BIBLIOGRAPHY – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Eastern Orthodox Saints Book

Ορθόδοξος Συναξαριστής – Αγιολόγιο Πάντων των Αγίων της

Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

Συντάκτης:

Άβελ-Αναστάσιος Γκιουζέλης

╰⊰¸¸.•¨*

Bibliography – Βιβλιογραφία

ENGLISH BIBLIOGRAPHY:

Encyclopaedia Britannica 2004, Ultimate Reference (CD)

Orthodox England: http://orthodoxengland.org.uk/zeurope.htm

Magazine: The Orthodox Word

ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ:

Νέος Συναξαριστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόμ. Α΄-ΙΒ΄, Ἰα-Δεκ, ἐκδ. Ἴνδικτος, Ἀθήνα 2004 κλπ.

Ἀνδρέου Παπαβασιλείου, Μητρώον Ἁγιωνυμίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Λευκωσία 2004

Γεωργίου Ἑμμανουήλ Πιπεράκι, Ἁγιολόγιον Ὀρθοδόξων Ἁγίων, ἐκδ. Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006

Μαζαράκη Κασσιανή, Ὀρθόδοξη Βρεταννική καί Κελτική Ἐκκλησία, Βίοι Ἁγίων τῆς Οὐαλλίας, ἐκδ. Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτήρος, Μήλεσι χ. χ.

Χαραλάμπους Ἀνδράλη, Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας στόν 20ό καί 21ο Αἰῶνα, ἐκδ. Σταμούλη, Ἀθήνα 2012

Θαυμαστός Συναξαριστής, τόμ. Α΄ (Ἰα-Ἰν ) καί Β΄ (Ἰλ-Δ), ἐκδ. Ἱ. Μ. Ἁγ. Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου, Ἅγ. Στέφανος Ἀττικῆς 1998

Ἅγ. Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, Ἐπίσκοπος Σαγγάης καί Σάν Φρανσίσκο, ὁ θαυματουργός, ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νεκταρίου Φωκίδος, 2009

Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010

Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς, Ὀ Πρόλογος τῆς Ἀχρίδος, Δεκέμβριος, ἐκδ. Ἄθως, Ἀθήνα 2010

Ἰωάννας Κατσούλα, Μορφές ἀπό τό Μικρό Συναξάρι, ἐκδ. Κυπρής, Ἀθήνα 2012

Πέτρου Μπότση, Μάρτυρες τοῦ Βορρᾶ, Α΄, Ἀθήνα χ. χ.

Πέτρου Μπότση, Μάρτυρες τοῦ Βορρᾶ Γ΄, Γυναῖκες Μάρτυρες καί Ὁμολογήτριες, Ἀθήνα 2012

Ἀρχιμ. Θωμᾶ Ἀνδρέου, Οἱ Νεομάρτυρες τῆς Βουλγαρίας, ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσ/νίκη 2012

Ματθαίου Λάγγη Ἐπισκόπου Οἰνόης, Ὁ Μέγας Συναξαριστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἀθήνα 1982

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ:

Ἡ Καινή Διαθήκη, Μέ Σύντομη Ἑρμηνεία Παν. Ν. Τρεμπέλα, ἐκδ. Ὁ Σωτήρ, Ἀθήνα 2011

Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 2004, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 2012, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Σιναϊτικά Δίπτυχα 2011, ἐκδ. Ἱ. Αὐτονόμου Αὐτοκρατορικῆς Μονῆς καί Ἀρχιεπισκοπῆς Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ
Τό Μέγα Ὡρολόγιον

Ἀκολουθία, Παρακλητικός Κανών καί Βίος τοῦ Ἁγίου Νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ Σάντα Κρούζ, ἐκδ. Ἀλήθεια, Ἀθήνα 2007

Ἰθωμίτες Ἅγιοι, Ἀποσπάσματα ἀπό τίς Ἱερές Ἀκολουθίες, χορηγός ἔκδ. Δῆμος Ἰθώμης Καρδίτσας, Παραγωγή Ἀρχεῖο Ἑλληνικῆς Μουσικῆς, Φανάρι Καρδίτσας [CD μέ βιβλιαράκι / Βίος Ἁγ. Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τῆς Καππά Καρδίτσας κλπ.]

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ:

Τσολακίδη Χρήστου, Μηνύματα Ἁγίων, Ἡμερολόγιο 1992 μέ Βίους Ἁγίων, Ἀθήνα 1992

Ἡμερολόγιο Ἱ. Βατοπαιδινῆς Κοινοβιακῆς Σκήτης Ἁγ. Ἀπ. Ἀνδρέου καί Μ. Ἀντωνίου 2010

Ἁγιολόγιο καί Ἡμερολόγιο 2011, ἐκδ. Σαΐτης, Ἀθήνα 2011

Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, Ἱ. Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου, Ἡμερολόγιο Ἔτους 2012 καί Τοπική Ἁγιολογία

Σ. Δ. Θεοφύλακτος Ἀ. Ε., Ἡμερολόγιο 2012, Ἀθήνα 2011

ΒΙΒΛΙΑ:

Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Μεγάλου [τοῦ Διαλόγου], Βίοι Ἀγνώστων Ἀσκητῶν, ἐκδ. Ἀδελφότητος Ἱερομ. Ἰωάννου “Κοίμησις τῆς Θεοτόκου”, Ἁγ. Ἄννα, Ἁγ. Ὄρος 1988

Ἥλιος σέ Ἕναν Κόσμο πού Δύει, ἐκδ. Ἀδελφότητος Ἱερομ. Ἰωάννου “Κοίμησις τῆς Θεοτόκου”, Ἁγ. Ἄννα, Ἁγ. Ὄρος 1989

Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη χ. χ.

Εἶπε Γέρων…, Γεροντικό-Ἀποφθέγματα Ἁγίων Γερόντων, Τό Γεροντικό σέ Νεοελληνική Ἀπόδοσι, ἐκδ. Ἀστήρ, Ἀθήνα 2002

Σύγχρονες Ἁγιορείτικες Μορφές, τόμ. 1-10, ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου, Ὡρωπός Ἀττικῆς

Χαρίσματα καί Χαρισματοῦχοι, ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου, Ὡρωπός Ἀττικῆς 1988

Πέτρου Μπότση, Ἀποφθέγματα καί Ἀνέκδοτα ἀπό τόν Ἐκκλησιαστικό Χῶρο, Ἀθήνα 2002

Σερβικό Πατερικό, τόμ. α΄, ἐκδ. Ἁγ. Σεραφείμ του Σαρώφ

Μητρ. Νικοπόλεως Μελετίου, Οἱ Ἅγιοι, ἐκδ. Ἱ. Μητρ. Νικοπόλεως, Πρέβεζα 2007

Ἱ. Μ. Παναγίας Βαρνάκοβας, Νεώτερα Θαύματα τῆς Παναγίας στή Βαρνάκοβα καί Ἱστορίες γιά τήν Αἰωνιότητα, Δωρίδα 2007

Πέτρου Μπότση, Μικρή Ρωσική Κλίμακα, Ἀθήνα 2008

π. Γεωργίου Κουγιουμτζόγλου, Πρεσβυτέρου, Λατρευτικό Ἐγχειρίδιο, Θεσσαλονίκη 2008

Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση, Ἁγ. Ὄρος 2011

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Ὁ Ἤχος τῶν Θεϊκῶν Βημάτων (ἀπό τίς παρυφές τῆς πλάνης στό Χριστό), ἐκδ. Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Ἀθήνα 2011

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Σταυρός, Δαιμόνων τό Τραῦμα, ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης Δαμασκηνός, Ἀθήνα 2011

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Ἐκκλησία καί Μαγεία, ἐκδ. Ἅγ. Ἰωάννης Δαμασκηνός, Ἀθήνα 2012

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Τό Χαμόγελο τοῦ Θεοῦ – Ἀπλοί Ἄνθρωποι, Στύλοι τῆς Ἐκκλησίας, ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Ἀθήνα 2012
Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Ἡ Ἀνατροφή τῶν Παιδιῶν, ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης Δαμασκηνός, Ἀθήνα 2013

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Ὁ Γάμος, ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Σταμάτα 2013, 24

Εἰς Ἀγαθή Ἀνάμνηση, Ἐμπειρικές ἀλήθειες ἀπό τήν κηρυκτική διακονία τοῦ πιστοῦ ἐργάτου Κυρίου Δημητρίου Α. Παναγοπούλου, ἐκδ. Ὀρθ. Κυψέλη, Θεσ/νίκη 2013, 39

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ:

Ἱ. Ἡ. Κεχαριτωμένης Θεοτόκου, Ὑποθῆκες Ζωῆς, Τροιζήνα 1991 [Βίος καί διδασκαλία Γέροντος Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου]

Γέροντος Ἰωσήφ, Ἔκφρασις Μοναχικῆς Πολιτείας, ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Φιλοθέου, Ἅγ. Ὄρος 1992 [βίος Γέροντος Ἰωσήφ Ἡσυχαστή-Σπηλαιώτη]

Ὁ Ὅσιος Λουκᾶς, Ἐπίσκοπος Ἀσύλων τῆς Καλαβρίας (11ος αἰ.), ἐκδ. Ὀρθοδόξου Κυψέλης, Θεσ/νίκη 1992

Μητρ. Νικοπόλεως Μελετίου, Ὁ Πατήρ Ἰωήλ, ἐκδ. Ἱ Μητρ. Νικοπόλεως, Πρέβεζα 1994

Ἰωσήφ Μ. Δ., Ὁ Γέρων Ἀρσένιος ὁ Σπηλαιώτης (1886-1983), Συνασκητής Γέροντος Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ, χ. τ., 2002

Κωνσταντίνου Τσιάκα, Γεώργιος Παυλίδης Α΄ Μητροπολίτης Νικαίας, Ὁ Ἀχθοφόρος τῆς Ἀγάπης, ἐκδ. Κ. Τσιάκας, Ἀθήνα 2002

Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη, Δημήτριος, ὁ Νεομάρτυς Ἅγιος τῆς Τριπολιτσᾶς, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2004

Στάρετς Βαρσανούφιος, Μοναχός Νικόλαος τῆς Ὄπτινα, Κατά Κόσμον Γιουσούφ Ἀμπντούλ Ὀγκλί (1820-1893), ἐκδ. Ἀκρίτα, Ἀθήνα 2005

Γεωργίου Πιπεράκη, Ὁ Χριστός στήν Ἀσία, Ἀθήνα 2005

Καθηγουμένου Ἀρχιμ. Χριστοδούλου, Ὁ Πολυθαύμαστος Ὅσιος Κούξα τῆς Ὀδησσοῦ, ἐκδ. Ἱ. Μ. Ὁσίου Συμεών, Κάλαμος Ἀττικῆς 2006

Πέτρου Μπότση, Οἱ Φιλόθεες: Β΄ Ὁσία Ἀθανασία, Ἀθήνα

Πέτρου Μπότση, Κασσιανή, ἡ Συγκύπτουσα Ὁσία, Ἀθήνα

Ὁ Θαυμαστός Γέροντας Βιτάλιος (Σιντόρενκο), ἐκδ. Ὀρθ. Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 2008

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός: Ο Μάρτυρας της Πίστεως και της Πατρίδος, έκδ. Ι.Β.Σ. Μονής Μαχαιρά, 2008, σ. 15-20

Ἰανολίδε Ἰωάννη, Συνταρακτικά Περιστατικά Φυλακισμένων Ρουμάνων Ὁμολογητῶν καί Μαρτύρων τοῦ 20οῦ Αίῶνα, ἐκδ Ὀρθ. Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 2010

Ἱεροδιακόνου Βασιλείου Μαρουσιάκ, Ὁ Ἁγιος Γουρίας (Καρπόβ), ἐκδ. Ἀρχονταρίκι, Ἀθήνα 2011

π. Στεφάνου Ἀναγνωστοπούλου, Οἱ Ἀναβαθμοί στήν ἐν Χριστῷ Πορεία, Πειραιᾶς 2011

Ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, +Ἀρχίμ. Εὐσέβιος Βίττης, Ἀναφορά στόν Ἀγῶνα του καί τήν Μαρτυρία του (1927-2009), Ἅγ. Ὄρος 2011

Ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας, Σοφία ἡ Ἀσκήτισσα τῆς Παναγίας, Κλεισούρα 2012

Ἐκδ. Ἱ. Μ. Παναγίας Ὁδηγήτριας, Γερόντισσα Μακρίνα Βασσοπούλου (1921-1995), Λόγια Καρδίας, Πορταριά Βόλου 2012

Ἱ. Μ. Παντοκράτορος, Γερόντισσα Μακαρία, Ἡ Λαοφιλής Μοναχή τῆς Ἁγ. Μαρίνας Βόνης Ἡρακλείου Κρήτης, Κέρκυρα 2012

Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Περί Προσευχῆς, ἐκδ. Ἱ. Ἡσ. Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης 2012

Ἁγ. Ἰγνατίου Μπριανσανίνωφ, Ἀσκητικές Ἐμπειρίες, Δ΄, ἐκδ. Ἱ. Μ. Παρακλήτου, Ὠρωπός 2012

π. Νικολάου Ντονιένκο, Στή Δίνη Ἑνός Κόσμου πού Ἄλλαζε, Οἱ Νεομάρτυρες τοῦ Μπερντιάνσκ, ἐκδ. Ἐν Πλῷ, Ἀθήνα 2012

Ἀρχιεπίσκοπος Ἰλαρίων Τρόιτσκι (1886-1929), Ἱερομάρτυς καί Πρόμαχος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, Βίος καί Ἐπιλογή ἀπό τά Ἔργα του, ἐκδ. Ἄθως, Ἀθήνα 2012

Ἀσκητές Μέσα στόν Κόσμο, Β΄, Ἅγ. Ὄρος 2012, 304

Πέτρου Μπότση, Ἱερομάρτυρας Ραφαήλ τῆς Ὄπτινα, Ἀθήνα 2013

Γιάννης Ζερβός, Νεομάρτυς Ἀλέξανδρος ἐκ Μονάχου, χ. χ. & τ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-TEYXH:

Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, Προηγουμένου Ἱ. Μονῆς Πετράκη, Βίοι Ἁγίων, τεῦχ. 1-110, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Τύπος, Ἀθήνα

Βίοι Ἁγίων (τεῦχοι), ἐκδ. Ὀρθοδόξου Ἱδρύματος “Ὁ Ἀπόστολος Βαρνάβας”, Ἀθήνα

περ. Χριστιανική Σπίθα

περ. The Orthodox Word

περ. Ἐνοριακή Εὐλογία

περ. Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος, Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους

περ. Ἐφημέριος

περ. Πειραϊκή Ἐκκλησία

περ. Σύναξη

περ. Ἀθωνικοί Διάλογοι

περ. Ὀρθόδοξη Μαρτυρία, ἐκδ. Παγκυπρίου Συλλόγου Ὀρθοδόξου Παραδόσεως “Οἱ Φίλοι τοῦ Ἁγ. Ὄρους”

ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΩΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΛΠ.

Πρακτικά τοῦ Συνεδρίου μέ θέμα: “Ἑλληνες Νεομάρτυρες 1453-1821”, Λιδωρίκι, 20-30 Μαΐου 1997

Ἀπομαγνητοφώνησι: Εἰσήγησι κ. Ἰωάννου Χατζηφώτη, συγγραφέως, ἐκπροσώπου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Σεραφείμ, μέ θέμα: “Ἕνας Ἄγνωστος Νεομάρτυρας τοῦ 19ου αἰ.. Ὁ Δημοσιογράφος Θωμᾶς Πασχίδης (1836-1890)”

Ἀπομαγνητοφωνημένη συνομιλία με το γέροντα Ιωσήφ (Μπαϊρακτάρη) στο Ιερό Ησυχαστήριο αγίου Μηνά στη Βίγλα, Άγιο Όρος, τον Απρίλιο του 2005

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ & CDs

Encyclopaedia Britannica 2004, Ultimate Reference (CD)

Ὁμιλίες π. Ἀνανία Κουστένη στό Συναξάριο τῆς Ἑβδομάδος, ἀπ’ τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας 92.4 FM