ΙΟΥΛΙΟΣ 1-31

Συναξαριστής – Αγιολόγιο

Κελτών Αγίων & Πάντων των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας

http://gkiouzelis.blogspot.com

http://orthodoxos-synaxaristis.blogspot.com

Συντάκτης: Άβελ-Αναστάσιος Γκιουζέλης

* * *

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1

Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός οἱ Ἀνάργυροι οἱ Ρωμαῖοι, αὐτάδελφοι ἰατροί, μάρτυρες στή Ρώμη (1/7, +284)

Ἁγία Μελώ ὁσία ἐρημήτρια στή Βουρρίνα τῆς Νήσου Κῶ (1ο Σάββατο Ἰουλίου, +? αἰ.) [Τά περισσότερα στοιχεῖα τοῦ βίου της εἶναι ἀπό βυζαντινό χειρόγραφο πού σώζεται στό Παρίσι, τό ὁποῖο περιέχει τροπάρια ἀπ’ τό Μητροπολίτη Ρόδου Μητροφάνη πρός τιμήν τῆς Ὁσίας] <Πηγή: Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, Ἱ. Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου, Ἡμερολόγιο Ἔτους 2012 καί Τοπική Ἁγιολογία>

Ἁγία Σοφία Χοτοκουρίδου τῆς Κλεισούρας, “ἡ ἀσκήτρια τῆς Παναγίας”,  ὁσία διά Χριστόν σαλή καί ἀσκήτρια σέ φαράγγι στήν Ἰ. Μονή Γεννεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας στήν Κλεισούρα Καστοριᾶς, ἀπό Τραπεζοῦντα Πόντου Μ. Ἀσίας (6/5, +1974) [1/7 ἀνακήρυξι ἁγιότητος, 2012] <Πηγή: Ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας, Σοφία ἡ Ἀσκήτισσα τῆς Παναγίας, Κλεισούρα 2012· περ. Πειραϊκή Ἐκκλησία, 2012>

Ἅγιος Ἰωάννης ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό ὄρος Ρίλα Βουλγαρίας (18/8 καί 19/10 ἑορτή, +1238) [ἀνακομιδή λειψάνων 1/7]

Ἅγιος Ἀαρών Πρεσβὐτερος ἱερομάρτυς, Ἰούλιος μάρτυς καί οἱ σύντροφοί τους, Πρωτομάρτυρες Οὐαλλίας, μάρτυρες στό Caerleon-on-Usk Οὐαλλίας (1/7 καί 20/7, +260)

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τοῦ Tver Ρωσίας (1/7)

Ἅγιος Δομιτιανός ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή St. Rambert de Joux Γαλλίας (1/7, +440)

Ἅγιος Γάλλος Ἐπίσκοπος Clermont Γαλλίας (1/7, +554)

Ἅγιος Καρίλεφος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Anisole Γαλλίας (1/7, +536)

Ἅγιος Θεοδόρικος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Mont d’ Or Γαλλίας (1/7, +533)

Ἅγιος Λεονόριος Ἐπίσκοπος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Pontual Βρετάνης Γαλλίας, ἱεραπόστολος, ἀπό Οὐαλλία [ἔγινε Ἐπίσκοπος 15 ἐτῶν] (1/7, +570)

Ἅγιος Βίπος, στή St. Veep Κορνουάλλης Ἀγγλίας (1/7, +6ος αἰ.)

Ἅγιος Πέτρος Ζούκωφ, νεομάρτυς στό Tver Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 1/7]

Ἅγιος Πρόχορος Μιχαήλωφ, νεομάρτυς στό Tver Ρωσίας (σύναξι: 25/1 καί 19/10, +1918) [σύναξι καί 1/7]

Ἅγιος Cewydd ὅσιος στή Lancaut Ἀγγλίας, ἀπό Οὐαλλία (1/7, +6ος αἰ.)

Ἅγιοι 2.000 μάρτυρες (1/7, +? αἰ.)

Ἅγιοι 25 μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (1/7, +? αἰ.)

Ἅγιος Κωνσταντίνος μάρτυς καί οἱ σύν αὐτό (1/7, +? αἰ.)

Ἅγιος Κωνσταντίνος ὁ Ἀλαμάνος, ἀπ’ τούς 300 Ἀλαμάνους Πατέρες τῆς Κύπρου, μεγαλομάρτυς στήν Κύπρο, ἴσως ἀπό Γερμανία (Ἀλαμανία) (1/7, +12ος αἰ.)

Ἅγιος Φριάρδος ὅσιος ἐρημίτης στή Νῆσο Vintomitte Γαλλίας (1/7, +577)

Ἅγιος Μαυρίκιος μάρτυς (1/7, +? αἰ.)

Ἅγιος Μαρτίνος Ἐπίσκοπος Vienne Γαλλίας (1/7, +132)

Ἅγιος Λεόντιος Ἐπίσκοπος Ρανταούτσι Ρουμανίας (1/7, +14ος-15ος αἰ.)

Ἅγιος Λεόντιος Ἐπίσκοπος στή Ρουμανία (1/7, +? αἰ.)

Ἅγιος Πέτρος ὁ πατρίκιος, ὅσιος, ὁ γενόμενος στήν τοῖς Εὐάνδρου (1/7, +9ος αἰ.)

Ἅγιος Βασίλειος ὅσιος ἱδρυτής τῆς Μονή τοῦ Βαθέος Ρύακος στή Λυκαονία Μ. Ἀσίας (1/7, +10ος αἰ.)

Ἅγιος Ἐπάρχιος ὅσιος στή Sessac Γαλλίας (1/7, +581)

Ἅγιος Λέων ὅσιος, ὁ γυμνός διαβιών ἐρημίτης (1/7, +? αἰ.)

Ἅγιοι Κάστος καί Σεκουνδίνος, στή Sinuessa (Mondragone) Ἰταλίας (1/7, +305)

Ἅγιος Ἰουθβάρη ἡ στή Devon Ἀγγλίας (1/7, +Ζ΄)

Ἅγιος Πέτρος Εὔανδρος τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1/7, +854)

Ἅγιος Σερβάνος Ἰσαπόστολος Fife Σκωτίας καί ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Culross Σκωτίας (1/7, +540)

ΙΟΥΛΙΟΣ 2

Ὑπεραγία Θεοτόκος – Κατάθεσι τῆς τιμίας ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στή Βλαχέρναις Κωνσταντινουπόλεως (2/7) [Ἑορτές Παναγίας: 25/3, 11/6, 2/7, 15/8, 23/8, 31/8, 7/9, 8/9, 12/9, 1/10 & 28/10] – Χαιρετισμοί στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο: Κλίκ ΕΔΩ

Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς ὁ θαυματουργός, Ἐπίσκοπος Σαγγάης καί ὅλης τῆς Κίνας, ἔπειτα Ἐπίσκοπος Παρισίου, Βρυξελλῶν καί Δυτ. Εὐρώπης, τέλος Ἐπίσκοπος San Francisco τῆς California τῶν ΗΠΑ καί ὅλων τῶν Δυτ. ΗΠΑ, διά Χριστόν σαλός καί Ἰσαπόστολος Ἀ. Ἀσίας, Εὐρώπης, Β. Ἀφρικῆς καί Ἀμερικῆς (Ἰσαπόστολος Σερβίας, Σκοπίων, Κίνας, Hong Kong, Φιλιππίνων, Τυνησίας, Γαλλίας, Βελγίου, Ὁλλανδίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας καί ὅλης τῆς Εὐρώπης, Τυνησίας, Βενεζουέλας, ΗΠΑ κλπ.), κοιμήθηκε στό Seattle τῆς Washington ΗΠΑ, ἀπό Ἀδάμοβκα τοῦ Kharkiv (=Χάρκωφ) Οὐκρανίας, συντάκτης Ἁγιολογίου-Συναξαριστῆ τῶν Ὀρθοδόξων Ἁγίων τῆς Δυτικῆς Εὑρώπης (19/6 καί 2/7, +1966) [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1994] {*ΧΑΙΡΕ No.: 109, 120-121, 162}

[Σύντομος βίος Ἁγ. Ἰωάννη Μαξίμοβιτς τοῦ θαυματουργοὺ: Γεννήθηκε τό 1896 στό χωριό Ἀδάμοβκα τοῦ Kharkiv (=Χάρκωφ) Οὐκρανίας. Tό 1921 μέ τήν οἰκογένειά του κατέφυγε στό Βελιγράδι Σερβίας ὅπου ὁλοκλήρωσε τῆς θεολογικές του σπουδές. Ἔπειτα ἔγινε μοναχός στή Μονή τοῦ Milkovo τῆς χερσονήσου Kamchatka τῆς Σιβηρίας. Κατόπιν καθηγητής στό ἱεροδιδασκαλίο τῆς Bitola Σκοπίων. Τό 1934 παρά τούς δισταγμούς του χειροτονείθηκε Ἐπίσκοπος Σαγγάης τῆς Κίνας καί Ἀρχιεπίσκοπος ὅλης τῆς Κίνας. Τό 1949 διωγμένος μέ τό ποίμνιό του 5.000 Ρώσους καί Κινέζους Ὀρθοδόξους διέμεινε 2 χρόνια στή νήσο Μπαμπάου τῶν Φιλιππίνων καί ἀπό ἐκεῖ τούς μετανάστευσαι στίς ΗΠΑ. Τό 1951 γιά τῆς ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας ἔγινε Ἐπίσκοπος Παρισίου, Βρυξελλῶν καί Δυτ. Εὐρώπης, ἱδρύοντας τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ὁλλανδίας καί ἄλλες τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καί τό 1962 ἔστάλη ἐπιγόντως πάλι γιά τίς ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας στήν Ἀμερική ὡς Ἐπίσκοπος San Francisco τῆς California τῶν ΗΠΑ καί ὅλων τῶν Δυτ. ΗΠΑ. Ἐπίσης εἶχε ἐπισκευθῆ γιά ἱεραποστολή τήν Τυνησία, τή Βενεζουέλα ὅπου ζοῦσαν οἱ γονεῖς τοῦμ τήν Ἰταλία καί ἄλλα κράτη. Τό 1966 κοιμήθηκε στό Seattle τῆς Washington ΗΠΑ. Τό Ἅγ. Λείψανό του βρίσκεται στό San Francisco τῆς California τῶν ΗΠΑ καί εἶναι ἄφθαρτο.]

Ἅγιος Ἰουβενάλιος Πρεσβύτερος ἱεραμάρτυς καί Ἰσαπόστολος Ἀλάσκας τῶν ΗΠΑ, Πρωτομάρτυς Ἀλάσκας καί ὅλης τῆς Ἀμερικῆς, Ρῶσος ἀπό Μονή Κόνεβιτς τῶν Νήσων Βαλαάμ Φιλλανδίας-Ρωσίας (λίμνης Ladoga Ρωσικῆς Karelia) (2/7, +1796) {*ΧΑΙΡΕ No. 151}

Ἅγιοι Μιχαήλ ὁ Κύπριος, Γεώργιος (Α΄), Γεώργιος (Β΄), Ἐμμανουήλ, Θεόδωρος (Α΄), Θεόδωρος (Β΄), Ἰωάννης καί Λάμπρος, νεομάρτυρες στή Μάκρη Ἀλεξανδρουπόλεως, ἀπό νήσου Σαμοθράκης (6/4 καί 2/7, +1835)

Ἅγιοι Παῦλος, Βίλων, Θέων, Ἥρων καί 38 μάρτυρες, μάρτυρες στή Θεσσαλονίκη ἀπό Τάνιδας Αἰγύπτου καί πάνω ἀπό 1000 σύμμαρτυρές τους στή Θεσσαλονίκη (2/7, +? αἰ.)

Ἅγιος Οὐδάκεος Ἐπίσκοπος κοντά Llandaff Οὐαλλίας, ἀπό Γαλλία (2/7, +615)

Ἅγιοι Βασίλειος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων (2/7, +9ος αἰ.)

ἍγιοςΦώτιος Ἐπίσκοπος Μόσχας, ἀπό Ἑλλάδα (2/7, +1430) [27/5 καί 27/8 ἀνακομιδή λειψάνων]

Ἅγιος Λαυρέντιος Πρεσβύτερος ὅσιος στή Μονή Βαλντάι [Ρωσίας?] (2/7, +1876)

Ἅγιος Εὐτύχιος μάρτυς (2/7, +284-305)

Ἅγιος Κοΐντος μάρτυς (2/7, +? αἰ.)

Ἅγιος Ἰουβενάλιος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων (2/7, +458)

Ἅγιος Στέφανος ὁ Μέγας, ὁ Βοεβόδας, πιστός ἡγεμόνας τῆς Ρουμανίας (2/7, +1504)

Ἅγιος Σουϊθίν Ἐπίσκοπος Winchester Ἀγγλίας (2/7, +862)

Ἅγιοι 3 στρατιῶτες μάρτυρες στή Ρώμη (2/7, +68)

Ἁγία Μονεγούνδη ὁσία ἐρημίτρια στήν Tours Γαλλίας (2/7, +570)

Ἅγιος Τέρνοκ Ἐπίσκοπος Tregantarec Γαλλίας καί ἱεραπόστολος Ἰρλανδίας (2/7, +6ος αἰ.)

Ἅγιος Ακέστης στρατιώτης μάρτυς στή Ρώμη (2/7, +1ος αἰ.)

Ἅγιοι Βιτάλιος, Ἀρίστων, Κρεσκεντιανός, Εὐτυχιανός, Οὐρβανός, Ἰοῦστος, Φηλικίσσιμος, Φήλιξ, Μαρκία καί Συμφορόσα, μάρτυρες στήν Campagna Ἰταλίας (2/7, +285)

Ἅγιοι Προξέσσος καί Μαρτινιανός, μάρτυρες στή Ρώμη (2/7, +? αἰ.)

ΙΟΥΛΙΟΣ 3

Ἅγιος Θωμᾶς/Δίδυμος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος στή Μηδία, Παρθία, Περσία τίς περιοχές τοῦ σημ. Ἰράν, στήν Κίνα καί στήν Ἰνδία, ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἰνδίας, ἱερομάρτυς στό Mylapore προάστειο τοῦ σημερινοῦ Madras Ἰνδίας (3/7 καί 6/10 ἑορτή, +53) [20/6 εὐρ. λειψ.] [σύναξι 30/6]

Ἁγία Νόννα ὁσία μοναχή, ἱεραπόστολος Οὐαλλίας καί Βρετάνης Γαλλίας, μητέρα Ἁγ. Δαυΐδ Οὐαλλίας (2/3, 15/6 καί 3/7 +550) {*ΧΑΙΡΕ No.: 193}

Ἰωακείμ Λιόλιας ὁ ἱεροκήρυκας τῆς Κοζάνης, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Θεσ/νίκη μαζί μέ 50 λαϊκούς νεομάρτυρες (3/7, +1943) [Στις 3 Ιουλίου 1943, ο Αρχιμ. Ιεροκή­ρυκας της Μητροπόλεως Κοζάνης π. Iωακείμ Λιόλιας συνελήφθη από τους Γερμα­νούς, ενεκλείσθη στις φοβερές φυλακές της Θεσσαλονίκης, όπου εβασανίζετο απάνθρωπα, απαντώντας στους βασανιστές του με παρρησία: «Βαράτε, είμαι Έλληνας Παπάς. Πεθαίνω για τον Χριστό και την Πατρίδα». Τέλος, εξετελέσθη μαζί με άλλους 50 αθώους Έλληνες πο­λίτες]

Γερμανός Ἐπίσκοπος Isle of Man Σκωτίας καί Ἰσαπόστολος Peel τοῦ Isle of Man Σκωτίας, ἀνηψιός Ἁγ. Πατρικίου Ἰσαποστόλου Ἰρλανδίας, ἀπό Βρετάνη Γαλλίας (3/6, 3/7 καί 1/10, +475)

Γολινδούχ, Θεοδότη, Θεόδοτος, Ἀσκληπιάδης/Ἀσκληπιόδωρος, Διομήδης καί Εὑλάμπιος, μάρτυρες στή Ρώμη (3/7, +98)

Γουθαγόν ὅσιος ἐρημίτης στό Βέλγιο, ἀπό Ἰρλανδία (3/7, +8ος αἰ.)

Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, μάρτυς, ἀπό Καισάρεια Καππαδοκίας (3/7, +108)

Ἀαρών στήν Caerlon Οὐαλλίας (3/7, +303) # ἴδιος μέ Πρωτομάρτυρα 1/7?

Ἀλέξανδρος ὁ Ἀκοίμητος, ὅσιος ἱδρυτής τῆς Μονῆς τῶν Ἀκοιμήτων στή Βιθυνία Μ. Ἀσίας (23/2 καί 3/7, +430)

Ἀνατόλιος Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (3/7, +458)

Μᾶρκος καί Μωκιανός, μάρτυρες (3/7, +? αἰ.)

Βασίλειος Ἐπίσκοπος Ryazan καί Μούρ Ρωσίας καί τά τέκνα του (12/4, 21/5, 5/6, 10/6 μνήμη, 3/7 καί 10/7, +1295)

Δάθος Ἐπίσκοπος Ravenna Ἰταλίας (3/7, +190)

Εὐφροσύνη ἡ “ἄγνωστη” μοναχή, ὁσία (3/7, +1855) [Ρωσικό Ἁγιολόγιο]

Βασίλειος καί Κωνσταντίνος οἱ Βσεβολόντοβιτς, βασιλεῖς τοῦ Yaroslavl Ρωσίας (3/7, +13ος αἰ.) [8/6 εὑρ. λειψ.]

Cillene ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς τῆς νήσου Iona Σκωτίας, ἀπό Ἰρλανδία (3/7, +752)

Ἀνατόλιος ὁ ἔγκλειστος, ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (3/7 καί 31/10, +12ος αἰ.)

Ἀνατόλιος ὁ ἔγκλειστος, ὅσιος στή Λαύρα Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (3/7, +12ος αἰ.)

Ἰωακείμ ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς τῶν Νοτετῶν Ἀχαΐας, στήν Δίβρη Πάτρας, ἀπό χωριοῦ Σκιαδᾶς Πάτρας (3/7, +1589)

Γεώργιος ὁ Ἔγκλειστος, ὅσιος στό Θαυμαστό Ὄρος (3/7, +1068)

Γεράσιμος ὁ Καρπενησιώτης, ὁσιομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Καρπενήσι (3/7, +1812)

Φίλιππος Ἐπίσκοπος Μόσχας καί πάσης Ρωσίας, ἱερομάρτυς (9/1 καί 23/12 Μαρτύριο, +1568) [3/7 ἀνακομιδή λειψάνων καί 5/10 σύναξι] <Πηγή: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Τό Χαμόγελο τοῦ Θεοῦ, ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Ἀθήνα 2012, 127>

Γουνθιέρνος ὅσιος στή Βρετάνη Γαλλίας, ἀπό Οὐαλλία (3/7, +500)

Ἰωάννης τῆς ἀποταγῆς, ὅσιος διά Χριστόν σαλός στή Μόσχα Ρωσίας (3/7, +1672)

Νικόδημος ὅσιος ἐρημίτης στή Λίμνη Κόζα Ρωσίας (3/7, +1640)

Ἰωάννης καί Λογγίνος, ὅσιοι στή Γιαρίνγκα τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (3/7, +1544-1545)

Πουμπλίκιος ὅσιος ἱδρυτής καί ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Llanbeblig Οὐαλλίας, τῆς 1ης Μονῆς στή Β. Οὐαλλία (3/7 καί 7/8, +430)

Βιτρίκιος Ἐπίσκοπος Rouen Γαλλίας, Ἰσαπόστολος Μ. Βρεταννίας (3/7 καί 7/8, +407)

Βλάδος Ἐπίσκοπος Isle of Man Σκωτίας (3/7, +? αἰ.)

Ἡλιόδωρος Ἐπίσκοπος Altinum (Altino) Ἰταλίας, ἀπό Δαλματίας Κροατίας (3/7, +332-390)

Εἰρηναῖος Διάκονος ἱερομάρτυς καί Μουστιόλα ἁγία μάρτυς, μάρτυρες στήν Chiusi Ἰταλίας (3/7, +273)

Λέων Ἐπίσκοπος Ρώμη, ἀπό Σικελίας (3/7, +683)

Μιχαήλ καί Θωμᾶς οἱ δία Χριστόν σαλοί στό Σολβιτσεγκόντσκ τῆς Vologda Ρωσίας (3/7, +? αἰ.)

ΙΟΥΛΙΟΣ 4

Ἀνδρέας ὁ Ἱεροσολυμίτης, Ἐπίσκοπος Κρήτης, ποιητής τοῦ Μ. Κανόνος, ἀπό Δαμασκό Συρίας [κοίμηθηκε στό πλοῖο ἀπό Κωνσταντινούπολι γιά Κρήτη καί τόν ἔθαψαν στήν Ἐρεσσό Λέσβου] (4/7, +740) [σύναξι 25/8]

Μιχαήλ ὁ Χωνιάτης Ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν, ὅσιος στή νῆσο Κέα, ἀπό Χώναις τῆς Φρυγίας τῆς Μ. Ἀσίας (4/7, +1222)

Οὐλδάρικος Ἐπίσκοπος Augsburg Γερμανίας, ὅσιος στή Μονή τοῦ Sankt Gallen Ἑλβετίας (4/7, +973)

Αὐρηλιανός Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας (4/7, +895)

Νικόλαος Β΄ Ρωμανώφ ὁ Τσάρος, νεομάρτυς στή Ρωσία [τό 1891 ἐπισκέφθηκε τήν Ἰαπωνία ὅπου ἦταν Ἐπίσκοπος ὁ  Ἅγ. Νικόλαος Κασάτκιν] (4/7 καί 17/7, 18/7 +1918) [σύναξι: 25/1 καί 19/10]

Ἀλεξάνδρα Ρωμανώφ ἡ Τσαρίνα καί Μεγάλη Δούκισσα, συζυγός Ἁγ. Νικολάου Β΄ Ρωμανώφ τοῦ Τσάρου, νεομάρτυς στή Ρωσία (4/7 καί 17/7, 18/7 +1918) [σύναξι: 25/1 καί 19/10]

Ἀλέξιος Ρωμανώφ ὁ Τσάρεβιτς, υἱός τῶν Ἁγ. Τσάρων Νικολάου Β΄ καί Ἀλεξάνδρας Ρωμανώφ, νεομάρτυς στή Ρωσία (4/7 καί 17/7, 18/7 +1918) [σύναξι: 25/1 καί 19/10]

Ὄλγα, Τατιάνη, Μαρία καί Ἀναστασία Ρωμανώφ οἱ Μεγάλες Δούκισσες, θυγατέρες τῶν Ἁγ. Τσάρων Νικολάου Β΄ καί Ἀλεξάνδρας Ρωμανώφ, νεομάρτυρες στή Ρωσία (4/7 καί 17/7, 18/7 +1918) [σύναξι: 25/1 καί 19/10]

Βαρβάρα μοναχή, ὁσιομάρτυς στό Ἀλαπάεβσκ Ρωσίας, μετά τῆς Τσαρικῆς οἰκογένιας Ἁγ. Νικολάου καί Ἀλεξάνδρας Ρωμανώφ [τούς ἔριξαν κάτω σέ ἕνα ἀνθρακωρυχεῖο βάθους 60 μέτρων ὅπου δέν σκοτώθηκαν καί ἐνῶ ἔψελναν τούς ἀποτελείωσαν ρίχνοντας μέσα χειρομβοβίδες, σανίδα, ξύλα καί χώμα θάβοντάς τους ζωντανούς καί τραυματισμένους] (4/7, 17/7 καί 18/7, +1918) ) [σύναξι: 25/1 καί 19/10] [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1992]

Ἐλισάβετ ἡ πριγκίπισσα, μοναχή ὁσιομάρτυς στό Ἀλαπάεβσκ Ρωσίας, μετά τῆς Τσαρικῆς οἰκογένιας Ἁγ. Νικολάου καί Ἀλεξάνδρας Ρωμανώφ, ἱδρύτρια Μονῆς στή Μόσχα Ρωσίας, ἐγγονή Βικτωρίας βασίλισσας τῆς Ἀγγλίας καί νύφη τοῦ ἀυτοκράτορα τῆς Ρωσίας, ἀπό Γερμανία  [τούς ἔριξαν κάτω σέ ἕνα ἀνθρακωρυχεῖο βάθους 60 μέτρων ὅπου δέν σκοτώθηκαν καί ἐνῶ ἔψελναν τούς ἀποτελείωσαν ρίχνοντας μέσα χειρομβοβίδες, σανίδα, ξύλα καί χώμα θάβοντάς τους ζωντανούς καί τραυματισμένους] (4/7, 17/7 καί 18/7, +1918) [σύναξι: 25/1 καί 19/10] [πρώην Λουθηρανή] [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1992] <Πηγή: Πέτρου Μπότση, Μάρτυρες τοῦ Βορρᾶ Γ΄, Γυναῖκες Μάρτυρες καί Ὁμολογήτριες, Ἀθήνα 2012>

Λαυριανός Ἐπίσκοπος Σεβίλλης Ἱσπανίας, ἱερομάρτυς στήν Bourges Γαλλίας, ἀπό Οὐγγαρίας (4/7, +544)

Θεόδωρος Ἐπίσκοπος Κυρήνης Λιβύης, ἱερομάρτυς στήν Κυρήνη Λιβύης (4/7, +299)

Ἰωάννης Πρεσβύτερος ὅσιος ἱδρυτής τῆς Μονῆς τοῦ Σάρωφ Ρωσίας (4/7, +1737)

Κύριλλος, Ἀρόα, Λουκία καί Λύκιος, μάρτυρες στήν Κυρήνη Λιβύης (4/7, +299)

Κυπρίλλη ἁγία μάρτυς στήν Κυρήνη Λιβύης, μετά τοῦ Ἁγ. ἱερομάρτυρος Θεοδώρου Ἐπίσκοπος Κυρήνης (4/7, +299)

Δονάτος Ἐπίσκοπος Λιβύης, ἱερομάρτυς (4/7, +? αἰ.)

Κορίλλα ἁγία μάρτυς (4/7, +? αἰ.)

Εὐθύμιος Πρεσβύτερος στό Suzdal Ρωσίας (1/4, +1404) [εὑρ. λειψ. 4/7]

Ἀσκληπιάς ὁσία (4/7, +? αἰ.)

Φίνμπαρ ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Innis-Noimble Ἰρλανδίας (4/7, +6ος)

Μάρθα ὁσία, μητέρα τοῦ Ἁγ. Συμεών τοῦ στυλίτη τοῦ Θαυμαστοῦ Ὄρους, ἀπό Ἀντιόχεια Συρίας (25/5, 4/7 καί 5/7, +551)

Ἀνδρέας Ρουμπλιώφ, ὅσιος μοναχός, μεγάλος ἁγιογράφος τῆς Ρωσίας (4/7, +1427) [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1988] % Ρούμπλιεφ

Ὄδας Ἐπίσκοπος Caderbury Ἀγγλίας, ἀπό Δανίας (4/7, +959)

Ἀνδρέας πρίγκηπας καί ἡγεμόνας τοῦ Μπογκολιούμποβο Ρωσίας, μάρτυρας (29/6 μαρτύριο, 30/6 καί 4/7, +1174)

Φίλιππος, Ζωτικός, Ἄτταλος, Εὐτύχης/Εὐτύχιος, Καμάσιος, Κουϊρίνος, Σατορνίνος, Γκαλδοῦνος, Φορτούνιος, Ἰουλία, Νινίτα καί ἄλλοι 25 μάρτυρες στή Νικουλιτσέλ Ρουμανίας (4/6 καί 4/7, +4ος αἰ.)

Χάττος ὅσιος ἐρημίτης στήν Ottobeuren Γερμανίας (4/7, +985)

Μπέρθα ὁσία ἱδρύτρια καί ἡγουμένη Μονῆς στό Blangy Γαλλίας (4/6 καί 4/7, +725)

Ναμφάμονας ὁ Πρωτομάρτυς καί οἱ σύν αὐτό, μάρτυρες στή Madaura Νουμίδιας τῆς Ἀλγερίας (4/7, +180)

Θεόφιλος ἱερομάρτυς (4/7, +? αἰ.)

Μένιγνος (4/7, +? αἰ.)

Θεόδοτος καί Θεοδώρα, μάρτυρες στήν Καππαδοκία (4/7, +108)

Τύχων, Βασίλειος καί Νίκων, ὅσιοι μοναχοί στίς Νήσους Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (4/7, +? αἰ.)

Νεῖλος ἱερομάρτυς στήν Poltava Οὐκρανίας (4/7, +1918)

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τοῦ Novgorod Ρωσίας (4/7)

ΙΟΥΛΙΟΣ 5

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Λέσβου (5/7, 29/9 καί Β΄ Κυριακή Ματθαίου)

Θωμᾶς Πασχίδης ὁ δημοσιογράφος ἀπό Ἰωάννινα, ὁμολογητής στίς φυλακές τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί νεομάρτυς στό Φεζάν τῆς Λιβύης καί οἱ μετ’ αὐτοῦ 10 ἀνώνυμοι Ἑλληνες ἀπό Μακεδονία νεομάρτυρες στό Φεζάν Λιβύης  (5/7, +1890) <Πηγή: Ἰωάννης Χατζηφώτης, Θ. Ἀ. Πασχίδης (1836-1890). Ὁ Λόγιος, ὁ Ἐκπαιδευτικός, ὁ Ἀγωνιστής, ὁ Δημοσιογράφος, ὁ Ἑλληνας, ὁ Μάρτυρας. Ἡ Ζωή καί τόἜργο του, 1979· περ. Ἀθωνικοί Διάλογοι· Εἰσήγησι κ. Ἰωάννου Χατζηφώτη, συγγραφέως, ἐκπροσώπου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Σεραφείμ, μέ θέμα: “Ἕνας Ἄγνωστος Νεομάρτυρας τοῦ 19ου αἰ.. Ὁ Δημοσιογράφος Θωμᾶς Πασχίδης (1836-1890)”· Πρακτικά τοῦ Συνεδρίου μέ θέμα: “Ἑλληνες Νεομάρτυρες 1453-1821”, Λιδωρίκι, 20-30 Μαΐου 1997>

Ἐδάνα (Edana/Etaoin) ὁσία ἐρημίτρια στήν ποταμούς Boyle καί Shannon Ἰρλανδίας (5/7, +? αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No: 2}

Προκόπιος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Sazava Τσεχίας (5/7 καί 16/9, +1053)

Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, ἀπό Τραπεζοῦντος καί οἱ 6 μαθητές του (5/7, +1000)

Λαμπαδός ὅσιος στήν Εἰρηνουπόλει (5/7, +10ος αἰ.)

Μάριος, Μάρθα ἡ σύζυγός του καί οἱ υἱοί τους Aὐδιφάξ/Ὀδιφάκιος καί Ἀββακούμ, μάρτυρες στή Ρώμη, ἀπό Περσία (19/1 καί 5/7, +270)

Ἄννα μάρτυς στή Ρώμη (5/7, +304)

Νουμεριανός Ἐπίσκοπος Trier Γερμανίας (5/7, +666)

Μοδουέννα ὁσία στήν Whitby Ἀγγλίας (5/7, +695)

Μοδουέννα ὀσία ἐρημ. ἡγούμ. Μονῆς στήν Polesworth Ἀγγλίας (5/7, +7ος αἰ.)

Μάρθα ὁσία, μητέρα τοῦ Ἁγ. Συμεών τοῦ στυλίτη τοῦ Θαυμαστοῦ Ὄρους, ἀπό Ἀντιόχεια Συρίας (25/5, 4/7 καί 5/7, +551)

Φιλουμένη ἡ στή San Severino Ἰταλίας (5/7, +500)

Στέφανος Ἐπίσκοπος Reggio Ἰταλίας (5/7, +1ος αἰ.)

Κυπριανός ὁσιομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Κλειστοῦ Ἀγράφων (5/7, +1679)

Σέργιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Ραντονέζ Ρωσίας (5/7, +? αἰ.)

Φράγαν καί Gwen (Blanche) οἱ σύζυγοι, στή Βρετάνη Γαλλίας, ἀπό Βρεττανίας (5/7, +5ος αἰ.)

Τριφίνα ὁσία στή Βρεττανία (5/7, +6ος αἰ.)

Ἀγάθων καί Τριφίνα, μάρτυρες στήν Σικελία Ἰταλίας (5/7, +306)

Σάνχος μάρτυς στήν Cordoba Ἱσπανίας, ἀπό Γαλλία (5/7, +851)

Κέννεθ ὅσιος ἐρημίτης καί ἡγούμενος Μονῆς στό Llangenydd Οὐαλλίας, Ἰσαπόστολος Οὐαλλίας καί Β. Γαλλίας, υἱός Ἁγ. Γίλδα (5/7 καί 1/8, +587)

Παλλάδιος 1ος Ἐπίσκοπος καί Ἰσαπόστολος Ἰρλανδίας καί Σκωτίας (5/7 καί 6/7, +450)

Ἐρφυλη ἱεραπόστολος ἱδρ. Ἐκκλησίας τοῦ Llanerfyl Οὐαλλίας (5/7 καί 6/7, +533)

Πρόβος καί Grace οἱ σύζυγοι, στήν Κορνουάλλη Ἀγγλίας (5/7, +? αἰ.)

Σέργιος τοῦ Ραντονέζ, ὅσιος ἱδρυτής καί ἡγούμ. Μονῆς στή Ραντονέζ Ρωσίας (25/9, +1392) [εὑρ. λειψ. 5/7]

Βασίλειος καί 70 μάρτυρες στή Σκυθόπολι (5/7 καί 6/7, +? αἰ.)

Κυρίλλα ἡ χήρα, ἁγία μάρτυς ἐν Κυρήνη Λιβύης (5/7, +? αἰ.)

Ἀθανάσιος καί Θεοδόσιος, ὅσιοι μοναχοί στό Cherepovets Ρωσίας, μαθητές Ἁγ Σεργίου τοῦ Ραντονέζ (5/7 καί 26/11, +14ος [+1382])

Ἀθανάσιος καί Θεοδόσιος τοῦ Τσερέποβετς, ὅσιοι μαθητές Ἁγ Σεργίου τοῦ Ραντονέζ (5/7, +1382)

ΙΟΥΛΙΟΣ 6

Ἄρχιππος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους καί συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, ἱερομάρτυς (19/2 καί 22/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1 καί 6/7]

Φιλήμων ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Γάζας καί ἱερομάρτυς στούς Κολοσσούς Μ. Ἀσίας καί Ἀπφία ἡ σύζυγός του, συνεργάτες Ἀπ. Παύλου (19/2 καί 22/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1 καί 6/7]

Ὀνήσιμος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, μαθητής καί συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἱερομάρτυς στούς Ποτιόλους Ἰταλίας (15/2 καί 22/11, +109) [σύναξι 4/1 καί 6/7]

Ἄρχιππος, Ὀνήσιμος καί Φιλήμονας, μάρτυρες (6/7, +? αἰ%)

Νογιάλα παρθενομάρτυς στή Beignan Γαλλίας (6/7, +? αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 140}

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τοῦ Ραντονέζ Ρωσίας (6/7)

Σαξβούργη ὁσία στό Ely Ἀγγλίας (6/7, +699)

Σισώης ὁ Μέγας, ὅσιος (6/7, +429)

Παλλάδιος 1ος Ἐπίσκοπος καί Ἰσαπόστολος Ἰρλανδίας καί Σκωτίας (5/7 καί 6/7, +450)

Ἀστεῖος/Ἀστείων Ἐπίσκοπος Δυρραχίου Ἀλβανίας, ἱερομάρτυς (4/6 καί 6/7, +98)

Γοάρος ὁσιος Πρεσβύτερος ἐρημ. στή St. Goar Γερμανίας, ἀπό Γαλλία (6/7, +575)

Βασίλειος καί 70 μάρτυρες στή Σκυθόπολι (5/7 καί 6/7, +? αἰ.)

Βασίλειος μάρτυς καί οἱ σύν αὐτό 70 μάρτυρες στήν Σκυθοπόλει (6/7, +? αἰ.)

Ἀλεξανδρίων, Ἀπολλώνιος καί Ἐπίμαχος, μάρτυρες (6/7, +? αἰ.)

Ρωμοῦλος 1ος Ἐπίσκοπος Fiesole Ἰταλίας, ἱερομάρτυς, μαθ. Ἀπ. Πέτρου (6/7, +90)

*** Δομέτιος Μανωλάκε, Πρεσβύτερος Πνευματικός Μονῆς στή Ρίμετς Ρουμανίας [κοίμησι] (6/7, +1975)

Ἰουλιανή Ὀλσάνσκαγια (δηλ. τοῦ Ὀλσάνσκ) ἡ παρθένος, θυγατέρα τοῦ ἡγεμόνα τοῦ Ὀλσάνσκ, ὁσία στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας, κοιμήθηκε 16 ἐτῶν (28/9, +1540) [εὕρ. λειψ. 6/7 καί σύναξι 25/5 καί 10/10]

Ἰουλιανή ἡ παρθένος, ὁσία στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας [εὑρ. λειψ. 6/7]

Λουκία παρθενομάρτυς, Ρῆξος καί οἱ μετ’ αὐτῶν μάρτυρες Ἀνατόλιος, Ἀντωνίνος, Ἀντώνιος, Ἀπάμος, Ἀπολλώνιος ὁ γερουσιαστής, Ἀρμόζος, Βίκτωρ, Διόδωρος, Δίων, Ἰσίσωρος, Κουτόνιος, Καπίκος, Κοττυΐος, Λουκιανός, Λύκιος, Λύσιος, Νέα, Ὄρων, Παπιανός, Παπίκος, Σάτυρος, Σερίνος καί οἱ μετ’ αὐτῶν μάρτυρες, στήν Campania Ἰταλίας (6/7, +301)

Σεραφείμα ἡ πριγκίπισσα, ὁσία ἡγουμένη Μονῆς Ἁγ. Σκέπης στήν Κνιάζεβο Βουλγαρίας, ἀπό Ρωσίας (6/7, +2004)

Μονίννα/Δαρίρκα ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στό Killeavy Ἰρλανδίας, πιθανόν ἀδελφή Ἁγ. Πατρικίου Ἰρλανδίας (6/7, +518)

Κύριλλος ὁ Χιλανδαρινός-Ἁγιορείτης, ὁσιομάρτυς στή Θεσσαλονίκη, ἀπό Μονή Χιλανδαρίου Ἁγ. Ὄρους (6/7, +1566)

Δομινίκη ἁγία μάρτυς στήν Campania Ἰταλίας (6/7, +? αἰ.)

Ἐρφυλη ἱεραπόστολος ἱδρ. Ἐκκλησίας τοῦ Llanerfyl Οὐαλλίας (5/7 καί 6/7, +533)

Τρενκουϊλλίνος μάρτυς στή Ρώμη (6/7, +288)

Βαλεντίνος Πρεσβύτερος, Κυρίνος καί Ἀστέριος, μάρτυρες στή Ρώμη, μετά τοῦ Ἁγ. Μαρίου τοῦ Πέρση (19/1 καί 6/7, +270)

Ἴσαυρος Διάκονος, Βασίλειος καί Ἰννοκέντιος οἱ Ἀθηναῖοι καί Ἐρμείας, Περεγρίνος καί Φήλιξ, μάρτυρες στήν Ἀπολλωνία Ἠπείρου (σημ. Poian Ἀλβανίας) (17/6 καί 6/7, +284)

Κουΐντος μάρτυς στή Φρυγία Μ. Ἀσίας (6/7, +283)

Σισώης ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (6/7, +13ος αἰ.)

Σίμων Ἐπίσκοπος Ufa Ρωσίας, ἱερομάρτυς (6/7, +1918)

ΙΟΥΛΙΟΣ 7

Κυριακή μεγαλομάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (7/7, +4ος αἰ.)

Βλάσιος ὁ Ἀκαρνάν, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στά Σκλάβαινα Ἀγρινίου Αἰτωλοακαρνανίας (7/7, +1006)

Ὀδυσσέας νεομάρτυς (7/7, +? αἰ.)

Εὐάγγελος Ἐπίσκοπος Constanta (παλαιά Tomis) Ρουμανίας, ἱερομάρτυς (7/7, +295) {*ΧΑΙΡΕ No.: 129}

Εὐστάθιος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Constanta (παλαιά Tomis)  Ρουμανίας (7/7, +295)

Πολύκαρπος ἱερομάρτυς στήν Constanta (παλαιά Tomis) Ρουμανίας (7/7, +295)

Εὐάγγελος μάρτυς (7/7, +? αἰ.)

Πολύκαρπος ὁ νέος, μάρτυς (7/7, +? αἰ.)

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Λήμνου (2ο Σάββατο Ἰουλίου)

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Λήμνου

Ἀθανάσιος ὁ Ρεπανιδιώτης,  ὁ Λαυριώτης-Ἁγιορείτης, τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, αἰχμάλωτος στήν Αἴγυπτο ὅπου μετά ἀπό πίεσι ἔγινε Μουσουλμάνος καί ὕστερα μετανόησε καί ὁσιομάρτυρας στόν Ἐλλήσποντο Μ. Ἀσίας, ἀπό Ρεπανίδι Λήμνου (?/?, +1846) [μνήμη: Σύναξι τῶν Ἁγίων τῆς Λήμνου 2ο Σάββατο Ἰουλίου & Σύναξι τῶν Αγίων τῆς Μεγ. Λαύρας Ἁγ. Ὄρους] <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Ἀθανάσιος ὁ Λαυριώτης, τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύραρας Ἁγ. Ὄρους, αἰχμάλωτος στήν Αἴγυπτο ὅπου μετά ἀπό πίεσι ἔγινε Μουσουλμάνος καί ὕστερα μετανόησε καί ὁσιομάρτυρας στόν Ἐλλήσποντο Μ. Ἀσίας, ἀπό Λῆμνο (Σύναξι τῶν Ἁγίων τῆς Λήμνου 2ο Σάββατο Ἰουλίου & Σύναξι τῶν Αγίων τῆς Μεγ. Λαύρας Ἁγ. Ὄρους)

Θωμᾶς ὅσιος στό Μαλεό Λακωνίας (7/7, +10ος αἰ.)

Γεράσιμος ὁ Βυζαντινός καί Ἀκάκιος, ὅσιοι ἐρημίτες τῆς Μονῆς Τζαγκαρόλων Χανίων Κρήτης (7/7 καί 12/7, +17ος αἰ.)

Περεγρίνος καί οἱ μετ’ αὐτοῦ μάρτυρες Γερμανός, Ἡσύχιος, Πάππιος, Πομπήιος καί Σατορνίνος, μάρτυρες στό Δυρραχίο Ἀλβανίας (7/7, +98)

Χέδδας Ἐπίσκοπος Wessex Ἀγγλίας, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Whitby Ἀγγλίας (7/7, +705)

Φήλιξ Ἐπίσκοπος Nantes Γαλλίας (7/7, +584)

Βόνιτος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Montecassino Ἰταλίας (7/7, +562)

Ἰφλίσιος Ἐπίσκοπος Clermont Γαλλίας (7/7, +385)

Ἀνγγέλελμος Ἐπίσκοπος Auxerre Γαλλίας (7/7, +828)

Ἀμπέλιος Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας (7/7, +672)

Βιλλιβάλδος Ἐπίσκοπος EIchstatt Γερμανίας, ἀπό Ἀγγλία (7/7, +787)

Ἐθελβούργα ὁσία στή Faremoutier Γαλλίας (7/7, +664)

Μεϊλρουάν ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Tallaght Ἰρλανδίας, συντάκτης τοῦ Ἰρλανδικοῦ Μαρτυρολογίου-Συναξαριστῆ (7/7, +792)

Παντάενος στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, ἀπό Σικελίας (7/7, +190)

Παλλάδιος Διάκονος ἱεραπόστολος Ἰρλανδίας καί Σκωτίας, ἀπό Γαλλία (7/7, +5ος αἰ.)

Ἐπίκτητος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς καί Ἀστεῖος/Ἀστείων μοναχός ὁσιομάρτυς, μάρτυρες στήν Ἀλμυρίδα Σκυθίας (7/7 καί 8/7, +290)

Ἐπίκτητος Πρεσβύτερος καί Ἀστείων μοναχός, μάρτυρες στήν Ρουμανία (7/7 καί 8/7, +290)

Πρόσπερος ὅσιος στήν Aquitaine Γαλλίας (7/7, +436)

Μεδράνος καί Ὀδρανός, ὁσιοι ἱδρ. Μονῆς στή Muskerry Ἰρλανδίας (5/7, +6ος αἰ.)

Ἀπολλώνιος Ἐπίσκοπος Brescia Ἰταλίας (7/7, +? αἰ.)

Εὐφροσύνη ὅσία μοναχή στή Μόσχα Ρωσίας, πρώην Εὐδοκία πριγκήπισσα καί μεγάλη Δούκισσα τῆς Μόσχας (17/5 καί 7/7, +1407)

Ἀκάκιος ὁ Σιναΐτης, ὅσιος μοναχός στό Σινᾶ Αἰγύπτου, ὁ ἀναφερόμενος στήν Κλίμακα (7/7 καί 29/11, +6ος αἰ.)

ΙΟΥΛΙΟΣ 8

Σουννίβα (St Sunniva) ἡ πριγκίπισσα, ὁ ἀδελφός της καί οἱ σύν αὐτοῖς ναυαγοί, μάρτυρες στή Νῆσο Selje Νορβηγίας, ἀπό Ἰρλανδία (8/7, +10ος αἰ.) – Χαιρετισμοί στήν Ἁγ. Σουννίβα: Κλίκ ΕΔΩ

Φιλουμένη / Φιλομένα ἡ Κερκυραία πριγκίπισσα, παιδομάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Κέρκυρα Ἑλλάδος (8/7 & 11/8, +302 αἰ.)

Προκόπιος, δούκας τῆς Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου, μεγαλομάρτυς στήν Πανεάδα Παλαιστίνης (=Καισάρεια Φιλίππου), ἀπό Ἀντιόχεια Συρίας (8/7, +303) 

Θεοδοσία μητέρα Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Προκοπίου καί 12 συγκλητικές γυναῖκες μάρτυρες στήν Πανεάδα Παλαιστίνης (=Καισάρεια Φιλίππου), ἀπό Ἀντιόχεια Συρίας (29/5 μαρτύριο καί 8/7, +303)

Ἀντίοχος καί Νικόστρατος οἱ τριβοῦνοι καί λοιποί στρατιῶτες, μάρτυρες στήν Πανεάδα Παλαιστίνης (=Καισάρεια Φιλίππου), οἱ πιστεύσαντες διά τοῦ Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Προκοπίου (8/7, +303)

Ἀδριανός Ἐπίσκοπος Ρώμης, ὁ τελευταῖος Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος Ρώμης (8/7, +885)

Ἐπίκτητος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς καί Ἀστεῖος/Ἀστείων μοναχός ὁσιομάρτυς, μάρτυρες στήν Ἀλμυρίδα Σκυθίας (7/7 καί 8/7, +290)

Προκόπιος ὁ εὐλογημένος, ὅσιος διά Χριστόν σαλός στήν Οὐστιούγκ τῆς Vologda Ρωσίας, ἀπό Λοῦμπεγκ Φιλλανδίας [πρώην Ρωμαιοκαθολικός] (8/7, +1303)

Ἀπολλώνιος Ἐπίσκοπος Benevento Ἰταλίας (8/7, +326)

Ἀβδᾶς καί Σάββας, μάρτυρες (8/7, +? αἰ.)

Θεόφιλος ὁ μυροβλήτης, ὅσιος στή Μονή Παντοκράτορος τοῦ  Ἁγ. Ὄρος, ἀπό Ζίχνη (8/7, +1548)

Λανδράδα ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στή Munsterbilsen Βελγίου (8/7, +690)

Ἐδγάρος/Ἔντγκαρ/Edgar ὁ εἰρηνοποιός, βασιλιάς Ἀγγλίας (8/7, +975)

Αὐσπίκιος Ἐπίσκοπος Toul Γαλλίας (8/7, +475)

Αὐσπίκιος Ἐπίσκοπος Trier Γερμανίας (8/7, +130)

Ἀναστάσιος ὁ Γουναρᾶς, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Ἁγ. Βλάσιο Ἡγουμενίτσας-Ἰωαννίνων (8/7, +1743)

Γριμβάλδος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Newminister Ἀγγλίας, ἀπό Βελγίου (8/7, +901)

Σπυρίδων, Σωκράτης, Ἠράλκειος, Ἐπερέντιος καί Καικιλία, μάρτυρες στή Mitrovica  (=Σρέμ/Σίρμιο) Σερβίας (8/7, +4ος αἰ.)

Βιθβούργη ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στό East Dereham Ἀγγλίας (17/3 καί 8/7, +743)

Ἀρνόλδος ὅσιος στήν Arnold-Villiers Γερμανίας, ἀπό Ἑλλάδα (8/7, +800)

Κίλιαν Ἐπίσκοπος Wurzburg Γερμανίας, ἱερομάρτυς, Ἰσαπόστολος Γερμανίας ἀπό Ἰρλανδία (8/7, +689)

Κόλμαν καί Τότναν ὁσιομάρτυρες στήν Wurzburg Γερμανίας καί Ἰσαπόστολοι Γερμανίας, ἀπό Ἰρλανδία (8/7, +689)

Μοργουέννα ἡ στή Morwenstow Κορνουάλλης Ἀγγλίας (8/7, +5ος αἰ.)

Φιλουμένη παιδομάρτυς ἐν Ρώμη (8/7, +? αἰ.)

ΙΟΥΛΙΟΣ 9

Μιχαήλ Πακνανάς ὁ κηπουρός, νεομάρτυς στήν Ἀθήνα [στῆλες Ὀλυμπίου Διός] (30/6 καί 9/7, +1770)

Παγκράτιος Ἐπίσκοπος Taormina (=παλαιά Ταυρομενία) Σικελίας, ἐξ Ἀντιοχείας Συρίας, μαθητής Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου (9/7, +1ος αἰ.)

Ἀνώνυμος Διακονος-μοναχός, ἱερομάρτυς στή Μονή Ἁγ. Γεωργίου Φενεοῦ Κορινθίας (9/7, +1944) [Στις 9 Ιουλίου 1944, ο Ιεροδιάκονος – Μοναχός και αδελφός της Ι. Μονής Αγί­ου Γεωργίου Φενεού της Μητροπόλεως Κορινθίας συνελήφθη, εβασανίσθη και, τέλος, εσφάγη από αντάρτες αριστερών κομ­μουνιστικών ομάδων]

Ἀνδρέας καί Πρόβος, μάρτυρες (9/7, +? αἰ.)

1.000 ὁσιομάρτυρες (9/7, +? αἰ.)

Διονύσιος καί Μητροφάνης, ὅσιοι στή Μικρά Σκήτη Ἁγ. Ἄννης Ἁγ. Ὄρους (9/7, +1609)

Διονύσιος ὁ ρήτωρας, ὅσιος στή Σκήτη τῆς Μικρᾶς Ἁγ. Ἄννης τοῦ Ἅγ. Ὄρους, συνασκητής Ὁσίου Μητροφάνη τῆς Μικρᾶς Ἁγ. Ἁννης, ἀπό Κωνσταντινούπολι (9/7, +1606)

Μητροφάνης, ὅσιος στή Σκήτη τῆς Μικρᾶς Ἁγ. Ἄννης τοῦ Ἅγ. Ὄρους, συνασκητής Ὁσίου Διονυσίου τοῦ ρήτωρος (9/7, +1609)

Ἀγιγοῦλφος Ἐπίσκοπος Cologne Γερμανίας, ἱερομάρτυς (9/7, +? αἰ.)

Βρίκτιος Ἐπίσκοπος Mortola Ἰταλίας (9/7, +312)

Βενέδικτος, Ἀνδρέας, Βαρνάβας καί Ἰοῦστος, ὅσιοι αὐτάδελφοι ἐρημίτες στήν Πολωνία (9/7, +1008)

Κύριλλος Ἐπίσκοπος Γορτύνης Ἡρακλείου Κρήτης, ἱερομάρτυς (14/6 καί 9/7, +299) [σύναξι 25/8]

Ἀγριππίνος Ἐπίσκοπος Autun Γαλλίας (9/7, +538)

Πατερμούθιος ὅσιος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (9/7, +1840)

Ἐβερίλδη ὁσία μοναχή στό Everingham Ἀγγλίας (9/7, +700)

Γολβινός Ἐπίσκοπος St. Pol-de-Leon Γαλλίας, ἀπό Βρεττανίας (9/7, +7ος αἰ.)

Μελχισεδέκ Διάκονος ὅσιος τῶν Δάσων Ροσλάβλ Ρωσίας (9/7, +1840)

Φώτιος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς τοῦ Ἀκαπνίου στή Θεσσαλονίκη (9/7, +? αἰ.)

Μεθόδιος Ἐπίσκοπος Λάμπης καί Σφακίων Κρήτης, ἱερομάρτυς στό Ἀμάριο Ρεθύμνου Κρήτης (9/7, +1793)

Εὐθύμιος Ἰσαπόστολος τῆς Karelia Φιλλανδίας (18/4 καί 9/7, +1435)

Πατερμούθιος, Κόπριος καί Ἀλέξανδρος ὁ στρατιώτης, μάρτυρες στήν Αἴγυπτο (9/7, +361)

Θεόδωρος Ἐπίσκ. Ἐδέσσης (9/7, +9ος αἰ.)

Πέτρος ἱερομάρτυς στό Τσέρεφκωφ τῆς Vologda Ρωσίας (9/7, +? αἰ.)

Κυπριανός Ἐπίσκοπος Κύπρου, ἱερομάρτυς [μαρτύρησε ἀπό μουσουλμάνους] (9/7, +1821) <Πηγή: Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός: Ο Μάρτυρας της Πίστεως και της Πατρίδος, έκδ. Ι.Β.Σ. Μονής Μαχαιρά, 2008, σ. 15-20>

Ἐπίσκοπος Πάφου Κύπρου, ἱερομάρτυς [μαρτύρησε ἀπό μουσουλμάνους] (9/7, +1821) <Πηγή: Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός: Ο Μάρτυρας της Πίστεως και της Πατρίδος, έκδ. Ι.Β.Σ. Μονής Μαχαιρά, 2008, σ. 15-20>

Ἐπίσκοπος Κιτίου Κύπρου, ἱερομάρτυς [μαρτύρησε ἀπό μουσουλμάνους] (9/7, +1821) <Πηγή: Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός: Ο Μάρτυρας της Πίστεως και της Πατρίδος, έκδ. Ι.Β.Σ. Μονής Μαχαιρά, 2008, σ. 15-20>

Ἐπίσκοπος Κηρυνείας Κύπρου, ἱερομάρτυς [μαρτύρησε ἀπό μουσουλμάνους] (9/7, +1821) <Πηγή: Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός: Ο Μάρτυρας της Πίστεως και της Πατρίδος, έκδ. Ι.Β.Σ. Μονής Μαχαιρά, 2008, σ. 15-20>

ΙΟΥΛΙΟΣ 10

Παρθένιος, Νεόφυτος καί Ἰωνᾶς ἀπό Νισύρου, Νεόφυτος ἀπό Ἀμοργοῦ καί Ἰωνᾶς ἀπό Λέρου, ὁσιομάρτυρες στή Λειψούς (6/4, +1558) [μνήμη καί 1η Κυριακή μετά τίς 10/7]

Παρθένιος (+5/9/1905) καί Εὑμένιος (20/9/1920), ὅσιοι αὐτάδελφοι ἀνακαινιστές Μονῆς Κουδουμά Ἡρακλείου Κρήτης (10/7 σύναξι)

Ἀντώνιος ὁ Ἀθωνίτης-Ἁγιορείτης, ὅσιος ἱδρυτής τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίου τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας καί Πατήρ τοῦ Ρωσικοῦ Μοναχισμοῦ, ἀπό Λιοῦμπετς Οὐκρανίας (10/7, +1073)

Ἰωσήφ Ἀλ-Χαντάντ ὁ Δαμασκηνός, ὁ “Δεύτερος Χρυσόστομος”, Πρεσβύτερος ἀπολογητής κατά Ρωμαιοκαθολικῶν, Προτεσταντῶν κλπ., ἱερομάρτυς στήν Δαμασκό Συρίας (10/7, +1860)

Πέτρος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Perugia Ἰταλίας (10/7, +1007)

Ἀπολλώνιος μάρτυς ἀπό Σάρδεις Μ. Ἀσίας (10/7, +3ος αἰ.)

Βιάνωρ καί Σιλουανός, μάρτυρες στήν Πισιδία Μ. Ἀσίας (10/7, +4ος αἰ.)

Ἰέραξ, μάρτυς (10/7, +? αἰ.)

Ἔττος Ἐπίσκοπος Fescau Βελγίου (10/7, +670)

1.000 Πατέρες τῆς Νιτρίας Αἰγυπτου, μάρτυρες στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν διά πυρός καί βίαιο θάνατο (10/7, +398)

Πασχάριος Ἐπίσκοπος Nantes Γαλλίας (10/7, +680)

Ἀμελβέργα ὁσία στό Maubeuge Βελγίου (10/7, +690)

Ἀμελβέργα ὁσία στό Munsterbilsen Βελγίου (10/7, +772)

Λαντφρίδος, Βαλτράμος καί Ἐλιλάντος, ὅσιοι αὐτάδελφοι ἱδρ. Μονῆς στήν Benediktbeuren Γερμανίας (10/7, +8ος αἰ.)

Βασίλειος Ἐπίσκοπος Ryazan καί Μούρ Ρωσίας καί τά τέκνα του (12/4, 21/5, 5/6, 10/6 μνήμη, 3/7 καί 10/7, +1295)

45 μάρτυρες στήν Νικόπολι Ἀρμενίας (10/7, +320)

Λεόντιος, Μαυρίκιος, Δανιήλ, Ἀντώνιος, Ἀλέξανδρος, Ἀνίκητος, Σισίνιος, Μηναῖος καί Βελεράδος, ἀπ’ τούς 45 μάρτυρες τῆς Νικοπόλεως Ἀρμενίας (10/7, +320)

Ἀντίκιος, ἀπ’ τούς 45 μάρτυρες τῆς Νικοπόλεως Ἀρμενίας (10/7, +320)

Νικόδημος ὁσιομάρτυς μοναχός στήν Νέα Σκήτη τοῦ Ἄθωνα-Ἁγ. Ὄρους (10/7, +1722)

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Ἄσσου Μυτιλήνης (10/7, +? αἰ.)

Σιλουανός μοναχός ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (10/7, +13ος-14ος αἰ.)

Φηλικίτα/Εὐτυχία καί οἱ 7 υἱοί της Φήλιξ, Ἰανουάριος, Βιτάλιος, Σιλουανός, Ἀλέξανδρος, Φίλιππος καί Μαρτιάλης, μάρτυρες στή Ρώμη (25/1 καί 10/7, +167)

ΙΟΥΛΙΟΣ 11

Εὐφημία ἡ πανεύφημη, μεγαλομάρτυς στή Χαλκηδόνα Μ. Ἀσίας (16/9, +304) [11/7, θαύμα Δ΄ Οἰκ. Συνόδου]

[Κοίμησι] Σωφρόνιος Σαχάρωφ τοῦ Essex, ὁ Ἁγιορείτης, ἱδρ. καί ἡγούμ. Μονῆς Τ. Προδρόμου στό Maldon τοῦ Essex Ἀγγλίας, ἱεραπόστολος Ἀγγλίας καί Δυτ. Εὐρώπης, ἀπό Μόσχα Ρωσίας (11/7, +1993)

Μαρκιανός μάρτυς στήν Ἰκονίο Μ. Ἀσίας (11/7, +? αἰ.)

Ἐλένη/Ὄλγα, ἡ μετανομασθείσα Ἑλένη κατά τό Ἁγ. Βάπτισμα, πριγκίπισσα καί Ἱσαπόστολος Ἐσθονίας καί Ρωσίας, ἱδρύτρια πόλεως Pskov Ρωσίας (11/7, +969)

Σιγηβέρτος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Dissentis Ἑλβετίας (11/7, +650)

Κινδέος Πρεσβύτερος στήν Ταλμανία Παμφυλίας Μ. Ἀσίας καί ἱερομάρτυς στήν Πέργη Παμφυλίας Μ. Ἀσίας, ἀπό Οὐμάναδα Λυκαονίας Μ. Ασίας (11/7, +290)

Νεκτάριος ὁ Ἁγιαννανίτης-Ἁγιορείτης, μοναχός τῆς Σκήτης τῆς Ἁγ. Ἄννης Ἁγ. Ὄρους καί ὁσιομάρτυρας, στά Βουρλά Σμύρνης Μ. Ἀσίας, ἀπό Βουρλά Σμύρνης Μ. Ἀσίας (11/7, +1820)

Πλακίδας ὁσιομάρτυς στό Dissentis Ἑλβετίας (11/7, +7ος αἰ.)

Μαρτυροκλής, μάρτυς (11/7, +? αἰ.)

Ἀμαβίλη ὁσία στή Rouen Γαλλίας, ἀπό Ἀγγλία (11/7, +634)

Ἰδοῦλφος Ἐπίσκοπος Trier Γερμανίας (11/7, +707)

Λεόντιος Ἐπίσκοπος Bordeaux Γαλλίας (11/7, +565)

Ἀρσένιος Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας, ἱερομάρτυς (11/7, +1010)

Λέων τῆς Μάνδρας, ὅσιος (11/7, +? αἰ.)

Ἰωάννης Ἐπίσκοπος Bergamo Ἰταλίας (11/7, +690)

Νικόδημος ὁ Βατοπαιδινός-Ἁγιορείτης, ὁ στά ὅρια τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου ἀσκήσας, ὅσιος, διδάσκαλος τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (11/7, +1320)

Ἀβούνδιος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Cordoba Ἱσπανίας (11/7, +854)

Τριστάνος Ἰσαπόστολος Σκωτίας, ἡγούμ. Μονῆς τῶν Δακρύων στό Deer Σκωτίας, ἀπό Ἰρλανδία (11/7, +610)

Σαβίνος μάρτυς στήν Poitiers Γαλλίας (11/7, +5ος αἰ.)

Ἀναστασία ὁσία ἀσκήτρια στό Ὀλονέτς Ρωσίας (11/7, +1901)

Νικόλαος, ὁσιομάρτυς ἀπό ἀπό Βουρλά Σμύρνης Μ. Ἀσίας (11/7, +1820)

Νικόδημος ὁ Ἀθωνίτης, ὁσιομάρτυς στό Βελιγράδι Σερβίας, ἀπό Ἐλβασάν Ἀλβανίας (11/7, +1722)

Πίος Α΄ Ἐπίσκοπος Ρώμη, ἱερομάρτυς (11/7, +155)

Βενέδικτος τῆς Nursia, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Montecassino Ἰταλίας καί ἱδρυτής τοῦ Μοναχισμοῦ στή Δυτ. Εὐρώπη, ἀπό Nursia Ἰταλίας (14/3, +547) [11/7 ἀνακομιδή λειψάνων]

Σιδρόνιος μάρτυς στή Ρώμη (11/7, +270)

Θουρκέτιλ ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Bedford Ἀγγλίας, ἀπό Δανίας (11/7, +975)

Νικόδημος ὁ Χιλανδαρινός-Ἁγιορείτης, ὅσιος τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου Ἁγ. Ὄρους (11/7, +1809)

ΙΟΥΛΙΟΣ 12

Παΐσιος Ἐζνεπίδης ὁ Ἁγιορείτης-Κουτλουμουσιώτης, ὅσιος μοναχός στή Σκήτη Παναγούδας τῆς Μονῆς Κουτλουμουσίου Ἁγ. Ὄρους, ἱδρ. Μονῆς Ἁγ. Ἰω. Θεολόγου στήν Σουρωτή Θεσσαλονίκης καί ἱεραπόστολος Ἑλλάδος καί Αὐστραλίας, πρώην Σιναΐτης καί μοναχός Μονῆς Στομίου Κόνιτσας, ἀπό Φάρασα Καππαδοκίας καί στήν Κόνιτσα ἀνατρεφόμενος (12/7, +1994) [13/1/2015 ἀνακήρυξι ἁγιότητος] {*ΧΑΙΡΕ No.: 181, 185}

Βερονίκη ἡ αἱμοροούσα, τήν ὁποία θεράπευσε ὁ Χριστός στά Ἱεροσόλυμα, ἀπό Πανεάδα Παλαιστίνης (=Καισάρεια τοῦ Φιλίππου) (12/7, +1ος αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 115}

Ἀνσβάλδος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Prum Γερμανίας, ἀπό Λουξεμβοῦργο (12/7, +886) {*ΧΑΙΡΕ No.: 190}

Πρόκλος καί Ἱλάριος ὁ ἀνηψιός του, μάρτυρες ἀπό Καλλίπους Ἄγκυρας Μ. Ἀσίας (12/7, +2ος αἰ.)

Ἀρσένιος ὁ διά Χριστόν σαλός, ὅσιος στή Μονή τοῦ Novgorod Ρωσίας (8/5, +1517) [ἀνακομιδή λειψάνων 12/7]

Σεραπίων ὁ νέος, μάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (12/7, +103)

Βιβεντιόλος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας (12/7, +524)

Μάμας μάρτυς πλησίον Σαγματᾶ (12/7, +? αἰ.)

Μιχαήλ ὁ Μαλεϊνός, ὅσιος ἀσκητής στά Κυμινά, Πνευματικός Πατέρας τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου (12/7, +961)

Μενοῦλφος Ἐπίσκοπος Quimper Γαλλίας, ἀπό Ἰρλανδία (12/7, +Ζ΄)

Ἑρμαγόρας Ἐπίσκοπος Aquileia Ἰταλίας, ἱερομάρτυς (12/7, +66)

Ἀντώνιος ὅσιος ἡγούμενος σέ Μονή στό Λεοχνώβ τοῦ Novgorod Ρωσίας (12/7 καί 17/10, +1611)

Ἀντώνιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς τοῦ Λεοκνώφ τοῦ Novgorod Ρωσίας (12/7, +1611)

Φορτουνάτος Διάκονος ἱερομάρτυς στήν Aquileia Ἰταλίας, μετά τοῦ Ἁγ. Ἑρμαγόρα (12/7, +66)

Ἀνδρέας στρατηλάτης ὁ μεγαλομάρτυς, Ἡράκλειος, Μηνᾶς, Φαῦστος καί 2.593 στρατιῶτες, μάρτυρες στήν Κιλικία Μ. Ἀσίας (12/7, 19/8 καί 31/8 +286-305)

Ἀνδρέας ὁ στρατηλάτης, Ἡράκλειος, Μηνᾶς, Φαῦστος καί ἡ συνοδία τους, μάρτυρες (12/7 καί 31/8, +? αἰ.)

Παυλίνος 1ος Ἐπίσκοπος Lucca Ἰταλίας, ἀπό Ἀντιόχεια, ἱερομάρτυς καί οἱ σύν αὐτό μάρτυρες (12/7, +67)

Πρόκολος Ἐπίσκοπος Bologna Ἰταλίας (12/7, +542)

Μαρκιάνα παρθενομάρτυς στήν Toledo Ἱσπανία (12/7, +303)

Νάμπορ καί Φήλιξ, μάρτυρες στή Milan Ἰταλίας (12/7, +304)

Γεράσιμος ὁ Βυζαντινός καί Ἀκάκιος, ὅσιοι ἐρημίτες τῆς Μονῆς Τζαγκαρόλων Χανίων Κρήτης (7/7 καί 12/7, +17ος αἰ.)

Μαρία/Γολινδούχ, ἡ μετονομασθείσα κατά τό βάπτισμα Μαρία, ἁγία μάρτυς στήν Περσία (12/7 καί 13/7, +584)

Σίμων τοῦ Βολόμκ (12/7, +1641)

Ἰωάννης ὁ Ἰβηρίτης-Ἀθωνίτης, ὅσιος Μονῆς Ἰβήρων Ἁγ. Ὄρους (12/7, +988)

Γαβριήλ ὁ Ἰβηρίτης-Ἀθωνίτης, ὅσιος Μονῆς Ἰβήρων Ἁγ. Ὄρους, ἀπό Σβιτογκόρσκ (12/7, +1028)

Ἐπιφανία παρθενομάρτυς (12/7, +? αἰ.)

Θεόδωρος καί Ἰωάννης, μάρτυρες στό Κίεβο Οὐκρανίας (12/7, +983)

Σεραπίων Ἐπίσκοπος Vladimir Ρωσίας (12/7, +1275)

ΙΟΥΛΙΟΣ 13

Ἡ σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ (13/7)

Μιλδρέδη ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στό Thanet Ἀγγλίας (13/7, +700) {ΧΑΙΡΕ Νο.: 105}

Ἀλέξανδρος Σμορέλ (Alexander Schmorell), νεομάρτυς στό Μόναχο Γερμανίας (13/7, +1943) [Συνελήφθηκε ἀπ’ τούς Nazi γιά τήν ἀντιναζιστική του δραστηριότητα στίς 22/2/1943 καί ἀποκεφαλίσθηκε στίς 13/7/1943.  Ὁ πατέρας του ἦταν Γερμανός καί ἡ μητέρα του Ρωσίδα] <Πηγή: Γιάννης Ζερβός, Νεομάρτυς Ἀλέξανδρος ἐκ Μονάχου, χ. χ. & τ.· περ. Σύναξη, τεῦχ. 125>

Κωνσταντίνος Ὀπριζάν, νεομάρτυς στήν φυλακές τῆς Ζιλάβα Ρουμανίας [ὑπο τῶν ἀθέων Κομμουνιστῶν] (13/7, +1959) <Πηγή: Ἰανολίδε Ἰωάννη, Συνταρακτικά Περιστατικά Φυλακισμένων Ρουμάνων Ὁμολογητῶν καί Μαρτύρων τοῦ 20οῦ Αίῶνα, ἐκδ Ὀρθ. Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 2010>

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου Ἁγ. Ὄρους (13/7)

Μαρία/Γολινδούχ, ἡ μετονομασθείσα κατά τό βάπτισμα Μαρία, ἁγία μάρτυς στήν Περσία (12/7 καί 13/7, +584)

Τουριάβος Ἐπίσκοπος Dol Γαλλίας (13/7, +750)

Σάρρα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στή Λιβύη (13/7, +370) [Ζοῦσε ἐρημήτρια σέ μιά χαράδρα καί δέν κοίταξε ποτέ κάτω γιά νά ἀπολαύση τήν ὅμορφη θέα]

Στέφανος ὁ Σαββαΐτης, Ἐπίσκοπος, ὅσιος ὑμνογράφος στή Μονῆ Ἁγ. Σάββα Παλαιστίνης, ἀπό Δαμασκό Συρίας, ἀνηψιός Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ (13/7 καί 28/10, +807)

Ἀμμώνιος, Ἐπαφρόδιτος, Εὐσθένιος, Ἡλιόφωτος, Παμμέγιστος καί Χουλελαῖος, ὁσιομάρτυρες στήν Κύπρο (13/7, +? αἰ.)

Ἀνέγκλητος/Ἀνάκλητος ὁ Ἀθηναῖος, 2ος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἀπό Ἀθήνα (26/4 καί 13/7, +91)

Δουΐνουεν ἡ εὐλογημένη καί καλλιπάρθενος, ὁσία ἱδρύτρια 1ης γυναικείας Μονῆς στό Χλάνδουϊν Οὐαλλίας (25/1 καί 13/7, +460) [προστάτης τῶν νέων ζευγαριῶν καί κατά τῶν σαρκικῶν παθῶν]

Δογφάνος μάρτυς στή Dyfen Οὐαλλίας (13/7, +5ος αἰ.)

Πατερνιανός Ἐπίσκοπος Bologna Ἰταλίας (13/7, +470)

Σιρία ἁγία μάρτυς στό Κουρδιστάν (13/7, +? αἰ.)

Εὐγένιος Ἐπίσκοπος Καρχηδόνος Τυνησίας, ὁμολογητής στήν Τρίπολι Λιβύης καί Albi Ἰταλίας (13/7, +505)

Σαλουτάρης, Μουρίττα καί οἱ σύν αὐτό ὁμολογητές στήν Τρίπολι Λιβύης, μετά τοῦ Ἁγ. Εὐγενίου Καρχηδόνος, ἀπό Καρχηδόνος Τυνησίας (13/7, +5ος-6ος αἰ.)

Στέφανος ὁ Χωρηβίτης, ὅσιος ἐρημίτης στό Ὄρος Χωρήβ τοῦ Σινᾶ Αἱγύπτου (13/7, +?  αἰ.)

Ἁγ. Πατέρες τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (13/7)

Ἡλιόφωτος, Ἐπαφρόδιτος καί οἱ σύν αὐτοῖς μάρτυρες (13/7, +? αἰ.)

Σεραπίων μάρτυς (13/7, +205)

Μαρκιανός τοῦ Ἰκονίου, μάρτυς (13/7, +258)

Ἰουλιανός Ἐπίσκοπος Le Mans Γαλλίας (13/7, +1ος αἰ.)

Ἰοῦστος ὄσιος μοναχός στήν Κορνουάλλη Ἀγγλίας  (13/7, +5ος αἰ.)

ΙΟΥΛΙΟΣ 14

Ἀκύλας ὁ Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, ἱερομάρτυς καί Πρίσκιλλα ἡ σύζυγός του, συνεργάτες Ἀπ. Παύλου [ἀκολούθησε τόν Ἀπ. Παῦλο μαζί μέ τή σύζυγό του Πρίσκιλλα, συγκακοπαθοῦντες καί συγκινδυνεύοντες μαζί του (Πρξ 18, 1), Ἀπόστολοι Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ.] (13/2 καί 14/7 κυρίως, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Μανώλης/ Ἐμμανουήλ, Ἀνεζίνα καί τά τέκνα τους Γεώργιος καί Μαρία, νεομάρτυρες στό Μελισσουργεῖο Κισσάμου Χανίων Κρήτης (14/7, +1681)

Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὅσιος, ἀπό Νάξο, συντάκτης Συναξαριστῆ Νέου Μαρτυρολογίου [κατά σαρκικῶν – εἶχε σφραγίσει τό παράθυρο τοῦ κελλιοῦ του γιά νά μή βλέπη τήν ὡραία θέα] (14/7, +1809)

Ὀνήσιμος ὅσιος μοναχός στή Μαγνησία, ἀπό Καρύνης τῆς Καισαρείας Παλαιστίνης (14/7, +284-304)

Ἰοῦστος μάρτυς στή Ρώμη (14/7, +8ος αἰ.)

Πέτρος Ἐπίσκοπος Κνωσσοῦ Ἡρακλείου Κρήτης, ὁ νέος, ἱερομάρτυς (14/7, +? αἰ.)

Λογγίνος ὅσιος ἱερομόναχος στό Σβιατογκόρσκ Ρωσίας (14/7, +1882)

Ἰωσήφ Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁμολογητής, ἀδελφός Ἁγ. Θεοδώρου Στουδίτου (26/1, 14/6 καί 14/7, +832)

Στέφανος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Μαχρίσχη καί Vologda Ρωσίας (14/7, +1406)

Λιβέρτος ὁσιομάρτυς στή St. Trond Βελγίου (14/7, +783)

Κωνσταντίνος Μπογκογιαβλένσκυ, 22χρονος Πρεσβύτερος  ἱερομάρτυς στό Μερκούσινο Ρωσίας (14/7, +1918) [31/5, εὐρ. ἀφθάρτου λειψ. 2002]

Μαρκελλίνος Πρεσβύτερος ἱεραπόστολος στήν Oldenzeel Ὁλλανδίας, ἀπό Ἀγγλία (14/7, +762)

Ὀπτατιανός Ἐπίσκοπος Brescia Ἰταλίας (14/7, +505)

Ἴδος Ἐπίσκοπος Alt Fadha Ἰρλανδίας (14/7, +5ος αἰ.)

Φήλιξ Ἐπίσκοπος Como Ἰταλίας (14/7, +390)

Ἀκύλας καί Ἰλάριος, μάρτυρες (14/7, +? αἰ.)

Ἡράκλειος μάρτυς (14/7, +? αἰ.)

Ἔλλιος ὅσιος μοναχός στήν Αἴγυπτο (14/7, +4ος αἰ.)

ΙΟΥΛΙΟΣ 15

Κήρυκος καί Ἰουλίττα ἡ μητέρα του, μάρτυρες στήν Ταρσό τῆς Κιλικίας Μ. Ἀσίας, ἀπό Ἰκόνιο Μ. Ἀσίας (15/7, +305)

Ἔντιθ ὁσία ἡγουμένη Palesworth Ἀγγλίας (15/7, +925)

Θεόδωρος καί Ἰωάννης ὁ υἱός του, Πρωτομάρτυρες Ρωσίας-Οὐκρανίας (15/7, +983)

Ἀπρονία ὁσία στήν Troyers Γαλλίας, ἀπό Γερμανία (15/7, +5ος αἰ.)

Σεκοῦνδος, Ἀγριππίνος, Μάξιμος, Φουρτουνάτος καί Μαρτιάλης, μάρτυρες στή Mitrovica  (=Σρέμ/Σίρμιο) Σερβίας (15/7, +4ος αἰ.)

Ἀδαλάρδος ὅσιος στήν Corbie Γαλλίας (15/7, +824)

Βενέδικτος Ἐπίσκοπος Angers Γαλλίας (15/7, +820)

Ντόναλντ/ Δανιήλ (Donald) ὅσιομάρτυς λαϊκός ἐρημίτης στό Ogilry Σκωτίας καί οἱ 9 παρθενοθυγατέρες του (15/7, +716)

Χαροῦχος Ἐπίσκοπος Werden Γερμανίας (15/7, +830)

Ἀβουδίμος, μάρτυς στήν Τένεδο (15/7, +303-305)

Ματρώνα ἡ Χιοπολίτισσα, ὁσία ἐρημίτρια στή Χίο (20/10, +462) [εὑρ. τιμίας κάρας 15/7]

Ἀσία ἡ θαυματουργός, ὁσία στήν Ἀντιόχεια Συρίας (15/7, +4ος αἰ.)

Ἔτερνος Ἐπίσκοπος Evreux Γαλλίας (15/7, +660)

Λολλιανός μάρτυς (15/7, +? αἰ.)

Βασίλειος/Βλαδίμηρος, μεγάλος ἡγεμόνας τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας, Ἰσαπόστολος, ὀνομάσθηκε Βασίλειος κατά τό Ἁγ. Βάπτισμα, ἐγγονός Ἁγ. Ὄλγας/Ἑλένης (15/7, +1015)

Πλέχελμος ἱεραπόστολος Ὁλλανδίας, ἀπό Ἀγγλία (15/7, +730)

Ἀθανάσιος Ἐπίσκοπος Naples Ἰταλίας (15/7, +872)

Παῦλος, Χιονία καί Ἀλεφτίνη, ἀδελφές μάρτυρες στήν Καισάρεια Παλαιστίνης (15/7, +308)

Εὐτρόπιος, Ζωσιμᾶς καί Μπονόσα, μάρτυρες στήν Porto Ἰταλίας (15/7, +273)

Φήλιξ μάρτυς στήν Pavia Ἰταλίας (15/7, +? αἰ.)

ΙΟΥΛΙΟΣ 16

Χαμπίμπ/Ἀγάπιος Κέσι (Habeeb Kheshy), Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Δαμασκό Συρίας (16/7, +1948) {*ΧΑΙΡΕ No.: 156}  <Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012>

Ἀγγελάριος Ἐπίσκοπος, ἀπ’ τούς 7 Ἰσαποστόλους τῶν Σλάβων, μαθητής Ἁγ. Κυρίλλου καί Μεθοδίου, Ἰσαπόστολος τῶν Σλάβων: Βοημίας Τσεχίας καί Βουλγαρίας (16/7, +916) [σύναξι 27/7]

Ἀθηνογένης Ἐπίσκοπος Πηθαχθόης ἀπό Σεβάστεια ἱερομάρτυς καί οἱ 10 μαθητές του: Ἀθηνογένης, Ἀμμών, Ἡσύχιος, Θεόφραστος, Κλεόνικος, Μαξιμίνος, Πατρόφιλος, Πέτρος ἀπό Κρήτη καί Ρήγιος (16/7, +311)

Χέλιερ ὁσιομάρτυς στή Jersey τῶν Channel Islands, ἀπό Βελγιου (16/7, +6ος αἰ.)

Φαῦστος μάρτυς (16/7, +250)

Σισενάνδος Διάκονος ἱερομάρτυς στήν Cordoba Ἱσπανίας (16/7, +851)

Ἰρμενγάρδη ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν Chiemsee Γερμανίας (16/7, +866)

15.000 μάρτυρες στήν Πισιδία Μ. Ἀσίας (16/7, +? αἰ.)

Σεραφείμ Πρεσβύτερος, Θεόγνωστος Πρεσβύτερος καί οἱ σύν αὐτοῖς ἱερομάρτυρες στήν Ἄλμα Ἀτά Καζαχστάν (16/7, +1921)

Ἰωάννης νεομάρτυς ἀπό Turnovo Βουλγαρίας (16/7, +1822)

Ἀντίοχος ὁ ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς στή Σεβαστεία Ἀρμενίας (16/7, +4ος αἰ.)

Θεόδοτος ὅσιος Στάρετς στό Γκλίνσκ Ρωσίας (16/7, +1859)

Γενερόσος ὅσιος ἡγούμενος Poitou Γαλλίας (16/7, +682)

Βιταλιανός Ἐπίσκοπος Osimo Ἰταλίας (16/7, +776)

Τένεκαν Ἐπίσκοπος Leon Γαλλίας (16/7, +7ος αἰ.)

Ρεϊνέλδη καί οἱ σύν αὐτῇ 2 μοναχές ὁσιομάρτυρες στή Saintes Βελγίου (16/7, +680)

Βαλεντίνος Ἐπίσκοπος Trier Γερμανίας (16/7, +305)

Βιταλιανός Ἐπίσκοπος Capua Ἰταλίας (16/7, +? αἰ.)

Δόμνιος μάρτυς στήν Bergamo Ἰταλίας (16/7, +295)

ΙΟΥΛΙΟΣ 17

Μαρίνα/Μαργαρίτα μεγαλομάρτυς στήν Ἀντιοχεία Πισιδίας Μ. Ἀσίας (17/7, +270)

Ἅγ. Ἑπτάριθμοι Ἰσαπόστολοι τῶν Σλάβων: Κύριλλος, Μεθόδιος καί οἱ μαθητές τους Ἀγγελάριος, Γοράζδος, Κλήμης, Ναούμ καί Σάββας, Ἰσαπόστολοι τῶν Σλάβων (Σύναξι 17/7 καί 27/7)

Νικόλαος Β΄ Ρωμανώφ ὁ Τσάρος, νεομάρτυς στή Ρωσία [τό 1891 ἐπισκέφθηκε τήν Ἰαπωνία ὅπου ἦταν Ἐπίσκοπος ὁ  Ἅγ. Νικόλαος Κασάτκιν] (4/7 καί 17/7, 18/7 +1918) [σύναξι: 25/1 καί 19/10]

Ἀλεξάνδρα Ρωμανώφ ἡ Τσαρίνα καί Μεγάλη Δούκισσα, συζυγός Ἁγ. Νικολάου Β΄ Ρωμανώφ τοῦ Τσάρου, νεομάρτυς στή Ρωσία (4/7 καί 17/7, 18/7 +1918) [σύναξι: 25/1 καί 19/10]

Ἀλέξιος Ρωμανώφ ὁ Τσάρεβιτς, υἱός τῶν Ἁγ. Τσάρων Νικολάου Β΄ καί Ἀλεξάνδρας Ρωμανώφ, νεομάρτυς στή Ρωσία (4/7 καί 17/7, 18/7 +1918) [σύναξι: 25/1 καί 19/10]

Ὄλγα, Τατιάνη, Μαρία καί Ἀναστασία Ρωμανώφ οἱ Μεγάλες Δούκισσες, θυγατέρες τῶν Ἁγ. Τσάρων Νικολάου Β΄ καί Ἀλεξάνδρας Ρωμανώφ, νεομάρτυρες στή Ρωσία (4/7 καί 17/7, 18/7 +1918) [σύναξι: 25/1 καί 19/10]

Βαρβάρα μοναχή, ὁσιομάρτυς στό Ἀλαπάεβσκ Ρωσίας, μετά τῆς Τσαρικῆς οἰκογένιας Ἁγ. Νικολάου καί Ἀλεξάνδρας Ρωμανώφ [τούς ἔριξαν κάτω σέ ἕνα ἀνθρακωρυχεῖο βάθους 60 μέτρων ὅπου δέν σκοτώθηκαν καί ἐνῶ ἔψελναν τούς ἀποτελείωσαν ρίχνοντας μέσα χειρομβοβίδες, σανίδα, ξύλα καί χώμα θάβοντάς τους ζωντανούς καί τραυματισμένους] (4/7, 17/7 καί 18/7, +1918) ) [σύναξι: 25/1 καί 19/10] [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1992]

Ἐλισάβετ ἡ πριγκίπισσα, μοναχή ὁσιομάρτυς στό Ἀλαπάεβσκ Ρωσίας, μετά τῆς Τσαρικῆς οἰκογένιας Ἁγ. Νικολάου καί Ἀλεξάνδρας Ρωμανώφ, ἱδρύτρια Μονῆς στή Μόσχα Ρωσίας, ἐγγονή Βικτωρίας βασίλισσας τῆς Ἀγγλίας καί νύφη τοῦ ἀυτοκράτορα τῆς Ρωσίας, ἀπό Γερμανία  [τούς ἔριξαν κάτω σέ ἕνα ἀνθρακωρυχεῖο βάθους 60 μέτρων ὅπου δέν σκοτώθηκαν καί ἐνῶ ἔψελναν τούς ἀποτελείωσαν ρίχνοντας μέσα χειρομβοβίδες, σανίδα, ξύλα καί χώμα θάβοντάς τους ζωντανούς καί τραυματισμένους] (4/7, 17/7 καί 18/7, +1918) [σύναξι: 25/1 καί 19/10] [πρώην Λουθηρανή] [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1992] <Πηγή: Πέτρου Μπότση, Μάρτυρες τοῦ Βορρᾶ Γ΄, Γυναῖκες Μάρτυρες καί Ὁμολογήτριες, Ἀθήνα 2012>

Λάζαρος ὁ Γαλλησιώτης, Πρεσβύτερος ἀπό Μονῆς Ἁγ. Σάββα Παλαιστίνης, ὅσιος στυλίτης στό ὄρος Γαλλήσιο τῆς Ἔφεσο Μ. Ἀσίας (7/11, +1053) [ἀνακομιδή λειψάνων 17/7 καί 18/7]

Κένελμος ὁ πρίγκιπας, μάρτυς στήν Clent Ἀγγλίας (17/7, +821)

Βέστια καί οἱ σύν αὐτῇ 10 γυναῖκες, μάρτυρες στήν Καρχηδόνα Τυνησίας (17/7, +180)

Τουρνίνος Πρεσβύτερος ὅσιος ἱεραπόστολος στήν Antwerp Βελγίου, ἀπό Ἰρλανδία (17/7, +8ος αἰ.)

Εὐφράσιος Ἐπίσκοπος Ἰωνοπόλεως (17/7, +? αἰ.)

Λεωνίδας Πρεσβύτερος ὅσιος στό Οὐστνεδούμσκ (Οὔστ-Νεδούμα/Ὀζερσκάια) Ρωσίας (17/7, +1564) <Πηγή: Πέτρου Μπότση, Μάρτυρες τοῦ Βορρᾶ Γ΄, Γυναῖκες Μάρτυρες καί Ὁμολογήτριες, Ἀθήνα 2012>

Βερονίκη καί Περάτος, μάρτυρες (17/7, +? αἰ.)

Ἀνδρέας-Ζοράρδος ὅσιος ἐρημίτης στό ὄρος Zabar Οὐγγαρίας, ἀπό Πολωνίας (17/7, +1010)

Ἰουθβάρη ὁσία στή Devon Ἀγγλίας (17/7, +7ος αἰ.)

Θεόδωρος Ἐπίσκοπος Auxerre Γαλλίας (17/7, +516)

Κύνλλος στήν Οὐαλλία (17/7, +5ος αἰ.)

Ἐννόδιος Ἐπίσκοπος Pavia Ἰταλίας (17/7, +521)

Φρεδεγάνδος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Kerkelodor Βελγίου (17/7, +740)

Γενερόσος στήν Tivoli Ἰταλίας (17/7, +? αἰ.)

Λέων Ἐπίσκοπος Ρώμη, ἱερομάρτυς (17/7, +855)

Μαρκελλίνα ὁσία στή Milan Ἰταλίας, ἀπό Ρώμη, ἀδελφή Ἁγ. Ἀμβροσίου Μιλάνου (17/7, +398)

Σπεράτος, Ναρζάλης, Κυθίνος, Βετούριος, Φήλιξ, Ἀκυλλίνος, Λαετάντιος, Ἰανουαρία, Γενερόσα, Βεστίνα, Δονάτα καί Σεκούνδα, μάρτυρες στή Scillium Β. Ἀφρικῆς (17/7, +180)

Μαρίνα/Μαργαρίτα ἡ Σικελή, ὅσία ἀπό Σικελία Ἰταλίας (17/7, +? αἰ.)

Ἀλβανός Πρωτομάρτυς Ἀγγλίας καί ὅλης τῆς Μ. Βρεττανίας, μάρτυς στό Verulamium (σημ. St. Albans) Ἀγγλίας [ἄλλαξε ροῦχα μέ τόν ἱερομάρτυρα Ἁγ. Ἀμφίμπαλο (25/6) γιά νά τόν σώση ἀπ’ τούς διώκτες καί μαρτύρησε στή θέσι του] (17/6, 20/6, 22/6 καί 17/7, +250)

Εἰρήναρχος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (17/7, +1628)

Λεωνίδας τοῦ Οὐστνεντούμσκ τῆς Vologda Ρωσίας (17/7, +1654)

Πέτρος Ἐπίσκοπος Δαμπροβοσνίας (17/7, +? αἰ.)

Σάββας Ἐπίσκοπος Γκόρνι Κάρλοβατς Σερβίας, ἱερομάρτυς (17/7, +1941-1945) [15/6 σύναξι]

ΙΟΥΛΙΟΣ 18

Παμβώ ὅσιος στήν Νιτρία Αἰγύπτου (18/7, +4ος αἰ.)

Ἰωάννης ὁ Καρτερικός, ὅσιος στή Λαύρα Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας [κατά σαρκικῶν – τοῦ ἐμφανίσθηκε ὁ Χριστός καί τοὔπε νά ἐπικαλῆτε γιά τά σαρκικά τόν Ἁγ. Μωϋσῆ τόν Οὔγγρο] (18/7, +1160)

Παμβώ ὁ Ὑπάκουος, ὁμολογητής, ὅσιος στή Λαύρα Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (18/7, +1241)

Αἰμιλιανός μάρτυς στήν Σιλίστρια (=παλαιό Δοροστόλο) Βουλγαρίας (18/7, +362)

Παῦλος καί οἱ ἀδελφές του Βαλεντίνη/Ἀλεφτίνη, Ἐνναθά καί Θέα, μάρτυρες στήν Παλαιστίνη (10/2 καί 18/7, +308)

Δάσιος καί Μάρων, μάρτυρες στή Ρουμανία (18/7, +? αἰ.)

Μιννβορίνος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Cologne Γερμανίας (18/7, +? αἰ.)

Μάρκελλος μάρτυς (18/7, +? αἰ.)

Ρουφίλλιος 1ος Ἐπίσκοπος Fortimpopoli Ἰταλίας (18/7, +382)

Ἰωάννης Ἐπίσκοπος Χαλκηδόνος, ὁμολογητής (18/7, +? αἰ.)

Θενέβα  ὁσία στήν Γλασκώβη Σκωτίας, μητέρα τοῦ Ἁγ. Κέντιγκερν (18/7, +Ζ΄) [πολιοῦχος Γλασκώβης Σκωτίας μαζί μέ υἱός της Ἁγ. Κέντιγκερν]

Ὑάκινθος μάρτυς στήν Ἀμαστριδα Παφλαγονίας Μ. Ἀσίας (18/7, +4ος αἰ)

Στέφανος Β΄ Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ἀπό Ἀμασείας Συρίας (18/7, +928)

Ἰωάννης Θ΄ ὁ Ἱερομνήμων καί Ἀγαπητός ἐπονομαζόμενος, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (18/7, +1134)

Μαυρικία ὁσία ἡγουμένη Μονῆς Γκορίτσκυ Ρωσίας (18/7, +1867)

Φρειδερίκος Ἐπίσκοπος Utrecht Ὁλλανδίας , ἱερομάρτυς στή Maastricht Ὁλλανδίας (18/7, +838)

Γκόνερης ὅσιος ἐρημίτης στήν Treguier Γαλλίας, ἀπό Βρεττανίας (18/7, +6ος αἰ.)

Ἐδβούργη ὁσία στήν Bicester Ἀγγλίας (18/7, +650)

Ὀνησιφόρος καί Φώτιος, ὅσιοι ἐρημ. στήν Ἀναρίτα Πάφου τῆς Κύπρου (18/7, +? αἰ.)

Ματέρνος Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας (18/7, +307)

Λάζαρος ὁ Γαλλησιώτης, Πρεσβύτερος ἀπό Μονῆς Ἁγ. Σάββα Παλαιστίνης, ὅσιος στυλίτης στό ὄρος Γαλλήσιο τῆς Ἔφεσο Μ. Ἀσίας (7/11, +1053) [ἀνακομιδή λειψάνων 17/7 καί 18/7]

Ἀρνοῦλφος Ἐπίσκοπος Metz Γερμανίας (18/7, +640)

Φιλάστριος Ἐπίσκοπος Brescia Ἰταλίας, ἀπό Ἱσπανία (18/7, +387)

Νικόλαος Β΄ Ρωμανώφ ὁ Τσάρος, νεομάρτυς στή Ρωσία [τό 1891 ἐπισκέφθηκε τήν Ἰαπωνία ὅπου ἦταν Ἐπίσκοπος ὁ  Ἅγ. Νικόλαος Κασάτκιν] (4/7 καί 17/7, 18/7 +1918) [σύναξι: 25/1 καί 19/10]

Ἀλεξάνδρα Ρωμανώφ ἡ Τσαρίνα καί Μεγάλη Δούκισσα, συζυγός Ἁγ. Νικολάου Β΄ Ρωμανώφ τοῦ Τσάρου, νεομάρτυς στή Ρωσία (4/7 καί 17/7, 18/7 +1918) [σύναξι: 25/1 καί 19/10]

Ἀλέξιος Ρωμανώφ ὁ Τσάρεβιτς, υἱός τῶν Ἁγ. Τσάρων Νικολάου Β΄ καί Ἀλεξάνδρας Ρωμανώφ, νεομάρτυς στή Ρωσία (4/7 καί 17/7, 18/7 +1918) [σύναξι: 25/1 καί 19/10]

Ὄλγα, Τατιάνη, Μαρία καί Ἀναστασία Ρωμανώφ οἱ Μεγάλες Δούκισσες, θυγατέρες τῶν Ἁγ. Τσάρων Νικολάου Β΄ καί Ἀλεξάνδρας Ρωμανώφ, νεομάρτυρες στή Ρωσία (4/7 καί 17/7, 18/7 +1918) [σύναξι: 25/1 καί 19/10]

Βαρβάρα μοναχή, ὁσιομάρτυς στό Ἀλαπάεβσκ Ρωσίας, μετά τῆς Τσαρικῆς οἰκογένιας Ἁγ. Νικολάου καί Ἀλεξάνδρας Ρωμανώφ [τούς ἔριξαν κάτω σέ ἕνα ἀνθρακωρυχεῖο βάθους 60 μέτρων ὅπου δέν σκοτώθηκαν καί ἐνῶ ἔψελναν τούς ἀποτελείωσαν ρίχνοντας μέσα χειρομβοβίδες, σανίδα, ξύλα καί χώμα θάβοντάς τους ζωντανούς καί τραυματισμένους] (4/7, 17/7 καί 18/7, +1918) ) [σύναξι: 25/1 καί 19/10] [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1992]

Ἐλισάβετ ἡ πριγκίπισσα, μοναχή ὁσιομάρτυς στό Ἀλαπάεβσκ Ρωσίας, μετά τῆς Τσαρικῆς οἰκογένιας Ἁγ. Νικολάου καί Ἀλεξάνδρας Ρωμανώφ, ἱδρύτρια Μονῆς στή Μόσχα Ρωσίας, ἐγγονή Βικτωρίας βασίλισσας τῆς Ἀγγλίας καί νύφη τοῦ ἀυτοκράτορα τῆς Ρωσίας, ἀπό Γερμανία  [τούς ἔριξαν κάτω σέ ἕνα ἀνθρακωρυχεῖο βάθους 60 μέτρων ὅπου δέν σκοτώθηκαν καί ἐνῶ ἔψελναν τούς ἀποτελείωσαν ρίχνοντας μέσα χειρομβοβίδες, σανίδα, ξύλα καί χώμα θάβοντάς τους ζωντανούς καί τραυματισμένους] (4/7, 17/7 καί 18/7, +1918) [σύναξι: 25/1 καί 19/10] [πρώην Λουθηρανή] [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1992] <Πηγή: Πέτρου Μπότση, Μάρτυρες τοῦ Βορρᾶ Γ΄, Γυναῖκες Μάρτυρες καί Ὁμολογήτριες, Ἀθήνα 2012>

Μαρίνα ἁγία μάρτυς στήν Orense Ἱσπανίας (18/7, +? αἰ.)

Γουνδένη παρθενομάρτυς στήν Καρχηδόνα Τυνησίας (18/7, +203)

Εὐγένιος, Κρεσκένς, Ἰουλιανός, Νεμέσιος, Πριμιτίβος, Ἰουστίνος, Στράκτεος καί Συμφορόσα, μάρτυρες στήν Tivoli Ἰταλίας (18/7, +? αἰ.)

Ἀθανάσιος τοῦ Κλύσματος, μάρτυς (18/7, +? αἰ.)

Λεόντιος τοῦ Χαρικώβ τοῦ Novgorod Ρωσίας (18/7, +1492)

ΙΟΥΛΙΟΣ 18

Μακρίνα, ὁσία στή Μονή στήν Ἄννησα Πόντου, ἀδελφή Ἁγίων Μ. Βασιλείου, Γρηγορίου Νύσσης καί Πέτρου Σεβαστείας (19/7, +380)

Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, Πρεσβύτερος ὅσιος ἐρημίτης καί Στάρετς στή Μονή τοῦ Sarov Ρωσίας καί Πνευματικός τῆς Μονῆς τοῦ Ντιβέγιεβο Ρωσίας, ἀπό Kursk Ρωσίας (2/1, +1833) [19/7 ἀνακομιδή λειψάνων]

Λάουρα ὁσιομάρτυς στήν Cuteclara Ἱσπανίας, ἀπό Cordoba Ἱσπανίας (19/7, +856)

Εὐφροσύνη/Εὐγενία/Μιλίτσα, ὁσία μοναχή καί ἱδρ. Μονῆς τῆς Λιουμποστίνια Σερβίας (Μιλίτσα κατά κόσμον, Εὑγενία κατά τή μοναχική κουρά καί Εὐφροσύνη κατά τό Μέγα Σχῆμα), πριγκίπισσα Σερβίας, σύζυγος Ἁγ. μάρτυρος Λαζάρου ἡγεμόνος Σερβίας (19/7 μνήμη καί 11/11 κοίμ., +1405)

Στέφανος Λαζάρεβιτς, ἡγέμονας Σερβίας καί ἱδρ. Μονῶν Μανασίγια καί Καλένιτς, υἱός Ἁγ. Εὐφροσύνης/Εὐγένιας/Μιλίτσας (19/7, +1427)

Στέφανος ὁσιομάρτυς στή Μονή Μπουδισάβτσι Σερβίας (19/7, +1999)

Ἀντώνιος Πρεσβύτερος ὅσιος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (19/7, +1862)

Σύμμαχος Ἐπίσκοπος Ρώμης (19/7, +514)

Διοκλής ὅσιος στήν Θηβαΐδα Αἰγύπτου (19/7, +4ος αἰ.)

4 ἐρημίτες ὁσιομάρτυρες (19/7, +? αἰ.)

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Πανήδου, ὅσιος (19/7, +? αἰ.)

Νεῖλος ὅσιος ἡγούμενος τῆς Μονῆς Σόρας Ρωσίας (19/7, +1870)

Ἰωάννης ὅσιος Στάρετς τῆς Μονῆς Σόρας Ρωσίας (19/7, +1903)

Θεόδωρος Ἐπίσκοπος Ἐδέσσης Μεσσοποταμίας (σημ. Οὔρφα) Ἰράκ, ὅσιος στή Λαύρα Ἁγ. Σάββα Παλαιστίνης (19/7, +9ος αἰ.)

Μιχαήλ ὁ Σαββαΐτης, ὁσιομάρτυς, ἀνηψιός Ἁγ. Θεοδώρου Ἐδέσσης Μεσσοποταμίας Σαββαΐτου (19/7, +9ος αἰ.)

Δίας Πρεσβύτερος ὅσιος στήν Ἀντιόχεια Συρίας (19/7, +430)

Ἀμβρόσιος ὅσιος στήν Benevento Ἰταλίας, ἀπό Γαλλία (19/7, +778)

Ἱερεμίας Ἐπίσκοπος Pavia Ἰταλίας (19/7, +787)

Ἰούστα καί Ρουφίνα, αὐτάδελφες μάρτυρες στή Seville Ἱσπανίας (19/7 καί 2/9, +287)

Μαρτίνος Ἐπίσκοπος Trier Γερμανίας, ἱερομάρτυς (19/7, +210)

Ρωμανός Ὀλέγκοβιτς, πρίγκηπας τοῦ Ryazan Ρωσίας (19/7, +1270)

Παΐσιος τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (19/7, +14ος αἰ.)

Βίκτωρ Ἐπίσκοπος Γκλαζώφ, ἱερομάρτυς (19/7, +1934) [Ἁγιολόγιο Ρωσίας]

ΙΟΥΛΙΟΣ 20

Ἠλίας ὁ Θεσβίτης, Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (20/7, 10ος αἰ. π.Χ.)

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Γαλλίας τοῦ 20ου αἰ. (20/7)

Δημήτριος Klépin, Γάλλος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Παρίσι Γαλλίας (9/2, +1944) [σύναξι 20/7] {*ΧΑΙΡΕ No: 160}

Μαρία Σκόμπτσοβα (Maria Skobtsova), μοναχή ἱεραπόστολος Γαλλίας, διά Χριστόν σαλή, ποιήτρια καί ζωγράφος, ἱδρύτρια “Μονῆς” (Ἱ. Ναοῦ καί ἱδρύματος) στό Παρίσι Γαλλίας, ὁσιομάρτυς σέ στρατόπεδο συγκεντρώσως τῶν Γερμανῶν Nazi στό Ράβενσμπρουκ Γερμανίας, ἀπό Ρίγα Λεττονίας [μαρτύρησε σέ θάλαμο ἀερίων παίρνοντας ἐκούσια τή θέσι μητέρας μέ παιδιά] (31/3, +1945) [σύναξι 20/7] {*ΧΑΙΡΕ No: 101, 159-162, 191}

Γεώργιος Skobtsov, υἱός Ἁγ. Μαρίας Σκομπτσόβας, νεομάρτυς στό Παρίσι Γαλλίας, ἀπό  Ρίγα Λεττονίας (8/2, +1945) [σύναξι 20/7]

Ἀλέξιος Medredkov, Πρεσβύτερος ὅσιος στό Ufines (Ὑζιν Σαβοΐας) Γαλλίας, ἀπό Ρωσία (22/8, +1934) [σύναξι 20/7]

Ἠλίας Fondaminsky, ὁμολογητής στή Γαλλία καί στό Auschwitz Πολωνίας, ἀπό Ρωσία [πρώην Ἑβραῖος] (19/11, +1942) [σύναξι 20/7]

Βαλεντίνος Ἀμφιτεάτρωφ, Πρεσβύτερος στή Μόσχα, Πνευματικός Πατέρας Ἁγ. Νεομάρτυρος Ἄννας Ζερτσάλοβα ἡ ὁποία μαρτύρησε τό 1937 ἐπειδή ἔγραψε 4 βιβλία γιά τή ζωή καί τό ἔργο του (20/7, +1908)

Σαλώμη ὁσιομάρτυς στήν Γεωργιανή Μονή Ἱεροσολύμων, στά Ἱεροσόλυμα (20/7, +13ος αἰ.)

Ἠλίας Α΄ Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, ὁμολογητής (20/7, +512)

Ἀβραάμ/Ἀβράμιος ὅσιος στό Γκαλίτς Ρωσίας, μαθητής Ἁγ. Σεργίου τοῦ Ραντονέζ (20/7, +1375)

Φλαβιανός Β΄ Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας Συρίας, ὁμολογητής (20/7, +518)

Ἠλίας Σαβχαβάτζε στήν Γεωργία (20/7, +1907)

Ἀθανάσιος Φιλίπποβιτς, ἱερομάρτυς, Πρεσβύτερος διά Χριστόν σαλός καί ὁμολογητής στή Βαρσοβία Πολωνίας καί ἱερομάρτυς στό Brest Λευκορωσίας, ἡγουμενος στή Μονή τοῦ Ἁγ. Συμεών στό Brest Λευκορωσίας, ἀπό Πολωνία (5/9, +1648) [20/7 ἀνεύρεσι λειψ.]

Σάρρα ὁσία μοναχή Μονῆς στό Μποροντίνο Ρωσίας (20/7, +1908)

Βιλμάρος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Saint-Vulmaire Γαλλίας (20/7, +689)

Λυδία ἱεραπόστολος Ρωσίας ἀπ’ τήν πόλι Ufa καί οἱ δεσμοφύλακες Κύριλλος Ἀτάεβ καί Ἀλέξιος Ἰκόνικωφ, νεομάρτυρες στή Ρωσία (20/7, +1928) <Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012>

Παῦλος Διάκονος ἱερομάρτυς στήν Cordoba Ἱσπανίας (20/7, +851)

Θεόδωρος Ἐπίσκοπος Pavia Ἰταλίας (20/7, +778)

Ἀνσεγίσος ὅσιος στή Fontenelle Γαλλίας (20/7, +833)

Σεβέρα ὁσία στήν Villeneuve Γαλλίας (20/7, +680)

Σεβέρα ὁσία στήν Oehren Γερμανίας (20/7, +750)

Ἐλγουΐθη ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στήν Winchester Ἀγγλίας (20/7, +903)

Αὐρήλιος Ἐπίσκοπος Carthage Τυνησίας (20/7, +429)

Ἀαρών Πρεσβὐτερος ἱερομάρτυς, Ἰούλιος μάρτυς καί οἱ σύντροφοί τους, Πρωτομάρτυρες Οὐαλλίας, μάρτυρες στό Caerleon-on-Usk Οὐαλλίας (1/7 καί 20/7, +260)

Ρχετικός Ἐπίσκοπος Autun Γαλλίας (20/7, +334)

Φιλόσοφος Ὀρνάτσκυ Πρεσβύτερος καί οἱ σύν αὐτῷ νεομάρτυρες στή Ρωσία (20/7, +1918)

Ἰουβενάλιος Διάκονος ἱερομάρτυς στή Ρωσία (20/7, +1918)

Ἐθελγουΐδα, χήρα τοῦ βασιλιά Ἀλφρέδου τοῦ Μέγα (20/7, +9ος αἰ.)

Βούλμαρ ὁ ἀσκητής στό Σαμέρ τοῦ Μπουλοναί (20/7, +710)

ΙΟΥΛΙΟΣ 21

Ἰάκωβος τοῦ Ἀλφαίου, “ὁ μικρός Ἰάκωβος”, ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφός Ἀπ. Ματθαίου (εἶχαν πατέρα τόν Ἀλφαῖο), Ἀπόστολος στή Γάζα, Ἐλευθερούπολι καί Αἴγυπτο, ἱερομάρτυς ὅπου σταυρώθηκε στήν Ὀστρακίνα Αἰγύπτου (21/7 καί 9/10 ἑορτή, +1ος αἰ.) [σύναξι 30/6]

Βαστράδα/’Ωστράντα ὁσία μοναχή στήν Ὁλλανδία, μητέρα Ἁγ. Γρηγορίου τῆς Utrecht Ὁλλανδίας, ἀπό Trier Γερμανίας (21/7 καί 5/11, +760) {*ΧΑΙΡΕ No: 158}

Γεώργιος/Γκεόργκε Ζούκχιεμπ, ὁ πατέρας του Ναμπίλ Ζούκχιμπ, ἡ μητέρα του Βιολέττα καί ὁ ἀδελφός του, νεομάρτυρες στήν γειτονιά Μπάρτζε τῆς Δαμασκοῦ Συρίας (21/7, +2012)

Συμεών ὁ 1ος διά Χριστόν σαλός καί Ἰωάννης, ὅσιοι στήν Ἐμέσση Συρίας (21/7, +590)

Ὀνούφριος ὁ σιωπηλός ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (21/7, +12ος αἰ.)

3 μάρτυρες στή Μελιτηνή Ἀρμενίας (21/7, +? αἰ.)

Γεώργιος καί Θεόδωρος, μάρτυρες (21/7, +? αἰ.)

Θεόδωρος καί Γεώργιος, μάρτυρες (21/7, +? αἰ.)

Εὐγένιος μάρτυς (21/7, +? αἰ.)

Θεόφιλος, Τρόφιμος καί ἕτεροι 13 μάρτυρες (21/7, +303-305)

Ἀκάκιος μάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι (21/7, +? αἰ.)

Μελέτιος Ἐπίσκοπος Κίτρους, ἱερομάρτυς στή Θεσσαλονίκη (21/7, +1821)

Ἄννα τοῦ Κασίν/Εὐφροσύνη, ὁσία στή Μονή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό Κασίν Ρωσίας, πριγκήπισσα τοῦ Tver Ρωσίας, ὅπου κατά τό μοναχικό σχῆμα μετονομάσθηκε Εὐφροσύνη  (12/6 & 2/10 μνήμη, +1368) [εὑρ. λειψ. 21/7]

Ἰωάννης ἱερομάρτυς Πρεσβύτερος Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Μηνᾶ στή Θεσσαλονίκη (21/7, +1821)

Γεράσιμος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς Τσουντώφ Ρωσίας (21/7, +1911)

Ἰωάννης καί Βενίγνος, ὅσιοι αὐτάδελφοι μοναχοί στή Moyenmoutier Γερμανίας (21/7, +707)

Ἀρβόγαστος Ἐπίσκοπος Strasbourg Γαλλίας (21/7, +678)

Κορβμάκος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Durrow Ἱρλανδίας (21/7, +ΣΤ΄)

Κωνσταντίνος ὅσιος στή Montecassino Ἰταλίας (21/7, +560)

Ἰουλία μάρτυς στήν Troyes Γαλλίας (21/7, +272)

Κλαύδιος, Ἰοῦστος, Ἰοκουνδίνος καί οἱ σύν αὐτοῖς μάρτυrες στήν Troyes Γαλλίας (21/7, +273)

Παρθένιος Ἐπίσκοπος Ροδοβιζίου Ἀρτας, ἱερομάρτυς (21/7, +1777)

Μανουήλ Β΄ αὐτοκράτορας Βυζαντίου, μετονομασθεῖς Ματθαῖος μοναχός (21/7, +1425)

Βίκτωρ μάρτυς στή Marseilles Γαλλίας (21/7 καί 23/8, +290)

Βίκτωρ τῆς Μασσαλίας Γαλλίας (23/8, +3ος αἰ.)

Ἀλέξανδρος, Φιλίσιαν καί Λογγίνος, συμμμάρτυρες Ἁγ. Βίκτωρος Μασσαλίας, στή Marseilles Γαλλίας (21/7, +290)

Πραξέδη ἡ Ρωμαία, μάρτυς στή Ρώμη, θυγατέρα Ἁγ. Ἀπ. Ρούφου/Πούδη καί Κλαυδίας, (21/7, +140) [ἀνακομιδή λειψάνων 21/9]

Ελευθέριος τοῦ Ξηροῦ Λόφου, μάρτυς (21/7, +? αἰ.)

Ἀναστασία/Ἄννα, μετονομασθείς κατά τό μοναχικό σχῆμα Ἀναστασία, ὁσία στή Σερβία, μητέρα Ἁγ. Σάββα Σερβίας (21/6 καί 21/7, +1200)

Ἰοῦστος καί Ματθαῖος (21/7, +? αἰ.)

Ὀνήσιμος ὁ ἔγκλειστος, ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (21/7, +12ος αἰ.)

ΙΟΥΛΙΟΣ 22

Μαρία ἡ Μαγδαλινή, Μυροφόρα τοῦ Χριστοῦ καί Ἰσαπόστολος Μασσαλίας Γαλλίας, Αἰγύπτου, Παλαιστίνης, Συρίας, ΝΔ Μ. Ἀσίας καί Ἔφεσο (22/7, +1ος αἰ.) [ἀνακομιδή λειψάνων 4/5]

Μαρκέλλα μεγαλομάρτυς καί παρθενομάρτυς στή Βολισσό Χίου (22/7, +3ος αἰ.) [κατά σαρκικῶν – μαρτύρησε ἀπ’ τόν πατέρα της ὁ ὁποῖος κυριεύθηκε ἀπό σαρκικό πάθος ἐναντίον της] {*ΧΑΙΡΕ No.: 124}

Βανδρίλλος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Fontenelle Γαλλίας (22/7, +668)

Κορνήλιος τοῦ Pereyaslav Ρωσίας (22/7, +1693)

Θεόφιλος νεομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι (22/7, +? αἰ.)

Μοβεάν ὅσιος ἡγούμενος ἐρημ. στήν Perthshire Σκωτίας, ἀπό Ἰρλανδία (22/7, +? αἰ.)

Πανχάριος Ἐπίσκοπος Besancon Γαλλίας (22/7, +356)

Μενέλαος ὅσιος στή Menat Γαλλίας (22/7, +720)

Δάβιος Πρεσβύτερος ἱεραπόστολος Σκωτίας, ἀπό Ἰρλανδία (22/7, +? αἰ.)

ΙΟΥΛΙΟΣ 23

Ἰεζεκιήλ ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (23/7, +6ος αἰ. π.Χ)

Βιτάλιος Ἐπίσκοπος Ravenna Ἰταλίας (23/7, +62)

Πελαγία ὁσία στήν Τήνο (23/7, +ΙΘ΄)

Λιβόριος Ἐπίσκοπος Le Mans Γαλλίας (23/7, +390)

Γεώργιος Σιούλης Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς, ἡ σύζυγός του, ὁ υἱός του καί οἱ κόρες του, νεομάρτυρες στό χωριό Ἁγ. Ἀναστασία Ἰωαννίνων (23/7, +1943) [Στις 23 Ιουλίου 1943, ο ιερέας εφημέ­ριος τού χωριού Αγία Αναστασία Ιωαννίνων π. Γεώργιος Σιούλης εκάη ζωντανός σε αχυροκαλύβα από τους Γερμανούς, με­τά από φρικτά βασανιστήρια, χωρίς να αποτεφρωθεί το μαρτυρικό του σώμα, στο οποίο ευρέθη ανέπαφο από τη φωτιά το μι­κρό βιβλίο της Καινής Διαθήκης που έφερε μαζί του, οι δε συμμάρτυρές του απετεφρώθησαν παντελώς. Ο Ιερομάρτυρας τούτος, προ της θυσίας του, είδε να τυ­φεκίζονται: η σύζυγος – πρεσβυτέρα του, ο υιός του και οι θυγατέρες του]

Ρασοῦφος καί Ραβέννος, ἐρημ. ὁσιομάρτυρες στή Mace Γαλλίας, ἀπό Μ. Βρεταννίας (23/7, +5ος αἰ.)

Βαλεριανός Ἐπίσκοπος Cimeiz Γαλλίας (23/7, +460)

Ἰωάννης/Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος, ὅσιος καί ὁμολογητής, ἡγούμενος Μονῆς στή Marseilles (=Μασσαλία) Γαλλίας, Κέλτης ἀπό Κωνσταντινούπολι (29/2 ἀνακομιδή λειψάνων καί 23/7 κοίμησι, +435) [προστάτης μοναχῶν καί μοναζουσῶν]

Φωκᾶς Ἐπίσκοπος Σινώπης Μ. Ἀσίας, ἱερομάρτυς (22/9, +117) [ἀνακομιδή λειψάνων 23/7] [προστάτης ναυτικῶν]

Ἀπολλώνιος Ἐπίσκοπος Ρώμης Ἰταλίας, ἱερομάρτυς (23/7, +? αἰ.)

Ρομούλα, Ρεδέμπτα καί Χερούνδω, ὁσίες στή Ρώμη (23/7, +580)

Ἄννα/Σωσάννα ἡ προφήτιδα καί δικαία, μητέρα Προφήτου Σαμουήλ, Προμήτορ τῆς Π. Διαθήκης (23/7 καί 9/12, +1100 π.Χ) [Κυριακή τῶν Προπατόρων]

Ἄννα, μητέρα Προφήτου Σαμουήλ (23/7, +? αἰ. π.Χ.)

7 μάρτυρες στήν Καρχηδόνα ἤ Χαλκηδόνα (Χαλδία) (23/7, +? αἰ.)

Θέρισσος/Θέριος/Θύρσος Ἐπίσκοπος Καρπασίας Κύπρου (23/7 καί 5/8, +7ος αἰ.)

Οὐανδρίλης ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Fontenelle Γαλλίας (23/7, +668)

Μάρτυρες στή Βουλγαρία (23/7, +811)

Ἄννα ὁσία στή Λευκάδα (23/7, +9ος αἰ.)

Ἀπολλινάριος 1ος Ἐπίσκοπος Ravenna Ἰταλίας, Ἰσαπόστολος Ἰταλίας, μαθητής Ἀπ. Πέτρου, ἀπό Ἀντιόχεια Συρίας (23/7, +75)

Εὐγένιος καί Ἀπολλώνιος οἱ Ρωμαῖοι, μάρτυρες στή Ρώμη (23/7, +? αἰ.)

250 μάρτυρες ὑπό τῶν Βουλγάρων, ἐπί Νικηφόρου βασιλέως (23/7, +? αἰ.)

Τρόφιμος, Θεόφιλος καί 13 μάρτυρες στή Λυκία Μ. Ἀσίας (23/7, +4ος αἰ.)

Γερμανός/Ἑρμᾶς Ἐπίσκοπος Kazan Ρωσίας (6/11, +1567) [23/6, 23/7 καί 25/9 ἀνακομιδή λειψάνων]

Γερμανός Ἐπίσκοπος Kazan Ρωσίας (23/7, +? αἰ.)

Νεκτάριος Τρεζβίνσκυ, Ἐπίσκοπος Γιαράνκ Ρωσίας, ἱερομάρτυς (23/7, +20ος αἰ.)

ΙΟΥΛΙΟΣ 24

Χριστίνα μεγαλομάρτυς στήν Τύρο Λιβάνου (24/7, +300)

[Κοίμησι] Μακρίνα Πατελή, ἡγουμένη Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης στή Ροδόπολι Ἀττικής [κοίμησι] (24/7, +2008)

Μενεφρίδα ὁσία στήν Tredresick Ἀγγλίας (24/7, +5ος αἰ.)

Λεβίνα παρθενομάρτυς στή Seaford Ἀγγλίας (24/7, +5ος αἰ.)

Χριστιάνα ὁσία στή Flanders Βελγίου (24/7, +7ος αἰ.)

Ἀθηναγόρας, ἀπολογητής στήν Ἀθήνα (24/7, +2ος αἰ.)

Ἀναστάσιος μοναχός ὁμολογητής στήν Κωνσταντινούπολι καί στή Γεωργία, μαθητής τοῦ Ἁγ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ καί τοῦ Ἁγ. Ἀναστασίου τοῦ Πρεσβυτέρου καί ἀποκρισιαρίου (21/1, 20/9 καί 24/7 κοίμησι, +662)

Τύχων ὅσιος μοναχός Μονῆς στό Τουραχάν Σιβηρίας Ρωσίας (24/7, +1862)

Ἑρμογένης μάρτυς (24/7, +? αἰ.)

Καπίτων καί Ὑμέναιος, μάρτυρες (24/7, +? αἰ.)

Σαλομπτίνος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων (24/7, +? αἰ.)

Θεόφιλος ὁ Ζακύνθιος, νεομάρτυς στή Χίο, ἀπό Ζακύνθου (24/7, +1635)

Οὐρσίκινος Ἐπίσκοπος Sens Γαλλίας (24/7, +380)

Σιγολένα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν Troclar Γαλλίας (24/7, +769)

Ἀθανάσιος νεομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Κίου Νικαίας Μ. Ἀσίας (24/7, +1670)

Πολύκαρπος Πρεσβύτερος ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (24/7, +1182)

Ντέκλαν Ἐπίσκοπος Ardmore Ἰρλανδίας, ἱεραπόστολος (24/7, +5ος αἰ.)

Ἱλαρίων ὅσιος σέ Μονή στήν Τβάλη (24/7, +? αἰ.)

Βόρις/Ρωμανός καί Γκλιέμπ/Γλιέβος/Δαυΐδ, πρίγκιπες Πρωτομάρτυρες Ρωσίας (24/7 καί 5/9, +1010) [ἀνακομιδή λειψάνων 2/5]

Ἀλιπράνδος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Pavia Ἰταλίας (24/7, +8ος αἰ.)

Γερμόκος ὅσιος στήν Κορνουάλλη Ἀγγλίας (24/7, +6ος αἰ.)

Βουλφχάδος καί Ρουφινός, αὐτάδελφοι πρίγκιπες στή Stone Ἀγγλίας (24/7, +7ος αἰ.)

Γάον ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Oye Γαλλίας (24/7, +690)

Δικτίνος Ἐπίσκοπος Astorga Ἱσπανίας (24/7, +420)

Βίκτωρ, Στερκάτιος καί Ἀντινογένης, αὐτάδελφοι μάρτυρες στή Merida Ἰσπανίας (24/7, +304)

Συμεών ὁ νεοφανής ὁ Θεσσαλονικεύς (24/7, +11ος αἰ.)

Παχώμιος ὅσιος ἡγούμενος τῆς Λίμνης (24/7, +1479)

Βερνοῦλφος Ἐπίσκ. Utrecht Ὁλλανδίας (24/7, +1054)

ΙΟΥΛΙΟΣ 25

Ἄννα ἡ Θεοπρομήτωρ, μητέρα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (25/7 κοίμησι, +1ος αἰ.) [9/9 σύναξι καί 9/12 σύλληψι]

[Κοίμησι] Σέργιος Chévitch ὁ Στάρετς, Πρεσβύτερος, Πνευματικός Πατέρας καί ἡγούμενος Μονῆς στό Παρίσι, γεννήθηκε στή Χάγη Ὁλλανδίας ἀπό Ρώσους γονεῖς καί ἔζησε σέ Ὁλλανδία, Ρωσία, Γεωργία, Φιλλανδία, Ἑλβετία, Γερμανία, Ἀγγλία καί Γαλλία (ἐφημέριος τοῦ Ἰ. Ναοῦ Ἁγ. Τριάδος στήν Vanves Γαλλίας καί ἡγούμενος Μονῆς τοῦ Ἁγ. Πνεύματος στή Mesnil-Saint-Denis κοντά στήν Trappes τῆς Yvelines στήν Περιφέρεια τοῦ Παρισιοῦ)  (25/7, +1987)

Θεοφάνης Μπίκας, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στά Δυτικά Φραγκίστα Ευρυτανίας (25/7, +1947) [Άθεοι συνέλαβαν τον ιερέα την ώρα που έψαλλε τον εσπερινό στην εκκλησία. Τον μετέφεραν στη θέσι «Κληματσίδα» έξω από το χωριό. Χόρτασαν τη μανία τους βασανίζοντάς τον φοβερά και τέλος τον σκότωσαν φυτεύοντάς του μια σφαίρα στο κεφάλι]

Νισσένος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Montgarth Ἰρλανδίας (25/7, +5ος αἰ.)

Γλοδεσίνδη ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στή Metz Γαλλίας (25/7, +608)

Σέλυφος ὅσιος ἐρημίτης στή Levan Ἀγγλίας (25/7, +6ος αἰ.)

Ἐβροῦλφος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή St. Fuscien-oux-Bois Γαλλίας (25/7, +600)

Ἁγ. Πατέρες τῆς Ε΄ Οἰκ. Συνόδου (25/7, 553 μ.Χ.)

Μαγνέρικος Ἐπίσκοπος Tours Γαλλίας, ἀπό Γερμανία (25/7, +596)

Θεοδέμιρος ὁσιομάρτυς στήν Cordoba Ἱσπανίας (25/7, +851)

Ὀλυμπιάς ἡ διακόνισσα, ὁσία στήν Κωνσταντινούπολι (25/7, +408)

Εὐπράξια ὁσία στήν Ταβέννη Αἰγύπτου (25/7, +413)

Μακάριος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς Ζιελτοβόντ καί Οὔντσα Ρωσίας (25/7, +1444)

Γρηγόριος Καλλίδης Ἐπίσκοπος Ἡρακλείας καί Ραιδεστοῦ (25/7, +? αἰ.)

Ἠλίας Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ἀπ’ τούς Πατέρες τῆς Ε΄ Οἰκ. Συνόδου (25/7, +553)

Χριστόφορος τοῦ Σολβτσεγκόντσκ τῆς Vologda Ρωσίας (25/7, +1572)

48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ποθεινός/Φωτεινός 1ος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας, ἱερομάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἀλέξανδρος ὁ νεοβαπτιστής/νεοφώτιστος, ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας, ἀπό Ἑλλάδα (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177) {*ΧΑΙΡΕ: No. 184}

Ἄτταλος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βιβλίς ἁγία μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ματοῦρος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ποντικός 15χρονος παιδομάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Σάκτος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἐπάγαθος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἐπιπόδιος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βλανδίνη ἡ δούλη καί ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βίττιος/Ἐπάγαθος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἀλκιβιάδης μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

ΙΟΥΛΙΟΣ 26

Παρασκευή ἡ Ρωμαία, μεγαλομάρτυς κοντά στή Θεσσαλονίκη καί Ἰσαπόστολος Ἰταλίας, Ἑλλάδος κλπ. (26/7, +138)

Ἰάκωβος, Ἀλασκινός Πρεσβύτερος καί Ἰσαπόστολος Ἀλάσκας, ἀπό νῆσο Οὐναλάσκα Ἀλάσκας τῶν ΗΠΑ, κοιμήθηκε στή νήσο Σίτκα τῆς Ἀλάσκας (26/7 καί 16/10, +1865)

Μωϋσῆς ὁ Οὖγγρος, αἰχμάλωτος ὁμολογητής γιά 6 χρόνια στήν Πολωνία γιά τή διαφύλαξι τῆς ἁγνότητός του καί ὅσιος ἐρημίτης στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας, ἀπό Οὐγγαρία (26/7, +1043) {*ΧΑΙΡΕ No.: 118, 125, 126} [κατά σαρκικῶν – Ἦταν στρατιώτης στή συνοδία τῶν Πρωτομαρτύρων Ἁγ. Μπόρις καί Γκλέμπ στή Ρωσία καί ὁ μόνος πού ἐπέζησε ἀπ’ τό μαρτυρικό τους θάνατο. Πῆγε στό Κίεβο καί ἐκεῖ τόν συνέλαβαν οἱ Πολωνοί καί τόν ὁδήγησαν αἰχμάλωτο στήν Πολωνία. Μία χήρα ἀριστοκράτισσα τῆς Πολωνίας τόν ἀγόρασε ὡς δοῦλο γιά 3.000 χρυσά νομίσματα μέ τήν ἐπιθυμία νά ἁμαρτήση μαζί του σαρκικά. Ὁ ὅσιος ἀρνήθηκε ὅλες τίς προτάσεις της καί ἐκείνη θεωρώντας ὡς προσβολή τήν ἀντίστασί του τόν ἔκλεισε στή φυλακή. Ἐκεῖ γιά 6 χρόνια ὑπέστη πολλά μαρτύρια καί στερήσεις γιά νά δεχθῆ νά ἁμαρτήση μαζί της ἀκρωτηριάζοντάς του καί τά γεννητικά ὄργανα. Στόν ὅσιο Ἰωάννη τόν Καρτερικό τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (18/7, +1160) τοῦ ἐμφανίσθηκε ὁ Χριστός καί τοὔπε νά ἐπικαλῆτε γιά τούς σαρκικούς πειρασμούς τόν ὅσιο Μωϋσῆ τόν Οὔγγρο]

Θεοκτίστη ἡ Λεσβία, ὁσία ἐρημίτρια στή Νῆσο Πάρο, ἀπό Μεθύμνης Λέσβου (9/11 καί τελευταία Κυριακή Ἰουλίου, +889) [ἀνακομιδή λειψάνων 1η Κυριακή μετά τῆς 23/6]

Γερόντιος ὁ Ἁγιαννανίτης, ὅσιος ἱδρυτής τῆς Σκήτης τῆς Ἁγ. Ἄννης τοῦ Ἄθωνα-Ἁγ. Ὄρους (26/7, +10-11ος αἰ.)

Ἑρμόλαος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας26/7, +305)

Ἑρμίππος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας26/7, +305)

Ἑρμοκράτης Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας26/7, +305)

Ἱερουσαλήμ ἁγία μάρτυς στό Βυζάντιο (26/7, +1ος αἰ.)

Ὡραιοζήλη μάρτυς στό Βυζάντιο, μαθήτρια Ἀπ. Ἀνδρέου (26/7, +1ος αἰ.)

Ἰγνάτιος ὁ Στειρωνίτης, ὅσιος (26/7, +? αἰ.)

Θεοφάνης ὅσιος Στάρετς στή Μονή τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας, μαθητής Ὁσίου Παϊσίου Βελιτσκόσφκυ (26/7, +1819)

Κλήμης ὅσιος μαθητής Ὁσίου Θεοφάνη τοῦ Στάρετς τῆς Μονῆς τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (26/7, +19ος αἰ.)

Συμέων ὁ στυλίτης, Πρεσβύτερος ὅσιος τοῦ ἐπέκεινα τοῦ Ἀνάπλου (26/7, +6ος αἰ.)

Συμεών ὅσιος στήν Padolirone Ἰταλίας (26/7, +1016)

Βαλένς Ἐπίσκοπος Verona Ἰταλίας (26/7, +531)

[Κοίμησι] Τιμόθεος Ἐπίσκοπος Κρήτης [κοίμησι] (26/7, +2006)

Πέρις ὅσιος μοναχός τοῦ Ἁγ. Πάταρν, ἀδελφός τοῦ Ἁγ. Γκουΐνιν (26/7, +7ος αἰ.)

Ἑρμόλαος ὁ ἀνάργυρος ἱατρός (26/7, +? αἰ.)

Σάββας Γ΄ Ἐπίσκοπος Σερβίας, πρώην ἡγούμενος Χιλανδαρίου Ἁγ. Ὄρους (26/7, +1316) [σύναξι 30/8]

Θεοδόσιος Μινβόντι τοῦ Καυκάσου στή Σταυρούπολι (26/7, +1948)

ΙΟΥΛΙΟΣ 27

Παντελεήμων ὁ ἀνάργυρος ἰατρός, ὁ ἰαματικός, μεγαλομάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (27/7, +305)

Μάρτυς ὁ πρώην τυφλός, μάρτυς στή Νικομήδεια, ὁ θεραπευθεῖς ὑπό τοῦ Ἁγ. Παντελεήμονος (27/7, +305)

153 μάρτυρες στή Θράκη, συμμάρτυρες Ἁγ. Παντελεήμονος (27/7, +305)

Ἅγ. Ἑπτάριθμοι Ἰσαπόστολοι τῶν Σλάβων: Κύριλλος, Μεθόδιος καί οἱ μαθητές τους Ἀγγελάριος, Γοράζδος, Κλήμης, Ναούμ καί Σάββας, Ἰσαπόστολοι τῶν Σλάβων (Σύναξι 17/7 καί 27/7):

-Ρωσία, Οὐκρανία, ΛευκοΡωσία (Ἀνατ. Σλαύοι)

-Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία (Δυτ. Σλαύοι)

-Σερβία, Κροατία, Βοσνία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Σκόπια, Βουλγαρία (Νότιοι Σλαύοι)

Μεθόδιος Ἐπίσκοπος Μοραβίας Τσεχίας καί Παννονίας Οὐγγαρίας, ἀπό τούς 7 Ἰσαποστόλους τῶν Σλάβων, ἀπό Θεσσαλονίκης, Ἰσαπόστολος τῶν Σλάβων: Τσεχίας, Βουλγαρίας, Οὐκρανίας καί Ρωσίας, (6/4, +885) [11/5 καί σύναξι 27/7]

Κύριλλος ὁ φιλόσοφος, μοναχός Ἰσαπόστολος Τσεχίας, Βουλγαρίας, Οὐκρανίας καί Σλάβων, ἀπό τούς 7 Ἰσαποστόλους τῶν Σλάβων, ἀπό Θεσσαλονίκη (14/2, +869) [11/5 καί σύναξι 27/7]

Ναούμ τῆς Ὀχρίδος (Ohrid) Σκοπίων, ἀπό τούς 7 Ἰσαποστόλους τῶν Σλάβων, μαθ. Ἁγ. Κυρίλλου καί Μεθοδίου, Ἰσαπόστολος τῶν Νοτιοσλάβων: Σερβίας, Κροατίας, Βοσνίας, Μαυροβουνίου, Σλοβενίας, Σκοπίων καί Βουλγαρίας (20/6 καί 23/12, +910)

Κλήμης Ἐπίσκοπος Ὀχρίδος (Ohrid) Σκοπίων, ὁ Βουλγαροκήρυξ, ἀπ’ τούς 7 Ἰσαπόστολους τῶν Σλάβων, μαθητής Ἁγ. Κυρίλλου καί Μεθοδίου, Ἰσαπόστολος Σλάβων: Σκοπίων καί Βουλγαρίας (22/11 καί 25/11, +916) [σύναξι 27/7]

Ἀγγελάριος Ἐπίσκοπος, ἀπ’ τούς 7 Ἰσαποστόλους τῶν Σλάβων, μαθητής Ἁγ. Κυρίλλου καί Μεθοδίου, Ἰσαπόστολος τῶν Σλάβων: Βοημίας Τσεχίας καί Βουλγαρίας (16/7, +916) [σύναξι 27/7]

Γοράζδος Α΄ Ἐπίσκοπος Μοραβίας Τσεχίας, ἀπό τούς 7 Ἰσαποστόλους τῶν Σλάβων, μαθ. Ἁγ. Κυρίλλου καί Μεθοδίου, Ἰσαπόστολος τῶν Σλάβων: Τσεχίας καί Βουλγαρίας (27/7, +9ος αἰ.) [σύναξι 27/7]

Σάββας, ἀπό τούς 7 Ἰσαποστόλους τῶν Σλάβων, μαθ. Ἁγ. Κυρίλλου καί Μεθοδίου, Ἰσαπόστολος Σλάβων: Βουλγαρίας (16/9, +10ος αἰ.) [σύναξι 27/7]

Ἐθέριος Ἐπίσκοπος Auxerre Γαλλίας (27/7, +573)

Σάββας ὁ Παρηγορητής, ὅσιος Στάρετς Μονῆς Σπηλαίων τοῦ Pskov Ρωσίας (27/7, +1980)

Φρεδεγοῦνδος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Kerkelodor Βελγίου (27/7, +740)

Ἀνθούσα ἡ ὁμολογήτρια, ὁσία στή Μονῆ Μαντινείας Μ. Ἀσίας καί 90 μοναχές (27/7, +8ος αἰ.)

Πουλχερία ὁσία μοναχή στή Μονή Γεννήσεως Χριστοῦ στή Vyatka Ρωσίας (27/7, +1890)

Σισίνιος ὅσιος ὁ θαυματουργός (27/7, +8ος αἰ.)

Ἰωάννης ὅσιος ἐρημίτης στήν Chinon Γαλλίας (27/7, +6ος αἰ.)

Ἐκκλήσιος Ἐπίσκοπος Ravenna Ἰταλίας (27/7, +532)

Νικόλαος Κότσανωφ ὁ εἰρηνοποιός, ὅσιος διά Χριστόν σαλός στό Novgorod Ρωσίας (27/7, +1329)

Γεώργιος ὁ Βηθλεεμίτης, Διάκονος ἱερομάρτυς στήν Cordoba Ἱσπανίας, ἀπό Βηθλεέμ Παλαιστίνης (27/7, +852)

Αὐρήλιος καί Ναταλία, σύζυγοι μάρτυρες στήν Cordoba Ἱσπανίας (27/7, +852)

Φήλιξ καί Λιλιόσα, σύζυγοι μάρτυρες στήν Cordoba Ἱσπανίας (27/7, +852)

Μανουήλ ὅσιος (27/7, +? αἰ.)

Χριστόδουλος νεομάρτυς στή Θεσσαλονίκη, ἀπό Κασσάνδρας (27/7, +1777)

Μαῦρος 1ος Ἐπίσκοπος Bisceglia Ἱταλίας, ἀπό Βηθλεέμ Παλαιστίνης, μαθ. Ἀπ. Πέτρου (27/7, +117)

Παντελεήμων καί Σέργιος μάρτυρες στήν Bisceglia Ἱταλίας (27/7, +117)

Ἰωάσαφ Ἐπίσκοπος Μόσχας (27/7, +1555)

ΙΟΥΛΙΟΣ 28

Παρμενᾶς ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, 1ος Ἐπίσκοπος Avignon Γαλλίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ.  (28/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Πρόχορος ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, στήν Πάτμο κατά τή διάρκεια τῆς ἐξορίας τοῦ Ἀπ. Ἰωάννη ὁ Ἀπ. Πρόχορος ἔγραψε καθ’ ὑπαγόρευσι ἀπ’ τόν Ἀπ. Ἰωάννη τήν Ἀποκάλυψι τῆς Κ. Διαθήκης, Ἐπίσκοπος Νικομηδείας Μ. Ἀσίας, ἱερομάρτυς (28/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Νικάνωρ ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, 2ος μάρτυς τῆς Ἐκκλησίας [τελειώθηκε διά τοῦ μαρτυρίου τήν ἴδια μέρα κατά τήν ὁποία λιθοβολήθηκε καί ὁ Πρωτομάρτυς Στέφανος] (28/7 καί 28/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Τίμων, ἀπό τῶν 7 Διακόνων τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολων ἀπ’ τούς 70΄, μαρτύρησε στά Βόστρα Ἀραβίας (28/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Λιούτιος ὅσιος ἐρημίτης στή La Cava Ἰταλίας (28/7, +1038)

Ἀρδουΐνος ὅσιος προσκηνητής στήν Trepino Ἰταλίας, ἀπό Ἀγγλία (28/7, +7ος αἰ.)

Ἰννοκέντιος Α΄ Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἀπό Ἀλβανίας (28/7, +417)

Λουκίδος ὅσιος στήν Aquara Ἰταλίας (28/7, +958)

Εὐστάθιος ὁ στρατιώτης, μάρτυς στήν Ἄγκυρα Μ. Ἀσίας (28/7, +316)

Εἰρήνη ἡ Χρυσοβαλάντου, ὁσία στή Μονή τοῦ Χρυσοβαλάντου στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Καππαδοκία (28/7, +9ος αἰ.)

Παῦλος ὁ Ξηροποταμηνός, ὅσιος ἱδρυτής τῶν Μονῶν Ξηροποτάμου καί Ἁγ. Παύλου (Ἁγ. Γεωργίου) Ἁγ. Ὄρους-Ἄθωνα (28/7, +10ος αἰ.)

Σπυρίδων Ξαρχάς, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Ξυνάδα Ἑλλάδος, ἀπό Παλαμά Δομοκοῦ Ἑλλάδος (28/7, +1944) [Για να εκδικηθούν το σαμποτάζ που έγινε εις τον σταθμόν Ξυνάδος, οι Ναζί μαζί με άλλους Έλληνες συνέλαβον τον Ιερέα Σπ. Ξαρχά. Και ενώ απελευθέρωσαν τους υπόλοιπους, εξετέλεσαν μόνο τον Ιερέα, εις ηλικίαν 31 ετών, την 28η Ιουλίου 1944]

Δαυΐδ νεομάρτυς στό Χαλέπι Συρίας (28/7, +1672)

Ναζάριος καί Κέλσος, μάρτυρες στή Milan Ἰταλίας (28/7, +68)

Δαρεία ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στό Σεζένοβο Ρωσίας (28/7, +1858)

Αὐστέλλιος ὅσιος στήν Κορνουάλλη Ἀγγλίας (28/7, +6ος αἰ.)

Καμελλιανός Ἐπίσκοπος Troyes Γαλλίας (28/7, +525)

Περεγρίνος Πρεσβύτερος ὅσιος ἐρημίτης στή Νῆσο ποταμοῦ Saône Γαλλίας (28/7, +2ος αἰ.)

Βίκτωρ Α΄ Ἐπίσκοπος Ρώμης (28/7, +198)

Σαμψών Ἐπίσκοπος Dol Γαλλίας, Ἰσαπόστολος Βρετάνης Γαλλίας, ἀπό Οὐαλλία (27/5 κοίμησι καί 28/7, +565)

Γερβάσιος ὁ Ρωμαῖος, Κέλσιος, Ναζάριος καί Προτάσιος, μαθητές Ἀπ. Πέτρου, Πρωτομάρτυρες Milan Ἰταλίας (19/6, 28/7 μαρτύριο καί 14/10 ἑορτή, +68) [14/10 ἀνακομιδή λειψάνων]

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τοῦ Ταμπώφ Ρωσίας (28/7)

Ἀκάκιος ὁ νέος, μάρτυς στήν Ἀπαμεία Συρίας (28/7, +321)

Δροσίς ἁγία μάρτυς (28/7, +? αἰ.)

Ἰουλιανός μάρτυς στή Δαλματία Κροατίας (28/7, +2ος αἰ.)

Αὐξέντιος μάρτυς στή Λαοδικεία Φρυγίας Μ. Ἀσίας (28/7, +? αἰ.)

Οὖρσος καί Λεοβάτιος, αὐτάδελφοι ὅσιοι ἡγούμενοι Μονῆς στή Γαλλία (28/7, +500)

Μωϋσῆς ὁ θαυματουργός, τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (28/7, +14ος αἰ.)

Πιτιρίμ Ἐπίσκοπος Tambov Ρωσίας (27/2 καί 28/7, +1698)

ΙΟΥΛΙΟΣ 29

Ὄλαφ/Τόλα, βασιλιάς Νορβηγίας, μάρτυς στό Stiklestad Νορβηγίας (29/7, +1030) [προστάτης Νορβηγίας]

Θεοδότη καί τά τέκνα της Εὔοδος καί 2 ἀνώνυμα τέκνα, μάρτυρες στή Βυθινία Μ. Ἀσίας, ἀπό Δαλματία Κροατίας, ἀπό τῆς συνοδίας τῆς Ἁγ. Ἀναστασίας τῆς φαρμακολύτριας (29/7 καί 22/12, +304)

Καλλίνικος μάρτυς στήν Γάγγρα Παφλαγονίας Μ. Ἀσίας (29/7, +3ος-4ος αἰ.)

Κίλλιαν ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Νῆσο Inishcaltra Ἰρλανδίας (29/7, +7ος αἰ.)

Βασιλίσκος γέροντας, μάρτυς στή Δαρείου (29/7, +? αἰ.)

Μάμας μάρτυς τῆς Δαρείου (29/7, +? αἰ.)

Βενιαμίν καί Βέριος, μάρτυρες πλησίον τῶν παλατίων τοῦ Ἑβδόμου στήν Κωνσταντινούπολι (29/7, +? αἰ.)

Μάρτυρες πατέρας, μητέρα καί τά 2 τέκνα τους (29/7, +? αἰ.)

Ἰωάννης ὁ στρατιώτης, μάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι (29/7, +362)

Ἀνατόλιος Β΄ Ποτάπωφ, ὁ νέος, Στάρετς τῆς Ὄπτινα, ὅσιος στή Μονή τῆς Ὄπτινα Ρωσίας (29/7 & 30/7 κοίμησι, +1922)

Πρόσπερος Ἐπίσκοπος Orleans Γαλλίας (29/7, +453)

Λοῦπος Ἐπίσκοπος Troyes Γαλλίας, ὁμολογητής (29/7, +478)

Σιμπλίκιος, Φαυστίνος καί ἡ ἀδελφή τους Βεατρίκη, μάρτυρες στή Ρώμη (29/7, +303)

Φαυστίνος Ἐπίσκοπος Martano Ἰταλίας (29/7, +4ος αἰ.)

Θεοδόσιος Β΄ ὁ Μικρός, ὁ Νέος, αὐτοκράτορας Βυζαντίου (29/7, +450)

Κωνσταντίνος Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (29/7, +677)

Βησσαρίων Ἐπίσκοπος Σμολιάν Βουλγαρίας, ἱερομάρτυς (29/7, +1670)

Σεραφείμα/Σεραπία ἁγία μάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Συρία (29/7, +119)

Σίλιν ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Luxulyan Κορνουάλλης Ἀγγλίας (29/7, +6ος αἰ.)

Μάμας καί Βασίλειος, μάρτυρες (29/7, +? αἰ.)

Μιχαήλ μάρτυς (29/7, +9ος αἰ.)

Ρωμανός τοῦ Κιρζάτς Ρωσίας, μαθητής Ἁγ. Σεργίου τοῦ Ραντονέζ (29/7, +1392)

Κωνσταντίνος καί Κοσμᾶς τοῦ Κοσίνσκ τοῦ Pskov Ρωσίας (29/7, +13ος αἰ.)

Μπογκολέπ τοῦ Τσέρνυ-Γιάρ στό Astrakhan Ρωσίας (29/7, +1632)

Εὐστάθιος μάρτυς στήν Μτσχέτη Γεωργίας (29/7, +589)

ΙΟΥΛΙΟΣ 30

Σίλας ὁ Ἀπόστολος, Ἐπίσκοπος Κορίνθου, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. Εὐρώπης (30/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Κρήσκης ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Νέας Καρχηδόνος Ἱσπανίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (30/7, +100) [σύναξι 4/1]

Ἐπαινετός ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Καρθαγένης Ἱσπανίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (8/4 καί 30/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀνδρόνικος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Παννονίας (σημ. Δυτ. Οὐγγαρία, Ἀνατ. Αὐστρία, Σλοβενία καί Β. Γιουγκοσλαβία) καί ἡ Ἰσαπόστολος σύζυγός του Ἰουνία, Ἀπόστολοι Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Εὐρώπης κλπ. (17/5 καί 30/7 +1ος αἰ.) [23/2 εὑρ. λειψ. καί σύναξι 4/1] {Ὀ Ἀπ. Ἀνδρόνικος διέτρεξε ὡς ὑπόπτερος ἀετός ὅλη τήν οἰκομένη ἀκολουθούμενος πιστά ἀπ’ τήν ὑπερθαύμαστη Ἰουνία, κυρύσσοντας παντοῦ τό Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί ἐπιστρέφοντας πολλούς σέ θεογνωσία κοιμήθηκαν μέ εἰρήνη}

Οὖρσος Ἐπίσκοπος Auxerre Γαλλίας (30/7, +508)

Ἰουλίττη ἁγία μάρτυς στήν Καισάρεια Καππαδοκίας (30/7, +303)

Ὄλαβ βασιλιάς Σουηδίας, μάρτυς στή Stockholm Σουηδίας (30/7, +1030)

Ἀνατόλιος Β΄ Ποτάπωφ, ὁ νέος, Στάρετς τῆς Ὄπτινα, ὅσιος στή Μονή τῆς Ὄπτινα Ρωσίας (29/7 & 30/7 κοίμησι, +1922)

Βαλεντίνος Ἐπίσκοπος Terni Ἰταλίας ἱερομάρτυς καί οἱ παιδομάρτυρες Πρόκολος, Ἔφηβος καί Ἀπολλώνιος, μάρτυρες στό Terni Ἰταλίας (14/2 καί 30/7, +273) OK

Πέτρος ὁ Χρυσόλογος, Ἐπίσκοπος Ravenna Ἰταλίας (30/7, +450)

Τατβίν Ἐπίσκοπος Canterbury Ἀγγλίας (30/7, +734)

Ἀβούνδιος μάρτυς, νέος στήν ἡλικία (30/7, +273)

Ἐρμενγίλθη ὁσία στή Minster in Thanet Ἀγγλίας (30/7, +680)

Ρουφίνος μάρτυς στήν Assisi Ἰταλίας (30/7, +? αἰ.)

Μαξίμα, Δονατίλλα καί Σεκούνδα, παρθενομάρτυρες στή Ρώμη, ἀπό Περσίας (30/7, +304)

Ἀβδον καί Σέννεν, μάρτυρες στή Ρώμη, ἀπό Περσίας (30/7, +Γ΄-Δ΄)

Παῦλος ὁ Ἐπίσκοπος καί Ἰωάννης ὁ Πρεσβύτερος, ὅσιοι στην Μ. Ἀσία, Συρία, Λίβανο και Μεσσοποταμία (30/7, +5ος αἰ.) [Πηγή: Οἱ Ὅσιοι Παῦλος ὁ Ἐπίσκοπος καί Ἰωάννης ὁ Πρεσβύτερος, Ἁγνωστα Συναξάρια 3, ἐκδ. Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, Θεσ/νίκη 2016]

Πολυχρόνιος Ἐπίσκοπος Cairo (παλαιά Βαβυλῶνα) Αἰγύπτου (30/7, +251)

Παρμένιος, Ἐλιμινᾶς/Ἐλιμᾶς καί Χρυσοτέλης οἱ Πρεσβύτεροι, Λουκᾶς καί Μώκιος οἱ Διάκονοι καί Ἀβδόρ, Σέννεν, Μάξιμος καί Ὀλύμπιος, μάρτυρες (30/7, +251)

Κρητικός ἀνώνυμος νεομάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, ἀπό Κρήτη (30/7 καί 31/7, +1811)

Στέφανος Βλαντισλάβος τῆς Σερβίας (30/7, +? αἰ.)

ΙΟΥΛΙΟΣ 31

Φίλιππος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος στή Λυδία καί Μυσία τῆς Μ. Ἀσίας μαζί μέ ἀδελφή του Ἁγ. Μαριάμνη καί Ἀπ. Ναθαναήλ, ἱερομάρτυς στήν Ἱεράπολι Φρυγίας Μ. Ἀσίας, ἀπό Βηθσαϊδα Γαλλιλαίας, συμπατριώτης Ἀπ. Πέτρου καί Ἀνδρέου (14/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 30/6, ἀνακομιδή λειψάνων 31/7]

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τοῦ Glastonbury Ἀγγλίας (17/3)

Ἰωσήφ ὁ ἀπό Ἀριμαθαίας, ὁ κηδευτής τοῦ Χριστοῦ, ἱεραπόστολος Ρώμης, Γαλλίας καί Μ. Βρεταννίας, ἱδρυτής τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν πόλεων Limoges καί Vannes Γαλλίας καί ἱδρυτής τῆς πρώτης Ἐκκλησίας στίς Βρεταννικές Νήσους στό Glastonbury Ἀγγλίας ὅπου ἔζησε ἀπ´τό 62-82 ἤ 88 μ.Χ. καί κοιμήθηκε καί τάφηκε ἐκεῖ [Ἡ Παράδοσι ἀναφέρει ὅτι ἡ ὁδοιπορική ράβδος του ἦταν ἡ ἴδια πού κρατοῦσε ὁ Χριστός στίς περιοδεῖες του τήν ὁποία φύτεψε στό Glastonbury στό λόφο Wearyall καί ἄνθισε συμβολίζοντας ὅτι τελείωσε ὁ προορισμός τῆς Ἱεραποστολῆς του] (31/7, +82) [σύναξι 17/3]

Εὐδόκιμος ὁ δίκαιος, στρατοπεδάρχης καί ὑμνογράφος στήν Καππαδοκία [κατά σαρκικῶν – δέν ἐπέτρεψε ποτέ νά σταθῆ τό βλέμμα του πάνω σέ γυναῖκα καί ἀπέκτησε ἔτσι τήν ἀναγκαία καθαρότητα ὥστε νά παρουσιάζεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἦταν πολύ ἐλεήμων καί βοηθοῦσε τούς πτωχούς. Κοιμήθηκε ξαφνικά 33 ἐτῶν] (31/7, +9ος αἰ.)

Γερμανός Ἐπίσκοπος Auxerre Γαλλίας, Ἱσαπόστολος καί ἀπολογητής κατά τῆς αἱρέσεως τοῦ Πελαγιανισμοῦ στή Μ. Βρεταννία, ἀναπαυθηκε στή Ravenna Ἰταλίας (31/7, 1/8 καί 10/10, +448)

Νεομάρτυς ἀνώνυμος στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, ἀπό Κρήτη (31/7, +1811)

Νέοτ ὅσιος ἐρημίτης στήν Κορνουάλλη Ἀγγλίας (31/7, +880)

Βασίλειος Ἐπίσκοπος Κινέσμας Ρωσίας, ἱερομάρτυς (31/7 καί 5/10, +1945)

Καλημέριος Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας, ἀπό Ἑλλάδα (31/7, +190)

Διονύσιος ὁ Βατοπαιδινός, ὁσιομάρτυς στήν Κρήτη (31/7, +1822, Κ. Δευτέρα)

12 Ρωμαῖοι μάρτυρες (31/7, +? αἰ.)

Φάβιος ὁ στρατιῶτης, μάρτυς στήν Καισάρεια Ἀλγερίας (παλαιά Μαυριτανία) (31/7, +300)

Φίρμος Ἐπίσκοπος Ταγάστης Τυνησίας, ἱερομάρτυς (31/7, +? αἰ.) %

Κρητικός ἀνώνυμος νεομάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, ἀπό Κρήτη (30/7 καί 31/7, +1811) %

Δημόκριτος καί οἱ σύν αὐτῷ μάρτυρες (31/7, +? αἰ.)

Ἰωάννης ἔξαρχος Βουλγαρίας (31/7, +? αἰ.)

Μαξίμα, Δονατίλλη καί Σεκούνδα, μάρτυρες στήν Ἀφρική (31/7, +304)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s