ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1-30

Συναξαριστής – Αγιολόγιο

Κελτών Αγίων & Πάντων των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας

http://gkiouzelis.blogspot.com

http://orthodoxos-synaxaristis.blogspot.com

Συντάκτης: Άβελ-Αναστάσιος Γκιουζέλης

* * *

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1

Μελέτιος ὁ νέος, ὅσιος ὁμολογητής στά Ἱεροσόλυμα καί ἱδρυτής καί ἡγούμενος Μονῆς στό ὄρος Κιθαιρῶνα στήν Οἰνόη Ἀττικῆς πλησίον τῆς Θήβας, ἀπό Μουταλάσκα Καππαδοκίας (1/9, +1105) [Ἔγινε μοναχός στή Κωνσταντινούπολι, ὁμολόγησε τό Χριστό μέ Μαρτύρια στά Ἱεροσόλυμα ἀπό μουσουλμάνους καί ἵδρυσε Μονή στήν Οἰνόη πλησίον τῆς Θήβας] {*ΧΑΙΡΕ No.: 117}

Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, ὁ δίκαιος ἡγέτης τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, Προπάτορ Π. Διαθήκης (1/9, +12ος αἰ. π.Χ.) [Κυριακή Προπατόρων]

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Ἀρσένιος ὁ Σπηλαιώτης, συνασκητής Γέροντος Ἰωσήφ Ἡσυχαστή-Σπηλαιότη, ἐρημίτης στό Ἅγ. Ὄρος (Μονή Σταυρονικήτα, Κατουνάκια, Σκήτη Ἁγ. Βασιλείου, Μικρά Ἁγ. Ἄννα, Μπουραζέρι κλπ. καί Μονή Διονυσίου ὅπου κοιμήθηκε), ἀπό Πόντο [Γεννήθηκε στό Πόντο μετανάστευσε μέ τήν οἰκογένειά του στό Καφκάς τῆς Νότ. Ρωσίας. Ἀπό ἐκεῖ πῆγε πεζοπόρος στήν Κωνσταντινούπολι καί μέ πλοῖο στήν Παλαιστίνη τό 1910. Παρέμεινε στούς Ἁγ. Τόπους ὡς τό 1918 καί ὑπηρέτησε σέ διάφορα προσκυνήματα: Πανάγιο Τάφο, Μονή Προδρόμου, Βηθλεέμ. Ἐκάρη μοναχός (ρασοφόρος) στό Σαραντάριο Ὄρος. Τό 1918 πῆγε στό Ἁγ. Ὄρος] [κοίμησι] (1/9, +1983) <Πηγή: Ἰωσήφ Μ. Δ., Ὁ Γέρων Ἀρσένιος ὁ Σπηλαιώτης (1886-1983), Συνασκητής Γέροντος Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ, χ. τ., 2002>

Συμεών ὁ στυλίτης τῆς Μάνδρας, ὁ Παλαιός, ὅσιος στήν Τελάνισσο (σημ. Ντέρ Σαμάν) Συρίας (1/9, +459)

Μάρθα, μητέρα Ἁγ. Συμεών τοῦ στυλίτου τοῦ Παλαιοῦ Συρίας, ὁσία στήν Τελάνισσο (σημ. Ντέρ Σαμάν) Συρίας (1/9, +5ος αἰ.)

Ἀμμοῦν ὁ Διάκονος καί οἱ 40 ὁσιοπαρθενομάρτυρες ἀσκήτριες μαθήτριές του: Λαυρεντία ἡ Διακόνισσα, Ματρώνα/Ἀγαθονίκη, Τιμοθέα, Κελσίνα, Θεοκτίστη/Θεόκλεια, Δωροθέα, Εὐτυχιανή, Θέκλα, Ἀρισταινέτη, Φιλαδέλφη, Μαρία, Βερονίκη, Εὐλαλία/Εὐθημία, Λαμπροτάτη, Εὐφημία, Θεοδώρα, Θεοδότη, Τετεσία, Ἀκυλίνα, Θεοδούλη, Ἁπλοδώρα, Λαμπαδία, Προκοπία, Παύλα, Ἰουλιάνα, Ἀμπλιανή, Περσίς, Πολυνίκη, Μαύρα, Γρηγορία, Κυρία/Κυριαίνη, Βάσσα, Καλλινίκη, Βαρβάρα, Ἄννα/Ἄνθούσα, Κυριακή, Ἀγαθονίκη, Ἰούστα, Εἰρήνη καί Τατιάνη, ὁσιομάρτυρες στήν Ἡράκλεια Ἀνατ. Θράκης, ἀπό Ἀνδριανούπολι Ἀνατ. Θράκης [τά ὀνόματα τῶν 40 παρθενομαρτύρων ὅπως ἔχουν διασωθῆ στό ἀρχαῖο “Μαρτύριόν” τους] (1/9, +4ος αἰ.)

Βερένα ὁσία στή Zurich Ἑλβετίας, ἀπό Αἴγυπτο (1/9, +3ος αἰ.)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Ἰωακείμ ὁ Ἁγιαννανίτης-Ἀγιορείτης, Πρεσβύτερος ἱεραπόστολος Ν. Ὑόρκης τῶν ΗΠΑ, Ρωσίας καί Ἑλλάδος καί ἐρημίτης ἀσκητής στή Σκήτη Ἁγ. Ἄννης τοῦ Ἁγ. Ὄρους, ἱεραπόστολος, ὁμολογητής καί ἀπολογητής μέ ἐξορία στή Σκόπελο, Ἑλληνοαμερικάνος ἀπό Καλαμάτας [κοίμησι] (?/9, +1950) {Μαθητής τοῦ σπηλαιώτη ἀσκητή Ἠλία Παναγουλάκη τῆς Καλαμάτας. Μετά τό Γυμνάσιο πῆγε στήν Ἀμερική καί ὡς λαϊκός ἱεροκήρυκας σέ Μετόχι τοῦ Παναγίου Τάφου, παρά τή θελήσι του ἀλλά μέ ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ διά μέσου τοῦ τοπικοῦ Ἐπισκόπου, χειτοτονείται Διάκονος καί Κληρικός. Πρίν τήν χειροτονία του παρακάλεσε τήν Παναγία νά τοῦ δώση μεγάλη γενιάδα γιά νά κρατήση τήν παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ Παναγία τοῦ ἔδωσε γενιάδα ὡς τό ἔδαφος! Τό 1930 μέ δύο μαθητές του ἐπιστρέφει στήν Ἑλλάδα καί μετά ἀπό σύντομη παραμονή στόν Πειραιᾶ καί στήν Ἀθήνα ἀναχωροῦν γιά τό Ἁγ. Ὄρος. Τό 1941 λόγο τῆς ὁμολογίας καί ἀπολογητικῆς του κατά τοῦ Μασονισμοῦ καί ὕστερα ἀπό δίκη τῶν Μασόνων στή Θεσσαλονίκη ἐξορίζετε στή Σκόπελο καί μετά τήν καταστεπτική προέλασι τῶν γερμανικῶν στρατευμάτων ἐπιστρέφη ἐλεύθερος στό Ἁγ. Ὄρος γιά νά συνεχίση τήν ἐρημική του πορεία. Μετά ἀπό πολλούς πνευματικούς καί ἱεραποστολικούς ἀγῶνες κοιμήθηκε τό 1950 ἀπό φυματίωσι.} <Πηγή: Σύγχρονες Ἁγιορείτικες Μορφές, τόμ. 1-10, ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου, Ὡρωπός Ἀττικῆς>

Λοῦπος Ἐπίσκοπος Sens Γαλλίας (1/9, +623)

Χάιδω, ὁσία στή νήσο Θάσο, ἀπό Στάνου Χαλκιδικῆς (1/9, +19ος αἰ.)

Ἀγγελῆς ὁ χρυσοχόος, νεομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι (1/9, +1680)

Τερέντιος Ἐπίσκοπος Todi Ἰταλίας (1/9, +118)

Νιβάρδος Ἐπίσκοπος Reims Γαλλίας (1/9, +670)

Ἀγαθοκλεία, Ἑρμογένης, Εὔοδος καί Καλλίστη, αὐτάδελφοι μάρτυρες (1/9, +? αἰ.)

Αἰγίδιος ὁ Ἀθηναῖος, ὅσιος ἐρημίτης στή Rhune Γαλλίας, ἀπό Ἀθήνα (1/9, +721)

Πρίσκος 1ος Ἐπίσκοπος Capua Ἰταλίας (1/9, +66)

Βικτώριος Ἐπίσκοπος Le Mans Γαλλίας (1/9, +490)

Φιρμίνος Ἐπίσκοπος Amiens Γαλλίας (1/9, +4ος αἰ.)

Σίξτος 1ος Ἐπίσκοπος Reims Γαλλίας (1/9, +300)

Νικόλαος ὁ Κουρταλιώτης, ὅσιος μοναχός ἐρημίτης στήν φαράγγι Κουρταλιώτη, στόν Ἁγ. Βασίλειο Κρήτης (1/9, +1670)

Ἀγία ἡ χήρα, στή Sens Γαλλίας (1/9, +6ος αἰ.)

Βικέντιος 1ος Ἐπίσκοπος Dax Γαλλίας, ἀπό Ἱσπανία (1/9, +5ος αἰ.)

Λαέτος Διάκονος στή Dax Γαλλίας (1/9, +5ος αἰ.)

12 αὐτάδελφοι μάρτυρες στή Νότια Ἰταλία (1/9, +303)

Δρίθελμος ὅσος ἐρημ. στή Melrose Σκωτίας (17/8 καί 1/9, +700)

Κωνστάντιος Ἐπίσκοπος Aquino Ἰταλίας (1/9, +520)

Γίλης ὁ Ἱσπανός καί Ἀρκάνος ὁ Ἰταλός, ὅσιοι ἱδρ. Μονῆς στήν Ἰταλία (1/9, +1050)

Γίλης ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Saint-Gilles Γαλλίας (1/9, +8ος αἰ.)

Λύθαν ὁ στήν Οὐαλλία (1/9, +? αἰ.)

Πρίσκος Ἐπίσκοπος Capua Ἰταλίας καί οἱ ἱερεῖς του Καστρένσης, Τάμμαρος, Ρόσιος, Ἡράκλειος, Σεκουνδίνος, Ἀδιοῦτωρ, Μᾶρκος, Αὔγουστος, Ἐλπίδιος, Κάνιον καί Βινδόνιος, ὁμολογητές στήν Capua Ἰταλίας, ἀπό Β. Ἀφρική (1/9, +5ος αἰ.)

Ρέγουλος μάρτυς στήν Tuscany Ἰταλίας, ἀπό Β. Ἀφρική (1/9, +545)

Βιβιάνα παρθενομάρτυς στή Ρώμη, ἀδέλφή Ἁγ. Παρθενομάρτυρος Δημητρίας καί θυγατέρα Ἁγ. Δαφρόσας καί Φλαβιανοῦ [Πολιοῦχος τοῦ Los Angeles τῆς California τῶν ΗΠΑ-τά λειψάνα της βρίσκονται στό Los Angeles] (1/9, +4ος αἰ.)

Εὐανθία ἁγία μάρτυς (1/9, +? αἰ.)

Ἀειθαλᾶς ὁ Πέρσης (1/9, +380)

Συμεών τῆς Λέσβου (1/9, +? αἰ.)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2

Ἐλεάζαρ ἀρχιερεύς τῆς Π. Διαθήκης, 3ος υἱός τοῦ Ἀαρών ἀρχιερέως τῆς Π. Διαθήκης (2/9, +? αἰ. π.Χ.)

Φινεές ὁ δίκαιος, υἱός Ἐλεάζαρου καί ἐγγονός τοῦ Ἀαρών ἀρχιερέως τῆς Π. Διαθήκης (2/9, +1500 π.Χ.)

Μάμας ὁ βοσκός, 15χρονος παιδομάρτυς καί μεγαλομάρτυς στήν Καισάρεια Καππαδοκίας, ἀπό Γάγγρα Παφλαγονίας Μ. Ἀσίας (2/9, +275)

Θεόδοτος καί Ρουφίνα, γονεῖς Ἁγ. Μάμαντος, μάρτυρες στήν Καισάρεια Καππαδοκίας, ἀπό Γάγγρα Παφλαγονίας Μ. Ἀσίας (2/9, +275)

Βαρσανούφιος Ἐπίσκοπος Κυρίλωφσκ Ρωσίας, ἱερομάρτυς (2/9, +1918) [Στή διάρκεια τῆς ἐκτελέσεως ὁ Ἅγιος κρατοῦσε ἕνα Σταυρό. Ὁ Σταυρός ἀπέτρεψε τίς σφαῖρες ἀπ’ τό νά κτυπῆσουν τό σῶμα του καί ἔτσι τόν σφαγίασαν] <Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012>

Σεραφείμα ἡγουμένη Μονῆς Ἁγ. Θεράποντος, ὁσιομάρτυς στό Κυρίλωφσκ Ρωσίας, μετά τοῦ Ἁγ. Βαρσανουφίου Ἐπίσκοπου Κυρίλωφσκ(2/9, +1918) <Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012>

4 λαϊκοί νεομάρτυρες στό Κυρίλωφσκ Ρωσίας, μετά τοῦ Ἁγ. Βαρσανουφίου Ἐπίσκοπου Κυρίλωφσκ(2/9, +1918) <Πηγή: Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012>

Κάστωρ Ἐπίσκοπος Apt Γαλλίας (2/9, +420)

Νοννόσος ὅσιος στό Mt. Soracte Ἰταλίας (2/9, +575)

Ἰωάννης Δ΄ ὁ Νηστευτής, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (2/9, +595)

Hieu ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στό Tadcaster Ἀγγλίας (2/9, +657)

Ἀγρίκολας Ἐπίσκοπος Avignon Γαλλίας (2/9, +700)

Ἐλπίδιος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας (2/9, +422)

Βλαδίμηρος Ἐπίσκοπος Kazan Ρωσίας (2/9, +1897)

Βαλεντίνος Ἐπίσκοπος Strasbourg Γαλλίας (2/9, +4ος αἰ.)

Ἀειθαλᾶς καί Ἀμμών, μάρτυρες ἀπό Ἀνδριανούπολι Ἀνατ. Θράκης (2/9, +? αἰ.)

Λολανός Ἐπίσκοπος στήν Σκωτία (2/9, +1034)

Διομήδης, Εὐτυχιανός, Εὐτύχιος, Ἡσύχιος, Ἰουλιανός, Λεωνίδας, Μελάνιππος, Παρθαγάπη, Φιλάδελφος καί Φίλιππος, μάρτυρες (2/9, +? αἰ.)

Ἰοῦστος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας, ὅσιος ἐρημίτης στή Θηβαΐδα Αἰγύπτου, ἀπό Anjou Γαλλίας (2/9 καί 14/10, +390)

Μαξίμη ἡ δούλη, ἁγία μάρτυς στή Ρώμη (2/9, +304)

Ἀντωνίνος μάρτυς στήν Pamiers Γαλλίας (2/9, +? αἰ.)

Κοσμᾶς ὁ ἐρημίτης, ὅσιος ἀπό Κρήτη (2/9, +658) [Ἁγιολόγιο Κρήτης]

Ἰούστα καί Ρουφίνα, αὐτάδελφες μάρτυρες στή Seville Ἱσπανίας (19/7 καί 2/9, +287)

6.628 μάρτυρες στήν Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (2/9, +3ος-4ος αἰ.)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 3

Νεκτάριος Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως Λιβύης, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Ἁγ. Τριάδος στή νήσο Αἰγίνα Ἑλλάδος, πρώην ἱεροκήρυκας Λαμίας καί Σχολάρχης Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς στήν Ἀθήνα, ἐκοιμήθη στό Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν, ἀπό Συληβρία Ἀνατ. Θράκης (8/11 κοίμ., 9/11 μνήμη, +1920) [ἀνακομιδή λειψάνων 3/9, σύναξι 30/6]

Ἄνθιμος ὁ Κουρούκλης, ὁ τυφλός, ὅσιος μοναχός, ἱδρυτής Μονῆς Ἁγ. Παρασκευῆς στή Λέπεδα Κεφαλληνίας, ἀπό Ληξουρίου Κεφαλληνίας, ὅσιος στήν Ἀστυπάλαια καί Ἰσαπόστολος Αἱγαίου [νησιά Χίο, Σίφνο, Πάρο, Νάξο, Ἴο, Καστελλόριζο, Ἀστυπάλαια, Κύθηρα, Σίκινο], Σφακιά Κρήτης καί Πελοποννήσου καί ἱδρ. πολλῶν Μονῶν σέ νησιά Αἰγαίου καί Κρήτη, ἀπό Κρήτη (3/9 καί 4/9, +1781)

Ρεμάκλος Ἐπίσκοπος Maastricht Ὁλλανδίας, πρώην ἡγούμενος τῆς Μονῆς στό Solignac Γαλλίας καί ἔπειτα στήν Cougnon Λουξεμβούργου καί ἱδρ. Μονῶν στό Stavelot Βελγίου καί στό Malmédy Βελγίου, ἀπό Γαλλία (3/9, +663)

Θεόκτιστος, συνασκητής Ἁγ. Εὐθυμίου τοῦ Μέγα, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Ἁγ. Θεοκτίστου στήν Παλαιστίνη (3/9, +451)

Ἄνθιμος Ἐπίσκοπος Νικομηδείας, ἱερομάρτυς καί οἱ μετ’ αὐτοῦ 20.000 μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας κατά τά Χριστούγεννα τοῦ 302 μ.Χ. (3/9, 25/12 μαρτύριο, 28/12 καί 29/12, +302)

Γλυκέριος Πρεσβύτερος καί Θεόφιλος Διάκονος, ἱερομάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας καί οἱ μετ’ αὐτῶν μάρτυρες Γοργόνιος, Δωρόθεος, Ζήνων, Μυγδόνιος, Πέτρος, Μαρδόνιος, Δημοσθένης, Εὐθύμιος, Ἰνδός, Πρεπόσιτος καί Δόμνα, ἀπ’ τούς 20.000 μάρτυρες τῆς Νικομηδείας, μετά τοῦ Ἁγ. ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου Ἐπισκόπου Νικομηδείας, κατά τά Χριστούγεννα τοῦ 302 μ.Χ, (3/9, 25/12 μαρτύριο, 28/12 καί 29/12, +302)

Βασίλισσα μάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (3/9, 25/12 μαρτύριο, 28/12 καί 29/12, +302)

Ἀρχοντίων, Ζήνων καί Χαρίτων, μάρτυρες (3/9, +? αἰ.)

Φοίβη ἡ Διακόνισσα στίς Κεχρεαῖς, συνεργάτισσα Ἀπ. Παύλου (3/9, +1ος αἰ.) [προστάτρια νοσοκόμων]

Νάταλης Πρεσβύτερος ὅσιος στήν Casale Ἰταλίας (3/9, +6ος αἰ.)

Ρεμάκλος Ἐπίσκοπος Maastricht Ὁλλανδίας (3/9, +663)

Ἰωάννης ὁ φιλέσπλαχνος, ὁ διά Χριστόν σαλός, ὅσιος στό Rostov Ρωσίας νεοφώτιστος ἀπό Δυτ. Εὐρώπη [πρώην Ρωμαιοκαθολικός] (3/9, +1581)

Ἀριστίων Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου, ἱερομάρτυς (3/9, +? αἰ.)

Κωνσταντίνος Γ΄ ὁ Νέος, αὐτοκράτορας Βυζαντίου (3/9, +641)

Μανσουέτος Ἐπίσκοπος Toul Γαλλίας (3/9, +350)

Αἰγοῦλφος ἡγούμ. Μονῆς στή νήσο Lérins Γαλλίας, ὁσιομάρτυς σέ Νῆσο κοντά στή Κορσική Ἱταλίας, ἀπό Γαλλία (3/9, +676)

Ἰωαννίκιος Α΄, Ἐπίσκοπος Σερβίας (3/9, +1279) [σύναξι 30/8]

Ἰωαννίκιος Ἐπίσκοπος καί 1ος Πατριάρχης Σερβίας (3/9, +1354) [σύναξι 30/8]

Πολύδωρος ὁ Κύπριος, νεομάρτυς στήν Νέα Ἐφέσο, ἀπό Λευκωσία Κύπρου (3/9, +1794)

Ραφαήλ ὁσιομάρτυς ἡγούμ. Μονῆς Σισάτοβατς στήν Σέρμ Σερβίας (3/9, +1941)

Μαυρίλος Ἐπίσκοπος Cahors Γαλλίας [ἤξερε ἀπ’ ἔξω ὅλη τήν Ἁγ. Γραφή] (3/9, +580)

Σάνδαλος μάρτυς στήν Cordoba Ἱσπανίας (3/9, +855)

Ρεγοῦλος Ἐπίσκοπος Reims Γαλλίας (3/9, +698)

Χερεσβίθη ἡ πριγκίπισσα, ὁσία μοναχή στήν Chelles Γαλλίας, ἀπό Ἀγγλία (3/9, +690)

Αὐξάνος Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας (3/9, +568)

Ἀμβρόσιος Ἐπίσκοπος Sens Γαλλίας (3/9, +455)

Πέτρος ὁ διά Χριστόν σαλός, Πρεσβύτερος, ὅσιος στό Ἀγκλίχ Ρωσίας (3/9, +1866)

Μακασίνος Ἐπίσκοπος, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Kells Ἰρλανδίας, ἀπό Ἰρλανδία (3/9, +514)

Ἐφραιμία, Δοροθέα, Θέκλα καί Ἐράσμα, παρθενομάρτυρες στήν Aquileia Ἰταλίας (3/9, +1ος αἰ.)

Μαρτίνος ὁ Ἐλεήμων, Ἐπίσκοπος Tour Γαλλίας, ὁμολογητής, ἱδρυτής τοῦ Μοναχισμοῦ καί τοῦ ἀναχωρητισμοῦ στή Δυτική Εὐρώπη καί Ἰσαπόστολος Δυτικῆς Εὐρώπης (Ἱλλυρικό (σημ. Γιουγκοσλαβία), Οὐγγαρία, Ἰταλία, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργου κλπ.), ἀπό Σομπάτχελυ (ἀρχαία Σαβαρία) Οὐγγαρίας καί ἀνατρεφόμενος στήν Pavia Ἰταλίας [ἡ νήσος Γαλλινάρα εἶναι ἡ πρώτη γῆ τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης πού γνώρισε τόν ἀναχωρητισμό ἀπ’ τόν Ἁγ. Μαρτίνο. Πρίν τόν Ἁγ. Μαρτίνο δέν ὑπῆρχαν μοναχοί στή Δύσι. Στήν κηδεία του παρεβρέθηκαν ἀπ’ τή γύρω περιοχή τῆς Tours 2.000 ἄνδρες μοναχοί καί πλῆθος μοναζουσῶν!] (8/11 κοίμ. καί 11/11 ἐκφορά, +397) [3/9 ἀνακομιδή λειψάνων] [μνήμη καί 12/11 καί 12/10]

Τύτουαλ ὁ σπηλαιώτης ὅσιος ἐρημίτης στό Llandudno Οὐαλλίας καί Ἐπίσκοπος Treguier Γαλλίας, ἀπό Οὐαλλία (5/6 καί 31/11, +560) [3/9 ἀνακομιδή λειψάνων]

Ἱερώνυμος ὁ Στριδώνιος, Ἐκκλησιαστικός συγγραφέας, ὅσιος ἐρημίτης στή Βηθλεέμ Παλαιστίνης, ἀπό Stridon Δαλματίας Κροατίας (15/6 καί 3/9, +420) [προστάτης βιβλιοθηκάριων καί μεταφραστῶν]

Γρηγόριος Α΄ ὁ Μέγας, ὁ Διάλογος, Ἐπίσκοπος Ρώμης, Ἰσαπόστολος Ἀγγλίας (12/3 καί 3/9, +604)

Φρουγέντιος ὁσιομάρτυς, μετά τοῦ Ἁγ. Αἰγούλφου ἡγούμ. Lérins Γαλλίας, στή Νῆσο κοντά στή Κορσική Ἱταλίας, ἀπό Fleury Γαλλίας (3/9, +676)

Ἐδουάρδος βασιλιάς Ἀγγλίας, παιδομάρτυς στήν Corfe Ἀγγλίας (18/3 καί 3/9, +978)

Ἰωάννης ὁ Σέρβος (3/9, +? αἰ.)

Εὐφημία, Θέκλα, Δωροθέα καί Ἑρασμία, παρθενομάρτυρες (3/9, +270)

Σεραπία παρθενομάρτυς (3/9, +? αἰ.)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 4

Μωϋσῆς ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης, ἀπό Αἴγυπτο [στήν κορυφή Χωρήβ τοῦ ὄρους Σινᾶ ἔλαβε τό Θεόγραφο Νόμο, τίς 10 Ἐντολές] (4/9 καί Κυριακή τῶν Προπατόρων, +1351 π.Χ.)

Ἴδα ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στό Herzfeld Γερμανίας (4/9, +813) {*ΧΑΙΡΕ No.: 171}

Μαρίνος Ἐπίσκοπος Rimini Ἰταλίας, ὅσιος ἐρημίτης στό San Marino (Δημοκρατία τοῦ San Marino) (4/9, +4ος αἰ.)

Βαβύλας ὁ γέροντας διδάσκαλος καί 84 παιδομάρτυρες, μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (4/9, +298)

Γοράζδος Β΄ Πάβλικ Ἐπίσκοπος Τσεχίας (Πράγας, Βοημίας, Μοραβίας) καί Σιλεσίας Πολωνίας, Ἰσαπόστολος Τσεχίας καί Ἀμερικῆς, ἱερομάρτυς στήν Πράγα Τσεχίας, πρώην Ρωμαιοκαθολικός ἱερέας (22/8 καί 4/9, +1942) [σύναξι 1η Κυριακή Ἰουνίου]

Βαβύλας ἱερομάρτυς Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας Συρίας, Χριστοδούλη καί τά 3 τέκνα της παιδομάρτυρες Οὐρβανός, Πρελιδιανός καί Ἀπολλώνιος, μάρτυρες στήν Ἀντιοχεία Συρίας (4/9, +252) %@ Ἐπολόνιος, Πριλιδιανός

Ἱερουσαλήμ μοναχή ὁσιομάρτυς καί οἱ 3 υἱοί της Κήγορος, Σεκένδικος καί Σέκενδος, ἱεραπόστολοι Ρώμης, Ἐδεσσας, ὄρους Οἴτης Λαμίας καί Βέροιας Μακεδονίας, μάρτυρες στή Βέροια Μακεδονίας, ἀπό Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (4/9, +3ος αἰ.)

Θεόδωρος ὁ Μυτιληναῖος ἤ Χατζής, ὁ Ἀθωνίτης, ὁσιομάρτυς (30/1, +1784) [ἀνακομιδή λειψάνων 4/9]

Ἐρμιόνη ἡ ἀνάργυρος ἰατρός, ἀπ’ τίς 4 θυγατέρες τοῦ Ἀπ. Φιλίππου τοῦ Διακόνου, ὁμολογήτρια στήν Ἐφέσο [ἵδρυσε στήν Ἔφεσο τό 1ο Πανδοχεῖο-Νοσοκομεῖο] (4/9, +117)

Εὐτυχίς καί Χαριτίνη, ἀπ’ τίς 4 θυγατέρες τοῦ Ἀπ. Φιλίππου τοῦ Διακόνου καί ὁ διδάσκαλός τους Πετρώνιος μαθητής Ἀπ. Ἰωάννου, μάρτυρες στήν Ἐφέσο μετά τῆς Ἁγ. Ἐρμιόνης (4/9, +117)

Θεόδουλος καί Θεότιμος οἱ δήμιοι τῆς Ἁγ. Ἐρμιόνης, πιστεύσαντες κοιμήθηκαν μέ εἰρήνη, στήν Ἔφεσο Μ. Ἀσίας (4/9, +117)

Θαθουήλ καί Βεβαία, μάρτυρες στήν Ἐφέσο μετά τῆς Ἁγ. Ἐρμιόνης (4/9, +117) # ἤ Μεσσοποταμία?

Ζαρβήλ/Σαρβῆλος μάρτυς στήν Ἐφέσο μετά τῆς Ἁγ. Ἐρμιόνης (4/9, +117) # ἤ Μεσσοποταμία?

Ρχουδδλάδος ὅσιος στή Νῆσο Anglesey Οὐαλλίας (4/9, +7ος αἰ.)

Μάρκελλος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Lyons Γαλλίας (4/9, +178)

Σαλβίνος Ἐπίσκοπος Verdum Γαλλίας (4/9, +430)

Ὠκεανός, Ἀμμιανός, Θεόδουλος, Ἰουλιανός καί Κεντυρίων μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας, ἀπό χωριό Κανδαύλη τῆς Νικομηδείας (4/9, +288)

3.628 μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας4/9, +290)

Κανδίδα μαθήτρια Ἀπ. Πέτρου, στή Naples Ἰταλίας (4/9 καί 4/10, +78)

Καλετρίκος Ἐπίσκοπος Chartes Γαλλίας (4/9, +580)

Ἄνθιμος ὁ Κουρούκλης, ὁ τυφλός, ὅσιος μοναχός, ἱδρ. Μονῆς Ἁγ. Παρασκευῆς στή Λέπεδα Κεφαλληνίας, ἀπό Ληξουρίου Κεφαλληνίας, ὅσιος στήν Ἀστυπάλαια καί Ἰσαπόστολος Αἱγαίου [νησιά Χίο, Σίφνο, Πάρο, Νάξο, Ἴο, Καστελλόριζο, Ἀστυπάλαια, Κύθηρα, Σίκινο], Σφακιά Κρήτης καί Πελοποννήσου καί ἱδρ. πολλῶν Μονῶν σέ νησιά Αἰγαίου καί Κρήτη, ἀπό Κρήτη (3/9 καί 4/9, +1781) @%

Ἰωάσαφ/Ἰωσήφ Ἐπίσκοπος Belgorod Ρωσίας (10/12, +? αἰ.) [εὑρ. λειψ. 4/9]

Σουπλίκιος Ἐπίσκοπος Bayeux Γαλλίας, ἱερομάρτυς (4/9, +843)

Παρθένιος ἡγούμ. Μονῆς στήν Κιζιλτασκόγκ Οὐκρανίας (4/9, +1867)

Κουθβέρτος Ἐπίσκοπος Lindesfarne Ἀγγλίας, Ἰσαπόστολος Β. Ἀγγλιας καί Σκωτίας (20/3, +687) [4/9 ἀνακομιδή λειψάνων – Τό Ἅγ. Λείψανό του στό Durham Ἀγγλίας]

Οὐλτανός Ἐπίσκοπος Ardbraccan Ἰρλανδίας (4/9, +7ος αἰ.)

Μονέσσα ἡ στήν Ἰρλανδία (4/9, +456)

Μάρκελλος Ἐπίσκοπος Trier Γερμανίας, ἱερομάρτυς, μαθητής Ἁγ. Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας ἀπ’ τήν Ἀγγλία (4/9, +166) %

Βονιφάτιος Α΄, Ἐπίσκοπος Ρώμης (4/9, +422)

Ἰωσήφ ὁ Πάγκαλος τῆς Π. Διαθήκης (4/9, +? αἰ. π.Χ.) [Μ. Δευτέρα καί Κυριακή Προπατόρων]

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 5

Ζαχαρίας, σύζυγος τῆς Ἁγ. Ἐλισάβετ καί πατέρας τοῦ Ἁγ. Ἰωάννη Προδρόμου (5/9 καί 27/9, +1ος αἰ.) [11/2 εὐρ. λειψ., 24/6 σύναξι & γενέθλιο Προδρόμου]

Νεομάρτυρες στή Maaloula Συρίας (5/9, +2013)

8 στρατιώτες νεομάρτυρες στή Maaloula Συρίας οἱ ὁποῖοι προστάτευαν τήν Ἱ. Μονή Ἁγ. Θέκλας στή Maaloula Συρ (5/9, +2013)

Παρθένιος ὅσιος ἀνακαινιστής Μονῆς Κουδουμά Ἡρακλείου Κρήτης (+5/9, +1905) [10/7 σύναξι]

Ραΐς ἡ δωδεκάχρονη παρθενομάρτυς-ὁσιομάρτυς ἀπό Τάμμαν Αἰγύπτου καί οἱ σύν αὐτῇ μάρτυρες στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου [ἔγινε μοναχή 12 ἐτῶν καί βλέποντας Χριστιανούς νά σύρωνται δεμένοι πρός τό μαρτύριο τούς ἀκολούθησε ὁμολογώντας καί αὐτή ὅτι εἶναι Χριστιανή] (5/3, 5/9 καί 23/9, +3ος αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 182}

Ἀθανάσιος Φιλίπποβιτς, ἱερομάρτυς, Πρεσβύτερος διά Χριστόν σαλός καί ὁμολογητής στή Βαρσοβία Πολωνίας καί ἱερομάρτυς στό Brest Λευκορωσίας, ἡγουμενος στή Μονή τοῦ Ἁγ. Συμεών στό Brest Λευκορωσίας, ἀπό Πολωνία (5/9, +1648) [20/7 ἀνεύρεσι λειψ.]

Ἄλτος ὅσιος στή Σκωτία (5/9, +? αἰ.)

Βερτίνος Ἐπίσκοπος Therouanne Γαλλίας (5/9, +709)

Θεόδωρος, Μεδίμνος, Οὐρβανός καί 80 Πρεσβύτεροι καί Διάκονοι, μάρτυρες στήν Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (5/9, +364)

Γενεβάλδος Ἐπίσκοπος Laon Γαλλίας (5/9, +555)

Χερκουλάνος μάρτυς στήν Porto Ἰταλίας (5/9, +180)

Ἰουβεντίνος καί Μάξιμος οἱ στρατιῶτες, μάρτυρες (5/9 καί 12/10, +360-363)

Βικτωρίνος Ἐπίσκοπος Como Ἰταλίας (5/9, +644)

Ἀβδᾶς/Ἀβδαῖος Ἐπίσκοπος Ὀρμιζδά-Ἀρδασίρ Περσίας, ἱερομάρτυς στήν Περσία (31/3, 5/9, 13/10, +418-424)

Οβδουλία ὁσία στήν Toledo Ἱσπανίας (5/9, +? αἰ.)

Κουΐντιος, Ἀρκόντιος καί Δονάτος, μάρτυρες στήν Capua Ἰταλίας (5/9, +? αἰ.)

Βόρις/Ρωμανός καί Γκλιέμπ/Γλιέβος/Δαυΐδ, πρίγκιπες Πρωτομάρτυρες Ρωσίας (24/7 καί 5/9, +1010) [ἀνακομιδή λειψάνων 2/5]

Βενιαμίν Διάκονος ἱερομάρτυς στήν Περσία, μέτά τοῦ Ἁγ. ἱερομάρτυρος Αβδᾶ Ἐπισκόπου Ὀρμιζδά-Ἀρδασίρ Περσίας καί ἄλλων μαρτύρων (31/3, 5/9, 13/10, +418-424)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 6

Ἀνάμνησις θάυματος τοῦ Ἀρχαγγέλλου Μιχαήλ στίς Κολοσσαῖς, δηλαδή στίς Χώναις τῆς Φρυγίας τῆς Μ. Ἀσίας τό 311-312 μ.Χ

Ἴχλτυτ ὅσιος σέ Νήσο τῆς Οὐαλλίας [Μέ τήν προσευχή του μεγάλωσε τή Νήσο στήν ὁποία ἦταν χαράζοντας τό βυθό τῆς θάλασσας ὅταν ἀποτραβήχθηκε ἀπ’ τήν ἀμπώτη, γιά νά ἔχουν ἔδαφος γιά καλλιέργειες] (6/2, 7/2 & 6/9, +537) {*ΧΑΙΡΕ No.: 136}

Ραμί Τάχα, ἅγιος νεομάρτυς στήν περιοχή Νταράγια τῆς Δαμασκού Συρίας (6/9, +2012) <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Συνοπτικό Ἐπίκαιρο Μαρτυρολόγιο τῶν Χριστιανῶν τῆς Συριακῆς Γης, Βρυξέλλες 2011-2014 – Syrian Documents>

Μάγνος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Fussen Γερμανίας (6/9, +666)

Ρωμύλος ὁ στρατιωτικός, μάρτυς στή Μελιτηνή Ἀρμενίας, ἀπό Ρώμη (6/9, +107-115)

Εὐδόξιος, Ζήνων, Μακάριος καί 1.104 στρατιῶτες, μάρτυρες στή Μελιτηνή Ἀρμενίας (6/9, +303-305)

Βέγα ὁσία στήν Cumberland Ἰρλανδίας (6/9, +7ος αἰ.)

Ἀνδρέας ὁ κουρικτουριανός καί Μακάριος, μάρτυρες στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (6/9, +249-251)

Ἀνδροπελαγία καί Θέκλα, αὐτάδελφες παρθενομάρτυρες στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (6/9, +249-251)

Φαῦστος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς καί Κυριάκος ὁ ἀκόλουθός τοῦ, μάρτυρες στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (6/9, +249-251)

Ἀνδρόνικος ὁ στρατιώτης καί Διονύσιος ὁ ἀναγνώστης, μάρτυρες στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (6/9, +249-251)

Βίβος Διάκονος ἱερομάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (6/9, +249-251)

Θεόκτιστος ὁ ναύκληρος, μάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (6/9, +249-251)

Καλοδότη ἁγία μάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (6/9, +249-251)

Σαραπάβων ὁ βουλευτης, μάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (6/9, +250)

Κυριακός ὁ δημότης, μάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (6/9, +251)

Παΐσιος ὁ νέος, ὅσιος ἐρημίτης στήν Ἁγ. Ὄρος (6/9, +1871)

Μάξιμος Σάντοβιτς Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Πολωνία (6/9, +1916)

Ἀράτορ Ἐπίσκοπος Verdun Γαλλίας (6/9, +461)

Πετρόνιος Ἐπίσκοπος Verona Ἰταλίας (6/9, +450)

Μακαλλίν Ἐπίσκοπος Lusk Ἰρλανδίας (6/9, +497)

Αὐγουστίνος, Σανκτιανός καί Βεάτα, μάρτυρες στή Sens Γαλλίας, ἀπό Ἱσπανία (6/9, +273)

Καγνοάλδος Ἐπίσκοπος Laon Γαλλίας (6/9, +635)

Δονατιανός, Πραεσίδιος, Μανσουέτος, Γερμανός, Φόσκολος καί Λαέτος, μάρτυρες ἀπό Ἀφρική (6/9, +5ος αἰ.)

Φαῦστος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Συρακοῦσες Σικελίας Ἰταλίας (6/9, +607)

Φήλιξ Πρεσβύτερος καί Αὐγεβέρτος Διάκονος ἱεραπόστολοι Ἀγγλίας, ἱερομάρτυρες στήν Champagne Γαλλίας, ἀπό Ἀγγλία (6/9, +7ος αἰ.)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 7

Ὑπεραγία Θεοτόκος – Προεόρτια τῆς Γεννήσεως (τοῦ Γενεσίου) τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (7/9) {*ΧΑΙΡΕ No.: βλ. 15/8}

Γρημονία παρθενομάρτυς στήν Picardy Γαλλίας, ἀπό Ἰρλανδία (7/9, +4ος αἰ.) [κατά σαρκικῶν πειρασμῶν] {*ΧΑΙΡΕ No.: 185}

Ὀνησιφόρος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Κορώνης Πελοποννήσου, μαθητής Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἑλλάδος κλπ. (7/9 καί 8/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Εὔοδος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἀντιόχειας, συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (7/9, +66-67) [σύναξι 4/1]

Σώζων ὁ βοσκός, μάρτυς στήν Πομπηϊούπολι Κιλικίας, ἀπό Λυκαονίας Μ. Ἀσίας (7/9, +304) [8/10 ὡς Πολιοῦχος Λήμνου]

Ἰωάννης Ἐπίσκοπος Novgorod Ρωσίας (7/9, +1186) [10/2 σύναξι]

Κλοδοάλδος ὅσιος ἐρημίτης στή Γαλλία (7/9, +560)

Εὐψύχιος μάρτυς (7/9, +117)

Γράτος Ἐπίσκοπος Aosta Ἰταλίας (7/9, +470)

Αὐγουστάλης Ἐπίσκοπος Arles Γαλλίας (7/9, +450)

Πάμφιλος Ἐπίσκοπος Capua Ἰταλίας, ἀπό Ἑλλάδα (7/9, +400)

Μακάριος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Μονή τοῦ Κάνεβ Οὐκρανίας (7/9, +1678) [ἀνακομιδή λειψάνων 13/5 καί σύναξι 25/5 καί 10/10]

Μακάριος, Στάρετς τῆς Ὄπτινα, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς Ὄπτινα Ρωσίας (7/9, +1860)

Ἀλκομοῦνδος Ἐπίσκοπος Hexham Ἀγγλίας (7/9, +781)

Ἐβόρτιος (ἤ Ἔβερτ) Ἐπίσκοπος Orleans Γαλλίας (7/9, +340)

Φακιόλος ὅσιος στήν Poitiers Γαλλίας (7/9, +950)

Τιλβέρτος Ἐπίσκοπος Hexham Ἀγγλίας (7/9, +789)

Βαλάνος ὅσιος στήν Tecksaxon Ἰρλανδίας, ἀπό Ἀγγλία (7/9, +7ος αἰ.)

Μαδαλβέρτα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στή Maubeuge Γαλλίας (7/9, +706)

Καρασσίμα ὁσία στήν Vious Γαλλίας (7/9, +5ος αἰ.)

Μεμόριος Διάκονος καί οἱ σύν αὐτό μάρτυρες στήν Troyes Γαλλίας (7/9, +451)

Λουκᾶς ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς τοῦ Σωτήρος, τῆς ἐπιλεγομένης τοῦ Βαθέος Ρύακος στή Λυκαονία Μ. Ἀσίας (7/9, +975)

Πέτρος ὁ εὐσεβής, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς τοῦ Σωτήρος, τῆς ἐπιλεγομένης τοῦ Βαθέος Ρύακος στή Λυκαονία Μ. Ἀσίας (7/9, +? αἰ.)

Ρένα παρθενομάρτυς στή Γαλλία (7/9, +251)

Ἀβραάμ ὅσιος ἀπό Συρία (7/9, +5ος αἰ.)

Κασσιανή/Κασσία ἡ ὑμνογράφος, ὁσία μοναχή καί ἱδρύτρια Μονῆς στήν Κωνσταντινούπολι (7/9, +9ος αἰ.)

Χιλδουάρδος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Dickelvernne Βελγίου (7/9, +750)

Ἀναστάσιος ὁ γναφέας, μάρτυς στή Δαλματία Κροατίας, ἀπό Aquileia Ἰταλίας (7/9 καί 25/10, +304)

Ρεγίνα παρθενομάρτυς στήν Autun Γαλλίας (7/9, +286)

Ἀθανάσιος ὁ Κουλακιώτης, νεομάρτυς στήν Ξηροκρήνη Θεσ/νίνης (7/9, +1774)

Ἀμφιλόχιος τοῦ Πιγκαράτι Ρουμανίας (7/9, +1570)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 8

Ὑπεραγία Θεοτόκος – Ἡ Γέννησις (τό Γενέσιον) τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (8/9) [Ἑορτές Παναγίας: 25/3, 11/6, 2/7, 15/8, 23/8, 31/8, 7/9, 8/9, 12/9, 1/10 & 28/10] {*ΧΑΙΡΕ No.: βλ. 15/8}

Αλέξανδρος Χοτοβίτσκυ, Ρῶσος Πρεσβύτερος στήν Ν. Ὑόρκη ΗΠΑ, ἱερομαρτυρας στή Ρωσία (25/1, 8/9, 20/11 καί 4/12 μνήμη, +1937) [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1994]

Ἐθελβούργα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στή Lyminge Ἀγγλίας (8/9, +647)

Ἀρτεμιόδωρος μάρτυς (8/9, +? αἰ.)

Ρουφιανός καί Ροῦφος, μάρτυρες (8/9, +? αἰ.)

Σεύηρος μάρτυς (8/9, +? αἰ.)

Κινφάρχος ὁ στήν Οὐαλλία, ἀπό Σκωτίας (8/9, +5ος αἰ.)

Ἀθανάσιος ὁσιομάρτυς στή Θεσσαλονίκη (8/9, +1794)

Ἴνας βασιλιάς Wessex Ἀγγλίας, ὅσιος στή Ρώμη (8/9, +727)

Κορβινάνος Ἐπίσκοπος Freising Γερμανίας (8/9, +730)

Δισιβόδης ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Disenberg Γερμανίας (8/9, +700)

Σωφρόνιος Ἐπίσκοπος Ἀχταλείας Γεωργία, ἱερομάρτυς (8/9, +1794)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Δανιήλ ὁ Κατουνακιώτης, Ἁγιορείτης μοναχός στά Κατουνάκια Ἁγ. Ὄρους (8/9, +1929)

Σεραπίων ὅσιος στή Μονή Σωτήρος-Ἁγ. Ἐλεαζάρου στό Pskov Ρωσίας (8/9, +1481)

Λουκιανός ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Pereyaslav Ρωσίας (8/9, +1655)

Σέργιος Ἐπίσκοπος Ρώμης (8/9, +701)

Διονύσιος Ἐπίσκοπος Ufa Ρωσίας (8/9, +1846)

Ἀναστάσιος Β΄ Ἐπίσκοπος Ρώμης (8/9 καί 19/11, +498)

Ἀλέξανδρος Γιάκομπσον, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Ρωσία (8/9, +1930)

Ἀρσένιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς τοῦ Κόνεβιτς τῶν Νήσων Βαλαάμ Φιλλανδίας-Ρωσίας (λίμνης Ladoga Ρωσικῆς Karelia) (12/6 καί 8/9, +1447)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 9

Ἰωακείμ καί Ἄννα οἱ Θεοπάτορες, γονεῖς τῆς Ὑπεραγίας Ἀειπαρθένου Θεοτόκου (9/9, +1ος αἰ.) [σύναξι]

Ἃγ. Πατέρες τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου στήν Ἐφέσο τό 431 μ.Χ, κατά αἱρέσεων Νεστοριανισμοῦ καί Πελαγιανισμοῦ (9/9)

Θεοδόσιος τοῦ Οὔγκλιτς Ρωσίας, Ἐπίσκοπος Τσερνιγκώφ Οὐκρανίας (5/2, +1696) [ἀνακομιδή λειψάνων 9/9]

Θεοφάνης ὁ ὁμολογητής (9/9, +300)

Σεβηριανός ὁ συγκλητικός, μεγαλομάρτυς στή Σεβάστεια Ἀρμενίας Μ. Ἀσίας (9/9, +322)

Ὀσμάννα ὁσία ἐρημίτρια στήν Brieuc Γαλλίας (9/9, +650)

Βεττελίνος ὅσιος στήν Crowland Ἀγγλίας (9/9, +8ος αἰ.)

Χαρίτων καί Στράτων/Στρατόνικος, μάρτυρες (9/9, +? αἰ.)

Ἰωσήφ ὅσιος ἡγούμενος τῆς Μονῆς τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου στό Βολοκολάμσκ Ρωσίας (9/9, +1515)

Ὅμηρος/Ὀμέρ/Αὐδομάρος/Omer Ἐπίσκοπος Thérouanne Γαλλίας (9/9, +670)

Ἰωακείμ ὁ στήν Ὀπότσκα (9/9, +? αἰ.)

Κορβίνιαν Ἐπίσκοπος, Ἰσαπόστολος Ὁλλανδίας καί Γερμανίας, ἀπό Γαλλία (9/9, +730)

Βουλφχίλδα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν Barking καί Horton Ἀγγλίας (9/9, +1000)

Κιάραν ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν West Meath Ἰρλανδίας, Ἰσαπόστολος Ἰρλανδίας (9/9, +556)

Ὑάκινθος, Ἀλέξανδρος καί Τιβούρτιος, μάρτυρες στή Sabine Ἰταλίας (9/9, +? αἰ.)

Ἰωακείμ τῆς Ὀπόσχκα, ὅσιος μοναχός (9/9, +1550) [Ἁγιολόγιο Ρωσίας]

Ὀνούφριος ὅσιος στή Μονή τῆς Συχάστριας Ρουμανίας (9/9, +1789)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 10

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων ἁναργύρων ἱατρῶν (10/9)

Λουκᾶς ὁ Απόστολος καί Εὐαγγελιστής, ἀνάργυρος ἱατρός καί ἁγιογράφος καί στήν Πάτρα συγγράψας τό Εὐαγγέλιό του καί τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλους, Ἀπόστολος Γαλλίας καί Δαλματίας Κροατίας, μαρτύρησε στήν Πάτρα [Πολιοῦχος Λαμίας – ὁ τάφος του βρίσκεται στή Θήβα Λειβαδειᾶς] (18/10, +1ος αἰ.) [20/6 ἀνακομιδή λειψάνων καί 10/9 σύναξι ἀναργύρων ἱατρῶν]

Λουκᾶς ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Θήβας Βοιωτίας, ἀνάργυρος ἱατρός καί 1ος ζωγράφος τῆς Ἱ. Εἰκόνων τοῦ Χριστοῦ, τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἀποστόλων, συγγραφέας τοῦ Κατά Λουκᾶν Εὐαγγελίου (στήν Πάτρα) καί τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (στή Ρώμη), Ἀπόστολος Δαλματίας Κροατίας, Ἰταλίας, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Αἰγύπτου, Ἑλλάδος (Μακεδονίας, Βοιωτιάς, Ἀχαΐας, Πάτρας κλπ.) κλπ., ἱερομάρτυς στή Θήβα Βοιωτίας 84 ἐτῶν, ἀπό Ἀντιόχεια Συρίας [Πολιοῦχος Λαμίας καί προστάτης ἁγιογράφων] (18/10 ἑορτή καί 10/9, +97) [20/6 ἀνακομιδή λειψάνων καί 10/9 σύναξι ἀναργύρων ἱατρῶν]

Ἀπελλῆς (Α΄) ὁ Ἀπόστολος, ὁ “δόκιμος στό Χριστό”, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Σμύρνης Μ. Ἀσίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Εὐρώπης κλπ. [εἶναι αὐτός γιά τόν ὁποῖο ὁ Ἀπ. Παῦλος λέει “Ἀσπάσασθε Ἀπελλῆν τόν δόκιμον ἐν Χριστῷ”. Κοιμήθηκε ὁσιακῶς] (10/9, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Κλήμης Α΄, 3ος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Μ. Βρεταννίας μαζί μέ Ἁγ. Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας καί Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας καί ἱερομάρτυς στή Kherson (Χερσῶνα) Οὐκρανίας, μαθητής Ἀπ. Πέτρου καί ὁ πρῶτος πού ἔγραψε Συναξαριστή [Φλπ 4, 3] (10/9, 23/11 ἑορτή, 24/11, 25/11 καί 25/12, +101) [σύναξι 4/1]

Μηνοδώρα, Μητροδώρα καί Νυμφοδώρα, αὐτάδελφες μάρτυρες στή Βιθυνία Μ. Ἀσίας (10/9, +304)

Θεοδάλδος Ἐπίσκοπος Maastricht Ὁλλανδίας, ἱερομάρτυς στήν Bienwold Γερμανίας (10/9, +670)

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Τύχων Γκολεγκώφ ὁ Ρῶσος, ἐρημίτης στήν Καψάλα Ἅγ. Ὄρος-Ἄθωνα, ἀπό Νόβα Μιχαλόσκα Ρωσίας, Γέροντας π. Παϊσίου Ἐζνεπίδη τοῦ Ἁγιορείτου (10/9, +1968) <Πηγή: Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση, Ἁγ. Ὄρος 2011, σ. 110>

Ἀγάπιος Ἐπίσκοπος Novara Ἰταλιάς (10/9, +447)

Φρίθεσταν Ἐπίσκοπος Winchester Ἀγγλίας (10/9, +? αἰ.)

Παῦλος ὁ ὑποτακτικός, ὅσιος στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (10/9, +13ος αἰ.)

Βεράνος Ἐπίσκοπος Vence Γαλλίας (10/9, +480)

Σάλβιος Ἐπίσκοπος Albi Γαλλίας (10/9, +584)

Εὐδοκία βασίλισσα Κωνσταντινουπόλεως καί Βυζαντίου, ἡ νέα, ὁσία στήν Ἱερουσαλήμ, ἀπό Ρώμη (13/8 καί 10/9, +460)

Βαρυψαβᾶς/Βαρυσάβας ἐρημίτης ὁσιομάρτυς στή Δαλματία Κροατίας, ἀπό Περσία (10/9, +2ος αἰ.)

Ὠμπέρ/ΑὐTverτος/Aubert Ἐπίσκοπος Avranches Γαλλίας (10/9, +709)

Ἰωάσαφ/Ἰωσήφ, ὅσιος στή Λίμνη Κουμπένσκ τῆς Vologda Ρωσίας (10/9, +1453)

Φίννιαν Ἐπίσκοπος Moville Ἰρλανδίας, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Druim Fiann Ἰρλανδίας (10/9, +589)

Πέτρος Ἐπίσκοπος Νικαίας Βιθυνίας Μ. Ἀσίας, ὁμολογητής (10/9 καί 11/9, +826)

Παῦλος Ἐπίσκοπος Νικαίας Μ. Ἀσίας (10/9, +9ος αἰ.)

Κανδίδα ἡ Νέα, ἡ στή Naples Ἰταλίας (10/9, +586)

Νεμέσιαν, Φήλιξ (Α΄), Φήλιξ (Β΄), Λούκιος, Λίττεος, Πολύανος, Βίκτωρ, Ἰάδερ, Δάτιβος οἰ Ἐπίσκοποι ἀπ’ τή Νουμίδια τῆς Ἀλγερίας καί οἱ μετ’ αὐτῶν μάρτυρες ἀπό Νουμίδια τῆς Ἀλγερίας (10/9, +586)

Πέτρος/Μαρτινέζ Ἐπίσκοπος Compostella Ἰταλίας, ἀπό Ἱσπανία (10/9, +1000)

Μαρκιανός (+457) καί Πουλχερία ἡ παρθένος (+453), σύζυγοι βασιλεῖς Βυζαντίου, οἱ συγκαλέσαντες τήν Δ΄ Οἰκ. Σύνοδο στή Χαλκηδόνα τό 451 μ.Χ. (17/2, 18/2, 7/8 καί 10/9 ἑορτή)

Ἀνδρέας ὅσιος στή Λίμνη Κουμπένσκ τῆς Vologda Ρωσίας (10/9, +1453)

Κασσιανός ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Κουμπένσκ τῆς Vologda Ρωσίας (10/9, +? αἰ.)

Κύριλλος ὅσιος στή Μονή τῶν Λευκῶν Λιμνῶν τῆς Ρωσίας (10/9, +? αἰ.)

Ἴα/Βιολέτα ἡ ἡλικιωμένη ἁγία μάρτυς καί οἱ μετ’ αὐτῆς 9.000 μάρτυρες στήν Περσία (4/8, 10/9 καί 11/9 ἑορτή, +342)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 11

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Νεκτάριος Κελλής, 1ος Ἐπίσκοπος καί Ἰσαπόστολος Μαδαγασκάρης καί πρώην Ἐπίσκοπος Αὐστραλίας, ἀπό Ἑλλάδα [κοίμησι] (11/9, +2004) [σκοτώθηκε με το ελικόπτερο σινούκ καθώς πήγαινε με τον Πατριαρχη καί άλλους Ἐπισκόπους καί ἱερεῖς στό Ἁγ. Ὅρος]

[ΚΟΙΜΗΣΙ] Ἁρσένιος ἡγούμενος Μονῆς Μαχαιρά της Κύπρου (11/9, +2004) [σκοτώθηκε με τό ελικόπτερο σινούκ καθώς πήγαινε με τον Πατριαρχη καί άλλους Ἐπισκόπους καί ἱερεῖς στό Ἁγ. Ὅρος]

Εὐφρόσυνος ὁ μάγειρας, ὅσιος μοναχός σέ Μονή στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (11/9, +9ος αἰ.)

Ξένη ἡ δια Χριστόν σαλή, ὁσία στήν Πετρούπολι Ρωσίας (24/1 καί 11/9, +1806)

Θεοδώρα τῆς Βάστας, ἡ μετονομασθείσα “Θεόδωρος”, μοναχή ὁσιομάρτυς στή Βάστα τῆς Μεγαλουπόλεως Ἀρκαδίας Πελοποννήσου, ἀπό Μονή Παναγίτσας Ἀνω Μεσσηνίας [κατά σαρκικῶν] (11/9, +10ος αἰ.) [Νομίζοντας ὅτι εἶναι ἄνδρας τήν συκοφάντησαν ὅτι ἄφησε ἔγκυο κάποια κοπέλλα καί δίχως νά ἐπικαλεσθῆ τήν εὔκολη ἀθωωσί της τήν ἀποκεφάλισαν. Πρίν ἀποκεφαλισθῆ προσευχήθηκε λέγοντας “τά μαλλιά μου νά γίνουν πελώρια δένδρα, τό σῶμα μου Ναός καί τό αἷμα μου ποτάμι”. Ὅταν τήν θανάτωσαν διαπίστωσαν ὅτι ἦταν γυναῖκα. Κατά τήν Παράδοσι τό νερό ἀμέσως σέ ποσότητα ἀνέβλυσε καί ὑπάρχει καί διατηρήται ὅπως ὁ ἁγιασμός. Οἱ Χριστιανοί τῆς ἐποχῆς ἔκτισαν στό τόπο τοῦ Μαρτυρίου Ναΐδριο πού μέχρι σήμερα ὑπάρχει καί ἐπάνω στή στέγη του εἰσακούοντας ὁ Θεός τήν προσευχή τῆς Ἁγίας φύτρωσαν 17 μικρά καί μεγάλα δένδρα τά ὁποία ὑπάρχουν ὡς σήμερα.]

Θεοδώρα ὁσία μοναχή ἡ μετονομασθείσα “Θεόδωρος” στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (11/9, +491) [κατά σαρκικῶν]

Παρασκευή Ματιέσινα, μοναχή καί Διακόνισσα κατά τήν ἀρχαία Χριστιανική πρᾶξι στόν Ἱ. Ναό τῆς Παναγίας τοῦ Kazan στό χωριό Ποντλίπιτσιε τοῦ Ντμήτροβ Ρωσίας (κοντά Μόσχα), ὁσιομάρτυς-ὁμολογήτρια στό Καζαχστάν καί στή Ρωσία ὅπου κοιμήθηκε ἀπ’ τίς ἀσθένειες τῆς ἐξορίας στό χωριό Μπίρλοβο Ρωσίας, ἀπό Πεστσάνογιε τοῦ Podolsk Ρωσίας [ἀρχικά εἶχε πάει γιά μοναχή στή Μονή τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στό Τουρκοβτσί τῆς Βαρσοβίας στήν Πολωνίας] (22/11 καί 4/12 κοίμησι, +1953) (11/9 καί 30/11, ἀνακομιδή καί μεταφ. λειψ. 2001) <Πηγή: Πέτρου Μπότση, Μάρτυρες τοῦ Βορρᾶ Γ΄, Γυναῖκες Μάρτυρες καί Ὁμολογήτριες, Ἀθήνα 2012>

Δημήτριος ὁ φιλόσοφος, Εὐανθία ἡ σύζυγός του καί Δημητριανός ὁ υἱός τους, μάρτυρες στή Σκέψις Ἑλλησπόντου Μ. Ἀσίας, μετά τοῦ Ἀγ. Κορνηλίου τοῦ Ἐκατόνταρχου (11/9 καί 13/9, +1ος αἰ.)

Δίδυμος, Διόδωρος καί Διομήδης, μάρτυρες στή Λαοδικεία Μ. Ἀσίας (11/9, +4ος αἰ.)

Ἴα/Βιολέτα ἡ ἡλικιωμένη ἁγία μάρτυς καί οἱ μετ’ αὐτῆς 9.000 μάρτυρες στήν Περσία (4/8, 10/9 καί 11/9 ἑορτή, +342)

Μελχισεδέκ ὁ νεότερος, ὅσιος Στάρετς τοῦ Μζένσκ Ρωσίας (11/9, +1846)

Δανιήλ 1ος Ἐπίσκοπος Bangor Οὐαλλίας (11/9, +584)

Ἀρσένιος καί ὁ μαθητής του Ἠλίας ὁ σπηλαιώτης, ὅσιοι ἀπό Ρήγιο Καλαβρίας Ἰταλίας (11/9, +960)

Ἀδέλφος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Remiremont Γαλλίας (11/9, +670)

Βόδος Ἐπίσκοπος Toul Γαλλίας (11/9, +670)

Βικέντιος ὅσιος ἡγούμενος ὁσιομάρτυς στή Leon Ἱσπανίας (11/9, +554)

Ἀλμιρός ὅσιος ἐρημίτης στή Greez sur Roc Γαλλίας (11/9, +566)

Αἰμιλιανός Ἐπίσκοπος Vercelli Ἰταλίας (11/9, +520)

Πασιανός/Patien Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας (11/9, +491)

Πέτρος Ἐπίσκοπος Νικαίας Βιθυνίας Μ. Ἀσίας, ὁμολογητής (10/9 καί 11/9, +826)

Πρωτᾶς καί Ὑάκινθος οἱ εὐνοῦχοι τῆς Ἀγ. Εὐγενίας τῆς Ρωμαίας, συνασκητές καί συναθλητές Ἁγ. Εὐγενίας Ρωμαίας, ὁσιομάρτυρες καί ἱεραπόστολοι στή Ρώμη (24/12 ἑορτή καί 11/9, +262)

Σέργιος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (28/6, +ΙΑ΄) [ἀνακομιδή λειψάνων 11/9]

Γερμανός ὅσιος στή Μονή Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (28/6, +11ος αἰ.) [ἀνακομιδή λειψάνων 11/9]

Κρονίδης Διάκονος ὁ διδάσκαλος καί ἱερομάρτυς καί οἱ μαθητές του Λεόντιος καί Σεραπίων, μάρτυρες στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (11/9 καί 13/9, +315) OK

Παφνούτιος ὁ ὁμολογητής, Ἐπίσκοπος Θηβαΐδος Αἰγύπτου (11/9, +? αἰ.)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 12

Ὑπεραγία Θεοτόκος – Ἀπόδοσι τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννέσεως (τοῦ Γενεσίου) τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου (12/9) [Ἑορτές Παναγίας: 25/3, 11/6, 2/7, 15/8, 23/8, 31/8, 7/9, 8/9, 12/9, 1/10 & 28/10] {*ΧΑΙΡΕ No.: βλ. 15/8}

Πάντων τῶν Ἁγίων Νεοματύρων τῆς Μ. Ἀσίας κατά τήν Μικρασιατική Καταστροφή τά ἔτη 1918-1922, ὑπό τῶν Τούρκων Μουσουλμάνων (12/9 καί Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως, +1918-1922)

Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων τῆς Σμύρνης Μ. Ἀσίας κατά τήν Μικρασιατική Καταστροφή τό 1922, ὑπό τῶν Τούρκων Μουσουλμάνων (12/9 καί Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως, +1922)

Ἀμβρόσιος Ἐπίσκοπος Μοσχονησίων Μ. Ἀσίας καί οἱ μετ’ αὐτοῦ 9 Πρεσβύτερος οἱ ὁποῖοι τάφηκαν ζωντανοί, ἱερομάρτυρες στίς Κυδωνίαις Μ. Ἀσίας (12/9, 15/9 μνήμη καί Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως, +1922)

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Κυδωνιῶν Μ. Ἀσίας, ἱερομάρτυς (3/10, +1922) [σύναξι: 12/9 καί Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως]

Προκόπιος Ἐπίσκοπος Ἰκονίου Μ. Ἀσίας, ἱερομάρτυς (12/9 καί Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως, +1922)

Εὐθύμιος Ἐπίσκοπος Ζήλων Μ. Ἀσίας, ἱερομάρτυς (12/9 καί Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως, +1922)

Νικόλαος Κέσι (Kheshy), Πρεσβύτερος ἱερομάρτυρας στήν Ταρσό Μ. Ἀσίας, ἀπό Δαμασκό Συρίας (12/9 καί Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως, +1918-1922) [πατέρας τοῦ Ἀγ. ἱερομάρτυρος Χαμπίμπ Κέσι τῆς Δαμασκοῦ Συρίας]

Ἰουλιανός Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό χωριό Κριντεώ κοντά στήν Ἄγκυρα Γαλατίας Μ. Ἀσίας (12/9 καί 13/9, +320)

Ἀλέξιος ὁ διά Χριστός σαλός τοῦ Ἔλνατ Ρωσίας, νεομάρτυς σέ φυλακές τῆς Ρωσίας (12/9 καί 25/9, +1985) [ἀνάκύρηξι ἁγιότητος, 2000] <Πηγή: περ. Χριστιανική Σπίθα, τεῦχ. 719, 7>

Θεόδουλος, Μακεδόνιος καί Τατιανός, μάρτυρες στή Μυρόπολι Φρυγίας Μ. Ἀσίας (12/9, +361-363)

Θεόδωρος Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου, ἱερομάρτυς (12/9, +? αἰ.)

Ἀνδρόνικος ὅσιος στήν Ἀγρέα (ἤ Ἀτρώα) Βιθυνίας Μ. Ἀσίας (12/9, +9ος αἰ.)

Δανιήλ ὅσιος στή Νῆσο Θάσιο Βιθυνίας Μ. Ἀσίας (12/9, +9ος αἰ.)

Ὠκεανός μάρτυς (12/9, +? αἰ.)

Ἀθανάσιος Πρεσβύτερος ἡγούμενος Μονῆς Βυσότσκ στό Σερπουκχώβ Ρωσίας καί ὁ μαθητής του Ἀθανάσιος ὁ Νέος (12/9, +1395)

Κουρνοῦτος Ἐπίσκοπος Ἰκονίου, ἱερομάρτυς (12/9, +3ος αἰ.)

Βασσιανός ὅσιος ἐρημίτης στόν ποταμό Τίκσεν τῆς Vologda Ρωσίας (12/9, +1624)

Βίτος/Γκύ (Guy) ὅσιος στίς Βρυξέλλες Βελγίου (12/9, +1012)

Ἐνσγουΐθη ὁσία ἱδρύτρια τῆς 1ης στήν Ἀγγλία Μονῆς, στή Folkestone Ἀγγλίας (12/9, +640)

Ἀλβέος Ἐπίσκοπος Emly Ἰρλανδίας (12/9, +6ος αἰ.)

Σακέρδος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας (12/9, +551)

Ἰουβέντιος 1ος Ἐπίσκοπος Pavia Ἰταλίας (12/9, +1ος αἰ.)

Σιλβίνος Ἐπίσκοπος Verona Ἰταλίας (12/9, +550)

Αὐτόνομος Ἐπίσκοπος στήν Ἰταλία καί ἱερομάρτυς στίς Λίμνες Βιθυνίας Μ. Ἀσίας, ἱεραπόστολος Μ. Ἀσίας (12/9, +313)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 13

Προεόρτια τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ

Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων τῆς Μ. Ἀσίας κατά τήν Μικρασιατική Καταστροφή τά ἔτη 1918-1922, ὑπό τῶν Τούρκων Μουσουλμάνων (12/9 καί Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως, +1918-1922)

Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων τῆς Σμύρνης Μ. Ἀσίας κατά τήν Μικρασιατική Καταστροφή τό 1922, ὑπό τῶν Τούρκων Μουσουλμάνων (12/9 καί Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως, +1922)

Κατεβάν βασίλισσα Γεωργίας, μεγαλομάρτυς στή Σιράζ Γεωργίας (13/9, +1624)

Ἀριστείδης ὁ Ἀθηναῖος, φιλόσοφος καί ἀπολογητής, μάρτυς (13/9, +120)

Κορνήλιος ὁ Ἐκατόνταρχος, 1ος Χριστιανός ἀπό ἐθνικούς, ἱεραπόστολος Λιβάνου, Κύπρου, Ἀντιοχείας Συρίας, Ἐφέσου καί Ἐπίσκοπος Σκεψέων Ἑλλησπόντου Μ. Ἀσίας, ἀπό Καισάρεια Παλαιστίνης (13/9, +1ος αἰ.)

Δημήτριος ὁ φιλόσοφος, Εὐανθία ἡ σύζυγός του καί Δημητριανός ὁ υἱός τους, μάρτυρες στή Σκέψις Ἑλλησπόντου Μ. Ἀσίας, μετά τοῦ Ἀγ. Κορνηλίου τοῦ Ἐκατόνταρχου (11/9 καί 13/9, +1ος αἰ.)

Νεκτάριος Ἐπίσκοπος Autun Γαλλίας (13/9, +550)

Βενέριος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Νῆσο Tino Ἰταλίας (13/9, +7ος αἰ.)

Κρονίδης Διάκονος ὁ διδάσκαλος καί ἱερομάρτυς καί οἱ μαθητές του Λεόντιος καί Σεραπίων, μάρτυρες στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (11/9 καί 13/9, +315)

Σέλευκος μάρτυς στή Γαλατία Μ. Ἀσίας (13/9, +304)

Στράτων μάρτυς στή Βιθυνία Μ. Ἀσίας (13/9, +304)

Μακρόβιος ὁ Καππαδόκης, Γορδιανός ὁ Παφλαγών, Ἠλίας, Λουκιανός, Ζωτικός καί Βαλεριανός, μάρτυρες στήν Constanta (παλαιά Tomis) Ρουμανίας (13/9, +320)

Πέτρος ὅσιος στήν Ἀγρέα (ἤ Ἀτρώα) Βιθυνίας Μ. Ἀσίας (13/9, +9ος αἰ.)

Βιλφρίδα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν Wilton Ἀγγλίας (13/9, +988)

Χεδβίγη ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν Herford Γερμανίας (13/9, +887)

Ριβέρτος Ἐπίσκοπος Νορμανδίας καί Πικαρδίας Γαλλίας (13/9, +7ος αἰ.)

Κολουμβίνος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Lure Γαλλίας (13/9, +680)

Ἀμάτος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Remiremont Γαλλίας (13/9, +6ος αἰ.)

Βαρσενόριος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή La-Croix-Saint-Leuffroi Γαλλίας (13/9, +7ος αἰ.)

Ἰερόθεος ὁ νέος, ὅσιος στή Μονή Ἰβήρων Ἁγ. Ὄρους καί στήν νήσο Γυάρον (Γιούρα) τῆς Εὔβοιας, ἀπό Καλαμάτα (13/9, +1745)

Βασίλειος ὅσιος στή Γεωργία (13/9, +? αἰ.)

Μαυρίλιος Ἐπίσκοπος Angers Γαλλίας, ἀπό Ἰταλίας (13/9, +430)

Ἰωάννης ὅσιος στήν Πρίσλοπ Ρουμανίας (13/9, +15ος-16ος αἰ.)

Δωρόθεος ὅσιος τελευταῖος ἀσκητής τῶν Δασῶν τοῦ Ροσλάβλ Ρωσίας (13/9, +1865)

Ἀγαπητός/Ἀμάτος Ἐπίσκοπος Sion Ἑλβετίας, ὅσιος στή Μονή στήν Breuil Γαλλίας (13/9, +690)

Φίλιππος Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου, ἱερομάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, πρώην Ρωμαῖος ἔπαρχος Ἀλεξανδρείας καί ὅλης τῆς Αἰγύπτου, πατήρ Ἁγ. Εὐγενίας Ρωμαίας, ἀπό Ρώμη (13/9 μαρτύριο καί 24/12 σύναξι, +3ος αἰ.)

Ἰουλιανός Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στό χωριό Κριντεώ κοντά στήν Ἄγκυρα Γαλατίας Μ. Ἀσίας (12/9 καί 13/9, +320)

Κορνήλιος καί οἱ μαθητές του Διονύσιος καί Μισαήλ, ὅσιοι στό Παντάν-Ὀλονέτς Ρωσίας (+16ος αἰ.)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 14

Ἡ παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, στό Ναό τῆς Ἀναστάσεως στά Ἱεροσόλυμα τό 325 μ.Χ.

Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ὁμολογητής, κοιμήθηκε στήν ἐξορία στά Κόμανα Πόντου Μ. Ἀσίας, ἀπό Ἀντιόχεια Συρίας (13/11 ἑορτή, +407) [27/1 ἀνακομιδή, 30/1 σύναξι, 14/9 κοιμησι, 15/12 χειροτονία]

Ἃγ. Πατέρες τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου στήν Κωνσταντινούπολι τό 680 μ.Χ, κατά αἱρέσεως Μονοθελιτισμοῦ (14/9)

Ματέρνος1ος Ἐπίσκοπος Cologne Γερμανίας (14/9, +325)

Βελεριανός τό νήπιο, παιδομάρτυς (14/9, +? αἰ.)

Κόρμακ Ἐπίσκοπος Cashel Ἰρλανδίας (14/9, +908)

Θεόκλητος μάρτυς (14/9, +? αἰ.)

Πάπας μάρτυς στή Λυκαονία Μ. Ἀσίας (14/9, +305-311)

Πλακίλλη βασίλισσα Βυζαντίου, σύζυγος Ἁγ. Θεοδοσίου Α΄ τοῦ Μέγα αὐτοκράτορος Βυζαντίου (14/9, +4ος αἰ.)

Μακάριος Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ἱερομάρτυς στή Θεσσαλονίκη (14/9, +1527)

Κακρεάλης ὁ στρατιώτης καί ἡ σύζυγός του Σαλλουστία, μάρτυρες στή Ρώμη (14/9, +251)

Κρεσκέντιος παιδομάρτυς στήν Perugia Ἰταλίας, ἀπό Ρώμη (14/9, +300)

Μαρία ἡ στήν Ταρσό Κιλικίας Μ. Ἀσίας (14/9, +607)

ΣΕΠΤΕΜΒΙΟΣ 15

Στέφανος ὁ Ἀρχιδιάκονος καί Πρωτοδιάκονος, ὁ πρῶτος ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, Πρωτομάρτυς τῆς Ἐκκλησίας (27/12, +34) [ἀνακομιδή λειψάνων 2/8, εὑρ. λειψ. 15/9, σύναξι 4/1]

Πορφύριος ὁ μίμος-ἡθοποιός, μάρτυς (15/9, +361)

Ἀμβρόσιος Ἐπίσκοπος Μοσχονησίων Μ. Ἀσίας καί οἱ μετ’ αὐτοῦ 9 Πρεσβύτερος οἱ ὁποῖοι τάφηκαν ζωντανοί, ἱερομάρτυρες στίς Κυδωνίαις Μ. Ἀσίας (12/9, 15/9 μνήμη καί Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως, +1922)

Ἀλβίνος ὅσιος στή Lyons Γαλλίας (15/9, +390)

Μαμιλλιανός Ἐπίσκοπος Palermo Σικελίας Ἰταλίας (15/9, +460)

Ἄπρος Ἐπίσκοπος Toul Γαλλίας, ἀπό Γερμανία (15/9, +507)

Λεοβίνος Ἐπίσκοπος Chartres Γαλλίας (15/9, +556)

Heman ὅσιος ἐρημίτης στή Loc-Harn Γαλλίας (15/9, +6ος αἰ.)

Μάξιμος μάρτυς (15/9, +? αἰ.)

2 κόρες-νεανίδες, μάρτυρες (15/9, +? αἰ.)

Εὐστόχιος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων (15/9, +563)

Νικήτας ὁ Γότθος, μεγαλομάρτυς (15/9, +372)

Νικήτας Ἐπίσκοπος Χύτρων (=Κυθηρίας) Κύπρου (15/9, +? αἰ.)

Φιλόθεος Πρεσβύτερος, ὁ θαυματουργός, ὅσιος στή Μ. Ἀσία (15/9, +10ος αἰ.)

Γεράσιμος Πρεσβύτερος, ὅσιος, ἀνακαινιστής τῆς Μονῆς τῆς Ἁγ. Τριάδος τῆς ἐπονομαζομένης Σουρβίας, στή Μακρυνίτσα τοῦ Βόλου, ἀπό Λεοντάρι Πελοποννήσου (15/9, +1740)

Βησσαρίων Α΄ Ἐπίσκοπος Λάρισας, ἀπό Δημητριάδα Βόλου (15/9, +15ος αἰ.) [σύναξι 1η Κυριακή μετά τῆς 15/5]

Βησσαρίων Β΄ Ἐπίσκοπος Λάρισας, ὁ καλούμενος “κτίτωρ Δουσίκου” ἤ “τοῦ Σωτήρος”, ἀπό Πύλη Τρικάλων (15/9, +1540) [σύναξι 1η Κυριακή μετά τῆς 15/5]

Ἰωάννης ὁ Κρητικός, νεομάρτυς στήν Κουσάντασι (=παλαιά Νέα Ἐφέσο) Μ. Ἀσίας, ἀπό Σφακιά Κρήτης (15/9, +1811)

Σιλβέστος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Reome Γαλλίας (15/9, +625)

ΡιTverτος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Varennes Γαλλίας (15/9, +690)

Ἀχάρδος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Jumieges Γαλλίας (15/9, +687)

Μελέτιος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Σεργίου (15/9, +? αἰ.)

Συμεών Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης (15/9, +1429)

Ἰωσήφ ὁ νέος, Ἐπίσκοπος Τιμισοάρας Ρουμανίας, καλλιγράφος, μοναχός καί Πρεσβύτερος στή Μεγίστη Λαύρα Ἁγ. Ὄρους καθώς καί σέ ἄλλες Μονές τοῦ Ἁγ. Ὄρους, ἀπό Dubrovnik Κροατίας , ἡ μητέρα του ἦταν Ἑλληνίδα ἀπ’ τή Λῆμνο (15/8 κοίμησι, 15/9 & 27/5, +1656)

Ἐμίλας καί Ἱερεμίας, μάρτυρες στήν Cordoba Ἱσπανίας (15/9, +852)

Μερίνος στήν Bangor Ἱρλανδίας (15/9, +620)

Ἰωσήφ ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Ἀλαβέρντ Γεωργία, ἱεραπόστολος Γεωργία, ἀπό Συρία (ἀπ’ τούς 12 Σύρων ἱεραποστόλων τῆς Γεωργία) (15/9, +570)

Βαλεριανός μάρτυς στήν Tournus Γαλλίας (15/9, +178)

Νικομήδης Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Ρώμη (15/9, +90)

Ριβέρτος Ἐπίσκοπος στή Normandy καί Picardy Γαλλίας (15/9, +7ος αἰ.)

Μάξιμος, Θεόδοτος καί ‘Ασκληπιοδότης, μάρτυρες (15/9, +4ος αἰ.)

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 16

Εὐφημία ἡ πανεύφημη, μεγαλομάρτυς στή Χαλκηδόνα Μ. Ἀσίας (16/9, +304) [11/7, θαύμα Δ΄ Οἰκ. Συνόδου]

Εὐγενία ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στό Odilienberg (=παλαιό Hohenburg) Γαλλίας, ἀνηψιά Ἁγ. Ὀδιλίας τῆς πρώην τυφλής τοῦ Odilienberg Γαλλίας (16/9, +735) {*ΧΑΙΡΕ No. 113}

Ἐντίθ ὁσία μοναχή σέ Μονή στό Wilton Ἀγγλίας (16/9, +984) [προστάτρια τῶν ζώων]

Βίκτωρ καί Σωσθένης, μάρτυρες στή Χαλκηδόνα Μ. Ἀσίας (16/9, +304)

Σάββας, Ἰσαπόστολος Βουλγαρίας καί Σλάβων, ἀπό τούς 7 Ἰσαποστόλους Τσεχίας, Βουλγαρίας καί Σλάβων, μαθ. Ἁγ. Κυρίλλου καί Μεθοδίου (16/9, +Ι΄) [σύναξι 27/7]

Μελιτινή μάρτυς στή Ντέβνα (=παλαιά Μαρκιανούπολι) Βουλγαρίας (16/9 καί 29/10, +160) [Τό Ἁγ. λείψανό της εἶναι θαμμένο κάπου στή Λῆμνο χωρίς νά τό ἔχουν βρεῖ]

Σεβαστιανή, ἱεραπόστολος Βάρνας, Πομόριε καί Ντέβνας Βουλγαρίας (=παλαιά Ὀδησσόπολι, Ἀγχίαλος καί Μαρκιανούπολι), μάρτυς στήν Ἡράκλεια Ἀνατ. Θράκης, ἀπό Σεβαστεία Ἀρμενίας, μαθήτρια Ἀπ. Παύλου (16/9 καί 24/10 ἑορτή, +86)

Ἰσαάκ καί Ἰωσήφ, νεομάρτυρες στήν Γεωργία (16/9, +808)

Θεοκτίστη Μιχαήλοβνα ἡ διά Χριστόν σαλή, ὁσιομάρτυς μοναχή στή Μονή τοῦ Voronezh Ρωσίας (22/2, +1931) [16/9 ἀνακομιδή λειψάνων]

Νίνιαν Ἐπίσκοπος Whithorn Σκωτίας, Ἰσαπόστολος Σκωτίας (26/8 καί 16/9, +432)

Προκόπιος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Sazava Τσεχίας (5/7 καί 16/9, +1053)

Λουντμίλα, βασίλισσα Τσεχίας, γιαγιά Ἁγ. Βεντσεσλάβου, μάρτυς στήν Podebrady Τσεχίας, ἀπό Melnik Τσεχίας (16/9, +921)

Σέρβος μάρτυς στήν Cordoba Ἱσπανίας (16/9, +852)

Κασσιανός ὁ Κύπριος, ὅσιος (16/9, +? αἰ.)

Κυπριανός Τσαμπλάκ Ἐπίσκοπος Μόσχας Ρωσίας καί Κιέβου Οὐκρανίας καί Λιθουανίας, ἀπό Turnovo Βουλγαρίας (16/9, +1406) [27/5 καί 27/8 ἀνακομιδή λειψάνων]

Ρογέλλος ὁσιομάρτυς στήν Cordoba Ἱσπανίας (16/9, +852)

Κυπριανός ὁ στήν Σερβία (16/9, +? αἰ.)

Δωρόθεος ὅσιος ἐρημίτης στήν Αἴγυπτο (16/9, +4ος αἰ.)

Κουνιβέρτος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Marroilles Γαλλίας (16/9, +680)

Κορνήλιος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἱερομάρτυς (16/9, +252)

Ἀβουνδιος, Ἀβουνδάντιος, Μαρκιανός καί Ἰωάννης, μάρτυρες στή Ρώμη (16/9, +303)

Δουλκισσίμα παρθενομάρτυς στή Sutri Ἰταλίας (16/9, +? αἰ.)

Στέφανος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Perugia Ἰταλίας (16/9, +1026)

Νικόδημος ὁσιομάρτυς στήν Σάμο, ἀπό Ἑρμουπόλεως Σύρου (27/7 μαρτύριο, 16/9, +1597) [Σύναξι 1η Κυριακή Αὐγούστου]

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 17

Σοφία καί οἱ 3 παρθενομάρτυρες θυγατέρες της Πίστι/Βέρα, Ἐλπίδα/Νάντια καί Ἀγάπη/Λιούμπα στή Ρώμη (17/9, +137)

Οὔνι (Uni) Ἐπίσκοπος Bermen καί Hamburg Γερμανίας, Ἰσαπόστολος Δανίας καί Σουηδίας, στήν Birka Σουηδίας (17/9, +936)

Μαρτίνος Α΄ Ἐπίσκοπος Ρώμης, ὁμολογητής στήν Kherson Οὐκρανίας (20/9 καί 17/9 κοίμησι, +655)

Πατερμούθιος καί Ἠλίας, μάρτυρες στήν Αἴγυπτο (17/9, +? αἰ.)

Νεῖλος Ἐπίσκοπος καί Πηλεύς Ἐπίσκοπος, ἱερομάρτυρες στήν Αἴγυπτο (17/9, +? αἰ.)

100 μάρτυρες στήν Αἴγυπτο (17/9, +? αἰ.)

Πέτρος Ἐπίσκοπος Σεράγεβο Βοσνίας-Ἐρζεγοβίνης , ἱερομάρτυς (17/9 καί 15/6 σύναξι, +1941-1945)

Φλόκελλος μάρτυς στήν Autun Γαλλίας (17/9, +2ος αἰ.)

Ρόδινγος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Beaulieu Γαλλίας, ἀπό Ἰρλανδία (17/9, +690)

Ἡρακλείδιος Ἐπίσκοπος Ταμασοῦ Κύπρου, ἱερομάρτυς (17/9, +1ος αἰ.)

Μύρων Ἐπίσκοπος Ταμασοῦ Κύπρου, ἱερομάρτυς (17/9, +1ος αἰ.)

Αὐξίβιος Α΄ Ἐπίσκοπος Σόλων Κύπρου (17/2 καί 17/9, +102)

Αὐξίβιος Ἐπίσκοπος Σόλων Κύπρου (17/9, +1ος αἰ.)

Κολούμβα ὁσιομάρτυς στήν Cordoba Ἱσπανίας (17/9, +851)

Ἀσκληπιοδότης, Ἡσύχιος, Θεόδοτος καί Μάξιμος, μάρτυρες στήν Ἀνδριανούπολι Ἀνατ. Θράκης (19/2 καί 17/9, +305-311)

Ἀσκληπιοδότη, Ἡσύχιος, Θεόδοτος καί Μάξιμος, μάρτυρες (17/9, +? αἰ.)

Θεοδότη μάρτυς “ἡ στήν Νικαία” (17/9, +230)

Θεοδώρα μάρτυς στήν Νίκαια Μ. Ἀσίας (17/9, +230)

Εὐσίπιος ὅσιος μοναχός στήν Κύπρο (17/9, +? αἰ.)

Λουκία ἡ χήρα καί Γεμινιανός ὁ υἱός της, μάρτυρες στή Ρώμη (16/9, +300)

Λαμβέρτος Ἐπίσκοπος Maastricht Ὁλλανδίας, ἱερομάρτυς (17/9, +705)

Παντολέων καί Χαράλαμπος, μάρτυρες (17/9, +? αἰ.)

Ἀγαθοκλεία μάρτυς (17/9, +156)

Ἀναστάσιος ὅσιος στήν Περιστερωνοπηγή Κύπρου (17/9, +12ος αἰ.)

Ἀγάπιος ὁ ἡγιασμένος, μαθ. Ἁγ. Τύχωνος τοῦ Ζαντόσκ Ρωσίας (17/9, +1825)

Ματθαῖος ὁ ἡγιασμένος, ὅσιος, λαϊκός/“κοσμικός” ἀσκητής στήν Πετρούπολι Ρωσίας (17/9, +1904)

Ἀμφίμπαλος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς καί οἱ μαθητές του Σωκράτης καί Στέφανος, μάρτυρες στό Μόνμουθ Ἀγγλίας [εἶναι ὁ Ἱερέας τόν ὁποῖο ἔσωσε ὁ Ἁγ. Ἀλβανός ὁ Πρωτομάρτυς τῆς Μ. Βρεταννίας ἀπ’ τούς διῶκτες τό 250 μ.Χ. στό Verulamium (σημ. St. Albans) Ἀγγλίας] (25/6 καί 17/9, +260 ἤ 287) %

Σωκράτης καί Στέφανος, μάρτυρες στήν Ἀγγλία (17/9, +? αἰ.)

Θεοδώρα ἁγία μάρτυς στή Ρώμη (17/9, +305)

Σάτυρος, ἀδελφός Ἁγ. Ἀμβροσίου Ἐπίσκοπος Μιλάνου Ἰταλίας (17/9, +376)

Νάρκισσος καί Κρεσκένδος μάρτυρες στή Ρώμη (17/9, +260)

Ἰουστίνος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Ρώμη (17/9, +259)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 18

Ριχάρδη ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στήν Andlau Γαλλίας (18/9, +895)

Εἰρήνη ἡ ἡγιασμένη, ὁσία στή Μονή τοῦ Πράσινου Ὄρους στή Ρωσία (17/9, +18ος αἰ.)

Ἀριάδνη μάρτυς στήν Φρυγία Μ. Ἀσίας (18/9, +2ος αἰ.)

Θεοδώρα καί Κάστωρ, μάρτυρες στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (18/9, +? αἰ.)

Ρωμύλος ὁ Λαυριώτης-Ἁγιορείτης, ὅσιος στή Μονή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στή Ravanica Σερβίας, ἀπ’ τή Μονή τῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, μαθητής τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου τῆς Μεγίστης Λαύρας, καταγόμενος ἀπό Βιδύνιο Βουλγαρίας (18/9, +14ος αί) <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Εὐστόργιος Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας, ἀπό Ἑλλάδα (18/9, +331)

Σοφία καί Εἰρήνη, μάρτυρες στήν Αἴγυπτο (18/9, +? αἰ.)

Εὐμένιος Ἐπίσκοπος Γορτύνης Ἡρακλείου Κρήτης, ἱεραπόστολος Ρώμης καί ὅσιος ἐρημ. στή Θηβαΐδα Αἰγύπτου (18/9, +7ος αἰ.) [σύναξι 25/8]

Φερρέολος μάρτυς στή Vienne Γαλλίας (18/9, +3ος αἰ.)

Φερρέολος Ἐπίσκοπος Limoges Γαλλίας (18/9, +591)

Ρωμύλος ὅσιος μοναχός (18/9, +4ος αἰ.)

Ἀρκάδιος Ἐπίσκοπος Novgorod Ρωσίας (18/9, +1163) [10/2 σύναξι]

Ἰλαρίων, Στάρετς τῆς Ὄπτινα, ὅσιος ἱεραπόστολος καί ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ὄπτινα Ρωσίας (18/9, +1873)

Βιτζίνη/Βιδζίν, πριγκήπισσα Γεωργίας, μάρτυς (18/6, +1661)

Ἐλιζάβαρ/Ἐλισβάρ, πρίγκηπας Γεωργίας, μάρτυς (18/9, +1661)

Σαλβᾶς/Σαβέλ, πρίγκηπας Γεωργίας, μάρτυς (18/9, +1661)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 19

Φήλιξ καί Κωνσταντία, μάρτυρες στή Nocera Ἰταλίας (19/9, +1ος αἰ.)

Ἰανουάριος Ἐπίσκοπος Benevento Ἰταλίας, Πρόκουλος, Σῶσσος καί Φαῦστος οἱ Διάκονοι, Δησιδέριος ἀναγνώστης, Γαντιόλος, Ἀκούτιος καί Εὐτύχιος, μάρτυρες στό Pozzuoli Ἰταλίας (21/4 καί 19/9, +305)

Δορυμέδων, Σαββάτιος καί Τρόφιμος, μάρτυρες στήν Ἀντιόχεια Συρίας, ἀπό Συνάδες (19/9, +278)

Θεόδωρος Ἐπίσκοπος Canterbury Ἀγγλίας, ἀπό Ταρσό Κιλικίας τῆς Μ. Ἀσίας (19/9, +690)

Ζωσιμᾶς ὁσιομάρτυς ἐρημ. στήν Κιλικία Μ. Ἀσίας (19/9, +4ος αἰ.)

Θεόδωρος ὅσιος πρίγκιπας Smolensk Ρωσίας καί Γιαροσλάβ Ρωσίας καί οἱ υἱοί του Δαυΐδ καί Κωνσταντίνος (5/3 καί 19/9, +1299-1321)

Γοέρικος Ἐπίσκοπος Metz Γερμανίας (19/9, +647)

Σεκουανός ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή Segreste Γαλλίας (19/9, +580)

Πομπόσα ὁσιομάρτυς στήν Cordoba Ἱσπανίας, ἀπό Μονῆς στήν Penamelaria Ἱσπανίας (19/9, +835)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20

Γουϊνεφρίδη παρθενομάρτυς στό Holywell Οὐαλλίας, ἡ ὁποία μετά τό Μαρτύριο ἀναστήθηκε καί ξανακοιμήθηκε ἀργότερα ἐν εἰρήνῃ (22/6 μαρτύριο, 3/11 δεύτερη κοίμησι, +650) [20/9 ἀνακομιδή λειψάνων] {*ΧΑΙΡΕ No.: 102}

Εὐστάθιος μεγαλομάρτυς, Θεοπίστη ἡ σύζυγός του καί οἱ υἱοί τους Ἀγάπιος καί Θεόπιστος, μάρτυρες στή Ρώμη (20/9, +111)

Εὐμένιος ὅσιος ἀνακαινιστής Μονῆς Κουδουμά Ἡρακλείου Κρήτης (+20/9/1905) [10/7 σύναξι]

Ἀνατόλιος Κομένσκυ Ἐπίσκοπος Irkutsk Ρωσίας, ἱερομαρτυρας, ἱεραπόστολος ΗΠΑ (20/9, +1925)

Ἀρτεμίδωρος καί Θάλος/Θαλελαῖος, μάρτυρες (20/9, +? αἰ.)

Ἰωάννης ὁ Αἰγύπτιος ὁσιομάρτυς καί οἱ σύν αὐτό 40 μάρτυρες στήν Φαινώ Παλαιστίνης (20/9, +295)

Ἰλαρίων ὁ Ἁγιαννανίτης, ὁσιομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Ἡράκλειο Κρήτης (20/9, +1804)

Μαρτίνος Α΄ Ἐπίσκοπος Ρώμης, ὁμολογητής στήν Kherson Οὐκρανίας (20/9 καί 17/9 κοίμησι, +655)

Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, ὄσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Χρυσόπολι (=Σκούταρι) Κωνσταντινουπόλεως καί ἀπολογητής κατά τῆς αἱρέσεως τοῦ Μονοθελιτισμοῦ στήν Κωνσταντινούπολι, Β. Ἀφρική καί Ρώμη, κοιμήθηκε ἐξόριστος στή Γεωργία, ἀπό Κων/πόλι (21/1 μνήμη καί 20/9 +662) [ἀνακομιδή λειψάνων 13/8]

Μάξιμος ὁ σοφώτατος, ὁμολογητής (ἴσως ἀπό Ρώμη ἤ ἀπό Κωνσταντινουπόλεως) (20/9, +655)

Ἀναστάσιος Πρεσβύτερος, ἀποκρισιάριος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης στήν Κωνσταντινούπολι καί ὁμολογητής στή Κωνσταντινούπολι καί στή Γεωργία, μαθητής Ἁγ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ (20/9 καί 11/10 κοίμησι, +666)

Ἀναστάσιος μοναχός ὁμολογητής στήν Κωνσταντινούπολι καί στή Γεωργία, μαθητής τοῦ Ἁγ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ καί τοῦ Ἁγ. Ἀναστασίου τοῦ Πρεσβυτέρου καί ἀποκρισιαρίου (21/1, 20/9 καί 24/7 κοίμησι, +662)

Θεόδωρος ὁμολογητής στήν Κωνσταντινούπολι καί στήν Kherson Οὐκρανίας, μαθητής τοῦ Ἁγ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ καί τοῦ Ἁγ. Ἀναστασίου τοῦ Πρεσβυτέρου καί ἀποκρισιαρίου (20/9, +668)

Εὐπρέπιος ὁμολογητής στήν Κωνσταντινούπολι καί στήν Kherson Οὐκρανίας, μαθητής τοῦ Ἁγ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ καί τοῦ Ἁγ. Ἀναστασίου τοῦ Πρεσβυτέρου καί ἀποκρισιαρίου (20/9 καί 26/10 κοίμησι, +655)

Γλυκέριος Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας (20/9, +438)

Ὀλέγκ ὅσιος πρίγκιπας τοῦ Bryansk Ρωσίας(20/9, +13ος-14ος αἰ.)

Ἰωάννης ὁ ξένος, ὅσιος στήν Κρήτη, ἀπό Σίββα Πυργιωτίσσης (20/9, +1027) [Ἁγιολόγιο Ρεθύμνου Κρήτης]

Εὐστάθιος ὁ Κατάφλωρος, Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης (20/9, +1194)

Βικέντιος ὅσιος ἱδρυτής καί ἡγούμενος Μονῆς στή Soignies Βελγίου (20/6 καί 20/9, +677)

Βικέντιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Soignies Βελγίου (20/9, +667)

Εὐσεβία καί οἱ σύν αὐτῇ 40 μοναχές ἀπό Μονῆς τῆς Marseilles Γαλλίας, ὁσιομάρτυρες στή St. Cyr Γαλλίας (20/9, +731)

Ὑπάτιος Ἐπίσκοπος καί Ἀνδρέας Πρεσβύτερος, ὁμολογητές ὑπέρ τῶν Ἱ. Εἰκόνων, ἱερομάρτυρες στήν Ἐφέσο, ἀπό Λυδίας Μ. Ἀσίας (20/9 καί 21/9, +730-735)

Μιχαήλ ἡγεμόνας Τσερνιγκώφ καί Κιέβου Οὐκρανίας καί Θεόδωρος ὁ βογιάρος του, μάρτυρες (20/9, +1245)

Κανδίδα παρθενομάρτυς στήν Καρχηδόνα Τυνησίας (20/9, +300)

Μελέτιος Ἐπίσκοπος Κύπρου (20/9 καί 21/9, +10ος αἰ.)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 21

Ἰωνᾶς ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (21/9, +9ος αἰ. π.Χ.)

Κοδράτος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἀθήνας, ἀπολογητής καί ἱερομάρτυς στή Μαγνησία Μ. Ἀσίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (21/9 καί 21/10, +117) [σύναξι 4/1]

Δημήτριος Ἐπίσκοπος Rostov καί Yaroslavl Ρωσίας, ἀπό Μακάροβο Οὐκρανίας (28/10, +1709) [21/9 εὐρεσι λειψάνων]

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τοῦ Οὐγκλίτς Ρωσίας (21/9)

6 μάρτυρες, ὑπασπιστές/σταυλίτες τοῦ αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ (21/9, +295)

Βάσσα μάρτυς στήν Τύρο Λιβάνου (21/9, +? αἰ.)

Οὔγκος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Ambronay Γαλλίας (21/9, +10ος αἰ.)

Μαύρα ὁσία στήν Troyes Γαλλίας (21/9, +850)

Εὐσέβιος, Ζήνων καί Νέστωρ, αὐτάδελφοι μάρτυρες στήν Γάζα (21/9, +361)

Νεστάβος/Νεστάθιος μάρτυς στή Γάζα (21/9, +361)

Βούσιρις ἁγία μάρτυς στή Γάζα (21/9, +361)

Εὐσέβιος ὁμολογητής στή Φοινίκη Λιβάνου (21/9, +? αἰ.)

Νικόλαος καί Πρίσκος, μάρτυρες στήν Φρυγία Μ. Ἀσίας (21/9, +? αἰ.)

Ὑπάτιος Ἐπίσκοπος καί Ἀνδρέας Πρεσβύτερος, ὁμολογητές ὑπέρ τῶν Ἱ. Εἰκόνων, ἱερομάρτυρες στήν Ἐφέσο, ἀπό Λυδίας Μ. Ἀσίας (20/9 καί 21/9, +730-735)

Ἰωσήφ ὅσιος μοναχός στό Ζαονίκιεφ τῆς Vologda Ρωσίας (21/9, +1612)

Ἰσαάκιος Ἐπίσκοπος Σίτης Κύπρου, ἱερομάρτυς (21/9, +? αἰ.)

Μελέτιος Ἐπίσκοπος Κύπρου (20/9 καί 21/9, +10ος αἰ.)

Ἰωνᾶς ὁ Σαββαΐτης, Πρεσβύτερος, ὅσιος στή Μονή Ἁγ. Σάββα Παλαιστίνης, πατέρας Θεοδώρου καί Θεοφάνη τῶν Γραπτῶν, (21/9 καί 22/9, +9ος αἰ.)

Δανιήλ ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Σουζκγόρσκ Ρωσίας (21/9, +16ος αί.)

Θεοφάνης Τουλιάκωφ, Ἐπίσκοπος Λιπέτσκ καί Λευκορωσίας, ἱερομάρτυς (21/9, +1937)

Γεροῦλφος μάρτυς στή Flanders Βελγίου (21/9, +746)

Ἀλέξανδρος Ἐπίσκοπος ἱερομάρτυς στή Ρώμη (21/9, +2ος αἰ.)

Πραξέδη ἡ Ρωμαία, μάρτυς στή Ρώμη, θυγατέρα Ἁγίων Ἀπ. Ρούφου-Πούδη καί Κλαυδίας, (21/7, +140) [ἀνακομιδή λειψάνων 21/9]

Πάμφιλος μάρτυς στή Ρώμη (21/9, +? αἰ.)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 22

6.600 στρατιώτες μάρτυρες στό Saint Moritz Ἑλβετίας (22/9, +287)

Μαυρίκιος ὁ λεγεωνάριος, Ἐξουπέριος, Κανδίδος, Βιτάλιος, Βίκτωρ (Α΄), Βίκτωρ (Β΄), Ἀλέξανδρος καί Γερεών, μάρτυρες ἀπό τούς 6.600 στρατιῶτες μάρτυρες στό Saint Moritz Ἑλβετίας (22/9, +287)

Ἠλίας Ganja, ὅσιος μοναχός στό Ἅγ. Ὄρος Ἑλλάδος καί στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας, ἀπό Μακεέβκα Οὐκρανίας (17/4, +1946) [22/9, ἀνακήρυξι ἁγιότητος 2012]

Φωκᾶς Ἐπίσκοπος Σινώπης Μ. Ἀσίας, ἱερομάρτυς (22/9, +117) [ἀνακομιδή λειψάνων 23/7] [προστάτης ναυτικῶν]

Σύναξι Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Τούλα Ρωσίας (22/9)

Ἰσαάκ καί Μαρτίνος, μάρτυρες (22/9, +? αἰ.)

Ἰωνᾶς ὁ Σαββαΐτης, Πρεσβύτερος, ὅσιος στή Μονή Ἁγ. Σάββα Παλαιστίνης, πατέρας Θεοδώρου καί Θεοφάνη τῶν Γραπτῶν, (21/9 καί 22/9, +9ος αἰ.)

Θεοδοσιος Β΄ Ἐπίσκοπος Μολδοβλαχίας Ρουμανίας, ἱερομάρτυς (22/9, +17ος αἰ.)

26 Ζωγραφίτες-Ἁγιορεῖτες Πατέρες ὁσιομάρτυρες (22 Πατέρες καί 4 λαϊκοί), οἱ ἀνερεθέντες ὑπό τῶν σταυροφόρων Λατίνων στή Μονή Ζωγράφου Ἁγ. Ὄρους: Θωμάς ἡγούμενος, Βαρσανούφιος, Κύριλλος, Μιχαήλ, Σίμων, Ἱλαρίων, Ἰάκωβος (Α΄), Ἰάκωβος (Β΄), Ἰώβ, Κυπριανός, Σάββας, Μαρτινιανός, Κοσμᾶς, Σέργιος, Μηνᾶς, Ἰωάσαφ, Ἰωαννίκιος, Παῦλος, Ἀντώνιος, Εὐθύμιος, Δομετιανός, Παρθένιος οἱ ὁσιομάρτυρες καί 4 μάρτυρες λαϊκοί (22/9 καί 10/10, +1284)

Κοσμᾶς ὁ Ζωγραφίτης, ὅσιος στή Μονή Ζωγράφου Ἁγ. Ὄρους (22/9, +1323)

Φωκᾶς ὁ κηπουρός, μάρτυς στή Σινώπη Μ. Ἀσίας (22/9, +320)

Θεοφάνης ὁ ἡσυχαστής, ὅσιος, ἐρημ. στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (22/9, +? αἰ.)

Μακάριος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στό Ζαμπίν (22/9, +1623)

Ἰννοκέντιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (22/9, +1828)

Σωφρόνιος Ἐπίσκοπος Μπραβάνσκ (=Βράτσης) Βουλγαρίας (11/3 καί 22/9, +1813)

Πέτρος ὁ τελώνης, ὅσιος στήν Κωνσταντινούπολι (20/1 καί 22/9, +6ος αἰ.)

Ἰωνᾶς ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ στό Ἰατσεζέρσκ (ἤ Ἰατσέρα/Γιασέρα) (22/9, +1589)

Ἐμμεράμος Ἐπίσκοπος Regensburg Γερμανίας, ἱερομάρτυς, ἀπό Γαλλία (22/9, +690)

Λαῦτος Ἐπίσκοπος Countances Γαλλίας (22/9, +568)

Πατέρνος ὅσιος ἐρημίτης στήν Countances Γαλλίας (22/9, +574)

Φλορέντιος ὅσιος ἐρημίτης στήν Anjou Γαλλίας, ἀπό Γερμανία (22/9, +5ος αἰ.)

Λόλαν ἱεραπόστολος Ἀμπερντίιν Σκωτίας, ἐκ Κανᾶ Γαλιλαίας Παλαιστίνης (22/9, +6ος αἰ.)

Ἰωνᾶς μάρτυς στό Παρίσι Γαλλίας (22/9, +3ος αἰ.)

Δίγνα καί Ἐμερίτα, παρθενομάρτυρες στή Ρώμη (22/9, +259)

Φήλιξ Γ΄ Ἐπίσκοπος Ρώμης (22/9, +530)

Σαλαβέργα ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στή Laon Γαλλίας (22/9, +665)

Σανκτίνος 1ος Ἐπίσκοπος Meaux Γαλλίας (22/9, +300)

Σιλβανός ὁ στή Levroux Γαλλίας (22/9, +? αἰ.)

Παρασκευή ἡ διά Χριστόν σαλή, ὁσία στή Μονή τοῦ Ντιβέγιεβο-Σάρωφ τῆς Ρωσίας (22/9, +1915)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23

Ἡ σύλληψις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου (23/9, +1ος αἰ.)

Λίνος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἱερομάρτυς, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἀπό Οὐαλλία [Β΄ Τιμ 4, 21] (23/9, 5/11 καί 26/11, +79) [σύναξι 4/1]

Ἰωάννης ὁ Βραχωρίτης, νεομάρτυς στό Βραχώρι Ἀγρινίου, ἀπό Κόνιτσα, Τοῦρκος πρώην μουσουλμάνος δερβίσης (23/9, +1814)

Ραΐς ἡ δωδεκάχρονη παρθενομάρτυς-ὁσιομάρτυς ἀπό Τάμμαν Αἰγύπτου καί οἱ σύν αὐτῇ μάρτυρες στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου [ἔγινε μοναχή 12 ἐτῶν καί βλέποντας Χριστιανούς νά σύρωνται δεμένοι πρός τό μαρτύριο τούς ἀκολούθησε ὁμολογώντας καί αὐτή ὅτι εἶναι Χριστιανή] (5/3, 5/9 καί 23/9, +3ος αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 182}

Adamnan/Adam/Ἀδάμναν/Ἀδάμ ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς τῆς νήσου Iona Σκωτίας, ἀπό Ἰρλανδία, βιογράφος τοῦ Ἁγ. Κολούμπα τοῦ Ἰσαποστόλου Σκωτίας καί ἱδρυτοῦ τῆς Μονῆς τῆς νήσου Iona (23/9, +704) {*ΧΑΙΡΕ No.: 170}

Ἰννοκέντιος Βενιαμίνωφ, Ἐπίσκοπος Μόσχας Ρωσίας, Καμτσάτκας Σιβηρίας, Κουρίλων Νήσων καί Ἀλεούτιων Νήσων Ἀλάσκας καί Ἰσαπόστολος Καμτσάτκας Σιβηρίας καί Ἀλάσκας ΗΠΑ (31/3, +1879) [6/10 ἀνακομιδή λειψάνων καί 23/9 ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1977]

Ξανθίππη μαθ. Ἀπ. Παύλου καί Πολυξένη μαθ. Ἀπ. Ἀνδρέα, αὐτάδελφες Ἰσαπόστολοι Ἱσπανίας (23/9, +109)

Κωνστάνιος ὁ στήν Ancona Ἰταλίας (23/9, +6ος αἰ.)

Ἰωάννης καί οἱ υἱοί του Ἀντώνιος/Ἀντωνίνος καί Πέτρος, μάρτυρες στήν Ἀφρική, ἀπό Συρακουσῶν Σικελίας Ἰταλιάς [ὑπό Μουσουλμάνων] (23/9, +900)

Ἀνδρέας μάρτυς στήν Ἀφρική, ἀπό Συρακουσῶν Σικελίας Ἰταλίας [ὑπό Μουσουλμάνων] (23/9, +900)

Νικόλαος ὁ παντοπώλης, ὁ Καρπενησιώτης, νεομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι, ἀπό Καρπενησί (23/9, +1672)

Εὐπραξία ὁσία ἡγουμένη τῆς Παλαιᾶς Μονῆς τῆς Ladoga Ρωσίας (23/9, +1823)

Κίσσας ὅσιος στήν Crowland Ἀγγλίας (23/9, +8ος αἰ.)

Ἱερώνυμος Πρεσβύτερος ὅσιος στή Μονή τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (23/9, +1847)

Ἀρσένιος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Ρωσία (23/9, +1937)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 24

Παναγία ἡ Μυρτιδιώτισσα (24/9) {*ΧΑΙΡΕ No.: βλ. 15/8}

Χαράλαμπος Μιχαηλίδης, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Λουρουτζίνα Κύπρου (24/9, +1924) [Ἐπειδή βοηθοῦσε τούς Κρυπτοχριστιανούς νά βαπτίζουν τά παιδιά τους, φανατικοί μουσουλμάνοι οἱ ὁποῖοι ἤθελαν νά ἐξαλήψουν τούς Κρυπτοχριστιανούς τόν δολοφόνησαν στό χωράφι του μέ ἀξίνα ἐνὼ κοιμόταν. Λίγο καιρό πρίν γιά ἐκφοβισμό τόν εἶχαν λιθοβολίσει καί κτυπήσει] <Πηγή: περ. Ὀρθόδοξη Μαρτυρία, ἐκδ. Παγκυπρίου Συλλόγου Ὀρθοδόξου Παραδόσεως “Οἱ Φίλοι τοῦ Ἁγ. Ὄρους”, τεῦχ. 100, 2013, 21>

Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, ὅσιος μοναχός στή Μονή Ἁγ. Παντελεήμονος Ἁγ. Ὄρους, ἀπό Tambov Ρωσίας (24/9, +1938) [κατά σαρκικῶν – προσευχόταν πολύ γιά καί γιά τούς κοσμικούς]

Ἰωάσαφ Μπολότωφ, 1ος Ἐπίσκοπος Κοντιάκ Ἀλασκας καί ὅλης τῆς Ἀλάσκας καί Ἰσαπόστολος Ἀλασκας, Ρῶσος ἀπό Μονῆς Νήσων Valaam Φιλλανδίας-Ρωσίας (19/4, +1799) [μνήμη καί 22/1, 13/2, 10/4 ἐνθρόνησι, 24/9 ἄφιξι] {*ΧΑΙΡΕ No.: 183}

Ἀνάμνησι τῆς πρώτης ἀφίξεως Ὀρθοδόξων ἱεραποστόλων στήν Ἀμερική κατά τό ἔτος 1794 ἀπ’ τούς Ἁγίους Γερμανό, Ἰωάσαφ, Ἰουβενάλιο κλπ. (24/9/1794)

Θέκλα μεγαλομάρτυς καί Ἰσαπόστολος, Πρωτομάρτυς γυναῖκα, μαθ. Ἀπ. Παύλου, ἐρημ. στό ὄρος Καλαμῶνος Σελευκείας Μ. Ἀσίας, ἀπό Ἰκόνιο Μ. Ἀσίας (24/9, +1ος αἰ.)

Κάτογκ/Σαδώκ ἱερομάρτυς στήν Weedon Ἀγγλίας, ἱδρ. Μονῆς στή Lllancarfan Οὐαλλίας (24/1, 24/9 καί 25/9 +580)

Πέρσα ἁγία μάρτυς (24/9, +? αἰ.)

Ἀβράμιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς Σωτῆρος στόν ποταμό Μιρόζα στό Pskov Ρωσίας (24/9, +1158)

Ἀβράμιος ὅσιος μοναχός σέ Μονή στό Pskov Ρωσίας (Μιρόζ) (24/9, +1915)

Κόλμαν Επίσκ. Cloyne Ιρλανδίας, ἀπό Cork Ιρλανδίας (24/9, +600)

Νίκανδρος ὅσιος στό Pskov Ρωσίας (24/9, +1581)

Γαβριήλ ὅσιος στή Μονή Ἐλεάζαρ στό Pskov Ρωσίας καί στό Kazan Ρωσίας (24/9, +1915)

Κάρπος Ἔλμπ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Ἐσθονία (24/9, +20ος αἰ.)

Σίμων/Στέφανος Νεμάνια, μοναχός, ὅσιος, κατά κόσμον Στέφανος Β΄ Νεμάνια ὁ Πρωτοστεφής, 1ος βασιλιάς Σερβίας, μετονομασθῆς Σίμων κατά το Μοναχικό Σχήμα (24/9, +1224)

Βλαδισλάβος Β΄ βασιλιάς Σερβίας καί ἱδρυτής Μονῆς Μιλέσεβο Σερβίας, υἱός Ἁγ. Συμεών/Στεφάνου Α΄ Νεμάνια τοῦ Πρωτοστεφοῦς (24/9, +1243)

Δαβίδ Νεμάνιτσα, ὅσιος ἱδρυτής καί μοναχός στή Μονή Μπροντάρεβο Σερβίας, κατά κόσμον Δημήτριος Νεμάνιτσα πρίγκιπας Σερβίας, μετονομασθῆς Δαβίδ κατά το Μοναχικό Σχήμα, ἀνηψιός Ἁγ. Σίμων/Στεφάνου Β΄ Νεμάνια τοῦ Πρωτοστεφοῦς (24/9, +13ος αἰ.)

Ρουστικός Ἐπίσκοπος Clermont Γαλλίας (24/9, +446)

Ἀνάθαλον 1ος Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας (24/9, +1ος αἰ.)

Δωροθέα ὁσία στό Κασίν Ρωσίας (6/2 & 24/9, +1620)

Χουνιάλδος καί Γισλάρος, Ἰσαπόστολοι Νότιας Γερμανίας καί Αὐστρίας, ἀπό Ἰρλανδία (24/9, +7ος αἰ.)

Ὕσαρν ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Marseilles Γαλλίας (24/9, +1048)

Ἐρινχάρδος Πρεσβύτερος στή Γαλλία (24/9, +739)

Κόπριος ὅσιος Πρεσβύτερος ἐρημίτης στή Μονή τοῦ Ἁγ. Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου στήν Παλαιστίνη [γεννήθηκε στήν κοπριά ἔξω ἀπ’ τή Μονή τοῦ Ἁγ. Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου] (24/9, +530)

Θεόδωρος τῆς Ἀντιοχείας Συρίας (24/9, +1042)

Γαλακτίων μοναχός ὁσιομάρτυς σέ Μονή στή Vologda Ρωσίας (24/9, +1612)

Γεράρδος/Σαγρέδος 1ος Ἐπίσκοπος Csanad Οὐγγαρίας καί Ἰσαπόστολος Οὐγγαρίας, ἱερομάρτυς στήν Buda Οὐγγαρίας, ἀπό Βενετία Ἰταλίας (24/9, +1046)

Γερμέρος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στή St. Germer Γαλλίας (24/9, +658)

Ἀνδόχιος Πρεσβύτερος καί Θύρσος Διάκονος, μαθ. Ἁγ. Πολυκάρπου Σμύρνης, ἱερομάρτυρες στή Γαλλία, ἀπό Σμύρνης Μ. Ἀσίας (24/9, +2ος αἰ.)

Φήλιξ, μάρτυς, μετά τοῦ Ἁγ. ἱερομάρτυρος Ἀνδοχίου, στή Γαλλία (24/9, +2ος αἰ.)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 25

Εὐγένιος {*ΧΑΙΡΕ No.: 2}, Μάξιμος, Ροῦφος, Σαβινιανός οἱ παιδομάρτυρες καί οἱ γονεῖς τους Παῦλος καί Τάττα, μάρτυρες στή Δαμασκό Συρίας (25/9, +? αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 102}

Εὐφροσύνη ἡ παρθένος, ὁσία στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, θυγατέρα Ἁγ. Παφνουτίου τοῦ Αἰγυπτίου (25/9, +470)

Παφνούτιος ὁ Αἰγύπτιος, πατήρ Ἁγ. Εὐφροσύνης, ὅσιος στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (25/9, +480)

Ἀλέξιος ὁ διά Χριστός σαλός τοῦ Ἔλνατ Ρωσίας, νεομάρτυς σέ φυλακές τῆς Ρωσίας (12/9 καί 25/9, +1985) [ἀνάκύρηξι ἁγιότητος, 2000] <Πηγή: περ. Χριστιανική Σπίθα, τεῦχ. 719, 7>

Κάτογκ/Σαδώκ ἱερομάρτυς στήν Weedon Ἀγγλίας, ἱδρ. Μονῆς στή Lllancarfan Οὐαλλίας (24/1, 24/2 καί 25/9 +580)

Φινβάρος 1ος Επίσκ Cork Ιρλανδίας, εκ Connaught Ιρλανδίας (25/9, +633)

Λοῦπος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας (25/9, +542)

Παφνούτιος ὁ ἀναχωρητής, ἱεραπόστολος Νείλου Αἰγύπτου καί οἱ μετ’ αὐτοῦ 546 μοναχοί ὁσιομάρτυρες στά Τέντυρα τοῦ Νείλου στήν Ἄνω Αἴγυπτο (25/9, +303)

Σαβίνος ὁ Δαμασκηνός, μάρτυς στήν Δαμασκό Συρίας (25/9, +4ος αἰ.)

Ἐγελρέδος ὁσιομάρτυς στήν Crowland Ἀγγλίας (25/9, +869)

Θεόφιλος Ἐπίσκοπος Ἔφεσο Μ. Ἀσίας (25/9, +? αἰ.)

Βηζατήνος ὅσιος (25/9, +? αἰ.)

Γεώργιος Τσκοντιντέλι, ὁ Γεωργιανός, Ἐπίσκοπος Τσκοντίντι, ἀπό Γεωργία (25/9, +11ος αἰ.) [ἀνακήρυξι ἁγιότητος, 2005]

Βασίλειος τῆς Ἀντιοχείας Συρίας (25/9, +? αἰ.)

Σέργιος τοῦ Ραντονέζ, ὅσιος ἱδρυτής καί ἡγούμ. Μονῆς στή Ραντονέζ Ρωσίας (25/9, +1392) [εὑρ. λειψ. 5/7]

Γερμανός/Ἑρμᾶς Ἐπίσκοπος Kazan Ρωσίας (6/11, +1567) [23/6 καί 25/9 ἀνακομιδή λειψ]

Εὐφροσύνη, ὁσία στό Suzdal Ρωσίας, θυγατέρα Ἁγ. Μιχαήλ ἡγεμόνος τοῦ Τσερνιγκώφ Οὐκρανίας (23/3 καί 25/9, +1250)

Δοσιθέα ἡ ἔγλειστη, ὁσία στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (25/9, +1776)

Ἐρμένφριδος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στήν Cusance Γαλλίας (25/9, +670)

Κεόφριδος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Werthmouth-Jarrow Ἀγγλίας, ἀναπαυόμενος στή Langres Γαλλίας (25/9, +716)

Φυμβέρτος Ἐπίσκοπος στήν Δ. Σκωτίας (25/9, +7ος αἰ.)

Ἀναχάριος Ἐπίσκοπος Auxerre Γαλλίας (25/9, +604)

Καϊάν ὁ στήν Tregaian Οὐαλλίας (25/9, +5ος αἰ.)

Πρινκίπιος Ἐπίσκοπος Soissons Γαλλίας (25/9, +505)

Σαλέμνης Ἐπίσκοπος Chartres Γαλλίας (25/9, +511)

Φιρμίνος Ἐπίσκοπος Amiens Γαλλίας, ἀπό Ἱσπανία (25/9, +2ος αἰ.)

Χερκουλάνος ὁ στρατιώτης, μάρτυς στή Ρώμη (25/9, +2ος αἰ.)

Μέβρογος ὁ στήν Οὐαλλία (25/9, +? αἰ.)

Αὐρηλία καί Νεομισία, ὁμολογήτριες στήν Capua Ἰταλίας καί ἀναπαυόμενες στή Macerata Ἰταλίας, ἀπό Μ. Ἀσία (25/9, +? αἰ.)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 26

Ἰωάννης ὁ Θεολογος, ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος στή Μ. Ἀσία καί στήν Πάτμο ἐξορισθείς συνέγραψε τό Εὐαγγέλιο καί τίς Ἐπιστολές του καί κοιμήθηκε στήν Ἐφέσο Μ. Ἀσίας (8/5 κοίμησι καί 26/9 μετάστασις, +98) [σύναξι 30/6 καί 15/2 σύναξι ἐν τοῖς Διακονίσσοις]

Ναβάρ Σαέντ Σααμάν, στρατιώτης νεομάρτυς στή Δαμασκό Συρίας (26/9, +2012) [μαρτύρησε ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας] <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Συνοπτικό Ἐπίκαιρο Μαρτυρολόγιο τῶν Χριστιανῶν τῆς Συριακῆς Γης, Βρυξέλλες 2011-2014 – Syrian Documents, στό: http://www.pentapostagma.gr/2013/06/sygxronoi-martyres-tis-orthodoxias.html&gt;

Ἰάκωβος Κουρέχ, ἰατρός νεομάρτυς στήν περιοχή Ἄλ Ζέμπντια του Χαλεπίου Συρίας (26/9, +2012) [μαρτύρησε ἀπό ἰσλαμιστές ἀντάρτες τῆς Συρίας] <Πηγή: Δημήτρης Πορφύρης καί Πηνελόπη Σταφυλά, Συνοπτικό Ἐπίκαιρο Μαρτυρολόγιο τῶν Χριστιανῶν τῆς Συριακῆς Γης, Βρυξέλλες 2011-2014 – Syrian Documents, στό: http://www.pentapostagma.gr/2013/06/sygxronoi-martyres-tis-orthodoxias.html&gt;

Τύχων Ἐπίσκοπος Μόσχας Ρωσίας καί Ἰσαπόστολος Ἀλάσκας ΗΠΑ, ἱερομάρτυς στή Ρωσία (25/3 μνήμη, 4/4 καί 7/4, +1925) [9/10 ἀνακομιδή λειψάνων καί 26/9 ἀνακήρυξι ἀγιότητος]

5 Κανονικές παρθένες: Ἐναθᾶ, Θέκλα, Μάρθα, Μαριάμνη καί Μαρία, ὁσιομάρτυρες στήν Περσία, ὑπό Παύλου τοῦ πρεσβυτέρου τους (9/6 καί 26/9, +4ος αἰ.)

Γεδεών ὁ δίκαιος, κριτής τῆς Π. Διαθήκης (26/9, +? αἰ. π.Χ.)

Χήρα ἁγία μάρτυς (26/9, +? αἰ.)

Ἐφραίμ ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Περεκόπ τοῦ Novgorod Ρωσίας (26/9, +1492) [16/5 ἀνακομιδή λειψάνων]

Μόργκαν ὅσιος ἐρημίτης στή Νῆσο Bardsey Οὐαλλίας (26/9, +6ος αἰ.)

Νεῖλος ὁ Καλαβρός, ὅσιος στή Μονή τοῦ Montecassino Ἰταλίας καί ἱδρ. Μονῆς στή Grottaferrata Ἰταλίας (26/9, +1004)

Ἀμάντιος Πρεσβύτερος ὅσιος στήν Citta di Castello Ἰταλίας (26/9, +600)

Κόλμαν/Ἔλο ὅσιος ἱδρυτής Μονῶν στή Lynnaly καί Muckamore Ἰρλανδίας (26/9, +610) %

Βιγίλιος Ἐπίσκοπος Brescia Ἰταλίας (26/9, +506)

Εὐσέβιος Ἐπίσκοπος Bologna Ἰταλίας (26/9, +400)

Σενάτορ ὁ στήν Albano Ἰταλίας (26/9, +? αἰ.)

Ἔλβαν 2ος Ἐπίσκ. Λονδίνου Ἀγγλίας, Ἰσαπόστολος Μ. Βρεταννίας (26/9, +3ος αἰ.)

Βαρούχ ὅσιος μοναχός ἐρημίτης στή νήσο Μπάρι Οὐαλλίας (26/9 καί 29/9, +577)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 27

Ἀρίσταρχος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας Συρίας, συνεργάτης Ἀπ. Παύλου στή Ρώμη, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἀπό Θεσσαλονίκη (14/4 καί 27/9 ἑορτή, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ζήνων/Ζηνᾶς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Διοσπόλεως (=Λαοδικείας), Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (27/9, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Μᾶρκος/Ἰωάννης ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου, Ἀπόστολος Κύπρου, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας Λιβύης, Αἰγύπτου κλπ., ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου, ἱερομάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, ἀνηψιός Ἀπ. Βαρνάβα/Ἰωσῆ (25/4, +74) [ἐπίσης μνήμη 16/6, 27/9 καί 30/10 (στίς 16/6 καί 30/10 ἀναφέρεται ὡς Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος καί “ἀνεψιός Βαρνάβα”(Κολ 4, 10) καί στίς 27/9 ὡς Ἐπίσκοπος Βύβλου Λιβάνου)] —— <Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος ὀνομαζόταν προηγουμένος Ἰωάννης (Πρξ 12, 12· 12, 25· 13, 5· 13, 13· 15, 37). Εἶχε εὐσεβή μητέρα τή Μαρία. Στό σπίτι της, τό ὁποῖο βρικόταν στήν Ἱερουσαλήμ, συναθροίζονταν οἱ πρῶτοι Χριστιανοί καί λάτρευαν τό Θεό. Ἐκεῖ γνωρίσθηκε ὁ Μᾶρκος μέ τόν Ἀπ. Πέτρο ἀπ’ τόν ὁποῖο διδάχθηκε τή Χριστιανική Πίστι. Γι’ αὐτό ἐξάλλου ὁ Ἀπ. Πέτρος τόν ὀνομάζει υἱό του (Α΄ Πέτρ 5, 13). Στό Κολ 4, 10 ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος ὀνομάζεται καί “ἀνεψιός Βαρνάβα”. Σύμφωνα μέ τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὁ Μᾶρκος ἀκολουθῆ τούς Ἀπ. Βαρνάβα καί Παῦλο στήν 1η Ἀποστολική περιοδεία, κατά τήν ὁποία κήρυξαν τό Εὐαγγέλιο στήν Κύπρο. Κατά τήν πρώτη φυλάκισι τοῦ Ἀπ. Παῦλο ὁ Μᾶρκος ἦταν μαζί του (Φιλ 24) καθώς ἐπίσης καί κατά τή δεύτερη διότι ἦταν “εὔχρηστος εἰς διακονίαν”(Β΄ Τιμ 4, 11). Ὁ Παῦλος, ἐπίσης, πρίν τήν 2η φυλάκισί του τόν συνιστησε στούς Κολοσσαεῖς (Κολ 4, 10). Καθώς βρισκόταν ὁ Μᾶρκος στή Ρώμη κατά τή 2η φυλάκισι τοῦ Παύλου, συναντήθηκε καί μέ τόν Ἀπ. Πέτρο, τοῦ ὁποίου χρημάτισε “ἐρμηνευτής”. Ὀνομάσθηκε ἔτσι, διότι στό Εὐαγγέλιο του ὁ Μᾶρκος διέσωσε τό κήρυγμα τοῦ Ἀπ. Πέτρου. Σύμφωνα μέ τήν Ἱ. Παράδοσι ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος ἵδρυσε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξανδρείας καί ἔγινε 1ος Ἐπίσκοπός της ὅπου καί θανατώθηκε ἀπ’ τούς εἰδωλολάτρες (Πηγή: Περίληψι, ἀπό: Ἡ Καινή Διαθήκη, Μέ Σύντομη Ἑρμηνεία Παν. Ν. Τρεμπέλα, ἐκδ. Ὁ Σωτήρ, Ἀθήνα 2011, 139)>

Ζαχαρίας, σύζυγος τῆς Ἁγ. Ἐλισάβετ καί πατέρας τοῦ Ἁγ. Ἰωάννη Προδρόμου (5/9 καί 27/9, +1ος αἰ.) [11/2 εὐρ. λειψ., 24/6 σύναξι & γενέθλιο Προδρόμου]

Ἀγγελίνα/Ἀγγελική/Ἀκυλίνα ἡ Ζαγκλιβερινή, νεομάρτυς στό Ζαγκλιβέρι Θεσσαλονίκης [μαρτύρησε 19 ἐτῶν ἀπό μουσουλμάνους] (27/9, +1764)

***Δημήτριος Μπεζάν, Πρεσβύτερος ὁμολογητής στό Χιρλάου Ρουμανίας (27/9, +1995)

Ἄνθιμος ὁ Γεωργιανός, ὁ τυπογράφος, ἱερομάρτυς, Ἐπίσκοπος Οὐγγροβλαχίας Ρουμανίας, ἀπό Γεωργία (27/9, +1716)

Νεκτάριος Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ἀπό Ταρσό Κιλικίας Μ. Ἀσίας (27/9 κοίμ., 11/10 ἑορτή, +397)

Μάρκελλος ὅσιος στό Sankt Gallen Ἑλβετίας, ἀπό Ἰρλανδία (27/9, +869)

Βάρογος ὅσιος ἐρημίτης στή Νῆσο Barry Οὐαλλίας (27/9, +7ος αἰ.)

Κεραυνός Ἐπίσκοπος Παρισίου Γαλλίας (27/9, +614)

Ἀδβέριτος Ἐπίσκοπος Ravenna Ἰταλίας (27/9, +2ος αἰ.)

Ἀδόλφος καί Ἰωάννης, αὐτάδελφοι μάρτυρες στήν Cordoba Ἱσπανίας (27/9, +850)

Μαρία μάρτυς στήν Ἀντιοχεία Συρίας (27/9, +2ος αἰ.)

Ἄρχιππος ὅσιος μοναχός στή Μονή τοῦ Γκλίνσκ Ρωσίας (27/9, +1896)

Καλλίστρατος καί οἱ σύν αὐτό 49 μάρτυρες στή Ρώμη (27/9, +304)

15 μάρτυρες, οἵτινες ἐπνίγησαν στήν θαλάσσῃ (27/9, +? αἰ.)

Γαϊανή μάρτυς στή Ρώμη (27/9, +4ος αἰ.)

Ἐπίχαρις ἁγία μάρτυς στή Ρώμη (27/9, +284)

Φιλήμων Ἐπίσκοπος καί Φουρτουνάτος, μάρτυρες (27/9, +? αἰ.)

Ἰγνάτιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς Σωτήρος, τῆς ἐπιλεγομένης τοῦ Βαθέος Ρύακος στή Λυκαονία Μ. Ἀσίας (27/9, +963)

Σαββάτιος ὅσιος στή Μονή τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (27/9, +1435) [8/8 ἀνακομιδή λειψάνων]

Ζωσιμᾶς ὅσιος στή Μονή τῶν Νήσων Solovets τῆς Λευκῆς Θάλασσας τῆς Ρωσίας (27/9, +15ος αἰ.) [17/4 καί 8/8 ἀνακομιδή λειψάνων]

Ἀγρίππας ὅσιος στή Μονή τοῦ Γλίνσκ Ρωσίας (27/9, +1896)

Φλωρεντίνος καί Ἱλαρίων, ἐρημίτες ὁσιομάρτυρες στή Γαλλία (27/9, +? αἰ.)

Σιγιβέρτος βασιλιάς Ἀνατ. Ἀγγλίας, μάρτυς (27/9, +637)

Ἱλτρούδης ὅσιος στή Liessies Γαλλίας (27/9, +790) % Χιλτρούδης

Δεοδάτος μάρτυς στή Sora Ἰταλίας (27/9, +? αἰ.)

Φιδέντιος καί Τερέντιος, μάρτυρες στήν Todi Ἰταλίας (27/9, +? αἰ.)

Γάιος 1ος Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας (27/9, +1ος αἰ.)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 28
Λιόβα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στό Bischoffsheim Γερμανίας, ἀπό Ἀγγλία (28/9 καί 28/10, +781)

Τέττα ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν Wimborne Ἀγγλίας (28/9, +772)

Χαρίτων ὁμολογητής καθηγητής τῆς ἐρήμου, ὅσιος ὁμολογητής καί ἱεραπόστολος, ἱδρ. Μονῶν-Λαυρῶν στήν Φαράν, Δουκᾶ καί Σουκᾶ Παλαιστίνης, ἀπό Ἰκόνιο Μ. Ἀσίας (28/9, +350)

Βεντσεσλάβος/Βάτσλαβ (τσέχ.), βασιλιάς Τσεχίας, μάρτυς, ἐγγονός Ἁγ. Λουντμίλας (28/9, +929)

Νεόφυτος ὁ ἔγκλειστος, ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Ἀγ. Νεοφύτου στήν Κύπρο (24/1, +1219) [ἀνακομιδή λειψάνων 28/9]

Βαρούχ ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (28/9, +6ος αἰ. π.Χ.)

Κόνβαλ ὅσιος στήν Σκωτία, ἀπό Ἰρλανδία (28/9, +630)

Μᾶρκος ὁ βοσκός, μάρτυς στήν Κλαυδιούπολι (28/9, +4ος αἰ.)

Ἀλέξανδρος, Ἀλφειός καί Ζώσιμος, αὐτάδελφοι μάρτυρες στήν Ἀντιοχεία Συρίας (28/9, +284-305)

Ἡλιόδωρος, Νέων καί Νίκων, μάρτυρες στήν Ἀντιοχεία Συρίας (28/9, +284-305)

Εὐστάθιος ὁ Ρωμαῖος καί Καλλίνικος, μάρτυρες (28/9, +? αἰ.)

Ἀννεμόνδος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας, ἱερομάρτυς στήν Châlon-sur-Saône Γαλλίας (28/9, +657)

Χαμόνδος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας, ἱερομάρτυς (28/9, +657)

Φαῦστος Ἐπίσκοπος Riez Γαλλίας (28/9, +490)

Ἀλκίσων Ἐπίσκοπος Νικοπόλεως Πρεβέζας, ἱερομάρτυς στήν Κωνσταντινούπολι (28/9, +517) [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1988]

Ὅσιοι, ὅσιομάρτυρες καί ἱερομάρτυρες Ἀλαμάνοι Πατέρες στήν Κύπρο, ἀπ’ τούς 300 Ἀλαμάνους Πατέρες στήν Κύπρο, ἴσως ἀπό Γερμανία (Ἀλαμανία) (28/9, +12ος αἰ.)

Αὐξέντιος ὁ Ἀλαμάνος, ἀπ’ τούς 300 Ἀλαμάνους Πατέρες τῆς Κύπρου, ὅσιος ἐρημίτης στό χωριό Κώμη-Κεπήρ τῆς Κύπρου (28/9, +12ος αἰ.)

Ἡρωδίων ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς Ἰλοεζέρσκ Ρωσίας (28/9, +1541)

Κύριλλος καί Μαρία, ὁσίοι μοναχοί στή Ρωσία, γονεῖς τοῦ Ὁσίου Σεργίου τοῦ Ραντονέζ Ρωσίας (18/1 καί 28/9, +1337)

Χαρίτων ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Σιανζέμσκ τῆς Vologda Ρωσίας (28/9, +1509)

Ἰουλιανή Ὀλσάνσκαγια (δηλ. τοῦ Ὀλσάνσκ) ἡ παρθένος, θυγατέρα τοῦ ἡγεμόνα τοῦ Ὀλσάνσκ, ὁσία στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας, κοιμήθηκε 16 ἐτῶν (28/9, +1540) [εὕρ. λειψ. 6/7 καί σύναξι 25/5 καί 10/10]

Ἀλέξανδρος μάρτυς καί οἱ μετ’ αὐτοῦ μάρτυρες στή Σερβία (28/9, +? αἰ.)

Βιλλιγόδος καί Μαρτίνος, ὅσιοι ἱδρ. Μονῆς στή Romont Γαλλίας (28/9, +7ος αἰ.)

Ἐξουπέριος Ἐπίσκοπος Toulouse Γαλλίας (28/9 καί 12/10, +411)

Σιλβίνος Ἐπίσκοπος Brescia Ἰταλίας (28/9, +444)

Πατέρνος Ἐπίσκοπος Auch Γαλλίας, ἀπό Ἱσπανία (28/9, +2ος αἰ.)

Μαχάν ὅσιος στήν Ἰρλανδία, ἀπό Σκωτίας (28/9, +? αἰ.)

Εὐστοχιόμη ὅσία ἡγούμ. Μονῆς στή Βηθλεέμ Παλαιστίνης, ἀπό Ρώμη (28/9, +370-419)

Μαρτιάλος, Λαυρέντιος καί οἱ σύν αὐτό 20 μάρτυρες στή Β. Ἀφρική (28/9, +? αἰ.)

Πριβάτος μάρτυς στή Ρώμη (28/9, +223)

Σολομόν/Σαλόνιος 1ος Ἐπίσκοπος Genoa Ἰταλίας (28/9, +269)

Στακτέος μάρτυς στή Ρώμη (28/9, +? αἰ.)

Σύναξι 73 Ὁσίων τῶν Κοντινῶν Σπηλαίων τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας, τῶν ὁποίων τά Ἱ. Σκηνώματα εἶναι ἄφθαρτα (28/9)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 29

Κυριακός ὁ ἀναχωρητής, ὅσιος Πρεσβύτερος, στίς Λαύρες Ἁγ. Εὐθυμίου, Ἁγ. Γερασίμου καί στίς ἐρήμους Ρουβᾶ, Σουκᾶ, Σουσακείμ κλπ. Παλαιστίνης, ἀπό Κόρινθο Πελοπονήσσου [κοιμήθηκε 109 ἐτῶν] (29/9, +557)

Κούξα Βελίτσκο τῆς Ὀδησσοῦ, ὅσιος, ὁμολογητής, ἡγούμενος Μονῆς στήν Odessa Οὐκρανίας, ἀπό Λαύρας Σπηλαίων Κιέβου καί καταγόμενος ἀπό Ἀρμπουζίνκα Οὐκρανίας (11/12 καί 24/12, +1964) [29/9 ἀνακομιδή λειψάνων καί 22/10 ἀνακήρυξι] <Πηγή: Καθηγουμένου Ἀρχιμ. Χριστοδούλου, Ὁ Πολυθαύμαστος Ὅσιος Κούξα τῆς Ὀδησσοῦ, ἐκδ. Ἱ. Μ. Ὁσίου Συμεών, Κάλαμος Ἀττικῆς 2006>

Ἰωάννης Ἐπίσκοπος Ρίγας Λεττονίας, ἱερομάρτυς (29/9, +1934)

Κυπριανός ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς στό Οὐστιούγκ τῆς Vologda Ρωσίας (29/9, +1276)

Ὁσιομάρτυρες τῆς Μονῆς Στροφάδων στήν Ζάκυνθο (29/9, +1537)

Φρατέμος Ἐπίσκοπος Auxerre Γαλλίας (29/9, +450)

Ποιμήν Βελόνικωφ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Ἄλμα-Ἀτά Καζαχστάν (29/9, +20ος αἰ.) [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1998]

Γουδελία/Γοβδελία μάρτυς στήν Περσία (29/9, +4ος αἰ.)

Γαβδελαᾶς ὁ πρίγκιπας, υἱός Σαβωρίου βασιλιᾶ Περσίας καί οἱ σύν αὐτό μάρτυρες στήν Περσία, (29/9, +4ος αἰ.)

Κοσδόα ἡ πριγκίπισσα, θυγατέρα Σαβωρίου βασιλιᾶ Περσίας, ἁγία μάρτυς μετά τοῦ Ἁγ. Γαβδελαᾶ καί τῶν σύν αὐτό μαρτύρων στήν Περσία (29/9, +4ος αἰ.)

Θεοφάνης τῆς Γάζας (29/9, +? αἰ.)

Δάδας καί Κοσδόος, συγγενεῖς Σαβωρίου βασιλιᾶ Περσίας, ἁγία μάρτυς μετά τοῦ Ἁγ. Γαβδελαᾶ καί τῶν σύν αὐτό μαρτύρων στήν Περσία (29/9, +4ος αἰ.)

Πετρωνία μάρτυς (29/9, +? αἰ.)

Ἀλάρικος ὅσιος ἐρημίτης στή Νῆσο Uffnau τῆς λίμνης τῆς Ζυρίχης Ἑλβετίας, ἀπό Γερμανία (29/9, +975)

Μαλαχίας ὁ Λίνδιος, ὁσιομάρτυς στά Ἱεροσόλυμα, ἀπό Λίνδου Ρόδου (16/3 καί 29/9, +1500)

Λιουτβίνος Ἐπίσκοπος Trier Γερμανίας (29/9, +713)

Κωνσταντίνος Ἐπίσκοπος Perugia Ἰταλίας (29/9, +170)

Καθόλδος, Ἄννος καί Διεθάρδος, ὅσιοι στήν Eichstatt Γερμανίας (29/9, +8ος αἰ.)

Ἀντώνιος Ἀλεξέεβιτς ὁ ἡγιασμένος, διά Χριστόν σαλός στή Μονή Ζαντόνσκ Ρωσίας (29/9, +1851)

Σέβαστιανός ὅσιος στήν Μονή τῆς Ὄπτινα στήν Kaluga Ρωσίας (29/9, +? αἰ.) [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1998]

Ἱερώνυμος ὅσιος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (29/9, +? αἰ.) [Ἑορτολόγιο Ἀλάσκας]

Τρύφωνας, Τρόφιμος, Δορυμέδων καί οἱ μετ’ αὐτῶν 500 μάρτυρες στήν Παλαιστίνη (29/9, +? αἰ.)

150 μάρτυρες στήν Παλαιστίνη (29/9, +? αἰ.)

Βαρούχ ὅσιος μοναχός ἐρημίτης στή νήσο Μπάρι Οὐαλλίας (26/9 καί 29/9, +577)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 30

Γρηγόριος Α΄ Λουσαβόριτζ, ὁ Φωτιστής, Ἐπίσκοπος καί Ἰσαπόστολος Ἀρμενίας, ἱερομάρτυς [ἀνάμεσα στά πολλά φρικτά μαρτύρια ἀπ’ τά ὁποῖα διαφυλαγόταν ζωντανός τόν ἄφησαν 15 χρόνια δεμένο μέσα σέ πηγάδι] (30/9, +325)

Ἀριστάκες Ἐπίσκοπος Ἀρμενίας, ἱερομάρτυς (30/9, +327)

Βαρτάν Ἐπίσκοπος Ἀρμενίας, ἱερομάρτυς (30/9, +342)

Χουσσίκ Ἐπίσκοπος Ἀρμενίας, ἱερομάρτυς (30/9, +348)

Ναρσής ὁ Μέγας, Ἐπίσκοπος Ἀρμενίας, ἱερομάρτυς (30/9, +373)

Ἰσαάκ ὁ Μέγας, Ἐπίσκοπος Ἀρμενίας (30/9 καί 20/11, +438)

Ριψιμία, Γαϊανή καί οἱ μετ’ αὐτῆς 32 ἀσκήτριες παρθενομαρτύρες καί 70 μάρτυρες στό Echmiadzin (=παλαιό Vagarshapat) Ἀρμενίας [τό μαρτύριο τους τό παρακολοῦθησε κρυφά ἡ Ἁγ. Νίνα ἡ Ἰσαπόστολος Γεωργίας] (30/9, +303)

1.000 μάρτυρες (30/9, +? αἰ.)

Μιχαήλ 1ος Ἐπίσκοπος Κιέβου Οὐκρανίας καί Ρωσίας, Ἰσαπόστολος Κιέβου Οὐκρανίας καί Ρωσίας (30/9, +992)

Μαρδόνιος, Στρατόνικος καί οἱ μετ’ αὐτούς μάρτυρες (30/9, +? αἰ.)

Γρηγόριος ὅσιος ἱδρ. Μονῆς καί ἐρημίτης στόν ποταμό Πέλσμα στή Γλουσίτσα (Γκλουτσεέσκ/Γκλουσίτσα/Γκλουτσίσκα) τῆς Vologda Ρωσίας [κοιμήθηκε 127 ἐτῶν] (30/9, +1441 ἤ 1451)

Ὁνώριος Ἐπίσκοπος Canterbury Ἀγγλίας, ἀπό Ρώμη (30/9, +653)

Μιχαήλ πρίγκηπας τοῦ Tver Ρωσίας (30/9, +1318)

Σεραφείμ Ζαγκορόβκ, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Ρωσία (30/9, +1943)

Βίκτωρ καί Οὖρσος, μάρτυρες στή Soleure Ἑλβετίας (30/9, +286)

2 παρθενομάρτυρες (30/9, +? αἰ.)

Λεοπάρδος μάρτυς στή Ρώμη (30/9, +362)

Τανκρέδος, Τορθρέδος καί Τόβας, ὁσιομάρτυρες στήν Thorney Ἀγγλίας (30/9, +869)

Ἐνγενέδλος ἱεραπόστολος στή Νῆσο Anglesey Οὐαλλίας (30/9, +7ος αἰ.)

Λάουρος (ἤ Λαῦρος) ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Saint-Léry στόν ποταμό Doneff Βρετάνης Γαλλίας, ἀπό Οὐαλλία (30/9, +7ος αἰ.)

Μιδανός ὅσιος στή Νῆσο Anglesey Οὐαλλίας (30/9, +610)

Μομερτίνος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Auxerre Γαλλίας (30/9, +462)

Ἀντωνίνος ὁ στρατιώτης, μάρτυς στήν Trebbia Ἰταλίας (30/9, +3ος αἰ.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s