ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1-31

Συναξαριστής – Αγιολόγιο

Κελτών Αγίων & Πάντων των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας

http://gkiouzelis.blogspot.com

http://orthodoxos-synaxaristis.blogspot.com

Συντάκτης: Άβελ-Αναστάσιος Γκιουζέλης

* * *

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1

Σολομονή ἡ μητέρα τῶν 7 Μακκαβαίων, μάρτυς (1/8, +166 π.Χ)

7 Μακκαβαῖοι παιδομαρτύρες: Ἀβείμ, Ἀντώνιος, Ἀχείμ, Γουρίας, Ἐλεάζαρ, Εὐσεβωνᾶς, Μάρκελλος (1/8, +166 π.Χ)

Ἐλεάζαρ ὁ διδάσκαλος τῶν 7 Μακκαβαίων, μάρτυς (1/8, +166 π.Χ)

Νικόλαος Κασάτκιν, 1ος Ἐπίσκοπος καί Ἰσαπόστολος Ἰαπωνίας, ἀπό Smolensk Ρωσίας, κοιμήθηκε στό Τόκυο Ἰαπωνίας (3/2 καί 16/2, +1912) [ἀνακομιδή λειψάνων 1/8 καί 26/10]

Μωϋσῆς/Μούσα Μαχραμπί, νεομάρτυς στήν περιφέρεια Τζαινάτ Ἀρτούζ τῆς Δαμασκοῦ Συρίας (1/8, +2012) <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Συνοπτικό Ἐπίκαιρο Μαρτυρολόγιο τῶν Χριστιανῶν τῆς Συριακῆς Γης, Βρυξέλλες 2011-2014>

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Σάμου (1η Κυριακή Αὐγούστου)

Ἑρμογένης Ἐπίσκοπος Σάμου, ἀπό Κύπρο (5/10, +4ος αἰ.) [Σύναξι 1η Κυριακή Αὐγούστου]

Ἐλέσσα ὁσιομάρτυς στά Κύθηρα (1/8, +375)

Θεόδωρος μάρτυς στήν Σάμο (Σύναξι 1η Κυριακή Αὐγούστου, +360)

Λέων μάρτυς στήν Σάμο (Σύναξι 1η Κυριακή Αὐγούστου, +360)

Γρηγόριος μάρτυς στήν Σάμο (Σύναξι 1η Κυριακή Αὐγούστου, +360)

Λέων Ἐπίσκοπος Σάμου (Σύναξι 1η Κυριακή Αὐγούστου, +790)

Παῦλος ὁ Λατρινός στήν Σάμο (Σύναξι 1η Κυριακή Αὐγούστου, +896)

Γεώργιος νεομάρτυς στήν Σάμο (Σύναξι 1η Κυριακή Αὐγούστου, +1801)

Νικόδημος ὁσιομάρτυς στήν Σάμο, ἀπό Ἑρμουπόλεως Σύρου (27/7 μαρτύριο, 16/9, +1597) [Σύναξι 1η Κυριακή Αὐγούστου]

Σαβινιανός μάρτυς στήν Troyes Γαλλίας, ἀπό Σάμου Ἑλλάδας (29/1, +275) [Σύναξι 1η Κυριακή Αὐγούστου]

Λέος Πρεσβύτερος ὅσιος στήν Viguenza Ἰταλίας (1/8, +4ος αἰ.)

Ἐξουπέριος Ἐπίσκοπος Bayeux Γαλλίας (1/8, +4ος αἰ.)

Ρίοχ ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Innisboffin Ἰρλανδίας (1/8, +480)

Ἀρκάδιος Ἐπίσκοπος Bourges Γαλλίας (1/8, +549)

Σέβερος Πρεσβύτερος ὅσιος στή St. Sever de Rustan Γαλλίας (1/8, +500)

Σεκουνδέλος ὅσιος ἐρημίτης στή St. Friard Γαλλίας (1/8, +6ος)

Κέννεθ ὅσιος ἐρημίτης καί ἡγούμενος Μονῆς στό Llangenydd Οὐαλλίας, Ἰσαπόστολος Οὐαλλίας καί Β. Γαλλίας, υἱός Ἁγ. Γίλδα (5/7 καί 1/8, +587)

Ἀλμέδχα ἁγία μάρτυς στήν Brecon Οὐαλλίας (1/8, +6ος)

Ἀλέξανδρος, Ἄττος, Εὐκλεής, Κατοῦνος, Κίνδεος, Κυριακός, Λεόντιος, Μηναῖς καί Μνησίθεος, μάρτυρες στήν Πέργη Παμφυλίας Μ. Ἀσίας (1/8, +300)

Φρίαρδος καί Σεκουνδέλος ὅσιοι ἐρημ. στή Νῆσο Vindomitte Γαλλίας (1/8, +577)

Κήρυκος, Πολύευκτος καί Ἐλεάζαρ μάρτυς (1/8, +? αἰ.)

Πάπας ὁ νέος, μάρτυς (1/8, +? αἰ.)

Μῆνος, Μιναῖος καί οἱ σύν αὐτοῖς μάρτυρες στό Βιγλέντιο, πλησίον τοῦ χαλκοῦ Τετραπύλου (1/8 καί 29/10, +? αἰ.)

Περεγρίνος ὅσιος ἐρημίτης στή Modena Ἰταλίας, ἀπό Ἰρλανδία (1/8, +643)

Μαρία ὁσία στήν Verona Ἰταλίας (1/8, +8ος αἰ.)

Βασίλειος/Μπαζέλ ἄλ Μποκάα, νεομάρτυς στήν περιφέρεια Τζαινάτ Ἀρτούζ τῆς Δαμασκοῦ Συρίας (1/8, +2012) [μαρτύρησε ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας] <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Συνοπτικό Ἐπίκαιρο Μαρτυρολόγιο τῶν Χριστιανῶν τῆς Συριακῆς Γης, Βρυξέλλες 2011-2014>

Σωτήριος/Φάντι Ρίμα, νεομάρτυς στήν περιφέρεια Τζαινάτ Ἀρτούζ τῆς Δαμασκοῦ Συρίας (1/8, +2012) [μαρτύρησε ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας] <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Συνοπτικό Ἐπίκαιρο Μαρτυρολόγιο τῶν Χριστιανῶν τῆς Συριακῆς Γης, Βρυξέλλες 2011-2014>

Ἐπάρχιος ὅσιος ἐρημίτης στήν Angouleme Γαλλίας (1/8, +581)

Ἐθελγοῦλδος “ὁ Πατέρας τῶν Μοναχῶν” Ἐπίσκοπος Winchester Ἀγγλίας (1/8, +984)

Ἰωνάτος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Elnone Βελγίου (1/8, +690)

Βέρος Ἐπίσκοπος Vienne Γαλλίας (1/8, +314)

Τιμόθεος Ἐπίσκοπος Προικοννήσσου, στά Ν. Παλάτια Ὠρωποῦ (1/8, +6ος αἰ.)

Γερμανός Ἐπίσκοπος Auxerre Γαλλίας, Ἱσαπόστολος καί ἀπολογητής κατά τῆς αἱρέσεως τοῦ Πελαγιανισμοῦ στή Μ. Βρεταννία, ἀναπαυθηκε στή Ravenna Ἰταλίας (31/7, 1/8 καί 10/10, +448)

Νεννόχα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στό Ploemeur Βρετάνης Γαλλίας, ἀπό Οὐαλλία (4/6, +6ος αἰ.) [καί 1η Κυριακή Αὐγούστου]

Βόνος Πρεσβύτερος, Φαῦστος, Μαῦρος καί οἱ σύν αὐτό μάρτυρες στή Ρώμη (1/8, +? αἰ.)

Ἰουστίνος παιδομάρτυρες στή Louvre (κοντά Παρίσι) Γαλλίας (1/8, +290)

Νεμέσιος ὁ στή Lisieux Γαλλίας (1/8, +? αἰ.)

Παύλα ἡ ἐν Καρπασία Κύπρου (1/8, +? αἰ.)

Μηνᾶς καί Μηναΐς, μάρτυρες ἐν Ἀγγλία (1/8, +? αἰ.)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2

Ἐθελδρίδα ὁσιομάρτυς ἐρημίτρια στό Crowland Ἀγγλίας (2/8, +835) {*ΧΑΙΡΕ No.: 104}

Στέφανος ὁ Ἀρχιδιάκονος καί Πρωτοδιάκονος, ὁ πρῶτος ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, Πρωτομάρτυς τῆς Ἐκκλησίας (27/12, +34) [ἀνακομιδή λειψάνων 2/8, εὑρ. λειψ. 15/9, σύναξι 4/1]

Φωτεινή ἡ Σπηλαιότισσα καί θαυματουργός, ὁσία ἐρημίτρια στόν Ἁγ. Ἀνδρόνικο Καρπασίας Κύπρου (2/8 καί 19/12 κοίμησι, +1923)

Φωκᾶς μάρτυς (2/8, +? αἰ.)

Εὐσέβιος Ἐπίσκοπος Vercelli Ἰταλίας, ἱερομάρτυς (2/8, +371)

Βεθάριος/Βοεθάριος Ἐπίσκοπος Chartes Γαλλίας (2/8, +623)

Δάδας, Κουϊντιλιανός καί Μάξιμος, μάρτυρες στή Σιλίστρια (=παλαιό Δοροστόλο) Βουλγαρίας (2/8, +? αἰ.)

Μάξιμος Ἐπίσκοπος Padua Ἰταλίας (2/8, +2ος αἰ.)

Αὐσπίκιος Ἐπίσκοπος Apt Γαλλίας (2/8, +4ος αἰ.)

Σιδγουέλλη/Σατιβόλα μάρτυς στήν Exeter Ἀγγλίας (2/8, +? αἰ.)

Ἰουστινιανός Β΄ ὁ Νέος, ὁ Ρινότμητος, αὐτοκράτορας Βυζαντίου (2/8, +695)

Βασίλειος ὅσιος στή λίμνη Κουμπένσκ τῆς Vologda Ρωσίας (2/8, +1472)

Βασίλειος/Μακάριος ὁ διά Χριστόν σαλός, ὅσιος στή Μόσχα Ρωσίας (2/8, +1552)

Πλεγμοῦνδος Ἐπίσκοπος Canterbury Ἀγγλίας (2/8, +923)

Θεόδωρος νεομάρτυς στά Δαρδανέλλια [τό ἱερό του λείψανο βρίσκεται στό Ἱ. Ν. Ὁσίας Ξένης στή Νίκαια Πειραιῶς] (2/8, +1690)

Ροτίλιος μάρτυς στή Β. Ἀφρικῆ (2/8, +250)

Μᾶρκος τοῦ Μπελαβίνσκ τῆς Vologda Ρωσίας (2/8, +1492)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3

Τρέα ὁσία ἐρημίτρια στό Ardtree Ἱρλανδίας (3/8, +5ος αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 131}

Σαλώμη ἡ Μυροφόρα τοῦ Χριστοῦ, μητέρα τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου, δηλ. τοῦ Ἀπ. Ἰακώβου “τοῦ μεγάλου” τοῦ Ζεβεδαίου καί τοῦ Ἀπ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστή, στήν Ἱερουσαλήμ (3/8, +1ος αἰ.)

Ἰγνάτιος Πρεσβύτερος ὅσιος στό Χαρμπίν Κίνας (3/8, +1958)

Ἀντώνιος ὁ Ρωμαῖος, ὅσιος θαυματουργός στό Novgorod Ρωσίας, ἀπό Ρώμη [πρώην Ρωμαικαθολικός] (17/1 καί 3/8, +1147)

Σενάχ ὅσιος στήν Clonard Ἰρλανδίας (3/8, +6ος)

Δαλμάτος (+438) καί Φαῦστος ὁ υἱός του, ὅσιοι στήν Pavia Ἰταλίας (3/8, +5ος αἰ.)

Γρηγόριος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Nonantula (κοντά Modena) Ἰταλίας (3/8, +935)

Στέφανος Α΄ Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἱερομάρτυς καί οἱ σύν αὐτό μάρτυρες (3/8, +257)

Ἰσαάκ/Ἰσαάκιος, ὅσιος ὁμολογητής, ἱδρ. καί ἡγούμ. Μονῆς Δαλμάτων Κωνσταντινουπόλεως (22/3, 30/5 καί 3/8, +383)

Ἰωάννης ὅσιος ὁμολογητής ἡγούμενος Μονῆς Παταλαραίας (3/8, +? αἰ.)

Κοσμᾶς ὁ εὐνοῦχος, ὅσιος ἐρημίτης στήν Παλαιστίνη (3/8, +6ος αἰ.)

Θεοκλητῶ ὁσία ἡ θαυματουργός (3/8, +829-842)

Ἀσπρόνας Ἐπίσκοπος Naples Ἰταλίας, μαθ. Ἀπ. Πέτρου (3/8, +1ος αἰ.)

Βέννος Ἐπίσκοπος Metz Γερμανίας, ἱδρυτής Μονῆς στό Einsiedeln Ἑλβετίας (3/8, +940)

Εὐφρόνιος Ἐπίσκοπος Autun Γαλλίας (3/8, +475)

Θεοδώρα μοναχή καί ἡ θυγατέρα της Θεοπίστη, ὁσίες στή Θεσσαλονίκη (3/8, +? αἰ.)

Ἰωάννης ὁ νέος Ἐπίσκοπος Ἐφέσου Μ. Ἀσίας καί Ἰωάννης μοναχός (3/8 καί 4/8, +? αἰ.)

Ραντζένης ὁ Πέρσης, μάρτυς ἐν Γεωργία (3/8, +457)

Ράτζα Ἰωσήφ Mkallash (Raja Joseph Mkallash), νεομάρτυρας στή συνοικία Ἄλ Κάσσα τῆς Δαμασκοῦ Συρίας (3/8, +2013) <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά>

Ἰωσήφ/Youssef Ghassan ὁ μηχανικός, ἡ συζυγός του καί οἱ τρεῖς κόρες τους Ἑλένη/Ellen Ghassan δευτεροετής φοιτήτρια Πληροφορικῆς, Wallas Ghassan φοιτήτρια Φαρμακευτικῆς καί Walloris Ghassan μαθήτρια τῆς 1ης Γυμνασίου, νεομάρτυρες στή συνοικία Rukn al Din τῆς Δαμασκοῦ Συρίας (3/8, +2013) <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά>

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 4

Σιγράδα ὁσία μοναχή σέ Μονή στή Soissons Γαλλίας, μητέρα τῶν Ἁγ. μαρτύρων Λεοδεγάριου καί Γουαρίνου (4/8 καί 8/8, +678) – Χαιρετισμοί στήν Ἁγία Σιγράδα: Κλίκ ΕΔΩ

Λούα ὅσιος ἱδρ. Μονῶν στήν Ἰρλανδία, ἀπό Limerick Ἰρλανδίας, (4/8, +609) {*ΧΑΙΡΕ No.: 153}

7 Παῖδες τῆς Ἐφέσου Μ. Ἀσίας: Ἀντωνίνος/Ἀντώνιος, Διονύσιος, Ἑξακουδιανός, Ἰάμβλιχος, Κωνσταντίνος, Μαξιμιλιανός καί Μαρτινιανός (4/8 καί 22/10, +250)

Ἰωάννης ὁ νέος Ἐπίσκοπος Ἐφέσου Μ. Ἀσίας καί Ἰωάννης μοναχός (3/8 καί 4/8, +? αἰ.)

Εὐφρόνιος Ἐπίσκοπος Tours Γαλλίας (4/8, +573)

Σέζνι ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Guic-Sezni Γαλλίας, ἀπό Ἀγγλία (4/8, +529)

Θαθουήλ μάρτυς (4/8, +? αἰ.)

Εὐδοκία ἁγία μάρτυς στήν Περσία [ἀνακομιδή λειψάνων 4/8]

Περεγρίνος, Μακεράτος καί Βιβέντιος, μάρτυρες στή Γαλλία, ἀπό Ἱσπανία (4/8, +6ος)

Ἐλευθέριος μάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι (4/8, +4ος αἰ.)

Ἀγάβιος Ἐπίσκοπος Verona Ἰταλίας (4/8, +250)

Ἐπιφάνιος καί Ἰσίδωρος, μάρτυρες στήν Besançon Γαλλίας (4/8, +? αἰ.)

Περπετούα ἁγία μάρτυς στή Ρώμη, μαθ. Ἀπ. Πέτρου (4/8, +80)

Προτάσιος μάρτυς στήν Cologne Γερμανίας (4/8, +? αἰ.)

Τερτουλλίνος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Ρώμη (4/8, +257)

Ἴα/Βιολέτα ἡ ἡλικιωμένη ἁγία μάρτυς καί οἱ μετ’ αὐτῆς 9.000 μάρτυρες στήν Περσία (4/8, 10/9 καί 11/9 ἑορτή, +342)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 5

Προεόρτια τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Παῦλος Ἄντελχάιμ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Pskov Ρωσίας, ἀπό Γερμανία (5/8, +2013) [Το βράδυ της 5ης Αυγούστου δολοφονήθηκε στην πόλη Pskov ο Ἱερέας Πάβελ Άντελχάιμ. Ο ιερέας δέχτηκε πολλά χτυπήματα με μαχαίρι γύρω στις 8 μ.μ. μέσα στο σπίτι του. Εκεί φιλοξενούσε μετά από παράκληση μιας ενορίτισσας έναν νεαρό για τρεις μέρες με σκοπό να τον βοηθήσει πνευματικά. Σύμφωνα με την αστυνομία, όταν συνελήφθη ο φερόμενος ως δολοφόνος ονόματι Τσελίντσεφ (γεννημένος το 1986), φώναζε πως ο διάβολος του ζήτησε να σκοτώσει τον πατέρα Παύλο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πατριαρχείου Μόσχας δήλωσε: «Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο π. Παύλος έπεσε θύμα της εκπλήρωσης της αποστολής του και του ποιμαντικού του καθήκοντος να βοηθάει οποιονδήποτε έχει ανάγκη». Ο π. Παύλος γεννήθηκε την 1 Αυγούστου 1938 και η οικογένειά του ήταν γερμανικής καταγωγής. Ο παππούς του εκτελέστηκε το 1938 από τους κομμουνιστές και ο πατέρας του το 1942. Η μητέρα του ήταν εξόριστη και πήγε να την βρει στην εξορία στο Καζακστάν. Ήταν δόκιμος στην Λαύρα των Σπηλαίων και σπούδασε στην Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου απ’όπου τον έδιωξαν για τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Έγινε ιερέας αφού τελείωσε το Θεολογικό Σεμινάριο της Μόσχας και του έδωσαν το 1964 μια ενορία στο Καγκάν του Ουζμπεκιστάν. Εκεί κατάφερε να χτίσει έναν ναό αλλά το 1969 συνελήφθη και φυλακίστηκε για 3 χρόνια για «συκοφάντηση των σοβιετικών αρχών». Το 1972 που ελευθερώθηκε είχε, έπειτα από ατύχημα, ένα ξύλινο πόδι. Το 1976 του δόθηκε ενορία στο Πσκώβ. Ήταν παντρεμένος και είχε τρία παιδιά. Είχε οργανώσει ένα ορφανοτροφείο για ανάπηρα παιδιά. Το 2003 είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας του όταν, έπειτα από ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, οι ειδικοί βρήκαν πως κάποιος είχε προκαλέσει φθορές στο αυτοκίνητό του]

Ἄφρα παρθενομάρτυς στό Augsburg Γερμανίας (5/8, +304) {*ΧΑΙΡΕ No.: 133}

Ἄβελ Ἐπίσκοπος Reims Γαλλίας, ὅσιος στή Μονῆ τοῦ Lobbes Βελγίου, ἀπό Ἰρλανδία (5/8, +751)

Εὐδοκία Σικόβα μοναχή, ὁσιομάρτυς στή Μονή τοῦ Ντιβέγιεβο τοῦ Sarov Ρωσίας (5/8, +1919)

Δαρεία Τιμόλινα δόκιμη μοναχή, ὁσιομάρτυς στή Μονή τοῦ Ντιβέγιεβο τοῦ Sarov Ρωσίας (5/8, +1919)

Δαρεία Σιουσίνσκαγια δόκιμη μοναχή, ὁσιομάρτυς στή Μονή τοῦ Ντιβέγιεβο τοῦ Sarov Ρωσίας (5/8, +1919)

Μαρία λαϊκή, νεομάρτυς στή Μονή τοῦ Ντιβέγιεβο τοῦ Sarov Ρωσίας (5/8, +1919)

Χρῆστος ὁ ναυτικός, νεομάρτυς στή Νήσο Κῶ, ἀπό Πρεβέζης (5/8, +1668)

Ὀσβάλδος βασιλιάς Northubria Αγγλίας, μάρτυς στό Maserfield Ἀγγλίας [τά Ἁγ. λείψανά του στό Durham Ἀγγλίας] (5/8, +642)

Πάρης Ἐπίσκοπος Teano Ἰταλίας (5/8, +346)

Εὐθύμιος Α΄, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (5/8, +917)

Ἀνιανός ὅσιος ἐρημίτης στό Llanengan Ἀγγλίας (9/2 καί 5/8, +6ος αἰ.)

Φάβιος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἱερομάρτυς (5/8, +250)

Θεοδωρίκος Ἐπίσκοπος Cambrai-Arras Γαλλίας (5/8, +863)

Γοενάντιος Ἐπίσκοπος Viviers Γαλλίας (5/8, +544)

Μέμμιος Ἐπίσκοπος Chalons Γαλλίας καί Ἰσαπόστολος Γαλλίας (5/8, +300)

Ἀνθηρός Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἱερομάρτυς, ἀπό Ἑλλάδα (3/1 & 5/8 ἑορτή, +236)

Εὐσίγνιος ὁ στρατιωτικός, μάρτυς στήν Ἀντιόχεια Μ. Ἀσίας [μαρτύρησε 110 ἐτῶν] (5/8, +362)

Καττίδιος καί Καττιδιανός, αὐτάδελφοι μάρτυρες (5/8, +? αἰ.)

Νόννα ὁσία, μητέρα Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου (5/8, +374)

Σολέβ/Σιβέλιος ὁ Αἰγύπτιος, μάρτυς (5/8, +? αἰ.)

Κασσιανός Ἐπίσκοπος Autun Γαλλίας (5/8, +350)

Εὐγένιος ὁ Αἱτωλός, ὅσιος (5/8, +1682)

Ἰωάννης ὁ Χοζεβίτης, ὅσιος στήν τῇ Μονῆ τοῦ Νέαμτς Ρουμανίας, κατά κόσμον Ἰάκωβος (5/8, +1960)

Γόρμκαλ ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Ardoilen Ἰρλανδίας (5/8, +1016)

23 μάρτυρες στή Ρώμη (5/8, +303)

Σαμουήλ ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (5/8 καί 20/8 ἑορτή, +12ος αἰ. π.Χ)

Θέρισσος/Θέριος/Θύρσος Ἐπίσκοπος Καρπασίας Κύπρου (23/7 καί 5/8, +7ος αἰ.)

Ἰωσίας-Κόσθας/Ἰώβ, ὁ μετονομασθείς Ἰωσίας-Κόσθας ὡς μεγαλόσχημος, ὅσιος στή Μονή τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (6/3, 5/8 καί 6/8, +1628)

Πόντιος καί Σιμέλα, μάρτυρες στή Γαλλία (5/8, +257)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 6

Ἡ Μεταμόρφωσι τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ζέρ-Ἰακώβ Ἰσαπόστολος Αἰθιοπίας (6/8 καί 26/8 +? αἰ.)

Εφραίμ Ἐπίσκοπος Κουζνετσώφ, ἱερομάρτυς στή Ρωσίας, Ἱεραπόστολος στά σύνορα Κίνας καί Μογγολίας (6/8, +1918) <Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012>

Ἰοῦστος καί Πάστωρ, παιδομάρτυρες στήν Alcala Ἱσπανίας (6/8, +304)

Ἀββακούμ νεομάρτυς στή Θεσσαλονίκη (6/8, +1628)

Ἰωσήφ ὁ Γεροντογιάννης ὅσιος στή Μονή Καψᾶ Σητείας Κρήτης (6/8, +1874)

Νικόδημος Ραφτογιάννης, Πρεσβύτερος-ἱερομόναχος τῆς Μονῆς Προυσσοῦ καί ἱερομάρτυς στό Καρπενήσι, ἀπό Προσσό Εὐρυτανίας (6/8, +1944) [Ιερομόναχος στη μονή Προυσσού. Στις 6.8.44 συνελήφθη υπό των Γερμανών στο Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας και μετεφέρθη στο Καρπενήσι. Τον κρέμασαν μπροστά στο Γυμνάσιο χωρίς πολλές διαδικασίες για τον εκφοβισμό των κατοίκων]

Χαρδοῦλφος ὅσιος ἐρημίτης στήν Breedon Ἀγγλίας (6/8, +7ος αἰ.)

Χορμίσδας Ἐπίσκοπος Ρώμης (6/8, +523)

Στέφανος ἡγούμενος καί οἱ μετ᾽ αὐτοῦ 200 ὁσιομάρτυρες στήν Cardena Ἱσπανίας (6/8, +872)

Νίκων ὁ σπηλαιώτης ὅσιος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (6/8, +1822)

Θεόδωρος Ἐπίσκοπος Τσέρνιγκωφ Οὐκρανίας (6/8, +1123)

Νικολαος Προζόρωφ Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς (6/8, +1930)

Δημήτριος Ἐπίσκοπος Γκντώφ, ἱερομάρτυς (6/8, +1938)

Ἰωσίας-Κόσθας/Ἰώβ, ὁ μετονομασθείς Ἰωσίας-Κόσθας ὡς μεγαλόσχημος, ὅσιος στή Μονή τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (6/3, 5/8 καί 6/8, +1628)

Γεζελίν ὅσιος ἐρημίτης στή Slebusrode Γερμανίας (6/8, +? αἰ.)

Θεόκτιστος Ἐπίσκοπος Τσέρνιγκωφ Οὐκρανίας (6/8, +1123)

Νικόλαος Προζόρωφ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς (6/8, +1930)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 7

Θεοδώρα ὁσία ἐρημίτρια στή Μονή τῆς Σίχλας Ρουμανίας (7/8, +1725)

Θεοδόσιος ὁ ἰαματικός, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Ἁγ. Τριάδα Ναυπλίου, ἀπό Ἀθήνα (7/8, +922)

Νάρκισσος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, ἱερομάρτυς (7/8, +213)

Δομέτιος ὁ Πέρσης ὁσιομάρτυς καί οἱ 2 μαθητές του μάρτυρες στήν Θεοδωσιούπολι Ἀρμενίας (7/8, +363)

Σώζων μάρτυς στή Νικομηδεία (7/8, +? αἰ.)

Ποταμία ἡ θαυματουργή, ἁγία μάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (7/8, +? αἰ.)

Ὤρ ὅσιος ἐρημίτης στήν Θηβαΐδα Αἰγύπτου (7/8, +390)

Βιτρίκιος Ἐπίσκοπος Rouen Γαλλίας, Ἰσαπόστολος Μ. Βρεταννίας (3/7 καί 7/8, +407)

Δονατιανός Ἐπίσκοπος Chalons-Sur-Marne Γαλλίας (7/8, +4ος αἰ.)

Χιλαρίνος μάρτυς στήν Ostia Ἰταλίας (7/8, +4ος αἰ.)

Δονάτος Ἐπίσκοπος Arezzo Ἰταλίας (7/8, +4ος αἰ.)

Γεώργιος Νικόπουλος, Πρεσβύτερος στό Βούτυρο Καρπενησίου καί ἱερομάρτυς στή Λαμία (7/8, +1948) [Στις 7 Αυγ. 1948, ο ιερέας Γεώργιος Αρ. Νικόπουλος, εφημέριος Βουτύρου της Μητροπόλεως Καρπενησιού, κατεδικάσθη και εξετελέσθη στη Λαμία, ως θύμα φανατισμού στρατοδικών της εποχής]

Ἀδριανός ὅσιος Στάρετς τῆς Μονῆς Ἁγ. Δωροθέου στή Ρωσία (7/8, +1853)

Φαῦστος μάρτυς στή Milan Ἰταλίας (7/8, +190)

Ἰωάννης ὁ τυφλός ὅσιος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (7/8, +1894)

10.000 ὅσιοι Θηβαῖοι ἀσκητές στήν Αἴγυπτο (7/8, +? αἰ.)

Δομέτιος ὁ σημειοφόρος ὅσιος ἐρημίτης στά ὅρια τῆς Μονῆς Φιλοθέου Ἁγ. Ὄρους (7/8, +16ος αἰ.)

Μικάλλος ὅσιος ἀπό Ἀκανθοῦς Κύπρου (7/8, +? αἰ.)

Νικάνωρ ὅσιος στό ὄρος Καλλίστρατος καί ἱδρ. Μονῆς Ζάβορδας στά Γρεβενά (7/8, +1519)

Βαρτάν μάρτυς στήν Ἀρμενία (7/8, +1519)

Ποιμήν ὁ πολυπαθῆς ὅσιος στό Κίεβο Οὐκρανίας (7/8, +1110)

Ποιμήν ὁ νηστευτής, ὅσιος στό Κίεβο Οὐκρανίας (7/8, +13ος αἰ.)

Δονάτος Ἐπίσκοπος Besançon Γαλλίας, ἱδρ. Μονῆς στήν Besançon Γαλλίας (7/8, +660)

Μακάριος/Μητροφάνης 1ος Ἐπίσκοπος Voronezh Ρωσίας, ὅσιος μετονομασθεῖς Μακάριος κατά τό Μοναχικό Σχῆμα (23/11, +1703) [ἀνακομιδή λειψάνων 8/8]

Δονάτος στό St. Donat’s (ἤ Llandunwyd) Οὐαλλίας (7/8, +? αἰ.)

Καρποφόρος, Ἔξανθος, Κάσσιος, Σεβερίνος καί Λικίνιος, στρατιῶτες μάρτυρες στήν Como Ἰταλίας (7/8, +295)

Μαρκιανός (+457) καί Πουλχερία ἡ παρθένος (+453), σύζυγοι βασιλεῖς Βυζαντίου, οἱ συγκαλέσαντες τήν Δ΄ Οἰκ. Σύνοδο στή Χαλκηδόνα τό 451 μ.Χ. (17/2, 18/2, 7/8 καί 10/9 ἑορτή)

Ὑπερέχιος τοῦ Παραδείσου (7/8, +? αἰ.)

Μαρίνος στρατιώτης καί Ἀστέριος ὁ συγκλητικός, μάρτυρες στή Καισάρεια Παλαιστίνης (7/8, +260)

Ἰώβ τοῦ Οὐτσέλσκ (7/8, +? αἰ.)

Ἀντώνιος, Στάρετς τῆς Ὄπτινα, ὅσιος συνιδρυτής Μονῆς Ὄπτινα στή Kaluga Ρωσίας (7/8, +1865)

Μερκούριος Ἐπίσκοπος Smolensk Ρωσίας, ὅσιος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (7/8, +1239)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 8

Σιγράδα ὁσία μοναχή σέ Μονή στή Soissons Γαλλίας, μητέρα τῶν Ἁγ. μαρτύρων Λεοδεγάριου καί Γουαρίνου (4/8 καί 8/8, +678) – Χαιρετισμοί στήν Ἁγία Σιγράδα: Κλίκ ΕΔΩ

Ἀναστάσιος/Σωτήριος νεομάρτυς στή Θεσσαλονίκη, ἀπό Ραδοβίσι τῆς Στρωμνίτσας Βουλγαρίας (8/8 μαρτύριο καί 29/8, +1794)

Τριαντάφυλλος νεομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Ζαγορᾶς Μαγνησίας (8/8, +1680)

Ἐλευθέριος καί Λεωνίδας τά νήπια καί οἱ σύν αὐτοῖς παῖδες, παιδομάρτυρες στήν Κωνσταντινούπολι (8/8, +14ος αἰ.)

Λεοβάλδος ὅσιος στή Fleury Γαλλίας (8/8, +650)

Μόμμολος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Fleury Γαλλίας (8/8, +678)

2 μάρτυρες στήν Τύρο Λιβάνου (8/8, +? αἰ.)

Στυράκιος μάρτυς (8/8, +? αἰ.)

Μύρων Ἐπίσκοπος Κνωσσοῦ Ἡρακλείου Κρήτης (8/8, +350)

Ἑλλίδιος ὅσιος στήν Hirnant Οὐαλλίας (8/8, +7ος αἰ.)

Τερνάτιος Ἐπίσκοπος Besangon Γαλλίας (8/8, +680)

Σέβερος Πρεσβύτερος Ἰσαπόστολος Vienne Γαλλίας (8/8, +445)

Αἱμιλιανός Ἐπίσκοπος Κύζικου, ὁμολογητής (8/8, +820)

10 ὅσιοι ἀσκητές στήν Αἴγυπτο (8/8, +? αἰ.)

Θεοδόσιος ὅσιος ἡγούμενος Ὀρόβων (8/8, +? αἰ.)

Ραθάρδος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Diessen Γερμανίας (8/8, +815)

Γεδεών Ἐπίσκοπος Besangon Γαλλίας (8/8, +796)

Γρηγόριος ὁ ζωγράφος-εἰκονογράφος, ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (8/8, +12ος αἰ.)

Οὐλτανός Πρεσβύτερος Μονῆς στήν Crayke Ἀγγλίας (8/8, +8ος αἰ.)
12 Μάρτυρες στρατιῶτες ἀπό Κρήτη (8/8, +? αἰ.) [Ἁγιολόγιο Κρήτης]

Σαββάτιος ὅσιος στή Μονή τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (27/9, +1435) [8/8 ἀνακομιδή λειψάνων]

Ζωσιμᾶς ὅσιος στή Μονή τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (27/9, +15ος αἰ.) [17/4 καί 8/8 ἀνακομιδή λειψάνων]

Θεοδόσιος μάρτυς στήν Ἀραβία (8/8, +? αἰ.)

Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης, μεγάλος νηπτικός Πατήρ, ὅσιος στή Μεγίστη Λαύρα τοῦ Ἁγ. Ὄρους-Ἄθωνα, μεταφραστής καί ἱεραπόστολος τῶν Βαλκανίων (11/2, 6/4, 8/8 μνήμη καί 27/11, +1347)

Γορμισδάς ὁ Πέρσης, μάρτυς (8/8, +? αἰ.)

Γρηγόριος ὁ θαυματουργός, ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (8/8, +15ος αἰ.)

Γκάνα σύζυγος Ἁγ. Σαντούρν στήν Οὐαλλία (8/8, +6ος αἰ.)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 9

Ματθίας ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους, Ἀπόστολος στήν Αἰθιοπία καί Γεωργία, ἱερομάρτυς στήν Αἰθιοπία (9/8, +63) [σύναξι 30/6]

Γερμανός τῆς Ἀλάσκας, ὅσιος μοναχός, Ἰσαπόστολος Ἀλάσκας ΗΠΑ, Ρῶσος ἀπό Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας, κοιμήθηκε στή νῆσο Suce Ἀλάσκας (15/11 κοιμησι, +1836) [13/12 σύναξι καί 25/12] [9/8 ἀνακήρυξι ἁγιότητος, 1970

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Γεώργιος Παυλίδης “ὁ ἀχθοφόρος τῆς ἀγάπης”, 1ος Ἐπίσκοπος Νικαίας, Κορυδαλλοῦ, Κερατσινίου, Περάματος, Αἱγαλέου, Ἁγ. Βαρβάρας καί Χαϊδαρίου Πειραιᾶ-Ἀθηνῶν καί πρώην Ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος Κύπρου, ἱεροκήρυκας καί ἱεραπόστολος Ἀθήνας, Πειραιᾶ, Λαμίας, Δράμας κλπ. Ἑλλάδος καί Κύπρου, ἀπό Βέροια Μακεδονίας [κοίμησι] (9/8, +1990) <Πηγή: Κωνσταντίνου Τσιάκα, Γεώργιος Παυλίδης Α΄ Μητροπολίτης Νικαίας, Ὁ Ἀχθοφόρος τῆς Ἀγάπης, ἐκδ. Κ. Τσιάκας, Ἀθήνα 2002>

Πχέλιμος ὅσιος στό Kilmore Ἰρλανδίας (9/8, +6ος αἰ.)

10 μάρτυρες διά τήν Εἰκόνα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στή Χαλκή Πύλη στήν Κωνσταντινούπολι: Ἀλέξιος, Δημήτριος, Ἰάκωβος, Ἰουλιανός, Ἰωάννης, Λεόντιος, Μαρία ἡ πατρίκια, Μαρκιανός, Πέτρος καί Φώτιος (9/8, +730)

Δομιτιανός Ἐπίσκοπος Chalons Γαλλίας (9/8, +4ος αἰ.)

Φιλάρετος Γκουμιλέβσκυ, Ἐπίσκοπος Τσέρνιγκωφ Οὐκρανίας (9/8, +1866)

Ρουστικός μάρτυς στή Mitrovica (=Σρέμ/Σίρμιο) Σερβίας (9/8, +4ος αἰ.)

Ἰγνάτιος ὁσιομάρτυς τῆς Μονῆς στό Γιάμπλεστσεϊ Πολωνίας (9/8, +1942)

Δαυΐδ ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς καί ἡγούμενος Μονῆς στό Achonry Ἰρλανδίας (9/8, +610)

Σεράνος Ἐπίσκοπος Marseilles Γαλλίας (9/8, +606)

Βανδαρίνος Ἐπίσκοπος Soissons Γαλλίας (9/8, +566)

Ἀδίνκτορας Ἐπίσκοπος Metz Γαλλίας (9/8, +? αἰ.)

Ἀντωνίνος μάρτυς στήν Ἀλεξανδρεία Αἰγύπτου (9/8, +? αἰ.)

Ψόης ὅσιος ἐρημίτης στήν Αἴγυπτο (9/8, +4ος αἰ.)

Εἰρήνη ἡ Ἀθηναία, αὐτοκράτειρα Βυζαντίου (9/8, +802)

Ἀμόρ ὁ στή Franche-Comté Γαλλίας (9/8, +? αἰ.)

Φίρμος καί Ρουστικός μάρτυρες στήν Verona Ἰταλίας (9/8, +290)

Νουμίδικος καί οἱ σύν αὐτό μάρτυρες στήν Καρχηδόνα Τυνησίας (9/8, +251)

Ρωμανός/Ὀστιάριος μάρτυς στή Ρώμη (9/8, +258)

Σεκουνδιανός, Μαρκελλιανός καί Βεριανός, μάρτυρες στήν Civitavecchia Ἰταλίας (9/8, +250)

Μακάριος τοῦ Ὀρεντέζ (9/8, +1532)

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (9/8)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 10

Ξύστος/Σίξτος Β΄ ὁ Ἀθηναῖος, Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἱερομάρτυς, ἀπό Ἀθήνα (10/8, +258)

Λαυρέντιος ὁ Ἀθηναῖος, Διάκονος ἱερομάρτυς στή Ρώμη μετά τοῦ Ἁγ. Ξύστου Β΄ Ἐπισκόπου Ρώμης, ἀπό Ἀθήνα (10/8, +258)

Σεύηρος Πρεσβύτερος, Κλαύδιος Διάκονος καί 2 ἀκόμη Διάκονοι, ἱερομάρτυρες στή Ρώμη, μετά τοῦ Ἁγ. Ξύστου Β΄ Ἐπισκόπου Ρώμης (10/8, +258)

Ἱππόλυτος μάρτυς στή Ρώμη, μετά τοῦ Ἁγ. Ξύστου Β΄ Ἐπισκόπου Ρώμης (10/8, +258)

Ἐμέλεια ὁσία στή Lobbes Βελγίου (10/8, +690)

Ἀστερία ἁγία μάρτυς στήν Bergamo Ἰταλίας (10/8, +307)

Ἔϊνταν/Ἐδέμ/Ἀδάμ (Aidan) 1ος Ἐπίσκοπος Ferns Ἰρλανδίας (31/1 καί 10/8, +632)

Βεττελίνος ὁ στή Strafford Ἀγγλία (10/8, +8ος αἰ.)

Δευσδέδιτος ὁ τσαγκάρης, στή Ρώμη (10/8, +6ος αἰ.)

Ἀρέδιος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας (10/8, +614)

Γερόντιος βασιλιάς Devon Ἀγγλίας (10/8, +508)

Θιέντος ὁσιομάρτυς καί οἱ σύν αὐτό 6 ὁσιομάρτυρες στήν Wessobrunn Γερμανίας (10/8, +955)

Ἀγιλβέρτα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στή Jouarre Γαλλίας (10/8, +680)

6 μάρτυρες στή Βιζύη (10/8, +? αἰ.)

Blane Ἐπίσκοπος Σκωτίας, ἀπό Ἰρλανδία (10/8, +6ος αἰ.)

Λαυρέντιος ὁ ἀνυπόδητος, διά Χριστόν σαλός στήν Kaluga Ρωσίας (10/8, +1515)

Ματθαῖος (ἤ Μαθιός), νεομάρτυς στή Ρέθυμνο, ἀπό Γερακάρι Ἀμαρίου Ἐπισκοπῆς Λάμπης καί Σφακιά Κρήτης (10/8 μαρτύριο καί 18/8, +1897)

Φελίσιμος καί Ἀγαπητός οἱ Διάκονοι, ἱερομάρτυρες στή Ρώμη, μετά τοῦ Ἁγ. Ξύστου Ἐπίσκοπος Ρώμης (10/8, +258)

Ρωμανός ὁ στρατιώτης, μάρτυς στή Ρώμη (10/8, +? αἰ.)

Ἤρων ὁ φιλόσοφος (10/8, +? αἰ.)

Ἀγαθονίκη παρθενομάρτυς στήν Καρχηδόνα Τυνησίας (10/8, +? αἰ.)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11

Ἀναστάσιος ὁ Πανερᾶς ἀπό Ἀσωμάτων Λέσβου καί Δημήτριος ὁ Μπεγιάζης ἀπό Ἁγιάσου Λέσβου, νεομάρτυρες στήν Κασαμπά Μ. Ἀσίας (11/8, +1816)

Φιλουμένη / Φιλομένα ἡ πριγκίπισσα, παιδομάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Κέρκυρα Ἑλλάδος (8/7 & 11/8, +302 αἰ.)

Σπυρίδων Ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος Κύπρου (12/12, +348) [11/8 ἀνάμνησι θαύματος]

Ἀττράκτα ὁσία ἐρημίτρια στή Drum Ἰρλανδίας (11/8, +5ος αἰ.)

Δίγνα ὁσία ἐρημίτρια στήν Todi Ἰταλίας (11/8, +4ος αἰ.)

Λέλια ἡ παρθένος στή Limerick καί Kerry Ἰρλανδίας (11/8, +? αἰ.)

Εὔπλος Διάκονος μεγαλομάρτυς στήν Catania Σικελίας Ἰταλίας (11/8, +304)

Γαϊανός, Γάιος, Ζήνων, Μακάριος, Μᾶρκος καί Νεόφυτος, μάρτυρες (5/5 καί 11/8, +4ος αἰ.)

Γαυγέρικος Ἐπίσκοπος Cambrai καί Arras Γαλλίας, ἀπό Γερμανία (11/8, +625)

Πασσαρίων ὅσιος στήν Παλαιστίνη (11/8, +? αἰ.)

Νήφων Β΄ ὁ Ἁγιορείτης, Ἐπίσκοπος Κων/πολεως, ὅσιος ἐν Ἄθω-Ἄγ. Ὄρος (11/8, +1508)

Ἀκουΐτιος ὅσιος ἱδρυτής Μονῶν στήν Valeria Ἰταλίας (11/8, +540)

Θεοδόσιος/Θεόδωρος ὅσιος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας, πρώην πρίγκηπας Ὀστρόγκ Βολυνίας (11/8 καί 28/8, +1483) [σύναξι 25/5 καί 10/10]

Ταυρίνος Ἐπίσκοπος Evreux Γαλλίας (11/8, +412)

Χρωμάτιος Ἐπίσκοπος Ρώμης ἤ Πρεσβύτερος στή Ρώμη (11/8, +3ος αἰ.)

Ρουφίνος Ἐπίσκοπος καί οἱ σύν αὐτό μάρτυρες στήν Ἰταλία (11/8, +? αἰ.)

Σουσάννα ἁγία μάρτυς στή Ρώμη (11/8, +295)

Σουζάνα/Σουσάνα παρθενομάρτυς καί οἱ μετ’ αὐτῆς μάρτυρες (11/8, +3ος αἰ.)

Τιβούρτιος μάρτυς στή Ρώμη (11/8, +288)

Γάιος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἱερομάρτυς (11/8, +3ος αἰ.)

Γαβίνος Πρεσβύτερος, Μάξιμος, Κλαύδιος, Πρεπεντίγκνη καί οἱ υἱοί της Ἀλέξανδρος καί Κουφίας (11/8, +3ος αἰ.)

Βασίλειος καί Θεόδωρος, ὁσιομάρτυρες τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (11/8, +1098)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 12

Ἀνίκητος καί ὁ ἀνηψιός του Φώτιος, μεγαλομάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (12/8, +305)

10 στρατιῶτες στήν Κρήτη (12/8, +? αἰ.)

Κάστωρ καί Παλάμων ὁ Αἰγύπτιος, ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἁγ. Παχωμίου τοῦ Μέγα, ὅσιοι στήν Αἴγυπτο (12/8, +4ος αἰ.)

Σέργιος καί Στέφανος ὅσιοι στή Μώλο (12/8, +? αἰ.)

Καπίτων καί Πάμφιλος, μάρτυρες (12/8 καί 13/8, +? αἰ.)

Κασσιανός Ἐπίσκοπος Benevento Ἰταλίας (12/8, +340)

Ἰανβέρτος Ἐπίσκοπος Canterbury Ἀγγλίας (12/8, +792)

Πορκάριος ἡγούμ. καί 500 μοναχοί, ὁσιομάρτυρες στή Lerins Γαλλίας (12/8, +752)

Χερκουλάνος Ἐπίσκοπος Brescia Ἰταλίας (12/8, +550)

Σιλβίνιος Ἐπίσκοπος Verona Ἰταλίας (12/8, +550)

Εὐσέβιος Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας, ἀπό Ἑλλάδα (12/8, +465)

Γρακιλιανός καί Φελισσίμα, μάρτυρες στή Faleria Ἰταλίας (12/8, +304)

Ἱλαρία, Δίγνα, Εὐπρεπία, Εὐνομία, Κυριακός, Λάργιος, Κρεσκεντιανός, Νίμμια, Ἱουλιάνή καί οἱ σύν αὐτοῖς 16 μάρτυρες στή Ρώμη (12/8, +304)

Μερεγουέννα ἡ στή Marhamchurch Κορνουάλλης Ἀγγλίας (12/8, +? αἰ.)

Ἰοῦστος ὅσιος ἐρημίτης στή St. Just Κορνουάλλης Ἀγγλίας (12/8, +? αἰ.)

Ἀλέξανδρος Ἐπίσκοπος Κομάνων Γεωργίας, ἱερομάρτυς (12/8, +3ος αἰ.)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 13

Lyn Nabil Al Hamess, 7χρονη παρθενομάρτυς στό Oeud Al Nasseri Συρίας (13/8, +2013) [Στις 13/08/13 η επτάχρονη Lyn Nabil Al Hamess κατέληξε στα τραύματά της που προκλήθηκαν από τρομοκρατική ενέργεια εναντίον ενός ακόμη λεωφορείου στη Συρία.Το όχημα ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικό μηχανισμό που ενεργοποιήθηκε καθ΄οδόν στο Oeud Al Nasseri χθες το απόγευμα.Υπήρξαν πολλοί τραυματίες οι περισσότεροι των οποίων είναι γυναικόπαιδα αλλά η μικρή Ἑλληνορθόδοξη (Ἑλληνορθόδοξοι εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι, ἐνῶ Συρορθόδοξοι εἶναι Μονοφυσίτες τῆς Συρίας) είναι η μόνη που είχε αυτό το απρόσμενο τέλος.Οι επιθέσεις κατά των μέσων μαζικής μεταφοράς που μεταφέρουν άμαχο πληθυσμό έχουν το τελευταίο διάστημα αποτελέσει προτερεότητα των ανταρτών και αποσκοπούν στο να εκβιάσουν τον πληθυσμό. Παράλληλα συνιστούν μια μορφή αντιποίνων για τη μη συστράτευσή του κόσμου με το τζιχαιστικό όπως αποδείχθηκε κίνημα]

Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, ὄσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Χρυσόπολι (=Σκούταρι) Κωνσταντινουπόλεως καί ἀπολογητής κατά τῆς αἱρέσεως τοῦ Μονοθελιτισμοῦ στήν Κωνσταντινούπολι, Β. Ἀφρική καί Ρώμη, κοιμήθηκε ἐξόριστος στή Γεωργία, ἀπό Κων/πόλι (21/1, +662) [ἀνακομιδή λειψάνων 13/8]

Βενιαμίν Καζάντσεφ, Ἐπίσκοπος Πετρουπόλεως Ρωσίας, ἱερομάρτυς καί 3 λαϊκοί νεομάρτυρες [τουφεκίσθηκε ἀπ’ τούς ἀθέους Κομμουνιστές ἐνῶ Λειτουργοῦσε καί πέθανε στόν ἕβδομο πυροβολισμό γιά νά τελειώση τήν εὐχή τῆς Θ. Λειτουργίας πού διάβαζε] (13/8, +1922)

Σέριδος ὅσιος ἱδρυτής καί ἡγούμ. Μονῆς ὁσίου Σερίδου στήν Γάζα (13/8, +? αἰ.)

Δωρόθεος ἀββᾶς ὅσιος στή Μονή ὁσίου Σερίδου στήν Γάζα (13/8, +6ος αἰ.)

Δοσίθεος ὑποτακτικός ὁσίου ἀββᾶ Δωροθέου, ὅσιος στή Μονή ὁσίου Σερίδου στήν Γάζα (13/8 καί 19/2, +6ος αἰ.)

Εὐδοκία ἡ Αὐγούστα, βασίλισσα Κωνσταντινουπόλεως καί Βυζαντίου, ἡ νέα, ὁσία στήν Ἱερουσαλήμ, ἀπό Ρώμη (13/8 καί 10/9, +460)

Λουδόλφος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή New Corvey Γερμανίας (13/8, +983)

Ραδεγούνδη βασίλισσα Γαλλίας, ὁσία στήν Poitiers Γαλλίας (13/8, +6ος αἰ.)

Γουϊγβέρτος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Ohrdruf Γερμανίας, ἀπό Ἀγγλία (13/8, +738)

Μουρεδάχ Ἐπίσκοπος Killala Ἰρλανδίας, ὅσιος ἐρημίτης στή Νῆσο Innismurray Ἰρλανδίας (13/8, +6ος αἰ.)

Κορωνάτος μάρτυς (13/8, +? αἰ.)

Ἱππόλυτος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς καί οἱ μετ’ αὐτοῦ μάρτυρες στή Σαρδηνία Ἰταλίας, ἀπό Ρώμη (13/8, +235)

Κονκορδία καί οἱ μετ’ αὐτῆς 18 μάρτυρες στήν Σαρδηνία Ἰταλίας, μετά τοῦ Ἁγ. Ἱππολύτου Πρεσβυτέρου, ἀπό Ρώμη (13/8, +235)

Εἰρηναῖος καί Ἀβούνδιος, μάρτυρες στήν Σαρδηνία Ἰταλίας, μετά τοῦ Ἁγ. Ἱππολύτου Πρεσβυτέρου, ἀπό Ρώμη (13/8 καί 26/8, +235)

Κασσιανός Ἐπίσκοπος Todi Ἰταλίας, ἱερομάρτυς (13/8, +4ος αἰ.)

Χεροῦλφος Ἐπίσκοπος Langres Γαλλίας, ἀπό Ἑλβετία (13/8, +785)

Ξένη/Εἰρήνη ἡ βασίλισσα Κωνσταντινουπόλεως, ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστοῦ, ἡ διά τοῦ ἀγγελικοῦ σχήματος μετονομασθεῖς Ξένη μοναχή, ἀπό Οὐγγαρία (13/8, +12ος αἰ.)

Τιμόθεος ὅσιος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (13/8, +1848)

Ἰουνιανός ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Mairé Γαλλίας καί ἐρημ. στήν Chaulnay Γαλλίας (13/8, +587)

Σεντόλλα καί Ἑλένη, παρθενομάρτυρες στήν Burgos Ἱσπανίας (13/8, +304)

Ποντιανός Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἱερομάρτυς στήν Σαρδηνία Ἰταλίας (13/8, +235)

Κασσιανός μάρτυς στήν Imola Ἰταλίας (13/8, +250)

Κάμπι ὁ θαυματουργός, ἱεραπόστολος Κορνουάλλης Ἀγγλίας καί Οὐαλλίας (13/8 καί 7/11, +554) [προστάτης γιά τήν ἀνεύρεσι σωστοῦ συντρόφου]

Μάξιμος ὁ διά Χριστόν σαλός στή Μόσχα (11/11, +1433) [ἀνακομιδή λειψάνων 13/8]

Σέργιος καί Στέφανος (13/8, +? αἰ.)

Τύχων τοῦ Ζαντόνσκ, Ἐπίσκοπος Voronezh καί Ζαντόνσκ Ρωσίας, ὁ θαυματουργός (13/8, +1783) [ἀνακομιδή λειψάνων 14/5]

Σέργιος Πρεσβύτερος, Γεώργιος καί Ἰωάννης, νεομάρτυρες στήν Πετρούπολι Ρωσίας (13/8, +1921)

Σέργιος Σέιν, νεομάρτυς στήν Πετρούπολι Ρωσίας (13/8, +1922) <Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012>

Γεώργιος Νοβίτσκυ, νεομάρτυς σέ φυλακές τῆς Ρωσίας (13/8, +1922) <Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012>

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 14

Φαχάναν 1ος Ἐπίσκοπος Ross Ἰρλανδίας (14/8, +600) 

Μιχαίας ὁ Προφήτης, ἀπ’ τούς 12 μικρούς Προφῆτες τῆς Π. Διαθήκης στήν Ἱερουσαλήμ, μάρτυς (14/8, +748-696 π.Χ.)

Θεοδόσιος ὅσιος ἡγούμενος Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας, εἰσηγητής τοῦ κοινοβιακοῦ μοναχισμοῦ στή Ρωσία (3/5, +? αἰ.) [ἀνακομιδή λειψάνων 14/8]

Ἀναστάσιος 2ος Ἐπίσκοπος Esztergom Οὐγγαρίας καί ἡγούμ. Μονῆς Pannonhalma Οὐγγαρίας (14/8, +11ος αἰ.)

Μάρκελλος Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας Συρίας, ἱερομάρτυς, ἀπό Κύπρο (25/2 καί 14/8, +389)

Ἀαρών, Θεοφάνης, Νίκανδρος, Κοσμᾶς καί Μητροφάνης, ὅσιοι μοναχοί μαθητές τοῦ Ἁγ. Τύχωνος τοῦ Ζαντόνσκ Ρωσίας (14/8, +18ος-19ος αἰ.)

Οὐρσίκιος ὁ τριβοῦνος, μάρτυς ἀπό Σιβεντού Ἄνω Ἱλλυρίας (14/8, +4ος αἰ.)

Λούκιος ὁ στρατιώτης, μάρτυς (14/8, +? αἰ.)

Συμεών ὁ χρυσοχόος, νεομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Τραπεζοῦντα (14/8, +1653)

Εὐσέβιος Πρεσβύτερος ὅσιος στή Ρώμη (14/8, +4ος αἰ.)

Γουενεφρίδος ἱεραπόστολος Ὁλλανδίας, ἀπό Ἀγγλία (14/8, +760)

Ἐδερχάρδος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Einsiedeln Ἑλβετίας, ἀπό Γερμανία (14/8, +958)

Οὐρσικίνιος/Οὐρσίνιος Ἐπίσκοπος Νικομήδειας Μ. Ἀσίας (14/8, +? αἰ.)

Ἀρκάδιος ὅσιος μοναχός τοῦ Νοβοτόρσκ (Τορξχόκ) Ρωσίας (14/8, +11ος αἰ.)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 15

Ὑπεραγία Θεοτόκος – Μαρία ἡ Ἀειπάρθενος Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας Σωτήρος Ἰησοῦ Χριστοῦ (Κοίμησι καί Μετάστασι 15/8, +55) [Ἑορτές Παναγίας: 25/3, 11/6, 2/7, 15/8, 23/8, 31/8, 7/9, 8/9, 12/9, 1/10 & 28/10] {*ΧΑΙΡΕ No.: 1, 100, 103, 131-133, 141-144, 146-147, 158, 171, 174-175, 179, 187-188} 

Γεράσιμος τῆς Κεφαλλονιᾶς, Πρεσβύτερος, ὅσιος ἀσκητής σέ σπήλαιο τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, σέ Μονές Παλαιστίνης, καθώς καί προσκηνητής, ἱεροκύρηκας, ἀσκητής, ἀπολογητής κατά τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν κλπ. αἱρέσεων, Ἐξομολόγος καί Ἱεραπόστολος Ἱεροσολύμων, Συρίας, Αἰγύπτου, Σινᾶ, Κρήτης, Ζακύνθου, καθώς καί ἱδρυτής καί ἡγούμενος Μονῆς στήν Κεφαλληνία, ἀπό Τρίκαλα Κορίνθου Πελοποννήσου (15/8 κοίμησι καί 16/8 μνήμη, +1579) [ἀνακομιδή λειψάνων 20/10]

Χρῆστος νεομάρτυς στά Ἰωάννινα (15/8, +16ος-19ος αἰ.)

Παῦλος Σβάινο Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς καί Ἰωάννα ἡ πρεσβυτέρα του, μάρτυρες στήν Γκράμποβιτς Πολωνίας, ἀπό Οὐκρανίας (15/8 καί 28/8, +1943) [σύναξι 1/6]

Ἀλύπιος Ἐπίσκοπος Ταγάστης Τυνησίας (15/8, +430)

Ταρσίζιος μάρτυς στή Ρώμη (15/8, +3ος αἰ.)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Γεώργιος ὁ λαϊκός ἀσκητής στό καμπαναριό τῆς Πιάτρα Νέαμτς Ρουμανίας (15/8, +1916)

Ἀντώνιος ὅσιος Στάρετς τοῦ Murom Ρωσίας (15/8, +1851)

Ἱέρων Πρεσβύτερος ὅσιος ἱδρυτής τῆς Μονῆς Νέου Ἄθω Ρωσίας (15/8, +1912)

Ἰωσήφ ὁ νέος, Ἐπίσκοπος Τιμισοάρας Ρουμανίας, καλλιγράφος, μοναχός καί Πρεσβύτερος στή Μεγίστη Λαύρα Ἁγ. Ὄρους καθώς καί σέ ἄλλες Μονές τοῦ Ἁγ. Ὄρους, ἀπό Dubrovnik Κροατίας , ἡ μητέρα του ἦταν Ἑλληνίδα ἀπ’ τή Λῆμνο (15/8 κοίμησι, 15/9 & 27/5, +1656)

Ἀρδουΐνος Πρεσβύτερος ὅσιος ἐρημίτης στή Rimini Ἰταλίας (15/8, +1009)

Ἀλτφρίδος Ἐπίσκοπος Hildesheim Γερμανίας (15/8, +874)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής καί Σπηλαιώτης, ἐρημίτης στό Ἁγ. Ὄρος (Σκήτη Ἁγ. Βασιλείου, Μικρά Ἁγ. Ἄννα κλπ.), συνασκητής Γέροντος Ἀρσενίου τοῦ Σπηλαιώτη [κοίμησι] (15/8, +1959) <Πηγή: Γέροντος Ἰωσήφ, Ἔκφρασις Μοναχικῆς Πολιτείας, ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Φιλοθέου, Ἅγ. Ὄρος 1992· Ἰωσήφ Μ. Δ., Ὁ Γέρων Ἀρσένιος ὁ Σπηλαιώτης (1886-1983), Συνασκητής Γέροντος Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ, χ. τ., 2002· Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση, Ἁγ. Ὄρος 2011, σ. 571>

Τούρογκ ὁ θαυματουργός, ὅσιος ἐρημίτης τοῦ λόφου Κίλγκουϊν, ἱδρυτής τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χλαντοῦρογκ Οὐαλλίας (26/6 καί 15/8, +630)

Χαρίτων (15/8, +? αἰ.)

Μακάριος ὁ Ρωμαῖος, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Novgorod Ρωσίας (15/8, +1550)

Νεομάρτυρες σέ ἑστιατόριο καθώς γιόρταζαν τό Δεκαπενταύγουστο στό Ein al Ajouz τῆς Κοιλάδας τῶν Χριστιανῶν (Wadi al Nassara) Συρίας (15/8, +2013) <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά]

Νεομάρτυρες στή Marmarita τῆς Κοιλάδας τῶν Χριστιανῶν (15/8, +2013)

Ἰάκωβος/Jacques Saadé καί 10 ἀνώνυμοι, νεομάρτυρας στή Marmarita τῆς Κοιλάδας τῶν Χριστιανῶν (15/8, +2013)

Soumer Yazigi, νεομάρτυρας στή Marmarita τῆς Κοιλάδας τῶν Χριστιανῶν (15/8, +2013)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 16

Ἅγ. Μανδήλιο (μεταφορά ἀπό Ἔδεσσα σέ Κωνσταντινούπολι)

Γεράσιμος τῆς Κεφαλλονιᾶς, Πρεσβύτερος, ὅσιος ἀσκητής σέ σπήλαιο τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, σέ Μονές Παλαιστίνης, καθώς καί προσκηνητής, ἱεροκύρηκας, ἀσκητής, ἀπολογητής κατά τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν κλπ. αἱρέσεων, Ἐξομολόγος καί Ἱεραπόστολος Ἱεροσολύμων, Συρίας, Αἰγύπτου, Σινᾶ, Κρήτης, Ζακύνθου, καθώς καί ἱδρυτής καί ἡγούμενος Μονῆς στήν Κεφαλληνία, ἀπό Τρίκαλα Κορίνθου Πελοποννήσου (15/8 κοίμησι καί 16/8 μνήμη, +1579) [ἀνακομιδή λειψάνων 20/10]

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Γορτυνίας καί Μεγαλουπόλεως Πελοπονήσσου (1η Κυριακή μετά τίς 15/8)

48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ποθεινός/Φωτεινός 1ος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας, ἱερομάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἀλέξανδρος ὁ νεοβαπτιστής/νεοφώτιστος, ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας, ἀπό Ἑλλάδα (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177) {*ΧΑΙΡΕ: No. 184} OK

Ἄτταλος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βιβλίς ἁγία μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ματοῦρος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ποντικός 15χρονος παιδομάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Σάκτος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἐπάγαθος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἐπιπόδιος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βλανδίνη ἡ δούλη καί ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βίττιος/Ἐπάγαθος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἀλκιβιάδης μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Σταμάτιος νεομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Βόλου (16/8, +1680)

Ἀπόστολος νεομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό χωριό Ἅγ. Λαυρέντιος Βόλου τοῦ ὄρους Πηλίου (16/8, +1686) [ἀνακομιδή λειψάνων 3/11]

Τιμόθεος Ἐπίσκοπος Εὐριπου (=Χαλκίδος), ἱδρ. Μονῆς ὅρους Πεντέλης Ἀθήνας, ὅσιος ἐρημίτης στή Νῆσο Κέα, ἀπό Καλάμου Ἀττικῆς (16/8, +1578)

Ἅγιος Νεῖλος ὁ Ἐρεικούσιος ή Ἐριχιώτης, ἀνακαινιστής Μονῆς Γηροκομείου στή Θεσπρωτία Ἡπείρου, ὅσιος ἐρημίτης στήν ἐρημονήσι Ἐρεικούσα Κέρκυρας (2/1 & 16/8, +1334)

Ραφαήλ στό Μπανάτ (Βανάτο) Σερβίας (16/8 καί 17/8, +? αἰ.)

Ρωμανός στήν Τζούνις Σερβίας (16/8, +? αἰ.)

Ἀντώνιος ὁ στυλίτης, ὅσιος ἐρημίτης στό Μαρτομκόφι Γεωργίας, ἀπ’ τούς Ὁσίους 12 Πατέρες τῆς Γεωργίας μετά τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου Ζεντασνέλι (19/1, 7/5 καί 16/8, +6ος αἰ.)

Ἀντώνιος ὅσιος ἐρημίτης στή Μαρτομκόφι Γεωργίας (16/8, +? αἰ.)

Ἐλευθέριος Ἐπίσκοπος Auxerre Γαλλίας (16/8, +561)

Ἀμβρόσιος μάρτυς στή Ferentino Ἰταλίας (16/8, +303)

Τίτος μάρτυς στή Ρώμη (16/8, +410)

Διομήδης ὁ ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς ἱεραπόστολος στήν Νίκαια Βιθυνίας Μ. Ἀσίας, ἀπό Ταρσό Κιλικίας (16/8, +298)

33 μάρτυρες στήν Παλαιστίνη (16/8, +? αἰ.)

Χαιρέμων ὁ Αἰγύπτιος, ὅσιος τῆς Σκήτης τῆς Αἰγύπτου (16/8, +4ος αἰ.)

Σιμπλικιανός Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας, μαθ. Ἁγ. Ἀμβροσίου Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας (16/8, +400)

Στέφανος βασιλιάς Οὐγγαρίας (16/8, +1038)

Ἀρμάγκιλος ὅσιος ἱδρυτής Μονῶν στήν Plou-Ermel (Ploermel) καί Saint-Armel-des-Boscheaux Γαλλίας (16/8, +550)

Ματρώνα Πόποβα ἡ μακαρία, ὁσία μαθήτρια Ἁγ. Τύχωνος τοῦ Ζαντόνσκ Ρωσίας (16/8, +1851)

Ἰωακείμ τοῦ Ὀσόγκοβο, ὅσιος (16/8, +1105)

Μακάριος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων (16/8, +? αἰ.)

Κωνσταντίνος Μπρανκοεβάνος ἡγεμόνας Ρουμανίας, οἱ 4 υἱοί του Κωνσταντίνος, Ματθαῖος, Ράντος, Στέφανος καί Γιαννάκης Βακαρέσκου ὁ σύμβουλός του, μάρτυρες στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Ρουμανία (16/8, +1714)

Βλαδίμηρος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς καί Βόρις ὁ ἀδελφός του, νεομάρτυρες στή Ρωσία (16/8, +1931)

6 μάρτυρες στά Μέγαρα Ἀττικῆς: Βασίλειος, Δημήτριος, Δωρόθεος, Ἰάκωβος, Σαράντης καί Σεραφείμ (16/8, +4ος αἰ.)

Δανιήλ ὁ Μετεωρίτης, ὅσιος στή Μετέωρα Καλαμπάκας Τρικάλων, ἀπό Τσιοτίου (16/8, +? αἰ.)

Δανιήλ καί Νικόδημος οἱ Μετεωρίτες, ὅσιομάρτυρες (16/8, +16ος αἰ.)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 17

Ἀλύπιος ὁ ζωγράφος, ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (17/8, +1114) {*ΧΑΙΡΕ No.: 194} 

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Ἀθανάσιος Χαμακιώτης ὁ Λαυριώτης-Ἁγιορείτης, Πρεσβύτερος στήν Ἱ. Ν. Παναγίας Νερατζιώτισσας στή Μαρούσι Ἀθήνας καί ἱδρυτής Μονῆς Φανερωμένης στή Ροδόπολι Ἀττικῆς, ἀπό Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὅρους, Γέροντας π. Ἐπιφανίου Θεοδοροπούλου τῆς Κεχαριτωμένης (17/8, +1967)

Θεοδώρητος τῆς Μονῆς τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας, Ἰσαπόστολος Λαπωνίας (Β. Σκανδιναβίας) (17/8, +1571)

Μύρων Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Κύζικο Μ. Ἀσίας (17/8, +250)

Μακάριος ὁσιομάρτυς τοῦ ὄρους Ἁγ. Αὐξεντίου (17/8, +768)

Παῦλος καί Ἰουλιανή, αὐτάδελφοι μάρτυρες στή Συρία (17/8, +273)

Ἀρδαλιώνη ὁσία μοναχή στή Μονή τοῦ Οὔστ-Μεντβέντιντσκυ Ρωσίας (17/8, +1864)

Στρατόνικος ὁ πρώην δήμιος, μάρτυς στή Συρία (17/8, +273)

Ὀνούφριος ὅσιος μοναχός στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (17/8, +1912)

Ἀναστάσιος Ἐπίσκοπος Terni Ἰταλίας (17/8, +553)

Θύρσος, Κορωνάτος, Λεύκιος, Καλλίνικος καί οἱ μετ’ αὐτῶν, μάρτυρες στή μάρτυρες στή Καισάρεια Καππαδοκίας, ἀπό Βιθυνία Μ. Ἀσίας (17/8 καί 14/12, +250)

Ἰάκωβος Διάκονος ἱεραπόστολος στή Northumbria Ἀγγλίας (17/8, +Ζ΄)

Εὐτυχιανός, Κυπριανός, Στράτων καί Φίλιππος, μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας17/8, +303)

Θεόδουλος Ἐπίσκοπος Valais Ἑλβετίας (17/8, +4ος αἰ.)

Λιβεράτος ἡγούμενος, Βονιφάτιος Διάκονος, Σέρβος Διάκονος, Ρουστικός Διάκονος, Ρογάτος μοναχός, Σέπτιμος μοναχός καί Μάξιμος παιδομάρτυς, μάρτυρες στή Β. Ἀφρική (17/8, +483)

Ἀμόρ ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Amorbach Γερμανίας (17/8, +8ος)

Νίκων Ἐπίσκοπος Ρωσίας ( 17/8, +1681)

Εὐσέβιος ὁ στήν Σικελία Ἰταλίας, ἀπό Ἑλλάδα (17/8, +504)

Αἴγλων ὁ ἀναχωρητής, ὅσιος (17/8, +? αἰ.)

Ἠλίας ὁ Νέος, ὁ Σιναΐτης, ὅσιος στή Θεσσαλονίκη, ἀπό Σικελία (17/8, +903)

Δρίθελμος ὅσος ἐρημ. στή Melrose Σκωτίας (17/8 καί 1/9, +700)

Δημήτριος ὁ πολύαθλος, ὁσιομάρτυς ἀπό Σαμαρίνη Ἡπείρου Ἀλβανίας (17/8, +1808)

Ἰέρων ἱερομάρτυς στήν Ὁλλανδία, ἀπό Ἰρλανδία (17/8, +885) %

Βενεδίκτη καί Καικιλία, ὁσίες στό Susteren Γερμανίας (17/8, +10ος αἰ.) @%

Καρλομάνος ὅσιος Ἰσαπόστολος καί ἱδρ. Μονῶν στή Fulda Γερμανίας, Lobbes Βελγίου καί Stavelot Βελγίου, κοιμήθηκε στή Vienne Γαλλίας (17/8, +755)

Ραφαήλ στό Μπανάτ (Βανάτο) Σερβίας (16/8 καί 17/8, +? αἰ.)

Εὐτύχιος, Εὑτυχιανός καί Κασσιανός, ὅσιοι ἀπό Κρήτη (17/8, +? αἰ.) [Ἁγιολόγιο Κρήτης]

Φίλιππος ὅσιος μοναχός στό Γιανκόφσκ τῆς Vologda Ρωσίας (17/8, +1662)

Νεομάρτυρες στήν Κοιλάδα τῶν Χριστιανῶν (Wadi al Nassara) Συρίας (17/8, +2013) [μαρτύρησαν ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας] <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, ἀπ’τίς πηγές HomsNN· Sana· Syria Report· Syria Document· Al Manar]

Νεομάρτυρες στή Hosn τῆς Κοιλάδας τῶν Χριστιανῶν (Wadi al Nassara) Συρίας (17/8, +2013)

Νεομάρτυρες στή Marmarita τῆς Κοιλάδας τῶν Χριστιανῶν (Wadi al Nassara) Συρίας (17/8, +2013) <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Βρυξέλλες 2013, στό: http://www.pentapostagma.gr/2013/08/islamiki-organosi-anelave-euthini-gia-tis-dolofonies.html#ixzz2ccSuhFsG&gt;

Νεομάρτυρες σέ πανδοχεῖο στή Μarmarita (17/8, +2013) [σημειώθηκε επίθεση ενόπλων και σε πανδοχείο της Μarmarita και σκότωσαν εν ψυχρώ Χριστιανούς πολίτες στα δωμάτιά τους. Η Marmarita ονομάζεται και πόλη των 500 διδακτορικών τα περισσότερα από τα οποία είναι στην ιατρική και οι κάτοχοί τους διαπρέπουν σε εξέχουσες θέσεις σ’ όλον τον κόσμο. Στην « κοιλάδα των χριστιανών » το τελευταίο διάστημα είχαν βρει καταφύγιο αρκετοί χριστιανοί και από άλλες περιοχές. Χτυπήθηκε το λίκνο των ελλήνων ορθοδόξων στη Συρία. Αυτό είναι το 2o μεγαλύτερο χτύπημα κατά των ελληνορθοδόξων στη Συρία μετά την υπόθεση τοῦ Ἐπισκόπου Χαλεπίου Παῦλου Γιαζίζι] < ΠΗΓΗ: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά>

Νεομάρτυρες στήν Ein al Ajouz τῆς Κοιλάδας τῶν Χριστιανῶν (Wadi al Nassara) Συρίας (17/8, +2013) [μαρτύρησαν ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας] <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά>

13 νεομάρτυρες στήν Κοιλάδα τῶν Χριστιανῶν (Wadi al Nassara) Συρίας, ἀπό Ein al Ajouz και Μarmarita που βρίσκονται δυτικά της Χομς πλησίον της Ακρόπολης Αl Hosn (17/8, +2013)  <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, ἀπ’τίς πηγές HomsNN· Sana· Syria Report· Syria Document· Al Manar>

Σωτήριος/Fadi Matanius, νεομάρτυς στήν Κοιλάδα τῶν Χριστιανῶν (Wadi al Nassara) Συρίας, ἀπό Μarmarita τῆς Κοιλάδας τῶν Χριστιανῶν Συρίας (17/8, +2013) <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, ἀπ’τίς πηγές HomsNN· Sana· Syria Report· Syria Document· Al Manar>

Ηλίας/Elias Albischon, νεομάρτυς στήν Κοιλάδα τῶν Χριστιανῶν (Wadi al Nassara) Συρίας, ἀπό Μarmarita τῆς Κοιλάδας τῶν Χριστιανῶν Συρίας (17/8, +2013) <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, ἀπ’τίς πηγές HomsNN· Sana· Syria Report· Syria Document· Al Manar>

Βασίλειος/Basil Watfa, νεομάρτυς στήν Κοιλάδα τῶν Χριστιανῶν (Wadi al Nassara) Συρίας, ἀπό Ein al Ajouz τῆς Κοιλάδας τῶν Χριστιανῶν Συρίας (17/8, +2013) <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, ἀπ’τίς πηγές HomsNN· Sana· Syria Report· Syria Document· Al Manar>

Atallah Aboud Shaheed, νεομάρτυς στήν Κοιλάδα τῶν Χριστιανῶν (Wadi al Nassara) Συρίας, ἀπό Μarmarita τῆς Κοιλάδας τῶν Χριστιανῶν Συρίας (17/8, +2013) <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, ἀπ’τίς πηγές HomsNN· Sana· Syria Report· Syria Document· Al Manar>

Παῦλος-Ἀβραάμ/Paul Ibrahim Saadeh νεομάρτυς στήν Κοιλάδα τῶν Χριστιανῶν (Wadi al Nassara) Συρίας, ἀπό Μarmarita τῆς Κοιλάδας τῶν Χριστιανῶν Συρίας (17/8, +2013) <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, ἀπ’τίς πηγές HomsNN· Sana· Syria Report· Syria Document· Al Manar>

Μαρία/Maria Barshine νεομάρτυς στήν Κοιλάδα τῶν Χριστιανῶν (Wadi al Nassara) Συρίας, ἀπό Μarmarita τῆς Κοιλάδας τῶν Χριστιανῶν Συρίας (17/8, +2013) [μαρτύρησε ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας] <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, ἀπ’τίς πηγές HomsNN· Sana· Syria Report· Syria Document· Al Manar>

Χρῆστος/Issa HE Jaco, νεομάρτυς στήν Κοιλάδα τῶν Χριστιανῶν (Wadi al Nassara) Συρίας, ἀπό Ein al Ajouz τῆς Κοιλάδας τῶν Χριστιανῶν Συρίας (17/8, +2013) [μαρτύρησε ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας] <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, ἀπ’τίς πηγές HomsNN· Sana· Syria Report· Syria Document· Al Manar>

Shahid Samir Abed, νεομάρτυς στήν Κοιλάδα τῶν Χριστιανῶν (Wadi al Nassara) Συρίας, ἀπό Ein al Ajouz τῆς Κοιλάδας τῶν Χριστιανῶν Συρίας (17/8, +2013) [μαρτύρησε ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας] <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, ἀπ’τίς πηγές HomsNN· Sana· Syria Report· Syria Document· Al Manar>

Ἠλίας/Elias Tueni, νεομάρτυς στήν Κοιλάδα τῶν Χριστιανῶν (Wadi al Nassara) Συρίας, ἀπό Ein al Ajouz τῆς Κοιλάδας τῶν Χριστιανῶν Συρίας (17/8, +2013)<Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, ἀπ’τίς πηγές HomsNN· Sana· Syria Report· Syria Document· Al Manar>

Hanan Farah, νεομάρτυς στήν Κοιλάδα τῶν Χριστιανῶν (Wadi al Nassara) Συρίας, ἀπό Ein al Ajouz τῆς Κοιλάδας τῶν Χριστιανῶν Συρίας (17/8, +2013) <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, ἀπ’τίς πηγές HomsNN· Sana· Syria Report· Syria Document· Al Manar>

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 18

Ἑλένη ἡ Ἰσαπόστολος, μητέρα Ἁγ. Κωνσταντίνου τοῦ Μέγα, ἀπό Δρεπάνου (σημ. Γιάλοβα) Βιθυνίας Μ. Ἀσίας καί στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας ἀναπαυόμενη (21/5 ἑορτή καί 18/8 κοίμησι, + 330) {Λ}

Ἀρσένιος τῆς Πάρου, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς τοῦ Δάσους στήν Πάρο (31/1 καί 18/8, +1877)

Ματθαῖος νεομάρτυς στή Ρέθυμνο, ἀπό Γερακάρι Ἀμαρίου Ἐπισκοπῆς Λάμπης καί Σφακιά Κρήτης (10/8 μαρτύριο καί 18/8, +1697)

Νικόλαος Ἀμπντούλ Ὀγκλί ὁ Τοῦρκος ὁμολογητής, ὅσιος μοναχός στή Μονή Ὄπτινα Ρωσίας, ἀπό Bitlis Τουρκίας (1/1 καί 18/8, +1893) [πρώην μουσουλμάνος] <Πηγή: Στάρετς Βαρσανούφιος, Μοναχός Νικόλαος τῆς Ὄπτινα, Κατά Κόσμον Γιουσούφ Ἀμπντούλ Ὀγκλί (1820-1893), ἐκδ. Ἀκρίτα, Ἀθήνα 2005>

Νικόλαος ὅσιος μοναχός στή Μονή Ὄπτινα Ρωσίας (18/8, +1893)

Αἰμιλιανός ἱερομάρτυς καί οἱ μετ’ αὐτοῦ περίπου 1.000 μάρτυρες στήν Ἰταλία (18/8, +4ος αἰ.)

Αἰμιλινιανός Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς καί οἱ μάρτυρες Ἰλαρίων, Διονύσιος, Ἑρμίππος καί 1.000 περίπου μάρτυρες στήν Ἰταλία (18/8, +4ος αἰ.)

Κωνσταντίνος νεομάρτυς στήν Καππά Καρδίτσας [πρώην Μουσουλμάνος ὅπου βαπτίσθηκε Χριστιανός στή Μονή τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Καππά Καρδίτσας καί μαρτύρησε ἀπ’ τόν πατέρα του καί ἄλλους Μουσουλμάνους. Ἔκαψαν τό Μοναστήρι καί ἐπειχήρησαν νά τόν κρεμάσουν. Ἀπό θαῦμα, ὅμως, κόπηκε τό σχοινί 3 φορές, ὁπότε οἱ δήμιοι τόν ἀποκεφάλισαν] (18/8, +1610) <Πηγή: Ἰθωμίτες Ἅγιοι, Ἀποσπάσματα ἀπό τίς Ἱερές Ἀκολουθίες, χορηγός ἔκδ. Δῆμος Ἰθώμης Καρδίτσας, Παραγωγή Ἀρχεῖο Ἑλληνικῆς Μουσικῆς, Φανάρι Καρδίτσας

Πρόκολος καί Μάξιμος οἱ λιθοξόοι, μάρτυρες στό Βυζάντιο (18/8, +2ος αἰ.)

Φλῶρος καί Λαῦρος οἱ αὐτάδελφοι δίδυμοι λιθοξόοι, μάρτυρες στήν Οὐλπιανά Σερβίας, μαθητές Ἁγ. Πρόκολου καί Μαξίμου τῶν λιθοξόων, ἀπό Βυζάντιο (18/8, +2ος αἰ.)

Πολλοί πένητες μάρτυρες, ὑπό τοῦ Λικινίου θανατωθέντες διά τήν καταστροφή τῶν εἰδώλων τοῦ εἰδωλολατρικοῦ ναοῦ (18/8, +? αἰ.)

Ἰουλιανή ἡ πλησίον τοῦ Στροβίλου, ἁγία μάρτυς (18/8, +? αἰ.)

Ἑρμῆς, Πολυαῖνος καί Σεραπίων, μάρτυρες στή Ρώμη (18/8, +2ος αἰ.)

Ἰωάννης καί Κρίσπος, μάρτυρες στή Ρώμη (18/8, +? αἰ.)

Λέοντας μάρτυς στή Μύρα Λυκίας Μ. Ἀσίας (18/8, +? αἰ.)

Ἀγαπητός μάρτυς στήν Palestrina Ἰταλίας (18/8, +274)

Βαρνάβας καί Σωφρόνιος ὁ ἀνηψιός του οἱ Ἀθηναῖοι καί Χριστόφορος ὁ Τραπεζούντιος, ὅσιοι στό ὄρος Σουμελᾶ (=Μελᾶ) Μ. Ἀσίας (18/8, +412)

Φιάκριος ὅσιος ἐρημίτης στή Γαλλία (18/8, +670)

Μίλος ὅσιος ἐρημίτης στή Fontenelle Γαλλίας (18/8, +740)

Ἰωάννης Ε΄ Ἐπίσκοπος Κων/πολεως (18/8, +675)

Γεώργιος Α΄ Ἐπίσκοπος Κων/πολεως (18/8, +686)

4 ὅσιοι ἀσκητές (18/8, +? αἰ.)

Φιρμίνος Ἐπίσκοπος Metz Γαλλίας (18/8, +496)

Σωφρόνιος ὁ Ἁγιαννανίτης, Πρεσβύτερος, ὁσιος στή Σκήτη τῆς Ἁγ. Ἄννης τοῦ Ἁγ. Ὄρους [στήν ἀνακομιδή λειψάνων του τό Ἱ. Λείψανό του δέν βρέθηκε] (18/8, +? αἰ.)

Δεγανός ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Iniskeen Ἰρλανδίας (18/8, +586)

Εὐγένιος/Ἰωάννης (Evan) ὅσιος ἐρημίτης στήν Ayrshire Σκωτίας (18/8, +9ος αἰ.) % Ἰβάν

Αὐγουστίνος Πρεσβύτερος Μονῆς Ὀράνς, Νικόλαος Πρεσβύτερος τοῦ Nizhny Novgorod καί 15 μετ’ αὐτῶν νεομάρτυρες στή Ρωσία (18/8, +20ος αἰ.) [σύναξι]

Ἰωάννης ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό ὄρος Ρίλα Βουλγαρίας (18/8 καί 19/10 ἑορτή, +1238) [ἀνακομιδή λειψάνων 1/7]

Μακάριος Κωνσταντινουπόλεως (18/8, +? αἰ.)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 19

Νεομάρτυρες στήν Λαττάκεια Συρίας καί στά περίχωρά της (19/8, +2013) <Πηγή: Δ. Πορφ. καί Π. Σταφ.,Βρυξέλλες 2013, ἀπό πηγές Sana· Sham News· NNL· Documents SY· Dampress>

Ἐλάφιος Ἐπίσκοπος Chalons-sur-Marne Γαλλίας (19/8, +580)

Ἀνδρέας στρατηλάτης ὁ μεγαλομάρτυς, Ἡράκλειος, Μηνᾶς, Φαῦστος καί 2.593 στρατιῶτες, μάρτυρες στήν Κιλικία Μ. Ἀσίας (12/7, 19/8 καί 31/8 +286-305)

Ἰωάννης Κουτσουρώφ, Πρεσβύτερος, Ρῶσος ἱεραπόστολος Chicago τοῦ Illinois ΗΠΑ, ἱερομαρτυρας στήν Πετρούπολι Ρωσίας, Πρωτομάρτυς Ἱερέας τῶν Κομμουνιστικῶν διωγμών τῆς Ρωσίας καί ὅλης τῆς πρώην ΕΣΣΔ (30/10, 31/10, 19/8 καί 8/12, +1917) [σύναξι 12/12] [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1994]

Ἰούλιος μάρτυς στή Ρώμη (19/8, +190)

Γουεννίνος Ἐπίσκοπος Vannes Γαλλίας (19/8, +7ος)

Ἀγάπιος, Τιμόθεος καί Θέκλα μάρτυρες στήν Γάζα, ἀπό Βιζύη Παλαιστίνης (19/8, +304)

Εὐτυχιανός ὁ στρατιώτης καί Στρατήγιος, μάρτυς (19/8, +304)

Θεοφάνης ὁ νέος, ὅσιος στήν τό ὄρος τῆς Νάουσας, ἀπό Ἰωαννίνων (19/8, +16ος αἰ.)

Σεβάλδος ὅσιος ἐρημίτης στήν Vicenza Ἰταλίας καί ἱεραπόστολος στή Reichswald Γερμανίας, ἀπό Ἀγγλία (19/8, +770)

Δονάτος ὅσιος στό ὄρος Jura Γαλλίας (19/8, +535)

Μαρία ὁσία ἡγουμένη Μονῆς τοῦ Ντιβέγιεβο Ρωσίας (19/9, +1904)

Μόχτας ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Louth Ἰρλανδίας (19/8, +6ος)

Βερτοῦλφος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Bobbio Ἰταλιάς, ἀπό Γαλλία (19/8, +640)

Μάγνος Ἐπίσκοπος Lerins Γαλλίας (19/8, +660)

Καλμίνος ὅσιος ἱδρυτής Μονῶν στή Villars καί στή Mauzac Γαλλίας, σύζυγος ὁσίας Ναμαδίας (19/8, +690)

Ναμαδία ὁσία στή Marsat Γαλλίας, σύζυγος ὁσίου Καλμίνου (19/8, +700)

Κρεδάνος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Evesham Ἀγγλίας (19/8, +780)

Μαρίνος Ἐπίσκοπος, ὅσιος στή Μονή στήν Besalu Ἱσπανίας (19/8, +800)

Βαδοῦλφος ἠγούμ. στήν Ainay Γαλλίας (19/8, +850)

Ἰούλιος μάρτυς στή Ρώμη (19/8, +190)

Μαριανός ὅσιος στήν δάσος τοῦ Entreaigues στήν Berry Γαλλίας (19/8, +515)

Ρουφινός ὁ στή Mantua Ἰταλίας (19/8, +? αἰ.)

Γεννάδιος ὁ Λιθουανός, ὅσιος στή Kostroma Ρωσίας, ἀπό Λιθουανία (23/1, +1565) [ἀνακομιδή λειψάνων 19/8]

Πιτιρίμ Ἐπίσκοπος Perm Ρωσίας (19/8, +1445) [σύναξι 29/1]

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 20

Σαμουήλ ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (5/8 καί 20/8 ἑορτή, +12ος αἰ. π.Χ) 

Στέφανος βασιλιάς Οὐγγαρίας (20/8, +? αἰ.)

Πάντων τῶν Ἁγίων νεομαρτύρων τῆς Σερβίας, Σλοβενίας, Κροατίας, Βοσνίας-Ἐρζεγοβίνης, Μαυροβουνίου καί Σκοπίων (15/6 καί 20/8)

1.000.000 περίπου νεομάρτυρων στήν Σλοβενία, Κροατία καί Σερβία 1941-1945 (15/6 καί 20/8)

Γαβριήλ Ἐπίσκοπος Σερβίας, ἱερομάρτυς (20/8, +1941)

Ρομούλ Πρεσβύτερος, Βενούστ Διάκονος, Δονάτος Διάκονος, Σιλβανός Διάκονος, ἱερομάρτυρες στή Ρουμανία (20/8, +304)

37 μάρτυρες στή Βιζύη Ἀνατ. Θράκης: Ἀγαθός, Ἀθηνάδωρος, Ἄνθανας, Ἀντιλίνος, Ἀχιλλέας, Βίκτωρ, Βόσδας, Γάιος, Δίφιλος, Δομετιανός, Ἐπαφρόδιτος, Εὐδαίμων, Εὐστάθιος, Ζωΐλος, Ζωτικός, Θεοσεβής, Κέρκαν, Κρονίων, Μάξιμος, Μέμνων, Μέστος, Μόλιας, Νεόφυτος, Νίκων, Παλμάτος, Πανθήριος, Πανσθένης, Παντολέων, Ρίνος, Σαβίνος, Σατορνίνος, Σιλουανός, Στράτων, Τιμόθεος, Τύραννος, Χρύσανθος καί Ὤρ (20/8, +304)

Σέβηρος ἀπό Σίδη Παμφυλίας καί Μέμνων ὁ κεντυρίωνας, μάρτυρες στή Βιζύη Ἀνατ. Θράκης (20/8 καί 23/8, +304)

Ὄσβιν βασιλιάς, μάρτυς στή Deira Ἀγγλίας (20/8, +651)

Ἐδβέρτος ὅσιος στήν York Ἀγγλίας (20/8, +768)

Ἡλιόδωρος καί Δοσάς, μάρτυρες στήν Περσία (20/8, +? αἰ.)

Λούκιος ὁ βουλευτής, μάρτυς στήν Κύπρο, ἀπό Κυρήνης Λιβύης (20/8, +299)

Μάξιμος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Chinon Γαλλίας (20/8, +470)

Χαρδουΐνος Ἐπίσκοπος Le Mans Γαλλίας (20/8, +662)

Φιλιβέρτος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Noirmoutier Γαλλίας (20/8, +684)

Φωτεινή ἡ “ἔξω τῆς θύρας τῶν Βλαχερνῶν” ἀθλήσασα, μάρτυς στή Νήσο Δίο Κωνσταντινουπόλεως (20/8, +? αἰ.)

Ρηγίνος καί Ὀρέστης, μεγαλομάρτυρες στήν Κύπρο (20/8, +? αἰ.)

Θεοχάρης ὁ Νεαπολίτης, νεομάρτυς ἀπό Νεάπολι (σημ. Νέβσεχηρ) Καππαδοκίας Μ. Ἀσίας (20/8, +1740)

Ἀβραάμ/Ἀβραάμιος Πρεσβύτερος στό Smolensk Ρωσίας (20/8 καί 21/8, +1220)

Λεοβίγιλδος καί Χριστόφορος, ὁσιομάρτυς στήν Cordoba Ἱσπανίας (20/8, +852)

Ἱερόθεος Ἐπίσκοπος Οὐγγαρίας (20/8, +? αἰ.)

Βουρχάρδος Ἐπίσκοπος Worms Βελγίου (20/8, +1026)

Πορφύριος μάρτυς στήν Palestrina Ἰταλίας (20/8, +? αἰ.)

Ἀμάτορ ὅσιος ἐρημίτης στή Rocamadour Γαλλίας (20/8, +? αἰ.)

Χαράλαμπος ὅσιος στήν Καλυβιανή Κισσάμου Χανίων Κρήτης (20/8 καί 23/8, +1788)

Φίλιππος Ἐπίσκοπος Ἡρακλείου καί Ἑρμῆς, μάρτυρες στή Βιζύη Ἀνατ. Θράκης (20/8, +304)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 21

Ἰούδας/Θαδδαῖος/Λεββαῖος ὁ Ἀδελφόθεος, τοῦ Ἰακώβου, ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, ἔγραψε τήν Καθολική Ἐπιστολή τοῦ Ἰούδα τῆς Κ. Διαθήκης, Ἀπόστολος στήν Ἰρλανδία, Μεσοποταμία καί Ἀρμενία, ἱερομάρτυς στήν περιοχή τοῦ ὄρους Ἀραράτ στή Shavarshavan τῆς ἐπαρχίας Artaz τοῦ σημερινοῦ Βορείου Ἰράν (19/6 μνήμη, 21/8 καί 9/10, +80) [σύναξι 30/6]

Ἀβραάμ Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (21/8 καί 9/10, +2000 π.Χ.) [Κυριακή Προπατόρων]

Ἰσαάκ Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (21/8, +? αἰ. π.Χ.) [Κυριακή Προπατόρων]

Ἰακώβ Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (21/8, +? αἰ. π.Χ.) [Κυριακή Προπατόρων]

Βάσσα καί οἱ τρεῖς υἱοί της Ἀγάπιος, Θεόγνιος καί Πιστός, μάρτυρες στήν Προποντίδα, ἀπό Ἔδεσσα Μακεδονίας (21/8, +304)

Εὐπρέπιος 1ος Ἐπίσκοπος Verona Ἰταλίας (21/8, +1ος αἰ.)

Κυριακή/Δομινίκη ἡ χήρα, στή Ρώμη (21/8, +249)

Πριβάτος Ἐπίσκοπος Mende Γαλλίας (21/8, +260)

Συμεών ἱερομάρτυς ἀπό Σαμοκόβου Βουλγαρίας (21/8, +1773)

Ἀλέξανδρος ὅσιος στήν “Ἰκονίῳ” (21/8, +? αἰ.)

Ἰσαάκ μάρτυς στή Χαμά Συρίας (21/8, +15ος αἰ.)

Ἀβραάμ/Ἀβραάμιος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό Smolensk Ρωσίας (20/8 καί 21/8, +1220)

Ἀβραάμ/Ἀβραάμιος Πρεσβύτερος στό Smolensk Ρωσίας (20/8 καί 21/8, +1220)

Πατέρνος μάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Ἀλεξάνδρεια Αἰγυπτου (21/8, +255)

Κοδράτος Ἐπίσκοπος Ὑτίκη (Utica) Τυνησίας, ἱερομάρτυς (21/8, +3ος αἰ.)

Ἀναστάσιος στή Salone Ἰταλίας (21/8, +274)

Λουξόριος, Κισέλλος καί Καμερίνος, μάρτυρες στήν Σαρδηνία Ἰταλίας (21/8, +303)

Σιδόνιος/Ἀππολινάρης Ἐπίσκοπος Clermont Γαλλίας (21/8, +480)

Ἀβίτος Ἐπίσκοπος Clermont Γαλλίας (21/8, +600)

Ἀθανάσιος Γ΄ ὁ Πατελλάριος Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ἀπό Ρεθύμνου Κρήτης (2/5 καί 21/8, +1652)

Λεόντιος Ἐπίσκοπος Bordeaux Γαλλίας (21/8, +541)

Κορνήλιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Νῆσο Παλεαστρόβ τῶν Νήσων τοῦ Valaam τῆς Λίμνης Ladoga τῆς Ρωσίας (21/8, +1420)

Ἀβραάμ/Ἀβράμιος ὅσιος μοναχός Μονῆς στή Νῆσο Παλεαστρόβ τῶν Νήσων τοῦ Valaam τῆς Λίμνης Ladoga τῆς Ρωσίας, μαθητής Ὁσίου Κορνηλίου τοῦ Παλεαστρόβ (19/5 καί 21/8, +1420)

Ἐφραίμ μάρτυρας στό Smolensk Ρωσίας (21/8, +1238) %

Ἀβραάμ (+1220) τοῦ Smolensk Ρωσίας καί Ἐφραίμ (+1238), μάρτυρες στή Ρωσία (21/8, +13ος αἰ.)

Αβράμιος ὅσιος στή νῆσο Παλεαστρόβ τῶν Νήσων τοῦ Valaam τῆς Λίμνης Ladoga τῆς Ρωσίας, μαθητής ὅσίου Κορνηλίου τοῦ Παλεαστρόβ (21/8, +15ος αἰ.)

Δοσίθεος ὁ διδάσκαλος στή Ρουμανία (21/8, +1606)

Δοσίθεος ὁ διδάσκαλος στή Ρουμανία (21/8, +1606)

Ρωμύλος Πρεσβύτερος, Δονάτος Διάκονος καί Σιλουανός Διάκονος οἱ ἱερομάρτυρες καί Βενοῦστος μάρτυς, στή Ρουμανία (21/8, +? αἰ.)

Δονάτος Διάκονος, Ρωμύλος Πρεσβύτερος, Σιλουανός Διάκονος καί Βενοῦστος, μάρτυρες στή Ρουμανία (21/8, +? αἰ.)

Θεοκλήτη ἡ θαυματουργός στή Μ. Ἀσία (21/8, +840)

Ἡσαΐας ὁ Ἀθωνίτης, ὅσιος στόν Ἄθω-Ἁγ. Ὄρος (21/8, +? αἰ.)

Ἀβράμιος ὁ ἐπιμελής, ὅσιος στό Κίεβο Οὐκρανίας (21/8, +12ος-13ος αἰ.)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 22

Ἐθελγίθα ὁσία στή Northumbria Ἀγγλίας (22/8, +720) {ΧΑΙΡΕ No.: 156} 

Ἀλέξιος Medredkov, Πρεσβύτερος ὅσιος στό Ufines (Ὑζιν Σαβοΐας) Γαλλίας, ἀπό Ρωσία (22/8, +1934) [σύναξι 20/7]

Εὐλαλία παρθενομάρτυς στή Βαρκελώνη Ἱσπανίας καί Πρωτομάρτυς Ἱσπανίας (22/8, +3ος αἰ.)

Ἀριάδνη ἡ βασίλισσα (22/8, +? αἰ.)

Ἀνθούσα, Ἀθανάσιος Ἐπίσκοπος Ταρσοῦ Κιλικίας ὁ βαπτίσας αὐτήν καί οἱ 2 οἰκέτες της Νεόφυτος καί Χαρίσιμος, μάρτυρες στή Σελευκεία Μ. Ἀσίας (22/8, +298)

Γοράζδος Β΄ Πάβλικ Ἐπίσκοπος Τσεχίας (Πράγας, Βοημίας, Μοραβίας) καί Σιλεσίας Πολωνίας, Ἰσαπόστολος Τσεχίας καί Ἀμερικῆς, ἱερομάρτυς στήν Πράγα Τσεχίας, πρώην Ρωμαιοκαθολικός ἱερέας (22/8 καί 4/9, +1942) [σύναξι 1η Κυριακή Ἰουνίου]

Συμφοριανός μάρτυς στήν Autun Γαλλίας (22/8, +178)

Ἱππόλυτος Ἐπίσκοπος Porto Ἰταλίας (22/8, +236)

Ἀνδρέας ὅσιος στή Mansula Ἰταλίας, ἀπό Ἰρλανδία (22/8, +880)

Ἀγαθόνικος μάρτυς στό Ἄμμους Σιλυβρίας Ἀνατ. Θράκης ἀπό Νικομήδεια, Ζωτικός μάρτυς στήν Κάρπη Πόντου Μ. Ἀσίας καί Ἀκίνδυνος, Ἀντωνίνος, Βίκτωρ, Ζήνων, Θεωνᾶς, Καισάριος, Χριστοφόρος, Θεοπρέπιος καί Σεβηριανός, μάρτυρες στήν Μ. Ἀσία (18/4, 20/4 καί 22/8, +203)

Λουκιανός μάρτυς στήν Ἡλιούπολι (σημ. Ζάχλε/Zahlah) Λιβάνου (22/8, +4ος αἰ.)

Μαῦρος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς καί οἱ σύν αὐτό 50 μάρτυρες στή Reims Γαλλίας (22/8, +260)

Ἀρνοῦλφος ὅσιος ἐρημίτης στήν Cambridgeshire Ἀγγλίας (22/8, +9ος αἰ.)

Ἰσαάκιος/Ἰσαάκ Α΄ Ἀντιμόνωφ, Στάρετς τῆς Ὄπτινα, ὅσιος στή Μονή Ὄπτινα Ρωσίας (22/8, +1894)

Τιμόθεος, υἱός Ἀπ. Ρούφου καί Κλαυδίας, Ἰσαπόστολος Μ. Βρεταννίας, μάρτυς στή Ρώμη (24/3 καί 22/8, +306)

Ἀντωνίνος στή Ρώμη (22/8, +? αἰ.)

Εἰρηναῖος, Ὤρ καί Ὀρόψις, μάρτυρες (22/8, +? αἰ.)

Ειρηναῖος Διάκονος, Ὥροψις καί Ὤρ, μάρτυρες (22/8, +? αἰ.)

Φαβρικιανός καί Φιλιβέρτος, μάρτυρες στήν Toledo Ἱσπανίας (22/8, +? αἰ.)

Γούνιφορτ ὁ προσκηνητής, μάρτυς στήν Pavia Ἰταλίας, ἀπό Ἀγγλία (22/8, +? αἰ.)

Μαρτιάλος, Σατουρνίνος, Ἐπίκτητος, Μαπρίλης, Φήλιξ καί οἱ σύν αὐτοῖς μάρτυρες στήν Ostia Ἰταλίας (22/8, +300)

Μπογκολέπ ὅσιος μοναχός στό Οὐγκλίτς Ρωσίας (22/8, +? αἰ.)

Εφραίμ νεομάρτυς στό Σελενγκίσκ Ρωσίας (22/8, +1918)

Ἰωάννης Βοστοργκρώφ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Ρωσία (22/8, +1918)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 23

Ὑπεραγία Θεοτόκος – Ἀπόδοσι τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας (23/8) [Ἑορτές Παναγίας: 25/3, 11/6, 2/7, 15/8, 23/8, 31/8, 7/9, 8/9, 12/9, 1/10 & 28/10] {*ΧΑΙΡΕ No.: βλ. 15/8 κλπ.} 

Εὔα (Ebba) ἡ νέα, ὁσιομάρτυς ἡγουμένη καί ἡ συνοδία της, ὁσιομάρτυρες στή Μονή τοῦ Coldingham Σκωτίας (2/4 καί 23/8, +870) [κατά σάρκ.] {Τό 870 κατά τή διάρκεια εἰσβολῆς Δανῶν πειρατῶν στίς ἀκτές γύρω ἀπό τή μονή Coltingham στή Σκωτία, ἡ ἡγουμένη Εbba ἀνήσυχη ὄχι γιά τή σωτηρία τῆς ζωῆς της, ἀλλά γιά τή διατήρησι τῆς ἁγνότητός της καθώς καί τῶν ὑπολοίπων μοναζουσῶν πού τήν εἶχαν ἐμπιστευθῆ, μόλις εἰσῆλθαν οἱ ἐπιδρομεῖς στόν περίβολο τῆς μονῆς, συγκέντρωσε τίς μοναχές στό ἡγουμενεῖο καί ὕστερα ἀπό σύντομη καί συγκινητική προσλαλιά, ἔκοψε μέ λεπίδα τή μύτη καί τό πάνω χείλος της. Τήν πρᾶξι της μιμήθηκαν ὅλες οἱ ἀδελφές γιά νά καταστοῦν ἀπεχθεῖς στούς πολιορκητές κι ἔτσι ν᾽ ἀποφύγουν τό βιασμό. Οἱ εἰσβολεῖς ἀφοῦ μπῆκαν στήν αἴθουσα ὅπου ἦσαν συγκεντρωμένες οἱ μοναχές, βρέθηκαν μπροστά σέ φρικιαστικό θέαμα. Αὐτό, ὅμως, δέν τούς ἐμπόδισε καθόλου νά πυρπολήσουν τή μονή καί ἡ ἁγία Εbba μαζί μέ ὅλες τίς παρθένες κάηκαν ὡς ὁλοκαύτωμα μέσα στίς φλόγες} {*ΧΑΙΡΕ No.: 174}

Εἰρηναῖος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας, ἱερομάρτυς, ἀπό Σμύρνης (23/8, +202)

Ἱππόλυτος Ἐπίσκοπος Ρώμης, Κυρίνος/Κυριάκος Ἐπίσκοπος, Μάξιμος Πρεσβύτερος, Ἀρχέλαος Διάκονος οἱ ἱερομάρτυρες καί οἱ μετ’ αὐτῶν μάρτυρες Ἀρμανδίνος, Χρυσή/Αὔρα, Βενέριος, Ἑρκουλίνος/Ἑρκούλιος, Ἑρμῆς, Εὐσέβιος, Θεόδωρος, Κενσουρίνος, Κόμμοδος, Κύπρος, Μάξιμος, Μαῦρος, Μηνάς, Μοναγρέος, Ὀλύμπιος, Ρουστικός, Σαβαΐνος, Στυράκιος, Τριβοῦνος καί Φήλιξ, μάρτυρες στήν Ostia (=κοντά Ρώμη) Ἰταλίας (30/1 καί 23/8, +269)

Κυριάκος Ἐπίσκοπος, Μάξιμος Πρεσβύτερος καί Ἀρχέλαος Διάκονος καί οἱ μετ’ αὐτῶνμάρτυρες στήν Ostia Ἰταλίας (23/8, +235)

Ἀλτιγιανός καί Χιλαρίνος, ὁσιομάρτυρες στή St. Seine Γαλλίας (23/8, +751)

Ἰωάννης Βοστρόγκοφ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Ρωσία(23/8, +1918) <Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012>

Λοῦπος μάρτυς στή Θεσσαλονίκη, μαθητής Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου (23/8, 26/10 καί 27/10 ἑορτή, +306)

Εὐγένιος Ἐπίσκοπος Ardstraw Ἰρλανδίας (23/8, +6ος αἰ.)

Φλαβιανός Ἐπίσκοπος Autun Γαλλίας (23/8, +7ος )

38 μάρτυρες στήν Ἀνατ. Θράκη (23/8, +? αἰ.)

Καλλίνικος Α΄ Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (23/8, +705)

Ἀντώνιος Ἐπίσκοπος Σάρδεων Μ. Ἀσίας (23/8, +10ος αἰ.)

Νικόλαος ὁ Σικελιώτης, ὅσιος ἐρημίτης στό ὄρος Νεοτάκου τῆς Εὐβοίας (23/8, +? αἰ.)

Τουδφίλη ἁγία μάρτυς στή Merthyr Tydfil Οὐαλλίας (23/8, +480)

Μινέρβιος, Ἐλεάζαρος καί οἱ σύν αὐτοῖς μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (23/8, +3ος αἰ.)

Βίκτωρ Ἐπίσκοπος Καρχηδόνος ἤ Ὑτίκης (Utica) Τυνησίας (23/8, +535)

Εἰρηναῖος Ἐπίσκοπος Mitrovica (=παλαιό Σρέμ/Σίρμιο) Σερβίας, ἱερομάρτυς (25/3, 26/3, 6/4 καί 23/8, +304)

Χαράλαμπος ὅσιος στήν Καλυβιανή Κισσάμου Χανίων Κρήτης (20/8 καί 23/8, +1788)

Σέβηρος ἀπό Σίδη Παμφυλίας καί Μέμνων ὁ κεντυρίωνας, μάρτυρες στή Βιζύη Ἀνατ. Θράκης (20/8 καί 23/8, +304)

Βίκτωρ μάρτυς στή Marseilles Γαλλίας (21/7 καί 23/8, +290)

Βίκτωρ τῆς Μασσαλίας Γαλλίας (23/8, +3ος αἰ.)

Φλωρέντιος καί Εὐτύχιος τῆς Nursia Ἰταλίας (23/8, +6ος αἰ. [+547])

48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ποθεινός/Φωτεινός 1ος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας, ἱερομάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἀλέξανδρος ὁ νεοβαπτιστής/νεοφώτιστος, ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας, ἀπό Ἑλλάδα (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177) {*ΧΑΙΡΕ: No. 184}

Ἄτταλος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βιβλίς ἁγία μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ματοῦρος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ποντικός 15χρονος παιδομάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Σάκτος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἐπάγαθος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἐπιπόδιος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βλανδίνη ἡ δούλη καί ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βίττιος/Ἐπάγαθος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἀλκιβιάδης μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 24

Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Φιλοθεΐτης-Ἀγιορείτης, ἀπό Μονῆς Φιλοθέου Ἁγ. Ὄρους, Ἰσαπόστολος Ἐλλάδος, Μ. Ἀσίας, Σερβίας καί Ἀλβανίας, ἱερομάρτυς στήν Κολικόντασι Ἀλβανίας, ἀπό Μονοδένδρι Αἰτωλοκαρνανίας (24/8, +1779) 

Εὐτυχής μάρτυς στή Μ. Ἀσία, μαθητής Ἀπ. Ἰωάννου (24/8, +1ος αἰ.)

Σανκράτος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Weissenburg Γερμανίας (24/8, +986)

Μνήμη 1ης Ἱεραποστολῆς στήν Ἀμερική, 1794 μ.Χ. (24/8)

Διονύσιος Ἐπίσκοπος Αἱγίνης, ὅσιος στή Ζάκυνθο, ὁ πατέρας του ἦταν Γάλλος καί ἡ μητέρα του Ἰταλίδα οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν στή Ζάκυνθο (17/12, +1622) [24/8 ἀνακομιδή λειψάνων καί σύναξι 30/6]

Τατίων μάρτυς στήν Κλαυδιούπολι (24/8, +305)

Πάτρικ Ἐπίσκοπος στήν Ἰρλανδία (24/8, +450)

Γεώργιος ὁ Λημναιότης, ὁσιομάρτυς στόν Ὄλυμπο Μ. Ἀσίας, ἀπό Λῆμνο (24/8, +732)

Πτόλεμης Ἐπίσκοπος Nepi Ἰταλίας, ἱερομάρτυς (24/8, +1ος αἰ.)

Ἰρχάρδος Ἐπίσκοπος στήν Σκωτία, ἱεραπόστολος (24/8, +5ος αἰ.)

Εὐγένιος (Ouen) Ἐπίσκοπος Rouen Γαλλίας (24/8, +684)

Πέτρος Ἐπίσκοπος Μόσχας Ρωσίας, Κιέβου Οὐκρανίας καί πάσης Ρωσίας (24/8 καί 21/12, +1479) [5/10 σύναξι]

Ρωμανός Ἐπίσκοπος Nepi Ἰταλίας, ἱερομάρτυς (24/8, +1ος αἰ.)

Αὐρέα ἁγία μάρτυς στήν Ostia Ἰταλίας (24/8, +270)

Κύρα ἡ Περσίδα, παρθενομάρτυς (24/8, +558)

Ἀρσένιος τοῦ Κομέλ τῆς Vologda Ρωσίας (24/8, +1550)

Ἐπτάντ Ἐπίσκοπος Autun Γαλλίας (24/8, +525)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 25

Ναθαναήλ/Βαρθολομαῖος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος Ἀπόστολος στή Λυδία καί Μυσία Μ. Ἀσίας, Εὐδαίμονα Ἀραβία, Περσία καί Ἰνδία· ἱερομάρτυς στό Derbend (παλαιά Οὐρβανούπολι) Αρμενίας (11/6 ἑορτή καί 22/4, +68) [25/8 ἀνακομιδή λειψάνων καί σύναξι 30/6]

Τίτος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Κρήτης, μαθ. Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Δαλματίας κλπ. [κοιμήθηκε 94 ἐτῶν] (25/8, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1] [15/5 ἀνακομιδή λειψάνων]

Βαρνάβας/Ἰωσής ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, πρωτόκλητος τῶν 70 Ἀποστόλων, ἱδρ. καί προστάτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Ἀποστολος Ἱερουσαλήμ, Αἰγύπτου, Κύπρου, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἑλβετίας κλπ., ἀδελφός Ἀπ. Ἀριστόβουλου, ἱερομάρτυς στή Σαλαμίνα Κύπρου (11/6, +57) [ἀνακομιδή λειψάνων 25/8 καί σύναξι 4/1]

Γενέσιος ὁ ἠθοποιός-μίμος, μάρτυς στή Ρώμη (25/8, +304)

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Utrecht Ὁλλανδίας, ἀπό Trier Γερμανίας (25/8, +776)

Γερόντιος Ἐπίσκοπος Italica Ἱσπανίας, ἱερομάρτυς, ἱεραπόστολος (25/8, +100)

Πατρίκια ὁσία στή Naples Ἰταλίας, ἀπό Κωνσταντινουπόλεως (25/8, +665)

Μαγδαλινή ὁσία ἡγουμένη τῆς Μονῆς Σέβσκ Ρωσίας (25/8, +1848)

Βενιαμίν ὅσιος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (25/8, +1848)

Σάββας Βενεθάλων, μάρτυς (25/8, +? αἰ.)

Εὔα (Ebba) ἡ παλαιά, ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς καί ἡγουμ. Μονῆς στήν Coldingham Σκωτίας (25/8, +683)

Ἐπιφάνιος Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (25/8, +535)

Μηνᾶς Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (25/8, +552)

Γεννάδιος Β΄, ὁ Σχολάριος, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (25/8 καί 31/8, +1472)

Ἰωάννης Β΄ ὁ Καππαδόκης, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (25/8, +1520)

Λεοδεγάριος καί Γουαρίνος, μάρτυρες στή Γαλλία, υἱοί Ὁσίας Σιγράδας τῆς Μονῆς τοῦ Soissons Γαλλίας (25/8, +7ος αἰ.)

Μαγίνος μάρτυς ἱεραπόστολος στήν Tarragona Ἱσπανίας (25/8, +304)

Μαγνέρικος Ἐπίσκοπος Trier Γερμανίας (25/8, +596)

Γενέσιος μάρτυς στήν Arles Γαλλίας (25/8, +303)

Χουνεγούνδη ὁσία στή Γαλλία (25/8, +690)

Ἀρέδιος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό St. Yrieux Γαλλίας, ἀπό Limoges Γαλλίας (25/8 καί 17/11, +591)

Μαρκιανός ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Apt Γαλλίας (25/8, +485)

Εὐσέβιος, Ποντιανός, Βικέντιος καί Περεγρίνος, μάρτυρες στή Ρώμη (25/8, +192)

Ἰουστινιανός Πρεσβύτερος ἐρημίτης ἱερομάρτυς στή νήσο Ramsey Οὐαλλίας, ἀπό Γαλλία (25/8 καί 5/12, +540)

Νεμέσιος Διάκονος καί Λουκίλλα ἡ θυγατέρα του, μάρτυρες στή Ρώμη (25/8, +260)

Ἰωάννης ὅσιος ἐρημίτης στήν Καρπάθο (25/8, +7ος αἰ.)

Εὐμένιος Ἐπίσκοπος Γορτύνης Ἡρακλείου Κρήτης, ἱεραπόστολος Ρώμης καί ὅσιος ἐρημ. στή Θηβαΐδα Αἰγύπτου (17/9, +7ος αἰ.) [σύναξι 25/8]

Κύριλλος Ἐπίσκοπος Γορτύνης Ἡρακλείου Κρήτης, ἱερομάρτυς (14/6 καί 9/7, +299) [σύναξι 25/8]

Ἀνδρέας Ἐπίσκοπος Κρήτης, ὁ Ἱεροσολυμίτης, ποιητής τοῦ Μ. Κανόνος, ἀπό Δαμασκό Συρίας [κοίμηθηκε στό πλοῖο ἀπό Κωνσταντινούπολι γιά Κρήτη καί τόν ἔθαψαν στήν Ἐρεσσό Λέσβου] (4/7, +740) [σύναξι 25/8]

Χίλντα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στό Whitby Ἀγγλίας (17/11, +680) [ἀνακομιδή λειψάνων 25/8]

Βάρσος Ἐπίσκοπος Ἐδέσσης, ὁμολογητής (25/8, +6ος αἰ.)

Εὐλόγιος Ἐπίσκοπος Ἐδέσσης, ὁμολογητής (25/8, +6ος αἰ.)

Πρωτογένης Ἐπίσκοπος Καρέα, ὁμολογητής (25/8, +6ος αἰ.)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 26

Χρῆστος/Ἴσα ἄλ Ράιες, νεομάρτυς στήν πλατεία Ἀβασσιδῶν στή Δαμασκό Συρίας [μαρτύρησε μέ βομβιστική ἐπίθεσι τῆς ἐξτρεμιστικῆς ὁμάδος “Οἱ Ὀπαδοί τοῦ Ἰσλάμ”] (26/8, +2012) [μαρτύρησε ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας] <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Συνοπτικό Ἐπίκαιρο Μαρτυρολόγιο τῶν Χριστιανῶν τῆς Συριακῆς Γης, Βρυξέλλες 2011-2014 – Syrian Documents, στό: http://www.pentapostagma.gr/2013/06/sygxronoi-martyres-tis-orthodoxias.html&gt;

17 Ἰνδοί ὁσιομάρτυρες ἐρημίτες μοναχοί στήν ἔρημο Σεναάρ Ἰνδίας (26/8, 19/11 καί 27/11, +4ος αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 108}

Ἰωάσαφ ὁ Ἰνδός, ὅσιος ἐρημίτης στήν ἔρημο Σεναάρ Ἰνδίας, βασιλιάς καί Ἰσαπόστολος Ἰνδίας, υἱός Ἁγ. Ἀβενήρ Ἰνδίας καί μαθητής ὁσίου Βαρλαάμ Ἰνδίας (26/8 καί 19/11, +4ος αἰ.)

Ἀβενήρ ὁ Ἰνδός, ὅσιος ἐρημίτης στήν ἔρημο Σεναάρ Ἰνδίας, βασιλιάς καί Ἰσαπόστολος Ἰνδίας, πατήρ Ἁγ. Ἰωάσαφ Ἰνδίας (26/8 καί 19/11, +4ος αἰ.)

Βαρλαάμ ὁ Ἰνδός, ὅσιος ἐρημίτης στήν ἔρημο Σεναάρ Ἰνδίας, Γέροντας Ὁσίων Ἰωάσαφ καί Ἀβενήρ τῶν Ἰνδῶν (26/8 καί 19/11, +4ος αἰ.) {ZF}

Ἀδριανός καί Ναταλία οἱ σύζυγοι, μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (26/8, +286-305)

Ζέρ-Ἰακώβ Ἰσαπόστολος Αἰθιοπίας (6/8 καί 26/8 +? αἰ.)

23 μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας, συμμάρτηρες Ἁγ. Ἁδριανοῦ καί Ναταλίας: Ἀνατόλιος, Ἄνθιμος, Ἀντίοχος, Γεντήλιος, Ἐλευθέριος, Ἑρμογένης, Εὐήθιος, Εὐρετός, Εὐτύχιος, Θεαγένης, Θεόδωρος, Θύρσος, Ἰωάννης, Καρτέριος, Κλαύδιος, Κυριακός, Μαρδόνιος, Μαρίνος, Μηνώδιος, Πλάτων, Συνετός, Τρωάδιος καί Φαρέτριος (26/8, +307-323)

Ἀδριανός ὁ πρίγκηπας, υἱός Πρόβου αὐτοκράτορος Ρώμης, μάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (26/8, +307-323)

Τιθόης ὅσιος στήν Θηβαΐδα Αἰγύπτου, μαθ. Ἁγ. Παχωμίου τοῦ Μέγα (26/8, +4ος αἰ.)

Πανδγουΐνα ἡ παρθένος, στήν Eltisley Ἀγγλίας, ἀπό Ἰρλανδία (26/8, +904)

Φήλιξ Ἐπίσκοπος Pistoia Ἰταλίας (26/8, +9ος αἰ.)

Μπρέγκγουϊν Ἐπίσκοπος Canterbury Ἀγγλίας (26/8, +764)

Βίκτωρ Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Ἱσπανία (26/8, +950)

Νίνιαν Ἐπίσκοπος Whithorn Σκωτίας, Ἰσαπόστολος Σκωτίας, (26/8 καί 16/9, +432)

Ρουφίνος Ἐπίσκοπος Capua Ἰταλίας (26/8, +5ος αἰ.)

Εἰρηναῖος καί Ἀβούνδιος, μάρτυρες στήν Σαρδηνία Ἰταλίας, μετά τοῦ Ἁγ. Ἱππολύτου Πρεσβυτέρου, ἀπό Ρώμη (13/8 καί 26/8, +235)

Εἰρηναῖος καί Ἀβούνδιος, μάρτυρες στή Ρώμη (26/8, +258)

Ζεφυρίνος Ἐπίσκοπος Ρώμης (26/8, +217)

Σεκοῦνδος μάρτυς στήν Ventimiglia Ἰταλίας (26/8, +3ος αἰ.)

Ἰβιστίων ὁ Αἰγύπτιος, ὅσιος καί ὁμολογητής ἐρημίτης (26/8, +? αἰ.)

Ἠλίας Ἐπίσκοπος Συρακουσῶν Σικελίας Ἰταλίας (26/8, +660)

Ἀλέξανδρος μάρτυς στήν Bergamo Ἰταλίας (26/8, +? αἰ.)

Ἀδριανός Ὀντρουσώβ, ὅσιος τῶν Νήσων Βαλαάμ Φιλλανδίας-Ρωσίας (26/8, +1522) [ἀνακομιδή λειψάνων 17/5]

Ἀδριανός τοῦ Οὐγκλίτς Ρωσίας, μαθητής Ἁγ. Παϊσίου τοῦ Οὐγκλίτς (26/8, +1504)

Ἀδριανός ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Ποσεκόνιγιε τῆς Vologda Ρωσίας (26/8, +1550)

Ἀττικός καί Σισίνιος, μάρτυρες (26/8, +? αἰ.)

Κυπριανός τοῦ Στορογιέφσκ (26/8, +? αἰ.)

Βασσιανός ὅσιος τῆς Μονῆς Ἀλαρύρ (26/8, +17ος αἰ.) [Ἁγιολόγιο Ρωσίας]

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 27

Djan-Darada ὁ Αἰθίοπας εὐνοῦχος τῆς Κανδάκης βασίλισσας τῆς Αἱθιοπίας, ἱεραπόστολος καί μάρτυρας στήν Αἰθιοπία [Ὁ Αἰθίοπας τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τόν ὁποῖο βάπτισε ὁ Ἀπ. Φίλιππος (Πρξ 8, 26)] (27/8, +1ος αἰ.) {Ανάμεσα στους πέντε προϊσταμένους της Εκκλησίας και δεύτερος στην τάξη μετά τον Βαρνάβα, ήταν ο “Συμεών ο καλούμενος Νίγερ”(Πραξ. 13,1) δηλαδή με το παράνομα ο μαύρος. Αυτός και ο Αιθίοπας που μετέστρεψε ο Απ. Φίλιππος (Πραξ. 8,26) είναι οι πρώτοι γνωστοί μαύροι Χριστιανοί Ὁ Ἁγ. Εἰρηναῖος Ἐπίσκόπος Lyons Γαλλίας (+202) μας ενημερώνει για μια παράδοση, σύμφωνα με την οποία ο Αιθίοπας που εκχριστιάνισε ο Απ. Φίλιππος εργάστηκε στην πατρίδα του ιεραποστολικά (ΒΕΠ 5,148,8)}

Φανούριος μεγαλομάρτυς στή Ρόδο (27/8, +? αἰ.)

Ποιμήν ὁ Μέγας, ὅσιος ἐρημίτης στήν Αἴγυπτο (27/8, +450)

Κούξα Πρεσβύτερος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας, ἱερομάρτυς στή Ρωσία καί ὁ μαθητής του Νίκων Πρεσβύτερος ὁ μαθητής του, ἱερομάρτυρες Ἰσαπόστολοι Ρωσίας [μαρτύρησαν ἀπό εἰδωλολάτρες τῆς Ρωσίας] (27/8, +1215)

Ἀνθούσα ἡ νέα, μάρτυς (27/8, +? αἰ.)

Ροῦφος Διάκονος καί Καρποφόρος, μάρτυρες στήν Capua Ἰταλίας (27/8, +295)

Μαρλόβιος ἐρημ. ὁσιομάρτυς στή Merns Σκωτίας (27/8, +1040)

Ἰωάννης Ἐπίσκοπος Pavia Ἰταλίας (27/8, +813)

Ὅσιος Ἐπίσκοπος Cordoba Ἱσπανίας (27/8, +4ος αἰ.)

Ἀγίλος ὅσιος στή Sithin Γαλλίας (27/8, +957)

Γεβχάρδος Ἐπίσκοπος Constance Γερμανίας (27/8, +995)

Δεκουμάν ἐρημ. ὁσιομάρτυς στή Somerset Ἀγγλίας, ἀπό Οὐαλλία (27/8, +706)

Σιάγριος Ἐπίσκοπος Autun Γαλλίας (27/8, +602)

Κυπριανός Τσαμπλάκ Ἐπίσκοπος Μόσχας Ρωσίας καί Κιέβου Οὐκρανίας καί Λιθουανίας, ἀπό Turnovo Βουλγαρίας (16/9, +1406) [27/5 καί 27/8 ἀνακομιδή λειψάνων]

Λικέριος Ἐπίσκοπος Couserans Γαλλίας, ἀπό Ἱσπανία (27/8, +548)

Καισάρειος Ἐπίσκοπος Arles Γαλλίας (27/8, +543)

Ἔββος Ἐπίσκοπος Sens Γαλλίας (27/8, +740)

Εὐθαλία παρθενομάρτυς στή Leontini Σικελίας Ἰταλίας (27/8, +? αἰ.)

Νάρσος 1ος Ἐπίσκοπος Bergamo Ἰταλίας (27/8, +? αἰ.)

Ροῦφος Ἐπίσκοπος Capua Ἰταλίας (27/8, +? αἰ.)

Θεόγνωστος Ἐπίσκοπος Κιέβου, Βλαντιμίρ, Μόσχας καί πάσης Ρωσίας (14/3, +1353) [ἀνακομιδή λειψάνων 27/8]

Φώτιος Ἐπίσκοπος Μόσχας, ἀπό Ἑλλάδα (2/7, +1430) [27/5 καί 27/8 ἀνακομιδή λειψάνων]

Λιβέριος Ἐπίσκοπος Ρώμης (27/8, +366)

Ποιμήν ὅσιος στήν Παλαιστίνη (27/8, +602)

Μιχαήλ Βοσκρεσένσκυ καί Στέφανος Νέμλωβ, Πρεσβύτεροι ἱερομάρτυρες στό Nizhny Novgorod Ρωσίας (27/8, +1918)

Σάββας τοῦ Βενέφαλι (27/8, +? αἰ.) [Ἁγιολόγιο Ρωσίας]

Ποιμήν ὁ νηστευτής τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (27/8, +12ος αἰ.)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 28

Σουσάνικ βασίλισσα Γεωργίας, μάρτυς στή Γεωργία (28/8 καί 17/10, +458) 

Αὐγουστίνος Ἐπίσκοπος Ἱππῶνος (Hippo, σημ. Annaba) Ἀλγερίας, ἀπό Ταγάστη (Tagaste, σημ. Souk Ahras) Ἀλγερίας (15/6 καί 28/8, +430) [προστάτης θεολόγων]

Μόνικα, μητέρα Ἁγ. Αὐγουστίνου Ἱππῶνος, κοιμήθηκε στήν Ostia Ἰταλίας, ἀπό Ταγάστη (Tagaste, σημ. Souk Ahras) Ἀλγερίας (4/5, 15/6 καί 28/8, +387)

Ἄννα ἡ Θεοδόχος καί προφήτιδα τῆς Ἱερουσαλήμ, θυγατέρα τοῦ Φανουήλ (3/2 καί 28/8, +1ος αἰ.)

Ἄννα θυγατέρα Φανουήλ (28/8, +1ος αἰ.)

Ἰώβ ὅσιος ἡγούμενος στή Λαύρα τοῦ Ποτσάεβ Οὐκρανίας (6/5 καί 28/10, +1651) [εὑρ. λειψ. 28/8 καί σύναξι 25/5 καί 10/10]

Ἀναστασία ἡ Πατρίκια, ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στήν Ἀλεξάνδρεια (10/3 μνήμη καί 28/8, +567)

Γορμανός Ἐπίσκοπος Schleswig Δανίας, ἀπό Γερμανία (28/8, +965)

Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοπας, Πρεσβύτερος ἐρημίτης ἱερομάρτυς στήν Αἴγυπτο, ἀπό Αἱθιοπία, πρώην ληστής (28/8, +4ος αἰ) [κατά σάρκικῶν] {Τοῦ ἐπιτέθηκαν οἱ δαίμονες παρασύροντάς τον στήν παλαιά του συνήθεια τῆς πορνικῆς ἀκολασίας· αὐτός, καθώς ὁ ἴδιος διηγεῖται, τόσο πολύ ἐνοχλήθηκε ἀπό τόν πειρασμό, ὤστε παραλίγο νά ἐγκαταλείψη τήν πρόθεσί του (νά μονάση). Ἁφοῦ, λοιπόν, ἐπισκέφθηκε τό μέγα Ἰσίδωρο στήν σκήτη τοῦ ἀνέφερε γιά τό (σαρκικό αὐτό) πόλεμο. Τότε ὁ Ἰσίδωρος τοῦ λέει: “Μή λυπηθῆς· εἶναι ἀκόμη ἀρχή τῆς ἀσκήσεως, καί γι᾽ αὐτό σφοδρότερα σοῦ ἐπιτέθηκαν οἱ δαίμονες ἐπιδιώκοντας τά συνήθη. Ὅπως ἀκριβῶς ὁ σκύλος δέν ἐγκαταλείπει τή συνήθεια νά πηγαίνη στό κρεοπωλεῖο· καί μόνο ἄν κλείση τό κρεοπωλεῖο καί δέν τοῦ δώση κανείς τίποτε, ποτέ πλέον δέν πλησιάζει· κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπο καί σύ, ἄν ἐπιμείνης ἀγωνιζόμενος, τότε ἀφοῦ βαρεθῆ θά ἀπομακρυνθῆ ἀπό σένα”}

Πελάγιος παιδομάρτυς στήν Istria Κροατίας καί Σλοβενίας (28/8, +283)

Παῦλος Σβάινο Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς καί Ἰωάννα ἡ πρεσβυτέρα του, μάρτυρες στήν Γκράμποβιτς Πολωνίας, ἀπό Οὐκρανίας (15/8 καί 28/8, +1943) [σύναξι 1/6]

Δάμων ἱερομάρτυς (28/8, +? αἰ.)

Ἀμφιλόχιος Ἐπίσκοπος Vladimir Ρωσίας (28/8, +1222) [σύναξι 25/5 καί 10/10]

Φακουνδίνος Ἐπίσκοπος Taino Ἰταλίας (28/8, +620)

Ἀδελίνδη ὁσία στήν Buchau Γερμανίας (28/8, +930)

Διομήδης καί Λαυρέντιος, μάρτυρες (28/8, +? αἰ.)

Διομήδης καί Λαυρέντιος (28/8, +? αἰ.)

33 μάρτυρες στήν Ἡρακλείας Ἀνατ. Θράκης (28/8, +? αἰ.)

Διονύσιος Γ΄, ὁ Βαρδάλης, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (28/8, +1696)

Φιλάρετος ὅσιος Στάρετς τῆς Μονῆς Νόβο Σπάσκι Ρωσίας (28/8, +1842)

Ἐζεκίας ὁ δίκαιος βασιλιάς τῆς Π. Διαθήκης (28/8, +687 π.Χ.)

Ἀκάκιος ὁ νέος, μάρτυς (28/8, +? αἰ.)

Ἀμβρόσιος Ἐπίσκοπος Saintes Γαλλίας (28/8, +450)

Θεοδόσιος/Θεόδωρος ὅσιος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας, πρώην πρίγκηπας Ὀστρόγκ Βολυνίας (11/8 καί 28/8, +1483) [σύναξι 25/5 καί 10/10]

Βιβιανός Ἐπίσκοπος Saintes Γαλλίας (28/8, +460)

Ἰουλιανός μάρτυς στήν Auvergne Γαλλίας (28/8, +3ος αἰ.)

Φορτουνάτος, Γάιος καί Ἀνθή, μάρτυρες στό Salerno Ἰταλίας (28/8, +303)

Ἑρμῆς καί οἱ σύν αὐτό μάρτυρες στή Ρώμη (28/8, +120)

Σύναξι 35 Ὁσίων τῶν Μακρινῶν Σπηλαίων τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας, τῶν ὁποίων τά Ἱ. Σκηνώματα εἶναι ἄφθαρτα (28/8)

Σάββας τοῦ Pskov καί Κρουπέτς Ρωσίας (28/8, +1495)

Σέργιος Ἀρχιμανδρίτης ἱερομάρτυς καί οἱ μετ’ αὐτοῦ μοναχοί ὁσιομάρτυρες στή Μονή τοῦ Ζιλαντώβ τοῦ Kazan Ρωσίας (28/8, +1918)

Φερρέολος καί Ἰουλιανός, μάρτυρες στή Vienne Γαλλίας (28/8, +3ος αἰ.)

Ἰουλιανός Μπριούντ (28/8, +? αἰ.)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 29

Ἀποτομή Τιμίας Κεφαλῆς Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (29/8 ἀποτομή, 7/1 σύναξι, 29/10 κατάθεσι Τ. Κεφαλῆς, +1ος αἰ.)

Σαβίνα μάρτυς στήν Troyes Γαλλίας (29/8, +275) {*ΧΑΙΡΕ Νο: 178}

Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης, ὁσιομάρτυς στή Θεσσαλονίκη, ἀπό Στρουμίτσα Βουλγαρίας (8/8 καί 29/8, +1794)

Εὐθύμιος μάρτυς στήν Perugia Ἰταλίας, ἀπό Ρώμη (29/8, +4ος αἰ.)

Ἀρκάδιος Ἐπίσκοπος Σαλαμίνος καί Ἀρσινόης Κύπρου (29/8, +642)

Παχώμιος ὁ σιωπηλός, ὅσιος στή Μονή Βαλντάι Ρωσίας (29/8, +1886)

Ἀδέλφος Ἐπίσκοπος Metz Γαλλίας (29/8, +5ος αἰ.)

Βασίλειος Α΄ ὁ Μακεδόνας, αὐτοκράτορας Βυζαντίου (29/8, +886)

Σέμπας/Σέββι, βασιλιάς Essex Ἀγγλίας, ὅσιος στή Μονή τοῦ Westminster Ἀγγλίας (29/8, +694)

Βελλέικος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Kaiserwerth Γερμανίας, ἀπό Ἀγγλία (29/8, +8ος αἰ.)

Θεοδώρα ὁσία στή Θεσσαλονίκη, ἀπό Αἴγινα (29/8, +892) [σύναξι 30/6]

Ἀλβερίκος ὅσιος στήν Bagno de Romagua Ἰταλίας (29/8, +1050)

Ἐδγοῦλφος ὅσιος ἐρημίτης στήν Cerne Ἀγγλίας (29/8, +9ος αἰ.)

Ἰωσήφ ὁ Σαμάκος, ὁ Κρητικός, ὁ ἡγιασμένος, ὅσιος ἀπό Ἀζωκεράμου Σητείας Κρήτης (22/1, +1511) [29/8 ἀνακομιδή λειψάνων]

Πέτρος Πολυάνσκυ, Ἐπίσκοπος Κρουτίτσης Ρωσίας, ἱερομάρτυς (29/8, +1936)

Κανδίδα καί οἱ σύν αὐτῇ μάρτυρες στή Ρώμη (29/8, +? αἰ.)

Μεδέρικος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Autun Γαλλίας, ὅσιος ἐρημίτης στό Παρίσι Γαλλίας (29/8, +700)

Ἀλέξανδρος ὅσιος ἡγούμενος τοῦ Βός τῆς Γαλικίας (29/8, +16ος αἰ.)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 30

Ἀγγελίνα/Ἀγγελική Μπράνκοβιτς, ἡ ἐπικαλούμενη “Μητέρα Ἀγγελίνα”, πριγκίπισσα Σερβίας, ὁσία μοναχή καί ἱδρύτρια Μονῆς στό Κρουσεντόλ Σερβίας, σύζυγος Ἁγ. Στεφάνου Μπράνκοβιτς καί μητέρα Ἁγ. Ἰωάννου Μπράνκοβιτς, ἔμεινε στήν Τεργέστη Ἰταλίας 15 χρόνια ἀπ’ ὅταν ἀπέκτησε τά 3 τέκνα της ὥσπου κοιμήθηκε ὁ σύζυγός της, ἀπό Ἀλβανία [Γεννήθηκε στήν Ἀλβανία καί ἀπ’ ὅταν ἀπέκτησε τά 3 τέκνα της ἔμεινε 15 χρόνια στήν Τεργέστη Ἰταλίας μέχρι πού κοιμήθηκε ὁ σύζυγός της] (30/8, +1446) [σύναξι 10/12] {*ΧΑΙΡΕ No. 128} 

Ἀλέξανδρος Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (30/8, +337)

Παῦλος Γ΄, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (30/8, +693)

Ἰωάννης Η΄ ὁ Ξιφιλίνος, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (30/8, +1075)

6 μάρτυρες στή Μελιτηνή Ἀρμενίας (30/8, +? αἰ.)

Φιλωνίδης Ἐπίσκοπος Κουρίου Κύπρου, ἱερομάρτυς (29/8, +202-305)

Ἰανουάριος Πρεσβύτερος, Σεπτεμίνος, Φήλιξ Ἐπίσκοπος καί Φουρτουνάτος, μάρτυρες (30/8, +303)

Βονόνιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Lucedo Ἰταλίας (30/8, +1026)

16 Θηβαῖοι μάρτυρες στίς Θῆβες Αἰγύπτου (30/8, +? αἰ.)

Ροῦμον Ἐπίσκοπος Tavistock Ἀγγλίας (30/8, +6ος αἰ.)

Ἀγίλος ὅσιος στή Rebais Γαλλίας (30/8, +650)

Φαντίνος ὁ Καλαβρός, ὅσιος στή Θεσσαλονίκη (διέμεινε καί σέ Κόρινθο, Ἀθήνα, Λάρισσα), ἀπό Calabria Ἰταλίας (30/8, +9ος αἰ.)

Βρυαίνη, μητέρα Ἁγ. Φαντίνου τοῦ Καλαβροῦ, ὁσία στήν Calabria Ἰταλίας (30/8, +9ος αἰ.)

Σαρματᾶς ὅσιος ἐρημίτης στήν Αἴγυπτο (30/8, +? αἰ.)

Πελάγιος, Ἀρσένιος καί Σιλβανός, ἐρημίτες ὁσιομάρτυρες στό Burgos Ἱσπανίας (30/8, +950)

Φύλαξ, ὅσιος (30/8, +? αἰ.)

Ἀλέξιος/Ἀλέξανδρος Νέφσκυ ὁ δούκας, ὁ “ἡλιος τῆς Ρωσικῆς γῆς”, ὁ διά τοῦ ἀγγελικοῦ σχήματος μετανομασθεῖς Ἀλέξιος μοναχός (23/11, +1263) [ἀνακομιδή λειψάνων 30/8]

Φιάκριος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Breuil Γαλλίας, ἀπό Ἰρλανδία (30/8, +670)

Λοάρνος ὁ στήν Ἰρλανδία (30/8, +5ος αἰ.)

Φήλιξ Πρεσβύτερος καί Αδαύκτος, μάρτυρες στή Ρώμη (30/8, +304)

Βονιφάτιος καί Θέκλα ἡ σύζυγός του, μάρτυρες στή Soussa (=παλαιό Hadrumetum) Τυνησίας (30/8, +250)

Γαυδεντία καί οἱ σύν αὐτῇ 3 παρθενομάρτυρες στή Ρώμη (30/8, +? αἰ.)

Παμμάχιος ὅσιος στή Ρώμη (30/8, +410)

Πέτρος τοῦ Trevi Ἰταλίας, ἱεραπόστολος στήν Tivoli, Anagni καί Subiaco Ἰταλίας (30/8, +1050)

Δανιήλ πρίγκηπας τῆς Μόσχας Ρωσίας (4/3, +1303) [εὑρ. λειψ. 30/8]

Χριστόφορος ὅ στήν Παλαιστίνη (30/8, +6ος αἰ.)

Βρυέννιος τῆς Νινευΐ (30/8, +318)

Εὐλάλιος Ἐπίσκοπος Λαπίθου (30/8, +? αἰ.)

Ἀλέξανδρος τοῦ Σβίρ Ρωσίας (30/8, +1533)

Σύναξι Ἁγίων Ἐπισκόπων Σερβίας (30/8):

Σάββας 1ος Ἐπίσκοπος Σερβίας καί ἱδρ. Μονῆς Χιλανδαρίου Ἁγ. Ὄρους (14/1 μνήμη καί 27/4, +13ος αἰ.) [ἀνακομιδή λειψάνων 6/5] [σύναξι 30/8]

Σάββας Α΄, Ἐπίσκοπος Σερβίας (27/1, +1236) [σύναξι 30/8]

Σάββας Β΄, Ἐπίσκοπος Σερβίας (8/2, +1271) [σύναξι 30/8]

Σάββας Γ΄ Ἐπίσκοπος Σερβίας, πρώην ἡγούμενος Χιλανδαρίου Ἁγ. Ὄρους (26/7, +1316) [σύναξι 30/8]

Ευστάθιος Α΄ Ἐπίσκοπος Σερβίας (4/1, +1286) [σύναξι 30/8]

Ἰάκωβος Ἐπίσκοπος Σερβίας (3/2, +1292) [σύναξι 30/8]

Ἰωαννίκιος Α΄ Ἐπίσκοπος Σερβίας (23/5, +1270) [σύναξι 30/8]

Ἰωαννίκιος Α΄, Ἐπίσκοπος Σερβίας (3/9, +1279) [σύναξι 30/8]

Ἰωαννίκιος Ἐπίσκοπος καί 1ος Πατριάρχης Σερβίας (3/9, +1354) [σύναξι 30/8]

Δανιήλ Β΄ Ἐπίσκοπος Σερβίας (20/12, +1337) [σύναξι 30/8]

Ἐφραίμ ὁ Βούλγαρος, Ἐπίσκοπος Σερβίας (15/6, +1399) [σύναξι 30/8]

Σπυρίδων Ἐπίσκοπος Σερβίας (15/6, +1388) [σύναξι 30/8]

Ἀρσένιος Α΄ Ἐπίσκοπος Πέτς (παλαιό Ἰπέκιο) Σερβίας (28/10, +1267) [σύναξι 30/8]

Γαβριήλ Α΄ Ἐπίσκοπος Σερβίας καί Νικόδημος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυρες στήν Προύσα Μ. Ἀσίας (13/12, +1659) [σύναξι 30/8]

Νικόδημος Ἐπίσκοπος Σερβίας (?/?, +1325) [σύναξι 30/8]

Ἰωαννίκιος Ἐπίσκοπος Σερβίας (?/?, +1354) [σύναξι 30/8]

Εφραίμ Β΄ Ἐπίσκοπος Σερβίας (?/?, +1395) [σύναξι 30/8]

Μακάριος Ἐπίσκοπος Σερβίας (?/?, +1574) [σύναξι 30/8]

Ἰωάννης Ἐπίσκοπος Σερβίας [σύναξι 30/8]

Μάξιμος Ἐπίσκοπος Σερβίας [σύναξι 30/8]

Νίκων Ἐπίσκοπος Σερβίας [σύναξι 30/8]

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Σερβίας [σύναξι 30/8]

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 31

Ὑπεραγία Θεοτόκος – Κατάθεσι τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας στήν τοῖς Χαλκοπρατείοις (31/8) [Ἑορτές Παναγίας: 25/3, 11/6, 2/7, 15/8, 23/8, 31/8, 7/9, 8/9, 12/9, 1/10 & 28/10] {*ΧΑΙΡΕ No.: βλ. 15/8} %

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Γερμανός ἡγούμενος Μονῆς ὅρους Σταυροβουνίου στήν Κύπρο [κοίμησι] (31/8, +1982)

Ἀνδρέας στρατηλάτης ὁ μεγαλομάρτυς, Ἡράκλειος, Μηνᾶς, Φαῦστος καί 2.593 στρατιῶτες, μάρτυρες στήν Κιλικία Μ. Ἀσίας (12/7, 19/8 καί 31/8 +286-305)

Φιλέορτος μάρτυς (31/8, +? αἰ.)

Διάδοχος μάρτυς (31/8, +? αἰ.)

Ἔϊνταν/Ἐδέμ/Ἀδάμ (Aidan) Ἐπίσκοπος Lindesfarne Ἀγγλίας, ἀπό Ἰρλανδία (31/8, +651)

4 μάρτυρες στήν Πέργη Παμφυλίας Μ. Ἀσίας (31/8, +? αἰ.)

7 παρθενομάρτυρες στήν Γάζα (31/8, +? αἰ.)

366 μάρτυρες ἀπό Νικομηδείας (31/8, +? αἰ.)

Παυλίνος Ἐπίσκοπος Trier Γερμανίας, ἀπό Γαλλία (31/8, +358)

Βαρβολένος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Bobbio Ἰταλίας (31/8, +640)

Καθβούργη καί Κουενβούργη, ὁσίες στήν Wimborne Ἀγγλίας (31/8, +725)

Ὀπτάτος Ἐπίσκοπος Auxerre Γαλλίας (31/8, +530)

Καισίδιος καί οἱ σύν αὐτό μάρτυρες στή Λίμνη Fucino Ἰταλίας (31/8, +3ος αἰ.)

Ροβουστιάνος καί Μᾶρκος, μάρτυρες στή Milan Ἰταλίας (31/8, +? αἰ.)

Γεννάδιος Α΄, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, στήν Κισόπετρα Κύπρου (31/8 καί 17/11, +471)

Γεννάδιος Β΄, ὁ Σχολάριος, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (25/8 καί 31/8, +1472)

Νεομάρτυρες στό Ἰασενόβατς Σερβίας (31/8, +20ος αἰ.)

Ἰωάννης Ἐπίσκοπος Κιέβου Οὐκρανίας (31/8, +1089)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s