί μέ τούς ἄλλους σκοτωμένους συντρόφους σου. Ἐπειδή, ὅμως, τή νύκτα πού μᾶς πέρασε νίκησες τό φίδι μέ τούς τρεῖς κόμπους, δηλ. τή γυναῖκα πού ἦλθε νά σέ πολεμήση μέ τίς αἰσχρές ἐπιθέσεις της τρεῖς φορές, γι᾽ αὐτό κι ἐσύ ὁ ἴδιος γλύτωσες τόν ἑαυτό σου ἀπό τή σφαγή καί τό θάνατο, κι ἔτσι ἔσωσες καί τήν ψυχή καί τό σῶμα σου. Ὕστερα ἀπό αὐτό, μή φοβᾶσαι οὔτε τό φυσικό θάνατο νά σέ νικήση, ὅταν Μέ ὑπακοῦς καί Μέ ὑπηρετῆς χωρίς κανένα δόλο}

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 25

Ἡ κατά σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (25/12)

Κλήμης Α΄, 3ος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Μ. Βρεταννίας μαζί μέ Ἁγ. Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας καί Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας καί ἱερομάρτυς στή Kherson (Χερσῶνα) Οὐκρανίας, μαθητής Ἀπ. Πέτρου καί ὁ πρῶτος πού ἔγραψε Συναξαριστή [Φλπ 4, 3] (10/9, 23/11 ἑορτή, 24/11, 25/11 καί 25/12, +101) [σύναξι 4/1]

Ποιμένες τῆς Βηθλεέμ Παλαιστίνης [Ἡ προσκύνησις τῶν Ποιμένων] (25/12, +1ος αἰ.) {Λ}

3 Μάγοι τῆς Βηθλεέμ Παλαιστίνης: Βαλτασάρ, Γάσπαρ καί Μελχιώρ [Ἡ προσκύνησις τῶν Μάγων] (25/12, +1ος αἰ.)

Εὐγενία ἡ Ρωμαία, ἡ μετονομασθείσα “Εὐγένιος”, ἡγουμ. Μονῆς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου καί ὁσιομάρτυς στή Ρώμη (24/12 μνήμη καί 25/12 μαρτύριο, +262) {*ΧΑΙΡΕ No.: 113}

Γερμανός τῆς Ἀλάσκας, ὅσιος μοναχός, Ἰσαπόστολος Ἀλάσκας ΗΠΑ, Ρῶσος ἀπό Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας, κοιμήθηκε στή νῆσο Suce Ἀλάσκας (15/11 κοιμησι, +1836) [13/12 σύναξι καί 25/12] [9/8 ἀνακήρυξι ἁγιότητος, 1970]

Πέτρος Α΄, Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου(24/11 καί 25/12, +311)

Γεράσιμος Ἴσκου, ἡγούμενος τῆς Μονή Τισμάνα Ρουμανίας, ἱερομάρτυς στίς φυλακές τῆς Τίργκου-Ὄκνα Ρουμανίας (25/12, +1951) [Μετά ἀπό φρικτά μαρτύρια 3 χρόνων ἀπ’ τούς ἀθέους σέ διάφορες φυλακές τῆς Ρουμανίας ἐξομολόγησε τό δήμιό του καί παρέδωσε τό πνεῦμα του] <Πηγή: http://www.hotnews.ro, στό: http://www.proskynitis.blogspot.com&gt;

Μιχαήλ Χέλτζωφ, νεοομάρτυς στήν Πετρούπολι Ρωσίας (25/12, +1930) <Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012>

Ἀδαλσίνδη ὁσία στή Marchiennes Γαλλίας (25/12, +715)

Ἄνθιμος Ἐπίσκοπος Νικομηδείας, ἱερομάρτυς καί οἱ μετ’ αὐτοῦ 20.000 μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας κατά τά Χριστούγεννα τοῦ 302 μ.Χ. (3/9, 25/12 μαρτύριο, 28/12 καί 29/12, +302)

Γλυκέριος Πρεσβύτερος καί Θεόφιλος Διάκονος, ἱερομάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας καί οἱ μετ’ αὐτῶν μάρτυρες Γοργόνιος, Δωρόθεος, Ζήνων, Μυγδόνιος, Πέτρος, Μαρδόνιος, Δημοσθένης, Εὐθύμιος, Ἰνδός, Πρεπόσιτος καί Δόμνα, ἀπ’ τούς 20.000 μάρτυρες τῆς Νικομηδείας, μετά τοῦ Ἁγ. ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου Ἐπισκόπου Νικομηδείας, κατά τά Χριστούγεννα τοῦ 302 μ.Χ, (3/9, 25/12 μαρτύριο, 28/12 καί 29/12, +302)

Βασίλισσα μάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (3/9, 25/12 μαρτύριο, 28/12 καί 29/12, +302)

Ἀλβούργα ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στήν Wilton Ἀγγλίας (25/12, +810)

Ἐβροῦλφος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς καί ἐρημ. στήν Ouche Γαλλίας (25/12, +626)

Ἰωνᾶς ὁσιομάρτυς καί οἱ σύν αὐτό 50 μοναχοί καί 60 λαϊκοί, μάρτυρες στήν Ἁγ. Τρύφωνα Πέτσεγκα Ρωσίας [ὑπό Σουηδῶν] (25/12, +1590)

26/12 (26/12, +

Ὑπεραγία Θεοτόκος – Ἡ σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (26/12) [Ἑορτές Παναγίας: 25/3, 11/6, 2/7, 15/8, 23/8, 31/8, 7/9, 8/9, 12/9, 1/10 & 28/10] {*ΧΑΙΡΕ No.: βλ. 15/8}

Ἡ εἰς Αἴγυπτος φυγή τῆς Ἁγίας Οἰκογενείας (26/12)

Εύθύμιος Ἐπίσκοπος Σάρδεων Μ. Ἀσίας, ὁμολογητής καί ἱερομάρτυς (26/12, +840)

Ζωσιμᾶς Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἀπό Ἑλλάδα (26/12, +418)

Ταθάι/Τάθαν ὅσιος ἐρημίτης καί ἱδρ. Μονῆς στή Glamorgon Οὐαλλίας (26/12, +524)

Εὐάρεστος ὁ Στουδίτης, ὅσιος στή Μονή Στουδίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως (26/12, +897)

Ἀμάεθλος ἱεραπόστολος στήν Anglesey Οὐαλλίας (26/12, +6ος αἰ.)

Διονύσιος Ἐπίσκοπος Ρώμης (26/12, +268)

Κωνσταντίνος ὁ ἀπό Ἰουδαίων, Πρεσβύτερος ὅσιος στή Μονή Συνάδων Φρυγίας Μ. Ἀσίας (26/12, +8ος αἰ.)

Ἰσαάκιος Β΄ Μπομπρίκωφ, Στάρετς τῆς Ὄπτινα, ἱερομάρτυς, ὁ τελευταῖος ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ὄπτινα Ρωσίας (26/12, +1938) [σύναξι 12/11]

Νικόδημος ὅσιος στή Μονή τῆς Τισμάνα Ρουμανίας (26/12, +1406)

Βαρλαάμ ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (26/12, +1849)

Κωνσταντίνος/Κωνστάντιος ὁ Ρῶσος, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Ρωσία (26/12, +1743)

Ἀνδρέας Ἐπίσκοπος Ufa Ρωσίας, ἱερομάρτυς (26/12, +1937)

Μαριανός/Μαρκιανός/Μαρίνος Διάκονος, ἱερομάρτυς στή Ρώμη, μετά τοῦ τῶν Ἁγ. Χρυσάνθου καί Δαρείας (19/3, 1/12 καί 26/12, +283)

Θεόδωρος ὁ νεωκόρος-σκευοφύλακας στή Ρώμη, σύγχρονος τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου (26/12, +6ος αἰ.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 27

Στέφανος ὁ Ἀρχιδιάκονος καί Πρωτοδιάκονος, ὁ πρῶτος ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, Πρωτομάρτυς τῆς Ἐκκλησίας (27/12, +34) [ἀνακομιδή λειψάνων 2/8, εὑρ. λειψ. 15/9, σύναξι 4/1]

Μαυρίκιος, Φωτεινός ὁ ὑίος του καί οἱ σύν αὐτοῖς 70 μάρτυρες στήν Ἀπαμεία Συρίας (27/12, +287)

Κανδίδος, Ἰννοκέντιος, Ἐξυπέριος καί 6.600 μάρτυρες στήν Ἀπαμεία Συρίας (27/12, +287)

160 Ἐπίσκοποι ἱερομάρτυρες στή Ρωσία, μετά τοῦ Ἀγ. Τύχωνος Ἐπισκόπου Βορονέζ (27/12, +1918) <Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012>

Θεόδωρος Α΄, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (27/12, +687)

Θεοφύλακτος Ἐπίσκοπος Ohrid Σκοπίων, κοιμήθηκε στή Θεσσαλονίκη, ἀπό νησί Εὔριπο (27/12 καί 31/12, +1110)

Θεόδωρος ὁ Γραπτός, ἀδελφός Ἁγ. Θεοφάνους τοῦ ποιητοῦ καί Γραπτοῦ, ὅσιος στήν Κωνσταντινούπολι (27/12, +830)

Ἀγαθάγγελος Πρεσβύτερος στό Σβίρ Ρωσίας (27/11, +1909)

Ἑλένη Μοτοβίλοβνα ἡ δικαία, ὁσία στή Ρωσία (27/11, +1915)

Φαβιόλα ὁσία στή Ρώμη (27/12, +399)

Λουκᾶς ὁ Τριγλινός, ὅσιος μοναχός στήν Τριγλία, ἀπό Μουντανίων (27/12, +? αἰ.)

Τύχων Ἐπίσκοπος Voronezh Ρωσίας ἱερομάρτυς καί οἱ μετ’ αὐτοῦ 160 ἱερομάρτυρες (27/12, +1919)

Νικόλαος Ἰλμίνσκυ, ἱεραπόστολος τῶν Τατάρων τῆς Ρωσίας(27/12, +1891)

Βαρλαάμ Ἐπίσκοπος Tobolsk Ρωσίας (10/6 μνήμη καί 27/12 κοίμησι +1802)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 28

Νικάνωρ ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, 2ος μάρτυς τῆς Ἐκκλησίας [τελειώθηκε διά τοῦ μαρτυρίου τήν ἴδια μέρα κατά τήν ὁποία λιθοβολήθηκε καί ὁ Πρωτομάρτυς Στέφανος] (28/7 καί 28/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Σίμων ὁ μυροβλύτης, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Σίμωνος Πέτρας Ἁγ. Ὄρους (28/12, +1287)

Δάμνιος Πρεσβύτερος ὅσιος στή Ρώμη (28/12, +4ος αἰ.)

Σεκοῦνδος μάρτυς (28/12, +1ος αἰ.)

Ἄνθιμος Ἐπίσκοπος Νικομηδείας, ἱερομάρτυς καί οἱ μετ’ αὐτοῦ 20.000 μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας κατά τά Χριστούγεννα τοῦ 302 μ.Χ. (3/9, 25/12 μαρτύριο, 28/12 καί 29/12, +302)

Γλυκέριος Πρεσβύτερος καί Θεόφιλος Διάκονος, ἱερομάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας καί οἱ μετ’ αὐτῶν μάρτυρες Γοργόνιος, Δωρόθεος, Ζήνων, Μυγδόνιος, Πέτρος, Μαρδόνιος, Δημοσθένης, Εὐθύμιος, Ἰνδός, Πρεπόσιτος καί Δόμνα, ἀπ’ τούς 20.000 μάρτυρες τῆς Νικομηδείας, μετά τοῦ Ἁγ. ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου Ἐπισκόπου Νικομηδείας, κατά τά Χριστούγεννα τοῦ 302 μ.Χ, (3/9, 25/12 μαρτύριο, 28/12 καί 29/12, +302)

Βασίλισσα μάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (3/9, 25/12 μαρτύριο, 28/12 καί 29/12, +302)

Πλουτόδωρος μάρτυς (28/12, +? αἰ.)

Ἰγνάτιος τοῦ Λόμσκ, ὅσιος μοναχός στή Λόμα τῆς Vologda Ρωσίας (28/12, +1591)

Νικόδημος Ἐπίσκοπος Belgorod Ρωσίας, ἱερομάρτυς (28/12, +1918)

Ἰλαρίων Τρόιτσκι, Ἐπίσκοπος Βερέισκι Ρωσίας, ἱερομάρτυς σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως στά Νησιά Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας, ἀπό Λίπισι τῆς Τούλα Ρωσίας (15/12 καί 28/12, +1929) [28/4 καί 10/5 ἀνακομιδή λειψάνων] [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1998] <Πηγή: Ἀρχιεπίσκοπος Ἰλαρίων Τρόιτσκι (1886-1929), Ἱερομάρτυς καί Πρόμαχος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, Βίος καί Ἐπιλογή ἀπό τά Ἔργα του, ἐκδ. Ἄθως, Ἀθήνα 2012>

Ἀντώνιος ὅσιος στή νήσο Lerins Γαλλίας, ἀπό Οὐγγαρίας (28/12, +520)

Ἰωσήφ ὁ ἡσυχαστής, ὅσιος στή Ρουμανία (28/12, +1828)

Κορνήλιος ὅσιος στή Μονή τοῦ Κριπέτς στό Pskov Ρωσίας (28/12, +1903)

Ρωμοῦλος καί Κονίνδρος, ἱεραπόστολοι μαθητές Ἁγ. Πατρικίου καί οἱ 1οι Χριστιανοί τῆς Νήσου Man Σκωτίας (28/12, +450)

Δόμνος ὁ Σιναΐτης, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1 καί 28/12, +4ος αἰ.)

Σέργιος ὁ Σιναΐτης, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1 καί 28/12, +4ος αἰ.)

Ἱερεμίας ὁ Σιναΐτης, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1 καί 28/12, +4ος αἰ.)

Μακκάλδος ἱεραπόστολος Νήσου Man Σκωτίας, ἀπό Ἰρλανδία (28/12, +488)

Βαβύλας ὅσιος ἐρημίτης στήν Ταρσό Κιλικίας Μ. Ἀσίας (28/12, +? αἰ.)

Κάστωρ, Βίκτωρ καί Ρογατιανός, μάρτυρες στή Β. Ἀφρική (28/12, +? αἰ.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 29

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τοῦ Χριστοῦ (Κυριακή τῶν Ἁγ. Πάντων καί 29/12)

Μνήμη πάντων τῶν Χριστιανῶν τῶν στή Λιμό καί δίψει καί κρύει τελειωθέντων (29/12)

Νήπια μάρτυρες στή Βηθλεέμ Παλαιστίνης ὑπό Ἡρώδου, Πρωτομάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας (29/12, +1ος αἰ.)

Μάρκελλος ὁ Ἀκοίμητος, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς τῶν Ἀκοιμήτων στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Ἀπάμεια Συρίας (29/12, +485)

Ἄνθιμος Ἐπίσκοπος Νικομηδείας, ἱερομάρτυς καί οἱ μετ’ αὐτοῦ 20.000 μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας κατά τά Χριστούγεννα τοῦ 302 μ.Χ. (3/9, 25/12 μαρτύριο, 28/12 καί 29/12, +302)

Γλυκέριος Πρεσβύτερος καί Θεόφιλος Διάκονος, ἱερομάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας καί οἱ μετ’ αὐτῶν μάρτυρες Γοργόνιος, Δωρόθεος, Ζήνων, Μυγδόνιος, Πέτρος, Μαρδόνιος, Δημοσθένης, Εὐθύμιος, Ἰνδός, Πρεπόσιτος καί Δόμνα, ἀπ’ τούς 20.000 μάρτυρες τῆς Νικομηδείας, μετά τοῦ Ἁγ. ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου Ἐπισκόπου Νικομηδείας, κατά τά Χριστούγεννα τοῦ 302 μ.Χ, (3/9, 25/12 μαρτύριο, 28/12 καί 29/12, +302)

Βασίλισσα μάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (3/9, 25/12 μαρτύριο, 28/12 καί 29/12, +302)

Γεώργιος Ἐπίσκοπος Νικομηδείας Μ. Ἀσίας, ὅσιος, ποιητής ἀσματικῶν Κανόνων καί τροπαρίων (29/12, +9ος αἰ.)

Ἁγ. Φανέντες τῆς Κεφαλληνίας: Γρηγόριος, Θεόδωρος καί Λέων οἱ στρατιωτικοί, ὅσιοι ἐρημίτες στήν Σάμη Κεφαλληνίας, ἀπό Σικελία Ἰταλίας (Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων καί 29/12, +337-361) <Πηγή: http://www.saint.gr/4330/saint.aspx&gt;

Θαδδαῖος ὁ Στουδίτης, ὁμολογητής, ὅσιος στή Μονή Στουδίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως (29/12, +818)

Γιράλδος ὁσιομάρτυς ἡγούμ. Μονῆς στή Fontenelle Γαλλίας (29/12, +1031)

Βασιλίσκος ὁ ἡσυχαστής, ὅσιος στή Σιβηρία Ρωσίας (29/12, +1824)

Ἐβροῦλφος ὅσιος στή Duche Γαλλίας (29/12, +706)

Μᾶρκος ὁ νεκροθάπτης καί Θεόφιλος ὁ κλαίων, ὅσιοι στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (29/12, +11ος αἰ.)

Ἰωάννης ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (29/12, +11ος αἰ.)

Θεόφιλος ὅσιος στή Λούγκα καί στό Ὁμούτς Ρωσίας (29/12, +1412)

Λαυρέντιος ὅσιος στό Τσέρνιγκωφ Οὐκρανίας (29/12, +? αἰ.)

Ἀτλεράνος ὅσιος στήν Clonard Ἰρλανδίας (29/12, +664)

Ἀθηναδῶρος ὅσιος στήν Αἴγυπτο, μαθ. Ἁγ. Παχωμίου τοῦ Μέγα (29/12, +? αἰ.)

Βενιαμίν ὅσιος ἐρημίτης στή Νιτρία Αἰγύπτου (29/12, +? αἰ.)

Ἀλβέρτος ὅσιος ἐρημίτης καί ἱδρ. Μονῆς στή Gambron Γαλλίας (29/12, +7ος αἰ.)

Τρόφιμος 1ος Ἐπίσκοπος Arles Γαλλίας (29/12, +280)

Κάλλιστος, Φήλιξ καί Βονιφάτιος, μάρτυρες στή Ρώμη (29/12, +? αἰ.)

Δομίνικος, Βίκτωρ, Πριμιανός, Λυβόσος, Σατουρνίνος, Κρησκέντιος, Σεκοῦνδος καί Ὁνωράτος, μάρτυρες στή Β. Ἀφρική (29/12, +? αἰ.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 30

Εὐγένιος Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας (30/12, +? αἰ.)

Νέστωρ Σάβτσουκ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό χωριό Ζάρκι Ρωσίας, ἱεραπόστολος Ρωσίας καί Γεωργίας, ἀπό Crimea Οὐκρανίας (31/12, +1993) [Μαρτύρησε 33 ἐτῶν ἀπό ἐχθρούς τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως. Μετά ἀπό πολλές ἀπόπειρες ἱεροσυλίας τοῦ Ἱ. Ναοῦ πού ὑπηρετοῦσε ἀπό συμμορίτες καί πολλές ἀποτυχημένες προσπάθειες δολοφονίας του στίς 31/12/1993 βρέθηκε ἔξω ἀπ’ τό παράθυρο τοῦ σπιτιοῦ του κατακρεουργημένος μέ πολλές μαχαιριές καί τοῦ ἔκοψαν τό λαιμό] <Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012>

*** Παναγής/Παναγιώτης Χατζηϊωνᾶς, λαϊκός γέροντας στή Λύση τῆς Κύπρου (30/12, +1989)

Ἀνυσία ὁσιομάρτυς στή Θεσσαλονίκη (30/12, +305)

Φιλεταῖρος, 1 κόμης καί 6 στρατιῶτες, μάρτυρες στήν Νικομήδεια Μ. Ἀσίας (30/12, +311)

Σεβαστιανός Ἐπίσκοπος. Esztergom Οὐγγαρίας (30/12, +1036)

Θεοδώρα ὁσία στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Καισάρεια Μ. Ἀσίας (30/12, +940)

Θεοσέβιος μάρτυρας (30/12, +4ος αἰ.)

Μακάριος Ἐπίσκοπος Μόσχας (30/12, +1563)

Τρύφων Ἐπίσκοπος Rostov Ρωσίας (30/12, +1468)

Σαβίνος Ἐπίσκοπος Ἀσσίζης, Ἐξουπεράντιος Διάκονος, Μάρκελλος Διάκονος οἱ ἱερομάρτυρες καί Βενουστιανός καί ἡ οἰκογένειά του, μάρτυρες στό Spoleto Ἰταλίας (30/12, +303)

Μαγιστριανός, Παυλίνος, Οὔμβριος, Ἰσίδωρος, Εὔκουλος, Σαμψών, Στούδιος καί Θεσπέσιος, μάρτυρες ἐπί Ἰουλιανοῦ τοῦ ἀποστάτου (30/12, +4ος αἰ.) [Κορινθιακό ἁγιόλογιο]

Λέων Πρεσβύτερος, ὅσιος (30/12, +? αἰ.)

Τίμων Διάκονος (30/12, +? αἰ.)

Γεδεών ὁ νέος, ὁ Καρακαλλινός-Ἁγιορείτης, ὁσιομάρτυς στό Turnovo Βουλγαρίας, ἀπό Μονή Καρακάλλου Ἁγ. Ὄρους (30/12, +1818)

Λιβέριος Ἐπίσκοπος Ravenna Ἰταλίας (30/12, +200)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 31

Ἰωσήφ ὁ μνήστωρ, προστάτης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (31/12, +30 περίπου) [Ὁ Ἅγ. Ἰωσήφ ὁ μνήστωρ 80 ἐτῶν πῆρε ὑπο τήν προστασία του τήν Παναγία καί κοιμήθηκε 110 ἐτῶν] <Πηγή: Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς, Ὀ Πρόλογος τῆς Ἀχρίδος, Δεκέμβριος, ἐκδ. Ἄθως, Ἀθήνα 2010>

Μάριος Ἐπίσκοπος Avenches Ἑλβετίας, ἀπό Γαλλία (31/12, +594) {*ΧΑΙΡΕ No.: 166}

Μελανία/Μελάνη ἡ Νέα, ἡ Ρωμαία, ἐγγονή Ἁγ. Μελανίας/Μελάνης τῆς Παλαιᾶς, ὁσία ἱδρ. καί ἡγουμένη Μονῶν στήν Β. Ἀφρική καί στό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν στήν Ἱερουσαλήμ, ἀπό Ρώμη (31/12, +439) [προστάτρια καλλιτεχνῶν]

Πινιανός ὁ σύζυγος τῆς Ἁγ. Μελάνης τῆς Νέας, ὅσιος ἱδρ. καί ἡγούμενος Μονῶν στήν Β. Ἀφρική καί στό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν στήν Ἱερουσαλήμ, ἀπό Ρώμη (31/12, +5ος αἰ.)

Βόας μάρτυς στή Φρυγία Μ. Ἀσίας (31/12, +10ος αἰ.)

Βούσιρις ἁγία μάρτυς (31/12, +? αἰ.)

Γάιος ὅσιος μοναχός (31/12, +? αἰ.)

Γαυδέντιος μάρτυς (31/12, +54-68)

Γελάσιος ὁ Ἀββᾶς, ὅσιος μοναχός στήν Παλαιστίνη (31/12, +? αἰ.)

Θεοφύλακτος Ἐπίσκοπος Ohrid Σκοπίων, κοιμήθηκε στή Θεσσαλονίκη, ἀπό νησί Εὔριπο (27/12 καί 31/12, +1110)

Γεώργιος ὁ “μαχαιρωμένος”, ὅσιος ἐρημίτης στήν Ἀναλυόντα Κύπρου (31/12, +? αἰ.)

Κολούμπα/Κολόμβη/Περιστερά, ἁγία μάρτυς στή Sens Γαλλίας, ἀπό Ἱσπανία (31/12, +273)

Ἑρμῆς ὁ ἐξορκιστής, μάρτυς στήν Ρουμανία (31/12, +4ος αἰ.)

Ζωτικός ὁ ὀρφανοτρόφος, πτωχοτρόφος καί λεπροκόμος, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι (31/12, +4ος αἰ.)

Νέμη/Νεμέα ἁγία μάρτυς (31/12, +? αἰ.)

Ὀλυμπιοδώρα μάρτυς (31/12, +? αἰ.)

Πέτρος Μογίλας Ἐπίσκοπος Κιέβου Οὐκρανίας (31/12, +1646)

Ἀνύσιος Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης (31/12, +406)

Γκόντανς μάρτυς (31/12, +? αἰ.)

10 παρθενομάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (31/12, +? αἰ.)

Σαβινιανός 1ος Ἐπίσκοπος Sens Γαλλίας (31/12, +300)

Ποτεντιανός ὅσιος στή Sens Γαλλίας, μαθ. Ἁγ. Σαβινιανοῦ 1ου Ἐπίσκοπος Sens Γαλλίας (31/12, +300)

Κυριακός ὁ ἡσυχαστής, Πρεσβύτερος ὅσιος Πνευματικός στή Μονές τοῦ Ταζλάου καί Μπιζερικάνι Ρουμανίας καί ἐρημίτης στόν ποταμό Μπιστρίτσα στά Καρπάθια Ὄρη Ρουμανίας (31/12, +1660)

Δονάτα, Παυλίνα/Πολίνα, Ρουστίκα, Νομινάνδα, Σεροτίνα, Ἱλαρία καί οἱ σύν αὐτοῖς μάρτυρες στή Ρώμη (31/12, +? αἰ.)

Βαρβατιανός Πρεσβύτερος ὅσιος στή Ρώμη, ἀπό Ἀντιόχεια Συρίας (31/12, 5ος αἰ.)
Πέτρος ὁσιομάρτυς ἡγούμ. Μονῆς στή Subiaco Ἰταλίας (31/12, +1003)

Στέφανος, Ποντιανός, Ἄτταλος, Φαβιανός, Κορνήλιος, Σῆξτος, Φλός, Κουϊντιανός, Μινερβίνος καί Σιμπλικιανός, μάρτυρες στήν Catania Σικελίας (31/12, +? αἰ.)

ΑΓΙΟΙ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ:

Αλβανία: Νεομάρτυρες και Ομολογητές Ιερείς υπό το αθεϊστικό καθεστώς κατά τον 20ο αιώνα

ΕΛΛΑΔΑ 1940-1949:

Νεομάρτυρες, Ἱερομάρτυρες καί Ὁσιομάρτυρες, Πρεσβύτεροι, Μοναχοί καί λαϊκοι στήν Κατοχή κατά τά ἔτη 1940-1945 στήν Ἑλλάδα (+1940-1945) [Κυριακή τῶν Ἁγ. Πάντων καί 29/12 σύναξι Ἁγ. Πάντων]

Νεομάρτυρες, Ἱερομάρτυρες καί Ὁσιομάρτυρες, Πρεσβύτεροι, Μοναχοί καί λαϊκοι κατά τόν Ἐμφίλιο Πόλεμο τά ἔτη 1944-1949 ἀπ’ τούς ἀθέους Κομμουνιστές καί Ἀντικομμουνιστές στήν Ἑλλάδα (+1945-1949) [Κυριακή τῶν Ἁγ. Πάντων καί 29/12]<Πηγή: Ἀρχιμ. Γρηγορίου ἡγουμένου τῆς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγ. Ὄρους, Μορφές πού Γνώρισα νά Ἀσκούνται στό Σκάμμα τῆς Ἐκκλησίας, Σεπτέμβριος 2010, σ. 149-166>

40 Πρεσβύτεροι ἱερομάρτυρες οἱ ὁποῖοι θανατώθηκαν μαρτυρικά ἀπό Ἰταλούς κατά τήν Κατοχή τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στήν Ἑλλάδα (+1940-1941) [Κυριακή τῶν Ἁγ. Πάντων καί 29/12 σύναξι Ἁγ. Πάντων] {Οι ηττημένοι και καταντροπιασμένοι Ιταλοί στο πόλεμο 1940-41, που αναπά­ντεχα, χάρη στις πλάτες των προστατών τους, έγιναν και «κατακτητές», χωρίς να ντρέπονται βέβαια για την άδικη θέση που πήραν, θανάτωσαν μαρτυρικά, όπως οι πρόγονοί τους Ρωμαίοι… 40 κληρικούς}

130 Πρεσβύτεροι ἱερομάρτυρες οἱ ὁποῖοι θανατώθηκαν μαρτυρικά ἀπό Γερμανούς κατά τήν Κατοχή τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στήν Ἑλλάδα (+1940-1945) [Κυριακή τῶν Ἁγ. Πάντων καί 29/12 σύναξι Ἁγ. Πάντων] {Οι Γερμανοί κατακτητές θανάτωσαν με τους πιο φρικιαστικούς τρόπους 130 Κληρικούς]

29 Πρεσβύτεροι ἱερομάρτυρες οἱ ὁποῖοι θανατώθηκαν μαρτυρικά ἀπό Ἀλβανούς καί Ρουμάνους κατά τήν Κατοχή τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στήν Ἑλλάδα (+1940-1941) [Κυριακή τῶν Ἁγ. Πάντων καί 29/12 σύναξι Ἁγ. Πάντων] {Οἱ Αλβανοτσάμηδες με τους Ρουμανίζοντες, άλλοτε βοηθούμενοι ή βοηθώντας τους Γερμανοϊταλούς, θανά­τωσαν κι αυτοί 28 Κληρικούς}

242 Πρεσβυτέροι ἱερομάρτυρες στήν Κρήτη ἀπό ἀθέους Κομμουνιστές (+1941-1945) [Κυριακή τῶν Ἁγ. Πάντων καί 29/12 σύναξι Ἁγ. Πάντων] {Γράφει ὁ σύγχρονος ιστορικός, Ι. Αναστασάκης στο έργο του Η Εκκλησία στη Μάχη της Κρήτης… 1941-1945, Χανιά 1994: «Ποταμός αίματος των κληρικών μας έρευσε και με τους κομμουνι­στές, οι οποίοι με την γνωστή διδασκαλία τους: “Δεν θέλουμε παπάδες, δεν θέλουμε Εκκλησίες…”, σκότωσαν κι αυτοί με απάν­θρωπους και οικτρούς βασανισμούς 242 Κληρικούς}

30 Πρεσβύτεροι ἱερομάρτυρες στήν Ἑλλάδα από ἀθέους ἀντικομμουνιστές (+1944-1949) [Κυριακή τῶν Ἁγ. Πάντων καί 29/12 σύναξι Ἁγ. Πάντων] {Και εκ μέ­ρους των αντικομμουνιστικών, δεξιών ανταρτικών ομάδων, φανατικών στρατο­δικών και από άλλες ανεξερεύνητες αιτίες της ανώμαλης τότε εποχής, βρήκαν οικτρό. ταπεινωτικό και μαρτυρικό θάνατο 30 ακόμη κληρικοί}

Ἀνώνυμος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Ἐξωκλήσι τοῦ Ἁγ. Δημητρίου κοντά στή Μονή Μυρτιᾶς στήν Τριχωνίδα Αἰτωλοακαρνανίας (?/?, +1945-1949) [Διηγείται ένας ηλικιωμένος βοσκός έξω απ’ το ξωκλήσι του αγίου Δημητρίου, κοντά στη μονή Μυρτιάς, περιοχή Τριχωνίδας της Αιτωλοακαρνανίας. Η καταγραφή έγινε τη δεκαετία του ’70: «Ένα απομεσήμερο έφτασαν εδώ μπροστά που μιλούμε τώρα ομάδα ανταρτών. Είχαν μαζί τους ένα παπά. Το τι τον βασάνιζαν δεν μπορώ να σου περιγράψω· λιγώνεται η ψυχή μου. Μου ’ρθε να βάλω φωτιά στον τόπο, αλλά φοβήθηκα. Το πιο τρομερό απ’ όλα ήταν πως τα βασανιστήρια τα ’φτιαχναν γυναίκες… Στο τέλος τον έγδυσαν, τον διαπόμπευσαν, τον έδεσαν κάτω σ’ αυτήν την αυλή του Αγίου Δημητρίου και οι άσπλαχνοι άντρες έκαναν χάζι μαζί τους. Μια σκύλα τού απέκοψε με τσεκούρι τα γεννητικά όργανα και έβαψε τους παραστάτες της εκκλησίας. Δεν είναι, παιδί μου, χρώμα αυτό που θωρείς. Είναι αίμα μαρτυρικό και μάλιστα λευϊτικό (=ιερέα). Διάβασα όλους τους βίους των Αγίων εδώ που βόσκω τα πρόβατά μου. τέτοιο μαρτύριο δεν βρήκα στα συναξάρια. από τότε κανείς δεν άσπρισε ούτε έβγαλε αυτό το βάψιμο.» <Πηγή: Ἀρχιμ. Γρηγορίου ἡγουμένου τῆς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγ. Ὄρους, Μορφές πού Γνώρισα νά Ἀσκούνται στό Σκάμμα τῆς Ἐκκλησίας, Σεπτέμβριος 2010, σ. 149-166>

Ἰωάννης Σούμας ὁ δάσκαλος, νεομάρτυς στό χωριό Βερδικούσα Λαρίσας (?/?, +1944-1949) [Στο χωριό Βερδικούσα Λαρίσης οι αντάρτες περιέφεραν στην πλατεία, ετοιμοθάνατο, τον δάσκαλο Ιωάννη Σούμα με τα έντερά του στα χέρια μόνο και μόνο γιατί ήταν Χριστιανός] <Πηγή: Ἀρχιμ. Γρηγορίου ἡγουμένου τῆς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγ. Ὄρους, Μορφές πού Γνώρισα νά Ἀσκούνται στό Σκάμμα τῆς Ἐκκλησίας, Σεπτέμβριος 2010, σ. 149-166>

Χρυσόστομος Παπαχρῆστος, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Μεγαλοχώρι Τρικάλων (?/?, +1945-1949) [Διήγεῖται ὁ ἕνας ἀπ’ τούς βασανιστές του: «Δεμένος πισθάγκωνα, δέχτηκε τόσες κακοποιήσεις που δεν λέγονται. Ειρωνείες τρομερές, κλωτσιές, σαν μπάλα τον έστελναν από τη μια μεριά στην άλλη. Μ’ ό,τι εύρισκαν τον χτυπούσαν στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στην κοιλιά. Εμένα πόνεσε η ψυχή μου και είπα να τον τελειώσω. Μου τον παρέδωσαν με τέσσερις άλλους να τον εκτελέσουμε. Τον σύραμε στο χείλος ενός λάκκου με βρωμόνερα. Τον εγδύσαμε, τον πασσαλώσαμε σε τέσσερα παλούκια και με πρόσταξαν να τον γδάρω ζωντανό. Όταν έφθασα στα μπούτια (σ.σ. αρχίζοντας από τις πατούσες), οι φωνές του και τα βογγητά του ήτανε πράγμα φοβερό. Δεν άντεχα να τον ακούω και του έδωσα με το τσεκούρι στο κεφάλι και τον πέταξα στα βρωμόνερα του λάκκου»] <Πηγή: Ἀρχιμ. Γρηγορίου ἡγουμένου τῆς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγ. Ὄρους, Μορφές πού Γνώρισα νά Ἀσκούνται στό Σκάμμα τῆς Ἐκκλησίας, Σεπτέμβριος 2010, σ. 149-166>

Ἀνώνυμος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στά Ὄρη τῆς Πίνδου (?/?, +1947) [Καταγράφηκε στο Άγιο Όρος το 2006, με αφηγητή έναν ηλικιωμένο κτηνοτρόφο από το Μέτσοβο. «…Τα χρόνια του εμφύλιου σπαραγμού, το ’47, με τα μικρότερα αδέλφια μου σε μια πλαγιά που ξεσαλαγίζαμε τα πρόβατα, τι να δούμε και πώς να το πούμε τώρα; Σε μια ελάτη είχαν δέσει ένα παπά. Τα ράσα και το καλυμαύχι του ήταν πιο πέρα πεταμένα και ποδοπατημένα, σαν να είχαν πάρει φωτιά και τα πάτησαν για να σβήσουν. Είχαν φτιάξει με ξύλα λόγχες και είχαν τρυπήσει τα μάτια του, τα αυτιά του, το στόμα του, τη φύση του [=τα γεννητικά του όργανα], την καρδιά του. Το δε σώμα του ολόκληρο είχε μπλαβιάσει σαν το συκώτι. Αυτές τις μέρες έλαχε το εγγονάκι μου να έχη μια εικόνα του μάρτυρα Σεβαστιανού με λογχευμένο το σώμα και θυμήθηκα τον άγνωστο παπά του ’47 στης Πίνδου τα βουνά, γι’ αυτό σας το διηγούμαι φρέσκο σαν να είναι αυτή η στιγμή που τον βλέπω μπροστά μου»] <Πηγή: Ἀρχιμ. Γρηγορίου ἡγουμένου τῆς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγ. Ὄρους, Μορφές πού Γνώρισα νά Ἀσκούνται στό Σκάμμα τῆς Ἐκκλησίας, Σεπτέμβριος 2010, σ. 149-166>

Ἀνώνυμος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Μονή τῆς Παναγίας τῆς Προυσιώτισσας (?/?, +1944) [Αφηγητής εδώ είναι ο ίδιος ο παθών, που επιβίωσε από την αιχμαλωσία. Καταγράφηκε στην Παναγία την Προυσιώτισσα, όπου ο ιερέας αρνήθηκε να φιλοξενηθεί στο κελί όπου, όπως αποκάλυψε, τον κρατούσαν φυλακισμένο οι αντάρτες το 1944, μαζί με άλλους, «χωροφύλακες, παπάδες και δασκάλους». «…Το καθημερινό μας φαγητό ήταν κολοκύθια ανάλαδα και ανάλατα. Ο ηγούμενος, παλιός γνώριμος, προσπαθούσε κάτι να μου προσφέρει. Οσάκις γινόταν αντιληπτό, ερχόντουσαν στο κελί μου και μου ’βγαζαν με την κάνη του όπλου τα δόντια. Όσες φορές με φίλεψε ο ηγούμενος, τόσα δόντια μου έβγαλαν και τόσες πληγές μου προξένησαν στα χείλη, που ακόμη δεν θεραπεύτηκαν. Ίσως αυτές οι πληγές μου κόψουν το νήμα της ζωής». «Έτσι κι έγινε» συνεχίζει ο συγγραφέας. «Εξελίχθηκαν σε καρκίνο και πολύ γρήγορα μετέστη ο μαρτυρικός παπάς»] <Πηγή: Ἀρχιμ. Γρηγορίου ἡγουμένου τῆς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγ. Ὄρους, Μορφές πού Γνώρισα νά Ἀσκούνται στό Σκάμμα τῆς Ἐκκλησίας, Σεπτέμβριος 2010, σ. 149-166>

Κωνσταντίνος ὁ εὐλαβής, νεομάρτυς στά βόρεια χωριά τοῦ ὄρους Δίρφης στήν Εὔβοια (?/?, +1944-1949) [Πίσω, στα βόρεια του όρους Δίρφης (Εύβοιας), στις απόκρημνες ακτές του νησιού, βρίσκονται κάποια χωριουδάκια· σήμερα θα τα πούμε συνοικισμούς. Σ’ ένα από αυτά κατοικούσε κι ο μπαρμπα-Κωστής ο ευλαβής. Ο μπαρμπα-Κωστής ήταν άνθρωπος της προσευχής. Όταν επρόκειτο να κοινωνήση, όλη την νύχτα σαν νυχτοκόρακας την έβγαζε στο δάσος προσευχόμενος. Την αυγή παρουσιαζόταν να φορέση τα καλά του για την εκκλησιά και την μεταλαβιά… Ο γέρος ήταν φιλόξενος· το σπίτι του πάντα ανοιχτό για όλους… Ο Κωστής ζούσε στα δύσκολα χρόνια του εμφύλιου σπαραγμού, που αδελφός τον αδελφό σκότωνε για το κόμμα και την ιδέα της λαοκρατίας. Παρ’ όλο που ποτέ δεν σύχναζε σε μαγαζιά και ποτέ δεν έμπαινε σε συζητήσεις που εξάπτουν τα πάθη, κάποιου από το χωριό τού είχε “καθίσει”, επειδής είχε γιο στον στρατό, να τον ξεβγάλη τον δίκαιο. Κάποια βολά που τον βρήκε μόνο του να βόσκη τα ζωντανά του, αφού τον τυράννησε με μύρια βασανιστήρια, στο τέλος, αφού τον έδεσε χειροπόδαρα και του κρέμασε μεγάλη πέτρα στον αγιασμένο του τράχηλο, τον γκρέμισε στη θάλασσα. Έτσι, η θάλασσα, που τον συντρόφευε νύχτα και μέρα, δέχθηκε το μαρτυρικό του σώμα και ο καταγάλανος ουρανός την κεκαθαρμένη του ψυχή. Η θάλασσα σεβάστηκε το σώμα του και δεν επέτρεψε να το καταπιή η άβυσσος ούτε το ’δωσε τροφή στα κήτη. Το έβγαλε στην παραλία, όχι όμως με τους φυσικούς όρους πλαγιασμένο, αλλά όρθιο φάνταζε από την μέση κι επάνω, όπως το λείψανο του αγίου Κοσμά του Αιτωλού στον ποταμό. Οι δικοί του και οι χωριανοί το εξέλαβαν ως θαύμα και το κήδευσαν με τιμές μάρτυρος] <Πηγή: Ἀρχιμ. Γρηγορίου ἡγουμένου τῆς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγ. Ὄρους, Μορφές πού Γνώρισα νά Ἀσκούνται στό Σκάμμα τῆς Ἐκκλησίας, Σεπτέμβριος 2010, σ. 149-166>

Χρυσόστομος Τσάκωνας, ὁ ἐπικαλούμενος “ἅγιος παπᾶς”, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Ἑλλάδα (?/?, +1940-1945)

Ἱερόθεος Μπαζιώτης, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Ἑλλάδα (?/?, +1940-1945)

Χρήστος Ζησούλης, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Ἑλλάδα (?/?, +1944-1949) [Εδολοφονήθη από τους συμμορίτας με κτυπήματα στην κεφαλή]

ΣΥΡΙΑ 2011-2013

Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων, Ἱερομαρτύρων καί Ὁσιομαρτύρων τῆς Συρίας κατά τά ἔτη 2011-2013 οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας (Κυριακή τῶν Ἁγ. Πάντων καί 29/12)

Χιλιάδες Νεομάρτυρες, Ἱερομάρτυρες καί ὁσιομάρτυρες στή Συρία οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας (+2011-2013) (Κυριακή τῶν Ἁγ. Πάντων καί 29/12) <Πηγή: http://www.makeleio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=17206:2013-05-30-09-02-22&catid=4:2012-02-11-12-49-59&Itemid=2&gt;

Θέκλα μοναχή ὁσιομάρτυς στή Συρία [μαρτύρησε ἀπό μουσουλμάνους] (?/?, +2013)

Μοναχές ὁσιομάρτυρες στή Μονή Σαϊντανάγιας στή Συρία [μαρτύρησαν ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας] (?/?, +2013)

Μοναχή ὁσιομάρτυς στή Μονή Σαϊντανάγιας στή Συρία (?/?, +2013) [μαρτύρησε ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας – τῆς ἔκοψαν τά αὐτιά, τή μύτη καί τῆς ἔβγαλαν τά μάτια ἐνῶ στό χέρι της κρατοῦσε σφικτά 3 χάρτινες Εἰκονίτσες τῆς Παναγίας καί ἕνας ἰατρός ἀπ’ τήν Ἑλλάδα ὁ ὁποῖος λέγοντας στούς μουσουλμάνους ὅτι πήγαινε γιά νά ἐξετάση τά πτώματα πῆγαινε στά Μοναστήρια καί Κοινωνοῦσε ὅσους προλάβαινε ζωντανούς, τῆς πῆγε κρυφά Θ. Κοινωνία 50 χρόνων ἀπ’ τά ὑπόγεια τοῦ Πατριαρχείου καί μόλις Κοινώνησε χαμογέλασε καί κοιμήθηκε. Τίς 3 χάρτινες Εἰκονίτσες τῆς Παναγίας τῆς ἔφερε στήν Ἑλλάδα καί εὐωδίαζουν]

Νταουγούντ Ράτζχα, στρατηγός καί Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Συρίας, νεομάρτυς ἀπό βομβιστική ἐπίθεσι στο κτίριο Εθνικής Ασφάλειας στην Αλ Ράαντα της ΔαμασκούΣυρίας (?/?, +2011-2013) [μαρτύρησε ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας] <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Συνοπτικό Ἐπίκαιρο Μαρτυρολόγιο τῶν Χριστιανῶν τῆς Συριακῆς Γης, Βρυξέλλες 2011-2014 – Syrian Documents, στό: http://www.pentapostagma.gr/2013/06/sygxronoi-martyres-tis-orthodoxias.html&gt;

Ἀβραάμ/Ἰμπραήμ ἐλ Κουρί, νεομάρτυς στή Συρία (?/?, +2011-2013) [μαρτύρησε ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας] <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Συνοπτικό Ἐπίκαιρο Μαρτυρολόγιο τῶν Χριστιανῶν τῆς Συριακῆς Γης, Βρυξέλλες 2011-2014 – Syrian Documents, στό: http://www.pentapostagma.gr/2013/06/sygxronoi-martyres-tis-orthodoxias.html&gt;

Μωϋσῆς/Μούσα Αμπντέλ Μασίχ Τάτρος, νεομάρτυς στή Συρία (?/?, +2011-2013) [μαρτύρησε ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας] <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Συνοπτικό Ἐπίκαιρο Μαρτυρολόγιο τῶν Χριστιανῶν τῆς Συριακῆς Γης, Βρυξέλλες 2011-2014 – Syrian Documents, στό: http://www.pentapostagma.gr/2013/06/sygxronoi-martyres-tis-orthodoxias.html&gt;

Μιχαήλ/Μικέλε Λιάν Νατζίμπ, στρατιώτης νεομάρτυς στό Χαλέπι Συρίας, από τήν Ασκέλμπια της Χάμα Συρίας (?/?, +2011-2013) [μαρτύρησε ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας] <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Συνοπτικό Ἐπίκαιρο Μαρτυρολόγιο τῶν Χριστιανῶν τῆς Συριακῆς Γης, Βρυξέλλες 2011-2014 – Syrian Documents, στό: http://www.pentapostagma.gr/2013/06/sygxronoi-martyres-tis-orthodoxias.html&gt;

———————-

Ραφαήλ ὁ Ἰθακήσιος (?/?, +? αἰ.)

Παρασκευή ἡ διά Χριστόν σαλή, ὁσία στό Ντιβέγεβο Ρωσίας (?/8, +1915) <Πηγή: Πέτρου Μπότση, Μάρτυρες τοῦ Βορρᾶ Γ΄, Γυναῖκες Μάρτυρες καί Ὁμολογήτριες, Ἀθήνα 2012>

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Μονῆς τοῦ Ντιβέγιεβο (?/?) <Πέτρου Μπότση, Ὁσία Πελαγία Ἰβάνοβνα ἡ διά Χριστόν Σαλή, Αθήνα 2003, 116>

Ναταλία Δημητριέβα, ὁσία στή Μονή τοῦ Ντιβέγιεβο Ρωσίας (?/?, +18ος-20ος αἰ.) <Πέτρου Μπότση, Ὁσία Πελαγία Ἰβάνοβνα ἡ διά Χριστόν Σαλή, Αθήνα 2003, 116>

Ἑλένη ὁσία στή Μονή τοῦ Ντιβέγιεβο Ρωσίας (?/?, +18ος-20ος αἰ.) <Πέτρου Μπότση, Ὁσία Πελαγία Ἰβάνοβνα ἡ διά Χριστόν Σαλή, Αθήνα 2003, 116>

Καπιτωλήνα ὁσία στή Μονή τοῦ Ντιβέγιεβο Ρωσίας (?/?, +18ος-20ος αἰ.) <Πέτρου Μπότση, Ὁσία Πελαγία Ἰβάνοβνα ἡ διά Χριστόν Σαλή, Αθήνα 2003, 116>

Μάρθα ὁσία στή Μονή τοῦ Ντιβέγιεβο Ρωσίας (?/?, +18ος-20ος αἰ.) <Πέτρου Μπότση, Ὁσία Πελαγία Ἰβάνοβνα ἡ διά Χριστόν Σαλή, Αθήνα 2003, 116>

Εὐπραξία ὁσία στή Μονή τοῦ Ντιβέγιεβο Ρωσίας (?/?, +18ος-20ος αἰ.) <Πέτρου Μπότση, Ὁσία Πελαγία Ἰβάνοβνα ἡ διά Χριστόν Σαλή, Αθήνα 2003, 116>

Φιλοθέη ἡ διά Χριστόν σαλή στή Ρωσία (?/?, +? αἱ.) <Πέυρου Μπότση, Ὁσία Πελαγία Ἰβάνοβνα ἡ διά Χριστόν Σαλή, Αθήνα 2003, 150>

Ἀνώνυμος νεαρός νεομάρτυς στήν Οὐγκάντα Ἀφρικῆς [μαρτύρησε ἀπό τόν μουσουλμάνο πατέρα του ρίχνοντάς τον στή φωτιά ἐπειδή ἔγινε Χριστιανός καί δέν ἤθελε νά ξαναγίνη μουσουλμάνος] (?/?, +1985) [Το μαρτυρολόγιο αυτό μας το διηγήθηκε το 1985 ο Αφρικανός Νικόλαος -διάκονος τότε- της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουγκάντα.

Στην Ουγκάντα, πρώτη φορά εκήρυξε το Ευαγγέλιο ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Σαρίκας. Μεταξύ εκείνων που άκουσαν το κήρυγμα ήταν και ένα νεαρό αφρικανόπουλο.

Το βράδυ, όταν καθισε να φάει με την οικογένειά του, ο μικρός έκανε τον σταυρό του.

_ Τί, άλλαξες την πίστη σου; τον ρωτά ο πατέρας του, φανατικός μουσουλμάνος. Εμπρός, σήκω!

Βγαίνει έξω από την καλύβα, φτιάχνει ένα μεγάλο σωρό από ξύλα, τον ανάβει και λέει στο παιδί του:

_ Λέγε, γυρίζεις στην πίστη μας;

_ Όχι είμαι Χριστιανός! απαντάει ο μικρός.

_ Άλλη μια φορά. Γυρίζεις στην πίστη μας;λέει ο πατέρας.

_ Όχι απαντάει ο πιστός στρατιώτης του Χριστού.

_ Τελευταία φορά σου λέω. Επανέρχεσαι στην πίστη των πατέρων σου;

_ Δεν φοβάμαι. Είμαι Χριστιανός!

Τότε ο πατέρας αρπάζει το παιδί του και το ρίχνει στη φωτιά. Και ο μικρός μάρτυς του Χριστού έγινε παρανάλωμα του πυρός…

Ω άγνωστε νεαρέ μάρτυς του Κυρίου, εσύ που στέκεσαι εμπρός εις τον πύρινο θρόνο του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών]

Κωνσταντίνος νεομάρτυς στή Σόφια Βουλγαρίας, ἀπό Tran Pirot Βουλγαρίας (?/?, +1737) <Πηγή: Ἀρχιμ. Θωμᾶ Ἀνδρέου, Οἱ Νεομάρτυρες τῆς Βουλγαρίας, ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσ/νίκη 2012, 108>

Παρθένιος ὁ Βούλγαρος, Διάκονος ἱερομάρτυς, ἀπό Βουλγαρία, μαρτύρησε ἀπό Ἀγαρηνούς-μουσουλμάνους καθ’ ὀδόν πρός τά Ἱεροσόλυμα (?/?, + ? αἰ.) <Πηγή: Ἀρχιμ. Θωμᾶ Ἀνδρέου, Οἱ Νεομάρτυρες τῆς Βουλγαρίας, ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσ/νίκη 2012, 150>

Ἀνδριανός, Πολύευκτος, Πλάτων καί Γεώργιος, μάρτυρες (?/?, +? αἰ.) [Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 1998]

Κορνήλιος Νίτσα ὁ Πρωτομάρτυρας τῶν φυλακῶν τῆς Ρουμανίας, νεομάρτυρας στίς φυλακές τοῦ Πιτέτσι Ρουμανίας (τέλη Φεβρουαρίου, +1950) <Πηγή: http://www.pentapostagma.gr/2012/03/blog-post_5021.html#ixzz2eU3hckwS&gt; ΞΑΝΑΓΡ ΣΤΙΣ 18/2 ΜΑΖΙ ΑΓ ΒΑΛΕΡΙΟ ΡΟΥΜ

Βῆρσος ὅσιος ἐρημίτης στήν Αἴγυπτο [κοιμήθηκε 123 ἐτῶν] (?/?, +3ος αἰ.) <Πηγή: Πέτρου Μπότση, Ἀποφθέγματα καί Ἀνέκδοτα ἀπό τόν Ἐκκλησιαστικό Χῶρο, Ἀθήνα 2002> [Ὁ ὅσιος Βῆρσος πού ἔζησε τόν 3ο αἰ., ἦταν ἕνας ἀπ᾽ τούς μεγαλύτερους ἀσκητές πού γνώρισαν οἱ ἔρημοι τῆς Αἰγύπτου. Μ᾽ ὅλη τήν ἄσκησι καί τίς κακοπάθειες, ὅμως, τό σῶμα του ἦταν θαλερό, ἀκμαῖο. Ἔζησε συνολικά ἑκατόν εἴκοσι τρία χρόνια. Κάποτε πού ὁ Μέγας Ἀντώνιος μιλοῦσε στούς μαθητές του γιά τή μακροζωΐα τοῦ ὁσίου Βήρσου, σχολίασε: “Ἡ ψυχή του, σάν ἀθάνατη πού ἦταν, ἀνάγκασε τό σῶμα του νά τῆς κρατήση συντροφιά γιά πολύ καιρό”.]

Ἀνδρέας Ἐπίσκοπος στή Ρουμανία (?/?, +?) [ἀνακύρηξι ἁγιότητος 2011]

Εὐθύμιος Ἐπίσκοπος Ρόδου ἱερομάρτυρας καί οἱ μετ’ αὐτοῦ Πρεσβύτεροι ἱερομάρτυρες καί νεομάρτυρες (?/?, +1529) [Σύναξι, Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν] <Πηγή: Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 2012, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος· http://www.imr.gr/content.php?menuid=5&id=28&gt; %

Ἀμπανούμ παιδομάρτυς στήν Αἴγυπτο (?/?, +? αἰ.)

Στρατήγιος Ἐπίσκοπος Λήμνου, ἀπό τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκ. Συνόδου (?/?, +325)

Λουκᾶς ὁ Γραμματικός, Ἐπίσκοπος Ἀσύλων Καλαβρίας Ἰταλίας (?/?, +11ος αἰ.) <Πηγή: Ὁ Ὅσιος Λουκᾶς, Ἐπίσκοπος Ἀσύλων τῆς Καλαβρίας (11ος αἰ.), ἐκδ. Ὀρθοδόξου Κυψέλης, Θεσ/νίκη 1992> %

Διονύσιος ὅσιος στή Λαύρα τοῦ Ζαγκόρσκ Ρωσίας (?/?, +16ος-17ος αἰ.)

Θεοφάνα Μπασαράμπωφ ἡ στή Ρουμανία (?/?, +14ος αἰ.)

Δομέτιος ὅσιος μοναχός στήν Νεάμτς Ρουμανίας (?/?, +1905)

Συμεών ὅσιος στή Βερκοτουρί Ρωσίας (?/?, +17ος αἰ.)

Ἀθανασία ὁσία ἐρημίτρια στή Σιβηρία Ρωσίας (?/?, +? αἰ.) <Πηγή: Πέτρου Μπότση, Οἱ Φιλόθεες Β΄: Ὁσία Ἀθανασία, Ἀθήνα>

Κασσιανή ἡ συγκύπτουσα, ὁσία (?/?, +? αἰ.) <Πηγή: Πέτρου Μπότση, Κασσιανή, ἡ Συγκύπτουσα Ὁσία, Ἀθήνα>

Ποιμήν Μπελολίκοφ, Ἐπίσκοπος Ἄλμα-Ἀτά Καζαχστάν, ἱερομάρτυς (?/?, +20ος αἰ.)

Ματρώνα ἡ ἀνυπόδητη, ὁσία διά Χριστόν σαλή στή Ρωσία (?/?, +? αἰ.)

Ἐρημίτης ὅσιος στήν σπηλιά δάσους στήν Ἰαλομιτσιοάρα Ρουμανίας (?/?, +ΙΘ΄)

Ὅνούφριος ὁ Ἐρημίτης, ὅσιος στήν Σκήτη Συχάστρια Βορονέι Ρουμανίας (?/?, +1789)

Ἡρωδίων Ἰονέσκου, ὅσιος Πνευματικός στήν Σκήτη Λαϊνίτσι-Γκόρζ Ρουμανίας (?/?, +1900)

Ἠλίας ὁ Σικελιώτης [πῆγε καί στήν Ἀφρική] (?/?, +920) <Πηγή: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Ὁ Ἤχος τῶν Θεϊκῶν Βημάτων (ἀπό τίς παρυφές τῆς πλάνης στό Χριστό), ἐκδ. Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Ἀθήνα 2011, ἀπό βιβλίο: Ἀνωνύμου Μοναχοῦ, Ὁ Ἅγιος Ἠλίας ὁ Σικελιώτης, ἐκδ. Τῆνος, Ἀθήνα 1992>

Ἀνώνυμος ὅσιος Ἁγιορείτης, ὁ ὁποῖος παρακάλεσε τό Θεό νά μείνη ἄγνωστος στούς ἀνθρώπους καί ὅταν ὁ π. Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης-Ἐζνεπίδης ξεκίνησε νά γράψη τό βίο του δέν θυμόταν τίποτε, οὔτε κἄν τό ὄνομά του. Ἔψαξε καί σέ ὅλο τό Ἁγ. Ὄρος γιά βιογραφικά του στοιχεῖα ἀλλά δέν βρῆκε τίποτε. Ὁ Ἅγιος εἶχε παρακαλέσει τό Θεό νά μείνη ἄγνωστος (?/?, +19ος-20ος αἰ. ἴσως) <Πηγή: «Πολλοί ἄγνωστοι Ἅγιοι βοηθοῦν καί χωρίς νά τούς γνωρίζουμε. Αὐτοί γιά μένα εἶναι μεγαλύτεροι Ἅγιοι. Δέν ἔχουν καμμιά δόξα ἀπ’ τούς ἀνθρώπους, ἀλλά μόνο ἀπ’ τό Θεό. Ἀπό μεγάλη ταπεινοφροσύνη παρακάλεσαν τό Θεό ἐπίμονα _ἔτσι μοῦ λέει ὁ λογισμός_ νά μείνουν ἄγνωστοι, γιά νά μήν τιμηθοῦν ἀπ’ τούς ἀνθρώπους, ἀλλά νά συνεχίζουν νά τούς βοηθοῦν μέ τόν ἴδιο τρόπο, “ἐν τῷ κρυπτῷ”. Αὐτούς τούς ἀγνώστους Ἁγίους, πρέπει νά τούς ἔχουμε σέ μεγάλη εὐλάβεια καί νά τούς χρεωστοῦμε πολλή εὐγνωμοσύνη, γιατί μᾶς βοηθοῦν σιωπηλά μέ τίς πρεσβεῖες τους καί μέ τό σιωπηλό τους παράδειγμα, τήν ἀφάνειά τους.

Κάποτε ἤθελα νά γράψω γιά ἕνα Πατέρα στό Ἅγ. Ὄρος, πού εἶχε κοιμηθῆ. Εἶχα φέρει στό νοῦ μου ὅλα τά περιστατικά τῆς ζωῆς του, τά ὁποῖα γνώριζα, κι ἕνα βράδυ κάθησα νά τά γράψω. Ἄναψα τό κερί, πῆρα τό μολύβι καί τό τετράδιο, ἀλλά δέν θυμόμουν τίποτε· οὔτε καί τό ὄνομά του, ἐνῶ τόν ζοῦσα πολύ ἔντονα τίς ἡμέρες ἐκεῖνες. Ἔφερα στό νοῦ μου ὅλο τό Ἅγ. Ὄρος μέ τή σειρά· τά Μοναστήρια, τίς Σκῆτες, τά Καλύβια, ἀπό ὅπου εἶχα περάσει. Τό πῆρα καί ἀπ’ τήν ἀνατολική πλευρά, μήπως θυμηθῶ κάτι· τίποτε. Τό πῆρα καί ἀπ’ τή δυτική· τίποτε. Πῆρα τήν χρονολογία ἀπό τότε πού πῆγα στό Ἅγ. Ὄρος καί σκέφθηκα μέ ποιούς Πατέρες συναναστράφηκα· τελικά, τίποτε δέν μπόρεσα νά θυμηθῶ. Φαίνεται, ὁ Πατέρας δέν θέλησε νά φανερωθῆ καί ὁ Θεός ἔκανε τό θαῦμα του. Μέχρι στιγμῆς τό μόνο τό ὁποῖο θυμᾶμαι εἶναι ὅτι ὁ βίος του μέ εἶχε ἐντυπωσιάσει πιό πολύ ἀπ’ τό βίο ὅλων τῶν ἄλλων Ἁγιορειτῶν Πατέρων γιά τούς ὁποίους ἔγραψα. Ἀπό αὐτό κατάλαβα καί ὅτι, ἄν ὁ Θεός δέν θέλη, ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά κάνη τίποτε. Καί λίγο πάλι νά φυσήξη ὁ Θεός, γίνεται ὁ ἄνθρωπος φιλόσοφος»(Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Περί Προσευχῆς, ἐκδ. Ἱ. Ἡσ. Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης 2012, 107).>

Ανώνυμος νεαρός νεομάρτυς στήν Ἄρτα (?/?/, +1505) [Τό Μαρτύριό του τό περιγράφει ὡς αὐτόπτης μάρτυρας μέ καταπληκτική παραστατικότητα ὁ Ὅσιος Μάξιμος ὁ Γραικός ὁ Ἰσαπόστολος τῶν Ρώσων. Ὁ ανώνυμος νεοομάρτυς ἦταν νέος· καί πολύ ὄμορφος. Ἀλλά καί πολύ πτωχός. Καί δούλευε. Ὑπηρέτης ἐνός Τούρκου μπέη. Ὁ νέος αὐτός δέν ἔψαχνε γιά ἔρωτες. Ὅμως, τόν ἐρωτεύθηκε μιά κοπέλλα· ἡ κόρη τοῦ ἀφεντικοῦ του. Καί τόν προκάλεσε. Ἀλλά, παρότι ὁ νεαρός δέν ἦταν μορφωμένος, τῆς τό δήλωσε ξεκάθαρα. Γιά νά γίνη σαρκική ἕνωσι μαζί της, πρέπει απαραίτητα, πρῶτα νά γίνη Χριστιανή, νά βαπτισθῆ· καί μετά, νά παντρευθοῦν στήν Ἐκκλησία. Μόνο τότε. Γιατί αὐτά ὁρίζει ὁ νόμος τοῦ Χριστοῦ· νόμος ἀπόλυτος· καί ἀδιαμφισβήτητος. Καί ἐκείνη συμφώνησε. Καί τά δυό παιδιά, σέ ὥριμη ἡλικία, ἐξαφανίσθηκαν μαζί στά δάση, γιά νά μεθοδεύσουν τά περαιτέρω. Μετά ἀπό μερικές ἡμέρες, μετά ἀπό κάμποσα εἰκοσιτετράωρα, τά βρῆκαν. Στά δάση. Καί βάζοντας στό νοῦ τους, ἐκεῖνα τά ὁποῖα ὅλοι τά θεωροῦν αὐτονόητα, γιά νεαρά παιδιά διαφορετικοῦ φύλου ἀπομονωμένα ἡμέρες πολλές στά δάση, σάπισαν τό νεαρό στό ξύλο καί τόν παρέδωσαν στόν κατή, να τιμωρηθῆ, πού τόλμησε, γκιαούρης αὐτός, νά ἁπλώση χέρι σε μουσουλμάνα! Γρήγορα, ὅμως, ὁ μπέης-πατέρας, συνειδητοποίησε, ὅτι καί ἔχοντας την κόρη του ὁλόκληρα εἰκοδιτετράωρα στή διάθεσί του στό δάσος ο νεαρός αὐτός Ρωμιός, δέν τήν εἶχε “ἀγγίξει”· καί αἰσθάνθηκε δέος! Καί βάλθηκε νά τόν σώση. Καί τοῦ πρότεινε: Νά γίνη μουσουλμάνος. Καί νά τόν κάνη γαμπρό του. Ὁ νέος φυσικά δέν δέχθηκε νά ἀρνηθῆ τό Χριστό. Καί θανατώθηκε μέ Μαρτύρια καί διά ἀπαγχονισμοῦ γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ] <Πηγή: Μητρ. Νικοπόλεως Μελετίου, Οἱ Ἅγιοι, ἐκδ. Ἱ. Μητρ. Νικοπόλεως, Πρέβεζα 2007>

Ἀνώνυμος Τοῦρκος νεομάρτυς [Ὡς Μουσουλμάνος ἄρχισε νά κάνη ἀπό συνήθεια τό Σταυρό του στό στόμα του ὅποτε χασμουριόταν κσί χωρίς νά ξέρη γιατί ἀγάπησε τό Σταυρό καί τό Χριστό. Πίστεψε, βαπτίσθηκε Χριστιανός, ὁμολόγησε τό Χριστό καί μαρτύρησε γιά τό Χριστό] (?/?, +19ος αἰ.) <Πηγή: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Σταυρός, Δαιμόνων τό Τραῦμα, ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης Δαμασκηνός, Ἀθήνα 2011>

Ἰωήλ ὅσιος στήν Σκήτη Πέστερα Ἰαλομιτσιοάρα Ρουμανίας (?/?, +1940)

Σύναξι Πάντων τῶν Αγίων τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγ. Ὄρους (?/?) <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Ἰάκωβος, Ἀαρῶν, Μωὑσῆς, Λογγίνος, Κορνήλιος, Ἡσαΐας, ὅσιοι τῆς Μονῆς τῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, μαθητές τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτη τῆς Μεγίστης Λαύρας Ἀγ. Ὄρους (?/?, +14ος αἰ.) [μνήμη Σύναξι Ἁγίων Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους] <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Γερμανός ὁ Ἁγιορείτης-Λαυριώτης, ὅσιος τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, ἀπό Θεσσαλονίκη (?/?, +1336) [μνήμη Σύναξι Ἁγίων Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους] <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Θεόδωρος ὁ νέος, ὅσιος στό Σπήλαιο τῆς Γεννήσεως στήν ἐρημική περιοχή τῆς Βίγλας στά ὅρια τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἅγ. Ὄρους (?/?, +1750) [μνήμη Σύναξι Ἁγίων Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους] <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Μᾶρκος ὅσιος στή Μονή τῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, ἀπό Κλαζομενές Μ. Ἀσίας (?/?, +14ος) [μνήμη Σύναξι Ἁγίων Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους] <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Νικηφόρος ὁ γυμνός, ὅσιος στόν Ἄθω-Ἅγ. Ὄρος,, μαθητής τοῦ Ὁσίου Φαντίνου τοῦ Καλαβροῦ, ἀπό Καλαβρία Ἰταλίας (?/?, +10ος) [μνήμη Σύναξι Ἁγίων Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους] <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

 

Νικόλαος ὁ θαυμάσιος, ὅσιος στά ὅρια τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, μαθητής Ὁσίου Γρηγορίου Σιναΐτου τῆς Μεγίστης Λαύρας,, ἀπό Ἀθήνα (?/?, +14ος αἰ.) [μνήμη Σύναξι Ἁγίων Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους] <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Νικόλαος ὁ Λαυριώτης, ὅσιος στή Μονή τῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, μαθητής Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου ἱδρυτοῦ τῆς Μεγίστης Λαύρας (?/?, +10ος αἰ.) [Ὁ Ὁσιος Νικόλαος ὁ Λαυριώτης κοιμήθηκε ἐνῶ ἀσκήτευε ὁ Γέροντά του, ὁ Ὁσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης ἐκτός Μονῆς, καί οἱ Πατέρες γνωρίζοντας τήν ἁγιότητά του τόν ἄφησαν μέσα σέ παρεκλήσσιο τῆς Μονῆς. Μετά ἀπό 15 ἡμέρες ὁ κεκοιμημένος Νικόλαος ἔβγαλε τό χέρι του ἔξω ἀπ’ τό κιβώριο πού εἶχαν τοποθετήση τό Ἱερό του Λείψανο καί οἱ ἀδελφοί ὁδηγούσαν ἐκεῖ τούς ἀσθενεῖς ὅπου ὅλοι θεραπεύονταν, τυφλοί, κουτσοί κλπ. δοξάζοντας τό Θεό. Μαθαίνοντάς το ὁ Ὁσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης ἐπέστρεψε στή Λαύρα καί βλέποντας τούς πρώην ἀσθενεῖς Πατέρες ὑγιεῖς κτυπάει στό χέρι τόν Ὁσιο Νικόλαο καί λέγοντάς του: “Καί ὅσο ζοῦσες παιδί μου σάλος ἤσουν καί τώρα πού πέθανες ὁλόσαλος! Θέλεις νά ἀκούσουν τοῦ κόσμου οἱ ἀσθενεῖς τά θαύματα αὐτά καί νά κάνουν τό Ὄρος κοσμικό; Βάλε τό χέρι σου μέσα”. Καί ὤ τῶν θαυμασίων σου, Κύριε, ξανάβαλε τό χέρι του μέσα] <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Παΐσιος ὁ Ἀγιαννανίτης ἀπό Μεσολόγγι & Θεοφάνης ὁ Ἁγιαννανίτης, ὁσιομάρτυρες τῆς Σκήτης τῆς Ἁγ. Ἄννης τοῦ Ἁγ. Ὄρους (?/?, +18ος αἰ.) [μνήμη Σύναξι Ἁγίων Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους] <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Δωρόθεος Βλατῆς ὁ Λαυριώτης-Ἁγιορείτης, Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ἀπό Μονή Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, καταγόμενος ἀπό Θεσσαλονίκη (?/?, +1379) [μνήμη Κυριακή Ὀρθοδοξίας] <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Ἰσίδωρος Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ἱεραπόστολος Θεσσαλονίκης ἀπό Μονή Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, μαθητής Ὁσίου Γρηγορίου Σιναΐτου τῆς Μεγίστης Λαύρας, ἀπό Θεσσαλονίκη (?/?, +1350) [μνήμη Σύναξι Ἁγίων Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους] <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Ἰωαννίκιος ὁ Κόχυλας, ὅσιος ἐρημίτης στά ὅρια τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, βιογράφος Ὁσίου Μαξίμου Καυσοκαλυβίτου (?/?, +14ος αἰ.) [μνήμη Σύναξι Ἁγίων Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους] <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Ἰωσήφ ὁ Σιναΐτης, ὅσιος μαθητής Ὁσίου Γρηγορίου Σιναΐτου τῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους καί ἱεραπόστολος Κεντρικῆς Ἑλλάδος & ἀπολογητής κατά τῆς αἱρέσεως τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, ἔφερε πολλούς Ρωμαιοκαθολικούς στήν Ὀρθοδοξία, ἀπό Εὔβοια (?/?, +14ος αί.) <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Κάλλιστος ὁ Καταφυγιώτης, ὅσιος ἐρημίτης στά ὅρια τῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους (?/?, +14ος) [μνήμη Σύναξι Ἁγίων Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους] <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Κλήμης ὅσιος μοναχός στή Μονή Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, ἀπό Βουλγαρία (?/?, +1336) [μνήμη Σύναξι Ἁγίων Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους] <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Γρηγόριος ὁ διδάσκαλος, Ἐπίσκοπος Οὐγγροβλαχίας Ρουμανίας (?/?, +1834) <Πηγή: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Τό Χαμόγελο τοῦ Θεοῦ – Ἀπλοί Ἄνθρωποι, Στύλοι τῆς Ἐκκλησίας, ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Ἀθήνα 2012, 77>

*** Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Ρουμανικῆς Χώρας [κοίμησι] (?/?, +1834) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Καλλίνικος Μουστίκος, Πρεσβύτερος στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Παρασκευῆς τῆς ὁδοῦ Αἰόλου στήν Ἀθήνα (?/?, +2005 περίπου) [Κοίμησι]

*** Εὐδόκιμος Πρεσβύτερος καί Πνευματικός τῆς Μονῆς τῶν Σαβαθιανῶν Ἡρακλείου Κρήτης (?/?,+1995) [Εἶχε παιδική ἁπλότητα καί ὁ Θεός τόν ἀγαποῦσε παρά πολύ! Ὅτι καί νά ζητοῦσε ἀπ’ τό Θεό τοῦ τό ἔκανε ἀμέσως. Ὁ κ. Μανώλης Καπετανάκης μᾶς διηγεῖται 3 προσωπικά περιστατικά ὅταν μαζί μέ ἄλλους ἀδελφούς καί τόν π. Εὐδόκιμο εἶχαν πάει στό Ἁγ. Ὄρος. 1ο: Ζήτησε ἀπ’ τόν κ. Ἐμμανουήλ Καπατανάκη σύκα λέγοντας, “Παιδί μου Μανώλη ἡ κοιλιά μου”. “Τί θέλεις παππούλη μου;”, τοῦ εἶπε ὁ κυρ-Μανώλης. “Θέλω νά φάω σύκα καί τά θέλω τώρα…!”, ἀπάντησε ἐκτός ἐποχῆς. “Θέλετα”, εἶπε ἀπό μέσα του ὁ κυρ-Μανώλης. Καί μετά ἀπό λίγο στό δρόμο τους βρῆκαν μία σακούλα κρεμασμένη σέ δένδρο μά τεράστια πεντανόστιμα σύκα! 2ο: Ζήτησε ἀπ’ τόν κ. Ἐμμανουήλ Καπατανάκη ζεστό ψωμί λέγοντας, “Παιδί μου Μανώλη ἡ κοιλιά μου”. “Τί θέλεις παππούλη μου;”, τοῦ εἶπε ὁ κυρ-Μανώλης. “Θέλω νά φάω ζεστό ψωμάκι καί τό θέλω τώρα…!”, ἀπάντησε. “Θέλετο”, εἶπε ἀπό μέσα του ὁ κυρ-Μανώλης. Καί μετά ἀπό λίγο στό δρόμο τους βρῆκαν ἕνα ζεστό καρβέλι ὅπου ὅσο καί νά ἔτρωγαν στό Ἅγ. Ὄρος ἀλλά καί στήν Κρήτη ὅταν ἐπέστρεψαν, δέν τελείωνε. Καί μέ τό πού ἔφτασαν στη Μονή καί μπῆκαν βρῆκαν αλλο ἕνα μεγαλύτερο καρβέλι κάτω. Νόμιζαν ὅτι ἦταν τῆς Μονῆς καί τούς ἔπεσε ἀλλά δέν ἦταν! Τοῦ τό εἶχε στήλει καί αὐτό ὁ Θεός! 3ο: Κουράσθηκε σέ μονοπάτι καί ξαφνικά ἐξαφανίσθηκε. Τόν ἔψαχναν φωνάζοντας δυνατά γιά τουλάχιστον 3 ὧρες τό ὄνομά του. Δέν τόν βρῆκαν καί πῆγαν στή Μονή γιά τήν ὁποῖα εἶχαν ξεκινήση. Καί εἶδαν τόν π. Εὐδόκιμο ἀπ’ ἔξω νά τούς περιμένη. Μέ τήν ἁπλότητά του τούς εἶπε ὅτι ἐπειδή κουράσθηκε ζήτησε ἀπ’ τό Θεό νά κάνη κάτι καί τότε ἕνα σύννεφο τόν μετέφερε ἀμέσως στή Μονή ὅπου πήγαιναν.]

*** Σίμων Ἀρβανίτης, Πρεσβύτερος ἱδρυτής Μονῆς Ἁγ. Παντελεήμονος στό ὄρος Πεντέλη τῆς Ἀθήνας (?/?, +1988) <Πηγή: περ. Ἐνοριακή Εὐλογία· http://www.imdleo.gr/diaf/2012/g_Simon_Arb.html&gt;

*** Ἀθανάσιος Γρηγοριάτης-Ἁγιορείτης, ἡγούμενος Μονῆς Γρηγορίου [κοίμησι] (?/?, +1953) <Πηγή: Σύγχρονες Ἁγιορείτικες Μορφές, τόμ. 1-10, ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου, Ὡρωπός Ἀττικῆς>

*** Καλλίνικος ὁ ἡσυχαστής, Ἁγιορείτης, στό Ἅγ. Ὄρος [κοίμησι] (?/?, +20ος αἰ.) <Πηγή: Σύγχρονες Ἁγιορείτικες Μορφές, τόμ. 1-10, ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου, Ὡρωπός Ἀττικῆς· Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση, Ἁγ. Ὄρος 2011, σ. 574>

*** Δανιήλ ὁ Κατουνακιώτης-Ἁγιορείτης, στήν Κατουνάκια Ἁγ. Ὄρους [κοίμησι] (?/?, +1929) <Πηγή: Σύγχρονες Ἁγιορείτικες Μορφές, τόμ. 1-10, ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου, Ὡρωπός Ἀττικῆς>

*** Ἰσαάκ ὁ Διονυσιάτης-Ἁγιορείτης, μοναχός στή Μονή Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους [κοίμησι] (?/?, +1932) <Πηγή: Σύγχρονες Ἁγιορείτικες Μορφές, τόμ. 1-10, ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου, Ὡρωπός Ἀττικῆς>

*** Σάββας ὁ Πνευματικός, ὁ Μικραγιαννανίτης-Ἁγιορείτης, Πρεσβύτερος Πνευματικός στήν Σκήτη Μικρᾶς Ἁγ. Ἄννης Ἁγ. Ὄρους [κοίμησι] (?/?, +1908) <Πηγή: Σύγχρονες Ἁγιορείτικες Μορφές, τόμ. 1-10, ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου, Ὡρωπός Ἀττικῆς>

*** Γεράσιμος Μενάγιας ὁ Ἁγιορείτης, μοναχός στό Ἅγ. Ὄρος [κοίμησι] (?/?, +20ος αἰ.) <Πηγή: Σύγχρονες Ἁγιορείτικες Μορφές, τόμ. 1-10, ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου, Ὡρωπός Ἀττικῆς>

*** Θωμᾶς Ρυζκώφ ὁ βαρυποινήτης, ἐρημ. στήν Tobolsk Σιβηρίας Ρωσίας [κοίμησι] (?/?, +19ος-20ος αἰ.)

*** Γεράσιμος Κίργια, μοναχός στήν Νεάμτς Ρουμανίας [κοίμησι] (?/?, +1957) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Ἰωσήφ Κράτσιουν Πρεσβύτερος Πνευματικός στή Μονή Νεάμτς Ρουμανίας [κοίμησι] (?/?, +1944) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Βικέντιος Μαλάου ὁ Ἁγιορείτης, Πρεσβύτερος Πνευματικός στή Μονές στήν Σέκου καί Ἀγαπία Ρουμανίας [κοίμησι] (?/?, +1945) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Γεράσιμος Γκρερούς, ἐρημ. στή Μαγκούρα Ρουμανίας [κοίμησι] (?/?, +1925) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Δαμιανός Τσίρου, μοναχός στήν Σέκου Ρουμανίας [κοίμησι] (?/?, +1964) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Ἱλαρίων Ἰονίκα, μοναχός στήν Συχαστρία Ρουμανίας [κοίμησι] (?/?, +1934) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Ἄνθιμος Γκάινα, Πρεσβύτερος καί Πνευματικός στή Μονή Σέκου, Μονή Ἀγαπία καί Πλότουν-Πιπιρίγκ [κοίμησι] (?/?, +1974) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Εἰρήναρχος Ροσέτς, μοναχός ἱδρ. Μονῆς στή Χωραΐτσα Ρουμανίας, ἐρημ. στήν Ὄρος Θαβώρ Ἁγ. Τόπων [κοίμησι] (?/?, +1859) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Γρηγόριος Μπίκα, μοναχός στήν Τσιολάνου Ρουμανίας [κοίμησι] (?/?, +1945)

*** Ἰωσήφ Νανιέσκου ὁ Ἐλεήμων, Ἐπίσκοπος Μολδαβίας Ρουμανίας [κοίμησι] (?/?, +1902) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Εὐγένιος Δημητρέσκου ἡγούμ. Μονῆς στή Μπραζί Ρουμανίας [κοίμησι] (?/?, +1954) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Ἰώβ Μπουρλάκου, μοναχός στήν Νεάμτς Ρουμανίας [κοίμησι] (?/?, +1941) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Ἠλίας Βοῦλπε ὁ Ἀγιορείτης, Πρεσβύτερος Πνευματικός στή Ρουμανική Σκήτη τοῦ Λάκκου Ἁγ. Ὄρους, ἀπό Ρουμανίας [κοίμησι] (?/?, +1928) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Γαλακτίων Ἰλλιέ, ἡγούμ. Μονῆς στήν Συχαστρία Ρουμανίας [κοίμησι] (?/?, +1946) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Δανιήλ Σάντου, ἡγούμ. Μονῆς στή Ραρέου Ρουμανίας [κοίμησι] (?/?, +1968) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Ἰωαννίκιος Μορόι, ἡγουμ. Μονῆς στήν Συχαστρία Ρουμανίας [κοίμησι] (?/?, +1944) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Ἰωσήφ Ρούσου, Πρεσβύτερος Πνευματικός στή Ρουμανία [κοίμησι] (?/?, +1966)

*** Μηνᾶς Διακονέσκου ὁ ψαλμωδός, μοναχός στήν Τούρνου Ρουμανίας [κοίμησι] (?/?, +1936) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Νικόδημος Μαντίτσα, Πρεσβύτερος Πνευματικός στή Μονή τῆς Ἀγάπια Ρουμανίας [κοίμησι] (?/?, +? αἰ.) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.» % # Κ΄ αἰ.?

*** Σάββας Πέρζιου, μοναχός στήν Νεάμτς Ρουμανίας [κοίμησι] (?/?, +? αἰ.) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.» ἴσως 20ος αἰ.?

*** Μιχαήλ Μπαντίλα, ἡγούμ. Μονῆς στήν Σκήτη τῆς Πέτσερα Ἰαλομιτσιοάρα [κοίμησι] (?/?, +1957) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Παΐσιος Ὀλαρού, ἡγούμ. Μονῆς στήν Σκήτη τῆς Σύχλα Ρουμανίας, Γέροντος τοῦ π. Κλεόπα Ἠλιέ τῆς Σιχαστρίας [κοίμησι] (?/?, +1990) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Σάββας Τσιμπόκα, Πρεσβύτερος στήν Σκήτη Τ. Προδρόμου στήν Ἄλμπα Ἰουλία Ρουμανίας [κοίμησι] (?/?, +1955) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Σίλβεστρος Αἰλινκάι, μοναχός στήν Ντουράου-Νεάμτς Ρουμανίας [κοίμησι] (?/?, +1919) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Ὑάκινθος Οὐντσιουλέακ, ἡγούμ. Μονῆς Πούτνα Ρουμανίας [κοίμησι] (?/?, +1998) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.»

*** Κύριλλος Παβαλούκα, μοναχός στή Μονή τοῦ Νεάμτς Ρουμανίας καί στό Ἁγ. Ὄρος Ἄθωνα Ἑλλάδος ὅπου καί κοιμήθηκε, ἀπό Μπρέτσκου-Τρέϊ Σκάουνε τῆς Τρανσυλβανίας Ρουμανίας [κοίμησι] (?/?, +1930) «Πηγή: Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ»

ΑΓΙΟΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ

Ἀργύριος Βούρβας, Πρεσβύτερος στή Βίνιανη Καρπενησίου καί ἱερομάρτυς στό Καρπενήσι (Ἰανουάριος, +1948) [Χειροτονήθηκε ἱερέας τό 1942 καί ἔγινε ἐφημέριος τοῦ χωριοῦ του. Τό 1948, αὐτός καί πολλοί κάτοικοι τοῦ χωριοῦ του, φοβούμενοι τούς ἀθέους κατέφυγαν στό Καρπενήσι. Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1948, ἄθεοι κατέλαβαν τό Καρπενήσι καί ἄρχισαν γενική σφαγή μεγάλων, μικρών, νηπίων, ἀνδρών καί γυναικών. Ὁ ἰερέας Βούρβας ἀφού ὑπέστη φρικτά βασανιστήρια κατεσφάγη καί μαζί μέ ἄλλους πενῆντα, ἐρρίφθη σέ ἕνα κοινό λάκκο] <Πηγή: Κόκκινος Οὐρανός, στό: http://www.makeleio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=8517:2012-12-14-16-27-42&catid=4:2012-02-11-12-49-59&Itemid=2&gt;

Σίμα νεομάρτυς ἀπό Γκλάμοτς Σερβίας (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μίλαν νεομάρτυς ἀπό Γκλάμοτς Σερβίας (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μίλαν (Α΄) νεομάρτυς ἀπό Ντρβάρ Σερβίας (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μίλαν (Β΄) νεομάρτυς ἀπό Ντρβάρ Σερβίας (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μίλαν νεομάρτυς ἀπό Ρμάντζ Σερβίας (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μίλαν Νπόζιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Βουκοσάβ νεομάρτυς ἀπό Κουλενβακούρ Σερβίας (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Ροδολγιούμπ νεομάρτυς ἀπό Κουλενβακούρ Σερβίας (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Νταμτζάν νεομάρτυς ἀπό Γκράχοβο Σερβίας (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Νοβίτσα νεομάρτυς ἀπό Γκλάμοτς Σερβίας (?/?, +20ος αἰ.) (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Βαρνάβας Νάστιτς, Ἐπίσκοπος Χβόσνο Σερβίας, ὁμολογητής (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μομτσίλο Γκργκούρεβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Ντομροσλάβ Μλαζένεβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μιχαήλ Κούσιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Ἰωάννης Ράπατζιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Ἰωάννης Ζέτσεβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Νποζιντάρ Γιόβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μπόγκνταν Λάλιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Τρύφων Μαξίμοβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Βελιμίρ Μιγιάτοβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μποζιντάρ Μίνιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μιλαντίν Μίνιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μᾶρκος Πόποβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Δημήτριος Ραγιάμοβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μπουντιμίρ Σοκόλοβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Ρέλγια Σπάχιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Λάζαρος Κουλίμπρκ νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Σάββας Σιλγιάκ νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Σάββας Σκαλγιάκ νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Ἀντρίγια Σίλγιακ νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Σλόμπονταν Σίλγιακ νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μίλοραντ Βουκόγιτσιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Ρατομίρ Γιάνκοβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Μιχαήλ Γιεβντγιεβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Ντουσάν Πρίγιοβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Ντομπροσάβ Σόκοβιτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Νέστωρ Τρκούλγια νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Σεραφείμ Ντζάριτς νεομάρτυς στήν Σερβία (σύναξι 25/1, +20ος αἰ.)

Σύναξι Πάντων τῶν Αγίων τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγ. Ὄρους (?/?)

Ἀθανάσιος ὁ Ρεπανιδιώτης, ὁ Λαυριώτης-Ἁγιορείτης, τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, αἰχμάλωτος στήν Αἴγυπτο ὅπου μετά ἀπό πίεσι ἔγινε Μουσουλμάνος καί ὕστερα μετανόησε καί ὁσιομάρτυρας στόν Ἐλλήσποντο Μ. Ἀσίας, ἀπό Ρεπανίδι Λήμνου (?/?, +1846) [μνήμη: Σύναξι τῶν Ἁγίων τῆς Λήμνου 2ο Σάββατο Ἰουλίου & Σύναξι τῶν Αγίων τῆς Μεγ. Λαύρας Ἁγ. Ὄρους] <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Ἀνώνυμος 80ετής Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Δερβιτσάνη Ἀλβανίας (Ἀπρίλιος, +1941) [Ο Κων. Βοβολίνης στο γνωστό βιβλίο του: «Η Εκκλησία εις τον αγώνα της Ελευθερίας» (1453-1953), Αθήναι 1952, σελ. 266-267, αναφέρεται σε 80ντούτη Βο­ρειοηπειρώτη Ιερέα της Δερβιτσάνης, ο οποίος μετά την υποχώρηση τού Στρατού μας (Απρ. 1941) κατεσφάγη από τους Αλβανοτσάμηδες]

Θωμᾶς ὁ ἡγιασμένος, Ἐπίσκοπος Λάρισας (?/?, +? αἰ.) [σύναξι 1η Κυριακή μετά τῆς 15/5 καί 1η Κυριακή Νοεμβρίου]

Νεόφυτος Ἐπίσκοπος Λάρισας (?/?, +? αἰ.) [σύναξι 1η Κυριακή μετά τῆς 15/5 καί 1η Κυριακή Νοεμβρίου]

Κυπριανός Ἐπίσκοπος Λάρισας (?/?, +? αἰ.) [σύναξι 1η Κυριακή μετά τῆς 15/5 καί 1η Κυριακή Νοεμβρίου]

Ἀντώνιος ὁ Νέος Θεολόγος. Ἐπίσκοπος Λάρισας (?/?, +? αἰ.) [σύναξι 1η Κυριακή μετά τῆς 15/5 καί 1η Κυριακή Νοεμβρίου]

Αλέξανδρος Λόγιος, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Μουσουνίτσα Φθιώτιδος μαζί μέ Ἅγ. ἱερομάρτυρα Κ. Μπούστρα, ἀπό Δάφνη Ὑπάτης Φθιώτιδος (Ἰούνιος, +1947) [Οι Βουλγαροκομμουνιστές του καπετάν Γιώτη συνέλαβαν τον ιερέα Αλέξανδρο , τον Ιούνιο του 1947, μαζί με τον Ιερέα Κ. Μπούστρα, εφημέριο των χωριών Ανατολή, Άνω Χωμίριανη και Κολοκυθιά. Μετέφεραν και τους δύο στο χωριό Μουσουνίτσα, όπου μετά από φοβερά και ανήκουστα βασανιστήρια, κατέσφαξαν και τους δύο μαζί. Τα πτώματά τους κατακερματισμένα ευρέθησαν σε μια χαράδρα]. <Πηγή: Κόκκινος Οὐρανός, στό: http://www.makeleio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=8517:2012-12-14-16-27-42&catid=4:2012-02-11-12-49-59&Itemid=2&gt;

Κ. Μπούστρας, Πρεσβύτερος στά χωριά Ἀνατολή, Ἄνω Χωμίριανη καί Κολοκυθιά Φθιώτιδος καί ἱερομάρτυς στή Μουσουνίτσα Φθιώτιδος μαζί μέ Ἅγ. ἱερομάρτυρα Ἀλέξανδρο Λόγιο (Ἰούνιος, +1947) [Οι Βουλγαροκομμουνιστές του καπετάν Γιώτη συνέλαβαν τον ιερέα Αλέξανδρο , τον Ιούνιο του 1947, μαζί με τον Ιερέα Κ. Μπούστρα, εφημέριο των χωριών Ανατολή, Άνω Χωμίριανη και Κολοκυθιά. Μετέφεραν και τους δύο στο χωριό Μουσουνίτσα, όπου μετά από φοβερά και ανήκουστα βασανιστήρια, κατέσφαξαν και τους δύο μαζί. Τα πτώματά τους κατακερματισμένα ευρέθησαν σε μια χαράδρα]. <Πηγή: Κόκκινος Οὐρανός, στό: http://www.makeleio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=8517:2012-12-14-16-27-42&catid=4:2012-02-11-12-49-59&Itemid=2&gt;

Ἱερομάρτυς Ἐπίσκοπος στή Σιβηρία Ρωσίας, τόν ὁποῖο τόν ἔγδυσαν καί τόν ἔδεσαν σέ ἔνα τραπέζι δωματίου γεμάτο ἀρουραίους οἱ ὁποῖοι τόν κατασπάραξαν ζωντανό καί τό πρωΐ βρέθηκαν μόνο τά κοκκαλά του μέσ’ τά αἵματα [Ἦταν φυλακισμένος μέ πολλούς Ἐπισκόπους, Ἱερεῖς, Μοναχούς καί Μοναχές σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Ὁ διώκτης (ὁ ὁποῖος στό τέλος τῆς ζωῆς του, τό 2002 στήν Ὀδησσό Οὐκρανίας, μετανόησε καί ἐξομολογήθηκε) ἔδωσε ἔντολή στούς Κληρικούς νά βιάσουν τίς Μοναχές. Ὅλοι ἀρνήθηκαν καί ἀντιστάθηκαν καί περισσότερο ὁ Ἀρχιερέας αὐτός ὁ ὁποῖος ἐπηρέαζε καί τούς ἄλλους νά μήν τό κάνουν καί γι’ αὐτό τό λόγο τόν ἔδεσαν στό δωμάτιο μέ τούς ἀρουραίους ὅπου τόν κατασπάραξαν ζωντανό] (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1917) [σύναξι καί 11/6] <Πηγή: π. Νικολάου Ντονιένκο, Στή Δίνη Ἑνός Κόσμου πού Ἄλλαζε, Οἱ Νεομάρτυρες τοῦ Μπερντιάνσκ, ἐκδ. Ἐν Πλῷ, Ἀθήνα 2012>

Νικόλαος Προμπάτωφ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Βίκτωρ Κράσκωφ, νεομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Ἀγάθη μοναχή ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Ἀλέξιος μοναχός ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Ἀνδρέας μοναχός ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Βασίλειος μοναχός ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Ἰωάννης (Α΄) μοναχός ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Ἰωάννης (Β΄) μοναχός ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Κοσμᾶς μοναχός ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Ναούμ μοναχός ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Παῦλος (Α΄) μοναχός ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Παῦλος (Β΄) μοναχός ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Φίλιππος μοναχός ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Συμεών τῆς Μονῆς τῶν Σπηλαίων τοῦ Pskov Ρωσίας (?/?, +1960) <Πηγή: π. Τύχων Σεβκούνωφ, Σχεδόν Ἅγιοι, ἐκδ. Ἐν Πλῷ, Ἀθήνα 2012, 111>

Νικόδημος Ἐπίσκοπος Σερβίας (?/?, +1325) [σύναξι 30/8]

Ἰωαννίκιος Ἐπίσκοπος Σερβίας (?/?, +1354) [σύναξι 30/8]

Εφραίμ Β΄ Ἐπίσκοπος Σερβίας (?/?, +1395) [σύναξι 30/8]

Μακάριος Ἐπίσκοπος Σερβίας (?/?, +1574) [σύναξι 30/8]

Ἰωάννης Ἐπίσκοπος Σερβίας [σύναξι 30/8]

Μάξιμος Ἐπίσκοπος Σερβίας [σύναξι 30/8]

Νίκων Ἐπίσκοπος Σερβίας [σύναξι 30/8]

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Σερβίας [σύναξι 30/8]

Ἀλέξιος Κίμ, Κορεάτης Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Κορέα (?/?, +1951) [3/10, σύναξι Προστάτων Ἁγίων τῆς Κορέας]

Ἀνατόλιος νεομάρτυς στή Μονή Ὄπτινα στήν Kaluga Ρωσίας (?/?, +20ος αἰ.) [σύναξι 12/11]

Βαρνάβας νεομάρτυς στή Μονή Ὄπτινα στήν Kaluga Ρωσίας (?/?, +20ος αἰ.) [σύναξι 12/11]

Δοσίθεος νεομάρτυς στή Μονή Ὄπτινα στήν Kaluga Ρωσίας (?/?, +20ος αἰ.) [σύναξι 12/11]

Παντελεήμων νεομάρτυς στή Μονή Ὄπτινα στήν Kaluga Ρωσίας (?/?, +20ος αἰ.) [σύναξι 12/11]

Βικέντιος νεομάρτυς στή Μονή Ὄπτινα στήν Kaluga Ρωσίας (?/?, +20ος αἰ.) [σύναξι 12/11]

Βασίλειος Λυμπρίτης, Ἀρχιμανδρίτης Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Ἑλλάδα (Δεκέμβριος, +1944) [Σφαγιάσθηκε από ἄθεους Κομμουνιστές]

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s