ΙΟΥΝΙΟΣ 1-30

Συναξαριστής – Αγιολόγιο

Κελτών Αγίων & Πάντων των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας

http://gkiouzelis.blogspot.com

http://orthodoxos-synaxaristis.blogspot.com

Συντάκτης: Άβελ-Αναστάσιος Γκιουζέλης

* * *

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 1

Ἀνώνυμος νεομάρτυς ἐκτελεῖται διά συνθλίψεως μέ βράχους στό χωριό Ντέρα Συρίας (Ἰούνιος, +2013) <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά>

Ἰουστίνος ὁ φιλόσοφος καί ἀπολογητής, μάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Nablus (=παλαιά Νεάπολι) Παλαιστίνης καί οἱ 6 μαθητές του Εὐέλπιστος, Ἰέραξ, Ἰουστίνος, Ἰοῦστος, Λιβεριανός, Παίωνας, Χαρίτων καί Χαρίτω ἡ παρθένος, μάρτυρες στή Ρώμη (1/6, +165)

Καρπάσιος ὅσιος στή Νῆσο Lerins Γαλλίας (1/6, +430)

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων τοῦ 20οῦ αἰ. στίς περιοχές Chelm καί Podlaskia Πολωνίας κατά τούς διωγμούς τῶν ἐτῶν 1942-1945

Ὀνούφριος, Ἐπίσκοπος Kursk καί Ὀμπογιάνσκ Ρωσίας, ἱερομάρτυς, ἀπό Πολωνίας (1/6, +1938) [σύναξι 1η Κυριακή Ἰουνίου]

Νικόλαος Χόλτς, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς καί οἱ ἐνορίτες του, μάρτυρες στήν Νοβοσιόλκι Πολωνίας (2/4, +1944) [σύναξι 1/6]

Πέτρος Ὀχρίσκο, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Στσάρτοβιτς Πολωνίας (10/4, +1944, Μ. Δευτέρα)

Παῦλος Σβάικο Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς καί Ἰωάννα ἡ πρεσβυτέρα του, μάρτυρες στήν Γκράμποβιτς Πολωνίας, ἀπό Οὐκρανίας (15/8 καί 28/8, +1943) [σύναξι 1/6]

Λέων Κορομπτσούκ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς, ἡ οἱκογένειά του καί περίπου 200 ἐνορίτες του, νεομάρτυρες στή Λάσκωφ Πολωνίας,  ἀπό Chelm Πολωνίας (10/3, +1944) [σύναξι 1η Κυριακή Ἰουνίου]

Βασίλειος Μαρτύζ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Τερατύν Πολωνίας, ἱεραπόστολος Ἀλάσκας, Καναδά καί Πενσυλβάνια ΗΠΑ, ἀπό Chelm Πολωνίας (4/5, +1945, Μ. Παρασκευή) [σύναξι 1η Κυριακή Ἰουνίου]

Σέργιος Ζαχαρτσούκ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Ναμπρόζ Πολωνίας, ἀπό Συχοβίτσε Πολωνίας (6/5, +1943)

Ἰγνάτιος μοναχός ὁσιομάρτυς τῆς Μονῆς Ἀγ. Ὀνουφρίου στή Γιαμπλέτσνα Πολωνίας (9/8, +1942) [σύναξι 1η Κυριακή Ἰουνίου]

Γρηγόριος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Auschwitz Πολωνίας, ἀπό Γεωργία [σέ θάλαμο ἀερίων] (5/11, +1942) [σύναξι 1η Κυριακή Ἰουνίου]

Ἄττος Ἐπίσκοπος Oca Vapuesta Ἱσπανίας (1/5 καί 1/6, +1044)

Πύρρος Ἐπίσκοπος ἱερομάρτυς (1/6, +? αἰ.)

Οὐΐσταν ὁ πρίγκιπας, μάρτυς στήν Evesham Ἀγγλίας (1/6, +849)

Θεσπέσιος μάρτυς στήν Καππαδοκία (1/6, +222)

Γοράζδος Β΄ Πάβλικ Ἐπίσκοπος Τσεχίας (Πράγας, Βοημίας, Μοραβίας) καί Σιλεσίας Πολωνίας, Ἰσαπόστολος Τσεχίας καί Ἀμερικῆς, ἱερομάρτυς στήν Πράγα Τσεχίας, πρώην Ρωμαιοκαθολικός ἱερέας (22/8 καί 4/9, +1942) [σύναξι 1η Κυριακή Ἰουνίου]

Γεράσιμος μάρτυς (1/6, +? αἰ.)

Νέων μάρτυς (1/6, +? αἰ.)

Βαρλαάμ ὅσιος σέ Μονή στό Χουτίν τοῦ Novgorod Ρωσίας (1/6, 6/11, +1192) [ἀνακομιδή λειψ 6/6]

Γαυδέντιος Ἐπίσκοπος Ossero Ἰταλίας (1/6, +1044)

Συμεών ὁ Πεντάγλωσσος, ὁ Σιναΐτης, Ἐπίσκοπος Σινᾶ Αἰγύπτου, ἱεραπόστολος Γερμανίας, Βελγίου, Γαλλίας καί Δυτικῆς Εὑρώπης, ἱδρ. Μονῆς στή Rouen Γαλλίας, ἀπό Συρακοῦσες Σικελίας Ἰταλίας (1/5 καί 1/6, +1035)

Σίος, Δαυΐδ, Γαβριήλ καί Παῦλος στήν Γκαρέζγια Γεωργία (1/6, +1696)

Ἀγαπητός ὁ ἀνάργυρος-ἄμισθος ἰατρός, ὅσιος στή Λαύρα Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (1/6, +1095)

Διονύσιος ὅσιος ἡγούμενος σέ Μονή στήν Γλουσίτσα (Γκλουτσεέσκ/Γκλουσίτσα/Γκλουτσίσκα) τῆς Vologda Ρωσίας (1/6, +1437)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Φιλάρετος ὁ Ρουμάνος, στήν Καψάλα Ἁγ. Ὄρους [κοίμησι] (1/6, +1975)

Ρεβεριανός Ἐπίσκοπος, Παῦλος Πρεσβύτερος καί οἱ σύν αὐτό ἱεραπόστολοι στήν Autun Γαλλίας (1/6, +272)

Κλάρος Ἐπίσκοπος, ἱεραπόστολος στή Gospel Γαλλίας (1/6, +? αἰ.)

Κρεσκεντιανός ὁ στρατιώτης, μάρτυς στή Saldo Ἰταλίας (1/6, +287)

Φελίνος καί Γρατιανός οἱ στρατιῶτες, μάρτυρες στήν Perugia Ἰταλίας (1/6, +250)

Φουρτουνάτος Πρεσβύτερος ὅσιος στό Spoleto Ἰταλίας (1/6, +400)

Ἰουβέντιος μάρτυς στή Ρώμη (1/6, +? αἰ.)

Πρόκολος μάρτυς στήν Bologna Ἰταλίας (1/6, +? αἰ.)

Ρόναν Ἐπίσκοπος Cornish, ἱεραπόστολος στήν Κορνουάλλη Ἀγγλίας (1/6, +? αἰ.)

Σεκοῦνδος μάρτυς στήν Amelia Ἰταλίας (1/6, +304)

Wite μάρτυς στή Dorset Ἀγγλίας (1/6, +? αἰ.)

Φίρμος μάρτυς (1/6, +? αἰ.)

Μέρτιος ὁ στή Μύρα Λυκίας (1/6, +912)

Αλέξανδρος Λόγιος, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Μουσουνίτσα Φθιώτιδος μαζί μέ Ἅγ. ἱερομάρτυρα Κ. Μπούστρα, ἀπό Δάφνη Ὑπάτης Φθιώτιδος (Ἰούνιος, +1947) [Οι Βουλγαροκομμουνιστές του καπετάν Γιώτη συνέλαβαν τον ιερέα Αλέξανδρο , τον Ιούνιο του 1947, μαζί με τον Ιερέα Κ. Μπούστρα, εφημέριο των χωριών Ανατολή, Άνω Χωμίριανη και Κολοκυθιά. Μετέφεραν και τους δύο στο χωριό Μουσουνίτσα, όπου μετά από φοβερά και ανήκουστα βασανιστήρια, κατέσφαξαν και τους δύο μαζί. Τα πτώματά τους κατακερματισμένα ευρέθησαν σε μια χαράδρα]

Κ. Μπούστρας, Πρεσβύτερος στά χωριά Ἀνατολή, Ἄνω Χωμίριανη καί Κολοκυθιά Φθιώτιδος καί ἱερομάρτυς στή Μουσουνίτσα Φθιώτιδος μαζί μέ Ἅγ. ἱερομάρτυρα Ἀλέξανδρο Λόγιο (Ἰούνιος, +1947) [Οι Βουλγαροκομμουνιστές του καπετάν Γιώτη συνέλαβαν τον ιερέα Αλέξανδρο , τον Ιούνιο του 1947, μαζί με τον Ιερέα Κ. Μπούστρα, εφημέριο των χωριών Ανατολή, Άνω Χωμίριανη και Κολοκυθιά. Μετέφεραν και τους δύο στο χωριό Μουσουνίτσα, όπου μετά από φοβερά και ανήκουστα βασανιστήρια, κατέσφαξαν και τους δύο μαζί. Τα πτώματά τους κατακερματισμένα ευρέθησαν σε μια χαράδρα]

Νικόλαος Καράπας ὁ δάσκαλος, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Ἀλλάλη Ευβοίας (1/6, +1944) [Την 1ην Ιουνίου 1944 οι κομμουνισταί τον εδολοφόνησαν κτυπώντας τον με ρόπαλο]

ΙΟΥΝΙΟΣ 2

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Lyons Γαλλίας (2/6)

Νικηφόρος Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, εἰκονόφιλος ὁμολογητής (13/3 ἑορτή καί 2/6 κοίμησι, +839) [13/3 ἀνακομιδή λειψάνων]

48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ποθεινός/Φωτεινός 1ος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας, ἱερομάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἀλέξανδρος ὁ νεοβαπτιστής/νεοφώτιστος, ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας, ἀπό Ἑλλάδα (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177) {*ΧΑΙΡΕ: No. 184}

Ἄτταλος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βιβλίς ἁγία μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ματοῦρος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ποντικός 15χρονος παιδομάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Σάκτος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἐπάγαθος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἐπιπόδιος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βλανδίνη ἡ δούλη καί ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βίττιος/Ἐπάγαθος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἀλκιβιάδης μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἔρασμος Ἰσαπόστολος, ἱερομάρτυς, στή Χερμελία τῆς Ὀχρίδος (Ohrid) Σκοπίων (2/6, +284-304)

20.000 μάρτυρες στήν Ἑρμούπολι τοῦ Ἰλλυρικοῦ, διά τοῦ Ἁγ. Ἑράσμου πιστεύσαντες (2/6, +305-311)

Ἰωάννης μεγαλομάρτυς στήν Σουτσεάβα Ρουμανίας (24/6, +1330) [μεταφ. λειψ. 2/6]

Ἰωάννης μεγαλομάρτυς στή Βελιγράδι Σερβίας, ἀπό Ρωσίας (2/6, +? αἰ.)

Ἀδάλγης ὅσιος ἱεραπόστολος Arraw καί Laon Γαλλίας, ἱδρ. Μονῆς στήν Thierarche Γαλλίας, ἀπό Ἰρλανδία (2/6, +686)

Εὐγένιος Α΄, Ἐπίσκοπος Ρώμης (2/6, +657)

38 μάρτυρες στή Λουτρό βληθέντες (2/6, +? αἰ.)

Μητέρα καί 3 τέκνα, μάρτυρες (2/6, +? αἰ.)

Μαρίνος ὁ κατά κόσμον Βαάνος, ὅσιος (2/6, +? αἰ.)

Νικόλαος ὁ προσκηνητής, διά Χριστόν σαλός, ὅσιος στήν Trani Ἰταλίας, ἀπό Ἑλλάδα (2/6, +1094)

Ἰωάννης ὁ Τραπεζούντιος, νεομάρτυς στό Ἀσπροκάστρο (σημ. Ἄκκερμαν) (2/6 καί 12/6, +1492)

Δημήτριος νεομάρτυς ἀπό Φιλαδελφείας (2/6, +1657)

Κωνσταντίνος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ ἀπό Ἀγαρηνῶν, ὁσιομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι ἀπό Ὑψηλομέτωπο Λέσβου (2/6, +1819)

Ὄντο Ἐπίσκοπος Canterbury Ἀγγλίας (2/6, +959)

Ἔρασμος Ἐπίσκοπος Formiae Ἰταλίας, ἱερομάρτυς (2/6, +303)

Bodfan/Μπότβαν ὁ “μετανοεῖτε”, ὅσιος ἐρημίτης στό νησί Bardsey Οὐαλλίας, ἀδελφός Ἁγ. Γκουΐνιν (2/1 καί 2/6, +6ος αἰ.)

Μπέρθα, 1η Χριστιανή βασίλισσα Δ. Σαξόνων, πριγκίπισσα ἀπό Γαλλία (2/6, +597)

Μαρίνος μάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι (2/6, +? αἰ.)

ΙΟΥΝΙΟΣ 3

Κέβιν ὁ θαυματουργός, ὁ ἐρημίτης τῆς φύσης, ὁ ἅγιος τῆς βαθιᾶς προσευχῆς καί τῆς ἀγάπης, ὅσιος ἱδρυτής καί ἡγούμενος Μονῆς καί ἐρημίτης στήν κοιλάδα τῶν δύο λιμνῶν, τῆς Κάτω καί τῆς Ἄνω Λίμνης, στό Glendalough Ἰρλανδίας [κοιμήθηκε 120 ἐτῶν – προστάτης ἐγκύων καί λεχώνων, δενδροκόμων, κτηνοτρόφων, κτηνιάτρων καί προστάτης τοῦ περιβάλλοντος τῆς Ἰρλανδίας] (3/6, +618) {ΧΑΙΡΕ No.: 107}

Λουκιλλιανός καί τά σύν αὐτό 4 νήπια Διονύσιος, Κλαύδιος, Παῦλος καί Ὑπάτιος καί Παύλη ἡ παρθένομάρτυς, μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας3/6, +270)

Γερμανός Ἐπίσκοπος Isle of Man Σκωτίας καί Ἰσαπόστολος Peel τοῦ Isle of Man Σκωτίας, ἀνηψιός Ἁγ. Πατρικίου Ἰσαποστόλου Ἰρλανδίας, ἀπό Βρετάνη Γαλλίας (3/6, 3/7 καί 1/10, +475)

Ὀλιβία μάρτυς στή Ρώμη (3/6, +? αἰ.)

Γλουνσχαλλάιχος ὅσιος στή Glendalough Ἰρλανδίας (3/6, +7ος αἰ.)

Δαβίνος ὅσιος στή Lucca Ἰταλίας (3/6, +1051)

Ἰσαάκ ὁσιομάρτυς στήν Tabanos Ἱσπανίας (3/6, +852)

Ἀθανάσιος τοῦ Τραϊανοῦ, ὁ θαυματουργός, ὅσιος στήν Κιλικία Μ. Ἀσίας (3/6, +? αἰ.)

Κλοτίλδη βασίλισσα Γαλλίας, ὅσία στή Lyons Γαλλίας (3/6, +545)

Ἱερία ἡ χήρα, ὁσία στή Μεσοποταμία Ἰράκ (3/6, +? αἰ.)

Δημήτριος πρίγκηπας-Μεγάλος Δούκας τῆς Μόσχας Ρωσίας, ὁ θαυματουργός (15/5 καί 3/6, +1591)

Πάππος, πατήρ ἀρετῶν θυγατέρων, ὅσιος (3/6, +? αἰ.)

Γενέσιος Ἐπίσκοπος Clermont Γαλλίας (3/6, +662)

Κομινός μάρτυς στή Lyons Γαλλίας (3/6, +2ος αἰ.)

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Δερκῶν, ἱερομάρτυς (3/6, +1821)

Ἰωσήφ Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ἱερομάρτυς (3/6, +1821)

Ἀχιλλᾶς Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου (3/6, +312)

Λιφάρδος ὅσιος, ἱδρ. Μονῆς στή Meung Sur Loire Γαλλίας (3/6, +550)

Ἱλλαρίων Ἐπίσκοπος Carcassone Γαλλίας (3/6, +4ος αἰ.)

Τύτουαλ (Tudwal) ὅσιος ἐρημίτης στή νήσο Tudwal Οὐαλλίας (3/6, +5ος αἰ.)

Κρόναν ὅσιος στή Glendalough Ἰρλανδίας (3/6, +617)

Γαυσμάρος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Savigny Γαλλίας (3/6, +984)

Περγεντίνος καί Λαυρεντίνος, αὐτάδελφοι μάρτυρες στήν Arezzo Ἰταλίας (3/6, +251)

Λουκιανός ἱερομάρτυς καί οἱ σύν αὐτό Ἰουλιανός καί Μαξιμιανός, μάρτυρες στή Μπωβαί Γαλλίας (3/6, +2ος αἰ.)

ΙΟΥΝΙΟΣ 4

Βουριάνα ὁσία ἐρημίτρια στήν Κορνουάλλη Ἀγγλίας, ἀπό Ἰρλανδία (4/6, +6ος αἰ.)

Μάρθα καί Μαρία, ἀδελφές τοῦ Ἁγ. Λαζάρου τοῦ τετραημέρου καί φίλου τοῦ Χριστοῦ, ἱεραπόστολες Μασσαλίας Γαλλίας μαζί μέ ἀδελφό τους Ἁγ. Λάζαρο τόν τετραήμερο, ἀπό Βηθανία Ἱεροσολήμων (4/6, +1ος αἰ.)

Ἀνδρόνικος Νικόλσκυ, Ἐπίσκοπος Perm Ρωσίας καί πρώην Ἐπίσκοπος Kyoto Ἰαπωνίας, Ἰσαπόστολος Ἰαπωνίας, ἱερομάρτυς στή Ρωσία, ἀπό Ποβόντνεβο τοῦ Yaroslavl Ρωσίας (4/6 καί 7/6, +1918)

Βασίλειος Ἐπίσκοπος Τσερνιγκώφ Οὐκρανίας καί μετ’ αὐτοῦ νεομάρτυρες στή Ρωσία, μετά τοῦ Ἁγ. Ἀνδρονίκου Νικόλσκυ Ἐπισκόπου Perm Ρωσίας καί Ἰσαποστόλου Ἰαπωνίας (4/6 καί 7/6, +1918)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Μακρίνα Βασσοπούλου, ἱδρύτρια καί ἡγουμένη Μονῆς Παναγίας Ὁδηγήτριας στήν Πορταριά Βόλου, ἀπό Χατζηλέρι Σμύρμης Μ. Ἀσίας, μαθήτρια Γέροντος Ἰωσήφ Ἡσυχαστή καί Γέροντος Ἐφραίμ Φιλοθεΐτου Ἰσαποστόλου Ἀμερικῆς ὁ ὁποῖος κατά τήν κοίμησί της τήν εἶδε νά ἀνεβαίνη στόν Παράδεισο (4/6, +1995) <Πηγή: Ἐκδ. Ἱ. Μ. Παναγίας Ὁδηγήτριας, Γερόντισσα Μακρίνα Βασσοπούλου (1921-1995), Λόγια Καρδίας, Πορταριά Βόλου 2012>

Μεθόδιος τῆς Πιετσνόσα Ρωσίας, ὅσιος μοναχός μαθ. Ἁγ. Σεργίου τοῦ Ραντονέζ (4/6, +1392)

Μπέρθα ὁσία ἱδρύτρια καί ἡγουμένη Μονῆς στό Blangy Γαλλίας (4/6 καί 4/7, +725) {ΧΑΙΡΕ No.: 99}

Μητροφάνης 1ος Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (4/6, +327)

Ἀστεῖος/Ἀστείων Ἐπίσκοπος Δυρραχίου Ἀλβανίας, ἱερομάρτυς (4/6 καί 6/7, +98)

Πέτροκ ὁ Ψαλμόστομος, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Bodmin Ἀγγλίας καί Ἐπίσκοπος Πάντ-Στόου Κορνουάλλης Ἀγγλίας, πρίγκιπας ἀπό Οὐαλλία (4/6, +564) [8/10 ἀνακομιδή λειψάνων]

Ζωσιμᾶς Ἐπίσκοπος Cairo (παλαιά Βαβυλῶνα) Αἰγύπτου, ἀπό Κιλικίας (24/1 καί 4/6, +6ος αἰ.)

Κονκόρδιος, μάρτυς στό Spoleto Ἰταλίας (1/1 καί 4/6, +175)

Βαρθολομαῖος Πρεσβύτερος ὅσιος στίς Μονές τοῦ Νέαμτς Ρουμανίας καί τοῦ Σβίρ Ρωσίας (4/6, +1864)

Φίλιππος, Ζωτικός, Ἄτταλος, Εὐτύχης/Εὐτύχιος, Καμάσιος, Κουϊρίνος, Σατορνίνος, Γκαλδοῦνος, Φορτούνιος, Ἰουλία, Νινίτα καί ἄλλοι 25 μάρτυρες στή Νικουλιτσέλ Ρουμανίας (4/6 καί 4/7, +4ος αἰ.)

Ἐλσίαρ, ὅσιος στή Lavedan Γαλλίας (4/6, +1050)

Τίτος ὁ Κωνσταμονίτης-Ἁγιορείτης, ὁσιομάρτυς στή Θεσσαλονίκη, ἀπό Μονῆς Κωνσαμονίτου Ἁγ. Ὄρους (4/6, +1822)

Ἰωάννης ὁσιομάρτυς ἡγούμ. Μονῆς Μοναγρίου τῆς Κύπρου (4/6, +? αἰ.)

Κροϊδανός, Μεδανός καί Δεγανός, ὅσιοι στήν Κορνουάλλη Ἀγγλίας (4/6, +6ος αἰ.)

Ἀλώνιος ὅσιος μοναχός τῆς Σκήτης στήν Αἴγυπτο (4/6, +? αἰ.)

Σοφία ὅσια ἀπό Αἴνου Ἀνατ. Θράκης (4/6, +? αἰ.)

Κλοτίλδα ἡ πριγκίπισσα στήν Tours Γαλλίας (4/6, +545)

Βριάκα ὁσία στήν Κορνουάλλη Ἀγγλίας, ἀπό Ἰρλανδία (4/6, +5ος αἰ.)

Ἀγάπη καί Πίστη οἱ Δίκαιες, ὅσιες ἱδρύτριες τῆς Μονῆς τοῦ Σαμορντίνο Ρωσίας, μαθήτριες Ὁσίου Ἀμβροσίου τῆς Ὄπτινα Ρωσίας (4/6, +1883)

Κουϊρίνος Ἐπίσκοπος Siscia Κροατίας, στή Szombathely Οὐγγαρίας (4/6, +308)

Ὀπτάτος Ἐπίσκοπος Milevis Νουμίδιας τῆς Ἀλγερίας (4/6, +387)

Ἀλδεγρίνος ὅσιος στήν Cluny Γαλλίας (4/6, +939)

Νεννόχα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στό Ploemeur Βρετάνης Γαλλίας, ἀπό Οὐαλλία (4/6, +6ος αἰ.) [καί 1η Κυριακή Αὐγούστου]

Ἐλεάζαρ καί Ναζάριος, ὅσιοι στήν Ὄλονετς Ρωσίας (4/6, +15ος αἰ.)

Ἀλέξανδρος Ἐπίσκοπος Verona Ἰταλίας (4/6, +8ος αἰ.)

Ἐδφρίθος Ἐπίσκοπος Lindisfarne Ἀγγλίας (4/6, +721)

Κλατέος Ἐπίσκοπος Brescia Ἰταλίας (4/6, +64)

Ἀρέτιος καί Δακιανός μάρτυρες στή Ρώμη (4/6, +? αἰ.)

Κουϊρίνος μάρτυς στήν Tivoli Ἰταλίας(4/6, +? αἰ.)

Ρουτίλος καί οἱ σύν αὐτό μάρτυρες στή Sabar Οὐγγαρίας (4/6, +? αἰ.)

Σατουρνίνα παρθενομάρτυς στήν Arras Γαλλίας, ἀπό Γερμανία (4/6, +? αἰ.)

Φροντάσιος, Σεβερίνος, Σεβηριανός καί Σιλανός, μάρτυρες στήν Γαλατία (4/6, +1ος αἰ.)

ΙΟΥΝΙΟΣ 5

Βαλβούργα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν Heidenheim Γερμανίας, ἀπό Ἀγγλία (25/2, καί 5/6 +779) [1/5 ἀνακομιδή λειψάνων]

Δωρόθεος Ἐπίσκοπος Τύρου Λιβάνου, ἱερομάρτυς στή Θράκη [μαρτύρησε 107 ἐτῶν] (5/6 καί 9/10, +362)

Θεόδωρος Ἐπίσκοπος Τύρου Λιβάνου, ἱερομάρτυς (5/6, +? αἰ.)

Βονιφάτιος Ἐπίσκοπος Mainz Γερμανίας, Ἰσαπόστολος Γερμανίας καί Ὁλλανδίας, ἱερομάρτυς στό Dokkum Ὁλλανδίας, ἀπό Exeter Ἀγγλίας καί οἱ μετ’ αὐτοῦ 37 μάρτυρες (5/6, +754)

Παῦλος Ἐπίσκοπος, Ἔοβαν Ἐπίσκοπος, 3 Πρεσβύτεροι, 3 Διάκονοι ἱερομάρτυρες καί 40 μάρτυρες, συμμάρτυρες Ἁγ. Βονιφατίου στή Dokkum Ὁλλανδίας (5/6, +754)

Βακκάρος, Γουνδεκάρος, Ἐλλεχέρος καί Χαθαβοῦλφος, ἱεραπόστολοι ὁσιομάρτυρες, συμμάρτυρες Ἁγ. Βονιφατίου στή Dokkum Ὁλλανδίας (5/6, +754)

Δωρόθεος ὅσιος μοναχός στήν Θηβαΐδα Αἰγύπτου (5/6, +? αἰ.)

Ἀδαλάρος ἱεραπόστολος μάρτυς στή Dokkum Ὁλλανδίας (5/6, +755)

Βουρχάρδος Ἐπίσκοπος Wurzburg Γερμανίας, ἀπό Ἀγγλία (5/6, +754)

10 μάρτυρες στήν Αἴγυπτο: Λεωνίδας ὁ πατέρας τοῦ Ὠριγένους, Ἀπόλλων, Ἄρειος, Γόργιος, Εἰρήνη, Μαρκιανός, Νίκανδρος, Πάμβων, Σεληνιάς καί Ὑπερέχιος (5/6, +305-311)

Βερτράνδος Ἐπίσκοπος Le Mans Γαλλίας (5/6, +623)

Κόνων μάρτυς ἀπό Ρώμη (5/6, +? αἰ.)

Θεόδωρος ὁ θαυματουργός, ὅσιος ἐρημίτης στήν Ἰορδάνη Παλαιστίνης (5/6, +583) %

Νόννος μάρτυς (5/6, +? αἰ.)

Μεϊνγουέρκος Ἐπίσκοπος Paderborn Γερμανίας (5/6, +1036)

Φήλιξ ὁσιομάρτυς στή Fritzlar Γερμανίας (5/6, +790)

Χριστόφορος μάρτυς ἀπό Ρώμη (5/6, +? αἰ.)

Θεόδωρος ὁ δούκας καί ὁ υἱός του Ἰωάννης, μάρτυρες στήν Κιέβο Οὐκρανίας (5/6, +980)

Γαβριήλ ὅσιος μοναχός, πρώην Ἰγκόρ ἡγέμονας τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (5/6, +1150)

Κωνσταντίνος Ἐπίσκοπος Κιέβου Οὐκρανίας (5/6, +1159)

Βασίλειος Ἐπίσκοπος Ryazan καί Μούρ Ρωσίας καί τά τέκνα του (12/4, 21/5, 5/6, 10/6 μνήμη, 3/7 καί 10/7, +1295)

Πέτρος ὅσιος μοναχός στήν Κορίσα Κοσόβου Σερβίας (5/6, +1270)

Μᾶρκος νεομάρτυς στή Χίο, ἀπό Σμύρνης (5/6, +1801) [κατά σαρκικῶν]

Τύτνο/Τουδγουάλος/Τοῦδνος (Tudno) ὁ σπηλαιώτης ὅσιος ἐρημίτης στό Llandudno Οὐαλλίας καί Ἐπίσκοπος Treguier Γαλλίας, ἀπό Οὐαλλία (5/6 καί 31/11, +560)

Φλωρέντιος, Ἰουλιανός, Κυριακός, Μαρκελλίνος καί Φαυστινός, μάρτυρες στήν Perugia Ἰταλίας (5/6, +250)

Σάνκτιος μάρτυς στήν Cordoba Ἱσπανίας, ἀπό Γαλλία [μαρτύρησε ἀπό Μουσουλμάνους] (5/6, +851)

Ἀνούβιος ὅσιος ὁμολογητής ἀναχωρητής στήν Αἰγύπτο (5/6, +5ος αἰ.)

Θεόδωρος Γιαροσλάβιτς, πρίγκηπας Novgorod Ρωσίας, ἀδελφός Ἀλεξάνδρου Νιέφσκυ (5/6, +1233) #

Ἰωνᾶς, ὅσιος μοναχός στήν Πετρόμα τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (5/6 καί 12/6, +1566)

Βασσιανός, ὅσιος μοναχός στήν Πετρόμα τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (5/6 καί 12/6, +1599)

Ἡλίδιος Ἐπίσκοπος Clermont Γαλλίας (5/6, +385)

ΙΟΥΝΙΟΣ 6

Ἰάρλαθος Ἐπίσκοπος Tuam Ἰρλανδίας (6/6, +550) {ΧΑΙΡΕ No.: 350}

Ραφαήλ Σεϊσένκο, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς τῆς Μονῆς Ὄπτινα Ρωσίας [20 χρόνια σέ στρατόπεδα συγκεντρώσεως] (6/6 καί 19/6, +1957) [ἀνακύρηξι ἁγιότητος 2006] <Πηγή: Πέτρου Μπότση, Ἱερομάρτυρας Ραφαήλ τῆς Ὄπτινα, Ἀθήνα 2013>

Ἱλαρίων ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς Δαλμάτων Κωνσταντινουπόλεως, ὁμολογητής (6/6, +845)

Βησσαρίων ὁ θαυματουργός, ὅσιος στήν Αἴγυπτο (6/6, +466)

Ἰωνᾶς ὅσιος τοῦ Κλίμνετς, μοναχός (6/6, +1534)

Ζηναΐς ἡ θαυματουργός μάρτυς καί 5 παρθενομάρτυρες στήν Καισάρεια Παλαιστίνης: Βαλερία/Γαλερία, Κυρία, Μάρθα, Μαρία καί Μαρκία (6/6 καί 7/6, +304)

Γελάσιος μάρτυς (6/6, +? αἰ.)

Εὐστόργιος Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας (6/6, +518)

Ἰωάννης στήν Verona Ἰταλίας (6/6, +7ος αἰ.)

Ἀνούβ ὁ σημειοφόρος, ὅσιος μοναχός στήν Αἴγυπτο (6/6, +? αἰ.)

Φωτᾶς ὅσιος μοναχός (6/6, +? αἰ.) [Ἁγιολόγιο Ἱεροσολύμων]

Ἀγοβάρδος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας (6/6, +840)

Ρομουάλδος ὅσιος στήν Classe Ἰταλίας (6/6, +1027)

Κεράτιος Ἐπίσκοπος Grenoble Γαλλίας (6/6, +455)

Μιχαήλ ὁ κηπουρός, νεομάρτυς (6/6, +1770)

Κλαύδιος Ἐπίσκοπος Besancon Γαλλίας (6/6, +699)

Ἰωνᾶς Ἐπίσκοπος Perm Ρωσίας (29/1, +1470) [6/6 ἀνακομιδή λειψάνων]

Βασίλειος μάρτυς στή Μανγκαζέα Σιβηρίας Ρωσίας (23/3 καί 6/6, +1602)

Ἀρχελάη/Ἀρχελαΐς, Θέκλα καί Σουσάννα, παρθενομάρτυρες στό Salerno Ἰταλίας (18/1, 6/6 καί 18/6, +293)

Ἀλέξανδρος Ἐπίσκοπος Fiesoli Ἰταλίας (6/6, +590)

Βαρλαάμ ὅσιος σέ Μονή στό Χουτίν τοῦ Novgorod Ρωσίας (1/6, 6/11, +1192) [ἀνακομιδή λειψ 6/6]

Κουρβάλος Ἐπίσκοπος ἀπό Οὐαλλία, ἱδρ. Μονῶν στήν Κορνουάλλη καί Devon Ἀγγλίας (6/6, +6ος αἰ.)

Βικτωρίνος Ἐπίσκοπος San Severino Ἰταλίας (6/6 καί 8/6, +543)

Ἀμάντιος Ἐπίσκοπος Noyon Γαλλίας, Ἀλέξανδρος Πρεσβύτερος καί οἱ σύν αὐτό μάρτυρες στήν Cannes Γαλλίας (6/6, +? αἰ.)

Ἀρτέμιος, Κανδίδα ἡ σύζυγός του καί Παυλίνα ἡ θυγατέρα τους, μάρτυρες στή Ρώμη (6/6, +302)

Κόκκα ὁ στό Kilcock Ἰρλανδίας (6/6, +? αἰ.)

Βικέντιος Ἐπίσκοπος Bevagna Ἰταλίας, ἱερομάρτυς (6/6, +303)

Ἄτταλος ὅσιος μοχαχός (6/6, +? αἰ.)

Παΐσιος ὅσιος μοναχός στήν Οὐγκλίτς Ρωσίας (6/6, +1504)

ΙΟΥΝΙΟΣ 6

222 Κινέζοι Πρωτομάρτυρες τῆς Κίνας, νεομάρτυρες στό Πεκίνο Κίνας, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν ἀπ’ τούς Βουδιστές Boxers (7-11/6 μαρτύριο καί 11/6 μνήμη, +1900) {*ΧΑΙΡΕ No.: 108, 146}

Ἠσαΐας Τσί-Σούνγκ ὁ Πρωτομάρτυς τῆς Κίνας, μάρτυς στό Πεκίνο Κίνας, 23χρονος υἱός Ἁγ. Μητροφάνη καί Τατιάνης Τσί-Σούνγκ, ἀπό τῶν 222 Πρωτομαρτύρων τῆς Κίνας (7/6 μαρτύριο καί 11/6 μνήμη, +1900)

Παναγής/Παναγιώτης/Παΐσιος ὁ Μπασιάς, Πρεσβύτερος ὅσιος στή Μονή Ἁγ. Σπυρίδωνος Κεφαλληνίας καί διά Χριστόν σαλός, ἀπό Ληξουρίου Κεφαλληνίας (7/6, +1888)

Μάρκελλος Ἐπίσκοπος Ρώμης, Σισίνος Διάκονος, Κυριακός Διάκονος, ἱερομάρτυρες στή Ρώμη καί οἱ μετ’ αὐτῶν μάρτυρες (7/6 καί 16/6, +309)

Σμάραγδος, Λάργος, Ἀπρονιανός, Παππίας, Μαῦρος, Κρεσκεντιανός, μάρτυρες στή Ρώμη, μετά τοῦ Ἁγ. ἱερομάρτυρος Μαρκέλλου Ἐπισκόπου Ρώμης (7/6 καί 16/6, +309)

Πρίσκιλλα, Λουκίνη καί Ἀρτεμία ἡ πριγκίπισσα, μάρτυρες στή Ρώμη, μετά τοῦ Ἁγ. ἱερομάρτυρος Μαρκέλλου Ἐπισκόπου Ρώμης (7/6 καί 16/6, +309)

Ζηναΐς ἡ θαυματουργός μάρτυς καί 5 παρθενομάρτυρες στήν Καισάρεια Παλαιστίνης: Βαλερία/Γαλερία, Κυρία, Μάρθα, Μαρία καί Μαρκία (6/6 καί 7/6, +304)

Ἀνδρόνικος Νικόλσκυ, Ἐπίσκοπος Perm Ρωσίας καί πρώην Ἐπίσκοπος Kyoto Ἰαπωνίας, Ἰσαπόστολος Ἰαπωνίας, ἱερομάρτυς στή Ρωσία, ἀπό Ποβόντνεβο τοῦ Yaroslavl Ρωσίας (4/6 καί 7/6, +1918)

Βασίλειος Ἐπίσκοπος Τσερνιγκώφ Οὐκρανίας καί μετ’ αὐτοῦ νεομάρτυρες στή Ρωσία, μετά τοῦ Ἁγ. Ἀνδρονίκου Νικόλσκυ Ἐπισκόπου Perm Ρωσίας καί Ἰσαποστόλου Ἰαπωνίας (4/6 καί 7/6, +1918)

Θεόδοτος μάρτυς στήν Αγκυρα Μ. Ἀσίας, ἀνηψιός Ἁγ. Τεκούσης (18/5 καί 7/6, +303)

Ὤδω ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Massay (7/6, +967)

Δεοχάρος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Herriedom Γερμανίας (7/6, +847)

Αἰσία καί Σωσάννα μάρτυρες στήν Taormina (=παλαιό Ταυρομενίο) Σικελίας, μαθήτριες Ἁγ. Παγκρατίου Ἐπισκόπου Taormina Σικελίας (7/6, +1ος αἰ.)

Ἰωάννης καί Ταράσιος, μάρτυρες (7/6, +? αἰ.)

Λυκαρίων μάρτυς στήν Ἑρμούπολι Αἰγύπτου (7/6, +? αἰ.)

Βούλφης Πρεσβύτερος ὅσιος ἐρημίτης στήν Abberille Γαλλίας (7/6, +643)

Ποταμιαίνη ἁγία μάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (7/6, +3ος αἰ.) [κατά σαρκικῶν]

Ἄνθιμος Πρεσβύτερος ὅσιος (7/6, +? αἰ.)

Φήλιξ μάρτυς ἀπό Σωλιέν Γαλλίας (7/6, +? αἰ.)

Πέτρος Πρεσβύτερος καί Οὐαλλαβόνσος Διάκονος, ἱερομάρτυρες στήν Cordoba Ἱσπανίας (7/6, +851)

Σαβίνιαν, Οὐϊστρεμοῦνδος καί Χαβέντιος, ὁσιομάρτυρες στήν Cordoba Ἱσπανίας (7/6, +851)

Ἱερεμίας μάρτυς στήν Cordoba Ἱσπανίας (7/6, +851)

Μεριαδέκος Ἐπίσκοπος Vannes Γαλλίας, ἀπό Οὐαλλία (7/6, +886)

Κόλμαν 1ος Ἐπίσκοπος Dromore Ἰρλανδίας (7/6, +610)

Ἀβεντίνος ὁσιομάρτυς ἐρημ. στή Larboush Γαλλίας (7/6, +732)

Ἀντώνιος Ἰβάνοβιτς, ὁ διά Χριστόν σαλός στή Ρωσία (7/6, +1832)

Βαλερία μάρτυς στή Limoges Γαλλίας (7/6 καί 9/12, +? αἰ.)

Ἀντώνιος/Ἀβραάμ τῆς Κόγια (7/6, +1634)

Δανιήλ τῆς Σκήτης, ὅσιος μοναχός στήν Αἴγυπτο (7/6, +5ος αἰ.)

Σεβαστιανή ἡ θαυματουργός, ὁσία (7/6, +? αἰ.)

Στέφανος Πρεσβύτερος ὅσιος (7/6, +? αἰ.)

Ἀνατόλιος ὁ Ἱεροσολυμίτης καί Σιναΐτης, ἀπό Ραϊθώ Σινᾶ Αἰγύπτου καί Ἀνδρέας ἀββάς τῆς Ραιθώ ὁ ὁποῖος ἔβγαζε δαιμόνια, ὅσιοι μαθητές Ἁγ. Εὐθυμίου τοῦ Μέγα στήν Παλαιστίνη (21/2, 26/3, 26/4 καί 7/6, +5ος αἰ.) [Σύναξι, Τετάρτη τοῦ Πάσχα]

Στέφανος καί Ἄνθιμος (7/6, +? αἰ.)

ΙΟΥΝΙΟΣ 8

222 Κινέζοι Πρωτομάρτυρες τῆς Κίνας, νεομάρτυρες στό Πεκίνο Κίνας, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν ἀπ’ τούς Βουδιστές Boxers (7-11/6 μαρτύριο καί 11/6 μνήμη, +1900) {*ΧΑΙΡΕ No.: 108, 146}

Θεόδωρος ὁ στρατηλάτης, μεγαλομάρτυς, ἀπό Εὐχαΐτων Γαλατίας Μ. Ἀσίας (8/2, +319) [ἀνακομιδή λειψάνων 8/6]

Καλλιόπη μάρτυς (8/6, +250) [κατά σαρκικῶν πειρασμῶν] {Πολλοί νέοι, θαμπωμένοι ἀπ’ τά ὁμορφιά της, προσπάθησαν νά τή δελεάσουν μέ διάφορους τρόπους στίς ἡδονές τοῦ κόσμου. Ἡ Ἁγ. Καλλιόπη, ὅμως, ἔμεινε σταθερή στό Χριστό ὅπου καί μαρτύρησε στόν ἄγριο διωγμό ἐπί Δεκίου}

Ἡράκλειος Ἐπίσκοπος Sens Γαλλίας (8/6, +515)

Κλοδοῦλφος Ἐπίσκοπος Metz Γερμανίας (8/6, +696)

Μακκουτίνος στήν Ἰρλανδία (8/6, +7ος αἰ.)

Μαρκιανός καί Νίκανδρος, μάρτυρες στή Ρουμανία (8/6, +? αἰ.)

Ἀθρές ὅσιος μοναχός στή Νιτρία Αἰγύπτου (8/6, +? αἰ.)

Μᾶρκος μάρτυς (8/6, +? αἰ.)

Σωκράτης Καράπας, 18χρονος μαθητής νεομάρτυρας στήν Ἑλλάδα (8/6, +1944) [18 ετών, μαθητής. Την 8η Ιουνίου 1944, ἄθεοι κομμουνιστές τον κατακομμάτιασαν με μαχαίρια. Το έγκλημά του; Ήταν γιος ιερέα!]

Μαξιμίνος 1ος Ἐπίσκοπος Aix Γαλλίας (8/6, +1ος αἰ.)

Λεβανός στήν Κορνουάλλη Ἀγγλίας (8/6, +6ος αἰ.)

Μελανία/Μελάνη ἡ Παλαιά, ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στήν Ὄρος Ἐλαιῶν τῆς Ἱερουσαλήμ, ἀπό Ρώμη, γιαγιά Ἁγ. Μελανίας/Μελάνης τῆς Νέας (8/6, +342-410)

Εὐσταδιόλα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στή Moyenmoutier Γαλλίας (8/6, +690)

Σύρα ὁσία ἐρημίτρια στή Γαλλία (8/6, +7ος αἰ.)

Βαρλαάμ Ριασέντεφ, Ἐπίσκοπος ἱερομάρτυς (8/6, +1942)

Ναυκράτιος ὁ Στουδίτης, ὅσιος μοναχός ὁμολογητής στή Μονή Στουδίου στήν Κωνσταντινούπολι (18/4 καί 8/6, +9ος αἰ.)

Παῦλος ὁμολογητής στή Μαϊουμά Γάζας, ὅσιος (8/6, +? αἰ.)

Θεόδωρος Ἐπίσκοπος Rostov καί Suzdal Ρωσίας (8/6, +1023)

Βασίλειος καί Κωνσταντίνος οἱ Βσεβολόντοβιτς, βασιλεῖς τοῦ Yaroslavl Ρωσίας (3/7, +13ος αἰ.) [8/6 εὕρεσι λειψάνων]

Σαλλουστιανός μάρτυς στήν Σαρδηνία Ἰταλίας (8/6, +? αἰ.)

Εὔγκρατος ὁ θαυματουργός, ὅσιος ἐρημίτης στή νήσο Anglesey Οὐαλλίας καί ἡγούμενος Μονῆς στό Plumergat Βρετάνης Γαλλίας, ἀδελφός Ἁγ. Γίλδα (8/1 καί 8/6, +595)

Βικτωρίνος Ἐπίσκοπος San Severino Ἰταλίας (6/6 καί 8/6, +543)

Θεοφάνης νεομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι (8/6, +1599)

Ἐφραίμ Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας Συρίας (8/6, +545)

Ζωσιμᾶς μάρτυς στή Συρία (Φοινίκη) (8/6, +6ος αἰ.)

Ἡσύχιος μάρτυς στή Ρουμανία (8/6, +298)

Θεόφιλος ὅσιος στή Λούγκα καί Ὀμούτς, μαθητές Ἀρσενίου τοῦ Κόνεβιτς τῶν Νήσων Βαλαάμ Φιλλανδίας-Ρωσίας (8/6, +15ος αἰ. [1412])

Γερμανός Ριασέντσεφ, Ἐπίσκοπος ἱερομάρτυς (8/6, +1937)

ΙΟΥΝΙΟΣ 9

222 Κινέζοι Πρωτομάρτυρες τῆς Κίνας, νεομάρτυρες στό Πεκίνο Κίνας, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν ἀπ’ τούς Βουδιστές Boxers (7-11/6 μαρτύριο καί 11/6 μνήμη, +1900) {*ΧΑΙΡΕ No.: 108, 146}

Κύριλλος Ἐπίσκοπος Ἀλεξάνδρειας Αἰγύπτου (18/1 ἑορτή καί 9/6, +444) [18/1 ἑορτή καί σύναξι μαζί μέ Ἅγ. Ἀθανάσιο τό Μέγα]

Ἀλέξιος Μετσώφ, Πρεσβύτερος “ὁ στάρετς ἐν τῶ κόσμῳ”, Πνευματικός Πατέρας στή Μόσχα Ρωσίας (9/6, +1923)

Κολούμπα Ἰσαπόστολος Σκωτίας, ἱδρ. Μονῆς τῆς Νήσου Iona Σκωτίας, ἀπό Ἰρλανδία [προστάτης ποιητῶν, ζωγράφων, βασιλέων, κυβερνώντων] (9/6, +597)

Ἀλέξανδρος Ἐπίσκοπος Προύσης Μ. Ἀσίας, ἱερομάρτυς (9/6, +? αἰ.)

Κουμμιανός Ἐπίσκοπος, ὅσιος στό Bobbio Ἰταλίας, ἀπό Ἰρλανδία (9/6, +8ος αἰ.)

Μπόθεν/Βάιθιν ὅσιος 2ος ἡγούμενος Μονῆς τῆς νήσου Iona Σκωτίας (9/6, +600)

Διομήδης, Ὀρέστης καί Ρόδων, μάρτυρες (9/6, +? αἰ.)

5 Κανονικές παρθένες: Ἐναθᾶ, Θέκλα, Μάρθα, Μαριάμνη καί Μαρία, ὁσιομάρτυρες στήν Περσία, ὑπό Παύλου τοῦ πρεσβυτέρου τους (9/6 καί 26/9, +4ος αἰ.)

3 παρθενομάρτυρες στή Χίο (9/6, +? αἰ.)

Ἠλίας Ἀλέξιος, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στά Κτημένια Εὐρυτανίας (9/6, +1947) [Εφονεύθη υπό των σφαγέων κομμουνιστοσυμμοριτών του καπετάν Γιώτη στις 9 Ιουνίου 1947 κατά την επίθεσι των προδοτών εναντίον του χωριού του και ενώ προσπαθούσε να προφυλάξη τις γυναίκες και τα παιδιά από τα πυρά των συμμοριτών του «Δημοκρατικού Στρατού»]

Βιτάλιος Πρεσβύτερος ὅσιος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (9/6, +1856)

Κύριλλος ὁ θαυματουργός, ὅσιος στή Μπιελοζέρσκ τῆς Λευκῆς Λίμνης τῆς Ρωσίας (9/6, +? αἰ.)

Φιλικιανός καί Πρίμος, μάρτυρες στή Ρώμη (9/6, +286)

Κύρος ὅσιος (9/6, +? αἰ.)

Ἀλέξανδρος στήν Κούστα τῆς Vologda Ρωσίας (9/6, +1439)

Ραφαήλ ὅσιος μοναχός στήν Ἀγκάπια Ρουμανίας (9/6, +16ος αἰ.)

Βικέντιος Διάκονος ἱερομάρτυς στήν Agen Γαλλίας (9/6, +292)

5 Κανονικές Παρθένες (9/6, +11ος αἰ.) [Ἁγιολόγιο Ρεθύμνου Κρήτης]

Ἀνανίας μάρτυς (9/6, +? αἰ.)

Κύριλλος ὅσιος εν Βέλκ/Βάζε τῆς Vologda Ρωσίας (9/6, +15ος αἰ.)

ΙΟΥΝΙΟΣ 10

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων Ἀθωνιτῶν ὁσιομαρτύρων στή Θεσσαλονίκη 1821-1823 (10/6)

Θεοφάνης καί Πανσέμνη ἡ πρώην πόρνη, ὅσιοι στήν Ἀντιόχεια Συρίας [κατά σαρκικῶν πειρασμῶν] (10/6, +369) [Γιά νά τήν βγάλη ἀπ’ τό πορνεῖο τῆς εἶπε νά βαπτισθῆ Χριστιανή καί νά παντρευτοῦν καί ἐκείνη κατά τήν κατήχησί της τῆς πίστεψε πραγματικά καί μετά τή Βάπτισι ἔγινε ἀσκήτρια καί ἁγίασε]

222 Κινέζοι Πρωτομάρτυρες τῆς Κίνας, νεομάρτυρες στό Πεκίνο Κίνας, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν ἀπ’ τούς Βουδιστές Boxers (7-11/6 μαρτύριο καί 11/6 μνήμη, +1900) {*ΧΑΙΡΕ No.: 108, 146}

Μητροφάνης Τσί-Σούνγκ Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Πεκίνο Κίνας, 1ος Κινέζος Ἱερέας, ἀπ’ τούς 222 Πρωτομάρτυρες τῆς Κίνας, μαθητής Ἁγ. Νικολάου Κασάτκιν Ἰσαποστόλου Ἰαπωνίας (10/6 μαρτύριο καί 11/6 μνήμη, +1900) {*ΧΑΙΡΕ No.: 139}

33 Λαυρεῶτες-Ἁγιορεῖτες ὁσιομάρτυρες στή Θεσσαλονίκη, ἀπό Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους (10/6 σύναξι, +1821-1823)

13 Γρηγοριάτες-Ἀγιορεῖτες ὁσιομάρτυρες στή Θεσσαλονίκη, ἀπό Μονῆς Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους (10/6 σύναξι, +1821-1823)

Πρεσβύτεροι ἱερομάρτυρες Λαυριῶτες-Ἁγιορεῖτες τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας στήν Θεσσαλονίκη τό 1823:  Παΐσιος, Γεράσιμος, Παρθένιος, Θεοδόσιος, Θεοδώρητος, Ἰωαννίκιος, Νικηφόρος, Συμεών, Νεόφυτος, Κύριλλος, Ἡσαΐας, Θεόκλητος, Ἀβραάμιος, Ἰάκωβος, Δαυΐδ, Ἡσαΐας, Παρθένιος καί Γρηγόριος (10/6 σύναξι, +1823) [μνήμη Σύναξι Ἁγίων Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους] <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Μοναχοί Ὁσιομάρτυρες Λαυριῶτες-Ἁγιορεῖτες τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας στήν Θεσσαλονίκη τό 1823: Ἀνανίας, Γρηγόριος (Α΄), Γρηγόριος (Β΄), Παχώμιος, Νικάνωρ, Δαυΐδ, Θεόκλητος, Μακάριος καί Σεραφείμ (10/6 σύναξι, +1823) [μνήμη Σύναξι Ἁγίων Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους] <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Ἀλέξανδρος καί Ἀντωνίνα ἡ παρθενομάρτυς, μάρτυρες στήν Κωνσταντινούπολι (10/6, +313) [κατά σαρκικῶν] {Τήν Ἅγ. Ἀντωνίνα τήν ἔβαλαν σέ πορνεῖο γιά νά διεφθαρῆ καί ὁ Ἁγ. Ἀλέξανδρος κάποιος Χριστιανός μπῆκε καί τήν φυγάδευσε μέ δικά του ροῦχα ὅπου τούς συλλάβανε καί μαρτύρησαν}

Σάββας ὁ ἀπλός, ὁ Κωνσταμονίτης-Ἁγιορείτης, ὁσιομάρτυς στή Θεσσαλονίκη, ἀπό Μονῆς Κωνσταμονίτου Ἁγ. Ὄρους (10/6, +1822)

Ἰωάννης Ἐπίσκοπος Tobolsk Ρωσίας, Ἰσαπόστολος Σιβηρίας καί Κίνας, ὀργάνωσε τήν 1η Ἱεραποστολή στήν Κίνα, συγγραφέας πνευματικῶν ἔργων, ποιητής καί μεταφραστής, ἀπό Νεγίν τοῦ Τσερνιγκώφ Οὐκρανίας [συγγένης Ἁγ. Ἰωάννη Μαξίμοβιτς Ἐπισκόπου San Fransisco τῆς California ΗΠΑ, ἀπ’ τόν ὁποῖο ὁ  Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Μαξίμοβιτς τῆς California πῆρε τό ὄνομά του] (10/6, +1715)

Νεανίσκος ὁ σοφώτατος, μάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (10/6, +? αἰ.)

Τιμόθεος Ἐπίσκοπος Προύσης Μ. Ἀσίας, ἱερομάρτυς (10/6, +361)

Ἀλέξιος Ἐπίσκοπος Βιθυνίας Μ. Ἀσίας, ὅσιος (10/6, +? αἰ.)

Σέργιος ὅσιος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (10/6, +1860)

Λανδέρικος ὅσιος στή Novalese Ἰταλίας (10/6, +1050)

Κανίδος ὅσιος μοναχός στήν Καππαδοκία (10/6, +4ος αἰ.)

Βασίλειος Ἐπίσκοπος Ryazan καί Μούρ Ρωσίας καί τά τέκνα του (12/4, 21/5, 5/6, 10/6 μνήμη, 3/7 καί 10/7, +1295)

Ἰθάμαρ Ἐπίσκοπος Rochester Ἀγγλίας, 1ος Ἄγγλος Ἐπίσκοπος (10/6, +656)

Μπαρντώ Ἐπίσκοπος Mainz Γερμανίας (10/6, +1053) [προστάτης τῶν ζώων]

Λανδέρικος Ἐπίσκοπος Παρισίου Γαλλίας, ἱδρυτής τοῦ 1ου Νοσοκομείου στό Παρίσι (10/6, +661)

Ἰλλαδάνος Ἐπίσκοπος Rathlihen Ἰρλανδίας (10/6, +6ος αἰ.)

Κενσούριος Ἐπίσκοπος Auxerre Γαλλίας (10/6, +486)

Ναούμ ὅσιος Στάρετς τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (10/6, + 1832)

Βαρλαάμ Ἐπίσκοπος Tobolsk Ρωσίας (10/6 καί 27/12 κοίμησι, +1802)

Ἐβερμοῦνδος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Fontenay-Louret Γαλλίας (10/6, +720)

Μάξιμος Ἐπίσκοπος Naples Ἰταλίας, ἱερομάρτυς (10/6, +4ος αἰ.)

Πατρίκιος 2ος Ἐπίσκοπος Ἰρλανδίας, Ἰσαπόστολος Ἰρλανδίας, ἱδρυτής καί 1ος Ἐπίσκοπος Armagh Ἰρλανδίας, ἀπό Ἀγγλία (17/3, +461) [ἀνακομιδή λειψάνων 10/6]

Γετούλιος, Καιρεάλης, Ἀμάντιος καί Πριμιτίβος, μάρτυρες στήν Tivoli Ἰταλίας (10/6, +120)

Μαυρίνος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Cologne Γερμανίας (10/6, +? αἰ.)

Ὀλιβία παρθενομάρτυς στό Palermo Σικελίας Ἰταλίας, ἀπό Τύνιδα Τυνησίας (10/6, +? αἰ.)

Ἀπολλώς Ἐπίσκοπος (10/6, +? αἰ.)

Σιλβανός/Σιλουανός ὅσιος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (10/6, +14ος αἰ.)

ΙΟΥΝΙΟΣ 11

Ὑπεραγία Θεοτοκος – Σύναξι τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στό “Ἄδειν”, ἤτοι ἡ ὑπό τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ παράδοσι τοῦ ὕμνου “Ἄξιόν Ἐστιν” (11/6, 980 μ.Χ.) [Ἑορτές Παναγίας: 11/6, 2/7, 15/8, 23/8, 31/8, 7/9, 8/9, 12/9, 1/10 & 28/10] {*ΧΑΙΡΕ No.: βλ. 15/8}

Βαρνάβας/Ἰωσής ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, πρωτόκλητος τῶν 70 Ἀποστόλων, ἱδρ. καί προστάτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Ἀποστολος Ἱερουσαλήμ, Αἰγύπτου, Κύπρου, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἑλβετίας κλπ., ἀδελφός Ἀπ. Ἀριστόβουλου, ἱερομάρτυς στή Σαλαμίνα Κύπρου (11/6, +57) [ἀνακομιδή λειψάνων 25/8 καί σύναξι 4/1]

Ναθαναήλ/Βαρθολομαῖος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος Ἀπόστολος στή Λυδία καί Μυσία Μ. Ἀσίας, Εὐδαίμονα Ἀραβία, Περσία καί Ἰνδία· ἱερομάρτυς στό Derbend (παλαιά Οὐρβανούπολι) Αρμενίας (11/6 ἑορτή καί 22/4, +68) [25/8 ἀνακομιδή λειψάνων καί σύναξι 30/6]

Λουκᾶς Βόινο-Γιασενέτσκι ὁ ἀνάργυρος ἰατρός, Ἐπίσκοπος Sevastopol, Simferopol καί Crimea Οὐκρανίας, ὁμολογητής, ἰατρός χειροῦργος καί καθηγητής Ἰατρικῆς Παν/μίου Τασκένδης Οὐζμπεκιστάν (11/6, +1961) [17/3 ἀνακομιδή λειψάνων] {ΧΑΙΡΕ No.: 112}

222 Κινέζοι Πρωτομάρτυρες τῆς Κίνας, νεομάρτυρες στό Πεκίνο Κίνας, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν ἀπ’ τούς Βουδιστές Boxers (7-11/6 μαρτύριο καί 11/6 μνήμη, +1900) {*ΧΑΙΡΕ No.: 108, 146}

Μητροφάνης Τσί-Σούνγκ Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Πεκίνο Κίνας, 1ος Κινέζος Ἱερέας, ἀπ’ τούς 222 Πρωτομάρτυρες τῆς Κίνας, μαθητής Ἁγ. Νικολάου Κασάτκιν Ἰσαποστόλου Ἰαπωνίας (10/6 μαρτύριο καί 11/6 μνήμη, +1900) {*ΧΑΙΡΕ No.: 139}

Τατιάνη Τσί-Σούνγκ ἡ πρεσβυτέρα του Ἁγ. Μητροφάνη Τσί-Σούνγκ, ἁγία μάρτυς στό Πεκίνο Κίνας, ἀπό τῶν 222 Πρωτομαρτύρων τῆς Κίνας (11/6, +1900)

Ἠσαΐας Τσί-Σούνγκ ὁ Πρωτομάρτυς τῆς Κίνας, μάρτυς στό Πεκίνο Κίνας, 23χρονος υἱός Ἁγ. Μητροφάνη καί Τατιάνης Τσί-Σούνγκ, ἀπό τῶν 222 Πρωτομαρτύρων τῆς Κίνας (7/6 μαρτύριο καί 11/6 μνήμη, +1900)

Ἰωάννης Τσί-Σούνγκ, παιδομάρτυς στό Πεκίνο Κίνας, 7χρονος υἱός Ἁγ. Μητροφάνη καί Τατιάνης Τσί-Σούνγκ, ἀπό τῶν 222 Πρωτομαρτύρων τῆς Κίνας (11/6, +1900) {*ΧΑΙΡΕ No.: 140}

Μαρία ἠ ἀρραβωνιαστικιά τοῦ Ἁγ. Ἠσαΐα Τσί-Σούνγκ, ἁγία μάρτυς στό Πεκίνο Κίνας, ἀπό τῶν 222 Πρωτομαρτύρων τῆς Κίνας (11/6, +1900) {*ΧΑΙΡΕ No.: 149}

Ἴα Γουέν, ἡ δασκάλα τοῦ σχολείου τῆς Ἱεραποστολῆς, ἱεραπόστολος καί νεομάρτυς στό Πεκίνο Κίνας, ἀπό τῶν 222 Πρωτομαρτύρων τῆς Κίνας (11/6, +1900) {*ΧΑΙΡΕ No.: 152}

Κλήμης Κούι-Κίν, μάρτυς στό Πεκίνο Κίνας, ἀπό Albazin Κίνας, ἀπό τῶν 222 Πρωτομαρτύρων τῆς Κίνας (11/6, +1900)

Ἄννα Τσούι, νεομάρτυς στό Πεκίνο Κίνας, ἀπό Albazin Κίνας, ἀπό τῶν 222 Πρωτομαρτύρων τῆς Κίνας (11/6, +1900)

Βίτος Χάι-Τσουάν καί Ματθαῖος Χάι-Τσουάν, αὐτάδελφοι μάρτυρες στό Πεκίνο Κίνας, ἀπό Albazin Κίνας, ἀπό τῶν 222 Πρωτομαρτύρων τῆς Κίνας (11/6, +1900)

Παῦλος Γουάν, ὁ κατηχητής τῆς Ἱεραποστολῆς, ἱεραπόστολος μάρτυς στό Πεκίνο Κίνας, ἀπό τῶν 222 Πρωτομαρτύρων τῆς Κίνας (11/6, +1900)

Θεόπεμπτος μάρτυς καί 4 μάρτυρες (11/6, +? αἰ.)

Βαρνάβας ὅσιος στή Βάσσα Κύπρου (11/6, +? αἰ.)

Ἐφραίμ Πρεσβύτερος ὅσιος ἐρημίτης στό Novgorod, 1ος ἀσκητής τῆς Ρωσίας (11/6, +1053)

Βαρνάβας ὅσιος μοναχός στή Βετλούγκα (11/6, +1445)

Μελάνη ὁσία ἀσκήτρια στό Ζαντόνσκ Ρωσίας (11/6, +1836)

Ἐφραίμ ὅσιος ἡγούμενος ὁ νέος-Τορζχόλσκ (28/1, +1053) [ἀνακομιδή λειψάνων11/6]

Νήφων Α΄ Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (11/6, +1053)

Βλιθάριος στή Seganne Γαλλίας, ἀπό Σκωτίας (11/6, +7ος αἰ.)

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς πρώην ΕΣΣΔ: Ρωσίας, Γεωργία, Οὐκρανίας, Λευκορωσίας, Λιθουανίας, Ἐσθονίας, Μολδαβίας, Λιθουανίας, Λεττονίας, Ἀρμενίας, Ἀζερμπαϊστάν, Κιργιζστάν, Οὐζμπεκιστάν, Τατζικιστάν καί Τουρκμενιστάν (11/6)

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Σιβηρίας Ρωσίας (11/6)

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τοῦ Ryazan Ρωσίας (11/6)

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Vologda Ρωσίας (11/6)

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τοῦ Pskov Ρωσίας (11/6)

Ἱερομάρτυς Ἐπίσκοπος στή Σιβηρία Ρωσίας, τόν ὁποῖο τόν ἔγδυσαν καί τόν ἔδεσαν σέ ἔνα τραπέζι δωματίου γεμάτο ἀρουραίους οἱ ὁποῖοι τόν κατασπάραξαν ζωντανό καί τό πρωΐ βρέθηκαν μόνο τά κοκκαλά του μέσ’ τά αἵματα [Ἦταν φυλακισμένος μέ πολλούς Ἐπισκόπους, Ἱερεῖς, Μοναχούς καί Μοναχές σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Ὁ διώκτης (ὁ ὁποῖος στό τέλος τῆς ζωῆς του, τό 2002 στήν Ὀδησσό Οὐκρανίας, μετανόησε καί ἐξομολογήθηκε) ἔδωσε ἔντολή στούς Κληρικούς νά βιάσουν τίς Μοναχές. Ὅλοι ἀρνήθηκαν καί ἀντιστάθηκαν καί περισσότερο ὁ Ἀρχιερέας αὐτός ὁ ὁποῖος ἐπηρέαζε καί τούς ἄλλους νά μήν τό κάνουν καί γι’ αὐτό τό λόγο τόν ἔδεσαν στό δωμάτιο μέ τούς ἀρουραίους ὅπου τόν κατασπάραξαν ζωντανό] (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1917) [σύναξι καί 11/6] <Πηγή: π. Νικολάου Ντονιένκο, Στή Δίνη Ἑνός Κόσμου πού Ἄλλαζε, Οἱ Νεομάρτυρες τοῦ Μπερντιάνσκ, ἐκδ. Ἐν Πλῷ, Ἀθήνα 2012>

Νικόλαος Προμπάτωφ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Βίκτωρ Κράσκωφ, νεομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Ἀγάθη μοναχή ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Ἀλέξιος μοναχός ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Ἀνδρέας μοναχός ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Βασίλειος μοναχός ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Ἰωάννης (Α΄) μοναχός ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Ἰωάννης (Β΄) μοναχός ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Κοσμᾶς μοναχός ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Ναούμ μοναχός ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Παῦλος (Α΄) μοναχός ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Παῦλος (Β΄) μοναχός ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Φίλιππος μοναχός ὁσιομάρτυς στό Ryazan Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 11/6]

Συμεών τῆς Μονῆς τῶν Σπηλαίων τοῦ Pskov Ρωσίας (?/?, +1960) <Πηγή: π. Τύχων Σεβκούνωφ, Σχεδόν Ἅγιοι, ἐκδ. Ἐν Πλῷ, Ἀθήνα 2012, 111>

Φήλιξ καί Φουρτουνάτος, αὐτάδελφοι μάρτυρες στή Vicenza Ἰταλίας (11/6, +296)

Χερεβάλδος ὅσιος ἐρημίτης στή Βρετάνη Γαλλίας, ἀπό Μ. Βρεταννίας (11/6, +8ος αἰ.)

Τοχούμρα ὁσία στό Kilmore Ἰρλανδίας (11/6, +? αἰ.)

ΙΟΥΝΙΟΣ 12

Ἀντωνίνα μάρτυς στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας Μ. Ἀσίας (1/3 καί 12/6, +295)

Ὀνούφριος ὅσιος ἐρημίτης στήν Αἴγυπτο, ἀπό Περσία (12/6, +400) [γιά δικαστήρια]

Ἰουλιανός ὁ “εἰς τά Λίβα στήν τῇ Δαγούτη”, ὅσιος τῆς Νταγκούτα (Νταγκάζ) στήν Κωνσταντινούπολι (12/6, +? αἰ.)

Κουνέρα παρθενομάρτυς στήν Cologne Γερμανίας (12/6, +451)

Ἰωάννης ὁ Τραπεζούντιος, νεομάρτυς στήν Ἀσπροκάστρο (σημ. Ἄκκερμαν) (2/6 καί 12/6, +1492)

Ζήνων Ἐπίσκοπος Κυρηνείας Κύπρου (12/6, +? αἰ.)

Ἄννα τοῦ Κασίν/Εὐφροσύνη, ὁσία στή Μονή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό Κασίν Ρωσίας, πριγκήπισσα τοῦ Tver Ρωσίας, ὅπου κατά τό μοναχικό σχῆμα μετονομάσθηκε Εὐφροσύνη  (12/6 & 2/10 μνήμη, +1368) [εὑρ. λειψ. 21/7] [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1909]

Πέτρος ὁ Ἀθωνίτης, ὅσιος 1ος ἐρημίτης στόν Ἄθω-Ἁγ. Ὄρος, ἀπό Κωνσταντινούπολι (12/6, +734)

Ἀλέξανδρος Ἐπίσκοπος Kharkiv (=Χάρκωφ) Οὐκρανίας, ἱερομάρτυς, ἀπό Lutsk Οὐκρανίας (12/6 καί 23/11, +1939) [ἀναγνώρισι ἀγιότητος 1994]

Ἰωάννης ὁ στρατιώτης στήν Αἱγυπτο (12/6, +? αἰ.)

Βενέδικτος ὁ Ἁγιορείτης, ὁσιομάρτυς στή Θεσσαλονίκη, ἀπό Σέρρες (12/6, +1821)

Παῦλος ὁ Ἁγιορείτης, ὁσιομάρτυς στή Θεσσαλονίκη, ἀπό Ἰωαννίνων (12/6, +1821)

Συνέσιος ὁ Ἁγιορείτης, ὁσιομάρτυς στή Θεσσαλονίκη, ἀπό Προύσης Μ. Ἀσίας (12/6, +1821)

Τιμόθεος ὁ Ἁγιορείτης, ὁσιομάρτυς στή Θεσσαλονίκη, ἀπό Βέροιας (12/6, +1821)

Ὀνούφριος καί Αὐξέντιος ὅσιοι στή Vologda Ρωσίας (12/6, +15ος αἰ.)

Ὀνούφριος ὅσιος ἡγούμ στήν Κοστρόμ τῆς Vologda Ρωσίας (12/6, +16ος αἰ.)

Ὀνούφριος Ἐπίσκοπος ἱερομάρτυς καί οἱ σύν αὐτό μάρτυρες (12/6, +16ος αἰ.)

Ὀνούφριος τοῦ Μάλσκ στό Pskov Ρωσίας (12/6, +1542)

Ἀρσένιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς τοῦ Κόνεβιτς τῶν Νήσων Βαλαάμ Φιλλανδίας-Ρωσίας (λίμνης Ladoga Ρωσικῆς Karelia) (12/6 καί 8/9, +1447)

Ἀρσένιος ὅσιος στήν Κόνεβιτς τῶν Νήσων Βαλαάμ Φιλλανδίας-Ρωσίας (12/6, +1447)

Στέφανος ὅσιος στήν Κομέλ τῆς Vologda Ρωσίας (12/6, +15ος αἰ.)

Τερνάν Ἐπίσκοπος ἱεραπόστολος στήν Σκωτία (12/6, +5ος αἰ.)

Ἰωνᾶς, ὅσιος μοναχός στήν Πετρόμα τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (5/6 καί 12/6, +1566)

Βασσιανός, ὅσιος μοναχός στήν Πετρόμα τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (5/6 καί 12/6, +1599)

Ὀδόλφος ὅσιος στήν Utrecht Ὁλλανδίας, ἱεραπόστολος Ὁλλανδίας, ἀπό Βελγίου (12/6, +855)

Ἀντώνιος, Βαρσανούφιος, Ἰωσήφ, νεομάρτυς στή Ρωσία (12/6, +1937)

Γερεβάλδος Ἐπίσκοπος Châlons-sur-Seine Γαλλίας (12/6, +855)

Ὀνούφριος ὅσιος στήν Κορωνησία Πρεβέζης (12/6, +? αἰ.)

Ἀνδρέας, Ἡρακλαίμων, Θεόφιλος καί Ἰωάννης, ὅσιοι ἐρημίτες στήν Αἴγυπτο (12/6 καί 2/12, +? αἰ.)

ΙΟΥΝΙΟΣ 13

Ραφαήλ, Νικόλαος καί Εἰρήνη τῆς Λέσβου: Ραφαήλ ἡγουμ. ἀπό Ἰθάκης, Νικόλαος Διάκονος ἀπό Θεσσαλονίκης καί Εἰρήνη παρθενομάρτυς, νεομάρτυρες στή Μονη Καρυῶν Θέρμης τῆς Λέσβου (9/4, +1463) [μνήμη καί Τρίτη τοῦ Πάσχα] [ἀνακομιδή λειψάνων Ἁγ. Νικολάου τῆς Θέρμης Λέσβου 13/6]

Ἄννα καί Ἰωάννης ὁ υἱός της, ἀσκητές σέ ἐρημονήσι κοντά στή Σικελία, ἀπό Λάρισσα (13/6, +5ος αἰ.)

Ἀκυλίνα μάρτυς στή Βύβλο Λιβάνου (13/6, +298)

Ρομβέρτος μάρτυς στή Jura Γαλλίας (13/6, +680)

Περεγρίνος Ἐπίσκοπος Aquileia Ἰταλίας, ἱερομάρτυς (13/6, +600)

Ἰωάννης Τριανταφυλλίδης ὁ Ἐλεήμων, Πρεσβύτερος ὅσιος στή Λωρία (Μουζένα) Τραπεζούντας (13/6, +1903)

Ἀνδρόνικος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Μόσχα (13/6, +1395)

Σάββας ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Μόσχα (13/6, +1410)

Ἀντίπατρος Ἐπίσκοπος Βόστρων Παλαιστίνης, ὅσιος (13/6, +? αἰ.)

Διόδωρος ὁ σταυρωθέντας μάρτυς στήν Ἐμέση (σημ. Χόμς) Συρίας (13/6, +? αἰ.)

Ἰάκωβος ὅσιος, ὁ ἀπό ἀπάτης προσκυνήσαντας τόν ἀντίχριστο (13/6, +? αἰ.)

Φαντίλας ὁσιομάρτυς ἡγούμ. Μονῆς στήν Penamelaria Ἱσπανίας (13/6, +853)

Τριφύλλιος Ἐπίσκοπος Λευκωσίας Κύπρου (13/6, +370) %

10.000 μάρτυρες (13/6, +? αἰ.)

Ἀβεντίνος στή Γαλλία (13/6, +? αἰ.)

Εὑλόγιος Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου (13/6, +? αἰ.)

Ἀλεξάνδρα Μελγκούνοβα, ὁσία ἡγουμένη ἱδρύτρια Μονῆς στήν Ντιβέγιεβο Ρωσίας (13/6, +1789)

Δαμχνάδη ὅσία στήν Cavan Ἰρλανδίας (13/6, +? αἰ.)

Φελίκουλα παρθενομάρτυς στή Ρώμη (13/6, +90)

ΙΟΥΝΙΟΣ 14

Tαρέκ Μουνίρ Ζακούρ, νεομάρτυς στή Δαμασκός Συρίας (14/6, +2013) [μαρτύρησε ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας] <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Συνοπτικό Ἐπίκαιρο Μαρτυρολόγιο τῶν Χριστιανῶν τῆς Συριακῆς Γης, Βρυξέλλες 2011-2014>

Ἐλισσαῖος ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (14/6, +9ος αἰ. π.Χ) [20/6, εὑρ. λειψ καί κατάθεσι Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀποστόλους στήν Κωνσταντινούπολι.]

Ριχάρδος ὁ “εὐχαριστῶ τό Θεό”, ὅσιος σέ Μονή στό Vannes Γαλλίας (14/6, +1046) {*ΧΑΙΡΕ No.: 114}

Χαρίτων Lukic, μοναχός ὁσιομάρτυς τῆς Μονῆς Ἀρχαγγέλων στήν Prisren Κοσόβου Σερβίας (14/6, +1999) [11/11 εὑρ. λειψ. 2000] {Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας θυσιαζόταν χωρίς να σκέπτεται τον εαυτό του. Μια φορά ήταν έτοιμος να φύγει με το αυτοκίνητο μέσα στο βράδυ κατά τη διάρκεια των χειρότερων επιθέσεων από τον δήθεν Απελευθερωτικό Στρατό του Κοσσόβου (KLA Kosovo Liberation Army) περνώντας το πιο επικίνδυνο μέρος του Dulje και Crnoljeva, προκειμένου να φέρη θεραπευτικό νερό για έναν άρρωστο εν Χριστώ αδελφό. Είχε ειρήνη και ήταν πλήρως προετοιμασμένος να κάνη αύτη την υπακοή. Ωστόσο τον σταμάτησαν πριν βάλει μπρος το αυτοκίνητο. Με την ίδια εσωτερική γαλήνη, χωρίς να μουρμουρίσει ή να σχολιάσει, δέχθηκε την εντολή να παραμείνει.

Τον Ιούνιο του 1999 πήγαινε κάθε μέρα τον ηγούμενο του στο Πρίζρεν (Prizren). Κάθε φορά έπρεπε να περνά ανάμεσα από τις άγριες ομάδες των Shiptari (Αλβανών), οι όποιοι γιόρταζαν τη «νίκη» τους εναντίον των Σέρβων. Μια άλλη φορά πάλι, μονός και χωρίς προστασία, άφοβα και ήρεμα οδήγησε έναν θανάσιμα τραυματισμένο άνθρωπο στο νοσοκομείο περνώντας πάλι ανάμεσα από την ίδια συμμορία. Μετά από αυτό το περιστατικό είπε στον επίσκοπο, ότι επιθυμούσε να παραμείνει στο δικό του Σερβικό μοναστήρι, στη γη των Σέρβων. Είπε, ότι δεν είχε πειράξει κανέναν και ήθελε να μείνει εκεί – ζωντανός ή -—’ νεκρός· ήταν ήδη έτοιμος για οτιδήποτε.

Πραγματικά, στις 15 Ιουνίου 1999, ανέλαβε την τελευταία του υπακοή σ’ αυτή τη γη. Στις 10.30′ π.μ. έφτασε με αυτοκίνητο στην επισκοπή του Prizren και στη συνέχεια πήγε σε μια οικογένεια για να πάρει το φαγητό πού είχαν ετοιμάσει για τον επίσκοπο. Ως συνήθως αναχώρησε χαρούμενος, χωρίς παράπονο, και χωρίς ίχνος φόβου. Όμως δεν επέστρεψε ποτέ απ’ αυτό το ταξίδι. Στο δρόμο, μπροστά στα μάτια των δυνάμεων του NATO πού είχαν έρθει (στο Κόσσοβο και τα Μετόχια) για να φέρουν , «ειρήνη και ελευθερία», ό π. Χαρίτων συνελήφθηκε από την εγκληματική ομάδα και οδηγήθηκε στον τόπο του βασανισμού.

Στάλθηκαν μηνύματα σε αξιωματούχους προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά δεν μαθεύτηκε τίποτα για την τύχη του. Αν και οι εγκληματίες επιθυμούσαν το έγκλημα τους να μείνει στο σκοτάδι, ό Κύριος δεν ήθελε ό π. Χαρίτων να λησμονηθεί. Και καθώς οι μάρτυρες έχουν τη δυνατότητα να πληροφορούν τούς ανθρώπους στη γη, έτσι μπορούσε και ό π. Χαρίτων. Εμφανίστηκε στα όνειρα μερικών αδελφών και πληροφόρησε έναν, ότι ήταν νεκρός.

Μετά από ένα χρόνο αυτά τα όνειρα επιβεβαιώθηκαν. Το μαρτυρικό του σώμα βρέθηκε κοντά στο Prizren, στην πάλι Τυευε, πίσω από το νοσοκομείο. Το σώμα του αναγνωρίσθηκε από το ράσο του, το κομποσκοίνι του και τα πιστοποιητικά. Ή νεκροψία απεκάλυπτε βασανισμό. Μερικά από τα πλευρά του ήταν σπασμένα, καθώς και το αριστερό του χέρι. Το γιλέκο του ήταν σχισμένο, και υπήρχαν μαχαιριές κοντά στην καρδιά του. Το σώμα του ήταν ακέφαλο και μερικοί σπόνδυλοι έλειπαν. Στις 11 Νοεμβρίου 2000 τα βασανισμένα του λείψανα δόθηκαν στον πνευματικό του πατέρα επίσκοπο Αρτέμιο στο μοναστήρι της Γκρατσάνιτσα (στο Κόσσοβο). Την επομένη μέρα πήγαν την σορό του στο μοναστήρι Crna Reka (=Μαυροπόταμος), όπου ό π. Χαρίτων είχε ξεκινήσει τη μοναχική του ζωή. Στην Crna Reka ό επίσκοπος Αρτέμιος είπε στους μοναχούς και στους πιστούς πού συγκεντρώθηκαν τα ακόλουθα -«Πάτερ Χαρίτων, πριν λίγα χρόνια σε δεχθήκαμε εδώ ως δόκιμο, και τώρα σε δεχόμαστε ως μάρτυρα της Εκκλησίας…»} <Πηγή: Ἀγγλόφωνο περιοδικό «Orthodox Word» (μετάφρασις- Ἱ. Μονή Άγ. Αυγουστίνου Φλωρίνης)>

Κύριλλος Ἐπίσκοπος Γορτύνης Ἡρακλείου Κρήτης, ἱερομάρτυς (14/6 καί 9/7, +299) [σύναξι 25/8]

Κίαραν ὅσιος ἡγούμ στήν Bellach-Duin (=Castle Kerrant) Ἰρλανδίας (14/6, +870)

Μᾶρκος Ἐπίσκοπος Lucera Ἰταλίας (14/6, +328)

Ἀλδάτης Ἐπίσκοπος Gloucester Ἀγγλίας, ἱερομάρτυς (4/2 καί 14/6, +577)

Ἰουλίττα/Ἰουλία, ὁσία στήν Ταβέννη Αἰγύπτου (14/6, +? αἰ.)

Γερόλδος Ἐπίσκοπος Evreux Γαλλίας (14/6, +806)

Λοθάριος Ἐπίσκοπος Seez Γαλλίας (14/6, +756)

Μεθόδιος Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ἱερομάρτυς (14/6, +847)

Νήφων ὁ Ἀθωνίτης-Καυσοκαλυβίτης, ὅσιος στά Καυσοκαλύβια Ἁγ. Ὄρους, ἀπό Λουκώβη Ἀργυροκάστρου (14/6, +1330)

Ἀναστάσιος, Φήλιξ καί Δίγνα, ὁσιομάρτυρες στήν Cordoba Ἱσπανίας (14/6, +853)

Ἐθέριος Ἐπίσκοπος Vienne Γαλλίας (14/6, +6ος αἰ.)

Ἰωσήφ Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁμολογητής, ἀδελφός Ἁγ. Θεοδώρου Στουδίτου (26/1, 14/6 καί 14/7, +832)

Τόγκμαελ ὅσιος στή Βρετάνη Γαλλίας, ἀπό Ἀγγλία (14/6 καί 31/10, +632)

Βαλέριος καί Ρουφινός μάρτυρες στή Soissons Γαλλίας (14/6, +287)

Νεεμίας ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Isle of Arras καί Bute Ἰρλανδίας (14/6, +7ος αἰ.)

Ψαλμώδιος ὅσιος ἐρημίτης στή Limoges Γαλλίας (14/6, +7ος αἰ.)

Χαρτβίγος Ἐπίσκοπος Salzburg Αὐστρίας (14/6, +1023)

Μαρκιανός Ἐπίσκοπος ἱερομάρτυς στήν Συρακούσες Σικελίας Ἰταλίας (14/6, +255)

Κουϊντιανός Ἐπίσκοπος στή Γαλλία (14/6, +? αἰ.)

Ἐλισσαῖος τοῦ Σούμα ὅσιος μοναχός στή Μονή Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (14/6, +15ος-16ος αἰ.)

Ἰωάννης Ἐπίσκοπος Εὐχαΐτων Γαλατίας Μ. Ἀσίας (14/6, +11ος αἰ.)

Μεθόδιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Πεσνόσα (14/6, +1392)

Μστισλάβ/Γεώργιος, πρίγκηπας τοῦ Smolensk Ρωσίας (14/6, +1180)

ΙΟΥΝΙΟΣ 15

Φουρτουνάτος ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, μαθητής Ἀπ. Παύλου (15/6, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Στεφανᾶς ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, μαθητής Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (15/6, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀχαϊκός ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἱερομάρτυς (15/6, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Νόννα ὁσία μοναχή, ἱεραπόστολος Οὐαλλίας καί Βρετάνης Γαλλίας, μητέρα Ἁγ. Δαυΐδ Οὐαλλίας (2/3, 15/6 καί 3/7 +550) {*ΧΑΙΡΕ No.: 193}

Λάζαρος ἡγεμόνας Σερβίας, μάρτυς, σύζυγος Ἁγ. Εὐροσύνης/Εὐγενίας/Μιλίτσας τῆς μοναχής καί πρώην πριγκίπισσας Σερβίας (15/6, +1389)

Αὐγουστίνος Ἐπίσκοπος Ἱππῶνος (Hippo, σημ. Annaba) Ἀλγερίας, ἀπό Ταγάστη (Tagaste, σημ. Souk Ahras) Ἀλγερίας (15/6 καί 28/8, +430) [κατά σαρκικῶν πειρασμῶν καί προστάτης θεολόγων]

Μόνικα, μητέρα Ἁγ. Αὐγουστίνου Ἱππῶνος, κοιμήθηκε στήν Ostia Ἰταλίας, ἀπό Ταγάστη (Tagaste, σημ. Souk Ahras) Ἀλγερίας (4/5, 15/6 καί 28/8, +387) [κατά σαρκικῶν πειρασμῶν]

Χαρίτων Lukic, μοναχός ὁσιομάρτυς τῆς Μονῆς Ἀρχαγγέλων στό Prizren Κοσσόβου Σερβίας (15/6, +1999) [11/11 εὑρ. λειψ. 2000] {Τόν αἰχμαλώτησαν καί μετά ἀπό πολλά μαρτύρια, σπάσιμο κοκκάλων καί μαχαιριές τόν ἀποκεφάλισαν} [Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας θυσιαζόταν χωρίς να σκέπτεται τον εαυτό του. Μια φορά ήταν έτοιμος να φύγει με το αυτοκίνητο μέσα στο βράδυ κατά τη διάρκεια των χειρότερων επιθέσεων από τον δήθεν Απελευθερωτικό Στρατό του Κοσσόβου (KLA Kosovo Liberation Army) περνώντας το πιο επικίνδυνο μέρος του Dulje και Crnoljeva, προκειμένου να φέρη θεραπευτικό νερό για έναν άρρωστο εν Χριστώ αδελφό. Είχε ειρήνη και ήταν πλήρως προετοιμασμένος να κάνη αύτη την υπακοή. Ωστόσο τον σταμάτησαν πριν βάλει μπρος το αυτοκίνητο. Με την ίδια εσωτερική γαλήνη, χωρίς να μουρμουρίσει ή να σχολιάσει, δέχθηκε την εντολή να παραμείνει.

Τον Ιούνιο του 1999 πήγαινε κάθε μέρα τον ηγούμενο του στο Πρίζρεν (Prizren). Κάθε φορά έπρεπε να περνά ανάμεσα από τις άγριες ομάδες των Shiptari (Αλβανών), οι όποιοι γιόρταζαν τη «νίκη» τους εναντίον των Σέρβων. Μια άλλη φορά πάλι, μονός και χωρίς προστασία, άφοβα και ήρεμα οδήγησε έναν θανάσιμα τραυματισμένο άνθρωπο στο νοσοκομείο περνώντας πάλι ανάμεσα από την ίδια συμμορία. Μετά από αυτό το περιστατικό είπε στον επίσκοπο, ότι επιθυμούσε να παραμείνει στο δικό του Σερβικό μοναστήρι, στη γη των Σέρβων. Είπε, ότι δεν είχε πειράξει κανέναν και ήθελε να μείνει εκεί – ζωντανός ή -—’ νεκρός· ήταν ήδη έτοιμος για οτιδήποτε.

Πραγματικά, στις 15 Ιουνίου 1999, ανέλαβε την τελευταία του υπακοή σ’ αυτή τη γη. Στις 10.30′ π.μ. έφτασε με αυτοκίνητο στην επισκοπή του Prizren και στη συνέχεια πήγε σε μια οικογένεια για να πάρει το φαγητό πού είχαν ετοιμάσει για τον επίσκοπο. Ως συνήθως αναχώρησε χαρούμενος, χωρίς παράπονο, και χωρίς ίχνος φόβου. Όμως δεν επέστρεψε ποτέ απ’ αυτό το ταξίδι. Στο δρόμο, μπροστά στα μάτια των δυνάμεων του NATO πού είχαν έρθει (στο Κόσσοβο και τα Μετόχια) για να φέρουν , «ειρήνη και ελευθερία», ό π. Χαρίτων συνελήφθηκε από την εγκληματική ομάδα και οδηγήθηκε στον τόπο του βασανισμού.

Στάλθηκαν μηνύματα σε αξιωματούχους προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά δεν μαθεύτηκε τίποτα για την τύχη του. Αν και οι εγκληματίες επιθυμούσαν το έγκλημα τους να μείνει στο σκοτάδι, ό Κύριος δεν ήθελε ό π. Χαρίτων να λησμονηθεί. Και καθώς οι μάρτυρες έχουν τη δυνατότητα να πληροφορούν τούς ανθρώπους στη γη, έτσι μπορούσε και ό π. Χαρίτων. Εμφανίστηκε στα όνειρα μερικών αδελφών και πληροφόρησε έναν, ότι ήταν νεκρός.

Μετά από ένα χρόνο αυτά τα όνειρα επιβεβαιώθηκαν. Το μαρτυρικό του σώμα βρέθηκε κοντά στο Prizren, στην πάλι Τυευε, πίσω από το νοσοκομείο. Το σώμα του αναγνωρίσθηκε από το ράσο του, το κομποσκοίνι του και τα πιστοποιητικά. Ή νεκροψία απεκάλυπτε βασανισμό. Μερικά από τα πλευρά του ήταν σπασμένα, καθώς και το αριστερό του χέρι. Το γιλέκο του ήταν σχισμένο, και υπήρχαν μαχαιριές κοντά στην καρδιά του. Το σώμα του ήταν ακέφαλο και μερικοί σπόνδυλοι έλειπαν. Στις 11 Νοεμβρίου 2000 τα βασανισμένα του λείψανα δόθηκαν στον πνευματικό του πατέρα επίσκοπο Αρτέμιο στο μοναστήρι της Γκρατσάνιτσα (στο Κόσσοβο). Την επομένη μέρα πήγαν την σορό του στο μοναστήρι Crna Reka (=Μαυροπόταμος), όπου ό π. Χαρίτων είχε ξεκινήσει τη μοναχική του ζωή. Στην Crna Reka ό επίσκοπος Αρτέμιος είπε στους μοναχούς και στους πιστούς πού συγκεντρώθηκαν τα ακόλουθα-«Πάτερ Χαρίτων, πριν λίγα χρόνια σε δεχθήκαμε εδώ ως δόκιμο, και τώρα σε δεχόμαστε ως μάρτυρα της Εκκλησίας…»} <Πηγή: Ἀγγλόφωνο περιοδικό «Orthodox Word» (μετάφρασις- Ἱ. Μονή Άγ. Αυγουστίνου Φλωρίνης)>

Ἱερώνυμος ὁ Στριδώνιος, Ἐκκλησιαστικός συγγραφέας, ὅσιος ἐρημίτης στή Βηθλεέμ Παλαιστίνης, ἀπό Stridon Δαλματίας Κροατίας (15/6 καί 3/9, +420) [προστάτης βιβλιοθηκάριων καί μεταφραστῶν]

Κοσμᾶς ὁ Βαλααμίτης, ὅσιος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας, ὁμολογητής ἱεραπόστολος Ρωσίας καί Λεττονίας (15/6, +1968)

Δουλᾶς μάρτυς στήν Κιλικία Μ. Ἀσίας (15/6, +305-313)

Βενίλδη μάρτυς στήν Cordoba Ἱσπανίας (15/6, +853)

Βίτος/Γκύ (Guy) τῆς Τσεχίας (15/6, +? αἰ.)

Κωνσταντίνος Ἐπίσκοπος Beauvais Γαλλίας (15/6, +706)

Ἀνώνυμη ἡλικιωμένη μάρτυς (15/6, +? αἰ.)

Νερσής μάρτυς (15/6, +? αἰ.)

Ὀρτίσιος ὁ Ταβεννήσιος, ὅσιος στήν Ταβέννη Αἰγύπτου, μαθ. Ἁγ. Παχωμίου τοῦ Μέγα (15/6, +? αἰ.)

Βούγαρος Ἐπίσκοπος, ὅσιος ἐρημίτης στή Lesneven Γαλλίας, ἀπό Ἰρλανδία (15/6, +6ος αἰ.)

Ἰωνᾶς Ἐπίσκοπος Μόσχας Ρωσίας (31/3 καί 15/6, +1461) [27/5 ἀνακομιδή λειψάνων καί 5/10 σύναξι]

Βίτος/Γκύ (Guy), Μόδεστος καί Κρησκεντία, μάρτυρες στή Λυκαονία Μ. Ἀσίας (16/5, 15/6 καί 17/6, +303)

Ἀβραάμ ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Clermont Γαλλίας, ἀπό Μεσσοποταμίας (15/6, +480)

Ἐδβούργα ὁσία στήν Winchester Ἀγγλίας (15/6, +960)

Μελάνος Ἐπίσκοπος Viviers Γαλλίας (15/6, +549

Ἐφραίμ ὁ Βούλγαρος, Ἐπίσκοπος Σερβίας (15/6, +1399) [σύναξι 30/8]

Μιχαήλ 1ος Ἐπίσκοπος Κιέβου Οὐκρανίας (15/6, +? αἰ.)

Θεοφάνης ὅσιος Στάρετς τῶν Δασῶν τοῦ Ροσλάβλ Ρωσίας (15/6, +1819)

Ἰωνᾶς ὅσιος διά Χριστόν σαλός στή Μονή Πεσνόσα [Ρωσίας?] (15/6, +1838)

Λανδελίνος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Lobbes Βελγίου καί ἄλλων Μονῶν στό Βέλγιο καί Γαλλία (15/6, +686)

Δομιτιανός καί Χαδελίνος ὅσιοι στή Lobbes Βελγίου (15/6, +686)

Ἰννοκέντιος Φιγκουρόφσκυ, 1ος Ἐπίσκοπος Πεκίνου Κίνας, ἀπό Ρωσίας (15/6, +1931)

Τρίλλος Ἐπίσκοπος στή Gwynedd Οὐαλλίας (15/6 καί 23/6, +580)

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων νεομαρτύρων τῆς Σερβίας, Σλοβενίας, Κροατίας, Βοσνίας-Ἐρζεγοβίνης, Μαυροβουνίου καί Σκοπίων τά ἔτη 1941-2000 (15/6)

1.000.000 περίπου νεομάρτυρες στήν Σλοβενία, Κροατία καί Σερβία 1941-1945 (15/6 καί 20/8)

Δοσίθεος Ἐπίσκοπος Ζαγκρέμπ Κροατίας, ἱερομάρτυς (13/1, +1945) [15/6 σύναξι]

Μπράνκο Ντομπροσάλιεβιτς Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς καί ὁ υἱός του Νεμπόισα, Δημήτριος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς καί 3 ἀκόμη Σέρβοι, νεομάρτυρες στό δάσος Κεστένοβατς Σερβίας (6/5 καί 7/5, +1942) [15/6 σύναξι]

Πλάτων Ἐπίσκοπος Μπάνια Λούκα Κροατίας, ἱερομάρτυς [ὑπο Λατίνων] (5/5, +1941) [15/6 σύναξι]

Ἰωαννίκιος Ἐπίσκοπος Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας, ἱερομάρτυς (17/6/1941-1945) [15/6 σύναξι]

Γεώργιος Μπόγκιτς, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Νάσιτσε Σερβίας (17/6, +1941) [15/6 σύναξι]

Σάββας Ἐπίσκοπος Γκόρνι Κάρλοβατς Σερβίας, ἱερομάρτυς (17/7, +1941-1945) [15/6 σύναξι]

Ραφαήλ Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Σισάτοβατς Σερβίας (15/6 σύναξι, +1941-1945)

Ντάνε Μπάμπιτς Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Σβινγίτσι Σερβίας (15/6 σύναξι, +1941-1945)

Βουκάσιν ὁ ἀγαθός γέροντας, μάρτυς στή Σερβία, ἀπό Ἐρζεγοβίνη [Οἱ Οὐστάζι Παπικοί τοῦ ἔκοψαν ὅλα τά μέλη καί αὐτός ἤρεμος δέν σταμάτησε νά προσεύχεται] (15/6 σύναξι, +1941-1945)

Πέτρος Ἐπίσκοπος Νταμπρομποσάνσκι Βοσνίας-Ἐρζεγοβίνης, ἱερομάρτυς (12/5 μαρτύριο, 17/9 καί 15/6 σύναξι, +1941)

Δανιήλ Μπάμπιτς, Πρεσβύτερος στήν Σερβία, ἱερομάρτυς (15/6 σύναξι, +1941-1945)

Ἡσύχιος μάρτυς στή Ρουμανία (15/6, +? αἰ.)

Σπυρίδων Ἐπίσκοπος Σερβίας (15/6, +1388) [σύναξι 30/8]

Συμεών Ἐπίσκοπος Novgorod (15/6, +1421)

Γρηγόριος καί Κασσιανός Ἀβνιέγκ, ὅσιοι μοναχοί στή Vologda Ρωσίας (15/6, +1392)

ΙΟΥΝΙΟΣ 16

Μᾶρκος/Ἰωάννης ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου, Ἀπόστολος Κύπρου, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας Λιβύης, Αἰγύπτου κλπ., ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου, ἱερομάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, ἀνηψιός Ἀπ. Βαρνάβα/Ἰωσῆ (25/4, +74) [ἐπίσης μνήμη 16/6, 27/9 καί 30/10 (στίς 16/6 καί 30/10 ἀναφέρεται ὡς Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος καί “ἀνεψιός Βαρνάβα”(Κολ 4, 10) καί στίς 27/9 ὡς Ἐπίσκοπος Βύβλου Λιβάνου)] – <Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος ὀνομαζόταν προηγουμένος Ἰωάννης (Πρξ 12, 12· 12, 25· 13, 5· 13, 13· 15, 37). Εἶχε εὐσεβή μητέρα τή Μαρία. Στό σπίτι της, τό ὁποῖο βρικόταν στήν Ἱερουσαλήμ, συναθροίζονταν οἱ πρῶτοι Χριστιανοί καί λάτρευαν τό Θεό. Ἐκεῖ γνωρίσθηκε ὁ Μᾶρκος μέ τόν Ἀπ. Πέτρο ἀπ’ τόν ὁποῖο διδάχθηκε τή Χριστιανική Πίστι. Γι’ αὐτό ἐξάλλου ὁ Ἀπ. Πέτρος τόν ὀνομάζει υἱό του (Α΄ Πέτρ 5, 13). Στό Κολ 4, 10 ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος ὀνομάζεται καί “ἀνεψιός Βαρνάβα”. Σύμφωνα μέ τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὁ Μᾶρκος ἀκολουθῆ τούς Ἀπ. Βαρνάβα καί Παῦλο στήν 1η Ἀποστολική περιοδεία, κατά τήν ὁποία κήρυξαν τό Εὐαγγέλιο στήν Κύπρο. Κατά τήν πρώτη φυλάκισι τοῦ Ἀπ. Παῦλο ὁ Μᾶρκος ἦταν μαζί του (Φιλ 24) καθώς ἐπίσης καί κατά τή δεύτερη διότι ἦταν “εὔχρηστος εἰς διακονίαν”(Β΄ Τιμ 4, 11). Ὁ Παῦλος, ἐπίσης, πρίν τήν 2η φυλάκισί του τόν συνιστησε στούς Κολοσσαεῖς (Κολ 4, 10). Καθώς βρισκόταν ὁ Μᾶρκος στή Ρώμη κατά τή 2η φυλάκισι τοῦ Παύλου, συναντήθηκε καί μέ τόν Ἀπ. Πέτρο, τοῦ ὁποίου χρημάτισε “ἐρμηνευτής”. Ὀνομάσθηκε ἔτσι, διότι στό Εὐαγγέλιο του ὁ Μᾶρκος διέσωσε τό κήρυγμα τοῦ Ἀπ. Πέτρου. Σύμφωνα μέ τήν Ἱ. Παράδοσι ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος ἵδρυσε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξανδρείας καί ἔγινε 1ος Ἐπίσκοπός της ὅπου καί θανατώθηκε ἀπ’ τούς εἰδωλολάτρες (Πηγή: Περίληψι, ἀπό: Ἡ Καινή Διαθήκη, Μέ Σύντομη Ἑρμηνεία Παν. Ν. Τρεμπέλα, ἐκδ. Ὁ Σωτήρ, Ἀθήνα 2011, 139)>

Βασίλειος/Μπαζέλ Αλεξκχέμ, νεομάρτυς στήν επαρχία Δούμα της Δαμασκού (16/6, +2012) <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Συνοπτικό Ἐπίκαιρο Μαρτυρολόγιο τῶν Χριστιανῶν τῆς Συριακῆς Γης, Βρυξέλλες 2011-2014 – Syrian Documents>

Θεόδωρος Μαρίν, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Φοσκάνι Ρουμανίας (16/6, +2012) [Μαρτύρησε στις 16 Ιουνίου 2012 μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Ο π. Θεόδωρος μόλις ειχε βγει από το Άγιο Βήμα. Ο δράστης τον πλησίασε και άρχισε να του ζητάει καποιες διευκρινίσεις πάνω σε αγιογραφικά κείμενα. Κάποια στιγμή έβγαλε ένα μαχαίρι και του το κάρφωσε στην καρδιά. Ο θάνατος του ιερέα ήταν ακαριαίος. Ο δράστης συνελήφθη. Πρόκειται για έναν 30χρονο με ψυχολογικά προβλήματα. Στους αστυνομικούς είπε: “Σήμερα ήθελα οπωσδήποτε να σκοτώσω έναν ιερέα! Μπήκα σε τρεις εκκλησίες, αλλά ήταν πολύς κόσμος εκεί”]

Ἀκτινέα καί Γρεσινιάνα, παρθενομάρτυρες στή Volterra Ἰταλίας (16/6, +4ος αἰ.)

Μάρκελλος Ἐπίσκοπος Ρώμης, Σισίνος Διάκονος, Κυριακός Διάκονος, ἱερομάρτυρες στή Ρώμη καί οἱ μετ’ αὐτῶν μάρτυρες (7/6 καί 16/6, +309)

Σμάραγδος, Λάργος, Ἀπρονιανός, Παππίας, Μαῦρος, Κρεσκεντιανός, μάρτυρες στή Ρώμη, μετά τοῦ Ἁγ. ἱερομάρτυρος Μαρκέλλου Ἐπισκόπου Ρώμης (7/6 καί 16/6, +309)

Πρίσκιλλα, Λουκίνη καί Ἀρτεμία ἡ πριγκίπισσα, μάρτυρες στή Ρώμη, μετά τοῦ Ἁγ. ἱερομάρτυρος Μαρκέλλου Ἐπισκόπου Ρώμης (7/6 καί 16/6, +309)

Θεόδωρος ὁ Συκεώτης, ὅσιος ἡγούμενος καί Ἐπίσκοπος Ἀναστασιουπόλεως (21/4, +613) [ἀνακομιδή λειψάνων 16/6]

Μωϋσῆς, Στάρετς τῆς Ὄπτινα, ὅσιος ἡγούμενος, συνιδρυτής καί ἀνακαινιστής Μονῆς Ὄπτινα Ρωσίας (16/6, +1862)

Μνημόνιος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος Κύπρου (16/6, +4ος αἰ.)

Τύχων Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος Κύπρου (16/6, +425) %

Βερθάλδος ὅσιος στήν Ardennes Γαλλίας (16/6, +540)

Ἐλάππας μάρτυς (16/6, +? αἰ.)

Κεττίνος Ἐπίσκοπος στήν Ἰρλανδία (16/6, +5ος αἰ.)

40 Ρωμαῖοι μάρτυρες (16/6, +? αἰ.)

Γεράσιμος ὅσιος Στάρετς στή Μονή Ἁγ. Τύχωνος στή Kaluga Ρωσίας (16/6, +1898)

Αὐριλιανός Ἐπίσκοπος Arles Γαλλίας (16/6, +551)

Μᾶρκος Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος, ἱερομάρτυς (16/6, +? αἰ.)

Σιμιλιανός Ἐπίσκοπος Nantes Γαλλίας (16/6, +310)

Κόλμαν Διάκονος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Νῆσο Lambay Ἰρλανδίας (16/6, +6ος αἰ.)

Κήρυκος Ἐπίσκοπος Llanbadarn Οὐαλλίας (17/2 καί 16/6, +550) % Κουρίγος

Ἰσμαήλ Ἐπίσκοπος στήν Οὐαλλία, ἀπό Βρετάνη Γαλλίας (16/6, +505) %

Σιμπλίκιος Ἐπίσκοπος Bourges Γαλλίας (16/6, +477)

Ἐρμογένης Ἐπίσκοπος Tobolsk Ρωσίας, ἱερομάρτυς (16/6, +1918)

Αὔρεος Ἐπίσκοπος Mainz Γερμανίας, Ἰουστίνη ἡ ἀδελφή του καί οἱ σύν αὐτοῖς μάρτυρες στή Mainz Γερμανίας (16/6, +? αἰ.)

Νέκταν Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς ἐρημίτητς στό Χάρτλαντ τοῦ Devon Ἀγγλίας (17/2 καί 16/6, +6ος αἰ.)

Φήλιξ καί Μαῦρος ὁ υἱός του, ὅσιοι ἐρημ. στή Narni Ἰταλίας, ἀπό Παλαιστίνης (16/6, +6ος αἰ.)

Φερρέολος Πρεσβύτερος καί Φερρούτιος Διάκονος, αὐτάδελφοι μάρτυρες, ἱεραπόστολοι στήν Besançon Γαλλίας (16/6, +212)

Τίγνιος καί Εὐτρόπιος, μάρτυρες στήν Κωνσταντινούπολι (16/6, +404)

5 μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (16/6, +? αἰ.)

Τύχων ὅσιος μοναχός στήν Kaluga ἤ Μεντίν Ρωσίας (16/6, +1402)

Τύχων τοῦ Λοῦκωφ, ὅσιος μοναχός (16/6, +503)

Τύχων τοῦ Κρεστογκόρσκ τῆς Vologda Ρωσίας (16/6, +? αἰ.)

Καϊσχόρσο ὁ Γεωργιανός, ὅσιος μοναχός στήν Ἱερουσαλήμ, ἀπό Γεωργία (16/6, +1558)

ΙΟΥΝΙΟΣ 17

Ἀμώς ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (17/6, +8ος αἰ. π.Χ.)

Ἀλβανός Πρωτομάρτυς Ἀγγλίας καί ὅλης τῆς Μ. Βρεττανίας, μάρτυς στό Verulamium (σημερινό St. Albans) Ἀγγλίας [ἄλλαξε ροῦχα μέ τόν ἱερομάρτυρα Ἁγ. Ἀμφίμπαλο (25/6) γιά νά τόν σώση ἀπ’ τούς διώκτες καί μαρτύρησε στή θέσι του] (17/6, 20/6, 22/6 καί 17/7, +250)

Ἰωαννίκιος Ἐπίσκοπος Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας, ἱερομάρτυς (17/6, +1941-1945) [15/6 σύναξι]

Γεώργιος Μπόγκιτς, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Νάσιτσε Σερβίας (17/6, +1941) [15/6 σύναξι]

Σάλφα ἁγία μάρτυς στήν Ἀκχαλτσίκχε Γεωργίας (17/6, +1227)

Πιώρ ὁ ἀββᾶς ὅσιος στήν Αἴγυπτο, μαθ. Ἁγ. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου (17/6, +4ος αἰ.)

Ἰωσήφ ὅσιος ἀναχωρητής στήν Αἴγυπτο, μαθ. Ἁγ. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου (17/6, +4ος αἰ.)

Ἀνανίας ὁ εἰκονογράφος, ὅσιος στή Μονή Ἀγ. Ἀντωνίου στό Novgorod Ρωσίας (17/6, +1581)

Ἰσμαήλ Ροζντεστβένσκυ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Ρωσία (17/6, +1938)

Μανουήλ, Σαβέλ καί Ἰσμαήλ, μάρτυρες στήν Περσία (17/6, +362)

Ἴσαυρος Διάκονος, Βασίλειος καί Ἰννοκέντιος οἱ Ἀθηναῖοι καί Ἐρμείας, Περεγρίνος καί Φήλιξ, μάρτυρες στήν Ἀπολλωνία Ἠπείρου (σημ. Poian Ἀλβανίας) (17/6 καί 6/7, +284)

Μοντανός μάρτυς στή Νῆσο Ponza Ἰταλίας (17/6, +300)

Φιλωνίδης Ἐπίσκοπος Κουρίου (=Καρπασίας) Κύπρου, ἱερομάρτυς (17/6, +300)

Ὑπάτιος ὅσιος μοναχός στή Ρουφινιαναῖς (17/6, +395)

Ραμβόλφος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Regensburg Γερμανίας (17/6, +1001)

Μόλιγνος Ἐπίσκοπος Ferns Ἀγγλίας, ἀπό Ἰρλανδία (17/6, +697)

Χιμέριος Ἐπίσκοπος Ameila Ἰταλίας (17/6, +560)

Βίτος/Γκύ (Guy), Μόδεστος καί Κρησκεντία, μάρτυρες στή Λυκαονία Μ. Ἀσίας (16/5, 15/6 καί 17/6, +303)

Λεωνίδας ὁ Σύρος, ὅσιος στή Συρία (17/6, +? αἰ.)

Ἰωσήφ ὅσιος μοναχός στή Βηθλεέμ Παλαιστίνης (17/6, +? αἰ.)

Βησσαρίων ὅσιος ἀναχωρητής στήν Αἴγυπτο (17/6, +5ος αἰ.)

Ἀβίτος ὅσιος ἡγούμενος ἐρημ. εν Perche Γαλλίας (17/6, +530)

Χερβέος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Lanhouarneau Γαλλίας (17/6, +575)

Βοτοῦλφος καί Ἀδοῦλφος ὅσιοι ἱδρ. Μονῆς στήν Iken Ἀγγλίας (17/6, +7ος αἰ.)

Νεκτάριος / Nectan ὅσιος ἐρημίτης στό Hartland Ἀγγλίας, ἀπό Οὐαλλία (17/6, +605) % Νεκτάνος

Γουνδοῦλφος Ἐπίσκοπος στή Γαλλία (17/6, +6ος αἰ.)

Βριάβελος ὅσιος ἐρημίτης στή Gloucestershire Ἀγγλίας (17/6, +6ος αἰ.)

Ἀγριππίνος Ἐπίσκοπος Como Ἰταλίας (17/6, +615)

Ἀντίδιος Ἐπίσκοπος Besançon Γαλλίας, ἱερομάρτυς (17/6, +265)

62 μάρτυρες στή Ρώμη (17/6, +? αἰ.)

ΙΟΥΝΙΟΣ 18

Ἀλένα παρθενομάρτυς στή Βρυξέλλες Βελγίου (18/6, +640)

Ὀσμάννα ὁσία στή Jouarre Γαλλίας (18/6, +700)

Λεόντιος στρατηγός ἀπό Ἑλλάδα, Θεόδουλος στρατιώτης καί Ὕπατος ὁ τριβοῦνος, μάρτυρες στήν Τρίπολι Λιβάνου (18/6, +4ος αἰ.)

Αἰθέριος μάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (18/6, +303-305)

2 μάρτυρες στήν Κύπρο (18/6, +? αἰ.)

Ἀρχελάη/Ἀρχελαΐς, Θέκλα καί Σουσάννα, παρθενομάρτυρες στό Salerno Ἰταλίας (18/1, 6/6 καί 18/6, +293)

Βίτος/Γκύ (Guy) ὅσιος ἐρημίτης στή Fay-en-Bresse Γαλλίας (18/6, +940)

Ἔρασμος ὅσιος (18/6, +? αἰ.)

Λεόντιος ὁ ποιμήν, ὅσιος ὁ πέραν τοῦ ἄστεως (18/6, +? αἰ.) [Ἁγιολόγιο Ναυπλίου καί Ἀργολίδος] %

Ἄμανδος Ἐπίσκοπος Bordeaux Γαλλίας (18/6, +431)

Κυριακός καί Παύλα, μάρτυρες στή Malaga Ἱσπανίας (18/6, +305)

Λεόντιος ὁ μυροβλήτης καί διορατικός, ὁ Ἄργειος, ὅσιος μοναχός στή Μονή Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους, ἀπό Ἄργος (18/6, +1576)

Καλόγερος ὁ ἀναχωρητής, ὅσιος ἱεραπόστολος νήσων Lipari Σικελίας Ἰταλίας, ἀπό Ἑλλάδα (18/6, +486)

Φουρτουνάτος ὁ φιλόσοφος, Ἐπίσκοπος ἱερομάρτυς στήν Ἰταλία (18/6, +569)

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος, Δημήτριος Διάκονος καί Καλόγερος ἡγούμενος, ἱεραπόστολοι στή Fragalata Σικελίας, ἀπό Β. Ἀφρική (18/6, +5ος αἰ.)

Μᾶρκος Διάκονος καί Μαρκελλιανός Διάκονος, ἱερομάρτυρες στή Ρώμη (18/6, +287)

Λεοντιος ὁ κανονάρχης, ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (18/6, +? αἰ.)

ΙΟΥΝΙΟΣ 19

Ἰούδας/Θαδδαῖος/Λεββαῖος ὁ Ἀδελφόθεος, τοῦ Ἰακώβου, ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, ἔγραψε τήν Καθολική Ἐπιστολή τοῦ Ἰούδα τῆς Κ. Διαθήκης, Ἀπόστολος στήν Ἰρλανδία, Μεσοποταμία καί Ἀρμενία, ἱερομάρτυς στήν περιοχή τοῦ ὄρους Ἀραράτ στή Shavarshavan τῆς ἐπαρχίας Artaz τοῦ σημερινοῦ Βορείου Ἰράν (19/6 μνήμη, 21/8 καί 9/10, +80) [σύναξι 30/6]

Ἰωάννης Μαξίμοβιτς ὁ θαυματουργός, Ἐπίσκοπος Σαγγάης καί ὅλης τῆς Κίνας, ἔπειτα Ἐπίσκοπος Παρισίου, Βρυξελλῶν καί Δυτ. Εὐρώπης, τέλος Ἐπίσκοπος San Francisco τῆς California τῶν ΗΠΑ καί ὅλων τῶν Δυτ. ΗΠΑ, διά Χριστόν σαλός καί Ἰσαπόστολος Ἀ. Ἀσίας, Εὐρώπης, Β. Ἀφρικῆς καί Ἀμερικῆς (Ἰσαπόστολος Σερβίας, Σκοπίων, Κίνας, Hong Kong, Φιλιππίνων, Τυνησίας, Γαλλίας, Βελγίου, Ὁλλανδίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας καί ὅλης τῆς Εὐρώπης, Τυνησίας, Βενεζουέλας, ΗΠΑ κλπ.), κοιμήθηκε στό Seattle τῆς Washington ΗΠΑ, ἀπό Ἀδάμοβκα τοῦ Kharkiv (=Χάρκωφ) Οὐκρανίας, συντάκτης Ἁγιολογίου-Συναξαριστῆ τῶν Ὀρθοδόξων Ἁγίων τῆς Δυτικῆς Εὑρώπης (19/6 καί 2/7, +1966) [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1994] {*ΧΑΙΡΕ No.: 109, 120-121, 162}

[Σύντομος βίος Ἁγ. Ἰωάννη Μαξίμοβιτς τοῦ θαυματουργοὺ: Γεννήθηκε τό 1896 στό χωριό Ἀδάμοβκα τοῦ Kharkiv (=Χάρκωφ) Οὐκρανίας. Tό 1921 μέ τήν οἰκογένειά του κατέφυγε στό Βελιγράδι Σερβίας ὅπου ὁλοκλήρωσε τῆς θεολογικές του σπουδές. Ἔπειτα ἔγινε μοναχός στή Μονή τοῦ Milkovo τῆς χερσονήσου Kamchatka τῆς Σιβηρίας. Κατόπιν καθηγητής στό ἱεροδιδασκαλίο τῆς Bitola Σκοπίων. Τό 1934 παρά τούς δισταγμούς του χειροτονείθηκε Ἐπίσκοπος Σαγγάης τῆς Κίνας καί Ἀρχιεπίσκοπος ὅλης τῆς Κίνας. Τό 1949 διωγμένος μέ τό ποίμνιό του 5.000 Ρώσους καί Κινέζους Ὀρθοδόξους διέμεινε 2 χρόνια στή νήσο Μπαμπάου τῶν Φιλιππίνων καί ἀπό ἐκεῖ τούς μετανάστευσαι στίς ΗΠΑ. Τό 1951 γιά τῆς ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας ἔγινε Ἐπίσκοπος Παρισίου, Βρυξελλῶν καί Δυτ. Εὐρώπης, ἱδρύοντας τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ὁλλανδίας καί ἄλλες τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καί τό 1962 ἔστάλη ἐπιγόντως πάλι γιά τίς ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας στήν Ἀμερική ὡς Ἐπίσκοπος San Francisco τῆς California τῶν ΗΠΑ καί ὅλων τῶν Δυτ. ΗΠΑ. Ἐπίσης εἶχε ἐπισκευθῆ γιά ἱεραποστολή τήν Τυνησία, τή Βενεζουέλα ὅπου ζοῦσαν οἱ γονεῖς τοῦμ τήν Ἰταλία καί ἄλλα κράτη. Τό 1966 κοιμήθηκε στό Seattle τῆς Washington ΗΠΑ. Τό Ἅγ. Λείψανό του βρίσκεται στό San Francisco τῆς California τῶν ΗΠΑ καί εἶναι ἄφθαρτο.]

Ραφαήλ Σεϊσένκο, Πρεσβύτερος ὁμολογητής τῆς Μονῆς Ὄπτινα Ρωσίας [20 χρόνια σέ στρατόπεδα συγκεντρώσεως] (6/6 καί 19/6, +1957) [ἀνακύρηξι ἁγιότητος 2006] <Πηγή: Πέτρου Μπότση, Ἱερομάρτυρας Ραφαήλ τῆς Ὄπτινα, Ἀθήνα 2013>

Παΐσιος ὁ Μέγας, ὀ Αἰγύπτιος, ὅσιος ἡγούμενος μοναχῶν στήν Σκήτη (σημ. Οὐαντί-Νατρούν) Αἰγύπτου καί ἀναπαυόμενος στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου (19/6, +5ος αἰ.)

Παΐσιος ὅσιος στή Μονή Χιλανδαρίου Ἁγ. Ὄρους, ἀπό Βουλγαρίας (19/6, +18ος αἰ.)

Ζωσιμᾶς ὁ στρατιώτης, μάρτυς στήν Ἀντιοχεία τῆς Πισιδίας Μ. Ἀσίας (19/6, +2ος αἰ.)

Γαυδέντιος Ἐπίσκοπος Tuscany Ἰταλίας, Κουλμάτιος Διάκονος, Ἀνδρέας μέ τή σύζυγό του καί τά τέκνα του καί ἄλλοι 53 μάρτυρες, μάρτυρες στήν Tuscany Ἰταλίας (19/6, +364)

Χιλδεγρίνος Ἐπίσκοπος Chalons-sur-Marne Γαλλίας (19/6, +827)

Ρομουάλδος ὅσιος ἰδρυτής Μονῶν καί ἡγούμενος στήν Calmadoli Ἰταλίας (19/6, +1027)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Εὐσέβιος Γιαννακάκης, Πρεσβύτερος στό Ἱπποκράτειο Νοσοκομεῖο Ἀθήνας καί ἱδρ. Μονῆς Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου στό Αἴγιο (19/6, +1995)

Ζήνων ὅσιος στήν Αἴγυπτο ἤ Γάζα, μαθητής τοῦ μεγάλου Γέροντος Σιλουανοῦ, ἀπό Σινᾶ Αἰγύπτου (19/6, +450)

Γερβάσιος ὁ Ρωμαῖος, Κέλσιος, Ναζάριος καί Προτάσιος, μαθητές Ἀπ. Πέτρου, Πρωτομάρτυρες Milan Ἰταλίας (19/6, 28/7 μαρτύριο καί 14/10 ἑορτή, +68) [14/10 ἀνακομιδή λειψάνων]

Θεόκτιστος ὅσιος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (19/6, +1863)

Βαρλαάμ ὅσιος μοναχός στό Τσενκούρσκ Ρωσίας (19/6, +1462)

Βονιφάτιος/Βροῦνος Ἐπίσκοπος Mersburg Γερμανίας, 2ος Ἰσαπόστολος Γερμανίας, ἱερομάρτυς καί οἱ μετ’ αὐτοῦ 8 μάρτυρες (19/6 καί 15/10, +1009)

Δεοδάτος Ἐπίσκοπος Nevers Γαλλίας (19/6, +679)

Οὐρσίκινος ὁ ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς στή Ravenna Ἰταλίας (19/6, +67)

Ἰννοκέντιος Ἐπίσκοπος Le Mans Γαλλίας (19/6, +559)

Δεοδάτος Ἐπίσκοπος, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Val-de-Galilée-Jointures Γαλλίας (19/6, +680)

Ζωσιμᾶς μάρτυς στό Spoleto Ἰταλίας (19/6, +110)

Μαρία ἡ Μυροφόρα τοῦ Χριστοῦ, μητέρα Ἀπ. Ἰακώβου (19/6, +1ος αἰ.)

Ἀσύγκριτος ἱερομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι (19/6, +? αἰ.)

Ἰωάννης ὅσιος ἐρημίτης στήν Ἱερουσαλήμ (19/6, +6ος αἰ.)

Ἰώβ Ἐπίσκοπος Μόσχας (19/6, +1607)

Παρθένιος Ἐπίσκοπος ἱερομάρτυς στή Ρωσία (19/6, +1937)

ΙΟΥΝΙΟΣ 20

Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος, ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφός Ἀπ. Πέτρου, ἱερομάρτυς διά Σταυροῦ σχήματος Χ στήν Πάτρα, Ἀπόστολος στή Μ. Ἀσία (=Βιθυνία, Πόντο, Καππαδοκία, Γαλατία, Βυζάντιο, Κωνσταντινούπολι κλπ.), Ἀρμενία, Γεωργία, Οὐκρανία, Μαύρη Θάλασσα (παραθαλάσσια μέρη της) καί Ἑλλάδα, ἱδρ. Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί 1ος Ἐπίσκοπος Τραπεζοῦντας, ἀπό Βηθσαϊδα Γαλλιλαίας (6/6 καί 30/11 ἑορτή, +60) [20/6 καί 20/7 ἀνακομιδή λειψάνων] ΟΚ

Θωμᾶς/Δίδυμος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος στή Μηδία, Παρθία, Περσία τίς περιοχές τοῦ σημ. Ἰράν, στήν Κίνα καί στήν Ἰνδία, ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἰνδίας, ἱερομάρτυς στό Mylapore προάστειο τοῦ σημερινοῦ Madras Ἰνδίας (3/7 καί 6/10 ἑορτή, +53) [20/6 εὐρ. λειψ.] [σύναξι 30/6] {ZF} ΟΚ

Λουκᾶς ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Θήβας Βοιωτίας, ἀνάργυρος ἱατρός καί 1ος ζωγράφος τῆς Ἱ. Εἰκόνων τοῦ Χριστοῦ, τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἀποστόλων, συγγραφέας τοῦ Κατά Λουκᾶν Εὐαγγελίου (στήν Πάτρα) καί τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (στή Ρώμη), Ἀπόστολος Δαλματίας Κροατίας, Ἰταλίας, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Αἰγύπτου, Ἑλλάδος (Μακεδονίας, Βοιωτιάς, Ἀχαΐας, Πάτρας κλπ.) κλπ., ἱερομάρτυς στή Θήβα Βοιωτίας 84 ἐτῶν, ἀπό Ἀντιόχεια Συρίας [Πολιοῦχος Λαμίας καί προστάτης ἁγιογράφων] (18/10 ἑορτή καί 10/9, +97) [20/6 ἀνακομιδή λειψάνων καί 10/9 σύναξι ἀναργύρων ἱατρῶν] —— <Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς σύμφωνα μέ τήν Ἱ. Παράδοσι καταγόταν ἀπ’ τήν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας. Ἦταν στενός συνεργάτης καί συνοδοιπόρος τοῦ Ἀπ. Παύλου σέ ὁρισμένες περιοδεῖες του. Ἦταν, μάλιστα, μαζί μέ τόν Ἀπ. Παῦλο τόσο κατά τήν 1η φυλάκισί του ὅσο καί κατά τή 2η, κατά τήν ὁποία, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τό Β΄ Τιμ 4, 11, ἦταν αὐτός “μόνος” μαζί μέ τόν Ἀπόστολο (Πηγή: Περίληψι, ἀπό: Ἡ Καινή Διαθήκη, Μέ Σύντομη Ἑρμηνεία Παν. Ν. Τρεμπέλα, ἐκδ. Ὁ Σωτήρ, Ἀθήνα 2011, 8)> [Μέ βάσι ἄλλους Συναξαριστές ὁ Ἀπ. Λουκᾶς στό Β΄ Τιμ 4, 11 εἶναι διαφορετικός ἀπ’ τόν Εὐαγγελιστή καί ἡ μνήμη του εἶναι στίς 10/9, ἐνῶ μέ βάσι τόν Παν. Ν. Τρεμπέλα εἶναι ὁ ἴδιος]

Ἀλβανός Πρωτομάρτυς Ἀγγλίας καί ὅλης τῆς Μ. Βρεττανίας, μάρτυς στό Verulamium (σημ. St. Albans) Ἀγγλίας [ἄλλαξε ροῦχα μέ τόν ἱερομάρτυρα Ἁγ. Ἀμφίμπαλο (25/6) γιά νά τόν σώση ἀπ’ τούς διώκτες καί μαρτύρησε στή θέσι του] (17/6, 20/6, 22/6 καί 17/7, +250)

Ἐλισσαῖος ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (14/6, +9ος αἰ. π.Χ) [20/6, εὑρ. λειψ καί κατάθεσι Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀποστόλους στήν Κωνσταντινούπολι]

Λάζαρος ὁ μάρτυς [20/6, εὑρ. λειψ καί κατάθεσι Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀποστόλους στήν Κωνσταντινούπολι] % # ποιός Λάζαρος μάρτυς??

Ναούμ τῆς Ὀχρίδος (Ohrid) Σκοπίων, ἀπό τούς 7 Ἰσαποστόλους τῶν Σλάβων, μαθ. Ἁγ. Κυρίλλου καί Μεθοδίου, Ἰσαπόστολος τῶν Νοτιοσλάβων: Σερβίας, Κροατίας, Βοσνίας, Μαυροβουνίου, Σλοβενίας, Σκοπίων καί Βουλγαρίας (20/6 καί 23/12, +910) %

Μεθόδιος Ἐπίσκοπος Πατάρων Μ. Ἀσίας, ἱερομάρτυς στή Χαλκίδα Συρίας (20/6, +311) %

Ἀδαλβέρτος 1ος Ἐπίσκοπος Nagdeburg Γερμανίας (20/6, +981)

Ἴννας, Πίννας καί Ρίμμας, μάρτυρες στήν Σκυθία, μαθ. Ἀπ. Ἀνδρέα (20/1 καί 20/6, +1ος αἰ.)

Ἀθανάσιος ὁ Πεντασχινίτης, ὅσιος στήν Κύπρο (20/6, +? αἰ.)

Νικόλαος Καβάσιλας ὁ Χαμαετός, Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὅσιος (20/6, +1371) %

Μηνᾶς τοῦ Polotsk Λευκορωσίας (20/6, +1116)

Κόβαν ὁσιομάρτυς ἑρημίτης ἡγούμενος Μονῆς στήν Oise Γαλλίας, ἀπό Ἰρλανδία (26/3 καί 20/6, +670)

Βικέντιος ὅσιος ἱδρυτής καί ἡγούμενος Μονῆς στή Soignies Βελγίου (20/6 καί 20/9, +677)

Ἀριστοκλής/Ἀριστοτέλης Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Σαλαμίνα Κύπρου, ἀπό Ταμμασό Κύπρου (20/6 καί 23/6, +300)

Δημητριανός Διάκονος ἱερομάρτυς στή Σαλαμίνα Κύπρου, ἀπό Λήδρας Κύπρου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἀριστοκλή/Ἀριστοτέλη (20/6 καί 23/6, +300)

Ἀθανάσιος ἀναγνώστης, μάρτυς στή Σαλαμίνα Κύπρου, ἀπό Λήδρας Κύπρου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἀριστοκλή/Ἀριστοτέλη (20/6 καί 23/6, +300)

Κάλλιστος Α΄, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ἀπό Μονή Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους (20/6, +1363)

Λούης, ἅγιος στή Γαλλία (20/6, +840)

Ἑλένη/Ἡλιάδα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν Oehren Γερμανίας (20/6, +750)

Βάγνος Ἐπίσκοπος Therouanne Γαλλίας (20/6, +710)

Γουρίας 1ος Ἐπίσκοπος καί Ἰσαπόστολος Kazan Ρωσίας (4/12 καί 5/12, +1563) [20/6 ἀνακομιδή λειψάνων, 4/10 εὐρ. λειψ.]

Νοβάτος ὁ συγκλητικός, υἱός Ἁγίων Ἀπ. Ρούφου-Πούδη καί Κλαυδίας, μάρτυς στή Ρώμη (20/6, +151)

Φλωρεντίνα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν Ἱσπανία, ἀπό Carthagena Ἱσπανίας (20/6, +636)

Κόβαν/Γοβανός ὁσιος ἐρημ. στή Dyfed Οὐαλλίας (20/6, +6ος αἰ.)

2 ἀνώνυμοι ὅσιοι ἀσκητές (20/6, +? αἰ.)

Γλιέβος Ἀντρέγιεβιτς, πρίγκηπας τοῦ Vladimir Ρωσίας (20/6, +1175)

ΙΟΥΝΙΟΣ 21

Δημητρία παρθενομάρτυς στή Ρώμη, ἀδέλφή Ἁγ. Παρθενομάρτυρος Βιβιάνας καί θυγατέρα Ἁγ. Δαφρόσας καί Φλαβιανοῦ (21/6, +4ος αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 150}

Ἀναστασία/Ἄννα, μετονομασθείς κατά τό μοναχικό σχῆμα Ἀναστασία, ὁσία στή Σερβία, μητέρα Ἁγ. Σάββα Σερβίας (21/6 καί 21/7, +1200)

Ἀνώνυμος Κινέζος καί ἀνώνυμη Κινέζα, νεομάρτυρες στό Τιέν-Τσίν Κίνας οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν ἀπό εἰδωλολάτρες λίγο πρίν τήν τέλεσι τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου τους (21/6, 1870) <Πηγή: Γεωργίου Πιπεράκη, Ὁ Χριστός στήν Ἀσία, Ἀθήνα 2005 καί Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Ὁ Γάμος, ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Σταμάτα 2013, 24>

Ἀλβανός Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς ἱεραπόστολος στή Mainz Γερμανίας, ἀπό Νάξου Ἑλλάδος (21/6, +400)

Ἰούλιος Πρεσβύτερος στήν Κούσιο Ἰταλίας (31/1, +401) καί Ἰουλιανός Διάκονος στήν Γκοτσάνο Ἰταλίας (7/1, +349), συνεργάτες ἱεραπόστολοι Κ. Εὑρώπης, ἀπό Αἴγινα [σύναξι 19/5, 21/6 καί 30/6]

Βασίλισσα ἡ παρθένος καί σύζυγος Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου, ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου καί οἱ 1.000 ὁσίες μοναχές της μέ εἰρήνη ἀναπαυόμενες πρῶτα οἱ 1.000 μοναχές καί ἔπειτα ἡ Ἁγ. Βασίλισσα {Κοίμηθηκαν μετά ἀπό ἐμφάνισι καί κάλεσμα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ λίγο πρίν τόν διωγμό τοῦ Μαρκιανοῦ στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου ὅπου μαρτύρησαν ὁ Ἁγ. Ἰουλιανός, οἰ 10.000 μοναχοί του καί πλήθος ἄλλων Χριστιανῶν} (8/1 καί 21/6, +303-305) [ὁ βίος τους μέ βάσι τό ἀρχαῖο “Μαρτύριο”]

Ἰουλιανός ὁ Αἰγύπτιος, παρθένος σύζυγος τῆς Ἁγ. Βασίλισσας καί ἡγούμ. Μονῆς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου καί οἱ 10.000 μοναχοί του, ὁσιομάρτυρες στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Ἱερομάρτυρες, Ὁσιομάρτυρες καί Μάρτυρες στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

20 δεσμοφύλακες στρατιῶτες καί 7 ἀδελφοί, μάρτυρες στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Ἀντώνιος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Ἀναστάσιος ὁ άναστημένος ἀπ’ τούς νεκρούς, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Θεόφιλος Διάκονος ἱερομάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Μαρκιανίλλα ἡ σύζυγος τοῦ ἡγέμονος διώκτη Μαρκιανοῦ, ἁγία μάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Κέλσος ὁ υἱός τῆς Ἁγ. Μαρκιανίλλας καί τοῦ ἡγεμόνος διώκτη Μαρκιανοῦ, μάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Ἐλλάδιος μάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Ἀρτσίλ Β΄, βασιλιάς Γεωργίας, μάρτυς στή Γεωργία (21/6, +744)

Λουασάρμπ Β΄, βασιλιάς Γεωργίας, μάρτυς στή Σιράζ Γεωργίας (21/6, +1622)

Ἰουλιανός μάρτυς στήν Αἰγές Μ. Ἀσίας, ἀπό Ἀναζαρβό Κιλικίας (21/6, +3ος αἰ.)

Ἀγοφρέδος ὅσιος στήν Evreux Γαλλίας (21/6, +738)

Νικήτας ὁ Νισύριος, νεομάρτυς στή Χίο, ἀπό Νίσυρο (21/6, +1732)

Βολφρίδος ὁσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Hohentwiel Γερμανίας (21/6, +990)

Δομίνικος ὅσιος στήν Comacchio Ἰταλίας (21/6, +820)

Ἀφροδίσιος μάρτυς στήν Κιλικία Μ. Ἀσίας (21/6, +? αἰ.)

Τερέντιος Ἐπίσκοπος Ἰκονίου, ἱερομάρτυς (21/6, +? αἰ.)

Μαρτίνος Ἐπίσκοπος Tongres Βελγίου, Ἰσαπόστολος Hesbaye Βελγίου (21/6, +350)

Μεβάν, Οὐαλλός πριγκιπας, ἱεραπόστολος Βρετάνης Γαλλίας, ἱδρυτής καί ἡγούμενος Μονῶν Gael καί Meen Γαλλίας, ἀπό Ἀγγλία (21/6, +611)

Ἐνγελμοῦνδος ὅσιος ἡγούμενος ἱεραπόστολος στήν Velsen Ὁλλανδίας (21/6, +739)

Κόρβμακ ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Durrow Ἰρλανδίας (21/6, +6ος αἰ.)

Ράλφ Ἐπίσκοπος Bourges Γαλλίας (21/6, +866)

Ρουφινός καί Μαρτία, μάρτυρες στήν Συρακοῦσες Σικελίας (21/6, +? αἰ.)

Οὐρσίσκηνος Ἐπίσκοπος Pavia Ἰταλίας (21/6, +216)

ΙΟΥΝΙΟΣ 22

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Οὐαλλίας (22/6 καί 8/11)

Γουϊνεφρίδη παρθενομάρτυς στό Holywell Οὐαλλίας, ἡ ὁποία μετά τό Μαρτύριο ἀναστήθηκε καί ξανακοιμήθηκε ἀργότερα ἐν εἰρήνῃ (22/6 Μαρτύριο, 3/11 δεύτερη κοίμησι, +650) [20/9 ἀνακομιδή λειψάνων] {*ΧΑΙΡΕ No.: 102}

Ἡσύχιος τῆς Βάτου, ὁ Σιναΐτης, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς Σινᾶ Αἰγύπτου (29/3 καί 22/6 μνήμη, +7ος αἰ.)

Ἀνδρέας Kurashili, φύλακας τοῦ τάφου τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στά Comana (Κόμανα) Γεωργίας, Πρεσβύτερος καί ἡγούμενος Μονῆς Ἁγ. Ἀνδρέα στήν Adjata Γεωργίας, ἱερομάρτυς στά Comana Γεωργίας, ἀπό Bagrat Γεωργίας [γεννήθηκε 1966] (22/6, +1993) <Πηγή: Τό Αἴμα τῶν Μαρτύρων εἶναι ὁ Σπόρος τῆς Ἐκκλησίας (ΙΑ΄), στό: περ. Χριστιανική Σπίθα, τεῦχ. 700, Ν 2011, σ. 7 (ἀπό: περ. The Orthodox Word, τεῦχ. 218-219, σ. 159-193)>

Ἀλβανός Πρωτομάρτυς Ἀγγλίας καί ὅλης τῆς Μ. Βρεττανίας, μάρτυς στό Verulamium (σημ. St. Albans) Ἀγγλίας [ἄλλαξε ροῦχα μέ τόν ἱερομάρτυρα Ἁγ. Ἀμφίμπαλο (25/6) γιά νά τόν σώση ἀπ’ τούς διώκτες καί μαρτύρησε στή θέσι του] (17/6, 20/6, 22/6 καί 17/7, +250)

Εὐσέβιος Ἐπίσκοπος Σαμοσάτων Συρίας (σημ. Samsat Τουρκίας), ἱερομάρτυς (22/6, +380)

Ζήνων καί Ζηνᾶς ὁ ὑπηρέτης του, μάρτυρες στήν Φιλαδέλφεια (22/6, +303)

Ροτρούδης στή St. Omer Γαλλία (22/6, +869)

Μαρία ἡ Σπηλαιώτισσα, ὁσία στό Voronezh Ρωσίας (22/6, +1822)

Ἰωάννης Α΄, Ἐπίσκοπος Naples Γαλλίας (22/6, +5ος αἰ.)

Ἰωάννης ὁ εἰρηνοποιός, Ἐπίσκοπος Naples Γαλλίας (22/6, +835)

Βασίλειος Ἐπίσκοπος Πατελαρίας (22/6, +? αἰ.)

Κονσορτία ὁσία στήν Cluny Γαλλίας (22/6, +570)

Παυλίνος ὁ Ἐλεήμων καί ποιητής, Ἐπίσκοπος Nola Ἰταλίας, ἀπό Bordeaux Γαλλία (23/1 καί 22/6, +431)

Ἀαρών ὅσιος ἐρημίτης στή Βρετάνη Γαλλίας, ἀπό Οὐαλλία (22/6, +552)

Γαλακτίων, Πομπιανός, Ἰουλιανή καί Σατουρνίνος ὁ υἱός της, μάρτυρες στήν Κωνσταντινούπολι (22/6, +? αἰ.)

Κλήμης/Φλάβιος, ἀδελφός αὐτοκράτορα Βεσπασιανοῦ καί 1ος ξάδελφος Ἁγ. Κλήμη 3ου Ἐπισκόπου Ρώμης, μάρτυς (22/6, +96)

ΙΟΥΝΙΟΣ 23

Ἐθελδρέδα/Ὤντρεϋ, ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν νήσο Ely Ἀγγλίας (23/6, +679) [ἀνακομιδή λειψάνων 17/10]

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων νεομαρτύρων τῆς Κρήτης 1821-1822 (23/6)

900 μάρτυρες στήν Ἡράκλειο Κρήτης (23-26/6, +1821) [σύναξι 23/6]

900 περίπου μάρτυρες στήν Ἐπισκοπές Μαλεβιζίου, Τεμένους καί Πελιάδος Κρήτης (23-26/6, +1821) [σύναξι 23/6]

80 νεομάρτυρες στήν Κνωσσό Ἡρακλείου Κρήτης (23-26/6, +1821) [σύναξι 23/6]

17 Πρεσβύτερος ἱερομάρτυρες καί 5 Βατοπαιδινοί Ἁγιορεῖτες ὁσιομάρτυρες στήν Κρήτη (23-26/6, +1821) [σύναξι 23/6]

23 μοναχοί καί λαϊκοί μάρτυρες στή Μονή Θεοτόκου τῆς Ἀκρωτηριανῆς τοῦ Τοπλοῦ Κρήτης (26/6, +1821) [σύναξι 23/6]

Γεράσιμος Ἐπίσκοπος Ρεθύμνου, οἱ ἡγουμένοι τῶν Μονῶν τοῦ Ρεθύμνου καί πάνω ἀπό 60 λαϊκοί μάρτυρες, νεομάρτυρες στό Ρέθυμνο Κρήτης (+Μάιος 1822) [σύναξι 23/6]

Νεόφυτος Ἐπίσκοπος Κνωσσοῦ Ἡρακλείου Κρήτης, ἱερομάρτυς στήν Ἡράκλειο Κρήτης (23-26/6, +1821) [σύναξι 23/6]

Ἰωακείμ Ἐπίσκοπος Χερσονήσου Κρήτης, ἱερομάρτυς στήν Ἡράκλειο Κρήτης (23-26/6, +1821) [σύναξι 23/6]

Ἰωακείμ Ἐπίσκοπος Πέτρας Κρήτης, ἱερομάρτυς στήν Φούρνους Λασιθίου Κρήτης (23-26/6, +1821) [σύναξι 23/6]

Ἱερόθεος Ἐπίσκοπος Λάμπης Ρεθύμνου Κρήτης, ἱερομάρτυς στήν Ἡράκλειο Κρήτης (23-26/6, +1821) [σύναξι 23/6] %

Καλλίνικος Ἐπίσκοπος Διοπόλεως Κρήτης, ἱερομάρτυς στήν Ἡράκλειο Κρήτης (23-26/6, +1821) [σύναξι 23/6]

Ζαχαρίας Ἐπίσκοπος Σητείας Κρήτης, ἱερομάρτυς στήν Ἡράκλειο Κρήτης (23-26/6, +1821) [σύναξι 23/6]

Καλλίνικος Ἐπίσκοπος Κυδωνίας Χανίων Κρήτης, ἱερομάρτυς στή Χανιά Κρήτης (23-26/6, +1821) [σύναξι 23/6]

Μοναχές Μονῆς Τ. Προδρόμου Κορακίων Ἀκροτηρίου Χανίων Κρήτης καί ἄλλοι μοναχοί, κληρικοί καί λαϊκοί, νεομάρτυρες στή Χανιά (Μάιος 1822) [σύναξι 23/6]

Μελχισεδέκ Ἐπίσκοπος Κισσάμου Χανίων, ἱερομάρτυς στή Χανιά (στήν ἀγορά) Κρήτης (Μάιος 1822) [σύναξι 23/6]

Εὐστόχιος Πρεσβύτερος, τά τέκνα του Λολλία/Λουλού, Πρόβη καί Οὐρβανός καί Γάιος ὁ ἀνηψιός του, μάρτυρες στήν Ἄγκυρα Μ. Ἁσίας (23/6, +300)

Ἀρτέμιος τοῦ Βέρκολα, ὁ δεκατριάχρονος, ὅσιος στό Βέρκολα Ρωσίας, ἀδελφός Ἁγ. Παρασκευῆς τοῦ Πιριμίν [κοιμήθηκε ἀπό κεραυνό] (23/6 καί 20/10, +1545)

Μιχαήλ ὅσιος διά Χριστόν σαλός στή Μονή Ἁγ. Τριάδος στήν Κλόπς Ρωσίας (11/1, +1455) [23/6 ἀνακομιδή λειψάνων]

Ζωσιμάς ὅσιος μοναχός στά Νησιά Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (23/6, + 1855)

Ἰωάννης Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Ρώμη (23/6, +362)

Ἀγριππίνη παρθενομάρτυς, Παύλη, Βάσσα καί Ἀγαθονίκη, μάρτυρες στή Ρώμη (23/6, +262)

Τρίλλος Ἐπίσκοπος στή Gwynedd Οὐαλλίας (15/6 καί 23/6, +580)

Φήλιξ Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Sutri Ἰταλίας (23/6, +257)

Βαλχέρος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Βέλγιο (23/6, +? αἰ.)

Βάρβαρος ὁ Ἰβηρίτης, ὁ Πενταπολίτης, ὅσιος (23/6, +9ος αἰ.)

Γερμανός/Ἑρμᾶς Ἐπίσκοπος Kazan Ρωσίας (6/11, +1567) [23/6, 23/7 καί 25/9 ἀνακομιδή λειψ]

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τοῦ Vladimir Ρωσίας (23/6)

Ἀριστοκλής/Ἀριστοτέλης Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Σαλαμίνα Κύπρου, ἀπό Ταμμασό Κύπρου (20/6 καί 23/6, +300)

Δημητριανός Διάκονος ἱερομάρτυς στή Σαλαμίνα Κύπρου, ἀπό Λήδρας Κύπρου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἀριστοκλή/Ἀριστοτέλη (20/6 καί 23/6, +300)

Ἀθανάσιος ἀναγνώστης, μάρτυς στή Σαλαμίνα Κύπρου, ἀπό Λήδρας Κύπρου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἀριστοκλή/Ἀριστοτέλη (20/6 καί 23/6, +300)

Ἀθανάσιος Ἐπίσκοπος Χύτρων (=Κυθηρίας) Κύπρου (23/6, +? αἰ.)

Νικήτας ὁ Θηβαῖος Βοιωτίας, Πρεσβύτερος ἐρημ. στήν Ὄστεια Βοιωτίας ἀπό Θήβας Βοιωτίας (23/6, +1079)

Θεόδωρος Πρεσβύτερος ὅσιος ἐρημίτης στή Βοιωτία, μαθ. ὅσίου Νικήτα τοῦ Θηβαίου Βοιωτίας (23/6, +11ος αἰ.)

Γρηγόριος ὅσιος ἐρημίτης στήν ἐρημονήσι Στρογγύλη Εὔβοιας, ἀπό Μυστρά Σπάρτης, μαθ. ὅσίου Νικήτα τοῦ Θηβαίου Βοιωτίας (23/6, +11ος αἰ.) [Κυριακή τῶν Ἁγ. Πάντων]

Δανιήλ ὅσιος ἐρημίτης ἀπό Πάτρας, μαθ. ὅσίου Νικήτα τοῦ Θηβαίου Βοιωτίας (23/6, +11ος αἰ.) (23/6, +11ος αἰ.)

Ἰωσήφ ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς Εἰκόνας τῆς Θεοτόκου τοῦ Vladimir στή Vologda Ρωσίας (23/6, +1612)

Ἀντώνιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς Εἰκόνας τῆς Θεοτόκου τοῦ Vladimir στή Vologda Ρωσίας (23/6, +17ος αἰ.)

Ἰωαννίκιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς Εἰκόνας τῆς Θεοτόκου τοῦ Vladimir στή Vologda Ρωσίας (23/6, +17ος αἰ.)

Διονύσιος Ἐπίσκοπος Polotsk Λευκορωσίας (23/6, +1182)

Λεόντιος Ἐπίσκοπος Ἐνοτάεβσα καί οἱ σύν αὐτό μάρτυρες (23/6, +1919)

Μάξιμος Ἐπίσκοπος Σέπουλκωφ, ἱερομάρτυς (23/6, +1930)

ΙΟΥΝΙΟΣ 24

Τό γενέσιον (γενέθλιον) τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (24/6)

Ζαχαρίας καί Ἐλισάβετ, γονεῖς Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου (24/6 σύναξι καί γενέθλιο Προδρόμου, +1ος αἰ.)

Βασίλειος/Μπαζέλ Ἀσλάν, νεομάρτυς στό Χαλέπι Συρίας (24/6, +2012) <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Συνοπτικό Ἐπίκαιρο Μαρτυρολόγιο τῶν Χριστιανῶν τῆς Συριακῆς Γης, Βρυξέλλες 2011-2014 – Syrian Documents>

Παναγιώτης ὁ Καισάρειος, νεομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι (24/6, +1765)

Ἔρικ ὅσιος μοναχός Μονῆς στήν Auxerre Γαλλίας (24/6, +880)

Θεοκτίστη ἡ Λεσβία, ὁσία ἐρημίτρια στή Νῆσο Πάρο, ἀπό Μεθύμνης Λέσβου (9/11 καί τελευταία Κυριακή Ἰουλίου, +889) [ἀνακομιδή λειψάνων 1η Κυριακή μετά τῆς 23/6]

Ἰωάννης μεγαλομάρτυς στήν Σουτσεάβα Ρουμανίας (24/6, +1330) [μεταφ. λειψ. 2/6]

Ρουμόλδος Ἐπίσκοπος ἱεραπόστολος Ὁλλανδίας καί Βελγίου, ἱερομάρτυς στή Malines Βελγίου, ἀπό Ἀγγλία (24/6, +775)

Θεόδουλφος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Lobbes Βελγίου (24/6, +776)

Νικήτας Ἐπίσκοπος Bela Palanka (=παλαιά Ρεμεσιάνα) Σερβίας (24/6, +5ος αἰ.)

Ἰβάν ὅσιος ἐρημίτης στήν Τσεχία (24/6, +903)

Ἰωάννης ὅσιος ἐρημίτης στήν Tuy Ἱσπανίας (24/6, +9ος αἰ.)

Ἀθανάσιος ὁ Πάριος, Ἁγιορείτης Πρεσβύτερος, Καθηγητής Σχολῶν Ἀθωνα, Θεσσαλονίκης, Μεσολογγίου καί Χίου, ὅσιος στή Μονή τῆς Χίου, ἀπό Πάρο (24/6, +1813)

Ἀγοάρδος, Ἀγιλβέρτος καί οἱ σύν αὐτοῖς μάρτυρες στό Παρίσι Γαλλίας (24/6, +5ος αἰ.)

Σιμπλίκιος Ἐπίσκοπος Autun Γαλλίας (24/6, +360)

Ἰωάννης ὅσιος μοναχός στό Γιαρένσκ τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (24/6, +1561)

Ὀρέντιος, Φαρνάκιος, Ἔρωτας, Φίρμος, Φιρμίνος, Κυριακός καί Λογγίνος, μάρτυρες ἐν Γεωργία (24/6, +3ος αἰ.)

Μιχαήλ ὁ Μεγάλος Δούκας τοῦ Tver Ρωσίας (24/6, +? αἰ.)

Ἀντώνιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς τοῦ Ντύμσκ τοῦ Novgorod Ρωσίας (24/6, +1224)

Ἰάκωβος ὅσιος στή Μενιούγκα τοῦ Novgorod Ρωσίας (24/6, +1569)

Γεράσιμος ὅσιος στό Ἀρχαγγέλσκ Ρωσίας (24/6, +1771)

ΙΟΥΝΙΟΣ 25

Φεβρωνία ἡ πολύαθλος, ὁσιομάρτυς μοναχή Μονῆς στή Νίσιβη Μεσοποταμίας (25/6, +304)

Νίκων, Στάρετς τῆς Ὄπτινα, ἱερομάρτυς, Πρεσβύτερος στή Μονή Ὄπτινα Ρωσίας (25/6, +1931) [σύναξι 12/11]

Δαυΐδ καί Εὑρωσύνη ὅσιοι μοναχοί, πρώην Πέτρος καί Φεβρωνία ἡγεμόνες τοῦ Murom Ρωσίας [κατά σαρκικῶν καί προστάτες νεόνυμφων] (25/6, +1228)

Ἀμφίμπαλος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς καί οἱ μαθητές του Σωκράτης καί Στέφανος, μάρτυρες στό Μόνμουθ Ἀγγλίας [εἶναι ὁ Ἱερέας τόν ὁποῖο ἔσωσε ὁ Ἁγ. Ἀλβανός ὁ Πρωτομάρτυς τῆς Μ. Βρεταννίας ἀπ’ τούς διῶκτες τό 250 μ.Χ. στό Verulamium (σημ. St. Albans)] (25/6 καί 17/9, +260 ἤ 287)

Μολούα ὁ Ἰρλανδοσκωτσέζος, ὅσιος ἱδρυτής καί ἡγούμενος Μονῆς στή νήσο Lismore Σκωτίας καί τῆς Μονῆς τοῦ Mortlach Σκωτίας στή λίμνη Linne Σκωτίας (25/6, +592) [προστάτης όσων έχουν ψυχιατρικές ασθένειες & ψυχιάτρων]

Λογγίνος, Φαρνάκιος, Φιρμίνος καί Φίρμιος (25/6, +284-305)

Ὀνούφριος Ἐπίσκοπος Γιαμπλέτσνα Πολωνίας (25/6, +? αἰ.)

Διονύσιος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Τ. Προδρόμος Ἁγ. Ὄρους, τῆς γνωστῆς ὡς Μονῆς Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους, ἀπό Κάρησσο Καστοριᾶς (25/6, +1390)

Δομέτιος Πρεσβύτερος ὅσιος, φίλος καί συνασκητής ὁσίου Διονυσίου τῆς Μονῆς Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους (25/6, +1403)

Γαλλικανός στήν Ostia Ἰταλίας (25/6, +362)

Γαλλικανός Ἐπίσκοπος Embrum Γαλλίας (25/6, +541)

Εὐρωσία μάρτυς στή Juca Ἱσπανίας, ἀπό Γαλλία (25/6, +714)

Σεραπίων Διάκονος [Ἁγιολόγιο Ρωσίας] (25/6, +1859)

Εὐτροπία, Λεωνίς καί Λιβύη, ὁσιομάρτυρες στήν Παλμύρα Συρίας (25/6, +303)

Γοχάρδος Ἐπίσκοπος Nantes Γαλλίας (25/6, +845)

Σολομών μάρτυς στή Βρετάνη Γαλλίας, ἀπό Κορνουάλλης Ἀγγλίας (25/6, +5ος αἰ.)

Σολομών βασιλιάς Βρετάνης Γαλλίας, μάρτυς (25/6, +874)

Προκόπιος ὁ Ἰβηροσκητιώτης-Ἀθωνίτης, μοναχός ὁσιομάρτυς στή Σμύρνη Μ. Ἀσίας, ἀπό Βάρνα Βουλγαρίας (25/6, +1810)

Ἡλιόδωρος Ἀρχιμανδρίτης ὅσιος στό Γκλίνσκ Ρωσίας (25/6, +1879)

Ἀδαλβέρτος Διάκονος ἱεραπόστολος στήν Egmont Ὁλλανδίας, ὅσιος (25/6, +740)

Γεώργιος νεομάρτυς στήν Κρήνη Μ. Ἀσίας, ἀπό Ἀτταλεία (25/6, +1823)

Μεθόδιος Νίβρητος Καινουργίου, ὁ στήν Γορτύνη Κρήτης (25/6, +? αἰ.)

Μολόναχος Ἐπίσκοπος νήσου Lismore Σκωτίας (25/6, +7ος αἰ.)

Πρόσπερος Ἐπίσκοπος Reggio Ἰταλίας, ἀπό Γαλλία (25/6, +466)

Μάξιμος Ἐπίσκοπος Turin Ἰταλίας (25/6, +470)

Μόλοκ Ἐπίσκοπος, Ἰσαπόστολος Ἑβρίδων Νήσων τῆς Σκωτίας (25/6, +572)

Ὀρέντιος μάρτυς (25/6, +? αἰ.)

Σίμων ὅσιος μοναχός (25/6, +? αἰ.)

Θεοδόσιος μάρτυς (25/6, +1419)

Θεόληπτος Ἐπίσκοπος Φιλαδελφείας (25/6, +? αἰ.)

ΙΟΥΝΙΟΣ 26

Μωὑσῆς/Μούσα Κασσούμ, νεομάρτυς στό Καφάρ Μπατίχκ τῆς ἐπαρχία Ἐντλιμπ (28/6, +2012) <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Συνοπτικό Ἐπίκαιρο Μαρτυρολόγιο τῶν Χριστιανῶν τῆς Συριακῆς Γης, Βρυξέλλες 2011-2014 – Syrian Documents>

Δαυΐδ ὁ δενδρίτης, ὅσιος στή Θεσσαλονίκη [μοίρασε τά ὑπάρχοντά του στούς φτωχούς καί κατοικοῦσε ὡς ἀναχωρητής πάνω σέ δένδρο] (26/6, +540)

Περσεβεράντα/Πεσίννα, ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στό Poitiers Γαλλίας, ἀπό Ἱσπανία (26/6, +726)

23 μοναχοί καί λαϊκοί μάρτυρες στή Μονή Θεοτόκου τῆς Ἀκρωτηριανῆς τοῦ Τοπλοῦ Κρήτης (26/6, +1821) [σύναξι 23/6]

Ἰωάννης Ἐπίσκοπος Γοτθίας τῆς Crimea τῆς Οὐκρανίας (26/6, +780)

Μαξέντιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Poitou Γαλλίας, ἀπό Ἱσπανία (26/6, +726)

Μπραννόκ ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Braunton Αγγλίας, ἀπό Οὐαλλία (7/1 καί 7/4, +570) [ἀνακομιδή λειψάνων 26/6]

Σάλβιος Ἐπίσκοπος Angouleme Γαλλίας (26/6, +768)

Σουπέριος ὅσιος στήν Angouleme Γαλλίας (26/6, +8ος αἰ.)

Καρβικανός ὅσιος ἐρημίτης στήν Ὁλλανδία, ἀπό Ἰρλανδία (26/6, +8ος αἰ.)

Χερμόγιος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Labrugia Ἱσπανίας (26/6, +942)

Πελάγιος παιδομάρτυς στήν Asturius Ἱσπανίας (26/6, +925)

Διονύσιος Ἐπίσκοπος Suzdal Ρωσίας (26/6 καί 15/10, +1385)

Βαρβολένος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Mour-des Fosses Γαλλίας (26/6, +677)

Δαυΐδ ὁ Ἁγιαννανίτης-Ἁγιορείτης, ὁμολογητής στή Μαγνησία Μ. Ἀσίας καί ὁσιομάρτυς στή Θεσσαλονίκη, ἀπό Σκήτη Ἁγ. Ἄννης Ἁγ. Ὄρους, ἀπό Κυδωνίες (=Ἀϊβαλί) Μ. Ἀσίας (26/6, +1813)

Βιγίλιος Ἐπίσκοπος Trent Ἰταλίας, ἱερομάρτυς (26/6, +405)

Τούρογκ ὁ θαυματουργός, ὅσιος ἐρημίτης τοῦ λόφου Κίλγκουϊν, ἱδρυτής τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χλαντοῦρογκ Οὐαλλίας (26/6 καί 15/8, +630)

Ἀνθίων μάρτυς (26/6, +? αἰ.)

Τύχων τοῦ Λουκώφ (1569) [ἀνακομιδή λειψάνων 26/6]

Σεραπίων ὁ Τάταρος, ὅσιος τῆς λίμνης Κόζα Ρωσίας (26/6 καί 27/6, +1611)

ΙΟΥΝΙΟΣ 27

Ἀμπντούλ-Μασίχ, παιδομάρτυς στά Σίγγαρα (σημ. Sinjar) τοῦ Ἰράκ [πρώην Ἑβραιόπουλο, μαρτύρησε ἀπ’ τόν πατέρα του 11 ἐτῶν ἐπειδή ἔγινε Χριστιανόπουλο καί τό ὄνομά του σημαίνει “δοῦλος τοῦ Μεσσία”] (27/6, +390) {*ΧΑΙΡΕ No.: 154}

Ἰωάννα ἡ Μυροφόρα τοῦ Χριστοῦ, σύζυγος τοῦ Χουζά (27/6, +1ος αἰ.)

Σαμψών ὁ ξενοδόχος, ἀνάργυρος ἰατρός, Πρεσβύτερος, ὅσιος στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Ρώμη (27/6, +530)

Ἄνεκτος μάρτυς στήν Καισάρεια Παλαιστίνης, ἀπό Καππαδοκία (27/6, +298)

Θεράπων, Μαρκία καί Μάρκιος, μάρτυς (27/6, +? αἰ.)

Πιέριος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Ἀντιοχεία Συρίας (27/6, +? αἰ.)

Λουκᾶς ὁ ἐρημίτης, ὅσιος (27/6, +? αἰ.)

Κλήμης μάρτυς στήν Cordoba Ἱσπανίας (27/6, +298)

Ἰάκωβος νεομάρτυς στήν Τρίπολι Λιβάνου, ἀπό Ἐμέσης (σημ. Χόμς) Συρίας (27/6, +15ος-16ος αἰ.)

Γρηγόριος Νικόλσκυ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Ρωσία (27/6, +1918)

Δεοδάτος Διάκονος ὅσιος στή Nola Ἰταλίας (27/6, +473)

Ζωΐλος καί οἱ σύν αὐτό μάρτυρες στήν Cordoba Ἱσπανίας (27/6, +301)

Ἰωάννης ὅσιος ἐρημίτης στήν Chinon Γαλλίας (27/6, +6ος αἰ.)

Σεραπίων ὁ Τάταρος, ὅσιος τῆς λίμνης Κόζα Ρωσίας (26/6 καί 27/6, +1611)

Γεώργιος ὁ Ἁθωνίτης, ὅσιος στό Ἅγ. Ὄρος, ἀπό Γεωργία (27/6, +1066)

Μαρτίνος τοῦ Τουρώφ, ἀπό Λευκορωσία (27/6, +1146)

Σέβηρος Πρεσβύτερος στήν Ἰντεροκρεά Ἰταλίας (27/6, +6ος αἰ.)

ΙΟΥΝΙΟΣ 28

Σέργιος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (28/6, +11ος αἰ.) [ἀνακομιδή λειψάνων 11/9]

Γερμανός ὅσιος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (28/6, +11ος αἰ.) [ἀνακομιδή λειψάνων 11/9]

Κύρος ἀπό Ἀλεξάνδρεια καί Ἰωάννης ἀπό Ἐδέσσης Μεσσοποταμίας (σημ. Οὔρφα) Ἰράκ, οἱ Ἀνάργυροι ἰατροί, μάρτυρες (31/1, +303-305) [ἀνακομιδή λειψάνων 28/6]

Παῦλος ὁ Κορίνθιος, ὁ ἀνάργυρος ἰατρός (28/6, +? αἰ.) [κατά σαρκικῶν παθῶν]

Βενίγνος Ἐπίσκοπος Utrecht Ὁλλανδίας (28/6, +6ος αἰ.)

Παῦλος Ἐπίσκοπος Ρώμης (28/6, +767)

Δονάγος Ἐπίσκοπος Λιβύης, ἱερομάρτυς (28/6, +? αἰ.)

Μακεδόνιος μάρτυς (28/6, +? αἰ.)

2 παιδομάρτυρες (28/6, +? αἰ.)

3 μάρτυρες στή Γαλατία Μ. Ἀσίας (28/6, +? αἰ.)

70 μάρτυρες στήν Σκυθόπολι Παλαιστίνης (28/6, +? αἰ.)

Πάπιος μάρτυς (28/6, +? αἰ.)

Μάγνος ὁ προσευχόμενος, ὅσιος (28/6, +? αἰ.)

Μωϋσῆς ὁ ἀναχωρητής ὅσιος (28/6, +? αἰ.)

Οὐλκιανός ὅσιος (28/6, +? αἰ.)

Σέργιος ὁ μάγιστρος, ὅσιος ἱδρ. Μονῆς Νικητιανοῦ στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (28/6, +9ος αἰ.)

Ἀργύμιρος ὁσιομάρτυς στήν Cabra Ἱσπανίας (28/6, +858)

Ἐγίλων ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Corbigny Γαλλίας, ἀπό Γερμανία (28/6, +871)

Θεοδιχίλδη ὁσία στή Jouarre Γαλλίας (28/6, +660)

Ὀσμάννα ὁσία στή Jouarre Γαλλίας (28/6, +700)

Κρουμμίνης ἱεραπόστολος στή Lackan Ἰρλανδίας (28/6, +5ος αἰ.)

Χεϊμράδος Πρεσβύτερος ὅσιος ἐρημίτης στήν Hasungen Γερμανίας (28/6, +1019)

Σενούφιος μάρτυς στήν Αἴγυπτο (28/6, + 4ος αἰ.)

Ξενοφών ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Ρομπέικα τοῦ Novgorod Ρωσίας (28/6, +1262)

Ὤστολ/Αὐστέλλος/Austol, ὅσιος μοναχός ἱεραπόστολος τῆς Κορνουάλλης Ἀγγλίας καί τῆς Βρετάνης Γαλλίας, ἀπό Οὐαλλία (28/6, +611) [προστάτης τῶν ὑποτακτικῶν]

ΙΟΥΝΙΟΣ 29

Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ἱδρ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀθήνας καί πολλῶν ἄλλων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, Ἀπόστολος Παλαιστίνης, Μ. Ἀσίας, Εὐρώπης [=Ἰλλυρικό (σημ. Ἀλβανία), Δαλματία (σημ. Κροατία), Ρώμη, Ἰσπανία, Γαλλία, Βρεταννία, μακρινή νῆσο Thule/Θούλη (νῆσο Thule=Ἰσλανδία ἤ νησάκια Faeroes ἤ νησιά Shetland Β. Σκωτίας ἤ νησιά Aran Ἰρλανδίας), Ἰρλανδία κλπ.], ἱερομάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Ταρσό Κιλικίας Μ. Ἀσίας, πρώην Ἰουδαίος (29/6, +67) [30/6 σύναξι μαζί μέ τούς 12 Ἀπόστολος]

Πέτρος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος Παλαιστίνης, Λιβάνου, Συρίας, Μ. Ἀσίας, Ἑλλάδος, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Β. Ἀφρικῆς, Μ. Βρεταννίας, Ἰρλανδίας καί Ἰταλίας, ἱερομάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Βηθσαϊδα Γαλλιλαίας (29/6, +64 ἤ 66) [σύναξι 30/6 καί προσκήνησι ἁλυσσίδος Ἀπ. Πέτρου 16/1] {«Ἡ Ἁγ. Πετρονίλλα, πού ἑορτάζεται στίς 31 Μαΐου, καταχωρεῖται στό Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο καί σέ Κώδικα (Δημητριεύσκυ, Τυπικά Α. σ. 217) ὡς κόρη τοῦ Ἀπ. Πέτρου καί τῆς Ἰωάννας. Ἡ δέ Ἰωάννα ὡς κόρη τοῦ Ἀπ. Ἀριστοβούλου, ἀδελφοῦ τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα. Ἔτσι καί ὁ Ροδινός, γνώστης ὅπως φαίνεται καί τῆς πληροφορίας αὐτῆς, στό ἔργο του πού προαναφέραμε θά γράψει: “Ἐγώ καί τήν Ἁγ. Πετρονίλλα δέχομαι ἀκόμη γιά Κύπρια, ἀπό μέρος τῆς μητέρας της”»(περ. Ὀρθόδοξη Μαρτυρία, τεῦχ. 99, Λευκωσία 2013)} {Λ}

Ἔμμα ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στό Gurk Αὐστρίας (29/6, +1045) {*ΧΑΙΡΕ No.: 129}

Σαλώμη καί Ἰουδίθ, ὁσίες ἐρημ. στήν Oberaltaich Γερμανίας, ἀπό Ἀγγλία (29/6, +9ος αἰ.)

Ἀνδρέας πρίγκηπας καί ἡγεμόνας τοῦ Μπογκολιούμποβο Ρωσίας, μάρτυρας (29/6 μαρτύριο, 30/6 καί 4/7, +1174)

Βενεδίκτη μάρτυς στή Sens Γαλλίας (29/6, +3ος αἰ.)

Γίλδας ὁ σοφός, ὅσιος στή Νῆσο Rhuys Γαλλίας (29/1, +570) [ἀνακομιδή λειψάνων 29/6]

Σήρος Ἐπίσκοπος Genoa Ἰταλίας (29/6, +380)

Πέτρος ὁ Μογγόλος, πρίγκηπας τῆς Μεγάλης Ὀρδῆς, ὅσιος στό Rostov Ρωσίας, ἀπό Μογγολία (29/6 καί 30/6, +1290)

Μάρκελλος καί Ἀναστάσιος μάρτυρες στήν Bourges Γαλλίας (29/6, +274)

Κόχα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στή Ross-Benchuir Ἰρλανδίας (29/6, +6ος αἰ.)

Κάσσιος Ἐπίσκοπος Narni Ἰταλίας (29/6, +558)

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Κρήτης (1η Κυριακή μετά τίς 29/6)

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Λέσβου (5/7, 29/9 καί Β΄ Κυριακή Ματθαίου)

Νικάνωρ ὅσιος μοναχός στό Rostov Ρωσίας (29/6, +1581)

ΙΟΥΝΙΟΣ 30

 

12 Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ μετά τοῦ Ἀπ. Παύλου (30/6, σύναξι):

Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ἱδρ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀθήνας καί πολλῶν ἄλλων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, Ἀπόστολος Παλαιστίνης, Μ. Ἀσίας, Εὐρώπης [=Ἰλλυρικό (σημ. Ἀλβανία), Δαλματία (σημ. Κροατία), Ρώμη, Ἰσπανία, Γαλλία, Βρεταννία, μακρινή νῆσο Thule/Θούλη (νῆσο Thule=Ἰσλανδία ἤ νησάκια Faeroes ἤ νησιά Shetland Β. Σκωτίας ἤ νησιά Aran Ἰρλανδίας), Ἰρλανδία κλπ.], ἱερομάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Ταρσό Κιλικίας Μ. Ἀσίας, πρώην Ἰουδαίος (29/6, +67) [30/6 σύναξι μαζί μέ τούς 12 Ἀπόστολος]

 1. Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος, ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφός Ἀπ. Πέτρου, ἱερομάρτυς διά Σταυροῦ σχήματος Χ στήν Πάτρα, Ἀπόστολος στή Μ. Ἀσία (=Βιθυνία, Πόντο, Καππαδοκία, Γαλατία, Βυζάντιο, Κωνσταντινούπολι κλπ.), Ἀρμενία, Γεωργία, Οὐκρανία, Μαύρη Θάλασσα (παραθαλάσσια μέρη της) καί Ἑλλάδα, ἱδρ. Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί 1ος Ἐπίσκοπος Τραπεζοῦντας, ἀπό Βηθσαϊδα Γαλλιλαίας (6/6 καί 30/11 ἑορτή, +60) [20/6 καί 20/7 ἀνακομιδή λειψάνων]
 2. Πέτρος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος Παλαιστίνης, Λιβάνου, Συρίας, Μ. Ἀσίας, Ἑλλάδος, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Β. Ἀφρικῆς, Μ. Βρεταννίας, Ἰρλανδίας καί Ἰταλίας, ἱερομάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Βηθσαϊδα Γαλλιλαίας (29/6, +64 ἤ 66) [σύναξι 30/6 καί προσκήνησι ἁλυσσίδος Ἀπ. Πέτρου 16/1] {«Ἡ Ἁγ. Πετρονίλλα, πού ἑορτάζεται στίς 31 Μαΐου, καταχωρεῖται στό Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο καί σέ Κώδικα (Δημητριεύσκυ, Τυπικά Α. σ. 217) ὡς κόρη τοῦ Ἀπ. Πέτρου καί τῆς Ἰωάννας. Ἡ δέ Ἰωάννα ὡς κόρη τοῦ Ἀπ. Ἀριστοβούλου, ἀδελφοῦ τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα. Ἔτσι καί ὁ Ροδινός, γνώστης ὅπως φαίνεται καί τῆς πληροφορίας αὐτῆς, στό ἔργο του πού προαναφέραμε θά γράψει: “Ἐγώ καί τήν Ἁγ. Πετρονίλλα δέχομαι ἀκόμη γιά Κύπρια, ἀπό μέρος τῆς μητέρας της”»(περ. Ὀρθόδοξη Μαρτυρία, τεῦχ. 99, Λευκωσία 2013)}
 3. Ἰωάννης ὁ Θεολογος, ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος στή Μ. Ἀσία καί στήν Πάτμο ἐξορισθείς συνέγραψε τό Εὐαγγέλιο καί τίς Ἐπιστολές του καί κοιμήθηκε στήν Ἐφέσο Μ. Ἀσίας (8/5 κοίμησι καί 26/9 μετάστασις, +98) [σύναξι 30/6 καί 15/2 σύναξι ἐν τοῖς Διακονίσσοις]
 4. Ἰάκωβος τοῦ Ζεβεδαίου, “ὁ μεγάλος Ἰάκωβος”, ὁ Ἀπόστολος, ἀδελφός Ἀπ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος Παλαιστίνης, ἱερομάρτυς διά ξίφους στά Ἱεροσόλυμα ἀπ’ τόν Ἡρώδη Ἀγρίππα, 2ος μάρτυς τῆς Ἐκκλησίας (30/4, +44) [σύναξι 30/6]
 5. Ἰάκωβος τοῦ Ἀλφαίου, “ὁ μικρός Ἰάκωβος”, ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφός Ἀπ. Ματθαίου (εἶχαν πατέρα τόν Ἀλφαῖο), Ἀπόστολος στή Γάζα, Ἐλευθερούπολι καί Αἴγυπτο, ἱερομάρτυς ὅπου σταυρώθηκε στήν Ὀστρακίνα Αἰγύπτου (21/7 καί 9/10 ἑορτή, +1ος αἰ.) [σύναξι 30/6]
 6. Φίλιππος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος στή Λυδία καί Μυσία τῆς Μ. Ἀσίας μαζί μέ ἀδελφή του Ἁγ. Μαριάμνη καί Ἀπ. Ναθαναήλ, ἱερομάρτυς στήν Ἱεράπολι Φρυγίας Μ. Ἀσίας, ἀπό Βηθσαϊδα Γαλλιλαίας, συμπατριώτης Ἀπ. Πέτρου καί Ἀνδρέου (14/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 30/6, ἀνακομιδή λειψάνων 31/7]
 7. Ναθαναήλ/Βαρθολομαῖος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος Ἀπόστολος στή Λυδία καί Μυσία Μ. Ἀσίας, Εὐδαίμονα Ἀραβία, Περσία καί Ἰνδία· ἱερομάρτυς στό Derbend (παλαιά Οὐρβανούπολι) Αρμενίας (11/6 ἑορτή καί 22/4, +68) [25/8 ἀνακομιδή λειψάνων καί σύναξι 30/6]
 8. Θωμᾶς/Δίδυμος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος στή Μηδία, Παρθία, Περσία τίς περιοχές τοῦ σημ. Ἰράν, στήν Κίνα καί στήν Ἰνδία, ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἰνδίας, ἱερομάρτυς στό Mylapore προάστειο τοῦ σημερινοῦ Madras Ἰνδίας (3/7 καί 6/10 ἑορτή, +53) [20/6 εὐρ. λειψ.] [σύναξι 30/6]
 9. Ματθαῖος/Λευΐ ὁ Εὐαγγελιστής καί Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, πρώην τελώνης ὁ ὁποῖος καί φιλοξένησε καί τό Χριστό, Ἀπόστολος στήν Παρθία Ἰράν καί Μηδία Ἰράν, ἱερομάρτυς στήν Ἰεράπολι τοῦ Εὐφράτη (16/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 30/6]
 10. Σίμων ὁ Κανανίτης ἤ Ζηλωτής, ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος στήν Περσία, Β. Ἀφρική [Αἴγυπτο, Λιβύη, Τυνησία, Ἀλγερία (παλαιά Μαυριτανία)], Γαλλία, Ἰρλανδία, Βρεταννία καί Γεωργία, ἱερομάρτυς στό Νικοπσκί Γεωργίας, ἀπό Κανᾶ Γαλιλαίας Παλαιστίνης (10/5, +60) [σύναξι 30/6]
 11. Ἰούδας/Θαδδαῖος/Λεββαῖος ὁ Ἀδελφόθεος, τοῦ Ἰακώβου, ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, ἔγραψε τήν Καθολική Ἐπιστολή τοῦ Ἰούδα τῆς Κ. Διαθήκης, Ἀπόστολος στήν Ἰρλανδία, Μεσοποταμία καί Ἀρμενία, ἱερομάρτυς στήν περιοχή τοῦ ὄρους Ἀραράτ στή Shavarshavan τῆς ἐπαρχίας Artaz τοῦ σημερινοῦ Βορείου Ἰράν (19/6 μνήμη, 21/8 καί 9/10, +80) [σύναξι 30/6]
 12. Ματθίας ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους, Ἀπόστολος στήν Αἰθιοπία καί Γεωργία, ἱερομάρτυς στήν Αἰθιοπία (9/8, +63) [σύναξι 30/6]

Φύνελλος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἐφέσου Μ. Ἀσίας (30/6, +1ος αἰ.)

Ἄννα Ζερτσάλοβα ἡ κατ’ οἴκον δασκάλα, νεομάρτυς στή Μόσχα [μαρτύρησε 62 ἐτῶν ἐπειδή ἔγραψε 4 βιβλία γιά τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ Πνευματικοῦ της Πατέρα Ἁγ. Βαλεντίνου Ἀμφιτεάτρωφ] (14/11 καί 27/11, +1937) [30/6 ἀνακομιδή λειψάνων 1989 καί ἀνακήρυξι ἁγιότητος 2000] <Πηγή: Πέτρου Μπότση, Μάρτυρες τοῦ Βορρᾶ Γ΄, Γυναῖκες Μάρτυρες καί Ὁμολογήτριες, Ἀθήνα 2012>

Νέστωρ Ἐπίσκοπος Ἀλάσκας (30/6, +1882)

Ὀστιανός στήν Viviers Γαλλίας (30/6, +? αἰ.)

Μελίτων μάρτυς (30/6, +? αἰ.)

Πέτρος μάρτυς ἀπό Σινώπη Μ. Ἀσίας (30/6, +? αἰ.)

Μιχαήλ Πακνανάς ὁ κηπουρός, νεομάρτυς στήν Ἀθήνα [στῆλες Ὀλυμπίου Διός] (30/6 καί 9/7, +1770)

Γελάσιος Ἐπίσκοπος Ριμέτς Ρουμανίας, ὅσιος στή Μονή τοῦ Ριμέτς Ρουμανίας (30/6, +14ος αἰ.)

Ἐρεντρούδη ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στή Nonnberg Αὐστρίας (30/6, +718)

Σίμων/Συμεών/Κλεόπας ὁ Ἀδελφόθεος ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 2ος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, υἱός Ἁγ. Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος [κοιμήθηκε 120 ἐτῶν] (27/4, 30/6 καί 30/10, +96) [σύναξι 4/1]

5 μάρτυρες στή Ρώμη, Πρωτομάρτυρες Ρώμη (30/6, +64)

Εὐρύκλεια/Ἔϊργκαϊν (Eurgain), μαθήτρια Ἀπ. Παύλου καί Πέτρου στή Ρώμη, ἱδρύτρια τοῦ 1ου Χριστιανικοῦ σχολείου τῶν Βρεταννικῶν Νήσων τό 58 μ.Χ., 1η γυναῖκα ἁγία τῆς Μ. Βρεταννίας, πριγκίπισσα ἀπό Οὐαλλία (30/6, +103)

Εὐρύκλεια/Ἔϊργκαϊν (Eurgain) ὁσία στό Llantwit Οὐαλλίας (30/6, +6ος αἰ.)

Ἀνδρέας πρίγκηπας καί ἡγεμόνας τοῦ Μπογκολιούμποβο Ρωσίας, μάρτυρας (29/6 μαρτύριο, 30/6 καί 4/7, +1174)

Βερτράνδος Ἐπίσκοπος Le Mans Γαλλίας (30/6, +623)

Μαρκιανός Ἐπίσκοπος Pampeluna Ἱσπανίας (30/6, +757)

Κλοτσίνδη ὁσία ἡγούμ στή Marchiennes Γαλλίας (30/6, +714)

Νεομάρτυρες στό Διαρβεκίρ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ὑπό Κούρδων (30/6, +1896) %

Μαρτιαλός 1ος Ἐπίσκοπος Limoges Γαλλίας, Ἀλπιανός Πρεσβύτερος καί Αὐστρικλινιανός, Ἰσαπόστολοι Γαλλίας (30/6, +250)

Μαρία ἡ ἀπό Ἱεροσολύμων, μητέρα Ἁγ. Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου ὅπου τόν συνόδευε στίς Ἀποστολικές του περιοδεῖες καί κοιμήθηκε στήν Κύπρο [τό σπίτι της στήν Ἱερουσαλήμ ὅπου συναζόντουσαν οἱ πρῶτοι Χριστιανοί ἦταν τό σπίτι ὅπου πῆγε ὁ Ἀπ. Πέτρος ὅταν ἐλευθερώθηκε θαυματουργικά ἀπ’ τή φυλακή] (30/6, +1ος αἰ.)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Πρεσβύτερος ἱεραπόστολος στήν Πάτρα, ἀπό Γορτυνίας (30/6, +1964)

Λουκίνα ἁγία μάρτυς στή Ρώμη (30/6, +? αἰ.)

Ἐμιλιάνα παρθενομάρτυς στή Ρώμη (30/6, +? αἰ.)

Πέτρος ὁ Μογγόλος, πρίγκηπας τῆς Μεγάλης Ὀρδῆς, ὅσιος στό Rostov Ρωσίας, ἀπό Μογγολία (29/6 καί 30/6, +1290)

Γεώργιος ὁ Ἁγιορείτης (30/6, +? αἰ.)

Δινάρα βασίλισσα Ἐρετί Γεωργίας (30/6, +10ος αἰ.)

Στέφανος τοῦ Ὄμσκ (30/6, +1876)

Σωφρόνιος Ἐπίσκοπος Irkutsk Ρωσίας (30/3 καί 30/6, +1771)

Ἀνδρέας πρίγκηπας τοῦ Μπογκολιούμποβο Ρωσίας, μάρτυς (30/6 καί 4/7, +1174)

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Αἴγινας (30/6)

Σωσθένης/Κρίσπος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Κολοφῶνος (σημ. Σιγαντζίκ) Μ. Ἀσίας καί ἱδρ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Αἴγινας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Μ. Ἀσίας κλπ. (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1 καί 30/6]

Νεκτάριος Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως Λιβύης, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Ἁγ. Τριάδος στή νήσο Αἰγίνα Ἑλλάδος, πρώην ἱεροκήρυκας Λαμίας καί Σχολάρχης Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς στήν Ἀθήνα, ἐκοιμήθη στήν Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν, ἀπό Συληβρίας Ἀνατ. Θράκης (8/11 κοίμ., 9/11 μνήμη, +1920) [ἀνακομιδή λειψάνων 3/9, σύναξι 30/6]

Διονύσιος Ἐπίσκοπος Αἱγίνης, ὅσιος στή Ζάκυνθο, ὁ πατέρας του ἦταν Γάλλος καί ἡ μητέρα του Ἰταλίδα οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν στή Ζάκυνθο (17/12, +1622) [24/8 ἀνακομιδή λειψάνων καί σύναξι 30/6]

Ἀθανασία ἡ θαυματουργή, ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στήν Αἴγινα (18/4, +860) [σύναξι 30/6]

Ματθαῖος τῆς Αἴγινας, ὅσιος, σύγχρονος τῆς Ἁγ. Ἀθανασίας τῆς Αἴγινας (18/4, +9ος αἰ.) [σύναξι 30/6]

Ἰούλιος Πρεσβύτερος ὅσιος στήν Κούσιο Ἰταλίας, ἀπό Αἴγινα Ἐλλάδος, ἱεραπόστολος Κ. Εὐρώπης (31/1, +401) [σύναξι 19/5, 21/6 καί 30/6]

Ἰουλιανός Διάκονος, ὅσιος στήν Γκοτσάνο Ἰταλίας, ἱεραπόστολος Κ. Εὐρώπης ἀπό Αἴγινα (7/1, +349) [σύναξι 19/5, 21/6 καί 30/6]

Σάββας ὁ Νέος, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Καλύμνο, μαθ. καί 1ος ἁγιογράφος Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Αἴγινας (7/4, +1948) [σύναξι 30/6]

Ἰωάννης καί Ἀθανάσιος, ὅσιοι μοναχοί στήν Αἴγινα (18/4, +? αἰ.) [σύναξι 30/6]

Θεοδώρα ὁσία στή Θεσσαλονίκη, ἀπό Αἴγινα (29/8, +892) [σύναξι 30/6]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s