ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1-30

Συναξαριστής – Αγιολόγιο

Κελτών Αγίων & Πάντων των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας

http://gkiouzelis.blogspot.com

http://orthodoxos-synaxaristis.blogspot.com

Συντάκτης: Άβελ-Αναστάσιος Γκιουζέλης

* * *

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1

Μαρία ἡ Αἰγυπτία, ὁσία ἐρημίτρια στήν ἔρημο τῆς Παλαιστίνης, ἀπό Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (1/4, +527-565) [κατά σαρκικῶν] {Ἔζησε 17 χρόνια στήν πορνεία καί 50 χρόνια στήν ἔρημο μετανοημένη}

Βαρσανούφιος, Στάρετς τῆς Ὄπτινα,  ὅσιος Πρεσβύτερος καί Πνευματικός στή Μονή Ὄπτινα Ρωσίας (1/4, +1913)

Μακάριος Ἐπίσκοπος, ἱερομάρτυς στή Μονή Ρωμανοῦ τῆς Λέζνα Ρωσίας (1/4, +1944)

Θεοδώρα μάρτυς στή Ρώμη, ἀδελφή Ἁγ. μάρτυρος Ἑρμῆ τῆς Ρώμης τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη εἶναι 28/8 (1/4, +121)

Τεούτος βασιλιάς, ἐρημιτής ὁσιομάρτυς στό Tintern Οὐαλλίας (1/4, +470) [3/1 ἀνακομιδή λειψάνων]

Μελίτων Επίσκ. Σάρδεων Μ. Ἀσίας (1/4, +177)

Γερόντιος ὁ κανονάρχης, ὅσιος στό Κιέβου Οὐκρανίας, (1/4, +14ος αἰ.)

Μιχαήλ ὁ διά Χριστόν σαλός, νεομάρτυς στή Ρωσία (1/4, +1931)

Βαλέριος στήν Picardy Γαλλίας (1/4, +619 ἤ 622)

Δοδολίνος Ἐπίσκοπος Vienne Γαλλίας (1/4, +7ος αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 136}

Ἑκατοντάδες νεομάρτυρες στή Homs Συρίας (Ἀπρίλιος, +2012)

Νεομάρτυς στήν Al Tabqah Συρίας, ἀπό ἐπαρχία τῆς Hasakah Συρίας (Ἀπρίλιος, +2013) <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, ἀπό πηγές Telegraph (05/08/13)· AINA (04/08/13)· http://pravoslavie.ru>

Ἀνώνυμος 80ετής Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Δερβιτσάνη Ἀλβανίας (Ἀπρίλιος, +1941) [Ο Κων. Βοβολίνης στο γνωστό βιβλίο του: «Η Εκκλησία εις τον αγώνα της Ελευθερίας» (1453-1953), Αθήναι 1952, σελ. 266-267, αναφέρεται σε 80ντούτη Βο­ρειοηπειρώτη Ιερέα της Δερβιτσάνης, ο οποίος μετά την υποχώρηση τού Στρατού μας (Απρ. 1941) κατεσφάγη από τους Αλβανοτσάμηδες]

Κελάχ Ἐπίσκοπος Armagh Ἰρλανδίας, ἱδρύτρια Μονῆς στό Kells Ἰρλανδίας (1/4, +9ος αἰ.)

Ἀχάζ ὁ δίκαιος, ὅσιος (1/4, +? αἰ.)

Σάιδοκ καί Ἀδριανός, ἱεραπόστολοι στό Morini Γαλλίας, ἀπό Ἰρλανδία (1/4, +7ος αἰ.)

Μακάριος ὅσιος ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγ. Ἰω. Θεολόγου, τῆς ἐπιλεγομένης Πελεκητῆς στήν Προύση Μ. Ἀσίας (1/4, +830)

Βασιλείδης/Βασιλίς καί Γερόντιος, μάρτυρες (1/4, +? αἰ.)

Πολυνίκης μάρτυς (1/4, +? αἰ.)

Εὐθύμιος Πρεσβύτερος στό Suzdal Ρωσίας (1/4, +1404) [εὕρεσι Ι. Λειψάνων 4/7]

Ἀβραάμ ὁ Βούλγαρος, μάρτυς στή Βουλγαρία (6/3 καί 1/4, +1229) [16/5 ἀνακομιδή λειψάνων]

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2

Ἁγνοφλέδα ἡ παρθένος, ὁσία μοναχή στή Μονή πού ἱδρυσε ὁ Ὁσιος Λονόχιλος στή Maine Γαλλίας (2/4, +638) {*ΧΑΙΡΕ No.: 163}

Λονόχιλος Πρεσβύτερος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Maine Γαλλίας (2/4, +653)

Εὔα (Ebba) ἡ νέα, ἡγουμ. καί ἡ συνοδία της, ὁσιομάρτυσες στή Μονή τοῦ Coldingham Σκωτίας (2/4 καί 23/8, +870) [κατά σάρκ.] {Τό 870 κατά τή διάρκεια εἰσβολῆς Δανῶν πειρατῶν στίς ἀκτές γύρω ἀπό τή μονή Coltingham στή Σκωτία, ἡ ἡγουμένη Εbba ἀνήσυχη ὄχι γιά τή σωτηρία τῆς ζωῆς της, ἀλλά γιά τή διατήρησι τῆς ἁγνότητός της καθώς καί τῶν ὑπολοίπων μοναζουσῶν πού τήν εἶχαν ἐμπιστευθῆ, μόλις εἰσῆλθαν οἱ ἐπιδρομεῖς στόν περίβολο τῆς μονῆς, συγκέντρωσε τίς μοναχές στό ἡγουμενεῖο καί ὕστερα ἀπό σύντομη καί συγκινητική προσλαλιά, ἔκοψε μέ λεπίδα τή μύτη καί τό πάνω χείλος της. Τήν πρᾶξι της μιμήθηκαν ὅλες οἱ ἀδελφές [κι αὐτό ἔγινε γιά νά καταστοῦν ἀπεχθεῖς στούς πολιορκητές κι ἔτσι ν᾽ ἀποφύγουν τό βιασμό] καί οἱ εἰσβολεῖς ἀφοῦ μπῆκαν στήν αἴθουσα ὅπου ἦσαν συγκεντρωμένες οἱ μοναχές, βρέθηκαν μπροστά σέ φρικιαστικό θέαμα. Αὐτό, ὅμως, δέν τούς ἐμπόδισε καθόλου νά πυρπολήσουν τή μονή καί ἡ ἁγία Εbba μαζί μέ ὅλες τίς παρθένες κάηκαν ὡς ὁλοκαύτωμα μέσα στίς φλόγες} {*ΧΑΙΡΕ No.: 174}

Αἰδέσιος καί Ἀμφιανός/Ἀππιανός οἱ αὐτάδελφοι καί Πάμφιλος, μάρτυρες στή Λυκία Μ. Ἀσίας (2/4, +305)

Μούσα ὁσία στή Ρώμη (2/4, +6ος αἰ.)

Τίτος ὁ θαυματουργός, ὅσιος (2/4, +9ος αἰ.)

Ροῦφος ὅσιος ἐρημίτης στή Glendalough Ἰρλανδίας (2/4, +? αἰ.)

Θεοδώρα παρθενομάρτυς στήν Παλαιστίνη (2/4, +? αἰ.)

Νικόλαος Χίλκ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς καί οἱ ἐνορίτες του, μάρτυρες στό Νοβοσιόλκι Πολωνίας (2/4, +1944) [σύναξι 1/6]

Πολύκαρπος μάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (2/4, +? αἰ.)

Στέφανος ὅσιος στήν Ἀσκαλώνι Παλαιστίνης (2/4, +778)

Βίκτωρ Ἐπίσκοπος Capua Ἰταλίας (2/4, +554)

Οὐρβανός Ἐπίσκοπος Langres Γαλλίας (2/4, +390)

Δρόγων ὅσιος στήν Baume-les-Messieurs Γαλλίας (2/4, +10ος αἰ.)

Κωνσταντίνος βασιλιάς Σκωτίας, μάρτυς (2/4, +874) #

Νικέτιος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας (2/4, +573)

Ἀβούνδιος Ἐπίσκοπος Como Ἰταλίας, ἀπό Ἑλλάδα (2/4, +469)

Βρόναχ ὁσία στό Kilbronach Ἰρλανδίας (2/4, +? αἰ.)

Γεώργιος ὅσιος στή Μονή τοῦ Μαρτσκβέρι Γεωργία (2/4, +9ος αἰ.)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 3

Φάρα/Βουργουνδοφάρα, ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στό Faremoutiers Γαλλίας (3/4 καί 7/12, +657) {*ΧΑΙΡΕ No.: 177}

Σεραφείμ Πρεσβύτερος, ὅσιος, Πνευματικός Πατέρας στή Βίριτσα Ρωσίας (3/4, +1949)

Παγκράτιος ἱεραπόστολος μάρτυς στήν Taormina Σικελίας τῆς Ἰταλίας, ἀπό Ἀντιόχεια Συρίας (3/4, +1ος αἰ.)

Παῦλος ὁ Ἀπελευθερωτής, νεομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Ρωσίας (3/4, +1863)

Ἰλλύριος ὅσιος στήν τό ὄρει Μυρσίνωνος τῆς Πελοποννήσου (3/4, +? αἰ.)

Νικήτας ὁ ὁμολογητής ὑπέρ τῶν Ἱ. Εἰκόνων σέ νήσο τοῦ κόλπου τῆς Νικομηδείας, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς τοῦ Μηδικίου στά Μουδανιά Βιθυνίας Μ. Ἀσίας καί σέ Μονή τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀναπαυόμενος, ἀπό Καισάρεια Καππαδοκίας (3/4, +824)

Ἐλπιδοφόρος, μάρτυς (3/4, +3ος αἰ.)

Ἄτταλος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Taormina Σικελίας (3/4, +800)

Ἰωσήφ ὁ ὑμνογράφος, ὅσιος στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Σικελία (3/4, +886)

Βυθόνιος, Γαλυκός καί Δίος, μάρτυρες (3/4, +3ος αἰ.)

Θεοδοσία καί Εἱρήνη, μάρτυρες (3/4, +304)

Οὐλφιανός τῆς Τύρου Λιβάνου (3/4, +306)

Νεκτάριος ὅσιος μοναχός στή Μπεζέτσκ (3/4, +1492) [Ἁγιολόγιο Ρωσίας]

Ἀνώνυμοι Νεομάρτυρες, Ἱερομάρτυρες καί Ὁσιομάρτυρες στό Μπάτακ Βουλγαρίας (17/5, +1876) [3/4, ἀνακύρηξι ἁγιότητος στίς 3/4/2011] {μαρτύρησαν κατά τήν Ἀπριλιανή ἐξέγερσι τοῦ 1876}

Ἀνώνυμοι Νεομάρτυρες, Ἱερομάρτυρες καί Ὁσιομάρτυρες στό Νόβο Σέλο Βουλγαρίας (9/5, +1876) [3/4, ἀνακύρηξι ἁγιότητος στίς 3/4/2011] {μαρτύρησε κατά τήν Ἀπριλιανή ἐξέγερσι τοῦ 1876}

Πέτρος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Μπάτακ Βουλγαρίας (17/5, +1876) [3/4, ἀνακύρηξι ἁγιότητος στίς 3/4/2011] {μαρτύρησε κατά τήν Ἀπριλιανή ἐξέγερσι τοῦ 1876}

Νέιτσο Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Μπάτακ Βουλγαρίας (17/5, +1876) [3/4, ἀνακύρηξι ἁγιότητος στίς 3/4/2011] {μαρτύρησε κατά τήν Ἀπριλιανή ἐξέγερσι τοῦ 1876}

Τριαντάφυλλος Τόσεφ, νεομάρτυς στό Μπάτακ Βουλγαρίας (17/5, +1876) [3/4, ἀνακύρηξι ἁγιότητος στίς 3/4/2011] {μαρτύρησε κατά τήν Ἀπριλιανή ἐξέγερσι τοῦ 1876}

Ἰβάν/Ἰωάννης νεομάρτυς στό Μπάτακ Βουλγαρίας (17/5, +1876) [3/4, ἀνακύρηξι ἁγιότητος στίς 3/4/2011] {μαρτύρησε κατά τήν Ἀπριλιανή ἐξέγερσι τοῦ 1876}

Ἠλίας νεομάρτυς στό Μπάτακ Βουλγαρίας (17/5, +1876) [3/4, ἀνακύρηξι ἁγιότητος στίς 3/4/2011] {μαρτύρησε κατά τήν Ἀπριλιανή ἐξέγερσι τοῦ 1876}

Νικόλαος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Νόβο Σέλο Βουλγαρίας (9/5, +1876) [3/4, ἀνακύρηξι ἁγιότητος στίς 3/4/2011] {μαρτύρησε κατά τήν Ἀπριλιανή ἐξέγερσι τοῦ 1876}

Γεώργιος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Νόβο Σέλο Βουλγαρίας (9/5, +1876) [3/4, ἀνακύρηξι ἁγιότητος στίς 3/4/2011] {μαρτύρησε κατά τήν Ἀπριλιανή ἐξέγερσι τοῦ 1876}

7 Μοναχές ὁσιομάρτυρες στό Νόβο Σέλο Βουλγαρίας  (9/5, +1876) [3/4, ἀνακύρηξι ἁγιότητος στίς 3/4/2011] {μαρτύρησε κατά τήν Ἀπριλιανή ἐξέγερσι τοῦ 1876}

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 4

Τύχων Ἐπίσκοπος Μόσχας Ρωσίας καί Ἰσαπόστολος Ἀλάσκας ΗΠΑ, ἱερομάρτυς στή Ρωσία (25/3 μνήμη, 4/4 καί 7/4, +1925) [9/10 ἀνακομιδή λειψάνων καί 26/9 ἀνακήρυξι ἀγιότητος]

Ἰσίδωρος Ἐπίσκοπος Seville Ἱσπανίας, συγγραφέας Συναξαριστῆ (4/4, +636)

Μαρία Λελιάνοβα, ὁσιομάρτυς μοναχή τῆς Γκάτσινα Ρωσίας (26/1, 4/4 καί 17/4, +1930) [26/3 ἀνακομιδή λειψάνων καί ἀνακήρυξι ἁγιότητος 2007]

Σοφία Γκρίνεβα, ὁμολογήτρια ἡγουμένη Μονῆς Ἁγ. Σκέπης στό Κιέβο Οὐκρανίας (22/3 καί 4/4, +1941)

Γεώργιος, ὅσιος στό Μαλεό Λακωνίας (4/4, +? αἰ.)

Ἀγαθόποδος/Ἀγαθόπους Διάκονος καί Θεόδουλος ἀναγνώστης, μάρτυρες στή Θεσσαλονίκη (4/4, +803)

Πόπλιος ὅσιος μοναχός στήν Αἴγυπτο (4/4, +4ος αἰ.)

Σάββας ὁ Ἁγιορείτης (4/4, +1908) [Ρωσικό Ἁγιολόγιο]

Τίγκκερναχ Ἐπίσκοπος Clogher Ἰρλανδίας (4/4, +549)

Θεωνᾶς, Συμεών καί Φερβίνος, ὅσιοι (4/4, +? αἰ.)

Πλάτων ὁ Στουδίτης, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς Στουδίου στήν Κωνσταντινούπολι (4/4, +814)

Θεωνᾶς Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὅσιος στήν τοῖς ὁρίοις τῆς Μονῆς Παντοκράτορος Ἁγ. Ὄρους (4/4, +1539)

Νικήτας ὁ Ἁγιαννανίτης-Ἀγιορείτης, Πρεσβύτερος ἱεραπόστολος καί ἱερομάρτυς στίς Σέρρες, ἀπό Ἤπειρο (4/4, +1808)

Χιλδεβέρτος ὁσιομάρτυς ἡγούμ. Μονῆς στή Ghent (Γάνδη) Βελγίου [μαρτύρησε ἀπό εἰκονομάχους] (4/4, +752)

Gwerir ὅσιος ἐρημίτης στή Liskeard Κορνουάλλης Ἀγγίας (4/4, +? αἰ.)

Guier ὅσιος Πρεσβύτερος ἐρημ. στήν Κορνουάλλη Ἀγγίας (4/4, +? αἰ.)

Φερβούθα καί Μεκαντόσθα, μάρτυρες στήν Περσία (4/4, +343)

Ζωσιμᾶς ὅσιος μοναχός στήν Παλαιστίνη (4/4, +523)

Ἰωσήφ ὅσιος μοναχός στήν Κιέβο Οὐκρανίας (4/4, +14ος αἰ.)

Ζωσιμᾶς ὅσιος μοναχός στή Βορμποζόμσκ (4/4, +15ος αἰ.) [Ἁγιολόγιο Ρωσίας]

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 5

Παναγιώτης ὁ Πελοποννήσιος, νεομάρτυς στήν Ἱερουσαλήμ (5/4, +1820, Πάσχα)

Ἑλένη Μπεχτέεβα, ὁσία μοναχή καί μεγάλη ἀσκήτρια στή Μονή τοῦ Ἁγ. Φλώρου στό Κίεβο Οὐκρανίας (23/3 καί 5/4, +1834) [6/10, ἀνακύρηξι ἁγιότητος 6/10/2009] {Ἡ Ὀσία Ἑλένη Μπεχτέεβα ἦταν μία ἀπ’ τίς μεγάλες ἀσκήτριες τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγ. Φλώρου στό Κίεβο. Ἦταν πολύ ἀγαπητή καί τή σέβονταν ὅλοι γιά τίς καλές της πράξεις καί τήν παρηγοριά πού προσέφερε σ’ ὅσους εἶχαν ἀνάγκη}

Ἀργυρή/Ἀργυρώ νεομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Προύσσα Μ. Ἀσίας (5/4 μαρτύριο καί 30/4, +1721)

Βικτωρίνος, Βίκτωρ, Διόδωρος, Κλαύδιος, Νικηφόρος, Πάππιος καί Σεραπίων, μάρτυρες στήν Αἴγυπτο (31/1 καί 5/4, +251)

Δίδυμος καί Θεοδώρα, μάρτυρες (5/4, +284-305)

Θεοδώρα ὁσία μοναχή στή Θεσσαλονίκη (5/4, +892)

Ζήνων, μάρτυς (5/4, +? αἰ.)

Συμεών Κλίμιχ ὁ Δίκαιος, ὁσιος στή Ρωσία (5/4, +1837)

Θέρμος μάρτυς (5/4, +? αἰ.)

Κυρία καί δούλη, μάρτυρες (5/4, +? αἰ.)

Μάξιμος καί Τερέντιος, μάρτυρες (5/4, +? αἰ.)

5 κόρες (νεανίδες) παρθενομάρτυρες μάρτυρες στή Λέσβο (5/4, +? αἰ.)

Πομπηΐος μάρτυς (5/4, +? αἰ.)

Ὑπομονή μάρτυς (5/4, +? αἰ.)

Ὑπομονή ὁσία (5/4, +? αἰ.)

Γεώργιος νεομάρτυς στήν Νέα Ἐφέσο (5/4, +1801)

Κωνσταντίνος Γκολοῦμπεφ ἱερομάρτυς καί οἱ μετ’ αὐτοῦ μάρτυρες στή Ρωσία (5/4 & 2/10, +1918)

Μπέγκαν Ἰσαπόστολος Ἰρλανδίας, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Kill-Began Ἰρλανδίας (5/4, +553)

Δέρφελος ὅσιος ἐρημίτης στή Llanderfer Οὐαλλίας (5/4, +603)

Θεόδωρος, Λάμπρος καί ἀνώνυμος, νεομάρτυρες (5/4, +1786) [Ἁγιολόγιο Μεσολογγίου καί Αἰτωλοκαρνανίας]

Κλαυδιανός, Διόδωρος καί οἱ σύν αὐτοῖς μάρτυρες (5/4, +?  αἰ.)

Μᾶρκος ὅσιος ἀναχωρητής στήν Ἀθήνα (5/4, +400)

Ἰώβ Ἐπίσκοπος Μόσχας (5/4, +1652)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 6

Δανιηλία/Ντανιέλα μοναχή ὁσιομάρτυς στό Βουκουρέστι Ρουμανίας [μαρτύρησε 37 ἐτῶν] (6/4 καί Μ. Τρίτη, +2004) [κατά ψυχιατρικῶν νοσημάτων] {Μετά τό Παν/μίο ἔγινε μοναχή καί ὁ πατέρας της ἄθεος ἰατρός τήν γύρισε μέ τή βία σπίτι. Μετά ἀπό προσευχή ἡ Ἁγ. Δανιηλία ξαναέφυγε κρυφά. Ὅμως, τήν ξαναβρῆκε ὁ πατέρας της καί πάλι μέ τή βία τήν ξαναγύρισε σπίτι σχίζοντάς της τά ράσα καί δέρνοντάς την. Ὑστερα ὁ πατέρας της μέ ἄλλους ἰατρούς συναδέλφους του ἔβγαλαν ψεύτικα χαρτιά ὅτι ἡ Ἁγ. Δανιηλία πάσχει ἀπό βαρύ ψυχολογικό περί μυστικισμοῦ καί μέ τή βία τήν ἔβαλαν σέ νοσοκομεῖο τοῦ Βουκουρεστίου ὅπου τῆς χορήγησαν ψυχιατρικά φάρμακα μέ ἀποτέλεσμα ἡ Ἁγ. Δανιηλία νά μείνη φυτό βρίσκοντας μαρτυρικό θάνατο ἀπ’ τίς ἐπιπλοκές τόν φαρμάκων σέ ἡλικία 37 ἐτῶν. Στόν τάφο της βρῆκαν θαυματουργική θεραπεία 2 νέοι, ὁ ἕνας σχιζοφρενής καί ὁ ἄλλος μέ ὄγκο στόν ἐγκέφαλο} <Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012> {*ΧΑΙΡΕ No.: 111}

Μεθόδιος Ἐπίσκοπος Μοραβίας Τσεχίας, Ἰσαπόστολος Τσεχίας, Βουλγαρίας καί Σλάβων, ἀπό τούς 7 Ἰσαποστόλους Τσεχίας, Βουλγαρίας καί Σλάβων, ἀπό Θεσσαλονίκης (6/4, +885) [11/5 καί σύναξι 27/7]

Παρθένιος, Νεόφυτος καί Ἰωνᾶς ἀπό Νισύρου, Νεόφυτος ἀπό Ἀμοργοῦ καί Ἰωνᾶς ἀπό Λέρου, ὁσιομάρτυρες στή Λειψούς (6/4, +1558) [μνήμη καί 1η Κυριακή μετά τίς 10/7]

Βινιβάλδος ὅσιος στήν Troyers Γαλλίας (6/4, +650)

Γεννάρδος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Flay Γαλλίας (6/4, +720)

Σακέρδος Ἐπίσκοπος Limoges Γαλλίας (6/4, +720)

Προυδέντιος Ἐπίσκοπος Troyers Γαλλίας (6/4, +861)

Μαρδάριος ὅσιος Στάρετς τῶν Σπηλαίων τοῦ Nizhny Novgorod Ρωσίας (6/4, +1859)

Βέρχαν Ἐπίσκοπος Kirkwall Σκωτίας (6/4, +840)

Ἔλσταν Ἐπίσκοπος Ramsbury Ἀγγλίας (6/4, +981)

Οὐρβανός ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Penalba Ἱσπανίας (6/4, +940)

Εὐτύχιος Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ἀπό Θεία Κώμη (6/4, +582) %

Πλατωνίδα ὁσία στήν Νισίβει Ἰράκ (6/4, +300)

120 μάρτυρες στήν Περσία (6/4, +344-347)

2 μάρτυρες στήν Ἀσκαλώνι (6/4, +? αἰ.)

Ἀρσένιος ὅσιος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (6/4, +1853)

Φλωρέντιος, Γεμινιανός καί Σατοῦρος, μάρτυρες στή Mitrovica  (=παλαιό Σρέμ/Σίρμιο) Σερβίας (6/4, +4ος αἰ.)

Ρουφίνα, Μοδεράτα, Ρομάνα, Σεκούνδος καί 7 ἀνώνυμοι μάρτυρες, μάρτυρες στή Mitrovica  (=παλαιό Σρέμ/Σίρμιο) Σερβίας (6/4, +4ος αἰ.)

Γρηγόριος ὅσιος στά ὅρια τῆς Μονῆς τῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγ. Ὄρους (6/4, +1308)

Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης, μεγάλος νηπτικός Πατήρ, ὅσιος στή Μεγίστη Λαύρα τοῦ Ἁγ. Ὄρους-Ἄθωνα, μεταφραστής καί ἱεραπόστολος τῶν Βαλκανίων (11/2, 6/4, 8/8 μνήμη καί 27/11, +1347)

Βαλβοῦλος ὅσιος στό Sankt Gallen Ἑλβετίας, ἀπό Ζυρίχη Ἑλβετίας (6/4, +912)

Γεννάδιος ὁ Ἁγιορείτης Μονῆς Διονύσιου Ἁγ. Ὄρους, ὅσιομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι (6/4, +1818)

Μπρύχαν βασιλιάς Νότιας Οὐαλλίας, ὅσιος ἐρημίτης στήν Οὐαλλία, πατέρας καί παππούς 24 Ἁγίων καί Μαρτύρων (6/4, 450)

Τερβίλλιος ἱεραπόστολος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Ynys Enlli τῆς νήσου Bardsey Οὐαλλίας (6/4, +660)

Μιχαήλ ὁ Κύπριος, Γεώργιος (Α΄), Γεώργιος (Β΄), Ἐμμανουήλ, Θεόδωρος (Α΄), Θεόδωρος (Β΄), Ἰωάννης καί Λάμπρος, νεομάρτυρες στή Μάκρη Ἀλεξανδρουπόλεως, ἀπό νῆσο Σαμοθράκη (6/4 καί 2/7, +1835)

Οὐλχάδος ὅσιος στή Llechulched τοῦ Νῆσο Anglesey Οὐαλλίας (6/4, +? αἰ.)

Εἰρηναῖος Ἐπίσκοπος Mitrovica  (=παλαιό Σρέμ/Σίρμιο) Σερβίας, ἱερομάρτυς (25/3, 26/3, 6/4 καί 23/8, +304)

Εὐτύχιος Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (6/4, +582)

Ἱερεμίας Πρεσβύτερος καί Ἀχίλλειος Πρεσβύτερος, ἱερομάρτυρες (6/4, +? αἰ.)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Σεβαστιανός, Γέροντας τῆς Καραγκάντα (6/4, +1966) [Ἁγιολόγιο Ρωσίας]

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 7

Λιβελλίνος ὁ ἐλεήμων καί ὁ υἱός του Γουρνέρθος, ἐρημίτες καί ὁμολογητές, ὅσιοι στή Νῆσο Bardsey Οὐαλλίας (7/4, +7ος αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 184}

Ἰουστίνος Πόποβιτς ὁ ἀπολογητής, Πρεσβύτερος στήν Τσέλιε Σλοβενίας (7/4, +1979)

Σάββας ὁ Νέος, ὅσιος ἱδρυτής καί ἡγούμενος Μονῆς Ἁγ. Πάντων στήν Καλύμνο, μαθητής καί 1ος ἁγιογράφος τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Αἴγινας, ὁμολογητής φυλακισμένος στήν νήσο Κώ ἀπ’ τούς Ρωμαιοκαθολικούς, ἀπό Μονή Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, πρίν πάει στήν Κάλυμνο διέμεινε ἀσκητικά σέ Ἱεροσόλυμα, Μονές Χοζεβᾶ, Ἁγ. Σάββα κλπ. Μονές στήν ἔρημο τῆς Παλαιστίνης καί Ἀθήνα καί Αἴγινα ὡς ὑποτακτικός τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου Αἰγινης, ἀπό Ἡρακλείτσα Ἀνατ. Θράκης (7/4, +1948) [σύναξι 30/6]

Καλλιόπιος μάρτυς στήν Πέργη τῆς Παμφυλίας (7/4 Μ. Πέμπτη, +304) <Πηγή: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Ἡ Ἀνατροφή τῶν Παιδιῶν, ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης Δαμασκηνός, Ἀθήνα 2013>

Γιβάρδος ὁσιομάρτυς στή Luxeuil Γαλλίας (7/4, +888)

Θεόδωρος ὅσιος μοναχός στό Σβίρ Ρωσίας (7/4, +1822)

Χεγέσιμος ὁ στή Ρώμη, ἀπό Ἰεροσολύμων, πρώην Ἰουδαῖος (7/4, +180)

Ρουφίνος Διάκονος, Ἀκυλία/Ἀκυλίνα καί 200 στρατιῶτες, μάρτυρες στήν Σινώπη Μ. Ἀσίας (7/4, +310)

Γεώργιος Ἐπίσκοπος Μυτιλήνης ὁ σημειοφόρος καί οἱ 2 ἀδελφοί του Δαυΐδ καί Συμεών, ὅσιοι στή Μυτιλήνη (1/2, 7/4 καί 16/5, +845)

Λεύκιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Βολοκολάμσκ Ρωσίας (7/4, +? αἰ.)

Γεράσιμος ὁ Βυζάντιος, ὅσιος στό Βυζάντιο, μαθτής Ἁγ. Μακαρίου Καλογερᾶ τῆς Πάτμου (7/4, +1770) [ἀναγνώρισι ἁγιότητος 1993]

Ἀγαπητός ὁ τυφλός, ὅσιος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (7/4, +1905)

Βεμάκος ὅσιος ἐρημίτης στή Nefyn Οὐαλλίας (7/4, +5ος αἰ.)

Σατουρνίνος Ἐπίσκοπος Verona Ἰταλίας (7/4, +4ος αἰ.)

Φιννιάν ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Kinnitty Ἰρλανδίας (7/4, +6ος αἰ.)

Βερνάρδος/Μπρέναχ/Μπραννόκ/Brynach ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Braunton Αγγλίας, ἀπό Οὐαλλία (7/1 καί 7/4, +570) [ἀνακομιδή λειψάνων 26/6]

Τύχων Ἐπίσκοπος Μόσχας Ρωσίας καί Ἰσαπόστολος Ἀλάσκας ΗΠΑ, ἱερομάρτυς στή Ρωσία (25/3 μνήμη, 4/4 καί 7/4, +1925) [9/10 ἀνακομιδή λειψάνων καί 26/9 ἀνακήρυξι ἀγιότητος]

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Σάββας/Νικηφόρος, Πρεσβύτερος Γέροντας στήν Καλύμνο, μαθητής Ἁγ. Σάββα τοῦ Νέου τῆς Καλύμνου (7/4, +1992)

Σεραπίων ὅσιος μοναχός στήν Αἴγυπτο (7/4, +? αἰ.)

Δανιήλ ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Περεγιασλάβ Ζαλέφσκυ Ρωσίας (7/4, +1540)

Νεῖλος τοῦ Σόρσκυ, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Σόρα Ρωσίας (7/4 καί 7/5 μνήμη, +1508)

Σεραπίων Ἐπίσκοπος Novgorod (16/3, +1516) [ἀνακομιδή λειψάνων 7/4]

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 8

Ἀσύγκριτος ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ὑρκανίας (8/4, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἐπαινετός ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Καρθαγένης Ἱσπανίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (8/4 καί 30/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Φλέγων ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος, ἱερομάρτυς, κήρυξε τό Εὐαγγέλιο σέ πολλά καί διάφορα μέρη τοῦ κόσμου τελειωθείς μαρτυρικῶς (8/4, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ροῦφος/Πούδης ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Θήβας Ἑλλάδος, ἱερομάρτυς στή Ρώμη, μαθητής Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (14/4, 8/4 καί 21/11 +96) [σύναξι 4/1] [Ρμ 16, 13]

Ἄγαβος ὁ Ἀπόστολος ὁ προφήτης, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους [εἶναι ὁ ἀναφερόμενος ἀπ’ τόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ στίς Πράξεις, ὅτι προφήτευσε περί τοῦ Ἀπ. Παύλου ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι θέλουν νά τόν δέσουν καί νά τόν παραδώσουν στά χέρια τῶν Ἐθνικῶν (Πρξ 21, 11). Κήρύτοντας τό Εὐαγγέλιο στούς τόπους πού τοῦ ἀνατέθηκαν ἀπῆλθε πρός τόν Κύριο] (8/4, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἑρμᾶς/Ἑρμῆς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Πλόβντιβ (=παλαιά Φιλιππούπολι) Βουλγαρίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ.  [Ρμ 16, 14] (8/3, 8/4 καί 5/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἡρωδίων/Ρωδίων/Ροδίων ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Πάτρας καί Ταρσοῦ Κιλικίας, ἱδρ. Ἐκκλησίας τῆς Ὑπάτης Λαμίας, μαρτυρήσας στήν Ὑπάτη Λαμίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Μ. Ἀσίας, Ἑλλάδος κλπ.  (28/3, 8/4 καί 10/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἰωάννης ὁ ναύκληρος, ὁ ταξιδευτής καί θαλασσοπόρος, νεομάρτυς στή Νῆσο Κῶ (8/4, +1669)

Παυσίλυπος μάρτυς στήν Ἡρακλεία Ἀνατ. Θράκης (8/4, +117-138)

Ἑλένη Βορονόβα ἡ Δικαία, ὁσία μαθήτρία τοῦ Ὁσίου Βαρσανουφίου τοῦ Στάρετς τῆς Μονῆς Ὄπτινα Ρωσίας (8/4, +1916)

Κελεστίνος Ἐπίσκοπος Ρώμης (8/4, +432)

Ρεδέμπτος Ἐπίσκοπος Ferentini Ἰταλίας (8/4, +586)

Νήφων Ἐπίσκοπος Novgorod Ρωσίας, ἀπ’ τή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (8/4 καί 21/4, +1156)

Περπετοῦος Ἐπίσκοπος Tours Γαλλίας (8/4, +480)

Ἀμάντιος Ἐπίσκοπος Como Ἰταλίας (8/4, +440)

Dyfan/Δαμιανός Ἐπίσκοπος ΝΑ Οὐαλλίας, Πρωτομάρτυς τῆς Ουαλλίας καί ὅλης τῆς Μ. Μ. Βρεταννίας, ἱερομάρτυς στό Merthyr Dyfan Οὐαλλίας, ἱεραπόστολος Μ. Βρεταννίας μαζί μέ Ἅγ. Φάγκαν (24/5, 26/5 καί 8/4, +190)

Φάγκαν ἱερομάρτυς Ἐπίσκοπος Γκόνσμπερυ, ἱεραπόστολος Μ. Βρεταννίας μαζί μέ Ἅγ. Dyfan/Δαμιανό (24/5, 26/5 καί 8/4, +190)

 

Ἰωάννης ὁ Κουλικᾶς, νεομάρτυς (8/4 καί 18/4, +1564) [Ἁγιολόγιο Ρωσίας]

Μελέτιος καί Ἰωαννίκιος οἱ Σιναΐτες, νεομάρτυρες στήν Σινᾶ Αἰγύπτου (8/4, +1735)

Ροῦφος ὁ υπάκουος, ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (8/4, +14ος αἰ.)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 9

Ραφαήλ, Νικόλαος καί Εἰρήνη τῆς Λέσβου: Ραφαήλ ἡγουμ. ἀπό Ἰθάκης, Νικόλαος Διάκονος ἀπό Θεσσαλονίκης καί Εἰρήνη παρθενομάρτυς, νεομάρτυρες στή Μονή Καρυῶν Θέρμης τῆς Λέσβου (9/4, +1463) [μνήμη καί Τρίτη τοῦ Πάσχα] [ἀνακομιδή λειψάνων Ἁγ. Νικολάου τῆς Θέρμης Λέσβου 13/6] {Λ} [Ὁ Ἁγ. Ραφαήλ ὑπηρέτησε ἄρχικά ὡς ἐφημέριος στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Λουμπαρδιάρη λόφου Φιλοππάπου Ἀθηνῶν, ὕστερα στήν Κωνσταντινούπολι καί τέλος στή Μονή Καρυῶν στή Θέρμη τῆς Λέσβου ὡς ἡγούμενος. Τόν Διάκονο Ἁγ. Νικόλαο τόν γνώρισε λαϊκό φοιτητή στή Μουλέ τῆς Γαλλίας ὅπου ἀπό τότε ἔγινε μαθητής του. Ἡ Ἁγ παρθενομάρτυς Εἰρήνη ἦταν ἡ 12χρονη κόρη τοῦ προεστοῦ τῆς Θέρμης.]

Ραφαήλ τό νήπιο, παιδομάρτυς στή Λέσβο, μετά τῶν Ἁγ. Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἱρήνης (9/4, +1463)

Μάρκελλος Ἐπίσκοπος Die Γαλλίας (8/4, +474)

Ματεριάνα ἡ στήν Οὐαλλία (9/4, +5ος αἰ.)

Δόττος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Orkney Islands Σκωτίας (9/4, +6ος αἰ.)

Θεόδωρος ἡγούμ., Ἐλφγέτης Διάκονος, Σαβίνος Διάκονος, Ἀσκέγας, Σουΐθιν, Ἐγδρέδος, Οὐλρίκος, ὁσιομάρτυρες στήν Crowland Ἀγγλίας (9/4, +869)

Βαλδετρούδη ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στή Mons Βελγίου (9/4, +688)

Εὐψύχιος μάρτυς στήν Καισάρεια Καππαδοκίας (9/4, +362)

Οὔγκος Ἐπίσκοπος Παρισιοῦ Γαλλίας (9/4, +730)

Κασίλδα ὁσία ἐρημίτρια στήν Briviesca Ἱσπανίας (9/4, +1050)

Χέδδας ἡγούμ. καί οἱ σύν αὐτο ὁσιομάρτυρες στήν Peterborough Ἀγγλίας (9/4, +869)

7 παρθενομάρτυσες στή Mitrovica  (=παλαιό Σρέμ/Σίρμιο) Σερβίας (9/4, +? αἰ.)

Αὐδιησοῦς, μάρτυς στήν Περσία (9/4, +362-364)

300 μάρτυρες στήν Περσία (9/4, +362-364)

Βάδιμος/Βαντίμ Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Περσία (9/4, +376)

Ντεσάν Ἐπίσκοπος ἱερομάρτυς στήν Περσία (9/4, +362-364)

Μαριάβος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Περσία (9/4, +362-364)

Ἡλιόδωρος καί οἱ σύν αὐτό μάρτυρες στή Βέζ-Ζαβδέ (9/4, +? αἰ.)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 10

Ἰωάσαφ Μπολότωφ, 1ος Ἐπίσκοπος Κοντιάκ Ἀλασκας καί ὅλης τῆς Ἀλάσκας καί Ἰσαπόστολος Ἀλασκας, Ρῶσος ἀπό Μονῆς Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (19/4, +1799) [μνήμη καί 22/1, 13/2, 10/4 ἐνθρόνησι, 24/9 ἄφιξι] {*ΧΑΙΡΕ No.: 183}

Γρηγόριος Ε΄ Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ἱερομάρτυς (10/4, +1821, Πάσχα)

Ἀλέξανδρος, Ζήνων, Θεόδωρος, Μακάριος καί 39 μάρτυρες στήν Καρχηδόνα Τυνησίας: Τίτος, Ἀνάξαρχος, Ἀναξιμένης, Ἀριστείδης, Δημάρατος, Δημοκλῆς, Δημοσθένης, Διονύσιος, Ἐπαμεινώνδας, Ἐτεοκλῆς, Ζήνων, Ἠλίας, Ἡρακλῆς, Ἠσαΐας, Ἡφαιστείων, Θεμιστοκλῆς, Θεόδωρος, Θεόφραστος, Θησεύς, Θωμᾶς, Ἰσοκράτης, Λουκᾶς, Μιλτιάδης, Μνήσαρχος, Ξενοφῶν, Ὄμηρος, Παρμενίων, Πελοπίδας, Περικλῆς, Πίνδαρος, Πολύβιος, Πολύνικος, Προμηθεύς, Σοφοκλῆς, Σωκράτης, Τιμόθεος, Φιλοποιμήν, Φωκίων καί Χρόνιος (10/4, +? αἰ.)

Ἀφρικανός, Μάξιμος, Πούπλιος, Πομπηΐος, Τερέντιος καί 36 μάρτυρες στήν Καρχηδόνα Τυνησίας (13/3, 10/4 καί 28/10, +250)

Ὄλδα ἡ προφήτιδα, μητρός Σελήμ, υἱοῦ Θεκουέ (10/4, +? αἰ.)

Μακάριος Ἐπίσκοπος ὅσιος σέ Μονῆ στή Ghent (Γάνδη) Βελγίου, ἀπό Ἀντιόχεια Συρίας (10/4, +1012)

Βέδας Ἐπίσκοπος, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Gavello Ἰταλίας (10/4, +883)

Ἀζᾶς Διάκονος καί Ἰάκωβος Πρεσβύτερος, ἱερομάρτυρες (10/4, +332)

Πέτρος Ὀχροῦζκο, Πρέσβύτερος ἱερομάρτυς στό Στσάρτοβιτς Πολωνίας (10/4, +1944)

Δημήτριος/Δήμος ὁ Ρουμελιώτης, ὁ ἀλιεύς, νεομάρτυς στήν Σμύρνη, ἀπό Μακρᾶς Γέφυρας (10/4, +1763)

Χρύσανθος ὁ Ξενοφωντινός-Ἁγιορείτης, ὁσιομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγ. Ὄρους (10/4, +1821)

Μιλτιάδης (ἤ Μελχιάδης) Ἐπίσκοπος Ρώμης (10/4, +314)

Παλλάδιος Ἐπίσκοπος Auxerre Γαλλίας (10/4, +661)

Μάρτυρες στήν Ostia Ιταλίας (10/4, +115)

Βεόκκας ἡγούμ., Ἔθορ Πρεσβύτερος καί 90 μοναχοί, ὁσιομάρτυρες στήν Chertsey Ἀγγλίας (10/4, +869)

Τορθρέδος καί οἱ σύν αὐτό ὁσιομάρτυρες στήν Thorney Ἀγγλίας (10/4, +869)

6.000 μάρτυρες στήν Γεωργία, ἐπί Ταμερλάνου (10/4, +1400)

Ἀναστασία καί 34 μοναχές, ὁσιομάρτυρες στήν Οὐγκλίτς Ρωσίας (10/4, +? αἰ.)

Ἀβδιησοῦς μάρτυς στήν Περσία (10/4, +332)

Δημήτριος Κουτσούμπας, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Χαλαμβρέζι Ἑλλάδος (10/4, +1944) [Ο Ιερεύς Δημήτριος τελούσε εις τον Ναόν το μνημόσυνο του σκοτωμένου από τους Γερμανούς γιου του, όταν μπήκαν οι ναζί και τον έπιασαν. Τον εφόνευσαν δι’ αντίποινα, μαζί με άλλους Έλληνες, την 10η Απριλίου 1944]

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 11

Ἀντύπας Ἐπίσκοπος Περγάμου Μ. Ἀσίας, ἱερομάρτυς, μαθητής Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου [Ἀπκ 2, 13] (11/4, +92) [Προστάτης τῶν ὀδοντιάτρων]

Τρυφαίνη καί Ματρώνα, ὁσίες στήν Κύζικο (11/4, +? αἰ.)

Φαρμούθιος ὅσιος ἀναχωρητής στήν Αἴγυπτο (11/4, +4ος αἰ.)

Γοδεβέρτα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στή Noyon Γαλλίας (11/4, +700)

Ἀγέρικος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Tours Γαλλίας (11/4, +680)

Μαέδχογος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Clonmore Ἰρλανδίας (11/4, +6ος αἰ.)

Ἰσαάκ ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Monteluco Ἰταλίας, ἀπό Συρία (11/4, +550)

Μαχάι ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Isle of Bute Σκωτίας (11/4, +5ος αἰ.)

Βάκχος ὁσιομάρτυς στή Μονή Ἁγ. Σάββα Παλαιστίνης (11/4, +8ος αἰ.)

Γεώργιος ὅσιος ἡγούμενος καί ἱδρυτής Μονῆς Χρυσοστόμου, παρά τόν Κουτσοβέντη τῆς Κύπρου (26/4, +1091) [καί 11/4]

Καλλίνικος Ἐπίσκοπος Ρίμνικ Ρουμανίας, ὅσιος, ἡγουμ. Μονῆς στήν Τσερνίκα Ρουμανίας (11/4, +1868)

Γούθλακ ὅσιος στήν Crowland Ἀγγλίας (11/4, +673-714)

Προκέσιος καί Μαρτινιανός, μάρτυρες στή Ρώμη (11/4, +1ος αἰ.)

Ἰωάννης, μαθητής Ἁγ. Γρηγορίου Δεκαπόλεως (11/4, +9ος αἰ.)

Ἰάκωβος ὅσιος ἡγούμενος στήν Ζελεζνοβορόσκ καί ὁ σύντροφός του Ἰάκωβος (11/4, +1442) [5/5 ἀνακομιδή λειψάνων]

Εὐθύμιος ὅσιος στή Vologda (Ζυανζέμσκ) Ρωσίας (11/4, +1456)

Χαρίτων ὅσιος στή Vologda (Ζυανζέμσκ) Ρωσίας (11/4, +1509)

Γεώργιος Καλώτσος, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Καστανιά Φθιώτιδος (11/4, +1947) [Συνελήφθη την 11-4-1947 υπό των συμμοριτών του καπετάν Γιώτη και μετεφέρθη εις θέσιν «Πλατανάκια». Υπεβλήθει εις φοβερά και πολυήμερα βασανιστήρια. Του έκοψαν το ένα μετά το άλλο και τα δύο μάγουλα. Ύστερα του τρύπησαν με λόγχη το λαιμό. Από τους φρικτούς πόνους κυλιόταν κατά γης αποσπώντας όλα τα χαμόκλαδα. Τελικά, μια σφαίρα έδωσε τέλος στο μαρτύριό του]

Γεώργιος Σκρέκας, Πρεσβύτερος τοῦ χωριοῦ Μεγάρχης Τρικάλων καί ἱερομάρτυς στό Νεραϊδοχώρι τῆς Πίνδου ὅπου ὕστερα ἀπό φρικτά μαρτύρια τόν σταύρωσαν σ’ ἕνα δένδρο (27/3 καί 11/4, +1947, Μ. Παρασκευή) [Την ίδια νύχτα τῆς 27ης πρός 28η Μαρτίου παρέλαβαν τον ιερέα Γιώργο Σκρέκα αιμόφυρτο, ημίγυμνο και ξυπόλητο και τον οδήγησαν στο χωριό Γοργογύριο. Ο μελλοθάνατος ζήτησε να δει τον εκεί ιερέα. Με δάκρυα στα μάτια είπε στον ιερέα που ήρθε να τον παρηγορήσει: “Ο Θεός γνωρίζει τι θ’απογίνω. Αν με το μαρτύριο με καλεί δίπλα Του, ας είναι ευλογημένο το όνομά Του, ας γίνει το θέλημά Του”. Κατόπιν τον παρέλαβαν έφιπποι λησταντάρτες και τον έσυραν πεζό μέχρι το χωριό Τύρνα. Δεν σταμάτησαν εκεί, αλλά τον μετέφεραν σε άθλια κατάσταση πρώτα στο Ξυλοπάροικο και μετά στο Νεραϊδοχώρι. Εκεί τον βασάνιζαν από τις 29/3, Σάββατο του Λαζάρου, μέχρι την Μ. Παρασκευή. Γυναίκες συμμορίτισες του έλεγαν: “γιατί δεν προσεύχεσαι στο Χριστό να έρθει να σε σώσει;”, οι δε δήμιοι πιό ωμά: “Εσύ που πιστεύεις στο Χριστό, θα σε σταυρώσουμε σαν Εκείνον την ίδια μέρα”. Αυτό που έγινε πριν 2 χιλιετηρίδες στον Γολγοθά, επαναλήφθηκε στην Πίνδο. Μεγάλη Παρασκευή, και οι συμμορίτες έσυραν τον βασανισμένο ιερέα στον Σταυρικό θάνατο. Τον σταύρωσαν επάνω σε ένα έλατο που είχε το σχήμα σταυρού. Του τρύπησαν τη δεξιά πλευρά με ξιφολόγχη και άνοιξαν πληγές στο μέτωπο του με περόνια. Οταν ξεψύχησε, έριξαν το γυμνό σώμα του σε μια χαράδρα και το σκέπασαν με πέτρες και κλαδιά, για να κρύψουν το έγκλημά τους. Οταν απελευθερώθηκε το Νεραϊδοχώρι από τον Ελληνικό στρατό, ο αξιωματικός Νικόλαος Χόνδρος αναζήτησε και βρήκε το λείψανο του Μάρτυρα. Το μετέφερε στα Τρίκαλα, όπου έγινε πάνδημη κηδεία. Το φέρετρό του συνόδευαν 60 ιερείς, ψάλλοντας “Εγώ γαρ τα στίγματα του Κυρίου εν τω σώματί μου βαστάζω” [απόστολος Παύλος, από το τέλος της προς Γαλάτας]. Ο ιερέας Γεώργιος Σκρέκας, στα πλαίσια της “συμφιλίωσης” δεν ανακηρύχθηκε Άγιος από την Εκκλησία, μέχρι σήμερα. Μακάρι από εκεί ψηλά που βρίσκεται να μας βοηθάει και να μας προστατεύει από τον Σατανά και τους οπαδούς του.

Τα παραπάνω συγκλονιστικά γεγονότα επιβεβαιώνει και ο Μακαριστός Μητροπολίτης Φλώρινας Αυγουστίνος Καντιώτης: “῞Οταν ήμουν ἱεροκή­ρυκας —σας ομιλώ μὲ παραδείγματα που αν­τλώ από μία ἱστορία πενήντα ἐτῶν, μισού αἰῶνος— ἔφθασα σ᾿ ἕνα χωριό των Γρεβε­νῶν. Βρίσκω τον ἱερέα θλιμμένο, πονεμένο, κλαμέ­νο. —Τί ἔχεις; —Το χωριό μου δὲν πιστεύει πια στο Χριστό. —Μην απογοητεύεσαι, λέω, ἔχε θάρρος· κάτω από τη σταχτη υπάρχει η σπίθα κρυμμένη. —Θέλεις νὰ δῇς; μοῦ λέει· ἔλα. Μὲ πάει στο νεκροταφεῖο. Ἐκεί τα παιδιά του Μάρξ και του Λένιν, που κυριαρχούσαν τό­­τε, εἶχαν ξερριζώσει όλους τους σταυρούς από τους τάφους καὶ στὴ θέσι τους εἶχαν βά­λει σφυροδρέπανα καὶ γροθιές! Μισοῦσαν τὸ σταυρό. Καὶ μόνο σε μια περίπτωσι τὸν «θυμή­θηκαν». Ενώ η σταύρω­σις ὡς τρόπος θανα­τικῆς καταδίκης ἔχει πρὸ πολλοῦ καταργηθῆ, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας τὴν ξαναχρησιμοποίησαν· σταύρωσαν ἄνθρωπο! ῏Η­ταν ἕνας ἱερεὺς τοῦ ῾Υψίστου ευλαβής, πιστός καὶ πο­λύ­τεκνος, ὁ π. Γεώργιος Σκρέκας ἐφημέριος τοῦ χωριοῦ Μεγάρχη – Τρικάλων. Ἄθεοι καὶ άπιστοι τον άρπαξαν από την αγία τραπεζα που ἱ­ερουργούσε, τον οδήγησαν σαν άκακο αρνίο έξω απο το χωριό, κ᾿ εκεί τον σταυρωσαν πά­νω σ᾿ ἕνα δέντρο· καὶ ήταν Μεγάλη Παρασκευή, του ἔτους 1947”!] <Πηγή: Ἀρχιμ. Γρηγορίου ἡγουμένου τῆς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγ. Ὄρους, Μορφές πού Γνώρισα νά Ἀσκούνται στό Σκάμμα τῆς Ἐκκλησίας, Σεπτέμβριος 2010, σ. 149-166>

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 12

Βίκτωρ ὁ κατηχούμενος, μάρτυς στή Braga Πορτογαλίας [Βαπτίσθηκε μέ τό αἷμα τοῦ Μαρτυρίου] (12/4, +300) {*ΧΑΙΡΕ No.: 149}

Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης, ὅσιος στά Καυσοκαλύβια Ἁγ.Ὄρους-Ἄθωνα, ἀπό χωριό Ἅγ. Ἀκάκιος (παλαιά Γόλιτσα) Ἀγράφων Καρδίτσας [κοιμόταν μόνο μισή ὥρα-κοιμήθηκε 100 ἐτῶν] (12/4, +1730, Κυριακή Μυροφόρων) [μνήμη καί Πέμπτη τοῦ Πάσχα]

Ταμάρα/Θάμαρ βασίλισσα Γεωργία (12/4, 13/4 καί 1/5, +13ος αἰ.)

Ἀλφέριος ὅσιος στήν ὅρος Fenesta στή Salerno Ἰταλίας (12/4, +1050)

Ἐρκεμβόδενος Ἐπίσκοπος Therrouanne Γαλλίας (12/4, +714)

Ἀνθούσα ἡ Κων/πολίτισσα, ἡ παρθένος, ὁσία θυγατέρα βασιλέως Κωνσταντίνου Ε΄ (12/4, +801)

Σάββας ὁ Γότθος, ὁ στρατηλάτης, μάρτυς στή Μπαζάου Ρουμανίας, ἀπό Γοτθία τῆς Crimea τῆς Οὐκρανίας (12/4, 15/4 καί 18/4, +372)

Δήμης καί Πρωτίωνας, μάρτυρες (12/4, +? αἰ.)

Ἰούλιος Α΄ Ἐπίσκοπος Ρώμης (12/4, +352)

Ἰουβενάλιος Ἐπίσκοπος Λιθουανίας (12/4, +1904)

Ζήνων Ἐπίσκοπος Verona Ἰταλίας, ἀπό Β. Ἀφρική (12/4, +371)

Δαμιανός Ἐπίσκοπος Pavia Ἰταλίας (12/4, +710)

Δαυΐδ, Ἰωάννης καί Μηνᾶς, ἀββάδες ὁσιομάρτυρες στήν Παλαιστίνη (12/4, +7ος αἰ.)

Βασίλειος Ἐπίσκοπος Παρίου τοῦ Ἑλλησπόντου Μ. Ἀσίας, ὁμολογητής (12/4, +9ος αἰ.)

Τέτρικος Ἐπίσκοπος Auxerre Γαλλίας, ἱερομάρτυς (12/4, +707)

Κωνσταντίνος 1ος Ἐπίσκοπος Gap Γαλλίας (12/4, +529)

Σέργιος Β΄ Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (12/4, +1019)

Βασίλειος Ἐπίσκοπος Ryazan καί Μούρ Ρωσίας καί τά τέκνα του (12/4, 21/5, 5/6, 10/6 μνήμη, 3/7 καί 10/7, +1295)

Γουϊγβέρτος στήν Ἰρλανδία καί ἱεραπόστολος Friesland Ὁλλανδίας, ἀπό Ἀγγλία (12/4, +690)

Βισσία παρθενομάρτυς στή Fermo Ἰταλίας (12/4, +250)

Νεόφυτος ὁ ἔγκλειστος, ὅσιος ἀπό Λευκάρων Κύπρου (12/4, +12ος αἰ.)

Ἰσαάκ ὅσιος ἡγούμενος στό Spoleto Ἰταλίας (12/4, +550)

Ἀθανασία ὁσία ἡγούμένη (12/4, +860)

Ἀρτέμων Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Λαοδικεία Συρίας ἤ Μ. Ἀσίας (24/3, 12/4, 13/4 καί 8/10, +303)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 13

Μαρτίνος Α΄ Ἐπίσκοπος Ρώμης καί 2 Ἐπίσκοποι, ὁμολογητές στήν τῆς Crimea Οὐκρανίας (13/4, +655)

Θωμαΐς ἡ σώφρων, ἡ Αἰγυπτία, μάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (13/4 καί 14/4 ἑορτή, +5ος αἰ.) [κατά σαρκικῶν]

Ταμάρα/Θάμαρ βασίλισσα Γεωργία (12/4, 13/4 καί 1/5, +13ος αἰ.)

Γουϊνόκος Ἐπίσκοπος Σκωτίας (13/4, +858)

Θεοδοσία ἡ βασίλισσα καί Γερόντιος ὁ ὑπηρέτης της, ὅσιος μοναχός (13/4, +117-138)

Γερμανός Πρεσβύτερος στό Σβιατογκόροκ Ρωσίας (13/4, +1890)

Γεώργιος νεομάρτυς στήν Πτολεμαΐδα (σημ. Ἄκρα) Λιβάνου, ἀπό Κύπρο (23/4, +1752) [ἀνακομιδή λειψάνων 13/4]

Δάδας, Κυντιλλιανός καί Μάξιμος ὁ ἀναγνώστης, μάρτυρες (13/4, +303-305)

Ἐλευθέριος ὁ Πέρσης καί Ζωΐλος ὁ Ρωμαῖος καί Θεοδόσιος, μάρτυρες (13/4, +? αἰ.)

Χριστόφορος ὁ Σαββαΐτης, ὁσιομάρτυς στή Μονή Ἁγ. Σάββα Παλαιστίνης (13/4 καί 14/4, +778)

Οὔρσος Ἐπίσκοπος Ravenna Ἰταλίας, ἀπό Σικελίας (13/4, +396)

Ἀρτέμων Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Λαοδικεία Συρίας ἤ Μ. Ἀσίας (24/3, 12/4, 13/4 καί 8/10, +303)

Μάρτιος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Auvergne Γαλλίας (13/4, +530)

Γκουέννο, υἱός Ἁγ. Γίλδα (13/4, 26/10 καί 26/11, +580)

Κρήσκης μάρτυς (13/4, +476)

Στέφανος ἱερομάρτυς στή Ρωσία (13/4, +1933)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 14

Τρόφιμος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, ὁ ἐκ γενετής τυφλός τοῦ Εὐαγγελίου, συνεργάτης Ἀπ. Παύλου στή Ρώμη καί Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. καθώς καί Ἀπόστολος Μ. Βρεταννίας ὡς μαθητής τοῦ Ἁγ. Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας καί 1ος Ἐπίσκοπος Arles Γαλλίας, ἱερομάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Ἔφεσο Μ. Ἀσίας (14/4, +80) [σύναξι 4/1]

Ροῦφος/Πούδης ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Θήβας Ἑλλάδος, ἱερομάρτυς στή Ρώμη, μαθητής Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (14/4, 8/4 καί 21/11 +96) [σύναξι 4/1] [Ρμ 16, 13]

Ἀρίσταρχος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας Συρίας, συνεργάτης Ἀπ. Παύλου στή Ρώμη, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἀπό Θεσσαλονίκη (14/4 καί 27/9 ἑορτή, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Χριστόφορος ὁ Σαββαΐτης, ὁσιομάρτυς στή Μονή Ἁγ. Σάββα Παλαιστίνης (13/4 καί 14/4, +778)

Θωμαΐς ἡ σώφρων, ἡ Αἰγυπτία, μάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (13/4 καί 14/4 ἑορτή, +5ος αἰ.) [κατά σαρκικῶν]

Δημήτριος/Μῆτρος ὁ Πελοποννήσιος, νεομάρτυς στήν Τρίπολι, ἀπό Χώρα Τριφυλίας (παλαιά Λιγουδίτσα) (14/4 μαρτύριο, 22/5, 27/5 καί 28/5, +1803)

Τασσάχ Ἐπίσκοπος Raholp Ἰρλανδίας, ἱδρυτής τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, μαθητής Ἁγ. Πατρικίου (14/4, +495)

Δομνίνα, Ἀγάπη καί οἱ μετ’ αὐτῶν παρθενομάρτυρες στό Terni Ἰταλίας, μετά τοῦ Ἁγ. Βαλεντίνου Ἐπισκόπου Terni Ἰταλίας (14/1, 14/2, 15/2 καί 14/4, +273)

Ἀβούνδιος ὁ νεωκόρος στήν Ἱ. Ναό Ἁγ. Πέτρου στή Ρώμη (14/4, +564)

Λαμβέρτος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας (14/4, +688)

Ἀντώνιος, Ἰωάννης καί Εὐστάθιος, μάρτυρες στήν Vilnius Λιθουανίας (14/4, +1347)

Τοττός Ἐπίσκοπος Regensburg Γερμανίας (14/4, +930)

Ἀζάτ ὁ εὐνούχος καί οἱ σύν αὐτό 1.000 μάρτυρες στήν Περσία (14/4 καί 17/4, +4ος αἰ.)

Ἀρδαλίων ὁ μίμος-ἠθοποιός, μάρτυς (14/4, +286-305)

Κυριάκος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων (14/4, +? αἰ.)

Σέργιος Τροφίμωφ νεομάρτυς καί ἄλλος 1 σύν αὐτό  νεομάρτυς στήν Nizhny Novgorod Ρωσίας (14/4, +1918)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 15

Ἀναστασία καί Βασίλισσα, μάρτυρες στή Ρώμη, μαθήτριες Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου (15/4, +68)

Μοῦνδος ὅσιος ἱδρυτής Μονῶν στήν Argyle Σκωτίας (15/4, +962)

Κρήσκης μάρτυς στά Μύρα Λυκίας Μ. Ἀσίας (15/4, +? αἰ.)

Λεωνίδας Ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν, ἱερομάρτυς (15/4, +? αἰ.)

Θεόδωρος Πρεσβύτερος καί Παυσιλύπιος, μάρτυρες (15/4, +? αἰ.)

Ροδανός ὅσιος ἱδρυτής Μονῶν στή Lothra Ἰρλανδίας (15/4, +584)

Hunna ἡ στήν Alsace Γαλλίας (15/4, +679)

Νιγδέρος Ἐπίσκοπος Augsburg Γερμανίας (15/4, +829)

Σάββας ὁ Γότθος, ὁ στρατηλάτης, μάρτυς στή Μπαζάου Ρουμανίας, ἀπό Γοτθία τῆς Crimea τῆς Οὐκρανίας (12/4, 15/4 καί 18/4, +372)

Πατέρνος Ἐπίσκοπος Vannes Γαλλίας (15/4, +500)

Πατέρνος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Llanbadarn Fawr Οὐαλλίας (15/4, +5ος αἰ.)

Λαυρεντίνος/Σόσσιος παιδομάρτυς στήν Valrovina Ἰταλίας (15/4, +485)

Εὐτύχιος μάρτυς στή Ferentino Ἰταλίας (15/4, +? αἰ.)

Σίλβεστρος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Moutier-St-Jean (Reome) Γαλλίας (15/4, +625)

Ἀνανίας Ἐπίσκοπος Λακεδαιμονίας, ἱερομάρτυς (15/4, +1767)

Θεόδωρος/Μστισλάβος πρίγκιπας Κιέβου Οὐκρανίας, μετονομασθείς “Θεόδωρος” κατά τό Βάπτισμα (15/4, +1132)

Σουχία ἁγία μάρτυς στήν Ἀρμενία-Γεωργία (15/4, +2ος αἰ.)

Δανίηλ τοῦ Ἀχίνσκ Σιβηρίας Ρωσίας (15/4, +1843)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 16

Ἀγάπη, Χιονία καί Είρήνη, αὐτάδελφες παρθενομάρτυρες στή Θεσσαλονίκη, ἀπό Aquileia Ἰταλίας, ἀπ’ τή συνοδία τῆς Ἁγ. Ἀναστασίας τῆς φαρμακολύτριας (16/4, +304) [κατά σαρκικῶν παθῶν] {Προσπάθησαν οἱ δήμιοι νά τούς ἀφαιρέσουν τά ροῦχα τά ὁποῖα κόλλησαν θαυματουργικά πάνω στό σῶμα τους. Τήν Ἁγ. Εἰρήνη τήν ἔκλεισαν σέ πορνεῖο καί ὁ Θεός ἔστειλε ἀγγέλους σέ μορφή στρατιωτῶν οἱ ὁποῖοι τήν ἐλευθέρωσαν καί τήν ὁδήγησαν σέ βουνό ὅπου καί μαρτύρησε}

Λεωνίδας ἡγούμενος, Βασίλισσα, Γαλήνη/Γαλανή, Θεοδώρα, Καλλίδα, Νίκη, Νουνεχία καί Χαριέσση/Χαρίσση, ὁσιομάρτυρες στήν Κόρινθο, ἀπό Τροιζήνα Πελοποννήσου (16/4, +251)

Ἰανουάριος Πρεσβύτερος, Σεπτεμίνος, Φήλιξ Ἐπίσκοπος καί Φουρτουνάτος, μάρτυρες (16/4, +303)

Σεραφείμ Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Ἄλμα-Ἀτά Καζαχστάν (16/4, +1921)

Φρουκτουόσος Ἐπίσκοπος Braga Πορτογαλίας (16/4, +665)

Βάσιος μάρτυς στή Saintes Γαλλίας [πλούσιος πού μαρτύρησε ἀπ’ τούς συγγενεῖς του ἐπειδή ἔδωσε ὅλα  τά πλοῦτοι του στούς πτωχούς] (16/4, +500)

Πατέρνος Ἐπίσκοπος Avranches Γαλλίας (16/4, +574)

Εἰρήνη, ἁγία μάρτυς (16/4, +? αἰ.)

Ἡλίας ὅσιος ἱδρυτής Μονῶν στήν Cologne Γερμανίας, ἀπό Ἰρλανδία (16/4, +1042)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Ἀμφιλόχιος Μακρής, Πρεσβύτερος Πνευματικός Μονῆς στήν Πάτμο (16/4, +1970)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Μᾶρκος Μανώλης, Πρεσβύτερος καί Πνευματικός στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου-Ἁγ. Διονυσίου στόν Διόνυσο Ἀττικῆς καί Πνευματικός στήν Ἱ. Μονή Ἁγ. Παντελεήμονος Διονύσου Ἀττικῆς [κοίμησι] (16/4 Κυριακή τῶν Βαΐων +2010) {*ΧΑΙΡΕ No.: 104}

Χερβέος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Tours Γαλλίας (16/4, +1021)

Χριστόφορος ὁ Διονυσιάτης-Ἁγιορείτης, ὁσιομάρτυς στήν Ἀνδριανούπολι Ἀνατ. Θράκης Μ. Ἀσίας Ἀνατ. Θράκης (16/4, +1818)

Χριστόδουλος καί Ἀναστασία, νεομάρτυρες στήν Ἀχαΐα (16/4, +1821)

Λαμβέρτος μάρτυς στή Saragossa Ἱσπανίας (16/4, +900)

Θεοδώρα/Βάσσα πριγκίπισσα Novgorod Ρωσίας, ὁσία μοναχή στό Novgorod Ρωσίας (16/4, +1378)

Τουρίβιος Ἐπίσκοπος Astorga Ἱσπανίας (16/4, +460)

Ἐγκρατία παρθενομάρτυς στή Saragossa Ἱσπανίας (16/4, +304)

18 μάρτυρες στή Saragossa Ἱσπανίας: Ὀπτάτος, Λουπέρκος, Σουξέσσος, Μαρτιάλος, Οὐρβανός, Ἰουλία, Κουϊντιλιανός, Πούπλιος, Φρόντος, Φήλιξ, Καικιλιανός, Ἐβέντιος, Πριμιτίβος, Ἀποδέμιος, Σατουρνίνος, Σατουρνίνος, Σατουρνίνος καί Σατουρνίνος (16/4, +304)

Μιχαήλ νεομάρτυς στή Βουρλᾶ Σμύρνης Μ. Ἀσίας (16/4, +1772)

Νικήτας ὁ Ἀθωνίτης, νέος ὁσιομάρτυς (16/4, +? αἰ.)

Ἀγάθων ὁ ὁμολογητής καί οἱ γυναῖκες ὁμολογήτριες Εὐτυχία, Κασία, καί Φιλίππα, ὁμολογητές στή Θεσσαλονίκη (16/4, +304)

Ἰωάννης, διά Χριστόν σαλός στό Βερχοτούρ Σιβηρίας Ρωσίας (16/4, +1701)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 17

Μαρία Λελιάνοβα, ὁσιομάρτυς μοναχή τῆς Γκάτσινα Ρωσίας (26/1, 4/4 καί 17/4, +1930) [26/3 ἀνακομιδή λειψάνων καί ἀνακήρυξι ἁγιότητος 2007]

Ἠλίας Ganja, ὅσιος μοναχός στό Ἅγ. Ὄρος Ἑλλάδος καί στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας, ἀπό Μακεέβκα Οὐκρανίας (17/4, +1946) [22/9, ἀνακήρυξι ἁγιότητος 2012]

Συμεών Ἐπίσκοπος Περσίας, Ἀβδελλᾶ Πρεσβύτερος, Γοθαζάτ, Φουσίκ καί 1.150 μάρτυρες στήν Περσία (17/4, +344)

Ἀζάτ ὁ εὐνούχος καί 1.000 μάρτυρες στήν Περσία (14/4 καί 17/4, +344)

Ἀνανίας Πρεσβύτερος, Οὐσρχαζανές, Ἀσκιτρέας καί 1.500 μάρτυρες στήν Περσία (17/4, + 344)

Ἀδριανός μάρτυς στήν Κόρινθο (17/4, +251)

Ἀγαπητός Ἐπίσκοπος Ρώμης (17/4, +536)

Ἀνίκητος Ἐπίσκοπος Ρώμη, ἱερομάρτυς, ἀπό Ἐμέσσης (σημ. Χομς) Συρίας (17/4, +168, Πάσχα)

Ἀπόστολος καί Θεοχάρης, ὅσιοι στήν Ἄρτα (17/4, +? αἰ.)

Μακάριος Ἐπίσκοπος Κορίνθου, ὅσιος στή Χίο (17/4, +1805)

Ἰννοκέντιος Ἐπίσκοπος Tortona Ἰταλίας (17/4, +350)

Ζωσιμᾶς ὅσιος στή Μονῆ τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (27/9, +15ος αἰ.) [17/4 ἀνακομιδή λειψάνων]

Ἡλίας Πρεσβύτερος, Παῦλος καί Ἰσίδωρος, μάρτυρες στήν Cordoba Ἱσπανίας (17/4, +856)

Βανδος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Fontenelle Γαλλίας (17/4, +756)

Λανδέρικος Ἐπίσκοπος Meaux Γαλλίας (17/4, +7ος αἰ.)

Δόνναν ὅσιος ἱδρυτής καί ἡγούμενος Μονῆς στή Νῆσο Eigg τῶν Ἑβρίδων Νήσων Σκωτίας καί 52 ὁσιομάρτυρες τῆς Συνοδείας του, μαρτύρησαν τή νύκτα τῆς Ἀναστάσεως στή Μονή τους στή στή Νῆσο Eigg τῶν Ἑβρίδων Νήσων (17/4, +618, Πάσχα)

Τουρίβιος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Liebana Ἱσπανίας (17/4, +528)

Βιλλίκος Ἐπίσκοπος Metz Γαλλίας (17/4, +568)

Παντάγαθος Ἐπίσκοπος Vienne Γαλλίας (17/4, +475-540)

Ἀκάκιος Β΄, Ἐπίσκοπος Μελιτηνῆς Ἀρμενίας (17/4 καί 18/4, +433)

Παΐσιος ὁ διορατικός, ὅσιος, διά Χριστόν σαλός στήν Κιέβο Οὐκρανίας (17/4, +1893)

Ἀλέξανδρος τοῦ Σβίρ [17/4 ἀνακομιδή λειψάνων, 1641]

Ἐφραίμ ὅσιος τῆς Μονῆς Μάρτσκβερι Γεωργία (17/4, +? αἰ.)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 18

3 νεομάρτυρες τῆς Ὄπτινα: Βασίλειος Πρεσβύτερος, Τρόφιμος μοναχός καί Θεράπων μοναχός, οἱ κοδονοκρούστες, ὁσιομάρτυρες στή Μονή Ὄπτινα Ρωσίας (18/4, +1993, Πάσχα) [σύναξι 12/11] [μαρτύρησαν ἀπό σατανιστή] <Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012> {Ἀναφέρει ἡ Ξεναγός Λουντμίλα: «Στίς 18 Ἀπριλίου 1993 τή νύκτα τοῦ Πάσχα συνέβη ἕνα θλιβερό γεγονός [στήν Ὄπτινα]. Γιορτάσαμε μέ λαμπρότητα τήν Ἀνάστασι. Ἡ ἀγρυπνία τελείωσε γύρω στίς 5 τό πρωΐ κι ὅλοι ἀποσυρθήκαμε. Συνηθίζουμε νά κτυπᾶμε τίς καμπάνες ὅλη τή μέρα. Ἔτσι τρεῖς μοναχοί, γύρω στίς 6:10 τό πρωΐ, κτυποῦσαν χαρμόσυνα τίς καμπάνες. Τήν ὥρα ἐκείνη τούς ἐπιτέθηκε ἕνας σατανιστής καί τούς ἔσφαξε μ᾽ ἕνα μεγάλο μαχαίρι. Φαίνεται πώς μέσα στό θόρυβο καί στό σκοτάδι δέν τόν πρόσεξαν. Κτύπησε πρῶτα τόν ἕνα καί τόν ἄφησε στό ἔδαφος πληγωμένο. Ἦταν γιά ἀρκετή ὥρα ζωντανός. Ἔπειτα κτύπησε τό δεύτερο, ὁ ὁποῖος φώναξε λίγο καί προσπάθησε νά κτυπήση πάλι τήν καμπάνα. Ἔπεσε, ὅμως, νεκρός. Ὁ τρίτος, ὁ π. Βασίλειος, πρόλαβε νά φύγη, ἀλλά λίγο πιό πέρα ἀνάμεσα στά δυό κτίρια, ὁ σατανιστής τόν κτύπησε καί τόν ἄφησε νεκρό. Μετά τό ἀποτρόπαιο ἔγκλημα ὁ σατανιστής ἄφησε τά μαχαίρια του ματωμένα στό ἔδαφος κι ἐξαφανίσθηκε. Ἦταν μεγάλα μαχαίρια καί πάνω τους χαραγμένος ὁ ἀριθμός 666. Ἀργότερα τόν συνέλαβαν, τόν χαρακτήρισαν τρελλό καί τόν ἄφησαν ἐλεύθερο. Στήν κηδεία τῶν τριῶν νεομαρτύρων ὅλοι, μοναχοί καί λαϊκοί, νοιώθαμε καί λύπη ἀλλά καί μεγάλη χαρά, ὅσο κι ἄν αὐτό φαίνεται παράδοξο. Ὁ ἡγούμενος εἶπε κατά τή διάρκεια τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας: “Χάσαμε τούς μοναχούς, ἀλλά τώρα τούς ἔχουμε ἀγγέλους στόν οὐρανό καί προσεύχονται γιά μᾶς”. Πιό πολύ λυπηθήκαμε γιά τόν π. Βασίλειο. Ἦταν μόλις 32 χρόνων, ἀλλά ἄνθρωπος μέ βαθειά πίστι καί πολλά χαρίσματα. Ἔκανε θαυμάσια κηρύγματα καί βοήθησε πολύ κόσμο. Εἶχε πεῖ κάποτε: “Θά ἤθελα νά πεθάνω τό Πάσχα, τήν ὥρα πού θά κτυποῦν οἱ καμπάνες!”»}

Ἰωάννης ὁ ράπτης, νεομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Ἰωαννίνων (18/4, +1526)

Εὐθύμιος Ἰσαπόστολος τῆς Karelia Φιλλανδίας (18/4 καί 9/7, +1435)

Ἀντώνιος καί Φήλιξ ὅσιοι στή Μονή Ἁγ. Νικολάου Φιλλανδίας-Ρωσίας (18/4, +? αἰ.)

Λασεριανός ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Leighlin Ἰρλανδίας (18/4, +639)

Ἰωάννης ὁ ἡσυχαστής, μαθ. Ἁγ. Γρηγορίου Δεκαπολίτου, ὅσιος στή Λαύρα τοῦ Ἁγ. Χαρίτωνα στήν Παλαιστίνη (18/4, +8ος αἰ.)

Κύριλλος ΣΤ΄, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ἱερομάρτυς στήν Ἀνδριανούπολι Ἀνατ. Θράκης Μ. Ἀσίας Ἀνατ. Θράκης (18/4, +1821) [καί Κυριακή τοῦ Θωμᾶ]

Κόρεβος μάρτυς στή Messina Σικελίας τῆς Ἰταλίας (18/4, +138)

Τουνόμ ὁ πρώην ἐμίρης, νεομάρτυς στά Ἱεροσόλυμα (18/4, +1579)

Πέρφεκτος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Cordoba Ἱσπανίας (18/4, +851)

Κωνσταντίνος Σπανός, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Νεράιδα Αγράφων (18/4, +1947, Δευτέρα τοῦ Πάσχα) [Τόπος και τρόπος μαρτυρίου: Συνελήφθη από τους κομμουνιστοσυμμορίτες του καπετάν Γιώτη στο χωριό του, στις 18.4.47, Δευτέρα ημέρα του Πάσχα. Τον οδήγησαν μαζί με άλλους κατοίκους στο βουνό Βουλγάρα Κλειτσού. Υπεβλήθη σε φρικτά και ακατανόμαστα βασανιστήρια και εξευτελισμούς. Στο τέλος ἄθεοι Κομμουνιστές του συνέτριψαν με ρόπαλο το κεφάλι]

Βίκτερπος Ἐπίσκοπος Augsburg Γερμανίας (18/4, +749)

Σάββας ὁ Γότθος, ὁ στρατηλάτης, μάρτυς στή Μπαζάου Ρουμανίας, ἀπό Γοτθία τῆς Crimea τῆς Οὐκρανίας (12/4, 15/4 καί 18/4, +372)

Κογιτόσος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Kildare Ἰρλανδίας (18/4, +8ος αἰ.)

Αὐστρεγίλδη ὁσία στή Mons Βελγίου (18/4, +714) {*ΧΑΙΡΕ No. 157}

Κοσμᾶς Ἐπίσκοπος Χαλκηδόνος Μ. Ἀσίας, ὁμολογητής (18/4, +815-820)

Ναυκράτιος ὁ Στουδίτης, ὅσιος μοναχός ὁμολογητής στή Μονή Στουδίου στήν Κωνσταντινούπολι (18/4 καί 8/6, +9ος αἰ.)

Ἰωάννης ὁ Κουλικᾶς, νεομάρτυς (8/4 καί 18/4, +1564) [Ἁγιολόγιο Ρωσίας]

Εὐθύμιος ὁ “στήν ἀσκηταῖς περιβόητος”, ὅσιος (18/4, +? αἰ.)

Δεΐκολας ἱεραπόστολος Ἀγγλίας, ἀπό Ἰρλανδία (18/4, +7ος αἰ.)

Βιθέος καί Γενόκος ὅσιοι στήν Clonard Ἰρλανδίας, ἀπό Μ. Βρεταννίας (18/4, +6ος αἰ.)

Ἀθανασία ἡ θαυματουργή, ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στήν Αἴγινα (18/4, +860) [σύναξι 30/6]

Ματθαῖος τῆς Αἴγινας, ὅσιος, σύγχρονος τῆς Ἁγ. Ἀθανασίας τῆς Αἴγινας (18/4, +9ος αἰ.) [σύναξι 30/6]

Ἰωάννης καί Ἀθανάσιος, ὅσιοι μοναχοί στήν Αἴγινα (18/4, +? αἰ.) [σύναξι 30/6]

Ἰωάννης ὁ Ἴσαυρος, ὅσιος μοναχός (18/4, +820)

Αὐξέντιος μαθητής Ἁγ. Κοσμᾶ Ἐπισκόπου Χαλκηδόνος Μ. Ἀσίας (18/4, +815-820)

Ἠλίας (Elias) Doweib, 65χρονος νεομάρτυς στήν al Sukalabiyah Συρίας (18/4, +2015)

Ἀγαθόνικος μάρτυς στό Ἄμμους Σιλυβρίας Ἀνατ. Θράκης ἀπό Νικομήδεια, Ζωτικός μάρτυς στήν Κάρπη Πόντου Μ. Ἀσίας καί Ἀκίνδυνος, Ἀντωνίνος, Βίκτωρ, Ζήνων, Θεωνᾶς, Καισάριος, Χριστοφόρος, Θεοπρέπιος καί Σεβηριανός, μάρτυρες στήν Μ. Ἀσία (18/4, 20/4 καί 22/8, +203)

Ἀκάκιος Β΄, Ἐπίσκοπος Μελιτηνῆς Ἀρμενίας (17/4 καί 18/4, +433)

Βασίλειος Ρατισβίλι τῆς Γεωργίας (18/4, +13ος αἰ.)

Νικόλαος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Γκοροντέτς τοῦ Nizhny Novgorod Ρωσίας (18/4, +1937)

Βασίλειος Ντερζάβιν, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Γκοροντέτς τοῦ Nizhny Novgorod Ρωσίας (18/4, +1930)

Μάρτυρες λαϊκοί στό Γκοροντέτς τοῦ Nizhny Novgorod Ρωσίας (18/4, +20ος αἰ.)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 19

Ἰωάσαφ Μπολότωφ, 1ος Ἐπίσκοπος Κοντιάκ Ἀλασκας καί ὅλης τῆς Ἀλάσκας καί Ἰσαπόστολος Ἀλασκας, Ρῶσος ἀπό Μονῆς Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (19/4, +1799) [μνήμη καί 22/1, 13/2, 10/4 ἐνθρόνησι, 24/9 ἄφιξι] {*ΧΑΙΡΕ No.: 183}

Διονύσιος, Διόσκορος καί Σωκράτης οἱ στρατιῶτες, μάρτυρες στήν Πέργη Παμφυλίας (19/4, +138-160)

Παφνούτιος ὁ Ἱεροσολυμίτης, ἱερομάρτυς στήν Ἱερουσαλήμ (19/4, +2ος αἰ.) # AG1992 Παφνούτιος ἐρημίτης καί ὁμολογητής στήν Αἴγυπτο καί ὁσιομάρτυς στήν Ρώμη (19/4, +? ἐπί Διοκλητιανοῦ)

Θεόδωρος μάρτυς στήν Πέργη Παμφιλίας (19/4, +138-160)

Φιλλίπα μάρτυς στήν Πέργη Παμφιλίας Μ. Ἀσίας, μητέρα Ἁγ. Θεοδώρου Πέργης (19/4, +138-160)

Ἄλφεγ Ἐπίσκοπος Canterbury Ἀγγλίας, ἱερομάρτυς στή Greenwich Ἀγγλίας (19/4, +1012)

Γεώργιος Ἐπίσκοπος Ἀντιόχειας Πισιδίας Μ. Ἀσίας, ὁμολογητής (19/4, +9ος αἰ.)

Γερόλδος ὅσιος ἐρημίτης στό Mitternach Ἑλβετίας, ἀπό Γερμανία (19/4, +978)

Κρεσκέντιος Διάκονος ὅσιος στή Florence Ἰταλίας (19/4, +396)

Τρύφωνας Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (19/4, +931)

Συμεών ὁ μονοχίτων καί ἀνυπόδητος, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς Φιλοθέου Ἁγ. Ὄρους, ἱδρ. Μονῆς Ἁγ. Τριάδος στό ὄρος Φλαμουρίου στό Πήλιο, ἱεραπόστολος Θεσσαλίας, Δυτ. Μακεδονίας, Στερεᾶς Ἑλλάδος, Ἀθήνας, Χαλκίδος Εὔβοιας, Κωνσταντινουπόλεως, νήσο Χάλκης Κωνσταντινουπόλεως ὅπου καί κοιμήθηκε, ἀπό Βαθύρρεμα Θεσσαλίας (19/4, +1594)

Ἀλέξιος ὅσιος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (19/4, +1900)

Χριστόφορος, Θεωνᾶς καί Ἀντώνιος/Ἀντωνίνος στή Ρώμη (19/4, +? αἰ.)

Ἀγαθάγγελος ὁ Ἐσφιγμενίτης, μοναχός τῆς Μονής Ἐσφιγμένου Ἁγ. Ὄρους, ὁσιομάρτυς στή Σμύρνη, ἀπό Αἴνο Ἀνατ. Θράκης [μαρτύρησε 19 ἐτῶν] (19/4, +1818)

Οὔρσμαρ Ἐπίσκοπος στή Flanders Βελγίου καί ἡγούμ. Μονῆς στή Lobbes Βελγίου (19/4, +713)

Ἀσινέθ ὁσία διά Χριστόν σαλή στό Γκορίτσκυ Ρωσίας (19/4, +1892)

Βικέντιος μάρτυς στήν Collioure Γαλλίας (19/4, +304)

Ἰωάννης τῶν ἀρχαίων σπηλαίων, ὅσιος στήν Παλαιστίνη (19/4, +8ος αἰ.)

Νικηφόρος ὅσιος ἡγούμενος στήν Καταμπάντ (19/4, +? αἰ.)

Ἰωακείμ ὅσιος ἡγούμενος στήν Ὀπόσκα (Pskov) Ρωσίας (19/4, +1621)

Ἄζης (19/4, +? αἰ.)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Γεννάδιος Ἐπίσκοπος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν (19/4, +1987)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20

Ζακχαῖος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, ὁ ἀρχιτελώνης τῆς Ἰεριχοῦς πού ἀνέβηκε στή συκομορέα γιά νά δῆ τόν Κύριο, Ἐπίσκοπος Καισαρείας Παλαιστίνης καί 3ος Ἐπίσκοπος Ἰεροσολύμων, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (20/4, +1ος αἰ.) <Πηγή: Εἰς Ἀγαθή Ἀνάμνηση, Ἐμπειρικές ἀλήθειες ἀπό τήν κηρυκτική διακονία τοῦ πιστοῦ ἐργάτου Κυρίου Δημητρίου Α. Παναγοπούλου, ἐκδ. Ὀρθ. Κυψέλη, Θεσ/νίκη 2013, 39>

Γαβριήλ παιδομάρτυς στό Bialystok Πολωνίας [μαρτύρησε ἀπό Ἑβραίους] (20/4, +1690) [ἀνακομιδή λειψάνων 9/5]

Ἀγαθόνικος μάρτυς στό Ἄμμους Σιλυβρίας Ἀνατ. Θράκης ἀπό Νικομήδεια, Ζωτικός μάρτυς στήν Κάρπη Πόντου Μ. Ἀσίας καί Ἀκίνδυνος, Ἀντωνίνος, Βίκτωρ, Ζήνων, Θεωνᾶς, Καισάριος, Χριστοφόρος, Θεοπρέπιος καί Σεβηριανός, μάρτυρες στήν Μ. Ἀσία (18/4, 20/4 καί 22/8, +203)

Οὔγκος ὅσιος στήν Anzy-le-Duc Γαλλίας (20/4, +930)

Ἰγνάτιος ὅσιος μοναχός στή Μονή Ἁγ. Νικηφόρου στό Ὀλονέτς Ρωσίας (20/4, +1852)

Θεόδωρος ὁ Τριχινᾶς, ὅσιος μοναχός στήν Κωνσταντινούπολι (20/4, +400)

Θεότιμος Ἐπίσκοπος Constanta (παλαιά Tomis) Ρουμανίας (20/4, +407)

Γουνδεβέρτος ὁσιομάρτυς στήν Ἰρλανδία (20/4, +8ος αἰ.)

Γκαεντβάλλα βασιλιάς Wessex Ἀγγλίας, μάρτυς στή Ρώμη (20/4, +689)

Μαρκιανός ὅσιος στήν Auxerre Γαλλίας (20/4, +470)

Μαρκελλίνος 1ος Ἐπίσκοπος Embrum Γαλλίας, Βικέντιος καί Δομνίνος, ἀπό Β. Ἀφρική (20/4, +374)

Χαρδουΐνος ὅσιος στή Rouen Γαλλίας (20/4, +811)

Ἰωάννης ὁ Παλαιολαυρίτης, ὅσιος (20/4, +? αἰ.)

Σουπλίκιος καί Σερβιλιανός, μάρτυρες στή Ρώμη (20/4, +117)

Ἀθανάσιος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Μεγ. Μετεώρου στή Μετέωρα Καλαμπάκας Τρικάλων, ἀπό Ὑπάτης Λαμίας (20/4, +1383)

Ἰωάσαφ ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς τῶν Μεγ. Μετεώρου στή Μετέωρα Καλαμπάκας Τρικάλων (20/4, +14ος αἰ.)

Ἀλέξανδρος ὅσιος στήν Ὀτσεβένσκ τῆς λίμνης Ὀνιέγκα Ρωσίας (20/4, +1479)

Ἀναστάσιος Α΄, ὁσιος ὁμολογητής, ἡγούμενος Μονῆς Σινᾶ καί Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας Συρίας (20/4, +6ος αί.) [Σύναξι, Τετάρτη τοῦ Πάσχα]

Ἀναστάσιος Β΄ ὁ Σιναΐτης, ἡγούμενος Μονῆς Σινᾶ καί Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας Συρίας, ἱερομάρτυς [διάδοχος τοῦ Ἁγ. Ἀναστασίου Α΄ τοῦ ὁμολογητή στήν ἡγουμενία τῆς Μονῆς Σινᾶ καθώς καί στήν Πατριαρχεία τῆς Ἀντιοχείας] (20/4, +599) [Σύναξι, Τετάρτη τοῦ Πάσχα]

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 21

Ἰανουάριος Ἐπίσκοπος Benevento Ἰταλίας, Πρόκουλος, Σῶσσος καί Φαῦστος οἱ Διάκονοι, Δησιδέριος ἀναγνώστης, Γαντιόλος, Ἀκούτιος καί Εὐτύχιος, μάρτυρες στό Pozzuoli Ἰταλίας (21/4 καί 19/9, +305)

Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας, ὅσιος (21/4, +685)

Φροδοῦλφος μοναχός στήν Autun Γαλλίας, ὁσιομάρτυς Barjon Γαλλίας (21/4, +750)

Αλέξιος Gneusev τοῦ Μπορτσουμάνι, ὅσιος Πρεσβύτερος στόν Ἱ. Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό Μπορτσουμάνι Ρωσίας (21/4, +1848) [Κάποτε πέθανε ένα παιδί 13 ετών στην ενορία του.Οι γονείς και όλο το χωριό τον λάτρευαν.Η κηδεία έγινε μετά από μία εβδομάδα.Είχαν εμφανιστεί τα πρώτα σημάδια αποσύνθεσης.Ο π.Αλέξιος ίσα που μπορούσε να διαβάσει την ακολουθία εξαιτίας των δακρύων και του πόνου..Στάθηκε με τα χέρια υψωμένα μπροστά στην Αγία Τράπεζα και άρχισε με δυνατή φωνή να προσεύχεται.Απόλυτη ησυχία είχε απλωθεί σε ολόκληρη την εκκλησία.Στο τέλος της πρσευχής φώναξε:«Κύριε,επειδή Εσύ είσαι Παντοδύναμος και μπορείς να κάνεις τα πάντα ανάστησε αυτό το παιδί.Τολμώ ταπεινά χωρίς υπερηφάνεια να στο ζητήσω». Αμέσως ακούστηκε μία διαπεραστική φωνή.Γυρίζοντας ο Αλέξιοείδε το παιδί ανασηκωμένο να κοιτάζει γύρω του.Μετά από αυτό το θαύμα ο Άγ.Αλέξιος έζησε τρία χρόνια,ενώ το παιδί για έξι χρόνια. Τό Ἱ. Λείψανο τοῦ Ἁγ. Ἀλεξίου τοῦ Μπορτσουμάνι παραμένει ἄφθαρτο]

Μπεοῦνω ὅσιος ἱδρυτής Μονῶν στή Llanfeuno καί Llanymynech Ἀγγλίας (21/4, +640)

48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ποθεινός/Φωτεινός 1ος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας, ἱερομάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἀλέξανδρος ὁ νεοβαπτιστής/νεοφώτιστος, ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας, ἀπό Ἑλλάδα (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177) {*ΧΑΙΡΕ: No. 184}

Ἄτταλος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βιβλίς ἁγία μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ματοῦρος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ποντικός 15χρονος παιδομάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Σάκτος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἐπάγαθος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἐπιπόδιος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βλανδίνη ἡ δούλη καί ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βίττιος/Ἐπάγαθος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἀλκιβιάδης μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Μαελρούβιος ὅσιος στή Μονή τῆς νήσου Iona Σκωτίας, ἀπό Ἰρλανδία (21/4, +724)

Ἀλεξάνδρα ἡ μεγαλομάρτυς βασίλισσα σύζυγος τοῦ Διοκλητιανοῦ καί οἱ θεράποντές της Ἀπολλώς, Ἰσαάκιος καί Κοδράτος μάρτυρες στή Νικομηδεία (30/3, 21/4, 23/4 καί 8/12, +303)

Νικήτας ὅσιος μοναχός στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (21/4, +1907)

Ἀντύπας Β΄, ὅσιος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (21/4, +1912)

Ἀπόλλων μάρτυς στή Νικομηδεία Μ. Ἀσίας (21/4, +303)

Μάξιμος Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (21/4 καί 17/11, +434)

Νήφων Ἐπίσκοπος Novgorod Ρωσίας, ἀπ’ τή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (8/4 καί 21/4, +1156)

Δομετιανός ὅσιος Στάρετς στήν Τούλα Ρωσίας (21/4, +1908)

Ἐπιπόδιος καί Ἀλέξανδρος, μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, +178)

Γκούντα, ὅσιος ἱδρ. καί ἡγούμενος Μονῆς στή Χλανοῦντα Οὐαλλίας καί στό Καερνάρβον Οὐαλλίας (21/4, +530)

Ἰωάσαφ ὁ Σέρβος, ὅσιος (21/4, +? αἰ.)

Θεόδωρος ὅσιος στή Μονή τοῦ Σαναξάρ Γεωργία (21/4 καί 19/2, +1791) [εὕρ. λειψ. 1999]

Κάρολος μάρτυς (21/4, +? αἰ.)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 22

Ναθαναήλ/Βαρθολομαῖος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος Ἀπόστολος στή Λυδία καί Μυσία Μ. Ἀσίας, Εὐδαίμονα Ἀραβία, Περσία καί Ἰνδία· ἱερομάρτυς στό Derbend (παλαιά Οὐρβανούπολι) Αρμενίας (11/6 ἑορτή καί 22/4, +68) [25/8 ἀνακομιδή λειψάνων καί σύναξι 30/6]

Σενορίνα ὁσία ἡγουμένη σέ Μονή στό Basto Πορτογαλίας (22/4, +982) {*ΧΑΙΡΕ No.: 126}

Σωτήριος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἱερομάρτυς, ἀπό Ἑλλάδα (22/4, +174) {*ΧΑΙΡΕ No.: 130}

Παῦλος Yazigi Ἐπίσκοπος Χαλεπίου καί Ἀλεξανδρέττας Συρίας, ἱερομάρτυρες στό Χαλέπι Συρίας (22/4, +2013) <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Βρυξέλλες 2013>

Ἰωάννης Διάκονος ἱερομάρτυς στό Χαλέπι Συρίας (22/4, +2013)

Μορίς Γκεόργκες/Γεώργιος Γκόργκες, συνταξιούχος πιλότος, νεομάρτυς στή Δαμασκό Συρίας (22/4, +2013) [μαρτύρησε ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας] <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Συνοπτικό Ἐπίκαιρο Μαρτυρολόγιο τῶν Χριστιανῶν τῆς Συριακῆς Γης, Βρυξέλλες 2011-2014>

Lyons Γαλλίας, ἱερομάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἀλέξανδρος ὁ νεοβαπτιστής/νεοφώτιστος, ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας, ἀπό Ἑλλάδα (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177) {*ΧΑΙΡΕ: No. 184}

Ἄτταλος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βιβλίς ἁγία μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ματοῦρος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ποντικός 15χρονος παιδομάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Σάκτος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἐπάγαθος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἐπιπόδιος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βλανδίνη ἡ δούλη καί ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βίττιος/Ἐπάγαθος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἀλκιβιάδης μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἀργουάλδος μάρτυς στή Νῆσο White Ἀγγλίας (22/4, +686) {*ΧΑΙΡΕ No.: 170}

Αἰκατερίνη ἡ διά Χριστόν σαλή, ὁσία στή Μονή Πιουχτίτσα Ἐσθονίας (21/4, +1968)

Νέαρχος, μάρτυς (22/4, +? αἰ.)

Θεόδωρος ὁ Συκεώτης, ὅσιος ἡγούμενος καί Ἐπίσκοπος Ἀναστασιουπόλεως, ἀπό Συκεῶνα Γαλατίας Μ. Ἀσίας [ἔγινε μοναχός 14 ἐτῶν καί ἱερέας 18 ἐτῶν] (22/4, +613) [ἀνακομιδή λειψάνων 16/6]

Μεθόδιος ὁ Διάκονος, ὅσιος στή Μονῆ Ὄπτινα Ρωσίας (22/4, +1862)

Κυπριανός Ἐπίσκοπος Brescia Ἰταλίας (22/4, +582)

Ὁππορτούνα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στή Monteuil Γαλλίας (22/4, +770)

Γαβριήλ/Βσέβολοντ πρίγκηπας τοῦ Pskov Ρωσίας, ὀνομάσθηκε “Γαβριήλ” κατά τό Ἁγ. Βάπτισμα (11/2, +1138) [εὑρ. λειψ. 27/11 καί ἀνακομιδή λειψάνων 22/4]

Στέφανος ὅσιος στήν Barjon Γαλλίας (22/4, +750)

Λέων Ἐπίσκοπος Sens Γαλλίας (22/4, +541)

Στεφανίς Ντιούρτσεβιτς, μοναχή ὁσιομάρτυς στή Bitola Στοπίων, ἀπό χωριό Βράκα κοντά στήν πόλι Σκάνταρ Ἀλβανίας (22/4, +1945)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Ἀθανάσιος Ἀντρέλισβιτς στήν Ὀρέλ (22/4, +1967)

Λεωνίδας Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου (22/4, +202)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 23

Πουσίννα ἡ παρθένος στήν Champagne Γαλλίας (23/4, +5ος αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 142}

Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος, ο Χιλίαρχος καί Στρατηλάτης, μεγαλομάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας, ἀπό Καππαδοκία (πατρίδα πατέρα του) καί Λύδδα Παλαιστίνης (πατρίδα μητέρας του), γεννηθείς στήν Καππαδοκία καί ἀνατραφόμενος στή Λύδδα, ὁ τάφος του βρίσκεται στή Λύδδα Παλαιστίνης, ξάδελφος Ἁγ. Νίνας Ἰσαποστόλου τῆς Γεωργία (23/4, +303) [ἀνακομιδή λειψάνων 3/11]

Ἀνατόλιος καί Πρωτολέοντας οἱ Στρατηλάτες, μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας μετά τοῦ Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου (23/4, +303)

Γεώργιος νεομάρτυς στήν Πτολεμαΐδα (σημ. Ἄκρα) Λιβάνου, ἀπό Κύπρο (23/4, +1752) [ἀνακομιδή λειψάνων 13/4]

Γεράρδος Ἐπίσκοπος Toul Γαλλίας, ἀπό Γερμανία (23/4, +994)

Ἀλεξάνδρα ἡ μεγαλομάρτυς βασίλισσα σύζυγος τοῦ Διοκλητιανοῦ καί οἱ θεράποντές της Ἀπολλώς, Ἰσαάκιος καί Κοδράτος μάρτυρες στή Νικομηδεία (30/3, 21/4, 23/4 καί 8/12, +303)

Μακάριος τῆς Σαχάρνα, ὁμολογητής, ὅσιος ἡγούμενος καί Πνευματικός Πατέρας στή Μονή τῆς Σαχάρνας στή Ρωσία (23/4 κοίμησι, 13/5 μνήμη, 26/5 μνήμη, +1969) [21/12, ἁνακήρυξι ἁγιότητος 1995] [Την δεκαετία του ’50 είχαν αρχίσει οι διώξεις του κομμουνισμού.Την περίοδο εκείνη ο π.Μακάριος βρισκόνταν στην Μονή Κουσελεούκα.Μια μοναχή διηγείται:«Ήταν χειμώνας.Ο γέροντας τελούσε την Θεία Λειτουργία όταν στον ναό όρμησαν τριάντα στρατιώτες.Τον διέταξαν να βγεί έξω.Οι μοναχές έκλαιγαν.εκείνος όμως ήρεμα τους ακολούθησε.Οι μοναχές παρακαλούσαν τους στρατιώτες να τον αφήσουν,εκείνοι όμως δεν άκουγαν τίποτα.Μπροστά στον ναό περίμεναν τα έλκηθρα.Έβαλαν τον π.Μακάριο πάνω σ’ένα απ’αυτά.Οι μοναχές έτρεχαν πίσω τους κλαίγοντας και φωνάζοντας.Μάταια όμως.Τα έλκηθρα χάθηκαν μετά την στροφή.Μεγάλη είναι η δύναμη του Θεού όμως.Οι στρατιώτες ήταν μεθυσμένοι.Κάποια στιγμή έχασαν τον έλεγχο του έλκηθρου και αυτό αναποδογύρισε.Έπεσαν όλοι κάτω.Ζαλισμένοι όπως ήταν ξέχασαν να φορτώσουν τον π.Μακάριο και έφυγαν.Έκεινος ξυπόλητος-επειδή είχε χάσει τα παπούτσια του- γύρισε στο μοναστήρι.Πόσο μεγάλη ήταν η χαρά μας». Έπειτα γύρισε στην Σαχάρνα για να πιεί ο πικρό ποτήρι του διωγμού μέχρι τέλους.Το 1964 οι κομμουνιστές έκλεισαν το μοναστήρι της Σαχάρνας.Ο π.Μακάριος έζησε για δύο χρόνια σε μία καλύβα στην άκρη του χωριού.Οι κάτοικοι τον αγαπούσαν πολύ.Σε αυτήν την καλύβα τα βράδια έκανε γάμους και βαπτίσεις.Καθημερινά ανέβαινε τον Γολγοθά μαζί με τον Χριστό. Παρότι ήταν ηλικιωμένος οι σοβιετικοί τον υποχρέωναν να πηγαίνει στο νταμάρι να βγάζει πέτρες μαζί με τους άλλους, να φτιάχνουν δρόμους κ.α.Τον έβλεπαν οι άλλοι πως ταλαιπωρείται και έκαναν και την δική του δουλειά.  Οι δύσκολες συνθήκες ζωής και οι διώξεις των αρχών τον έριξαν στο κρεβάτι.Εξαιτίας της αδυναμίας και της ασθένειας αναγκάστηκε να πάει να μείνει στο πατρικό του,στο σπίτι της αδελφής του Άννας. Εκοιμήθη στις 23 Απριλίου 1969 περιστοιχισμένος από πνευματικά του τέκνα.Πριν παραδώσει την ψυχή του αναφώνησε:«Δόξα Σοι,Κύριε…»Τον έθαψαν στο κοιμητήριο του χωριού κοντά στον τάφο της μητέρας του]

Κωνσταντίνος Τούλιας, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Σιταριά Φλωρίνης (23/4, +1943, Μ. Παρασκευή) [Στό βιβλίο “Οι Θυσίες των Κληρικών της Ελλάδος”, έκδ. Ορθ. Ιεραποστ. Αδελ­φότητος “Ο ΣΤΑΥΡΟΣ”, Αθήναι 1995, σελ. 129-130, σημειώνεται ο σταυρικός θάνατος, έπειτα από φρικτούς βασανισμούς, τού ιερέα π. Κωνσταντίνου Τούλια, εφημερίου Σιταριάς Φλωρίνης, την 23 Απριλίου 1943, Μεγάλη Παρασκευή]

Θερινός, μάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας μετά τοῦ Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἀπό Βουθρωτοῦ (Ἡπείρου) Ἀλβανίας (23/4, +303)

Γλυκέριος ὁ γεωργός, μάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας, μετά τοῦ Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου (23/4, +303)

Δονάτος μάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας, μετά τοῦ Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου (23/4, +303)

Ἀθανάσιος ὁ πρώην μάγος, μάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας, μετά τοῦ Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου (23/4, +303)

Βαλέριος μάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας, μετά τοῦ Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου (23/4, +303)

Λάζαρος ὁ Βουλγάρος, νεομάρτυς στήν Περγάμο Μ. Ἀσίας, ἀπο Γκάμπροβο Βουλγαρίας (23/4, +1802) [κατά σαρκικῶν παθῶν – συκοφαντήθηκε ἀπό μία Τουρκάλα ὅτι τή βίασε καί συνελήφθηκε ζητώντας του νά γίνη μουσουλμάνος. Ἀρνήθηκε νά γίνη μουσουλμάνος καί ἔπειτα ἀπό φρικτά Μαρτύρια τόν ἀπαγχώνησαν]

Ἰβάριος ἱεραπόστολος Ἰρλανδίας (23/4, +5ος αἰ.)

Μάρολος Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας, ἀπό Συρία (23/4, +423)

Ἀδαλβέρτος Ἐπίσκοπος Πράγας Τσεχίας, ἱεραπόστολος στήν Πολωνία, Πρωσία καί Οὐγγαρία, ἱερομάρτυς στή Danzig, ἀπό Τσεχίας (23/4, +10ος αἰ.)

Ἴβορ ὅσιος ἱεραπόστολος καί ἱδρ. καί ἡγούμενος Μονῆς στό νησί Beggerin Ἰρλανδίας, ἀπό Οὐαλλία (23/4, +504)

Γεώργιος ὁ διά Χριστόν σαλός στό Σενκούρσκ Ρωσίας (23/4, +1462)

Γεώργιος Ἔγκορ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Σπάς-Σεκριάκ (23/4, +1918) [Ἁγιολόγιο Ρωσίας]

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 24

Doda, ὁσία 2η ἡγουμένη σέ Μονή στή Reims Γαλλίας, αὐτάδελφη ὁσίας Μπόβα (24/4, +7ος αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 143}

Μπόβα ὁσία 1η ἡγουμένη σέ Μονή στή Reims Γαλλίας, αὐτάδελφη ὁσίας Doda (24/4, +7ος αἰ.)

48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ποθεινός/Φωτεινός 1ος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας, ἱερομάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἀλέξανδρος ὁ νεοβαπτιστής/νεοφώτιστος, ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας, ἀπό Ἑλλάδα (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177) {*ΧΑΙΡΕ: No. 184}

Ἄτταλος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βιβλίς ἁγία μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ματοῦρος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ποντικός 15χρονος παιδομάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Σάκτος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἐπάγαθος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἐπιπόδιος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βλανδίνη ἡ δούλη καί ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βίττιος/Ἐπάγαθος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἀλκιβιάδης μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἐλισάβετ ἡ θαυματουργή, ὁσία στή Μονή τοῦ Ἁγ. Γεωργίου τοῦ “Μικροῦ Λόφου” στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Ἡράκλεια Ἀνατ. Θράκης (24/4, +540)

Σάββας ὁ στρατηλάτης καί οἱ σύν αὐτό 70 στρατιῶτες, μάρτυρες στή Ρώμη (24/4, +272)

Θωμάς ὁ διά Χριστός σαλός, ὅσιος στή Συρία (24/4, +550)

Δανάτος, Δημήτριος, Εὐσέβιος, Λεόντιος, Λογγίνος, Νέωνας, καί Χριστόφορος, οἱ Στρατιῶτες καί Ἀξιωματικοί, μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας μετά τοῦ Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου (24/4, +303)

Βαλεντίνος/Βαλεντίων, Πασίκρατος καί Ἰούλιος οἱ στρατιῶτες, μάρτυρες στή Μοισία Ρουμανίας (24/4, +298)

Ἀχιλλέας Πρεσβύτερος, Φήλιξ Διάκονος καί Φουρτουνάτος Διάκονος, ἱερομάρτυρες ἱεραπόστολοι Vienne Γαλλίας (24/4, +212)

Δεοδάτος ὅσιος ἐρημίτης στή St Die Γαλλίας (24/4, +525)

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Elvira Ἱσπανίας (24/4, +394)

Βιλφρίδος Ἐπίσκοπος York Ἀγγλίας (24/4, +709)

Ὀνώριος Ἐπίσκοπος Brescia Ἰταλίας (24/4, +586)

Αὐθαΐρης ὁ αὐλικός, στή La-Ferté-sous-Jouarre Γαλλίας (24/4, +7ος αἰ.)

Εὐτέξιος, μάρτυς (24/4, +? αἰ.)

Ξενοφώντας ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Ξενοφώντος Ἁγ. Ὄρους (24/4, +11ος αἰ.)

Ἐγβέρτος ἱεραπόστολος Ὁλλανδίας, ἀπό νήσου Iona Σκωτίας (24/4, +729)

Δούκας ὁ ράπτης, νεομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι ἀπό Μυτιλήνης (24/4, +1564)

Ἠλίας/Ὀρέστης Ἐπίσκοπος Τρανσυλβανίας Ρουμανίας, ὁμολογητής ἔναντι τῶν Καλβινιστῶν (24/4, +1678)

Σάββας Ἐπίσκοπος Τρανσυλβανίας Ρουμανίας, ὁμολογητής ἔναντι τῶν Καλβινιστῶν (24/4, +1683)

Ἴβο Ἐπίσκοπος, ἐρημ. στή St Ives Ἀγγλίας, ἀπό Περσίας (24/4, +? αἰ.)

Ἀλέξιος ὅσιος στή Λαύρα Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (24/4, +13ος αἰ.)

Σάββας ὅσιος στή Λαύρα Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (24/4, +13ος αἰ.)

Μελλίτος 1ος Ἐπίσκοπος Λονδίνου καί 3ος Ἐπίσκοπος Canterbury Ἀγγλίας, ἀπό Ρώμη (24/4, +624)

Νικόλαος νεομάρτυς στή Μαγνησία (24/4, +1796)

Ἰωσήφ Ἐπίσκοπος Μαραμοῦρες Ρουμανίας (24/4, +? αἰ.)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25

Μᾶρκος/Ἰωάννης ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου, Ἀπόστολος Κύπρου, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας Λιβύης, Αἰγύπτου κλπ., ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου, ἱερομάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, ἀνηψιός Ἀπ. Βαρνάβα/Ἰωσῆ (25/4, +74) [ἐπίσης μνήμη 16/6, 27/9 καί 30/10 (στίς 16/6 καί 30/10 ἀναφέρεται ὡς Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος καί “ἀνεψιός Βαρνάβα”(Κολ 4, 10) καί στίς 27/9 ὡς Ἐπίσκοπος Βύβλου Λιβάνου)] —— <Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος ὀνομαζόταν προηγουμένος Ἰωάννης (Πρξ 12, 12· 12, 25· 13, 5· 13, 13· 15, 37). Εἶχε εὐσεβή μητέρα τή Μαρία. Στό σπίτι της, τό ὁποῖο βρικόταν στήν Ἱερουσαλήμ, συναθροίζονταν οἱ πρῶτοι Χριστιανοί καί λάτρευαν τό Θεό. Ἐκεῖ γνωρίσθηκε ὁ Μᾶρκος μέ τόν Ἀπ. Πέτρο ἀπ’ τόν ὁποῖο διδάχθηκε τή Χριστιανική Πίστι. Γι’ αὐτό ἐξάλλου ὁ Ἀπ. Πέτρος τόν ὀνομάζει υἱό του (Α΄ Πέτρ 5, 13). Στό Κολ 4, 10 ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος ὀνομάζεται καί “ἀνεψιός Βαρνάβα”. Σύμφωνα μέ τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὁ Μᾶρκος ἀκολουθῆ τούς Ἀπ. Βαρνάβα καί Παῦλο στήν 1η Ἀποστολική περιοδεία, κατά τήν ὁποία κήρυξαν τό Εὐαγγέλιο στήν Κύπρο. Κατά τήν πρώτη φυλάκισι τοῦ Ἀπ. Παῦλο ὁ Μᾶρκος ἦταν μαζί του (Φιλ 24) καθώς ἐπίσης καί κατά τή δεύτερη διότι ἦταν “εὔχρηστος εἰς διακονίαν”(Β΄ Τιμ 4, 11). Ὁ Παῦλος, ἐπίσης, πρίν τήν 2η φυλάκισί του τόν συνιστησε στούς Κολοσσαεῖς (Κολ 4, 10). Καθώς βρισκόταν ὁ Μᾶρκος στή Ρώμη κατά τή 2η φυλάκισι τοῦ Παύλου, συναντήθηκε καί μέ τόν Ἀπ. Πέτρο, τοῦ ὁποίου χρημάτισε “ἐρμηνευτής”. Ὀνομάσθηκε ἔτσι, διότι στό Εὐαγγέλιο του ὁ Μᾶρκος διέσωσε τό κήρυγμα τοῦ Ἀπ. Πέτρου. Σύμφωνα μέ τήν Ἱ. Παράδοσι ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος ἵδρυσε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξανδρείας καί ἔγινε 1ος Ἐπίσκοπός της ὅπου καί θανατώθηκε ἀπ’ τούς εἰδωλολάτρες (Πηγή: Περίληψι, ἀπό: Ἡ Καινή Διαθήκη, Μέ Σύντομη Ἑρμηνεία Παν. Ν. Τρεμπέλα, ἐκδ. Ὁ Σωτήρ, Ἀθήνα 2011, 139)>

Μαχέρ Νάσερ, αστυνομικός νεομάρτυς στήν Ταρτούς Συρίας (25/4, +2013) [μαρτύρησε ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας] <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Συνοπτικό Ἐπίκαιρο Μαρτυρολόγιο τῶν Χριστιανῶν τῆς Συριακῆς Γης, Βρυξέλλες 2011-2014>

Χεριβάλδος Ἐπίσκοπος Auxerre Γαλλίας (25/4, +857)

Βασσιανός ὁ τυφλός, ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (25/4, +1827)

Νίκη μάρτυς (25/4, +4ος αἰ.)

Ἐρμίνος Ἐπίσκοπος Lobbes Βελγίου (25/4, + 737)

Μακεδόνιος Β΄ Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (25/4, +511)

Macaille Ἐπίσκοπος Crogham Ἰρλανδίας (25/4, +489)

Μέλλα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στή Doire-Melle Ἰρλανδίας (25/4, +780)

Ροβέρτος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Συρακούσες Σικελίας Ἰταλίας (25/4, +1000)

Ἐβόδιος, Ἑρμογένης καί Καλλίστα, μάρτυρες στήν Σικελίας Ἰταλίας (25/4, +? αἰ.)

Φαεβάδιος Ἐπίσκοπος Agen Γαλλίας (25/4, +392)

8 ἀναχωρητές ὁσιομάρτυρες (25/4, +? αἰ.)

Αἰνιανός 2ος Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου (25/4, +? αἰ.)

Σίλβεστρος ὅσιος μοναχός στήν Ὀμπρόρα (25/4, +1379) [Ἁγιολόγιο Ρωσίας]

Βασίλειος ὅσιος ἀπό Ποϊάνα τοῦ Μήλου (25/4, +18ος αἰ.) [Ἁγιολόγιο Ρουμανίας]

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 26

Καλανδίων ὅσιος στήν Ταμασεία Κύπρου, ἀνάργυρος ἰατρός (26/4, +? αἰ.)

Κλαρέντιος Ἐπίσκοπος Vienne Γαλλίας (26/4, +670)

Ριχάριος ὅσιος Πρεσβύτερος ἱδρ. Μονῆς στήν Celles (=St Riquier) Γαλλίας (26/4, +645)

Ἐξουπεραντία στήν Troyes Γαλλίας (26/4, +? αἰ.)

Ἰωαννίκιος ὅσιος μοναχός στήν Ντέβιτς Σερβίας (26/4, +1430)

Κλῆτος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἱερομάρτυς (26/4, +304)

Ἀνατόλιος ὁ Ἱεροσολυμίτης καί Σιναΐτης, ἀπό Ραϊθώ Σινᾶ Αἰγύπτου καί Ἀνδρέας ἀββάς τῆς Ραιθώ ὁ ὁποῖος ἔβγαζε δαιμόνια, ὅσιοι μαθητές Ἁγ. Εὐθυμίου τοῦ Μέγα στήν Παλαιστίνη (21/2, 26/3, 26/4 καί 7/6, +5ος αἰ.) [Σύναξι, Τετάρτη τοῦ Πάσχα]

Βασίλειος/Μπαζέλ Ρία, παίκτης της Εθνικής Ομάδας Καλαθοσφαίρισης (Basketball) της Συρίας, νεομάρτυς στην περιοχή Ασράφιετ Σεχνάγια της Δαμασκού Συρίας (26/4, +2012) <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Συνοπτικό Ἐπίκαιρο Μαρτυρολόγιο τῶν Χριστιανῶν τῆς Συριακῆς Γης, Βρυξέλλες 2011-2014>

Πέτρος Ἐπίσκοπος Braga Πορτογαλίας (26/4, +? αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.:  180}

Βασιλέας/Βασίλειος Ἐπίσκοπος Ἀμασείας Μ. Ἀσίας, ἱερομάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (26/3 καί 26/4, +322) [30/4 εὑρ. καί ἀνακομιδή λειψάνων]

Γλαφύρα καί Ἰούστα, ὁσίες στήν Ἀμασεία Μ. Ἀσίας, μαθήτριες Ἁγ. Βασιλέα Ἀμασείας (26/4, +322)

Νέστωρ ὅσιος (26/4, +? αἰ.)

Ἀνέγκλητος/Ἀνάκλητος ὁ Ἀθηναῖος, 2ος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἱερομάρτυς, ἀπό Ἀθήνα (26/4 καί 13/7, +92)

Τρουδπέρτος ὁσιομάρτυς ἐρημίτης στή Munstethal Γερμανίας (26/4, +644)

Στέφανος Ἐπίσκοπος Perm Ρωσίας, Ἰσαπόστολος καί Φωτιστής τῶν Ζυριάνων (26/4, +1396)

Γεώργιος ὅσιος ἡγούμενος καί ἱδρυτής Μονῆς Χρυσοστόμου, παρά τόν Κουτσοβέντη τῆς Κύπρου (26/4, +1091) [καί 11/4]

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 27

Σίμων/Συμεών/Κλεόπας ὁ Ἀδελφόθεος ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 2ος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, υἱός Ἁγ. Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος [κοιμήθηκε 120 ἐτῶν] (27/4, 30/6 καί 30/10, +96) [σύναξι 4/1]

Σεραφείμ Ἐπίσκοπος Φαναρίου καί Νεοχωρίου Καρδίτσας, ἱερομάρτυς, ἀπό χωριό Πεζούλα Ἀγράφων [πρώην μοναχός καί ἡγούμενος Μονῆς Κορώνης Καρδίτσας καί ἔπειτα Ἐπίσκοπος – ἔπειτα ἀπό φρικτά Μαρτύρια σουβλίσθηκε ἀπ’ τούς Τούρκους στήν ἀγορά τοῦ Φαναρίου] (4/12 μαρτύριο-ἑορτή καί 27/4, +1601) {*ΧΑΙΡΕ No.: 114}

Ἰωάννης ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς τῶν Καθαρῶν στήν Κωνσταντινούπολι, ὁμολογητής, ἀπό Συρία (27/4, +9ος αἰ.)

Θεόφιλος Ἐπίσκοπος Brescia Ἰταλίας (27/4, +427)

Εὐλόγιος ὁ λατόμος καί ξενοδόχος, ὅσιος ἐρημίτης στήν Θηβαΐδα Αἰγύπτου [μετά ἀπό συμφωνία πῆρε στό κελλί του στήν ἔρημο ἕνα ἀνάπηρο ἀπ’ τήν πόλι καί τόν περιποιόταν γιά 15 ὁλόκληρα χρόνια ὡς τό τέλος τῆς ζωῆς του] (27/4, +4ος αἰ.)

Τερτουλλιανός Ἐπίσκοπος Bologna Ἰταλίας (27/4, +490)

Ἀσίκος ἱεραπόστολος Elphin Ἰρλανδίας (27/4, +490)

Σάββας 1ος Ἐπίσκοπος Σερβίας καί ἱδρυτής Μονῆς Χιλανδαρίου Ἁγ. Ὄρους (14/1 μνήμη καί 27/4, +13ος αἰ.) [ἀνακομιδή λειψάνων 6/5] [σύναξι 30/8]

Ἐνοδέρος στή Llangynidr Οὐαλλίας (27/4, +6ος αἰ.)

Ἠλίας ὁ Ἀρδούνης, ὁ κουρέας, Ἁγιορείτης ὁσιομάρτυς στήν Καλαμάτα καί ἀπό Καλαμάτας καταγόμενος (31/1 μνήμη καί 27/4 +1686) [Κυριακή Μυροφόρων]

Νίκων ὁ Ἰορδανίτης, ὅσιος στήν Παλαιστίνη (27/4, +? αἰ.)

Βινεβάλδος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Beverly Ἀγγλίας (27/4, +731)

Συμεών ὁ νέος στυλίτης καί Γεώργιος ὁ ἀδελφός του, ὅσιοι (27/4, +? αἰ.)

Ποπλίων μάρτυς (27/4, +? αἰ.)

Λολλίων μάρτυς (27/4, +? αἰ.)

Φλοριβέρτος Ἐπίσκοπος Liège Βελγίου (27/4, +746)

Στέφανος Ἐπίσκοπος Vladimir Ρωσίας, ὅσιος στή Λαύρα Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (24/4, +1094) [σύναξι 25/5 καί 10/10]

Λιβεράλης Πρεσβύτερος στήν Ancona Ἰταλίας (27/4, +400)

Ζήνων ὁ Σιναΐτης, ὁ σημειοφόρος, ὅσιος μαθητής Ἀββᾶ Σιλουανοῦ (27/4, +? αἰ.)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 28

Ἀντίπατρος, Ἀρτεμᾶς, Θαυμάσιος, Θεόγνιδα, Θεόδοτος, Θεόδουλος, Θεόστιχος, Μάγνος, Ροῦφος καί Φιλήμονας, μάρτυρες στήν Κύζικο Μ. Ἀσίας (28/4, +3ος αἰ.)

Κρόναν ὅσιος ἱδρυτής Μονῶν στή Roscrea Ἰρλανδίας (28/4, +626)

Μέμνονας, ὅσιος στήν Κύπρο (28/4, +? αἰ.)

Γουϊνοῦλο/Γκενολέ (Winwaloe/Gunwalloe), πρίγκηπας, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Landevennec Βρετάνης Γαλλίας, ἀπό Οὐαλλία (28/4, +6ος αἰ.) [3/3 ἀνακομιδή λειψάνων]

Αὐξίβιος Β΄ Ἐπίσκοπος Σόλων Κύπρου (28/4, +? αἰ.)

Ἰλαρίων Τρόιτσκι, Ἐπίσκοπος Βερέισκι Ρωσίας, ἱερομάρτυς σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως στά Νησιά Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας, ἀπό Λίπισι τῆς Τούλα Ρωσίας (15/12 καί 28/12, +1929) [28/4 καί 10/5 ἀνακομιδή λειψάνων] [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1998] <Πηγή: Ἀρχιεπίσκοπος Ἰλαρίων Τρόιτσκι (1886-1929), Ἱερομάρτυς καί Πρόμαχος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, Βίος καί Ἐπιλογή ἀπό τά Ἔργα του, ἐκδ. Ἄθως, Ἀθήνα 2012>

Ἀδαλβέρτος Ἐπίσκοπος Augsburg Γερμανίας (28/4, +909)

Γεράρδος ὅσιος στή Galinaro Ἰταλίας, ἀπό Ἀγγλία (28/4, +639)

Βασίλειος Κίσμπιν, ὅσιος Στάρετς [Ρωσία?] (28/4, +1831)

Δαμφίλος Ἐπίσκοπος Sulmona καί Corfinium Ἰταλίας (28/4, +700)

Κύριλλος Ἐπίσκοπος Τούροφσκ Κιέβου Οὐκρανίας (28/4, +1182)

Μᾶρκος 1ος Ἐπίσκοπος Abruzzi Ἰταλίας, ἀπό Γαλιλαίας Παλαιστίνης (28/4, +92)

Προυδέντιος Ἐπίσκοπος Tarazona Ἱσπανίας (28/4, +700)

Τιμπάλδος μάρτυς στήν Pannonia Οὐγγαρίας (28/4, +3ος αἰ.)

Ἀρτέμιος Ἐπίσκοπος Sens Γαλλίας (28/4, +609)

Ἀφροδίσιος, Καράλιππος, Ἀγάπιος καί Εὐσέβιος, μάρτυρες στή Languedoc Γαλλίας (28/4, +? αἰ.)

Πόλλιος ὁ ἀναγνώστης, μάρτυς στήν Cybalae τῆς Pannonia Οὐγγαρίας (28/4, +304)

Βαλερία μάρτυς στή Milan Ἰταλίας (28/4, +1ος αἰ.)

Ἰωάννης μάρτυς στή Ρουμανία (28/4, +? αἰ.)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 29

Ἰάσων ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ταρσοῦ Κιλικίας Μ. Ἀσίας, συγγενεῖς Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Ἀνατολῆς καί Δύσεως: Ἰταλίας, Γαλλίας, Ἱσπανίας κλπ., νήσου Κέρκυρας κλπ., ἱερομἀρτυρας στήν Κέρκυρα, ἀπό Ταρσό Κιλικίας Μ. Ἀσίας [συγγενής καί μαθητής τοῦ Ἀπ. Παύλου. Ἔγινε Ἐπίσκοπος Ταρσοῦ. Κατόπιν πορεύθηκε μαζί μέ τόν Ἀπ. Σωσίπατρο στή Δύσι, ἐλθόντες ὕστερα στήν Κέρκυρα ὅπου διδάξαντες καί πολλά παθόντες, ἀπῆλθαν πρός τόν Κύριο σέ βαθιά γηρατιά] (29/4, +54-58)

Σωσίπατρος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Ἰκονίου Μ. Ἀσίας, συγγενεῖς Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Ἀνατολῆς καί Δύσεως: Ἰταλίας, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἑλλάδος κλπ., νήσου Κέρκυρας κλπ., ἱερομἀρτυρας στήν Κέρκυρα, ἀπό Ταρσό Κιλικίας Μ. Ἀσίας [συγγενής καί μαθητής τοῦ Ἀπ. Παύλου. Ἔγινε Ἐπίσκοπος Ταρσοῦ. Κατόπιν πορεύθηκε μαζί μέ τόν Ἀπ. Ἰάσωνα στή Δύσι, ἐλθόντες ὕστερα στήν Κέρκυρα ὅπου διδάξαντες καί πολλά παθόντες, ἀπῆλθαν πρός τόν Κύριο σέ βαθιά γηρατιά] (29/4 καί 10/11, +54-58) [σύναξι 4/1]

7 πρώην ληστές οἱ πιστεύσαντες διά τῶν Ἀποστόλους Ἰάσωνος καί Σωσιπάτρου: Ἰακισχόλος, Ἰανουάριος, Εὐφράσιος, Μαμμίνος, Μαρσάλιος, Σατορνίνος καί Φαυστιανός, μάρτυρες στήν Κέρκυρα, μετά τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Ἰάσωνος καί Σωσιπάτρου (29/4, +54-58)

Κερκύρα ἡ πριγκίπισσα, θυγατέρα τοῦ βασιλιά Κερκυλλίνου, παρθενομάρτυς στήν Κέρκυρα, μετά τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Ἰάσωνος καί Σωσιπάτρου (29/4, +54-58) [κατά σαρκικῶν]

Χριστόδουλος ὁ Αἰθίοπας, μάρτυς στήν Κέρκυρα, ἀπό Αἰθιοπία, μετά τῶν Ἁγ. Ἀποστόλους Ἰάσωνος καί Σωσιπάτρου (29/4, +54-58) [κατά σάρκικῶν]

Ἀντώνιος ὁ πρώην δεσμοφύλακας, μάρτυς στήν Κέρκυρα, μετά τῶν Ἁγ. Ἀποστόλους Ἰάσωνος καί Σωσιπάτρου (29/4, +54-58)

Βιτάλιος, Εὑσέβιος, Ζήνων καί Νέων οἱ στρατιῶτες, μάρτυρες στήν Κέρκυρα, μετά τῶν Ἁγ. Ἀπ. Ἰάσωνος καί Σωσιπάτρου ἀπ’ τούς ὁποίους πίστευσαν(29/4, +54-58)

Ἄβα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στή Denain Βελγίου (29/4, +845)

Δανιήλ ὁσιομάρτυς στήν Ἱσπανία, ἀπό Μ. Ἀσίας (29/4, +9ος αἰ.)

Ἀντίπατρος, Ἀρτεμᾶς, Θαυμάσιος, Θεόγνιδα, Θεόδοτος, Θεόδουλος, Θεόστιχος, Μάγνος, Ροῦφος καί Φιλήμονας, μάρτυρες στήν Κύζικο Μ. Ἀσίας (28/4 καί 29/4, +3ος αἰ.)

Βιλφρίδος ὅσιος στή Ripon Ἀγγλίας (29/4, +744)

Ἀττικός καί Κυντιανός, μάρτυρες (29/4, +? αἰ.)

Ἰωάννης ὁ Καλοκτένης, ὁ Ἐλεήμων, Ἐπίσκοπος Θηβῶν Βοιωτίας (29/4, +12ος αἰ.)

Στάνκο ὁ βοσκός, νεομάρτυς στή Μαυροβούνιο (29/4, +1712)

Στέφανος 1ος βασιλιάς Σερβίας (29/4, +1239)

Βασίλειος Ἐπίσκοπος Ὄστρογκ Μαυροβουνίου (29/4, +1671)

Σέβερος Ἐπίσκοπος Naples Ἰταλίας (29/4, +409)

Φιάχαν ὅσιος στή Lismore Ἰρλανδίας (29/4, +7ος αἰ.)

Σενάν ὅσιος ἐρημίτης στήν Οὐαλλία (29/4, +7ος αἰ.)

Ἐνδελλιόνη στήν Κορνουάλλη Ἀγγλίας (29/4, +6ος αἰ.)

Παυλίνος Ἐπίσκοπος Brescia Ἰταλίας (29/4, +545)

Δικτίνος στήν Ulster Ἰρλανδίας (29/4, +5ος αἰ.)

Νεκτάριος, Στάρετς τῆς Ὄπτινα, ὅσιος ὁμολογητής, ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ὄπτινα Ρωσίας (29/4 καί 12/5, +1928) [12/11 σύναξι καί 17/11 ἀνακομιδή λειψάνων]

Νικηφόρος ὅσιος μοναχός στήν Σηβαζία (29/4, +? αἰ.)

Θείγνις καί οἱ σύν αὐτῆ μάρτυρες στήν Κύζικο Μ. Ἀσίας  (29/4, +? αἰ.)

Σικουνδέλλα ἡ Διακόνισσα στή Γαλλία (29/4, +? αἰ.)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 30

Ἰάκωβος τοῦ Ζεβεδαίου, “ὁ μεγάλος Ἰάκωβος”, ὁ Ἀπόστολος, ἀδελφός Ἀπ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος Παλαιστίνης, ἱερομάρτυς διά ξίφους στά Ἱεροσόλυμα ἀπ’ τόν Ἡρώδη Ἀγρίππα, 2ος μάρτυς τῆς Ἐκκλησίας (30/4, +44) [σύναξι 30/6]

Σοφία παρθενομάρτυς στό Fermo Ἰταλίας (30/4, +250)

Μάξιμος μάρτυς στήν Ἐφέσο (30/4, +? αἰ.)

Δονάτος Ἐπίσκοπος Εὐροίας Παλαιᾶς Ἠπείρου Ἀλβανίας (30/4, +388)

Κλήμης ὁ ὑμνογράφος, ὁμολογητής, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς Στουδίου στήν Κωνσταντινούπολι (30/4, +9ος αἰ.)

Βασιλέας/Βασίλειος Ἐπίσκοπος Ἀμασείας Μ. Ἀσίας, ἱερομάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (26/3 καί 26/4, +322) [30/4 εὑρ. καί ἀνακομιδή λειψάνων]

Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ Ἐπίσκοπος Καυκάσου, Μαύρης Θάλασσας καί Σταυρουπόλεως Ρωσίας, ὅσιος (30/4, +1867)

Ἐρκουανάλδος Ἐπίσκοπος Λονδίνου Ἀγγλίας (30/4, +693)

Σουϊθβέρτος Ἐπίσκοπος Werden Γερμανίας, ἀπό Ἀγγλία (30/4, +807)

Ἀργυρή/Ἀργυρώ νεομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Προύσσα Μ. Ἀσίας (5/4 μαρτύριο καί 30/4, +1721)

Φοραννάν ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Waulsort Βελγίου (30/4, +982)

Μάρθα Προτάσιεβα, ὁσία ἡγουμένη Μονῆς, μαθήτρια Ὁσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ (30/4, +1813)

Ἀμάτωρ Πρεσβύτερος, Πέτρος καί Λούης, μάρτυρες στήν Cordoba Ἱσπανίας (30/4, +855)

Πομπόνιος Ἐπίσκοπος Naples Ἰταλίας (30/4, +536)

Κένουϊλ ὅσιος ἱεραπόστολος καί ἐρημίτης στήν Οὐαλλία, (30/4 καί 21/11, +590)

Δεσιδεράτος ὅσιος ἐρημίτης στή Gourdon Γαλλίας (30/4, +569)

Λαυρέντιος Ἐπίσκοπος Novara Ἰταλίας (30/4, +397)

Εὐτρόπιος 1ος Ἐπίσκοπος Saintes Γαλλίας καί μαθητής Ἁγ. Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου καί Ἱσαπόστολος Μ. Βρεταννίας καί μαθητής Ἁγ. Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας στό Glastonbury Ἀγγλίας, ἱερομάρτυς (30/4, +1ος αἰ.)

Νικήτας Ἐπίσκοπος Novgorod, ὁ Ἔγκλειστος ἤ Σπηλαιώτης, ὅσιος στή Λαύρα Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (28/1 καί 14/5, +1109) [30/4 ἀνακομιδή λειψάνων]

Σάββας ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Ζβενιγκόροντ Ρωσίας [30/4 ἀνακομιδή λειψάνων]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s