ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1-30

47967.jpg

Συναξαριστής – Αγιολόγιο

Κελτών Αγίων & Πάντων των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας

http://gkiouzelis.blogspot.com

Συντάκτης: Άβελ-Αναστάσιος Γκιουζέλης

* * *

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1

Νηρέας ὁ Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους καί ἡ ἀδελφή του, τέκνα Ἀπ. Φιλολόγου καί Ἰουλίας, Ἀπόστολοι Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. [Ρμ 16, 15] (1/11, +1ος αἰ.)

Κοσμᾶς καί Δαμιανός οἱ Ἀνάργυροι, οἱ Μικρασιάτες, αὐτάδελφοι ἰατροί καί ἡ μητέρα τους Θεοδότη, ἀπό Ἔφεσο Μ. Ἀσίας (1/11, +3ος αἰ.)

Δαυΐδ τῆς Εὐβοίας, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Ὁσίου Δαυΐδ στή Λίμνη Εὐβοίας, ἀπό Γαρδινίτσα Λαμίας (1/11, +16ος αἰ.)

Δαυΐδ ὁ Μέγας Κομνηνός, ὁ τελευταῖος αὐτοκράτορας τοῦ Πόντου Μ. Ἀσίας, τά 3 τέκνα του Βασίλειος, Γεώργιος καί Μανουήλ καί ὁ ἀνηψιός καί διάδοχός του Ἀλέξιος ὁ Ε΄, νεομάρτυρες στήν Κωνσταντινούπολι (1/11, +1463) [μαρτύρησαν ἀπό μουσουλμάνους] <Πηγή: Ἐνοριακή Ζωή, στό: http://www.dogma.gr&gt; [ἀνακήρηξι ἁγιότητος, 2013]

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Λάρισας (1η Κυριακή Νοεμβρίου)

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης (1η Κυριακή Νοεμβρίου)

Μαρία ἡ δούλη, μάρτυς στή Ρώμη (1/11, +300)

Ἐλένη παρθενομάρτυς στή Σινώπη τοῦ Πόντου (1/11, +18ος αἰ.) [κατά σαρκικῶν]

Ἀμαβίλης Πρεσβύτερος ὅσιος στήν Tiom Γαλλίας (1/11, +475)

Διγάινος ὅσιος ἐρημίτης στή Llandovery Οὐαλλίας (1/11, +5ος αἰ.)

Διγάινος στή Llangernw Οὐαλλίας (1/11, +5ος αἰ.)

Παβιάλης στήν Partypallai Οὐαλλίας (1/11, +5ος αἰ.)

Ἱλάριος Ἐπίσκοπος Poitiers Γαλλίας, ὁμολογητής, ἐξορία στή Μ. Ἀσία ὅπου γνωρίσθηκε μέ Ἁγ. Βασίλειο τό Μέγα (13/1 καί 1/11 κοίμησι, +368)

Κλεδγουΐνος στή Llangedwyn Οὐαλλίας (1/11, +5ος αἰ.)

Κάνδρης Ἐπίσκοπος, Ἰσαπόστολος Maastricht Ὁλλανδίας (1/11, +5ος αἰ.)

Φλοριβέρτος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Ghent (Γάνδη) Βελγίου (1/11, +660)

Ἰουλιανή καί Κυριαίνη, μάρτυρες στήν Κιλικία Μ. Ἀσίας (1/11, +298)

Βίρσταν Ἐπίσκοπος Winchester Ἀγγλίας (1/11, +934)

Σεβερίνος ὅσιος ἐρημίτης στήν Tivoli Ἰταλίας (1/11, +699)

Ἀδριανός, Ἀγρίππας, Δάσιος, Καισάριος, Θωμᾶς, Σάββας καί Σαβινιανός, μάρτυρες στή Δαμασκό Συρίας (1/11, +7ος αἰ.)

Ἰωάννης Ἐπίσκοπος καί Ἰάκωβος Πρεσβύτερος ὁ ζηλωτής, ἱερομάρτυρες στήν Περσία (1/11, +332)

Θεολήπτη ἁγία μάρτυς (1/11, +? αἰ.)

Καισάριος Ἐπίσκοπος Clermont Γαλλίας (1/11, +627)

Κεϊλλίνος ὅσιος στή Ferns Ἱρλανδίας (1/11, +7ος αἰ.)

Βενίγνος μάρτυς στή Dijon Γαλλίας, ἀπό Σμύρνη Μ. Ἀσίας (1/11, +178)

Γενέσιος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας (1/11, +676)

Λικίνιος Ἐπίσκοπος Angers Γαλλίας (1/11, +616)

Μάρκελλος Ἐπίσκοπος Παρισίου Γαλλίας (1/11, +450)

Κοσμᾶς τοῦ Βερχότσκ (1/11, +1704)

Ἐρμηνίγγελδος πρίγκιπας Ἱσπανίας, υἱός τοῦ βασιλιᾶ τῶν Βησιγότθων, μάρτυς (1/11, +585)

Ἰάκωβος ὁ Ἀθωνίτης ἀσκητής ἀπό Καστοριά καί οἱ 2 μαθητές του Ἰάκωβος Διάκονος καί Διονύσιος μοναχός, ὁσιομάρτυρες στήν Ἀνδριανούπολι Ἀνατ. Θράκης (1/11, +1520)

Γερμανός ὅσιος ἐρημίτης στό Savigny Γαλλίας (1/11, +1000)

Ἱλαρίων ὅσιος ἡγούμενος στίς Μονές Sarov Ρωσίας καί Μονῆς Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (1/11, +1841)

Βιγόριος Ἐπίσκοπος Bayeux Γαλλίας (1/11, +537)

Αὐστρεμόνιος 1ος Ἐπίσκοπος Clermont-Ferrand Γαλλίας, ἀπό Ρώμη (1/11, +3ος αἰ.)

Κέιθος ἱεραπόστολος στή Dyfen Οὐαλλίας (1/11, +6ος αἰ.)

Κάδφαν ἱεραπόστολος Οὐαλλίας, ἀπό Γαλλία (1/11, +6ος αἰ.)

Κάφο μοναχός ὁσιομάρτυς στή νήσο Anglesey Οὐαλλίας, ἀδελφός Ἁγ. Γίλδα (1/11, +545)

Κάτεβαν ἱεραπόστολος καί 1ος ἡγούμενος Μονῆς νήσου Bardsey Οὐαλλίας, πρίγκιπας ἀπό Βρετάνη Γαλλίας (1/11, +540)

Ἀελχάεαρν ὅσιος καί ἡγούμενος, ἱεραπόστολος Powys Οὐαλλίας (1/11, +7ος αἰ.)

Καισάριος Διάκονος ἀπό Β. Ἀφρική καί Ἰουλιανός Πρεσβύτερος, ἱερομάρτυρες στήν Terracina Ἰταλίας (1/11, +? αἰ.)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2

Ἔρικ 1ος Ἐπίσκοπος Slane Ἰρλανδίας (13/5 καί 2/11, +514) {*ΧΑΙΡΕ No.: 110}

Ἅγ. Ἀκίνδινοι: Ἀκίνδυνος, Ἀνεμπόδιστος, Ἀφθόνιος, Ἐλπιδοφόρος καί Πηγάσιος, μάρτυρες στήν Περσία (2/11, +341)

Ἀμβρόσιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Agaunum Ἑλβετίας (2/11, +582)

Βικτωρίνος Ἐπίσκοπος Pettau Αὐστρίας (2/11, +304)

Βάγια καί Μάγια, ὁσίες ἐρημ. καί ἡγούμ. Μονῆς στήν Σκωτία (2/11, +10ος αἰ.)

Βασίλειος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Ρωσία (2/11, +1918)

Ἀντώνιος Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁμολογητής (2/11, +844)

Γεώργιος Ἐπίσκοπος Vienne Γαλλίας (2/11, +699)

Ἀττικός, Εὐδόξιος, Ἀγάπιος, Εὐστράτιος, Καρτέριος, Μαρίνος, Νικοπολιτιανός, Στύραξ, Τωβίας καί Ὠκεανός οἱ στρατιῶτες, μάρτυρες στή Σεβάστεια Ἀρμενίας Μ. Ἀσίας (2/11, +320)

Ἀνώνυμοι συγκλητικοί, μάρτυρες στή Σεβάστεια Ἀρμενίας Μ. Ἀσίας (2/11, +315)

Ἀμίκος ὅσιος στή Fonteavellana Ἰταλίας (2/11, +1045)

Δόμνα, Δομνίκη καί Κυριακή, μάρτυρες (2/11, +? αἰ.)

Μαρκιανός ὅσιος ἐρημίτης στήν Κύρο Συρίας (2/11, +388)

Βικτωρίνος Ἐπίσκοπος καί Βασίλειος Λούζγιν Πρεσβύτερος, ἱερομάρτυρες στή Ρωσία (2/11, +1918)

Κυπριανός ὁ πρώην ληστής, ὅσιος στήν Στοροζένσκ τῆς Karelia Φιλλανδίας-Ρωσίας (2/11, +16ος αἰ.)

Ἔρνιν ἱεραπόστολος καί ἐρημίτης στό Dualt Γαλλίας (1η Δευτέρα Μαΐου-κοίμησι, +6ος αἰ.) [ἀνακομιδή λειψάνων 2/11]

Κελένιν ὅσιος ἡγούμενος καί ἱδρυτής Μονῆς στό Χλανγκελένυν Οὐαλλίας (2/11 καί 22/11, +7ος αἰ.)

Ἰοῦστος μάρτυς στήν Trieste Ἰταλίας (2/11, +303)

Πούπλιος, Βίκτωρ, Ἑρμῆς καί Παπίας, μάρτυρες στή Β. Ἀφρική (2/11, +? αἰ.)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 3

Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος, ο Χιλίαρχος καί Στρατηλάτης, μεγαλομάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας, ἀπό Καππαδοκία (πατρίδα πατέρα του) καί Λύδδα Παλαιστίνης (πατρίδα μητέρας του), γεννηθείς στήν Καππαδοκία καί ἀνατραφόμενος στή Λύδδα, ὁ τάφος του βρίσκεται στή Λύδδα Παλαιστίνης, ξάδελφος Ἁγ. Νίνας Ἰσαποστόλου τῆς Γεωργία (23/4, +303) [ἀνακομιδή λειψάνων 3/11]

Γουϊνεφρίδη παρθενομάρτυς στό Holywell Οὐαλλίας, ἡ ὁποία μετά τό Μαρτύριο ἀναστήθηκε καί ξανακοιμήθηκε ἀργότερα ἐν εἰρήνῃ (22/6 Μαρτύριο, 3/11 δεύτερη κοίμησι, +650) [20/9 ἀνακομιδή λειψάνων] {*ΧΑΙΡΕ No.: 102}

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Φιλλανδίας (3/11)

Ἄννα ὁσία στή Ρωσία, Ἰσαπόστολος Ρωσίας, θυγατέρα τοῦ πρίγκιπα Βσεβολόντ Α΄ Γιαροσλάβιτς (3/11, +1113)

Ἀπόστολος νεομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό χωριό Ἅγ. Λαυρέντιος Βόλου τοῦ ὄρους Πηλίου (16/8, +1686) [ἀνακομιδή λειψάνων 3/11]

Πιρμίνος Ἐπίσκοπος, ἱδρυτής Μονῶν στό Murbach καί Amorbach Γαλλίας, Reichenau Γερμανίας καί Dissentis Ἑλβετίας, ἀπό Ἱσπανία (3/11, +753)

Ποιμήν ὁ ἁγιογράφος, Πρεσβύτερος Μονῆς Ζωγράφου Ἁγ. Ὄρους, ἐρημ. καί Ἰσαπόστολος Βουλγαρίας, κοιμήθηκε στή Μονή τοῦ Τσερεμίσκι Βουλγαρίας, ἀπό Σόφιας Βουλγαρίας (3/11, +1610) [προστάτης τῶν Βούλγαρων ἁγιογράφων]

Ἀχαιμενίδης ὁμολογητής στήν Περσία (3/11, +? αἰ.)

Ἀκεψιμᾶς Ἐπίσκοπος Ἀνίθα καί Ἐναατά Περσίας, ἱερομάρτυς στήν Ἄρβηλα Περσίας (3/11, +4ος αἰ.)

Ἰωσήφ Πρεσβύτερος στή Βηθλαβουκά Περσίας, ἱερομάρτυς στήν Ἄρβηλα Περσίας, συμμάρτυς Ἁγ. Ἀκεψιμᾶ (3/11, +4ος αἰ.)

Ἀειθαλᾶς Διάκονος στή Βηθνοαδαρά Περσίας καί ἱερομάρτυς στά Ἄρβηλα Περσίας, συμμάρτυς Ἁγ. Ἀκεψιμᾶ (3/11, +4ος αἰ.)

Ἀχέρικος καί Οὐΐλλιαμ/Γουλιέλμος/Βασίλειος/William, ὅσιοι ἐρημίτες στή Vosges Γαλλίας (3/11, +860)

Χερμενγάνδιος Ἐπίσκοπος Urgell Ἱσπανίας (3/11, +1035)

Ἀνδρωνᾶς, Δάσιος, Θεοδότη, Θεόδοτος καί Σεύηρος, μάρτυρες (3/11, +? αἰ.)

Ἐνγλάτιος Ἐπίσκοπος Tarres Σκωτίας (3/11, +966)

Γουενχάελος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Landevennec Γαλλίας (3/11, +550)

Ἀκεψιμᾶς ὁ ἐρημίτης, ὅσιος στήν Κύρο Συρίας (3/11, +382)

Κλέθερ ὅσιος ἐρημίτης στήν Οὐαλλία (3/11, +6ος αἰ.)

9 μάρτυρες (3/11, +? αἰ.)

28 μαρτυρες (3/11, +? αἰ.)

Ἐλέριος ὅσιος στήν Οὐαλλία (3/11, +6ος αἰ.)

Θεόδωρος Ἐπίσκοπος Ἄγκυρας Μ. Ἀσίας, ὁμολογητής (3/11, +? αἰ.)

Ἠλίας ὅσιος στήν Αἴγυπτο (3/11, +? αἰ.)

Γαυδιόσος Ἐπίσκοπος Tarazona Ἱσπανίας (3/11, +585)

Δόμνος Ἐπίσκοπος Vienne Γαλλίας (3/11, +657)

Φλώρος Ἐπίσκοπος Lodeve Γαλλίας (3/11, +389)

Παποῦλος Πρεσβύτερος ὅσιος ἱεραπόστολος στή Γαλλία (3/11, +300)

Γούλγκαν ὅσιος στό Canterbury Ἀγγλίας (3/11, +8ος αἰ.)

Βουλγάνιος ὅσιος στήν Arras Γαλλίας (3/11, +704)

Χουβέρτος Ἐπίσκοπος Maastricht Ὁλλανδίας (3/11, +727)

Κριστίολος ὅσιος ἱεραπόστολος μοναχός στή Νῆσο Anglesey Οὐαλλίας (3/11, +6ος αἰ.)

Μάρτυρες στή Saragossa Γαλλίας (3/11, +304)

Γεώργιος ὁ Νεαπολίτης, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Νεάπολι Μ. Ἀσίας (σημ. Νέβ-Σεχήρ Τουρκίας) (3/11, +1797)

Βαλεντινιανός Ἐπίσκοπος Salerno Ἰταλίας (3/11, +500)

Βαλεντίνος Πρεσβύτερος καί Ἱλαρίων Διάκονος, ἱερομάρτυρες στή Viterbo Ἰταλίας (3/11, +304)

Γκουΐδβαρχ ὅσιος ἡγούμ Μονῆς Μέιβοτ Οὐαλλίας, πρίγκιπας ἀπό Οὐαλλία (3/11, +610)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 4

Ἱερεμίας ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (1/5, +6ος αἰ. π.Χ.) [4/11, Διήγησι στόν Θρῆνο του Προφήτου Ἱερεμίου περί της Iερουσαλημ]

Γεώργιος ὁ Καρσλίδης, Πρεσβύτερος, ὅσιος, ὁμολογητής στίς φυλακές τῆς Γεωργίας ὑπό τῶν ἀθέων Κομμουνιστῶν καί ἱδρ. Μονῆς στούς Ταξιάρχες Δράμας, ἀπό Ἀργυρούπολι Καππαδοκίας (4/11, +1959) [ἀνακήρυξι ἁγιότητος, δεκαετία 2000] {Λ, χώμα τάφου του} {*ΧΑΙΡΕ No.: 107}

*** Εὐσέβιος Βίττης, Πρεσβύτερος ἱεραπόστολος καί Πνευματικός στήν Σουηδία, Δανία καί Νορβηγία 1960-1979 καί ἱδρυτής Ἰ. Ἡσυχαστηρίου μέσα στό δάσος κοντά στήν πόλι Ραίτβικ τῆς Σουηδίας καί ἔπειτα 1979-2009 στήν Ἑλλάδα ἱεροκήρυκας, ἱδρυτής δύο Μονῶν καί Πνευματικός στό Σιδηρόκαστρο Σερρῶν στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Νεκταρίου Σιδηροκάστρου, ἀπό Βλάστη Πτολεμαΐδος Κοζάνης Ἑλλάδος (4/11, +2009) {*ΧΑΙΡΕ No.: 169} [Κοίμησι] {Σπούδασε στήν Ἀθήνα καί ὕστερα ἀκόμη ὡς λαϊκός λίγο πρίν τό 1960, 33 ἐτῶν περίπου, μετανάστευσε στό Παρίσι καί στή Σουηδία γιά μεταπτυχιακές σπουδές στό Παν/μίο τῆς Uppsala Σουηδίας. Οἱ πνευματικές ἀνάγκες τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων τῆς Σουηδίας ἔγιναν ἀφορμή νά χειροτονηθῆ καί νά ἐργασθῆ ὡς Ἱερέας ἄμισθος στή Σουηδία, Νορβηγία καί Δανία στίς πόλεις Göteborg Σουηδίας, στήν Κοπεγχάγη Δανίας, στό Oslo τῆς Νορβηγίας καί σέ πολλές ἄλλες πόλεις των χωρῶν αὐτῶν. Λόγω τοῦ ὅτι ἦταν ἄμισθος γιά νά ἐξοικονομῆ τά πρός τό ζῆν ἐργάσθηκε ξυλουργός, ἀγρότης, σέ ἐργοστάσια, ὑπάλληλος σέ δημόσια ἐταιρεία μεταναστῶν, ἀποκλειστικός νοσοκόμος κλπ.. Τοῦ πρότειναν νά γίνη Ἁρχιερέας ἀλλά ἀρνήθηκε. Τό 1979 ἐπέστρεψε στήν Ἑλλάδα καί ἔζησε στό Σιδηρόκαστρο ὡς Πνευματικός στόν Ἰ. Ναό Ἀγ. Νεκταρίου στό Σιδηρόκαστρο καί ἱεροκήρυκας, ἱδρύοντας δύο Μονές στή Φαία Πέτρα καί Κρυονέρι Σιδηροκάστρου} <Πηγή: Ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, +Ἀρχίμ. Εὐσέβιος Βίττης, Ἀναφορά στόν Ἀγῶνα του καί τήν Μαρτυρία του (1927-2009), Ἅγ. Ὄρος 2011>

Νέστωρ Ἀνίσιμωφ, Ἐπίσκοπος Harbin Κίνας, Ἰσαπόστολος Καμτσάτκας Σιβηρίας καί Κίνας, ἀπό Ρωσία (4/11, +1962)

Σύλβια, μητέρα Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου Ἐπίσκοπος Ρώμης, στή Ρώμη (4/11, +572)

Αλέξανδρος Χοτοβίτσκυ, Ρῶσος Πρεσβύτερος στήν Ν. Ὑόρκη ΗΠΑ, ἱερομαρτυρας στή Ρωσία (25/1, 8/9, 20/11 καί 4/12 μνήμη, +1937) [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1994]

Ἰωαννίκιος ὁ Μέγας, ὅσιος μοναχός στή Μονή Ἀντιδίου στόν Ὄλυμπο Βιθυνίας Μ. Ἀσίας [πρώην εἰκονομάχος καί ἔπειτα ἀπολογητής ὑπέρ Ἱ. Εἰκόνων] (4/11, +846)

Σίμων ὁ διά Χριστόν σαλός, μάρτυς στό Tartu Ἐσθονίας (4/11, +1584)

Νίκανδρος Ἐπίσκοπος Μύρων Λυκίας καί Ἑρμαίας Πρεσβύτερος, ἱερομάρτυρες στά Μύρα Λυκίας Μ. Ἀσίας (4/11, +1ος αἰ.)

Βίρνσταν Ἐπίσκοπος Winchester Ἀγγλίας (4/11, +870)

Πορφύριος ὁ μίμος-ἠθοποιός, μάρτυς στήν Καισάρεια Καππαδοκίας Μ. Ἀσίας, ἀπό Ἔφεσο Μ. Ἀσίας (4/11, +270)

Ἰωάννης ὁ Ἀκάτζιος, ὅσιος ἀσκητής στήν Κωνσταντινούπολι (4/11, +? αἰ.)

Παῦλος Κονζούσκεβιτς Ἐπίσκοπος Tobolsk Σιβηρίας Ρωσίας, ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (4/11, +1770)

Κλάρος μάρτυς στή Saint-Clair-sur-Aite Γαλλίας, ἀπό Ἀγγλία (4/11, +875)

Νίκανδρος ὅσιος στό Γκοροντένσκ τοῦ Novgorod Ρωσίας (4/11, +16ος αἰ.)

Γρηγόριος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Burtscheid Γερμανίας, ἀπό Ἑλλάδα (4/11, +999)

Ἀγάπιος/Ἀμάντιος Ἐπίσκοπος Rodez Γαλλίας (4/11, +4ος αἰ.)

Μοδέστα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν Oehren Γερμανίας, ἀπό Γαλλία (4/11, +680)

Βερτοάρα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν Bourges Γαλλίας (4/11, +614)

Ἐμερίκος 1ος Χριστιανός βασιλιάς τῆς Οὐγγαρίας (4/11, +1031)

Μᾶρκος ὅσιος μοναχός στή Μονή τοῦ Σάρωφ Ρωσίας (4/11, +1817)

Πρόκουλος Ἐπίσκοπος Autun Γαλλίας, ἱερομάρτυς (4/11, +717)

Ἰωάννης Γ΄ ὁ Δούκας Βατάτζης ὁ Ἐλεήμων, αὐτοκράτορας Βυζαντίου, ἀπό Διδυμότειχο (4/11, +1254)

Μερκούριος ὁ νηστευτής, ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (4/11, +14ος αἰ.)

Κλέθερ ὅσιος ἐρημίτης στήν Κορνουάλλη Ἀγγλίας (4/11, +550)

Βιτάλιος καί Ἀγρίκολας, μάρτυρες στήν Bologna Ἰταλίας (4/11, +304)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 5

Ἑρμᾶς/Ἑρμῆς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Πλόβντιβ (=παλαιά Φιλιππούπολι) Βουλγαρίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. [Ρμ 16, 14] (8/3, 8/4 καί 5/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Γάιος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἔφεσο Μ. Ἀσίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Μ. Ἀσίας κλπ. (5/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Πατρόβας ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ποτιόλων Ἰταλίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (5/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Φιλόλογος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Σινώπης Μ. Ἀσίας, χειροτονηθείς Ἐπίσκοπος ἀπ’ τόν Ἀπ. Ἀνδρέα (5/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Λίνος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἱερομάρτυς, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἀπό Οὐαλλία [Β΄ Τιμ 4, 21] (23/9, 5/11 καί 26/11, +79) [σύναξι 4/1]

Βαστράδα/’Ωστράντα ὁσία μοναχή στήν Ὁλλανδία, μητέρα Ἁγ. Γρηγορίου τῆς Utrecht Ὁλλανδίας, ἀπό Trier Γερμανίας (21/7 καί 5/11, +760) {*ΧΑΙΡΕ No: 158}

Βερτίλλα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν Chelles Βελγίου (5/11, +705)

Σιλβανός Ἐπίσκοπος Γάζης, ἱερομάρτυς (5/11, +? αἰ.)

Γαλακτίων καί Ἐπιστήμη οἱ Σιναΐτες, σύζυγοι, ὁσιομάρτυρες στήν Ἐφέσο Μ. Ἀσίας, ἀπό Χόμς (=παλαιά Ἔμεσα) Συρίας (5/11, +250)

Αὐγουστίνος καί Παυλίνος, ὅσιοι ἱδρυτές Μονῆς στήν Terracina Ἰταλίας (5/11, +6ος αἰ.)

Δομνίνος καί οἱ μετ’ αὐτοῦ μάρτυρες στήν Καισάρεια Παλαιστίνης (5/11, +308)

Θεότιμος, Θεόφιλος καί Τιμόθεος, μάρτυρες στήν Καισάρεια Παλαιστίνης (5/11, +308)

Δωρόθεος/Αὐξέντιος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Καισάρεια Παλαιστίνης (5/11, +308)

Εὐψύχιος-Εὐτυχής καί Καρτέριος, μάρτυρες στήν Καισάρεια Παλαιστίνης (5/11, +308)

Γρηγόριος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Auschwitz Πολωνίας, ἀπό Γεωργία [σέ θάλαμο ἀερίων] (5/11, +1942)

Πάμφιλος μάρτυς (5/11, +? αἰ.)

Κέα ὅσιος μοναχός στό Glastonbury Ἀγγλίας, ἱδρυτής καί ἡγούμενος Μονῶν, ἱεραπόστολος Κορνουάλλης Ἀγγλίας καί Βρετάνης Γαλλίας (3/10 καί 5/11, +550) [προστάτης κατά πονόδοντου]

Καντέν ὅσιος στή Lianganten Οὐαλλίας (5/11, +8ος αἰ.)

Σπινοῦλος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή St. Blasien Γαλλίας (5/11, +707)

Μάγνος Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας (5/11, +525)

Ἀγαθάγγελος καί Κάστωρ, μάρτυρες στήν Παλαιστίνη (5/11, +? αἰ.)

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου, ὁμολογητής (5/11, +9ος αἰ.)

Κίμπις ὅσιος ἡγούμενος Μονῶν στήν Οὐαλλία καί Κορνουάλλη Ἀγγλίας (5/11, +550)

Παῦλος Ἐπίσκοπος καί Δομέντιος (5/11, +? αἰ.)

Ἰλαρίων ὅσιος ἡγούμενος ἐρημίτης στό Τροεκουρόβο Ρωσίας (5/11, +1853)

Λαέτος ὅσιος στήν Orleans Γαλλίας (5/11, +533)

Φιβίτιος Ἐπίσκοπος Trier Γερμανίας (5/11, +500)

Ἑρμενέγκιλδος ὅσιος στή Salcedo Ἱσπανίας (5/11, +586)

Δομινάτορ Ἐπίσκοπος Brescia Ἰταλίας (5/11, +495)

Δομνίνος 1ος Ἐπίσκοπος Grenoble Γαλλίας (5/11, +4ος αἰ.)

Ἰωνᾶς Ἐπίσκοπος Novgorod Ρωσίας (5/11, +1470)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 6

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Ἰρλανδίας (6/11)

Βαρλαάμ Πρεσβύτερος στήν Κόλα Ρωσίας, ὅσιος ἐρημίτης στή λίμνη Κέρετς, στόν ὄρμο Χούπσκυ στίς Βόρειες ἀκτές τής Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (6/11, +16ος αἰ.) [σκότωσε τή γυναῖκα του τήν ὁποία ὑποπτευόταν γιά ἀπιστία καί μετανοημένος ὕστερα ἔγινε ἐρημίτης καί ἁγίασε – προστάτης ὅσων ἐπιχειροῦν θαλασσινά ταξείδια στίς ἀρκτικές περιοχές κλπ.]

Λεονάρδος ὅσιος ἡγούμενος καί ἐρημίτης στό δάσος τοῦ Noblac Γαλλίας καί στή Limoges Γαλλίας [προστάτης φυλακισμένων] (15/10 καί 6/11, +576) [26/11 ἀνακομιδή λειψάνων]

Παῦλος ὁ Ὁμολογητής, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ἱερομάρτυς στήν Κουκουσό Ἀρμενίας, ἀπό Θεσσαλονίκη, μαθητής καί διάδοχος Ἁγ. Ἀλεξάνδρου Ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (30/8 καί 6/11 ἑορτή, +351) [τόν ἔπνιξαν οἱ αἱρετικοί Ἀρειανοί στή Θ. Λειτουργία με τό ὀμοφόρειό του ]

Φήλιξ ὅσιος στή Fonti Ἰταλίας (6/11, +6ος αἰ.)

Σέβερος Ἐπίσκοπος Barcelona Ἱσπανίας, ἱερομάρτυς (6/11, +633)

Νίκανδρος μάρτυς (6/11, +? αἰ.)

Λουκᾶς ὁ Σικελός, ὅσιος στήν Αἴτνα Ἰταλίας, ἀπό Ταυρομενία Σικελίας Ἰταλίας (6/11, +820)

Παῦλος ὁ διά Χριστόν σαλός στήν Κόρινθο (6/11, +? αἰ.)

Δημητριανός Ἐπίσκοπος Χύτρων (=Κυθηρίας) Κύπρου (6/11, +9ος αἰ.)

Ἐρλάφριδος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Hirschau Γερμανίας (6/11, +830)

Βαρλαάμ ὅσιος σέ Μονή στό Χουτίν τοῦ Novgorod Ρωσίας (1/6, 6/11, +1192) [ἀνακομιδή λειψ 6/6]

Βαρλαάμ ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς Χουτίνσκυ Ρωσίας (6/11, +1193)

Λουκᾶς ὁ οἰκονόμος, ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (6/11, +13ος αἰ.)

7 παρθενομάρτυσες στήν Ἄγκυρα Μ. Ἀσίας: Εὐφρασία, Θεοδότη/Ἀλεξάνδρα, Ἰουλία, Κλαυδία, Ματρώνα, Τεκούσα καί Φαείνη (18/5 καί 6/11, +303)

Βινόκος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Wormhout Ἀγγλίας, ἀπό Οὐαλλία (6/11, +716)

Στέφανος Ἐπίσκοπος Apt Γαλλίας (6/11, +1046)

Σύναξι τῶν Νεομαρτύρων τοῦ Σάρωφ: Ἀνατόλιος, Βασίλειος, Ἱερόθεος, Ἰσαάκ καί Ρουφίνος (6/11, +20ος αἰ.)

Παχώμιος ὅσιος Στάρετς στή Μονή τοῦ Σάρωφ Ρωσίας (6/11, +? αἰ.)

Πιτιρίμ ὅσιος Στάρετς στή Μονή τοῦ Σάρωφ Ρωσίας (6/11, +? αἰ.)

Ματθαῖος ὅσιος Στάρετς στή Μονή τοῦ Σάρωφ Ρωσίας (6/11, +? αἰ.)

Ἰωσήφ ὅσιος Στάρετς στή Μονή τοῦ Σάρωφ Ρωσίας (6/11, +? αἰ.)

Ἰωακείμ ὅσιος Στάρετς στή Μονή τοῦ Σάρωφ Ρωσίας (6/11, +? αἰ.)

Λεονιανός ὅσιος ἐρημίτης στήν Autun Γαλλίας, ἀπό Οὐγγαρίας (6/11, +570)

Ἰλλτοῦτος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Llautwit Οὐαλλίας (6/11, +505)

Ἐφφλάμ ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Βρετάνη Γαλλίας, ἀπό Μ. Βρεταννία (6/11, +505)

Ἐδουένος ὅσιος στή Νῆσο Anglesey Οὐαλλίας (6/11, +7ος αἰ.)

Γερμανός/Ἑρμᾶς Ἐπίσκοπος Kazan Ρωσίας (6/11, +1567) [23/6 καί 25/9 ἀνακομιδή λειψ]

Γρηγόριος ὁ “σταυροφόρος”, νεομάρτυς στή Ρωσία (6/11, +1936)

Φήλιξ μάρτυς στήν Thynissa Τυνησίας (6/11, +? αἰ.)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 7

Βιλλιβρόρδος/Κλήμης 1ος Ἐπίσκοπος Utrecht Ὁλλανδίας, Ἰσαπόστολος Ὁλλανδίας, Νήσου Ζηλανδίας τῆς Δανίας καί Λουξεμβούργου, ἱδρυτής τῆς Μονῆς καί τῆς πόλεως τοῦ Echternach Λουξεμβούργου, ἀπό Northumbria Ἀγγλία (7/11, +739) {*ΧΑΙΡΕ No.: 134}

Λάζαρος ὁ Γαλλησιώτης, Πρεσβύτερος ἀπό Μονῆς Ἁγ. Σάββα Παλαιστίνης, ὅσιος στυλίτης στό ὄρος Γαλλήσιο τῆς Ἔφεσο Μ. Ἀσίας (7/11, +1053) [ἀνακομιδή λειψάνων 18/7]

Φλωρέντιος Ἐπίσκοπος Strasbourg Γαλλίας, ἀπό Ἰρλανδία (7/11, +693)

Ἡρακλής Ἐπίσκοπος Perugia Ἰταλίας (1/3 καί 7/11, +549)

Ἰέρων ἀπό Τύανα Καππαδοκίας καί οἱ μετ’ αὐτοῦ 32 μάρτυρες στή Μελιτινή Ἀρμενίας: Εὐγένιος, Ἀθανάσιος, Ἀνίκητος ὁ παιδομάρτυς, Βαράχιος, Βοστρίχιος, Γιγάντιος, Διόδοτος, Δουκίτιος, Δωρόθεος, Ἐπιφάνιος, Εὑτύχιος, Ἡσύχιος, Θεαγένης, Θεμέλιος, Θεόδοτος, Θεόδουλος, Θεόδωρος, Θεόφιλος, Ἰέρων (Β΄), Ἰλάριος, Καλλίμαχος, Καλλίνικος, Καστρίκιος, Κλαυδιανός, Λογγίνος, Μάμας, Μαξιμιανός, Νίκανδρος, Νίκων, Ξαντικός-Ξανθείας, Βαλέριος/Οὐαλέριος, Βίκτωρ/Οὐΐκτωρ (7/11, +286-305)

Εὐθύμιος Β΄ ὁ Σιναΐτης, Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων (12/5, 7/11 καί 17/11 +1223)

Κύριλλος ὅσιος ἡγούμενος τῆς Μονῆς τῆς Νέας Λίμνης τοῦ Νόβογιερσκ τῆς Vologda Ρωσίας (4/2, +1646) [7/11, ἀνακομιδή λειψάνων]

Ἐλένη-Ἐλισάβετ βασίλισσα Σερβίας (7/11 κοίμησι καί 2/12, +1376)

Κουμγάρος ἱεραπόστολος στήν Cungresbury Οὐαλλίας, ἀπό Ἀγγλία (7/11, +6ος αἰ.)

Τρέμορος μάρτυς στήν Carhaix Γαλλίας (7/11, +6ος)

Ἀλέξανδρος μάρτυς στή Θεσσαλονίκη (7/11, +298)

Ἀθηνόδωρος μάρτυς, ἀδελφός Ἁγ. Γρηγορίου Νεοκαισάρειας Πόντου Μ. Ἀσίας (7/11, +303)

Βλινλιβέτος Ἐπίσκοπος Vannes Γαλλίας (7/11, +9ος αἰ.)

Θεόδοτος μάρτυρας στήν Ἄγκυρα Μ. Ἀσίας (7/11, +303)

Ραβερράνος Ἐπίσκοπος Seez Γαλλίας (7/11, +682)

Αὔκτος, Ταυρίων καί Θεσσαλονίκη, μάρτυρες στήν Ἀμφίπολι Μακεδονίας (7/11, +? αἰ.)

Μελάσιππος, Κασσίνη ἡ σύζυγός του, Ἀντώνιος ὁ υἱός τους καί 40 παιδομάρτυρες οἱ ὁποῖοι πίστεψαν ἀπ’ τό μαρτύριο τοῦ υἱοῦ τους, μάρτυρες στήν Ἄγκυρα Μ. Ἀσίας (7/11, +361)

Ἀμμωνίτης παιδομάρτυρας στήν Ἄγκυρα Μ. Ἀσίας, ἀπ’ τούς 40 παιδομάρτυρες πού πίστεψαν ἀπ’ τό μαρτύριο τοῦ τῶν Ἁγ. Μελασίππου, Κασσίνης καί τοῦ υἱοῦ τους Ἀντωνίου (7/11, +361)

Βαρλαάμ ὁ Κερέτσκυ, ὅσιος στή Μονή τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (7/11, +1635)

Ζωσιμᾶς ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Βορμποζόμσκ Ρωσίας (7/11, +1550) % Βορμπαζόμσκ

Προσδόκιμος 1ος Ἐπίσκοπος Padua Ἰταλίας (7/11, +100)

Ἀμάρανθος μάρτυς στήν Albi Ἱταλίας (7/11, +3ος αἰ.)

Ἀμάραντος Ἐπίσκοπος Albi Ἱταλίας (7/11, +700)

Ροῦφος Ἐπίσκοπος Metz Γαλλίας (7/11, +400)

Γερτρούδη, ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στή Remiremont Γαλλίας (7/11, +690)

Γεβετρούδη, ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στή Remiremont Γαλλίας (7/11, +675)

Κάμπι ὁ θαυματουργός, ἱεραπόστολος Κορνουάλλης Ἀγγλίας καί Οὐαλλίας (13/8 καί 7/11, +554) [προστάτης γιά τήν ἀνεύρεσι σωστοῦ συντρόφου]

Ἴλλρυντ ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Λάνιλριντ-Φώρ Ἀγγλίας, μαθητής τοῦ Ἁγ. Γερμανοῦ τῆς Auxerre Γαλλίας (8/11, + 6ος αἰ.)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 8

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καί Ἀρχαγγέλων (8/11, σύναξι)

Μιχαήλ ὁ Ἀρχάγγελος (8/11, σύναξι) [6/9, Ἀνάμνησις θάυματος τοῦ Ἀρχαγγέλλου Μιχαήλ στίς Κολοσσαῖς, δηλαδή στίς Χώναις τῆς Φρυγίας τῆς Μ. Ἀσίας τό 311-312 μ.Χ]

Γαβριήλ ὁ Ἀρχάγγελος (26/3, 13/7 καί 8/11, σύναξι)

Ραφαήλ ὁ Ἀρχάγγελος (8/11, σύναξι)

Ραφαήλ ὁ Ἀρχάγγελος (8/11, σύναξι)

Καῖσαρ ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Δυρραχίου Ἀλβανίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἀλβανίας κλπ. (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ὀνησιφόρος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Κορώνης Πελοποννήσου, μαθητής Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἑλλάδος κλπ. (7/9 καί 8/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Σωσθένης/Κρίσπος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Κολοφῶνος (σημ. Σιγαντζίκ) Μ. Ἀσίας καί ἱδρ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Αἴγινας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Μ. Ἀσίας κλπ. (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1 καί 30/6]

Τυχικός ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Κολοφῶνος (σημ. Σιγαντζίκ) Μ. Ἀσίας, ἀκόλουθος Ἀπ. Παύλου, ἱερομάρτυς (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἐπαφρόδιτος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἀδριακῆς, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀπολλώς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Καισαρείας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. [ἀναφέρει γι’ αὐτόν ὁ Ἀπ. Παῦλος λέγοντας “Τίς οὖν ἐστί Παῦλος; Τίς δέ Ἀπολλώς ἀλλ’ ἤ διάκονοι;”(Α΄ Κορ. 3, 5)] (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Οὐαλλίας (22/6 καί 8/11)

Ὄλγα τῆς Ἀλάσκας, ἡ μαία, Ἀλασκινή λαϊκή ὁσία στήν Ἀλάσκα τῶν ΗΠΑ (8/11, +1979) [13/12 σύναξι]

[Η Matushka (Μητερούλα) Όλγα, γηγενής στην Αλάσκα από τη φυλή Yupik, γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1916. Ο σύζυγός της, ο Νικολάι Μιχαήλ, ήταν ο ταχυδρόμος στο χωριό και διευθυντής του γενικού καταστήματος, ο οποίος αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας και στη συνέχεια αρχιερέας. Έχει υπηρετήσει την κοινότητα της ως σύζυγος ιερέα, αλλά και ως μαία.
Η Matushka Όλγα γέννησε δικά της δεκατρία παιδιά, πολλές φορές χωρίς τη βοήθεια μαίας ή δικών της ανθρώπων, από τα οποία επέζησαν τα 8.
Ήταν γνωστή για τη συμπάθεια και τη φροντίδα της προς όσους είχαν υποστεί κακοποίηση παντός είδους, ιδίως σεξουαλική κακοποίηση. Ενώ η οικογένειά της ήταν φτωχή, έδωσε απλόχερα σε αυτούς που ζούσαν χειρότερα από αυτήν, συχνά έδινε και από τα ρούχα των παιδιών της στους απόρους. Ήταν επίσης γνωστή η ικανότητά της να πει πότε μια γυναίκα ήταν έγκυος, ακόμη και πριν από την ίδια τη γυναίκα που είχε χάσει την περίοδό της.
Η Matushka Όλγα αναπαύτηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1979. Πολλοί άνθρωποι από τις γύρω περιοχές ήθελαν να έρθουν στην κηδεία της, αλλά επειδή ήταν Νοέμβριος, λόγω κακοκαιρίας, φαινόταν αδύνατον. Αλλά από την ημέρα της κηδείας της, ένας άνεμος από το νότο έφερε ζεστό καιρό, απόψυξε τον πάγο και το χιόνι και έκανε το ταξίδι για το Kwethluk εφικτό. Όταν οι πενθούντες αποχώρησαν από την εκκλησία για να πάρουν το σώμα στο νεκροταφείο, ένα σμήνος πουλιών ακολούθησε. Εκείνοι που έσκαψαν τον τάφο της διαπίστωσαν ότι το έδαφος, επίσης, είχαν αποψυχθεί. Το βράδυ, μετά την κηδεία της, ο κανονικός σκληρός χειμώνας επέστρεψε.]

Νεκτάριος Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως Λιβύης, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Ἁγ. Τριάδος στή νήσο Αἰγίνα Ἑλλάδος, πρώην ἱεροκήρυκας Λαμίας καί Σχολάρχης Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς στήν Ἀθήνα, ἐκοιμήθη στήν Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν, ἀπό Συληβρίας Ἀνατ. Θράκης (8/11 κοίμ., 9/11 μνήμη, +1920) [ἀνακομιδή λειψάνων 3/9, σύναξι 30/6]

Ἄγγελος/Ἀγαθάγγελος, νεομάρτυς στή Bitola Σκοπίων, ἀπό Φλώρινα Ἑλλάδος (23/2, 24/2 μαρτύριο καί 8/11 ἐορτή στή Βουλγαρία, +1750) [μαρτύρησε 18 ἐτῶν ἀπό μουσουλμάνους] <Πηγή: Ἀρχιμ. Θωμᾶ Ἀνδρέου, Οἱ Νεομάρτυρες τῆς Βουλγαρίας, ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσ/νίκη 2012, 113>

Μαρτίνος ὁ Ἐλεήμων, Ἐπίσκοπος Tour Γαλλίας, ὁμολογητής, ἱδρυτής τοῦ Μοναχισμοῦ καί τοῦ ἀναχωρητισμοῦ στή Δυτική Εὐρώπη καί Ἰσαπόστολος Δυτικῆς Εὐρώπης (Ἱλλυρικό (σημ. Γιουγκοσλαβία), Οὐγγαρία, Ἰταλία, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργου κλπ.), ἀπό Σομπάτχελυ (ἀρχαία Σαβαρία) Οὐγγαρίας καί ἀνατρεφόμενος στήν Pavia Ἰταλίας [ἡ νήσος Γαλλινάρα εἶναι ἡ πρώτη γῆ τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης πού γνώρισε τόν ἀναχωρητισμό ἀπ’ τόν Ἁγ. Μαρτίνο. Πρίν τόν Ἁγ. Μαρτίνο δέν ὑπῆρχαν μοναχοί στή Δύσι. Στήν κηδεία του παρεβρέθηκαν ἀπ’ τή γύρω περιοχή τῆς Tours 2.000 ἄνδρες μοναχοί καί πλῆθος μοναζουσῶν!] (8/11 κοίμ. καί 11/11 ἐκφορά, +397) [3/9 ἀνακομιδή λειψάνων] [μνήμη καί 12/11 καί 12/10]

Μάρθα ἡ πριγκίπισσα, ὁσία στή Μονή τοῦ Pskov Ρωσίας (8/11, +1300)

Γρηγόριος ὅσιος σέ Μονή στό Einsiedeln Ἑλβετίας, ἀπό Ἀγγλία (8/11, +996)

Κλάρος Πρεσβύτερος ὅσιος ἐρημίτης στή Marmoutier Γαλλίας (8/11, +379)

Μιχαήλ ὁ ἡγιασμένος, νεομάρτυς στήν Τσέρνιγκωφ Οὐκρανίας (8/11, +1922)

Εὐροσύνη ἡ νέα, ὁσία στή Μονή τῆς Σκέπης, στήν Κωνσταντινούπολι (8/11, +10ος αἰ.)

Μαῦρος Ἐπίσκοπος Verdum Γαλλίας (8/11, +383)

Μάροκ Ἐπίσκοπος Dublane Σκωτίας (8/11, +9ος αἰ.)

Βιλλιχάδος Ἐπίσκοπος Bremen Γερμανίας, ἀπό Ἀγγλία (8/11, +789)

Βαρβάρα ὁσία μοναχή στό Μπίρσκ Ρωσίας (8/11, +1903)

Γερβάδιος ὅσιος ἐρημίτης στήν Elgin Σκωτίας, ἀπό Ἰρλανδία (8/11, +10ος αἰ.)

Τυσίλιος ὅσιος ἐρημίτης στή νῆσο Anglesey Οὐαλλίας, ἡγούμενος Μονῆς στή Meifod Οὐαλλίας καί ἡγούμενος Μονῆς στό St. Suliac Γαλλίας (8/11, +650)

Ἀδεοδάτος Ἐπίσκοπος Ρώμης (8/11, +618)

Σεκοῦνδος, Σεβεριανός, Καρποφόρος καί Βικτωρίνος, μάρτυρες στό Albano Ἰταλίας (8/11, +305)

Χερουβειμία Τανάσα, μοναχή ὁσιομάρτυς στή Βουδαπέστη Οὐγγαρίας καί Ρουμανία, ἀπό Ρουμανία (8/11, +1998) {*ΧΑΙΡΕ No.: 177} [Ως φοιτήτρια γιά master Ἑβραῖοι καθηγητές τῆς εἶπαν νά κάνει ἐργασία πάνω στήν Ἑρμηνεία τῆς Γενέσεως τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου ἔχοντας ὅμως παραποιήσει οἱ Ἑβραῖοι καθηγητές τό κείμενο πού τῆς ἔδωσαν λέγοντας ὅτι ὁ Ἀγιος Ἱωάννης ὁ Χρισόστομος ὑποστήριζε τόν αἱρετικό Ὠριγένη. Ἡ Χερουβειμία, ὡς λαϊκιά, κατάλαβε τήν πλεκτάνη καί τούς παρουσίασε ἐργασία ἡ ὁποία ἀποδείκνυε ὅτι ὁ Ἅγ. Ἰω. ὁ Χρυσόστομος δέν ὑποστήριζε τόν Ὡριγένη ἀλλά ἀντίθετα ὅ,τι ἔγραψε τό ἔγραψε ἐναντίων τῆς αἱρέσεως τοῦ Ὡριγένη. Οἱ καθηγητές ἔλεγαν στή νά παρουσιάση ὅ,τι αὐτοί θέλουν καί ἐπειδή ἐκείνη ἀρνιόταν και παρουσίαζε τήν ἀλήθεια τήν τοποθέτησαν σέ σημεῖο πού περνοῦσε πολλές ὧρες πομπός δέσμης ἀκτινοβολίας μέ σκοπό νά πάθη καρκίνο τοῦ δέρματος. Τήν ἐκβίαζαν νά γράψη ὅσα αὐτοί ἤθελαν διαφορετικά θά ἔβρισκε φρικτό θάνατο ἀπ’ τόν καρκίνο. Ἐκείνη ἀρνήθηκε κάι γύρισε Ρουμανία ὅπου ἔγινε μοναχή. Στούς φρικτούς πόνους ἀρνήθηκε νά πάρη μορφίνη γιά νά ξεχρεώση τίς ἁμαρτίες της ὅπως εἶπε ἡ ἴδια. Σέ ἐνάμισυ χρόνο παρέδωσε μέσα σέ φρικτούς πόνους τήν ἁγία της ψυχή στό Χριστό τό Θεό μας]<Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012>

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 9

Νεκτάριος Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως Λιβύης, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Ἁγ. Τριάδος στή νήσο Αἰγίνα Ἑλλάδος, πρώην ἱεροκήρυκας Λαμίας καί Σχολάρχης Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς στήν Ἀθήνα, κοιμήθηκε στό Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο τῆς Ἀθήνας, ἀπό Συληβρία Ἀνατ. Θράκης (8/11 κοίμ., 9/11 μνήμη, +1920) [ἀνακομιδή λειψάνων 3/9, σύναξι 30/6]

Οὐρσίνος 1ος Ἐπίσκοπος Bourges Γαλλίας, ἱεραπόστολος (9/11, +3ος αἰ.)

Ἰωάννης ὁ Κολοβός, ὅσιος ἐρημίτης στήν ἔρημο τῆς Σκήτεως στήν Αἴγυπτο (9/11, +4ος αἰ.)

Ἰωάννης ὁ Κολοβός, ὁ Ἁθωνίτης, συνασκητής τοῦ Ὀσίου Εὐθυμίου τοῦ νέου στόν Ἄθωνα-Ἅγ. Ὄρος καί στή Νήσο τοῦ Ἁγ. Εὐστρατίου πλησίον τῆς Λήμνου, ἱδρυτής Μονής τοῦ Κολοβοῦ στήν Ἱερισσό (9/11, +9ος αἰ.)

Βιτόνος Ἐπίσκοπος Verdum Γαλλίας (9/11, +522)

Πάμπο/Παβών ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Νῆσο Anglesey Οὐαλλίας, ἀπό Σκωτίας (9/11, +530)

Κάστωρ, Κλαύδιος, Νικόστρατος καί Σεβρωνιανός, μάρτυρες στή Ρουμανία (9/11, +4ος αἰ.)

Ματρώνα ἡ Κων/πολίτισσα, ὁσία μοναχήἱδρύτρια Μονῆς στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Πέργης Παμφυλίας Μ. Ἀσίας (9/11, +5ος αἰ.)

Ονησιφόρος καί Πορφύριος, μάρτυρες στήν Ἐφέσο Μ. Ἀσίας (9/11, +290)

Ἀγριππίνος Ἐπίσκοπος Naples Ἰταλίας (9/11, +3ος αἰ.)

Εὐστολία ὁσία ἡγουμένη σέ Μονή στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Ρώμη (9/11, +610)

Σωσιπάτρα θυγατέρα Μαυρικίου αὐτοκράτορος Βυζαντίου, ὁσία ἡγουμένη στή Μονή τῆς Ὀσίας Εὐστολίας στήν Κωνσταντινούπολι, μαθήτρια τῆς Ὁσίας Εὐστολίας (9/11, +635)

Θεοκτίστη ἡ Λεσβία, ὁσία ἐρημίτρια στή Νῆσο Πάρο, ἀπό Μεθύμνης Λέσβου (9/11 καί τελευταία Κυριακή Ἰουλίου, +889) [ἀνακομιδή λειψάνων 1η Κυριακή μετά τῆς 23/6]

Εὐθύμιος καί Νεόφυτος, ὅσιοι ἱδρ. Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγ. Ὄρους (9/11, +10ος αἰ.)

Εὐθύμιος ὁ Δοχειάρης, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγ. Ὄρους, μαζί μέ τόν Ὅσιο Νεόφυτο τό Δοχειάρη, ἀπό Κωνσταντινούπολι (9/11, +11ος αἰ.)

Νεόφυτος ὁ Δοχειάρης, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγ. Ὄρους, μαζί μέ τόν Ὅσιο Εὐθύμιο τό Δοχειάρη (9/11, +11ος αἰ.)

Ἀντωνίνος/Ἀντώνιος μάρτυς στήν Ἀπαμεία Συρίας (9/11, +5ος αἰ.)

Ἀρτέμων καί Ναρσής, μάρτυρες (9/11, +? αἰ.)

Μαύρα καί Χριστόφορος, μάρτυρες (9/11, +? αἰ.)

Ἑλλάδιος, ὅσιος (9/11, + ? αἰ.)

Συμεών ὁ Μεταφραστής, ὅσιος στήν Κωνσταντινούπολι (9/11, +10ος αἰ.)

Νικηφόρος ὅσιος στή Ρωσία (9/11, +? αἰ.)

Ὀνησιφόρος ὁ ὁμολογητής, ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (9/11, +1148)

Βενίγνος Ἐπίσκοπος, ὅσιος ἱεραπόστολος στό Clare καί στό Kerry Ἰρλανδίας καί ἱδρυτής Μονῆς στό Drumlease Ἰρλανδίας (9/11, +466)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10

Ἡρωδίων/Ρωδίων/Ροδίων ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Πάτρας καί Ταρσοῦ Κιλικίας, ἱδρ. Ἐκκλησίας τῆς Ὑπάτης Λαμίας, μαρτυρήσας στήν Ὑπάτη Λαμίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Μ. Ἀσίας, Ἑλλάδος κλπ. (28/3, 8/4 καί 10/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Σωσίπατρος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Ἰκονίου Μ. Ἀσίας, συγγενεῖς Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Ἀνατολῆς καί Δύσεως: Ἰταλίας, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἑλλάδος κλπ., νήσου Κέρκυρας κλπ., ἱερομἀρτυρας στήν Κέρκυρα, ἀπό Ταρσό Κιλικίας Μ. Ἀσίας [συγγενής καί μαθητής τοῦ Ἀπ. Παύλου. Ἔγινε Ἐπίσκοπος Ταρσοῦ. Κατόπιν πορεύθηκε μαζί μέ τόν Ἀπ. Ἰάσωνα στή Δύσι, ἐλθόντες ὕστερα στήν Κέρκυρα ὅπου διδάξαντες καί πολλά παθόντες, ἀπῆλθαν πρός τόν Κύριο σέ βαθιά γηρατιά] (29/4 καί 10/11, +54-58) [σύναξι 4/1]

Ἔραστος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Πανεάδος Παλαιστίνης (=Καισάρεια τοῦ Φιλίππου), Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (10/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Κουάρτος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Βηρυττοῦ Λιβάνου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Λιβάνου κλπ. (10/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ὀλυμπᾶς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, ἀκολούθησε τόν Ἀπ. Πέτρο καί ἀποκεφαλίσθηκε στή Ρώμη ὑπό τοῦ Νέρωνος, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (10/11, +54-68) [σύναξι 4/1]

*** Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ἀπολογητης καί ἱεραπόστολος, Πρεσβύτερος στήν Ἀθήνα, ἱδρυτής τῆς Μονῆς Κεχαριτωμένης στήν Τροιζήνα Πελλοπονήσου, ἀπό Καλαμάτα, μαθητής π. Φιλοθέου Ζερβάκου τῆς Λογγοβάρδας Πάρου [Κοίμησι] (10/11, +1989)

Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης, Πρεσβύτερος στά Φάρασα Καππαδοκίας Μ. Ἀσίας καί στήν Κέρκυρα [νονός Γέροντος Παϊσίου Ἐζνεπίδη τοῦ Ἁγιορείτου] (10/11, +1924) [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1986]

Κωνσταντίνος πρίγκιπας Γεωργίας, μάρτυς (10/11, +842)

Ὀρέστης ὁ Καππαδόκης ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς στά Τύανα Καππαδοκίας (10/11, +304)

Τιμόθεος ὁ ἀναγνώστης καί Μαύρα, οἱ σύζυγοι, μάρτυρες στήν Παναπέα Αἰγύπτου (3/5 καί 10/11, +283)

Τιμόθεος καί Μαύρα μάρτυρες (10/11, +283)

Πρόβος Ἐπίσκοπος Ravenna Ἰταλίας (10/11, +175)

Καλλιόπιος μάρτυς (10/11, +? αἰ.)

Ματθαῖος τοῦ Γιαράνκ καί Vyatka Ρωσίας (10/11, +? αἰ.)

Μίλης Ἐπίσκοπος Σούσων Περσίας, ἱερομάρτυς στή Μιλιγέρδα Περσίας, ἀπό Ραζίκ Τεχεράνης Περσίας-Ἰράν (10/11, +341)

Ἐβόρης Πρεσβύτερος, Πάπας Πρεσβύτερος καί Σενοεί Διάκονος, ἱερομάρτυρες στή Μιλιγέρδα Περσίας, μετά τοῦ διδασκάλου τους Ἁγ. Μίλη Ἐπίσκοπος Σούσων Περσίας (10/11, +341)

Νίρος μάρτυς (10/11, +? αἰ.)

Ὠρίων μάρτυς (10/11, + ? αἰ.)

Ἐφραίμ Ἐπίσκοπος Οὐνίας, ὁμολογητής (10/11, +? αἰ.)

Δημήτριος Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας Συρίας (10/11, +3ος αἰ.)

Τιβέριος καί Φλωρεντία, μάρτυρες στήν Agde Γαλλίας (10/11, +303)

Νόννος Ἐπίσκοπος Ἐδέσσης Μεσσοποταμίας (σημ. Οὔρφα) Ἰράκ, ὅσιος, κατηχητής τῆς Ἁγ. Πελαγίας τῆς Ἀντιοχειανῆς πρώην πόρνης (10/11, +3ος αἰ.)

Μόνιτορ Ἐπίσκοπος Orleans Γαλλίας (10/11, +490)

Aedh Mac Bricc Ἐπίσκοπος Meath Ἰρλανδίας (10/11, +6ος αἰ.)

Ἐλάεθ ὁ βασιλιάς, ὅσιος στή Νῆσο Anglesey Οὐαλλίας (10/11, +6ος αἰ.)

Ἰοῦστος Ἐπίσκοπος Canterbury Ἀγγλίας, ἀπό Ἰταλίας (10/11, +627)

Χαδελίν Ἐπίσκοπος Seez Γαλλίας (10/11, +884)

Θεοστήρικτος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς Συμβόλων τοῦ ὄρους Ὀλύμπου Βιθυνίας Μ. Ἀσίας (10/11, +? αἰ.)

Γουερεμβάλδος Ἐπίσκοπος Spire Γερμανίας (10/11, +965)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 11

Μηνᾶς ὁ Αἰγύπτιος, στρατιώτης τοῦ Ρωμαϊκοῦ στρατοῦ, μεγαλομάρτυς ἐρημίτης στήν Κιουτάχεια (=παλαιό Κοτυαίο) Φρυγίας Μ. Ἀσίας, ἀπό Cairo Αἰγύπτου (11/11, +304) [Προστάτης Αἰγύπτου]

Βίκτωρ μεγαλομάρτυς στή Δαμασκό Συρίας, ἀπό Ἰταλία (11/11, +160)

Στεφανίς ἁγία μάρτυς στή Δαμασκό Συρίας, μετά τοῦ Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Βίκτωρος, ἀπό Ἱσπανία [Μαρτύρησε γιά τό Χριστό δένοντάς την μεταξύ δύο φοινίκων, τούς ὁποίους εἶχαν λυγίσει καί συγκρατοῦσαν μέ σχοινιά. Ὅταν τούς ἐλευθέρωσαν, τά δένδρα ἔλαβαν ξανά τή φυσική τους στάσι σχίζοντας στά δύο τό σῶμα τῆς ἁγίας] (11/11, +160) {*ΧΑΙΡΕ No.: 110}

Βαλέριος Ἐπίσκοπος Saragossa Ἱσπανίας, ἱερομάρτυς στή Valencia Ἱσπανίας (11/11, +304)

Βικεντίος Διάκονος στή Saragossa Ἱσπανίας καί ἱερομάρτυς στή Valencia Ἱσπανίας μαζί μέ τόν Ἅγ. Βαλέριο Ἐπίσκοπο Saragossa Ἱσπανίας, ἀπό Huesca Ἱσπανίας (11/11, +304)

Μαρτίνος ὁ Ἐλεήμων, Ἐπίσκοπος Tour Γαλλίας, ὁμολογητής, ἱδρυτής τοῦ Μοναχισμοῦ καί τοῦ ἀναχωρητισμοῦ στή Δυτική Εὐρώπη καί Ἰσαπόστολος Δυτικῆς Εὐρώπης (Ἱλλυρικό (σημ. Γιουγκοσλαβία), Οὐγγαρία, Ἰταλία, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργου κλπ.), ἀπό Σομπάτχελυ (ἀρχαία Σαβαρία) Οὐγγαρίας καί ἀνατρεφόμενος στήν Pavia Ἰταλίας [ἡ νήσος Γαλλινάρα εἶναι ἡ πρώτη γῆ τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης πού γνώρισε τόν ἀναχωρητισμό ἀπ’ τόν Ἁγ. Μαρτίνο. Πρίν τόν Ἁγ. Μαρτίνο δέν ὑπῆρχαν μοναχοί στή Δύσι. Στήν κηδεία του παρεβρέθηκαν ἀπ’ τή γύρω περιοχή τῆς Tours 2.000 ἄνδρες μοναχοί καί πλῆθος μοναζουσῶν!] (8/11 κοίμ. καί 11/11 ἐκφορά, +397) [3/9 ἀνακομιδή λειψάνων] [μνήμη καί 12/11 καί 12/10]

Εὐφροσύνη/Εὐγενία/Μιλίτσα, ὁσία μοναχή καί ἱδρ. Μονῆς τῆς Λιουμποστίνια Σερβίας (Μιλίτσα κατά κόσμον, Εὑγενία κατά τή μοναχική κουρά καί Εὐφροσύνη κατά τό Μέγα Σχῆμα), πριγκίπισσα Σερβίας, σύζυγος Ἁγ. μάρτυρος Λαζάρου ἡγεμόνος Σερβίας (19/7 μνήμη καί 11/11 κοίμ., +1405)

Στέφανος/Οὐρόσιτσα, ἡγεμόνας Σερβίας, ὅσιος μοναχός στήν Σερβία, μετονομασθεῖς Στέφανος κατά τό Μοναχικό Σχῆμα, υἱός Ἁγ. Στεφάνου/Δραγούτιν (11/11, +14ος αἰ.)

Στέφανος/Οὐρέσης Γ΄, βασιλιάς Σερβίας, μεγαλομάρτυρας καί ἱδρυτής Μονῆς τοῦ Ντέτσανι Σερβίας, υἱός Ἁγ. Στεφάνου/Μιλιούτιν (11/11, +1336)

Μαρτύριος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς Ζελένσκ (Pskov) Ρωσίας (11/11, +? αἰ.)

Βίκτωρ καί οἱ μετ’ αὐτοῦ μοναχοί, ὁσιομάρτυρες στό Ζελενιέτς Ρωσίας (11/11, +1927)

Δρακωνάς μάρτυς στήν Νίκαια Μ. Ἀσίας (11/11, +284-304)

Ἐφραίμ, Εὐθύμιος καί Νέστωρ, ὅσιοι ἐρημ. στήν Ντέτσανι Σερβίας (11/11, +14ος αἰ.)

Μηνᾶς ὅσιος ἐρημίτης στήν Abruzzi Ἰταλίας, ἀπό Μ. Ἀσίας (11/11, +6ος αἰ.)

Βαλεντίνος, Φελίσιαν, Σολούτωρ, Βίκτωρ, Κονκόρδος, Νάβαλης καί Ἀγρίκολας, μάρτυρες στή Ravenna Ἰταλίας (11/11, 13/11 καί 16/12 +305)

Βεράνος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας (11/11, +5ος αἰ.)

Οὐαλέριος Ἐπίσκοπος, ἱερομάρτυς (11/11, +? αἰ.)

Πλάτων Λέβσιν, Ἐπίσκοπος Μόσχας Ρωσίας (11/11, +1812)

Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ὅσιος, ὁμολογητής, ἡγούμ. Μονῆς Στουδίου στήν Κωνσταντινούπολι (11/11, +826) [26/1 ἀνακομιδή λειψάνων]

Cynfran ἱεραπόστολς στήν Cwynedd Οὐαλλίας (11/11, +5ος αἰ.)

Βερτουΐνος Ἐπίσκοπος Malonne Βελγίου (11/11, +698)

Μάξιμος ὁ διά Χριστόν σαλός στή Μόσχα (11/11, +1433) [ἀνακομιδή λειψάνων 13/8]

Βαρθολομαῖος τοῦ Rossano, ἱεραπόστολος Grottaferrata Ἰταλίας, ἀπό Rossano Ἰταλίας (11/11, +1065)

Rhediw ὁ στή Llanllyfni Οὐαλλίας (11/11, +? αἰ.)

Χαρίτων Lukic, μοναχός ὁσιομάρτυς τῆς Μονῆς Ἀρχαγγέλων στό Prizren Κοσσόβου Σερβίας (15/6, +1999) [11/11 εὑρ. λειψ. 2000] {Τόν αἰχμαλώτησαν καί μετά ἀπό πολλά μαρτύρια, σπάσιμο κοκκάλων καί μαχαιριές τόν ἀποκεφάλισαν} [Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας θυσιαζόταν χωρίς να σκέπτεται τον εαυτό του. Μια φορά ήταν έτοιμος να φύγει με το αυτοκίνητο μέσα στο βράδυ κατά τη διάρκεια των χειρότερων επιθέσεων από τον δήθεν Απελευθερωτικό Στρατό του Κοσσόβου (KLA Kosovo Liberation Army) περνώντας το πιο επικίνδυνο μέρος του Dulje και Crnoljeva, προκειμένου να φέρη θεραπευτικό νερό για έναν άρρωστο εν Χριστώ αδελφό. Είχε ειρήνη και ήταν πλήρως προετοιμασμένος να κάνη αύτη την υπακοή. Ωστόσο τον σταμάτησαν πριν βάλει μπρος το αυτοκίνητο. Με την ίδια εσωτερική γαλήνη, χωρίς να μουρμουρίσει ή να σχολιάσει, δέχθηκε την εντολή να παραμείνει.
Τον Ιούνιο του 1999 πήγαινε κάθε μέρα τον ηγούμενο του στο Πρίζρεν (Prizren). Κάθε φορά έπρεπε να περνά ανάμεσα από τις άγριες ομάδες των Shiptari (Αλβανών), οι όποιοι γιόρταζαν τη «νίκη» τους εναντίον των Σέρβων. Μια άλλη φορά πάλι, μονός και χωρίς προστασία, άφοβα και ήρεμα οδήγησε έναν θανάσιμα τραυματισμένο άνθρωπο στο νοσοκομείο περνώντας πάλι ανάμεσα από την ίδια συμμορία. Μετά από αυτό το περιστατικό είπε στον επίσκοπο, ότι επιθυμούσε να παραμείνει στο δικό του Σερβικό μοναστήρι, στη γη των Σέρβων. Είπε, ότι δεν είχε πειράξει κανέναν και ήθελε να μείνει εκεί – ζωντανός ή -—’ νεκρός· ήταν ήδη έτοιμος για οτιδήποτε.
Πραγματικά, στις 15 Ιουνίου 1999, ανέλαβε την τελευταία του υπακοή σ’ αυτή τη γη. Στις 10.30′ π.μ. έφτασε με αυτοκίνητο στην επισκοπή του Prizren και στη συνέχεια πήγε σε μια οικογένεια για να πάρει το φαγητό πού είχαν ετοιμάσει για τον επίσκοπο. Ως συνήθως αναχώρησε χαρούμενος, χωρίς παράπονο, και χωρίς ίχνος φόβου. Όμως δεν επέστρεψε ποτέ απ’ αυτό το ταξίδι. Στο δρόμο, μπροστά στα μάτια των δυνάμεων του NATO πού είχαν έρθει (στο Κόσσοβο και τα Μετόχια) για να φέρουν , «ειρήνη και ελευθερία», ό π. Χαρίτων συνελήφθηκε από την εγκληματική ομάδα και οδηγήθηκε στον τόπο του βασανισμού.
Στάλθηκαν μηνύματα σε αξιωματούχους προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά δεν μαθεύτηκε τίποτα για την τύχη του. Αν και οι εγκληματίες επιθυμούσαν το έγκλημα τους να μείνει στο σκοτάδι, ό Κύριος δεν ήθελε ό π. Χαρίτων να λησμονηθεί. Και καθώς οι μάρτυρες έχουν τη δυνατότητα να πληροφορούν τούς ανθρώπους στη γη, έτσι μπορούσε και ό π. Χαρίτων. Εμφανίστηκε στα όνειρα μερικών αδελφών και πληροφόρησε έναν, ότι ήταν νεκρός.
Μετά από ένα χρόνο αυτά τα όνειρα επιβεβαιώθηκαν. Το μαρτυρικό του σώμα βρέθηκε κοντά στο Prizren, στην πάλι Τυευε, πίσω από το νοσοκομείο. Το σώμα του αναγνωρίσθηκε από το ράσο του, το κομποσκοίνι του και τα πιστοποιητικά. Ή νεκροψία απεκάλυπτε βασανισμό. Μερικά από τα πλευρά του ήταν σπασμένα, καθώς και το αριστερό του χέρι. Το γιλέκο του ήταν σχισμένο, και υπήρχαν μαχαιριές κοντά στην καρδιά του. Το σώμα του ήταν ακέφαλο και μερικοί σπόνδυλοι έλειπαν. Στις 11 Νοεμβρίου 2000 τα βασανισμένα του λείψανα δόθηκαν στον πνευματικό του πατέρα επίσκοπο Αρτέμιο στο μοναστήρι της Γκρατσάνιτσα (στο Κόσσοβο). Την επομένη μέρα πήγαν την σορό του στο μοναστήρι Crna Reka (=Μαυροπόταμος), όπου ό π. Χαρίτων είχε ξεκινήσει τη μοναχική του ζωή. Στην Crna Reka ό επίσκοπος Αρτέμιος είπε στους μοναχούς και στους πιστούς πού συγκεντρώθηκαν τα ακόλουθα-«Πάτερ Χαρίτων, πριν λίγα χρόνια σε δεχθήκαμε εδώ ως δόκιμο, και τώρα σε δεχόμαστε ως μάρτυρα της Εκκλησίας…»} <Πηγή: Ἀγγλόφωνο περιοδικό «Orthodox Word» (μετάφρασις- Ἱ. Μονή Άγ. Αυγουστίνου Φλωρίνης), στό: http://proskynitis.blogspot.gr/2013/07/1999.html&gt;

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 12

Χειμέριος ὅσιος ἐρημίτης στό Val-Saint-Imier στήν ὄροσειρά Jura Ἑλβετίας (12/11, +610) {*ΧΑΙΡΕ No: 159}

Ἰωάννης Ε΄ ὁ Ἐλεήμων, Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου, ἀπό Ἀμαθοῦντα Κύπρου (12/11, +620)

Νεῖλος ὁ μυροβλύτης, ὅσιος στήν τοῖς ὁρίοις τῆς Μονῆς τῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγ. Ὄρους (12/11, +1651) [7/5 ἀνακομιδή λειψάνων]

Νεῖλος ὁ Σιναΐτης ὁ σοφός, ὅσιος Πρεσβύτερος ἐρημίτης στό Σινᾶ Αἰγύπτου, πατέρας Ὁσίου Θεοδούλου τοῦ Σιναΐτου, ἀπό Ἄγκυρα Μ. Ἀσίας (12/11, +430)

Ἀχίας ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (12/11, +10ς αἰ. π.Χ.)

Λιβίνιος Ἰσαπόστολος Ὁλλανδίας καί Γερμανίας, κοιμήθηκε στό Deventer Ὁλλανδίας, ἀπό Ἀγγλία (12/11, +773)

Μαρτίνος ὁ Ἐλεήμων, Ἐπίσκοπος Tour Γαλλίας, ὁμολογητής, ἱδρυτής τοῦ Μοναχισμοῦ καί τοῦ ἀναχωρητισμοῦ στή Δυτική Εὐρώπη καί Ἰσαπόστολος Δυτικῆς Εὐρώπης (Ἱλλυρικό (σημ. Γιουγκοσλαβία), Οὐγγαρία, Ἰταλία, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργου κλπ.), ἀπό Σομπάτχελυ (ἀρχαία Σαβαρία) Οὐγγαρίας καί ἀνατρεφόμενος στήν Pavia Ἰταλίας [ἡ νήσος Γαλλινάρα εἶναι ἡ πρώτη γῆ τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης πού γνώρισε τόν ἀναχωρητισμό ἀπ’ τόν Ἁγ. Μαρτίνο. Πρίν τόν Ἁγ. Μαρτίνο δέν ὑπῆρχαν μοναχοί στή Δύσι. Στήν κηδεία του παρεβρέθηκαν ἀπ’ τή γύρω περιοχή τῆς Tours 2.000 ἄνδρες μοναχοί καί πλῆθος μοναζουσῶν!] (8/11 κοίμ. καί 11/11 ἐκφορά, +397) [3/9 ἀνακομιδή λειψάνων] [μνήμη καί 12/11 καί 12/10]

Ἀστέρικος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Pannonhalma Οὐγγαρίας, ἀπό Τσεχίας (12/11, +1035)

Βενέδικτος, Ἰωάννης, Ἰσαάκ, Ματθαῖος καί Χριστίνος, ὁσιομάρτυρες στή Gnesen Πολωνίας, ἀπό Ἰταλίας (12/11, +1005)

Ρενάτος Ἐπίσκοπος Angers Γαλλίας (12/11, +422)

Εὐώδιος Ἐπίσκοπος Le Puy Γαλλίας (12/11, +560)

Μαρτίνος Ἐπίσκοπος Φραγγίας (12/11, +2ος αἰ.)

Γερμανός, Νικηφόρος, Ἀντωνίνος/Ἀντώνιος, Ζεβινᾶς καί Ἐνναθά/Μαραθώ/Μαναθώ ἡ παρθένος, μάρτυρες στήν Καισάρεια Παλαιστίνης (20/10, 12/11 καί 13/11, +308)

Μαραθώ ἡ παρθένος, Ἀντωνίνος, Γερμανός, Ζεβινᾶς καί Νικηφόρος, μάρτυρες στήν Καισάρεια Παλαιστίνης (12/11, +286-305)

Κούμιαν ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Kilcummin [Ἰρλανδίας?], ἐκκλησιαστικός συγγραφέας καί ὑμνογράφος (12/11, +662)

Ἀρσάκειος μάρτυς (12/11, +? αἰ.)

Αἰμιλιανός ὅσιος ἐρημίτης στή La Cogolla Ἱσπανίας (12/11, +574)

Αἰμιλιανός τοῦ Βεργκέτζιο, ὅσιος στή Σιβηρία Ρωσίας (12/11, +? αἰ.)

Μακούνα/Μάχαρ ὅσιος στή Μονή τῆς νήσου Iona Σκωτίας, ἱεραπόστολος νήσου Mull Σκωτίας καί Ἰσαπόστολος Σκωτίας, ἀπό Ἰρλανδία [γνωστός ἀπ’ τήν περιπέτειά του μέ τό τέρας τοῦ Λόχ-Νές] (12/11, +6ος αἰ.)

Ἰωάσαφ Ἐπίσκοπος, ὅσιος (12/11, +? αἰ.)

Λέων ὁ Στυππῆς, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (12/11, +1143)

Σάββας ὁ Νεγδελῆς καί Σαμολαδᾶς, νεομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι (12/11, +1732)

Νικόλαος νεομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι (12/11, +1732)

Κοσμᾶς ὁ δίκαιος στό Μπίρσκ Ρωσίας (12/11, +1882)

Ὑμάρ ὁσιομάρτυς στή Reculver Ἀγγλίας (12/11, +830)

Ναμφάσιος ὅσιος ἐρημίτης στή Marcillac Γαλλίας (12/11, +800)

Πατέρνος ὁσιομάρτυς στή Sens Γαλλίας (12/11, +726)

Κατουαλάντερ ὁ Εὐλογημένος, βασιλιάς Οὐαλλίας (9/10 καί 12/11, +664)

Κουνιβέρτος Ἐπίσκοπος Cologne Γερμανίας (12/11, +663)

Ροῦφος 1ος Ἐπίσκοπος Avignon Γαλλίας (12/11, +200)

Κάουρταβ (Cawrdaf) ὅσιος ἐρημίτης καί ἱδρυτής ἐκκλησίας Καουρτάβ-Κλαμόργκαν Οὐαλλίας (12/11 καί 5/12, +560)

Σύναξι Πάντων τῶν Νεομαρτύρων καί Ὁμολογητῶν τῆς Μονῆς Ὄπτινα στήν Kaluga Ρωσίας (12/11)

Ἀνατόλιος νεομάρτυς στή Μονή Ὄπτινα στήν Kaluga Ρωσίας (?/?, +20ος αἰ.) [σύναξι 12/11]

Βαρνάβας νεομάρτυς στή Μονή Ὄπτινα στήν Kaluga Ρωσίας (?/?, +20ος αἰ.) [σύναξι 12/11]

Δοσίθεος νεομάρτυς στή Μονή Ὄπτινα στήν Kaluga Ρωσίας (?/?, +20ος αἰ.) [σύναξι 12/11]

Παντελεήμων νεομάρτυς στή Μονή Ὄπτινα στήν Kaluga Ρωσίας (?/?, +20ος αἰ.) [σύναξι 12/11]

Βικέντιος νεομάρτυς στή Μονή Ὄπτινα στήν Kaluga Ρωσίας (?/?, +20ος αἰ.) [σύναξι 12/11]

3 νεομάρτυρες τῆς Ὄπτινα: Βασίλειος Πρεσβύτερος, Τρόφιμος μοναχός καί Θεράπων μοναχός, οἱ κοδονοκρούστες, ὁσιομάρτυρες στή Μονή Ὄπτινα Ρωσίας (18/4, +1993, Πάσχα) [σύναξι 12/11] [μαρτύρησαν ἀπό σατανιστή] <Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012> {Ἀναφέρει ἡ Ξεναγός Λουντμίλα: «Στίς 18 Ἀπριλίου 1993 τή νύκτα τοῦ Πάσχα συνέβη ἕνα θλιβερό γεγονός [στήν Ὄπτινα]. Γιορτάσαμε μέ λαμπρότητα τήν Ἀνάστασι. Ἡ ἀγρυπνία τελείωσε γύρω στίς 5 τό πρωΐ κι ὅλοι ἀποσυρθήκαμε. Συνηθίζουμε νά κτυπᾶμε τίς καμπάνες ὅλη τή μέρα. Ἔτσι τρεῖς μοναχοί, γύρω στίς 6:10 τό πρωΐ, κτυποῦσαν χαρμόσυνα τίς καμπάνες. Τήν ὥρα ἐκείνη τούς ἐπιτέθηκε ἕνας σατανιστής καί τούς ἔσφαξε μ᾽ ἕνα μεγάλο μαχαίρι. Φαίνεται πώς μέσα στό θόρυβο καί στό σκοτάδι δέν τόν πρόσεξαν. Κτύπησε πρῶτα τόν ἕνα καί τόν ἄφησε στό ἔδαφος πληγωμένο. Ἦταν γιά ἀρκετή ὥρα ζωντανός. Ἔπειτα κτύπησε τό δεύτερο, ὁ ὁποῖος φώναξε λίγο καί προσπάθησε νά κτυπήση πάλι τήν καμπάνα. Ἔπεσε, ὅμως, νεκρός. Ὁ τρίτος, ὁ π. Βασίλειος, πρόλαβε νά φύγη, ἀλλά λίγο πιό πέρα ἀνάμεσα στά δυό κτίρια, ὁ σατανιστής τόν κτύπησε καί τόν ἄφησε νεκρό. Μετά τό ἀποτρόπαιο ἔγκλημα ὁ σατανιστής ἄφησε τά μαχαίρια του ματωμένα στό ἔδαφος κι ἐξαφανίσθηκε. Ἦταν μεγάλα μαχαίρια καί πάνω τους χαραγμένος ὁ ἀριθμός 666. Ἀργότερα τόν συνέλαβαν, τόν χαρακτήρισαν τρελλό καί τόν ἄφησαν ἐλεύθερο. Στήν κηδεία τῶν τριῶν νεομαρτύρων ὅλοι, μοναχοί καί λαϊκοί, νοιώθαμε καί λύπη ἀλλά καί μεγάλη χαρά, ὅσο κι ἄν αὐτό φαίνεται παράδοξο. Ὁ ἡγούμενος εἶπε κατά τή διάρκεια τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας: “Χάσαμε τούς μοναχούς, ἀλλά τώρα τούς ἔχουμε ἀγγέλους στόν οὐρανό καί προσεύχονται γιά μᾶς”. Πιό πολύ λυπηθήκαμε γιά τόν π. Βασίλειο. Ἦταν μόλις 32 χρόνων, ἀλλά ἄνθρωπος μέ βαθειά πίστι καί πολλά χαρίσματα. Ἔκανε θαυμάσια κηρύγματα καί βοήθησε πολύ κόσμο. Εἶχε πεῖ κάποτε: “Θά ἤθελα νά πεθάνω τό Πάσχα, τήν ὥρα πού θά κτυποῦν οἱ καμπάνες!”»

Νεκτάριος, Στάρετς τῆς Ὄπτινα, ὅσιος ὁμολογητής, ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ὄπτινα Ρωσίας (29/4 καί 12/5, +1928) [12/11 σύναξι καί 17/11 ἀνακομιδή λειψάνων]

Νίκων, Στάρετς τῆς Ὄπτινα, ἱερομάρτυς, Πρεσβύτερος στή Μονή Ὄπτινα Ρωσίας (25/6, +1931)

Ἰωνᾶς Ἐπίσκοπος Μαντζουρίας (σημ. Μαντσουλί) Κίνας, ὁμολογητής καί Ἰσαπόστολος Κίνας, ἀπό Μονή Ὄπτινα Ρωσίας (7/10 καί 20/10, +1925) [σύναξι 12/11]

Νικόλαος τοῦ Ζαγκόρσκ Ρωσίας, Πρεσβύτερος, “ὁ συνεχιστής τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ὄπτινα”, ἱερομάρτυς στή Ρωσία (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1940-1949) [σύναξι 11/10 καί 12/11]<Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012>

Ἰσαάκιος Β΄ Μπομπρίκωφ, Στάρετς τῆς Ὄπτινα, ἱερομάρτυς, ὁ τελευταῖος ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ὄπτινα Ρωσίας (26/12, +1938) [σύναξι 12/11]

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 13

Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ὁμολογητής, κοιμήθηκε στήν ἐξορία στά Κόμανα Πόντου Μ. Ἀσίας, ἀπό Ἀντιόχεια Συρίας (13/11 ἑορτή, +407) [27/1 ἀνακομιδή, 30/1 σύναξι, 14/9 κοιμησι, 15/12 χειροτονία]

Μαξελλένδη παρθενομάρτυς στό Caundry Γαλλίας [μαρτύρησε ἐπειδή ἤθελε νά γίνη μοναχή] (13/11, +670) {*ΧΑΙΡΕ No.: 111}

Εὐγενέλος ὁ ποιητής, Ἐπίσκοπος Toledo Ἱσπανίας (13/11, +657)

Μήτριος ὁ δοῦλος, μάρτυς στήν Aix Γαλλίας, ἀπό Ἑλλάδα (13/11, +314)

Δαμασκηνός ὁ Λαυριώτης-Ἁγιορείτης, μοναχός τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, νέος ὁσιομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι, ράπτης ἀπο Κωνσταντινούπολι (13/11, +1681)

Ἀβώ ἡγούμ. Μονῆς στή Fleury Γαλλίας, ὁσιομάρτυς στή La Réole Γαλλίας (13/11, +1004)

Δαλμάτιος Ἐπίσκοπος Rodez Γαλλίας (13/11, +580)

Μανέθας μάρτυς στήν Καισάρεια Παλαιστίνης (13/11, +308)

Γερμανός, Νικηφόρος, Ἀντωνίνος/Ἀντώνιος, Ζεβινᾶς καί Ἐνναθά/Μαραθώ/Μαναθώ ἡ παρθένος, μάρτυρες στήν Καισάρεια Παλαιστίνης (20/10, 12/11 καί 13/11, +308)

Γερμανός, Νικηφόρος καί Ἀντωνίνος, μάρτυρες στήν Καισάρεια Παλαιστίνης (13/11, +308)

Βαλεντίνος, Φελίσιαν, Σολούτωρ, Βίκτωρ, Κονκόρδος, Νάβαλης καί Ἀγρίκολας, μάρτυρες στή Ravenna Ἰταλίας (11/11, 13/11 καί 16/12 +305)

Βαλεντίνος, Σολούτωρ καί Βίκτωρ, μάρτυρες στή Ravenna Ἰταλίας (13/11, +305)

Εὐράσιος Ἐπίσκοπος Clermont Γαλλίας (13/11, ? αἰ.)

Δεβίνικος Ἐπίσκοπος Caithness Σκωτίας (13/11, +6ος αἰ.)

Δαμάσος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἀπό Ἱσπανία (13/11, +384)

Μπρίκιος/Βρίσιος/Βρίτιος, Ἐπίσκοπος Tours Γαλλίας, μαθητής Ἁγ. Μαρτίνου Ἐπίσκοπος Tours Γαλλίας (13/11, +444)

Χιλιένος ἱεραπόστολος στήν Artois Γαλλίας (13/11, +7ος αἰ.)

Γρεδιφαέλος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Whitland Οὐαλλίας, ἀπό Γαλλία (13/11, +7ος αἰ.)

Κουϊντιανός Ἐπίσκοπος Clermont Γαλλίας (13/11, +527)

Κολούμπα ἡ παρθενομάρτυς στή Ravenna Ἰταλίας (13/11, +? αἰ.)

Ἀρκάδιος, Πασχάσιος καί Πρόβος, Εὐτυχιανός καί Παυλίλλος οἱ παιδομάρτυρες, πρωτομάρτυρες τοῦ διωγμοῦ τῶν Βανδάλων στή Β. Ἀφρική, ἀπό Ἱσπανία (13/11, +437)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 14

Φίλιππος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος στή Λυδία καί Μυσία τῆς Μ. Ἀσίας μαζί μέ ἀδελφή του Ἁγ. Μαριάμνη καί Ἀπ. Ναθαναήλ, ἱερομάρτυς στήν Ἱεράπολι Φρυγίας Μ. Ἀσίας, ἀπό Βηθσαϊδα Γαλλιλαίας, συμπατριώτης Ἀπ. Πέτρου καί Ἀνδρέου (14/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 30/6, ἀνακομιδή λειψάνων 31/7]

Γρηγόριος ὁ Παλαμάς, Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁμολογητής στή Μ. Ἀσία, ἀπό Κωνσταντινούπολι (14/11, +1360)

Κωνσταντίνος ὁ Ὑδραῖος, νεομάρτυς στή Ρόδο (14/11, +1800)

Ἄννα Ζερτσάλοβα ἡ κατ’ οἴκον δασκάλα, νεομάρτυς στή Μόσχα [μαρτύρησε 62 ἐτῶν ἐπειδή ἔγραψε 4 βιβλία γιά τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ Πνευματικοῦ της Πατέρα Ἁγ. Βαλεντίνου Ἀμφιτεάτρωφ] (14/11 καί 27/11, +1937) [30/6 ἀνακομιδή λειψάνων 1989 καί ἀνακήρυξι ἁγιότητος 2000] <Πηγή: Πέτρου Μπότση, Μάρτυρες τοῦ Βορρᾶ Γ΄, Γυναῖκες Μάρτυρες καί Ὁμολογήτριες, Ἀθήνα 2012>

Παντελεήμων νεομάρτυς στήν Κρήτη (14/11, +1848)

Ἀλβέρικος Ἐπίσκοπος St. Martin’s Ὁλλανδίας, ἱεραπόστολος (14/11, +784)

Ἀλβερίκος Ἐπίσκοπος St. Martin’s Ὁλλανδίας, ἱεραπόστολος (14/11, +784) Βενεράνδα ἁγία μάρτυς στή Γαλλία (14/11, +2ος αἰ.)

Βενεράνδος μάρτυς στήν Troyes Γαλλίας (14/11, +275)

Βρίτιος ὅσιος στήν Tours Γαλλίας (14/11, +444)

Σίμων ὁ Καλαβρός, ὅσιος μοναχός στήν Καλαβρία Ἰταλίας (14/11 καί 19/11, +10ος αἰ.)

Ἰόκουνδος Ἐπίσκοπος Bologna Ἰταλίας (14/11, +485)

Μακάριος ὁ Παλαμάς καί Θεοδόσιος ὁ Παλαμάς, ὅσιοι τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, ἀδελφοί Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης, ἀπό Κωνσταντινούπολι (1η Κυριακή μετά τίς 14/11, 14ος αἰ.) <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Δουβρίτιος Ἐπίσκοπος Caerleon Οὐαλλίας καί ὄλης τῆς Οὐαλλίας, Πατέρας τοῦ Οὐαλλικοῦ Μοναχισμοῦ, ἐρημίτης στή νῆσο Bardsey Οὐαλλίας (14/11, +545) [29/5 ἀνακομιδή λειψάνων]

Ἰουστινιανός Α΄ ὁ Μέγας, Ἰσαπόστολος, ὁ εὐσεβείς αὐτοκράτορας Βυζαντίου (14/11, +565)

Θεοδώρα ἡ αὐγούστα, σύζυγος Ἁγ. Ἰουστινιανοῦ Α΄ αὐτοκράτορος Βυζαντίου (14/11 καί 15/11, +548)

Μάρτυρες γυναῖκες στή Συρία (14/11, +779)

Εὐφημιανός ὁ θαυματουργός, ὅσιος ἐρημίτης στήν Κύπρο (14/11, +12ος αἰ.)

Σιδόνιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Rouen Γαλλίας, ἀπό Ἰρλανδία (14/11, +690)

Φίλιππος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Ἰράπ τοῦ Novgorod Ρωσίας (14/11, +1527)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 15

Εὐγένιος Ἐπίσκοπος Παρισίου Γαλλίας, ἱερομάρτυς (15/11, +? αἰ.)

Γερμανός τῆς Ἀλάσκας, ὅσιος μοναχός, Ἰσαπόστολος Ἀλάσκας ΗΠΑ, Ρῶσος ἀπό Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας, κοιμήθηκε στή νῆσο Suce Ἀλάσκας (15/11 κοιμησι, +1836) [13/12 σύναξι καί 25/12] [9/8 ἀνακήρυξι ἁγιότητος, 1970]

*** Παῦλος Στόιτσεβιτς Πατριάρχης Σερβίας, Ἐπίσκοπος Βελιγραδίου, Πέτς (παλαιό Ἰπέκιο) καί Κάρλοβτσι Σερβίας καί ἱεραπόστολος ΗΠΑ (Los Angeles, Σικάγο κλπ.), Αὐστραλίας καί ἴσως Ν. Ζηλανδίας [κοίμησι] (15/11, +2009)

Παΐσιος Βελιτσκόφσκυ ἡγούμενος Μονῆς στό Νεάμτς Ρουμανίας, ἀπό Ρωσία (15/11, +1794)

Φίλιππος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Ραμπάγκ τῆς Vologda Ρωσίας (15/11, +1457)

Μαϊλόκος/Μάλο/Μαχούτας 1ος Ἐπίσκοπος St. Malo (=παλαιό Aleth) Γαλλίας καί ἱεραπόστολος Βρετάνης Γαλλίας, ἀπό Οὐαλλία (15/11, +631)

Φίνταν ὅσιος ἐρημίτης στό Rheinau Ἑλβετίας, ἀπό Ἰρλανδία (15/11, +879)

Μαχοῦδδος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Νῆσο Anglesey Οὐαλλίας (15/11, +7ος αἰ.)

Γουρίας καί Σαμωνᾶς, μάρτυρες καί ὁμολογητές στήν Ἔδεσσα Μεσσοποταμίας (15/11, +299-306)

Ἄβιβος μάρτυς καί ὁμολογητής στήν Ἔδεσσα Μεσσοποταμίας (15/11, +322)

Κουϊντιανός Ἐπίσκοπος Σελευκείας τῆς Πισιδίας Μ. Ἀσίας, ἀπό Ἁγ. Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκ. Συνόδου (15/11, +4ος αἰ.)

Λουπέριος Ἐπίσκοπος Verona Ἰταλίας (15/11, +6ος αἰ.)

Εὐψύχιος, Καρτέριος καί Νέαρχος μάρτυρες (15/11, +? αἰ.)

Ἰουστίνος Α΄, αὐτοκράτορας Βυζαντίου (15/11, +527)

Εὐφημία ἡ αὐγούστα, σύζυγος Ἁγ. Ἰουστίνου Α΄ αὐτοκράτορος Βυζαντίου (15/11, +6ος αἰ.)

Ἐπιφάνιος Τσερνώφ, ὁσιος ὁμολογητής μοναχός τῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν (15/11, +1994)

Θεοδώρα ἡ αὐγούστα, σύζυγος Ἁγ. Ἰουστινιανοῦ Α΄ αὐτοκράτορος Βυζαντίου (14/11 καί 15/11, +548)

Ἀρνοῦλφος Ἐπίσκοπος Toul Γαλλίας (15/11, +871)

Θωμᾶς Β΄, ὁ νέος, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (15/11, +669)

Φήλιξ Ἐπίσκοπος Nola Ἰταλίας (15/11, +287)

Δημήτριος μάρτυς στήν Δαβουνίο (15/11, +298)

Δημήτριανός μάρτυρας (15/11, +307)

Ἐλπίδιος, Μάρκελλος καί Εὑστόχιος, μάρτυρες ἐπί Ἰουλιανοῦ τοῦ Ἀποστάτου(15/11, +361)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 16

Ματθαῖος/Λευΐ ὁ Εὐαγγελιστής καί Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, πρώην τελώνης ὁ ὁποῖος καί φιλοξένησε καί τό Χριστό, Ἀπόστολος στήν Παρθία Ἰράν καί Μηδία Ἰράν, ἱερομάρτυς στήν Ἰεράπολι τοῦ Εὐφράτη (16/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 30/6]

Ματθίας/Φουβλιανός πρίγκιπας Αἰθιοπίας, βαπτίσθηκε ἀπ’ τόν Ἀπ. Ματθία (16/11, +1ος)

Ἰφιγένεια μάρτυς (16/11, +? αἰ.)

Ὀθμάρ ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Sankt Gallen Ἑλβετίας (16/11, +759)

Εὐχέριος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας (16/11, +449)

Σέργιος Πρεσβύτερος ὅσιος στή Μελοπινέγκα Ρωσίας (16/11, +1585)

Γοβραίν Ἐπίσκοπος Vannes Γαλλίας, ὅσιος ἐρημίτης (16/11, +725)

Ἀφάν Ἐπίσκοπος Powys Οὐαλλίας (16/11, +6ος αἰ.)

Ἀλφρίκος Ἐπίσκοπος Canterbury Ἀγγλίας (16/11, +1005)

Ἀφρίκος Ἐπίσκοπος Comminges Γαλλίας (16/11, +7ος αἰ.)

Ἰωάννης ὁ ἀδάκτυλος, ὁσιος μοναχός στή Ρωσία, μαθητής Ὁσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ (16/11, +1843)

Λουβουΐνος ὁ Ἀγγλοσάξωνας, ἱεραπόστολος (16/11, +773)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 17

Εὐγένιος Διάκονος στή Florence Ἰταλίας (17/11, +422)

Νεκτάριος, Στάρετς τῆς Ὄπτινα, ὅσιος ὁμολογητής, ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ὄπτινα Ρωσίας (29/4 καί 12/5, +1928) [12/11 σύναξι καί 17/11 ἀνακομιδή λειψάνων]

Χίλντα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στό Whitby Ἀγγλίας (17/11, +680) [ἀνακομιδή λειψάνων 25/8]

Λάζαρος ὁ ζωγράφος-ἁγιογράφος, Πρεσβύτερος ὅσιος ὁμολογητής ὑπέρ τῶν Ἱ. Εἰκόνων στήν Κωνσταντινούπολι, κοιμήθηκε κατά τό δεύτερο ταξείδι του στήν Ρώμη (17/11, +867)

Σάκ ὁ Πέρσης (17/11, +? αἰ.)

Μιχαήλ Γκομπρόν καί οἱ 134 στρατιῶτες του, μάρτυρες στό Κβάλι Γεωργίας (17/11, +920)

Βασίλειος Ἐπίσκοπος Ἐπιφανείας (σημ. Hamah) τῆς Συρίας, ἱερομάρτυς (17/11, +3ος αἰ.)

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Νεοκαισάρεια Πόντου Μ. Ἀσίας (17/11, +270)

Ζαχαρίας ὁ σκυτοτόμος καί Ἰωάννης (17/11, +? αἰ.)

Λογγίνος ὁ ἀσκητής, ὅσιος ἐρημίτης στήν Αἴγυπτο (17/11, +? αἰ.)

Μάξιμος Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (21/4 καί 17/11, +434)

Εὐθύμιος Β΄ ὁ Σιναΐτης, Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων (12/5, 7/11 καί 17/11 +1223)

Γεννάδιος Α΄, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, στήν Κισόπετρα Κύπρου (31/8 καί 17/11, +471)

Ἰωάννης ὁ Δερμοκαΐτης, ὅσιος (17/11, +10ος αἰ.)

Γεννάδιος ὁ Βατοπαιδινός, ὅσιος ἡγούμενος στή Μονή Βατοπαιδίου Ἁγ. Ὄρους (20/1 καί 17/11, +14ος αἰ.)

Γεννάδιος ὁ Βατοπαιδινός, ὅσιος στή Μονή τοῦ Βατοπαιδίου Ἁγ. Ὄρους (17/11, +14ος αἰ.)

Νίκων τοῦ Ραντονέζ, ὅσιος ἡγούμενος, μαθητής καί διάδοχος Ἁγ. Σεργίου τοῦ Ραντονέζ (17/11, +1427)

Ἀκίσκολος καί Βικτωρία, αὐτάδελφοι μάρτυρες στήν Cordoba Ἱσπανίας (17/11, +304)

Ἀνιανός Ἐπίσκοπος Orleans Γαλλίας (17/11, +453)

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Tours Γαλλίας (17/11, +594)

Βουλφολάικ ὁ στυλίτης, ὅσιος στήν Trier Γερμανίας (17/11, +? αἰ.)

Ἀρέδιος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό St. Yrieux Γαλλίας, ἀπό Limoges Γαλλίας (25/8 καί 17/11, +591)

Ἀρέδιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Limoges Γαλλίας (17/11, +591)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 18

Βασίλειος/Μπαζέλ Μαλέχ Ἰσαάκ ὁ στρατιώτης, νεομάρτυς στήν περιοχή Ἄλ Ζαμπαντανί της Δαμασκού Συρίας (18/11, +2012) [μαρτύρησε ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας] <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Συνοπτικό Ἐπίκαιρο Μαρτυρολόγιο τῶν Χριστιανῶν τῆς Συριακῆς Γης, Βρυξέλλες 2011-2014 – Syrian Documents>

Παῦλος-Ἀντώνιος/Πόλς Ἄντον Ραμπεέ, νεομάρτυς στήν Ἄλ Χαρίς Ντάρ Σάφρα Συρίας, ἀπό Ταρτούς Συρίας (18/11, +2012) [μαρτύρησε ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας] <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Συνοπτικό Ἐπίκαιρο Μαρτυρολόγιο τῶν Χριστιανῶν τῆς Συριακῆς Γης, Βρυξέλλες 2011-2014 – Syrian Documents>

Ἀναστάσιος νεομάρτυς στήν Παραμυθία Ἠγουμενίτσας-Ἰωαννίνων τῆς Ἠπείρου (18/11, +1750)

Δανιήλ ὁ Τοῦρκος, ὅσιος Πρεσβύτερος σέ Μονή στήν Κέρκυρα, ἀπό Παραμυθία Ἠγουμενίτσας-Ἰωαννίνων τῆς Ἠπείρου [πρώην Μουσουλμάνος, γιός πασά, μεταστράφηκε ἀπ’ τόν Ἁγ. Ἀναστάσιο Παραμύθίας] (18/11, +18ος αἰ.) <Πηγή: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Ὁ Ἤχος τῶν Θεϊκῶν Βημάτων (ἀπό τίς παρυφές τῆς πλάνης στό Χριστό), ἐκδ. Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Ἀθήνα 2011>

Πλάτων μεγαλομάρτυς στήν Ἄγκυρα Μ. Ἀσίας (18/11, +306)

Μομοῦλος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Lagny Γαλλίας (18/11, +690)

Ὤδω ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Lagny Γαλλίας (18/11, +942)

Μάξιμος Ἐπίσκοπος Mainz Γερμανίας (18/11, +378)

Ρωμανός Διάκονος καί ἐξορκιστής στήν Καισάρεια Παλαιστίνης καί ἱερομάρτυς στήν Ἀντιόχεια Συρίας (18/11, +303)

Νήπιο παιδομάρτυς, τό ὁποῖο ὁμόλογησε τό Χριστό καί μαρτύρησε στήν Ἀντιόχεια Συρίας, μετά τοῦ Ἁγ. Ρωμανοῦ τοῦ Διακόνου καί ἐξορκιστοῦ (18/11, +303)

Βαρούλας παιδομάρτυς στήν Ἀντιόχεια Συρίας, μετά τοῦ Ἁγ. Ρωμανοῦ τοῦ Διακόνου καί ἐξορκιστῆ (18/11, +303) [ἴσως ἴδιος μέ τό νήπιο πού μαρτύρησε μέ τόν Ἅγ. Ρωμανό τόν ἐξορκιστή]

Ζακχαῖος Διάκονος στήν Γάδαρα Παλαιστίνης, ἱερομάρτυς στήν Καισάρεια Παλαιστίνης (18/11, +303)

Ἀλφαῖος ὁ ἀναγνώστης καί ἐξορκιστής τῆς Καισάρεια Παλαιστίνης, μάρτυς στήν Καισάρεια Παλαιστίνης (18/11, +303)

Κεβέρνος ὁ στήν Κορνουάλλη Ἀγγλίας (18/11, +6ος αἰ.)

Θωμᾶς τῆς Ἐμέσης (σημ. Χόμς) Συρίας, ὅσιος (18/11, +551)

Ἑλένη Ντεβότσκινα, ὁσία, 1η ἡγουμένη τῆς Μονῆς Νοβοντέβιτσι στή Μόσχα Ρωσίας (18/11, +1547)

Ναζάριος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Lerins Γαλλίας (18/11, +450)

Ἄνσελμος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Lerins Γαλλίας (18/11, +708)

Mawes (Μάβς) Ἐπίσκοπος Κορνουάλλης καί Μ. Βρεταννίας (18/11, +5ος αἰ)

Μαυδέτος ἱεραπόστολος Βρετάνης Γαλλίας, ἀπό Οὐαλλία (18/11, +6ος αἰ.)

Κωνσταντίνος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς ἐρημίτης στό Lough Erne Ἰρλανδίας (18/11, +777)

Μαμπέννα ἱεραπόστολος Κορνουάλλης Ἀγγλίας, θυγατέρα Ἁγ. Μπρεχαν βασιλιᾶ (18/11, +6ος αἰ.)

Ὀρίκουλος καί οἱ σύν αὐτό μάρτυρες στήν Καρχηδόνα Τυνησίας (18/11, +430)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 19

Ἀβδιού ὁ Προφήτης, ἀπ’ τούς 12 μικρούς Προφῆτες τῆς Π. Διαθήκης (19/11, +9ος αἰ. π.Χ.)

Δανιήλ Sysoev, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Μόσχα Ρωσίας, ἀπολογητής καί ἱεραπόστολος Ρωσίας, Κιργιστάν κλπ. πρώην ΕΣΣΔ, Σκοπίων καθώς καί βοηθός τῆς Ἱεραποστολής στήν Ἰνδονησία, Ταϋλάνδη, Ζιμπάμπουε, Κίνα κλπ. φιλοξενόντας Ὀρθοδόξους ἀπ’ τίς χῶρες αὐτές καί κτίζοντας Ἱερό Ναό στήν Ἰνδονησία (19/11, +2009) [Μεγάλο ἱεραποστολικό καί ἀπολογητικό ἔργο. Μετέστρεψε στήν Ὀρθοδοξία πάνω ἀπό 80 Μουσουλμάνους, 500 Προτεστάντες καί πολλούς εἰδωλολάτρες τά τελευταῖα 2 χρόνια καί μετά ἀπό ἀπειλές τόν πυροβόλησε κουκουλοφόρος στόν Ἰ. Ν. Ἁγ. Θωμά Μόσχας. Μιλοῦσε σέ συνάξεις Μουσουλμάνων καί Προτεσταντῶν ὅπου μεταστρεφόντουσαν στήν Ὀρθοδοξία. Στο Κιργιστάν ὅποτε πήγαινε ἐκεῖ ὁ π. Δανιήλ οἱ ὑπεύθηνοι τῶν Προτεστάντῶν ἀπαγόρευαν νά γίνωνται συναθροίσεις γιά νά μήν πάη καί τούς κηρύξει] <Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012> {*ΧΑΙΡΕ No.: 116, 148, 172, 178}

17 Ἰνδοί ὁσιομάρτυρες ἐρημίτες μοναχοί στήν ἔρημο Σεναάρ Ἰνδίας (26/8, 19/11 καί 27/11, +4ος αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 108}

Ἰωάσαφ ὁ Ἰνδός, ὅσιος ἐρημίτης στήν ἔρημο Σεναάρ Ἰνδίας, βασιλιάς καί Ἰσαπόστολος Ἰνδίας, υἱός Ἁγ. Ἀβενήρ Ἰνδίας καί μαθητής ὁσίου Βαρλαάμ Ἰνδίας (26/8 καί 19/11, +4ος αἰ.)

Ἀβενήρ ὁ Ἰνδός, ὅσιος ἐρημίτης στήν ἔρημο Σεναάρ Ἰνδίας, βασιλιάς καί Ἰσαπόστολος Ἰνδίας, πατήρ Ἁγ. Ἰωάσαφ Ἰνδίας (26/8 καί 19/11, +4ος αἰ.)

Βαρλαάμ ὁ Ἰνδός, ὅσιος ἐρημίτης στήν ἔρημο Σεναάρ Ἰνδίας, Γέροντας Ὁσίων Ἰωάσαφ καί Ἀβενήρ τῶν Ἰνδῶν (26/8 καί 19/11, +4ος αἰ.)

Ἠλίας Fondaminsky, ὁμολογητής στή Γαλλία καί στό Auschwitz Πολωνίας, ἀπό Ρωσία [πρώην Ἑβραῖος] (19/11, +1942) [σύναξι 20/7]

Ἀναστάσιος Β΄ Ἐπίσκοπος Ρώμης (8/9 καί 19/11, +498)

Ἡλιόδωρος μάρτυς στή Μαγιδό Παμφυλίας Μ. Ἀσίας (19/11, +273)

Τόττος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Ottobeuren Γερμανίας (19/11, +815)

Ἄζης ὀ Ἴσαυρος, ὁ στρατιώτης, ἐρημ. ὁσιομάρτυς, ἀπό Ἰσαυρίας (19/11, +303)

150 στρατιῶτες μάρτυρες, μετά τοῦ Ἁγ. Ἄζη τοῦ Ἴσαυρου (19/11, +303)

Σύζυγος καί θυγατέρα ἐπάρχου Ἀκυλίνου, μάρτυρες μετά τοῦ Ἁγ. Ἄζη τοῦ Ἴσαυρου (19/11, +303)

Ἰάκωβος ὅσιος ἐρημίτης στή Saddeau Γαλλίας, ἀπό Κωνσταντινουπόλεως (19/11, +? αἰ.)

Βαρλαάμ μάρτυς στήν Ἀντιοχεία Συρίας (19/11, +304)

Ἀγάπιος μάρτυς στήν Γάζα (19/11, +306)

Ἄνθιμος, Θαλλελαῖος, Χριστόφορος, Εὐφημία καί τά τέκνα της, μάρτυρες (19/11 καί 22/11, +? αἰ.)

Ἄνθιμος, Θαλλελαῖος, Χριστόφορος, Εὐφημία καί τά τέκνα της, μάρτυρες (19/11, +? αἰ.)

Παγχάριος μάρτυς (19/11, +? αἰ.)

Σεβερίνος, Ἐξουπέριος καί Φελίκιαν, μάρτυρες στή Vienne Γαλλίας (19/11, +170)

Κρισπίνος Ἐπίσκοπος Ecija Ἱσπανίας, ἱερομάρτυρες (19/11, +4ος αἰ.)

Μεδάνα ὁσία στή Galloway Σκωτίας, ἀπό Ἰρλανδία (19/11, +8ος αἰ.)

Ἰλαρίων Πρεσβύτερος ὅσιος στή Θεσσαλονίκη, ἀπό Γεωργία (19/11, +875)

Ἀδριανός ὁ Ποσεχόνσκι, ὅσιος στήν Ποσεχόνκ-Γιαροσλάβλ Ρωσίας (5/3, +1625) [19/11 ἀνακομιδή λειψάνων]

Πάτροκλος τῆς Bourges Γαλλίας (19/11, +557)

12 στρατιῶτες μάρτυρες (19/11, +? αἰ.)

Σίμων ὁ Καλαβρός, ὅσιος μοναχός στήν Καλαβρία Ἰταλίας (14/11 καί 19/11, +10ος αἰ.)

Βαρλαάμ ὅσιος ἡγούμενος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας, μαθητής Ὁσίου Ἀντωνίου Πετέρσκυ (19/11, +1065)

Φιλάρετος Ἐπίσκοπος Μόσχας Ρωσίας καί Κιέβου Οὐκρανίας (19/11 καί 21/12, +1867)

Ἐγβέρτος Ἐπίσκοπος York Ἀγγλίας (19/11, +766)

Μάξιμος μάρτυς στή Ρώμη (19/11, +255)

Ἐρμενβούργη/Δόμνα-Εὔα, πριγκίπισσα ἱδρ. Μονῆς στή Minster-in-Thanet Ἀγγλίας (19/11, +700)

Ἄττος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Tordino Ἰταλίας (19/11, +1010)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20

Ὑπεραγία Θεοτόκος – Προεόρτια τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (20/11) [Ἑορτές Παναγίας: 25/3, 11/6, 2/7, 15/8, 23/8, 31/8, 7/9, 8/9, 12/9, 1/10 & 28/10] {*ΧΑΙΡΕ No.: βλ. 15/8}

Εὐγένιος Rodionov ὁ Στρατιώτης, νέος μεγαλομάρτυς στό Bamut Τσετσενίας τῆς Ρωσίας, ἀπό Κουρίλοβο (=κοντά Podolsk, Μόσχα) Ρωσίας [Αἰχμάλωτος ἀπό 13/2/1996-23/5/1996, βασανίσθηκε καί ἀποκεφαλίσθηκε 19 ἐτῶν ἀπό Τσετσένους ἰσλαμιστές ἀντάρτες ἐπειδή δέν δέχθηκε νά βγάλη τό Σταυρό του καί νά γίνη Μουσουλμάνος] (23/5 μαρτύριο, +1996) [20/11 ἀνακομιδή λειψάνων καί 13/2 αἰχμαλωσία] {*ΧΑΙΡΕ No.: 105} <Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012· π. Στεφάνου Ἀναγνωστοπούλου, Οἱ Ἀναβαθμοί στήν ἐν Χριστῷ Πορεία, Πειραιᾶς 2011· http://www.impantokratoros.gr&gt;

Ἐπίσκοποι, Κληρικοί, Μοναχοί καί λαϊκοί μάρτυρες στήν ἐπαρχίες Ἀδιαβηνή καί Μπεΐτ Γκαρμάι Περσίας (20/11, +343)

Ναρσῆς Ἐπίσκοπος Σαρκάρτ (σημ. Κιρκούτ Ἰράκ) Περσίας καί ὁ μαθητής του Ἰωσήφ, μάρτυρες στήν Σάπτα Περσίας (20/11, +343) [ἀπό Συριακό συναξάρι 5ου αἰ.]

Ἰωάννης, Σαβώριος καί Ἰσαάκ, Ἐπίσκοποι Μπεΐτ Σελόκ Περσίας, ἱερομάρτυρες στή Σάπτα Περσίας, συναθλητές Ἁγ. Ναρσῆ Ἐπισκόπου Σαρκάρτ (20/11, +343) [ἀπό Συριακό συναξάρι 5ου αἰ.]

Ἰσαάκ Πρεσβύτερος καί Πάπας Πρεσβύτερος, ἱερομάρτυρες στό Μπεΐτ Σελόκ Περσίας (20/11, +343) [ἀπό Συριακό συναξάρι 5ου αἰ.]

Βαουνάμ/Μπέαμ, μοναχός ὁσιομάρτυς στό Μπεΐτ Σελόκ Περσίας (20/11, +343) [ἀπό Συριακό συναξάρι 5ου αἰ.]

Γκουσταζάντ ὁ εὐνοῦχος, Μαρί, Σασάν, Τιμά, Νῶε καί Ζάουν, μάρτυρες στή Λασόμ Περσίας (20/11, +343) [ἀπό Συριακό συναξάρι 5ου αἰ.]

Βαουθά ἡ εὐγενής κυρία, μάρτυς στήν Περσία (20/11, +343) [ἀπό Συριακό συναξάρι 5ου αἰ.]

Θέκλα, Δενάχις, Τατούν, Μάμα, Μαζακύα, Ἄνα, Ἀμπυγιάτ καί Χατάθ, μοναχές ὁσιομάρτυρες στήν Περσία (20/11, +343) [ἀπό Συριακό συναξάρι 5ου αἰ.]

Δάσιος μάρτυς στή Σιλίστρια (=παλαιό Δορύστολο) Βουλγαρίας (20/11, +298)

Λέων ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Nonantula (κοντά Modena) Ἰταλίας (20/11, +1000)

Γρηγόριος ὁ Δεκαπολίτης, ὁμολογητής ὑπερ τῶν Ἱ. Εἰκόνων καί ὅσιος στή Μονή Ἁγ. Μηνᾶ στή Θεσσαλονίκη καί στήν Κωνσταντινούπολι ἀναπαυόμενος, ἀπό Εἰρηνόπολι Δεκαπόλεως (20/11, +816) [κατά εἰκονομάχων]

Πρόκλος Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, μαθ. Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου (20/11, +446)

Αὐτβόδος ὅσιος ἐρημίτης στή Laon Γαλλίας, ἀπό Ἰρλανδία (20/11, +690)

Ἀνατόλιος Διάκονος, Εὐστάθιος καί Θεσπέσιος, αὐτάδελφοι μάρτυρες στήν Νικαία Βυθινίας Μ. Ἀσίας, ἀπό Γάγγρα Παφλαγονίας Μ. Ἀσίας (20/11, +300)

Εὐστάθιος, Θεσπέσιος καί Ἀνατόλιος, μάρτυρες στή Νίκαια Βιθυνίας Μ. Ἀσίας (20/11, +312)

Ἰσαάκ ὁ Μέγας, Ἐπίσκοπος Ἀρμενίας (30/9 καί 20/11, +438)

Διόδωρος ὅσιος μοναχός στό Γιουρεγκόρ (=ὅρος Γεωργίου) τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (20/11, +1633)

Σιλβέστερ Ἐπίσκοπος Chalons sur Saone Γαλλίας (20/11, +525)

Βενίγνος Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας (20/11, +477)

Σιμπλίκιος Ἐπίσκοπος Verona Ἰταλίας (20/11, +535)

Ἰοῦστος Ἐπίσκοπος Canterbury Ἀγγλίας, ἀπό Ἰταλίας (20/11, +627)

Βερνγουάρδος Ἐπίσκοπος Hildesheim Γερμανίας (20/11, +1022)

Ἐδμοῦδος βασιλιάς Ἀνατ. Ἀγγλίας, μάρτυς στό Hoxne Ἀγγλίας, ἀπό Γερμανία (20/11, +870) %

Ἔβαλ Ἐπίσκοπος Eval Κορνουάλλης Ἀγγλίας (20/11, +6ος αἰ.)

Θεόκτιστος ὁ Ὁμολογητής, ὁ πατρίκιος, μαθ. Ἁγ. Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, μάρτυς στή Βυζάντιο (20/11, +842) [κατά εἰκονομάχων]

Σωζομενός ὁ Ἀλαμάνος, ἀπ’ τούς 300 Ἀλαμάνους Πατέρες, ὅσιος ἐρημίτης στήν Καρπασία Κύπρου, ἀπό Γερμανία (Ἀλαμανία) (20/11, +1100)

Ἄμπελος καί Γάιος, μάρτυρες στή Messina Σικελίας Ἰταλίας (20/11, +302)

Εὔδος μοναχός ὅσιος ἀπό Μονῆς τοῦ Lerins καί ἱδρ. Μονῆς στή Saint-Chaffre Γαλλίας (20/11, +760)

Μαξεντία ὁσία ἐρημίτρια στήν Pont-Sainte-Maxence Γαλλίας, ἀπό Ἰρλανδία (20/11, +? αἰ.)

Ὀκτάβιος, Σολοῦτορ καί Ἀντβέντορ, μάρτυρες στήν Turin Ἰταλίας (20/11, +297)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 21

Ὑπεραγία Θεοτόκος – Τά Εἰσόδεια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στό Ναό (21/11) [Ἑορτές Παναγίας: 25/3, 11/6, 2/7, 15/8, 23/8, 31/8, 7/9, 8/9, 12/9, 1/10 & 28/10] {*ΧΑΙΡΕ No.: βλ. 15/8}

Ροῦφος/Πούδης ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Θήβας Ἑλλάδος, ἱερομάρτυς στή Ρώμη, μαθητής Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (14/4, 8/4 καί 21/11 +96) [σύναξι 4/1] [Ρμ 16, 13]

*** Ἰάκωβος Τσαλίκης, ἡγούμενος Μονῆς Ὁσίου Δαυΐδ στή Λίμνη Εὐβοίας, ἀπό Λίσιβι Μ. Ἀσίας [κοίμησι] (21/11, +1991)

Παῦλος Ἀνσίμωφ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Μπούτοβο Μόσχας Ρωσίας (21/11, +1937)

25.000 Νεομάρτυρες Ἐπίσκοποι, Ἱερεῖς, Διάκονοι, Μοναχοί καί λαϊκοί στό Μπούτοβο Μόσχας Ρωσίας (21/11, +1937)

*** Γεώργιος Calciu, Πρεσβύτερος ὁμολογητής στή Ρουμανία καί Ἰσαπόστολος Ἀλάσκας, Virginia καί Washington ΗΠΑ [κοίμησι] (21/11, +2006) [φυλακίσεις μέ μαρτύρια στή Ρουμανία 1948-1964 καί 1979-1984, ἀπ’ τούς ἄθεους Κομμουνιστές] <Πηγή: Τό Αἴμα τῶν Μαρτύρων εἶναι ὁ Σπόρος τῆς Ἐκκλησίας, στό: περ. Χριστιανική Σπίθα>

Αλέξανδρος Χοτοβίτσκυ, Ρῶσος Πρεσβύτερος στήν Ν. Ὑόρκη ΗΠΑ, ἱερομαρτυρας στή Ρωσία (25/1, 8/9, 20/11 καί 4/12 μνήμη, +1937) [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1994]

Ἀμελβέργα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στό Susteren Ὀλλανδίας (21/11, +900)

Μαῦρος Ἐπίσκοπος Verona Ἰταλίας (21/11, +600)

Παρασκευή ἡ διά Χριστόν σαλή στό Μπρίνσκ Ρωσίας (21/11, +1891)

Σωζομενός ὅσιος στήν Ποταμία Κύπρου, ἐκκλησιαστικός συγγραφέας (21/11, +5ος αἰ.)

Πέτρος Γιαροπόλκ, ἡγεμόνας Vladimir Ρωσίας, μάρτυς (21/11, +1086) [σύναξι 25/5 καί 10/10]

Μαῦρος Ἐπίσκοπος Verona Ἰταλίας (21/11, +600)

Γελάσιος Ἐπίσκοπος Ρωμῆς, ἀπό Ἀφρική (21/11, +496)

Ὀνώριος, Εὐτύχιος καί Στέφανος, μάρτυρες στήν Asta Ἱσπανίας (21/11, +300)

Κένουϊλ ὅσιος ἱεραπόστολος καί ἐρημίτης στήν Οὐαλλία, (30/4 καί 21/11, +590)

Κέλσος καί Κλήμης, μάρτυρες στή Ρώμη (21/11, +? αἰ.)

Δημήτριος, Ὁνωράτος/Ὀνώριος καί Φλώρος, μάρτυρες στήν Ostia Ἰταλίας (21/11 καί 22/12, +? αἰ.)

Ντιγκέιν ὁ στή Llangernw Οὐαλλίας, ἀπό Κορνουάλλης Ἀγγλίας (21/11, +5ος αἰ.)

Ἱλαρίων ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Volturno Ἰταλίας (21/11, +1045)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 22

Φιλήμων ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Γάζας καί ἱερομάρτυς στούς Κολοσσούς Μ. Ἀσίας καί Ἀπφία ἡ σύζυγός του, συνεργάτες Ἀπ. Παύλου (19/2 καί 22/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1 καί 6/7]

Ἀπφία, σύζυγος Ἀπ. Φιλήμονος (22/11, +1ος)

Ἄρχιππος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους καί συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, ἱερομάρτυς (19/2 καί 22/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1 καί 6/7]

Ὀνήσιμος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, μαθητής καί συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἱερομάρτυς στούς Ποτιόλους Ἰταλίας (15/2 καί 22/11, +109) [σύναξι 4/1 καί 6/7]

Ἄνθιμος Ἐπίσκοπος Ἀθήνας, Πρόεδρος Κρήτης, ὁμολογητής (22/11, +? αἰ.)

Ἄνθιμος Ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν (22/11, +? αἰ.)

Τιγριδία ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στήν Ona Ἱσπανίας (22/11, +925)

Παρασκευή Ματιέσινα, μοναχή καί Διακόνισσα κατά τήν ἀρχαία Χριστιανική πρᾶξι στόν Ἱ. Ναό τῆς Παναγίας τοῦ Kazan στό χωριό Ποντλίπιτσιε τοῦ Ντμήτροβ Ρωσίας (κοντά Μόσχα), ὁσιομάρτυς-ὁμολογήτρια στό Καζαχστάν καί στή Ρωσία ὅπου κοιμήθηκε ἀπ’ τίς ἀσθένειες τῆς ἐξορίας στό χωριό Μπίρλοβο Ρωσίας, ἀπό Πεστσάνογιε τοῦ Podolsk Ρωσίας [ἀρχικά εἶχε πάει γιά μοναχή στή Μονή τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στό Τουρκοβτσί τῆς Βαρσοβίας στήν Πολωνίας] (22/11 καί 4/12 κοίμησι, +1953) (11/9 καί 30/11, ἀνακομιδή καί μεταφ. λειψ. 2001) <Πηγή: Πέτρου Μπότση, Μάρτυρες τοῦ Βορρᾶ Γ΄, Γυναῖκες Μάρτυρες καί Ὁμολογήτριες, Ἀθήνα 2012>

Κλήμης Ἐπίσκοπος Ὀχρίδος (Ohrid) Σκοπίων, ὁ Βουλγαροκήρυξ, ἀπ’ τούς 7 Ἰσαπόστολους τῶν Σλάβων, μαθητής Ἁγ. Κυρίλλου καί Μεθοδίου, Ἰσαπόστολος Σλάβων: Σκοπίων καί Βουλγαρίας (22/11 καί 25/11, +916) [σύναξι 27/7]

Μιχαήλ ὁ Μέγας, ἡγεμόνας-πρίγκηπας τοῦ Tver Ρωσίας, μάρτυς (22/11, +1318)

Θαδδαῖος μάρτυς (22/11, +? αἰ.)

Ἄνθιμος, Θαλλελαῖος, Χριστόφορος, Εὐφημία καί τά τέκνα της, μάρτυρες (19/11 καί 22/11, +? αἰ.)

Ἄνθιμος καί Θαλλελαῖος, μάρτυρες (22/11, +? αἰ.)

Θαλλελαῖος καί Ἄνθιμος, μάρτυρες (22/11, +? αἰ.)

Ἀγάπιος ὁ Καππαδόκης, μάρτυς (22/11, +? αἰ.)

Ἀγάπιος ὁ Ρωμαῖος, μάρτυς (22/11, +? αἰ.)

Σισίνιος ἱερομάρτυς (22/11, +? αἰ.)

Πραγμάτιος Ἐπίσκοπος Autun Γαλλίας (22/11, +520)

Σαβινιανός ὅσιος ἡγούμενος στή Moutier-Saint-Chaffre Γαλλίας (22/11, +720)

Βαλεριανός καί Τιβούρτιος, αὐτάδελφοι μάρτυρες στή Ρώμη (22/11, +230)

Καικιλία παρθενομάρτυς στή Ρώμη, μνηστή Ἁγ. Βαλεριανοῦ (22/11, +230) [προστάτρια τῶν μουσικῶν]

Μάξιμος ὁ καπιτουλάριος, δήμιος Ἁγ. Βαλεριανοῦ καί Τιβουρίου, μάρτυς στή Ρώμη (22/11, +230)

Μένιγνος ὁ κναφέας, μάρτυς στό Πάριον Ἑλλησπόντου Μ. Ἀσίας (22/11, +250) [προστάτης Χημικῶν]

Μᾶρκος (Α΄), Μᾶρκος (Β΄) καί Στέφανος, μάρτυρες στήν Ἀντιόχεια Πισιδίας Μ. Ἀσίας (22/11, +303)

Προκόπιος ὁ ἀναγνώστης, μεταφραστής καί ἐξορκιστής, μάρτυς στήν Σκυθόπολι Παλαιστίνης, ἀπό Ἱερουσαλήμ (22/11, +303)

Ἀββᾶς ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Συρία (22/11, +5ος αἰ.)

Γερμανός ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Παναγίας Εἰκοσιφοινίσσης στήν Παγγαῖο Δράμας (12/5 καί 22/11, +9ος αἰ.)

Ἄγαβος ὁ Σύρος, ὅσιος μοναχός στή Συρία (22/11, +5ος αἰ.)

Χριστόφορος καί Εὐφημία, μάρτυρες (22/11, +? αἰ.)

Μιχαήλ τῆς Ποτούκα (σημ. Μπατάκ) Βουλγαρίας, στρατιώτης (22/11, +886)

Δανιήλ ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Bangor Οὐαλλίας (22/11, +421)

Κάλλιστος Β΄ ὁ Ξανθόπουλος, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (22/11, +1397)

Χριστιανός Ἐπίσκοπος Auxerre Γαλλίας (22/11, +873)

Γκρετιβάελ ὅσιος ἱδρυτής καί ἡγούμενος σέ Μονή στή νῆσο Anglesey Οὐαλλίας, ἱεραπόστολος Οὐαλλίας, ἀδελφός τοῦ Ἁγ. Τοῦρογκ (22/11, +6ος αἰ.)

Παυλίνος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς-Σχολῆς Y-Ty-Gwyn Οὐαλλίας, δάσκαλος Ἁγ. Δαυΐδ Οὐαλλίας (22/11, +550)

Κελένιν ὅσιος ἡγούμενος καί ἱδρυτής Μονῆς στό Χλανγκελένυν Οὐαλλίας (2/11 καί 22/11, +7ος αἰ.)

Μαῦρος μάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Β. Ἀφρική (22/11, +? αἰ.)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 23

Κλήμης Α΄, 3ος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Μ. Βρεταννίας μαζί μέ Ἁγ. Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας καί Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας καί ἱερομάρτυς στή Kherson (Χερσῶνα) Οὐκρανίας, μαθητής Ἀπ. Πέτρου καί ὁ πρῶτος πού ἔγραψε Συναξαριστή [Φλπ 4, 3] (10/9, 23/11 ἑορτή, 24/11, 25/11 καί 25/12, +101) [σύναξι 4/1]

Ραχίλδη ὁσία ἐρημίτρια στό Sankt Gallen Ἑλβετίας (23/11, +946)

Λουκρητία παρθενομάρτυς στή Merida Ἱσπανίας (23/11, +306)

Κολουμβανός Ἰσαπόστολος Γαλλίας, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Luxeuil Γαλλίας καί Bobbio Ἰταλίας (23/11, +615)

Ἀμφιλόχιος Ἐπίσκοπος Ἰκονίου Μ. Ἀσίας, ἀπό Καππαδοκία (23/11, +394)

Μερόπης μάρτυς (23/11, +? αἰ.)

Σισίνιος Ἐπίσκοπος Κιζίκου Μ. Ἀσίας, ὁμολογητής (23/11, +3ος αἰ.)

Ἰσχυρίων Ἐπίσκοπος, ὁ Αἰγύπτιος, ὅσιος ἐρημίτης στήν Σκήτη τῆς Αἰγύπτου (23/11, +? αἰ.)

Ἕλενος Ἐπίσκοπος Ταρσοῦ Κιλικίας Μ. Ἀσίας, ὅσιος (23/11, +? αἰ.)

Βίτος/Γκύ (Guy) ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Casauria Ἰταλίας (23/11, +1045)

Θεόδωρος μάρτυς στήν Ἀντιοχεία Συρίας (23/11 καί 24/11, +361)

Βιλφετρούδη ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στή Nivelles Βελγίου (23/11, +670)

Ἀμφιλόχιος Επίσκοπος Βολυνίας Οὐκρανίας, ὅσιος στή Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (23/11, +? αἰ.)

Ἀλέξιος/Ἀλέξανδρος Νέφσκυ ὁ δούκας, ὁ “ἡλιος τῆς Ρωσικῆς γῆς ὁ διά τοῦ ἀγγελικοῦ σχήματος μετανομασθεῖς Ἀλέξιος μοναχός (23/11, +1263) [ἀνακομιδή λειψάνων 30/8]

Διονύσιος Α΄ ὁ σοφός, ὁ Πελοποννήσιος, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ὅσιος στή Μονή Παναγίας Εἰκοσιφοινίσσης στήν Παγγαῖο Δράμας, ἀπό Δημητσάνης Ἀρκαδίας (23/11, +1492)

Ἀλέξανδρος Ἐπίσκοπος Kharkiv (=Χάρκωφ) Οὐκρανίας, ἱερομάρτυς, ἀπό Lutsk Οὐκρανίας (12/6 καί 23/11, +1939) [ἀναγνώρισι ἀγιότητος 1994]

Πατερνιανός Ἐπίσκοπος Fano Ἰταλίας (23/11, +343)

Μακάριος/Μητροφάνης 1ος Ἐπίσκοπος Voronezh Ρωσίας, ὅσιος μετονομασθεῖς Μακάριος κατά τό Μοναχικό Σχῆμα (23/11, +1703) [ἀνακομιδή λειψάνων 8/8]

Ἀντώνιος ὁ Σπηλαιώτης ὅσιος ἐρημίτης στήν Ἰεζέρου-Βίλσεα Ρουμανίας (23/11, +1714)

Τροῦντο/Τροῦδος Ἰσαπόστολος Hasbein Βελγίου (23/11, +695)

Παυλίνος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Whiland Οὐαλλίας (23/11, +505)

Ἀδαλβέρτος ὅσιος ἐρημίτης τοῦ ὄρους Caramanico στήν Chieti Ἰταλίας (23/11, +1045)

Δανιήλ/Δανιόλος Ἐπίσκοπος, ὅσιος ἡγούμενος στό Μπάνγκορ-ον-Ντίι Οὐαλλίας καί στό Μπάνγκορ-ον-Ἄρβον Οὐαλλίας καί ἐρημίτης στή νῆσο Anglesey Οὐαλλίας (23/11, +620)

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Girgenti (παλαιά Ἀκραγάντινα) Σικελίας τῆς Ἰταλίας (23/11, +638)

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Girgenti (παλαιά Ἀκραγάντινα) Σικελίας Ἰταλίας (23/11, +690)

Κλήμης 1ος Ἐπίσκοπος Metz Γαλλίας (23/11, +? αἰ.)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 24

Κλήμης Α΄, 3ος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Μ. Βρεταννίας μαζί μέ Ἁγ. Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας καί Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας καί ἱερομάρτυς στή Kherson (Χερσῶνα) Οὐκρανίας, μαθητής Ἀπ. Πέτρου καί ὁ πρῶτος πού ἔγραψε Συναξαριστή [Φλπ 4, 3] (10/9, 23/11 ἑορτή, 24/11, 25/11 καί 25/12, +101) [σύναξι 4/1]

Αἰκατερίνη ἡ πάνσοφος, μεγαλομάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου [18 ἐτῶν] (24/11 καί 25/11 ἑορτή, +313) [πολιοῦχος Σινᾶ]

Εὐγένιος μάρτυς, ὁ ὁποῖος “στήν ὀπῇ τείχους βληθείς καί τῆς εἰσόδου πηλό ἐμφραγείσης τελειοῦται” (24/11, +? αἰ.)

Πέτρος Α΄, Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου(24/11 καί 25/12, +311)

Φιρμίνα παρθενομάρτυς στήν Amelia Ἰταλίας (24/11, +303)

Φλώρα καί Μαρία, παρθενομάρτυρες στήν Cordoba Ἱσπανίας (24/11, +856)

Χριστόφορος καί Φιλούμενος, μάρτυρες (24/11, +274)

Ἑρμογένης Ἐπίσκοπος Girgenti (παλαιά Ἀκραγάντινα) Σικελίας τῆς Ἰταλίας (24/11, +? αἰ.)

Ἀλέξανδρος μάρτυς στήν Κορίνθο (24/11, +? αἰ.)

Προκόπιος καί Χριστόφορος, μάρτυρες (24/11, +? αἰ.)

Χρυσόγονος, ἔπαρχος Θεσσαλονίκης, θεῖος καί διδάσκαλος Ἁγ. Ἀναστασίας φαρμακολύτριας, μάρτυς στήν Aquileia Ἰταλίας, ἀπό Ρώμη (24/11 καί 22/12, +304)

Θεόδωρος μάρτυς στήν Ἀντιοχεία Συρίας (23/11 καί 24/11, +361)

Μερκούριος ὁ στρατιώτης, μεγαλομάρτυς στήν Καισάρεια Καππαδοκίας, ἀπό Μ. Ἀσίας (24/11 καί 25/11 ἑορτή, +250) [Μαρτύρησε καί ἀποκεφαλίσθηκε 25 ἐτῶν. Ἡ Ἁγ. Κάρα του βρίσκεται στό Βουκουρέστι Ρουμανίας]

Σίμων ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς τοῦ ποταμοῦ Σόιγκα τῆς Vologda Ρωσίας (24/11, +1562)

Μαστριδία ἡ παρθένος, ἁγία στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (24/11, +1060)

Λουκᾶς ὁσιος οἰκονόμος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (24/11, +13ος αἰ.)

Κέναν Ἐπίσκοπος Duleek Ἰρλανδίας (24/11, +489)

Κρεσκεντιανός μάρτυς στή Ρώμη (24/11, +309)

Προτάσιος Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας (24/11, +352)

Προτάσιος ὅσιος ἐρημίτης στήν Ὠβέρνη Γαλλίας (24/11, +6ος αἰ.)

Γρηγόριος τοῦ “χρυσοῦ λίθου”, ὅσιος στή Μονή Χρυσῆς Πέτρας στήν Παφλαγονία Μ. Ἀσίας (24/11, +? αἰ.)

Βιεύζης μάρτυς στή Βρετάνη Γαλλίας, ἀπό Ἀγγλία (24/11, +7ος αἰ.)

Πορτιανός ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Miranda Γαλλίας (24/11, +535)

Κόλμαν Ἐπίσκοπος Cloyne Ἰρλανδίας, ἀπό Cork Ἰρλανδίας (24/11, +600)

Ἐανφλέδα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν Whitby Ἀγγλίας (24/11, +700)

Λεοπαρδίνος ὁσιομάρτυς στήν Vivaris Γαλλίας, ἀπό Βρεττανίας (24/11, +7ος αἰ.)

Μαρίνος ἐρημ. ὁσιομάρτυς στήν Chandor Γαλλίας, ἀπό Ἰταλίας (24/11, +731)

Μερκούριος ὁ στρατιώτης, μάρτυς στή Smolensk Ρωσίας (24/11, +1238)

Καρίων καί Ζαχαρίας ὁ υἱός του, ὅσιοι ἐρημίτες στήν Αἴγυπτο [Ἀββάδες Γεροντικοῦ] (24/11 καί 5/12, +4ος αἰ.)

Μάλχος ὅσιος στή Συρία (24/11, +4ος αἰ.)

Μᾶρκος ὁ Τριγλινός, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς Τριγλίας στό ὄρος Ὄλυμπος Βιθυνίας Μ. Ἀσίας (24/11, +? αἰ.)

Δομανγάρδος ὅσιος ἐρημίτης στό ὄρος Slieve Donard Ἰρλανδίας (24/11, +500)

Φελικίσσιμος μάρτυς στήν Perugia Ἰταλίας (24/11, +303)

Ρωμανός τῆς Le Mans Γαλλίας, Πρεσβύτερος στήν Blaye Γαλλίας (24/11, +385) [προστάτης ναυτικῶν]

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 25

Κλήμης Α΄, 3ος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Μ. Βρεταννίας μαζί μέ Ἁγ. Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας καί Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας καί ἱερομάρτυς στή Kherson (Χερσῶνα) Οὐκρανίας, μαθητής Ἀπ. Πέτρου καί ὁ πρῶτος πού ἔγραψε Συναξαριστή [Φλπ 4, 3] (10/9, 23/11 ἑορτή, 24/11, 25/11 καί 25/12, +101) [σύναξι 4/1]

Μερκούριος ὁ στρατιώτης, μεγαλομάρτυς στήν Καισάρεια Καππαδοκίας, ἀπό Μ. Ἀσίας (24/11 καί 25/11 ἑορτή, +250) [Μαρτύρησε καί ἀποκεφαλίσθηκε 25 ἐτῶν. Ἡ Ἁγ. Κάρα του βρίσκεται στό Βουκουρέστι Ρουμανίας]

Αἰκατερίνη ἡ πάνσοφος, μεγαλομάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου [18 ἐτῶν] (24/11 καί 25/11 ἑορτή, +313) [πολιοῦχος Σινᾶ]

150 ρήτορες μάρτυρες στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, μετά τῆς Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης (25/11, +313)

Βασίλισσα ἡ βασίλισσα, σύζυγος Μαξεντίου αὐτοκράτορος Ρώμης, μάρτύς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, μετά τῆς Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης (25/11, +305)

Πορφύριος ὁ στρατηλάτης καί οἱ σύν αὐτό 250 στρατιῶτες, μάρτυρες στήν Ἀλεξάνδρεια Αἱγύπτου, μετά τῆς Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης (25/11, +305) % 200 στρατιῶτες

Ἴμμα/Ἰμμίνα, ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στό Karlburg Γερμανίας, ἀπό Würzburg Γερμανίας (25/11, +752)

Κλήμης Ἐπίσκοπος Ὀχρίδος (Ohrid) Σκοπίων, ὁ Βουλγαροκήρυξ, ἀπ’ τούς 7 Ἰσαπόστολους τῶν Σλάβων, μαθητής Ἁγ. Κυρίλλου καί Μεθοδίου, Ἰσαπόστολος Σλάβων: Σκοπίων καί Βουλγαρίας (22/11 καί 25/11, +916) [σύναξι 27/7]

Παῦλος Φλορένσκυ, νεομάρτυς στή Ρωσία (25/11, +1937)

670 μάρτυρες (25/11, +? αἰ.)

Πέτρος ὁ ἡσυχαστής, ὅσιος στήν Μ. Ἀσία, Συρία καί τέλος στή Μονή Ἁγ. Φωκᾶ στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Γαλατία Μ. Ἀσίας (1/2, 9/10 καί 25/11, +9ος-10ος αἰ.)

Πέτρος ὁ ἡσυχαστής, ὅσιος στήν Ἀντιόχεια Συρίας (25/11, +429)

Ἀλάνος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Lavaur Γαλλίας (25/11, +7ος αἰ.)

Ἰουκούνδα ὁσία στή Reggio Ἰταλίας (25/11, +466)

Προτάσιος Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας (25/11, +352)

Βερνόλδος Πρεσβύτερος στήν Ottobeuren Γερμανίας (24/11, +1050)

Μωϋσῆς Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Ρώμη(24/11, +251)

Dwynwen ὅσιος στή Llanddwyn τῆς Νήσου Anglesey Οὐαλλίας (24/11, +460)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 26

Λίνος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἱερομάρτυς, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἀπό Οὐαλλία [Β΄ Τιμ 4, 21] (23/9, 5/11 καί 26/11, +79) [σύναξι 4/1]

Στυλιανός ὁ Παφλαγόνας, ὅσιος ἐρημίτης ἀπό Παφλαγονίας Μ. Ἀσίας (26/11, +? αἰ.) [Βρῆκε παραπεταμένο νήπιο καί τό ἀνέθρεψε. Προστάτης τῶν νηπίων]

Νίκων ὁ “Μετανοεῖτε”, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Σπάρτη, ἀπό Πόντο Μ. Ἀσίας (26/11, +998)

Ἰννοκέντιος Ἐπίσκοπος Irkutsk Ρωσίας, Ἰσαπόστολος Σιβηρίας Ρωσίας καί Μογγολίας [εὐρ. λειψάνων 9/2] (26/11, +1731)

Vasz ὅσιος ἐρημίτης στήν Visegrad Οὐγγαρίας (26/11, +11ος αἰ.)

Ἀκάκιος ὁ “ἐν τῇ κλίμακι”, ὅσιος μοναχός στή Μ. Ἀσία (26/11, +? αἰ.)

Ἰάκωβος ὁ ἀναχωρητής, ὁ Σύρος, ὅσιος στή Συρία (6/2 καί 26/11, +457)

Ἰάκωβος ὁ ἀναχωρητής, ὅσιος (26/11, +5ος αἰ.)

Πέτρος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων (26/11, +? αἰ.)

Ἀλύπιος ὁ στυλίτης/κιονίτης, ὅσιος στήν Ἀδριανούπολι Παφλαγονίας Μ. Ἀσίας [100 ἐτῶν] (26/11, +608)

Μαρτίνος ὅσιος στήν Corbie Γαλλίας (26/11, +726)

Ἀμάτωρ Ἐπίσκοπος Autun Γαλλίας (26/11, +3ος αἰ.)

Κονράδος Ἐπίσκοπος Constance Γερμανίας (26/11, +975)

Βασόλος ὅσιος ἐρημίτης στήν Verzy Γαλλίας (26/11, +620)

Σίλος Ἐπίσκοπος Κορίνθου Περσίας (26/11, +? αἰ.)

Γεώργιος ὁ Χίος, νεομάρτυς στίς Κυδωνίες Μ. Ἀσίας, ἀπό Χίο (26/11, +1807)

Προκόπιος ὁ Πέρσης (26/11, +? αἰ.)

Ἀθανάσιος καί Θεοδόσιος, ὅσιοι μοναχοί στό Cherepovets Ρωσίας, μαθητές Ἁγ Σεργίου τοῦ Ραντονέζ (5/7 καί 26/11, +14ος [+1382])

Ἰουλιανός μάρτυς στήν Φιλαδέλφεια (σημ. Ἀμμάν) Παλαιστίνης (26/11, +3ος αἰ.)

Λεονάρδος ὅσιος ἡγούμενος καί ἐρημίτης στό δάσος τοῦ Noblac Γαλλίας καί στή Limoges Γαλλίας [προστάτης φυλακισμένων] (15/10 καί 6/11, +576) [26/11 ἀνακομιδή λειψάνων]

Γκουέννο, υἱός Ἁγ. Γίλδα (13/4, 26/10 καί 26/11, +580)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 27

Πορφύριος Μπαϊρακτάρης ὁ Καυσοκαλυβίτης-Ἁγιορείτης στά Καυσοκαλύβια Ἁγ. Ὄρους, ὁ Προορατικός, Πρεσβύτερος καί Πνευματικός στήν Ἀθήνα στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Γερασίμου Ὀμονοίας-Πολυκλινικῆς καί στήν Πεντέλη καί ἱδρυτής Μονῆς στό Μίλεσι Ὤρωποῦ Ἀττικῆς, ἀπό Ἁγ. Ὄρος [Κοίμησι] {καταλάθως μπῆκε νά κάνη Ἀγιασμό σέ πορνεῖο τοῦ κέντρου τῆς Ἀθήνας καί μέ τήν ἁγιότητά του καί τήν πατρική ἀγάπη του συγκίνησε τίς κοπέλες ὅπου ὅλες ἀσπάσθηκαν μέ εὐλάβεια τό Σταυρό. Πολλές πόρνες καί πρώην πόρνες τῆς Ἀθήνας μετανόησαν καί πήγαν γιά ἐξομολόγησι.} (2/12, +1991) <Πηγή: Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση, Ἁγ. Ὄρος 2011, σ. 616>[27/11 ανακήρυξι ἁγιότητος 2013]

Ἄννα Ζερτσάλοβα ἡ κατ’ οἴκον δασκάλα, μάρτυς στή Μόσχα [μαρτύρησε 62 ἐτῶν] (14/11 καί 27/11, +1937) [30/6 ἀνακομιδή λειψάνων 1989 καί ἀνακήρυξι ἁγιότητος 2000] <Πηγή: Πέτρου Μπότση, Μάρτυρες τοῦ Βορρᾶ Γ΄, Γυναῖκες Μάρτυρες καί Ὁμολογήτριες, Ἀθήνα 2012>

17 Ἰνδοί ὁσιομάρτυρες ἐρημίτες μοναχοί στήν ἔρημο Σεναάρ Ἰνδίας (26/8, 19/11 καί 27/11, +4ος αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 108}

Ἰάκωβος ὁ Πέρσης, μεγαλομάρτυς, ἀπό Μπεΐτ-Λαπάντ (κοντά Σούσα) Περσίας (27/10, +421)

Ναθαναήλ ὁ ἀναχωρητής, ὅσιος ἐρημίτης στήν Νιτρία Αἰγύπτου (27/11, +5ος αἰ.)

Βιργίλιος Ἐπίσκοπος Salzburg Αὐστρίας, Ἰσαπόστολος Carinthia Αὐστρίας, ἀπό Ἰρλανδία (27/11, +784)

Μωϋσῆς ὁ Φαρανίτης, ὁ Σπηλαιώτης, ὅσιος ἐρημίτης στήν Παλαιστίνη, ἀπό Φαράν τοῦ Σινᾶ Αἰγύπτου (27/11, +? αἰ.)

Ἀνδρέας Ὀγκορόντνικωφ, ὅσιος διά Χριστόν σαλός στήν Σιμπίρσκ Ρωσίας (27/11, +1841)

Βιλχίλδη ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στή Mainz Γερμανίας (27/11, +710)

Σεβερίνος ὅσιος ἐρημίτης στό Παρίσι Γαλλίας (27/11, +540)

Σιφφρέδος Ἐπίσκοπος Carpentras Γαλλίας, ἀπό Ἰταλίας (27/11, +540)

Μάξιμος Ἐπίσκοπος Riez Γαλλίας (27/11, +460)

Φακοῦνδος καί Πριμιτίβος, μάρτυρες στή St. Facundus Ἱσπανίας (27/11, +300)

Γαβριήλ/Βσέβολοντ πρίγκηπας τοῦ Pskov Ρωσίας, ὀνομάσθηκε “Γαβριήλ” κατά τό Ἁγ. Βάπτισμα (11/2, +1138) [εὑρ. λειψ. 27/11 καί ἀνακομιδή λειψάνων 22/4]

Γαβριήλ/Σβέβολοντ τοῦ Pskov Ρωσίας (27/11, +1192)

Βαλεριανός Ἐπίσκοπος Aquileia Ἰταλίας (27/11, +389)

Ἰωάννης ὁ Ἁγγελόπτης, Ἐπίσκοπος Ravenna Ἰταλίας (27/11, +433)

Ρωμανός ὁ θαυματουργός στήν Κιλικία Μ. Ἀσίας (27/11, +5ος αἰ.)

Σεχνάλλος 1ος Ἐπίσκοπος Dunsauglin Ἱρλανδίας (27/11, +457)

Φέργος Ἐπίσκοπος Forfarshire Σκωτίας, ἀπό Ἰρλανδία (27/11, +721)

Ἀχάριος Ἐπίσκοπος Noyon-Tournai Βελγίου, ἀπό Γαλλία (27/11, +640)

Ἀπολλινάρης ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Montecassino Ἰταλίας (27/11, +828)

Γκάλγος ὅσιος στή Νῆσο Anglesey Οὐαλλίας (27/11, +6ος αἰ.)

Πινούφριος ὁ Αἰγύπτιος, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Πανεφώ Αἰγύπτου, μεγάλος ἀσκητής ἐρημ. στήν Αἴγυπτο (27/11, +5ος αἰ.)

Θεοδόσιος ὅσιος στήν Turnovo Βουλγαρίας (27/11, +1363)

Ἰάκωβος Ἐπίσκοπος Rostov Ρωσίας (27/11, +1392)

Παλλάδιος ὅσιος ἐρημίτης στή Ραχά (27/11, +4ος αἰ.)

Διόδωρος/Δαμιανός ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς τοῦ ὄρους Γιούριεβ τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (27/11, +1633)

Ἰλαρίων ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Volturno Ἰταλίας (27/11, +1045)

Ἀρσένιος ὅσιος στή Ράξο Κρήτης (27/11, +? αἰ.)

Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης, μεγάλος νηπτικός Πατήρ, ὅσιος στή Μεγίστη Λαύρα τοῦ Ἁγ. Ὄρους-Ἄθωνα, μεταφραστής καί ἱεραπόστολος τῶν Βαλκανίων (11/2, 6/4, 8/8 μνήμη καί 27/11, +1347)

Γεράσιμος ὁ Λαυριώτης-Ἁγιορείτης, ὅσιος μοναχός τῆς Μεγ. Λαύρας Ἁγ. Ορους, μαθητής τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου Σιναΐτου, ἀσκήτεψε σέ Ἱεροσολύμα καί Κρήτη καί ἱεραπόστολος Εὔβοιας, Στερεᾶς Ἑλλάδος, Θεσσαλίας, κοιμήθηκε στή Θεσσαλονίκη, ἀπό Χαλκίδα (παλαιό Εὐρίπο) Εὐβοίας, μέ καταγωγή ἀπό Ἀθήνα καί Γαλλία (27/11 & Κυριακή Παραλύτου, +1325)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 28

Σεραφείμ Τσιτσάγκωφ, Ἐπίσκοπος Πετρουπόλεως Ρωσίας, ἱερομάρτυς (28/11, +1937)

Στέφανος ὁ Νέος, ἡγούμενος Μονῶν καί ὁσιομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι ὑπέρ τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων (28/11, +767) [κατά σαρκικῶν καί ὑπέρ Ἱ. Εἰκόνων] (28/11, +767)

Ἄννα μοναχή, ἡ κατασυκοφαντηθείσα ὑπό τῶν εἰκονομάχων ὅτι πόρνευσε μέ Ἁγ. Στέφανο τό Νέο, ὁσιομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι ὑπέρ τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων (28/11, +767) [κατά σαρκικῶν καί ὑπέρ Ἱ. Εἰκόνων]

Βασίλειος, “ὅς τυφλωθείς καί ἐξεντερισθείς τελειοῦται”, ὁσιομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι ὑπέρ τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων (28/11, +767) [ὑπέρ Ἱ. Εἰκόνων]

Πέτρος, Ἰωάννης, Βασιλείων (Α΄), Βασιλείων (Β΄), Γρηγόριος (Α΄), Γρηγόριος (Β΄) μοναχοί ὁσιομάρτυρες στήν Κωνσταντινούπολι ὑπέρ τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων (28/11, +767) [ὑπέρ Ἱ. Εἰκόνων]

Στέφανος ὁ στήν Σουγδία ἐξορισθείς, ὁσιομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι ὑπέρ τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων (28/11, +767) [ὑπέρ Ἱ. Εἰκόνων]

Πλῆθος μάρτυρες ὑπέρ τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων στήν Κωνσταντινούπολι, μετά τοῦ Ἁγ. Στεφάνου τοῦ Νέου (28/11, +767) [ὑπέρ Ἱ. Εἰκόνων]

Χρῆστος ὁ κηπουρός, νεομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Ἀλβανίας (28/11 καί 12/2, +1748) ἤ1784

Θεόδωρος Ἐπίσκοπος, Τιμόθεος Ἐπίσκοπος, ἱερομάρτυρες στήν Στρουμίτσα (=παλαιά Τιβεριούπολι) Σκοπίων (28/11, +362)

Θεόδωρος Πρεσβύτερος, Ἰωάννης Πρεσβύτερος, Νικηφόρος Πρεσβύτερος, Πέτρος Πρεσβύτερος, Σέργιος Πρεσβύτερος, ἱερομάρτυρες στήν Στρουμίτσα (=παλαιά Τιβεριούπολι) Σκοπίων (28/11, +362)

Βασίλειος Διάκονος καί Θωμᾶς Διάκονος, ἱερομάρτυρες στήν Στρουμίτσα (=παλαιά Τιβεριούπολι) Σκοπίων (28/11, +362)

Εὐσέβιος, Ἱερόθεος, Κομάσιος, Σωκράτης καί Χαρίτων, ὁσιομάρτυρες στήν Στρουμίτσα (=παλαιά Τιβεριούπολι) Σκοπίων (28/11, +362)

Ἑτοιμάσιος μάρτυς στήν Στρουμίτσα (=παλαιά Τιβεριούπολι) Σκοπίων (28/11, +362)

Θεόδωρος Ἐπίσκοπος Erzurum (=παλαιά Θεοδοσιούπολι) Ἀρμενίας (28/11, +ΣΤ΄-Ζ΄)

Ἱππόλυτος Ἐπίσκοπος Saint-Claude Γαλλίας (28/11, +775)

Φιόννχου ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Bangor Ἰρλανδίας (28/11, +6ος αἰ.)

Ροῦφος καί οἱ σύν αὐτό μάρτυρες στή Ρώμη (28/11, +304)

Παπινιανός, Μανσουέτος, Βαλεριανός, Οὐρβανός, Κρήσκης, Εὐστάθιος, Κρησκόνιος, Κρεσκεντιανός, Φήλιξ, Ὁρτολάνος καί Φλωρεντιανός, Ἐπίσκοποι ἱερομάρτυρες στή Β. Ἀφρικῇ (28/11, +5ος αἰ.)

Γούλσταν ὅσιος Μονῆς στή Rhuys Γαλλίας (28/11, +1010)

Ἀνδρέας μάρτυς (28/11, +? αἰ.)

Εἰρήναρχος ὁ δήμιος καί οἱ σύν αὐτό 7 γυναῖκες μάρτυρες στή Σεβάστεια Ἀρμενίας Μ. Ἀσίας (28/11, +303)

Ρωμανός Ἐπίσκοπος Μακεδονίας (12/2 καί 28/11, +? αἰ.)

Θεόδωρος Ἐπίσκοπος Rostov Ρωσίας (28/11, +1394)

Oda (Ὄντα) ἡ παρθένος, πρίγκήπισσα μάρτυς στή Βαρβάνη, ἀπό Σκωτία (28/11, +726)

Ἡλιανός μάρτυς στήν Ἀμάν Μπλακανίσασα Ἀραβίας [ἐπί Διοκλητιανοῦ] (28/11, +? αἰ.)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 29

Οὐρβανός ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Μακεδονίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἱερομάρτυς (31/10 καί 29/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἄβελ ὁ “προφήτης”, διά Χριστόν σαλός, ὅσιος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (29/11, +1831)

Φιλούμενος μάρτυς στήν Ἄγκυρα Μ. Ἀσίας, ἀπό Λυκαονίας Μ. Ἀσίας (29/11, +270)

Φιλούμενος Χασάπης ὁ Ἁγιοταφίτης, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ καί τῆς Σαμαρείτισσας στήν Σαμαρεία Παλαιστίνης, ἀδελφός Γέροντος Ἐλπιδίου Χασάπη, ἀπό Ὀρούντα Λευκωσίας Κύπρου [μαρτύρησε ἀπό Ἑβραίους οἱ ὁποῖοι τόν κατακρεούργησαν μέ τσεκούρι κόβοντας καί τά 3 δάκτυλά του ὅπου ἔκανε το σημεῖο τοῦ Σταυροῦ στήν προσπάθειά τους νά τόν κάνουν νά ἀρνηθῆ τή Χριστιανική Πίστι] (29/11, +1979)

Μπρένταν (St Brendan) ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Birr Ἰρλανδίας, Ἰσαπόστολος Ἰσλανδίας (29/11, +564)

Διονύσιος Ἐπίσκοπος Κορίνθου, ἱερομάρτυς (29/11, +182)

Παράμονος καί μετ’ αὐτοῦ 370 μάρτυρες ἀπό Νικομηδείας, μάρτυρες στή Βαλσατία Μεσσοποταμίας Ἰράκ (29/11, +250)

Ἰωάννης Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Περσία, ἀπό Δαμασκό Συρίας (29/11, +? αἰ.)

Πιτυρούν/Πιτιρίμ ὅσιος στήν Θηβαΐδα Αἰγύπτου (σημ. Dayr Mari τῆς Ἐρυθρᾶς Θάλασσας τῆς Αἰγύπτου), μαθ. καί 3ος διάδοχος τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου τοῦ Μέγα στό ἐρημιτήριό του (29/11, +4ος αἰ.)

Νικόλαος Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης (29/11, +160)

Βαλεριανός/Οὐαλερίνος μάρτυς στήν Ἄγκυρα Μ. Ἀσίας (29/11, +274)

Φαῖδρος μάρτυς στήν Ἄγκυρα Μ. Ἀσίας (29/11, +274)

Ἰλλουμινάτα ὁσία στήν Todi Ἰταλίας (29/11, +320)

6 μάρτυρες (29/11, +? αἰ.)

Οὐαλντέρικ (St Walderic) ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Murrhardt Γερμανίας (29/11, +817)

Ἀκάκιος ὁ Σιναΐτης, ὅσιος μοναχός στό Σινᾶ Αἰγύπτου, ὁ ἀναφερόμενος στήν Κλίμακα (7/7 καί 29/11, +6ος αἰ.)

Ἀκάκιος ὁ Σιναΐτης, ὅσιος στό Σινᾶ Αἰγύπτου (29/11, +6ος αἰ.)

Μᾶρκος ὅσιος (29/11, +? αἰ.)

Παγκόσμιος ὅσιος (29/11, +? αἰ.)

Σισίνιος Διάκονος Ἰσαπόστολος Γαλλίας καί Ἱσπανίας, ἀπό Ρώμη (29/11, +918)

Νεκτάριος ὁ ὑποτακτικός, ὅσιος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (29/11, +12ος αἰ.)

Ἄβιβος Ἐπίσκοπος Νέκρεζι Γεωργία, ἱερομάρτυς (29/11, +6ος αἰ.)

Sadwrn ἱεραπόστολος Οὐαλλίας (29/11, +6ος αἰ.)

Σατουρνίνος 1ος Ἐπίσκοπος καί Ἰσαπόστολος Toulouse Γαλλίας, ἱερομάρτυς (29/11, +257)

2 παρθένες μάρτυρες στήν Toulouse Γαλλίας, μετά τοῦ Ἁγ. Σαρουρνίνου 1ου ἘπισκόπουToulouse Γαλλίας (29/11, +257)

Θιριδάτος βασιλιάς Ἀρμενίας (29/11, +4ος αἰ.)

Χαρντοΐν (St Hardoin) Ἐπίσκοπος Pol de Leon Γαλλίας (29/11, +7ος αἰ.)

Ἐγκελβίν (St Egelwine) ὅσιος ἐρήμ. στήν Athelney Ἀγγλίας (29/11, +7ος)

Σατουρνίνος, ὅσιος ἱδρυτής καί ἡγούμενος Μονῆς Χλανσάτουρν στή νήσο Anglesey Οὐαλλίας (29/11, +530)

Ράντμποντ (St Radbod) Ἐπίσκοπος Utrecht Ὁλλανδίας (29/11, +918)

Βλάσιος καί Δημήτριος, μάρτυρες στό Veroli Ἰταλίας (29/11, +? αἰ.)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 30

Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος, ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφός Ἀπ. Πέτρου, ἱερομάρτυς διά Σταυροῦ σχήματος Χ στήν Πάτρα, Ἀπόστολος στή Μ. Ἀσία (=Βιθυνία, Πόντο, Καππαδοκία, Γαλατία, Βυζάντιο, Κωνσταντινούπολι κλπ.), Ἀρμενία, Γεωργία, Οὐκρανία, Μαύρη Θάλασσα (παραθαλάσσια μέρη της) καί Ἑλλάδα, ἱδρ. Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί 1ος Ἐπίσκοπος Τραπεζοῦντας, ἀπό Βηθσαϊδα Γαλλιλαίας (6/6 καί 30/11 ἑορτή, +60) [20/6 καί 20/7 ἀνακομιδή λειψάνων]

Φρουμέντιος 1ος Ἐπίσκοπος Aksum Αἰθιοπίας καί Ἰσαπόστολος Αἰθιοπίας, ἀπό Συρία (30/11, +380)

Ἀνδρέας Σαγκούνα ὁ Γραικός ἐκ Βορείου Ἠπείρου, Ἀρχιεπίσκοπος Σιμπίου καί Μητροπολίτης Τρανσυλβανίας Ρουμανίας (30/11 εορτή καί 16/6 κοίμησι, +1873)

Σεβαστιανός Ντάμποβιτς Ἀρχιμανδρίτης τοῦ San Francisco & τοῦ Jackson τῆς California τῶν ΗΠΑ (30/11, +1940)

Παρασκευή Ματιέσινα, μοναχή καί Διακόνισσα κατά τήν ἀρχαία Χριστιανική πρᾶξι στόν Ἱ. Ναό τῆς Παναγίας τοῦ Kazan στό χωριό Ποντλίπιτσιε τοῦ Ντμήτροβ Ρωσίας (κοντά Μόσχα), ὁσιομάρτυς-ὁμολογήτρια στό Καζαχστάν καί στή Ρωσία ὅπου κοιμήθηκε ἀπ’ τίς ἀσθένειες τῆς ἐξορίας στό χωριό Μπίρλοβο Ρωσίας, ἀπό Πεστσάνογιε τοῦ Podolsk Ρωσίας [ἀρχικά εἶχε πάει γιά μοναχή στή Μονή τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στό Τουρκοβτσί τῆς Βαρσοβίας στήν Πολωνίας] (22/11 καί 4/12 κοίμησι, +1953) (11/9 καί 30/11, ἀνακομιδή καί μεταφ. λειψ. 2001) <Πηγή: Πέτρου Μπότση, Μάρτυρες τοῦ Βορρᾶ Γ΄, Γυναῖκες Μάρτυρες καί Ὁμολογήτριες, Ἀθήνα 2012>

Ἰωάννης μεγαλομάρτυς στήν Ἀντιοχεία Συρίας (30/11, +? αἰ.)

Tudwal ὁ σπηλαιώτης ὅσιος ἐρημίτης στό Llandudno Οὐαλλίας καί Ἐπίσκοπος Treguier Γαλλίας, ἀπό Οὐαλλία (5/6 καί 31/11, +560) [3/9 ἀνακομιδή λειψάνων]

Ἀλέξανδρος Ἐπίσκοπος Μεθύμνης Λέσβου (30/11, +? αἰ.)

Βαχτάνγκ Γκοργκασάλι, βασιλιάς Καρτάλης Γεωργίας καί ἱδρυτής τῆς Τιφλίδος (σημ. Tbilisi) Γεωργίας (30/11, +502)

Trojan Ἐπίσκοπος Saintes Γαλλίας, ἀπό Παλαιστίνης (30/11, +533)

Ἠλίας ὅσιος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (30/11, +1900)

Κάστουλος καί Εὐπρέπης, μάρτυρες στή Ρώμη (30/11, +? αἰ.)

Κωνστάντιος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Ρώμη (30/11, +5ος αἰ.)

Βαχτάγκ Γκοργκασάλι, βασιλιάς Γεωργίας (30/11, +5ος αἰ.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s