4ος αι. – Άγιοι Πάντες ανά αιώνα

sunset-in-liguria-by-gian-paolo-chiesi

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ-ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

 ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

4ος ΑΙΩΝΑΣ

[ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ & ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΜΕ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟ 2004]

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

ST JOHN MAXIMOVITCH & ST MARIA SKOBTSOVA

ΑΒΕΛ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ

http://gkiouzelis.wordpress.com

Αν κάποιος έχει ελεύθερο χρόνο και επιθυμεί να βοηθήσει στην ταξινόμηση των Αγίων ανά αιώνα, μπορεί να μου στήλει email στο gkiouz.anast@gmail.com για να του στήλω μερικούς Αγίους για ταξινόμηση ανά αιώνα.

Επίσης αν κάποιος έχει να συμπληρώση κάτι στό Συναξάριο αυτό, όπως π.χ. ἡμερομηνία, τόπο ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλη διόρθωσι παρακαλώ να μου στήλει ἕνα email στό gkiouz.anast@gmail.com.

Στά ὀνόματα Ἁγίων πού ὑπάρχει ἡ σημείωσι {ΧΑΙΡΕ No. x} σημαίνει ὄτι ἔχω γράψει γιά τον συγκεκριμένο Ἅγιο Χαιρετισμούς ἕξι 2-στιχων οἱ ὁποῖοι θά ἀναρτηθοῦν στήν ἱστοσελίδα μου:

http://rejoicecelticsaints.wordpress.com

REJOICE CELTIC SAINTS

12-ΣΤΙΧΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΓΙΩΝ

celtic-cross-in-a-cemetery-trish-punch

Τελευταῖες διορθώσεις μέσα στό κείμενο:

31/12/2016: Προστέθηκαν οι Άγιοι του Αυγούστου ανά αιώνα

images

Έχουν ταξινομηθεί οι Άγιοι των μηνών Ιανουάριου, Μαΐου, Ιουνίου & Αυγούστου

Ο Θεός να ευλογεί τους αδελφούς που βοήθησαν στην ταξινόμηση & εύρεση των Αγίων.

unknown-11

St John Maximovitch & St Maria Skobtsova

Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς & Ἁγία Μαρία Σκομπτσόβα

https://saintsofmyheart.wordpress.com

http://synaxarion-hagiology.blogspot.com

http://rejoicecelticsaints.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

SYNAXARION-HAGIOLOGY

REJOICE CELTIC SAINTS

4ος αἰ.

Ἀβενήρ ὁ Ἰνδός, ὅσιος ἐρημίτης στήν ἔρημο Σεναάρ Ἰνδίας, βασιλιάς καί Ἰσαπόστολος Ἰνδίας, πατήρ Ἁγ. Ἰωάσαφ Ἰνδίας (26/8 καί 19/11, +4ος αἰ.)

Βαρλαάμ ὁ Ἰνδός, ὅσιος ἐρημίτης στήν ἔρημο Σεναάρ Ἰνδίας, Γέροντας Ὁσίων Ἰωάσαφ καί Ἀβενήρ τῶν Ἰνδῶν (26/8 καί 19/11, +4ος αἰ.)

Ἀδριανός καί Ναταλία οἱ σύζυγοι, μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας
(26/8, +286-305)

23 μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας, συμμάρτηρες Ἁγ. Ἁδριανοῦ καί Ναταλίας: Ἀνατόλιος, Ἄνθιμος, Ἀντίοχος, Γεντήλιος, Ἐλευθέριος, Ἑρμογένης, Εὐήθιος, Εὐρετός, Εὐτύχιος, Θεαγένης, Θεόδωρος, Θύρσος, Ἰωάννης, Καρτέριος, Κλαύδιος, Κυριακός, Μαρδόνιος, Μαρίνος, Μηνώδιος, Πλάτων, Συνετός, Τρωάδιος καί Φαρέτριος (26/8, +307-323)

Ἀδριανός ὁ πρίγκηπας, υἱός Πρόβου αὐτοκράτορος Ρώμης, μάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (26/8, +307-323)

Τιθόης ὅσιος στήν Θηβαΐδα Αἰγύπτου, μαθ. Ἁγ. Παχωμίου τοῦ Μέγα (26/8, +4ος αἰ.)

Ὅσιος Ἐπίσκοπος Cordoba Ἱσπανίας (27/8, +4ος αἰ.)

Λιβέριος Ἐπίσκοπος Ρώμης (27/8, +366)

Φορτουνάτος, Γάιος καί Ἀνθή, μάρτυρες στό Salerno Ἰταλίας (28/8, +303)

Μόνικα, μητέρα Ἁγ. Αὐγουστίνου Ἱππῶνος, κοιμήθηκε στήν Ostia Ἰταλίας, ἀπό Ταγάστη (Tagaste, σημ. Souk Ahras) Ἀλγερίας (4/5, 15/6 καί 28/8, +387)

Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοπας, Πρεσβύτερος ἐρημίτης ἱερομάρτυς στήν Αἴγυπτο, ἀπό Αἱθιοπία, πρώην ληστής (28/8, +4ος αἰ) [κατά σάρκικῶν] {Τοῦ ἐπιτέθηκαν οἱ δαίμονες παρασύροντάς τον στήν παλαιά του συνήθεια τῆς πορνικῆς ἀκολασίας· αὐτός, καθώς ὁ ἴδιος διηγεῖται, τόσο πολύ ἐνοχλήθηκε ἀπό τόν πειρασμό, ὤστε παραλίγο νά ἐγκαταλείψη τήν πρόθεσί του (νά μονάση). Ἁφοῦ, λοιπόν, ἐπισκέφθηκε τό μέγα Ἰσίδωρο στήν σκήτη τοῦ ἀνέφερε γιά τό (σαρκικό αὐτό) πόλεμο. Τότε ὁ Ἰσίδωρος τοῦ λέει: “Μή λυπηθῆς· εἶναι ἀκόμη ἀρχή τῆς ἀσκήσεως, καί γι᾽ αὐτό σφοδρότερα σοῦ ἐπιτέθηκαν οἱ δαίμονες ἐπιδιώκοντας τά συνήθη. Ὅπως ἀκριβῶς ὁ σκύλος δέν ἐγκαταλείπει τή συνήθεια νά πηγαίνη στό
κρεοπωλεῖο· καί μόνο ἄν κλείση τό κρεοπωλεῖο καί δέν τοῦ δώση κανείς τίποτε, ποτέ πλέον δέν πλησιάζει· κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπο καί σύ, ἄν ἐπιμείνης ἀγωνιζόμενος, τότε ἀφοῦ βαρεθῆ θά ἀπομακρυνθῆ ἀπό σένα”}

Εὐθύμιος μάρτυς στήν Perugia Ἰταλίας, ἀπό Ρώμη (29/8, +4ος αἰ.)

Ἀλέξανδρος Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (30/8, +337)

Φιλωνίδης Ἐπίσκοπος Κουρίου Κύπρου, ἱερομάρτυς (29/8, +202-305)

Ἰανουάριος Πρεσβύτερος, Σεπτεμίνος, Φήλιξ Ἐπίσκοπος καί Φουρτουνάτος, μάρτυρες (30/8, +303)

Φήλιξ Πρεσβύτερος καί Αδαύκτος, μάρτυρες στή Ρώμη (30/8, +304)

Βρυέννιος τῆς Νινευΐ (30/8, +318)

Ἀνδρέας στρατηλάτης ὁ μεγαλομάρτυς, Ἡράκλειος, Μηνᾶς, Φαῦστος καί 2.593 στρατιῶτες, μάρτυρες στήν Κιλικία Μ. Ἀσίας (12/7, 19/8 καί 31/8 +286-305)

Παυλίνος Ἐπίσκοπος Trier Γερμανίας, ἀπό Γαλλία (31/8, +358)

Ἰουλιανός Διάκονος, ὅσιος στήν Γκοτσάνο Ἰταλίας, ἱεραπόστολος Κ. Εὐρώπης ἀπό Αἴγινα (7/1, +349 [σύναξι 19/5, 21/6 καί 30/6]

Σήρος Ἐπίσκοπος Genoa Ἰταλίας (29/6, +380)

Σενούφιος μάρτυς στήν Αἴγυπτο (28/6, + 4ος αἰ.)

Κύρος ἀπό Ἀλεξάνδρεια καί Ἰωάννης ἀπό Ἐδέσσης Μεσσοποταμίας (σημ. Οὔρφα) Ἰράκ, οἱ Ἀνάργυροι ἰατροί, μάρτυρες (31/1, +303-305) [ἀνακομιδή λειψάνων 28/6]

Ζωΐλος καί οἱ σύν αὐτό μάρτυρες στήν Cordoba Ἱσπανίας (27/6, +301)

Ἀμπντούλ-Μασίχ, παιδομάρτυς στά Σίγγαρα (σημ. Sinjar) τοῦ Ἰράκ [πρώην Ἑβραιόπουλο, μαρτύρησε ἀπ’ τόν πατέρα του 11 ἐτῶν ἐπειδή ἔγινε Χριστιανόπουλο καί τό ὄνομά του σημαίνει “δοῦλος τοῦ Μεσσία”] (27/6, +390) {*ΧΑΙΡΕ No.: 154}

Εὐτροπία, Λεωνίς καί Λιβύη, ὁσιομάρτυρες στήν Παλμύρα Συρίας (25/6, +303)

Γαλλικανός στήν Ostia Ἰταλίας (25/6, +362)

Φεβρωνία ἡ πολύαθλος, ὁσιομάρτυς μοναχή Μονῆς στή Νίσιβη Μεσοποταμίας (25/6, +304)

Σιμπλίκιος Ἐπίσκοπος Autun Γαλλίας (24/6, +360)

Ἀριστοκλής/Ἀριστοτέλης Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Σαλαμίνα Κύπρου, ἀπό Ταμμασό Κύπρου (20/6 καί 23/6, +300)

Δημητριανός Διάκονος ἱερομάρτυς στή Σαλαμίνα Κύπρου, ἀπό Λήδρας Κύπρου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἀριστοκλή/Ἀριστοτέλη (20/6 καί 23/6, +300)

Ἀθανάσιος ἀναγνώστης, μάρτυς στή Σαλαμίνα Κύπρου, ἀπό Λήδρας Κύπρου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἀριστοκλή/Ἀριστοτέλη (20/6 καί 23/6, +300)

Ἰωάννης Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στή Ρώμη (23/6, +362)

Εὐστόχιος Πρεσβύτερος, τά τέκνα του Λολλία/Λουλού, Πρόβη καί Οὐρβανός καί Γάιος ὁ ἀνηψιός του, μάρτυρες στήν Ἄγκυρα Μ. Ἁσίας (23/6, +300)

Εὐσέβιος Ἐπίσκοπος Σαμοσάτων Συρίας (σημ. Samsat Τουρκίας), ἱερομάρτυς (22/6, +380)

Ζήνων καί Ζηνᾶς ὁ ὑπηρέτης του, μάρτυρες στήν Φιλαδέλφεια (22/6, +303)

Μαρτίνος Ἐπίσκοπος Tongres Βελγίου, Ἰσαπόστολος Hesbaye Βελγίου (21/6, +350)

Ἰούλιος Πρεσβύτερος στήν Κούσιο Ἰταλίας (31/1, +401) καί Ἰουλιανός Διάκονος στήν Γκοτσάνο Ἰταλίας (7/1, +349), συνεργάτες ἱεραπόστολοι Κ. Εὑρώπης, ἀπό Αἴγινα [σύναξι 19/5, 21/6 καί 30/6]

Ἀντώνιος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Ἀναστάσιος ὁ άναστημένος ἀπ’ τούς νεκρούς, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Θεόφιλος Διάκονος ἱερομάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Μαρκιανίλλα ἡ σύζυγος τοῦ ἡγέμονος διώκτη Μαρκιανοῦ, ἁγία μάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Κέλσος ὁ υἱός τῆς Ἁγ. Μαρκιανίλλας καί τοῦ ἡγεμόνος διώκτη Μαρκιανοῦ, μάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Ἐλλάδιος μάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Βασίλισσα ἡ παρθένος καί σύζυγος Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου, ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου καί οἱ 1.000 ὁσίες μοναχές της μέ εἰρήνη ἀναπαυόμενες πρῶτα οἱ 1.000 μοναχές καί ἔπειτα ἡ Ἁγ. Βασίλισσα {Κοίμηθηκαν μετά ἀπό ἐμφάνισι καί κάλεσμα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ λίγο πρίν τόν διωγμό τοῦ Μαρκιανοῦ στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου ὅπου μαρτύρησαν ὁ Ἁγ. Ἰουλιανός, οἰ 10.000 μοναχοί του καί πλήθος ἄλλων Χριστιανῶν} (8/1 καί 21/6, +303-305) [ὁ βίος τους μέ βάσι τό ἀρχαῖο “Μαρτύριο”]

Ἰουλιανός ὁ Αἰγύπτιος, παρθένος σύζυγος τῆς Ἁγ. Βασίλισσας καί ἡγούμ. Μονῆς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου καί οἱ 10.000 μοναχοί του, ὁσιομάρτυρες στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Ἱερομάρτυρες, Ὁσιομάρτυρες καί Μάρτυρες στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

20 δεσμοφύλακες στρατιῶτες καί 7 ἀδελφοί, μάρτυρες στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Δημητρία παρθενομάρτυς στή Ρώμη, ἀδέλφή Ἁγ. Παρθενομάρτυρος Βιβιάνας καί θυγατέρα Ἁγ. Δαφρόσας καί Φλαβιανοῦ (21/6, +4ος αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 150}

Ἀριστοκλής/Ἀριστοτέλης Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Σαλαμίνα Κύπρου, ἀπό Ταμμασό Κύπρου (20/6 καί 23/6, +300)

Δημητριανός Διάκονος ἱερομάρτυς στή Σαλαμίνα Κύπρου, ἀπό Λήδρας Κύπρου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἀριστοκλή/Ἀριστοτέλη (20/6 καί 23/6, +300)

Ἀθανάσιος ἀναγνώστης, μάρτυς στή Σαλαμίνα Κύπρου, ἀπό Λήδρας Κύπρου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἀριστοκλή/Ἀριστοτέλη (20/6 καί 23/6, +300)

Μεθόδιος Ἐπίσκοπος Πατάρων Μ. Ἀσίας, ἱερομάρτυς στή Χαλκίδα Συρίας (20/6, +311) %

Γαυδέντιος Ἐπίσκοπος Tuscany Ἰταλίας, Κουλμάτιος Διάκονος, Ἀνδρέας μέ τή σύζυγό του καί τά τέκνα του καί ἄλλοι 53 μάρτυρες, μάρτυρες στήν Tuscany Ἰταλίας (19/6, +364)

Κυριακός καί Παύλα, μάρτυρες στή Malaga Ἱσπανίας (18/6, +305)

Λεόντιος στρατηγός ἀπό Ἑλλάδα, Θεόδουλος στρατιώτης καί Ὕπατος ὁ τριβοῦνος, μάρτυρες στήν Τρίπολι Λιβάνου (18/6, +4ος αἰ.)

Αἰθέριος μάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (18/6, +303-305)

Βίτος/Γκύ (Guy), Μόδεστος καί Κρησκεντία, μάρτυρες στή Λυκαονία Μ. Ἀσίας (16/5, 15/6 καί 17/6, +303)

Μοντανός μάρτυς στή Νῆσο Ponza Ἰταλίας (17/6, +300)

Φιλωνίδης Ἐπίσκοπος Κουρίου (=Καρπασίας) Κύπρου, ἱερομάρτυς (17/6, +300)

Ὑπάτιος ὅσιος μοναχός στή Ρουφινιαναῖς (17/6, +395)

Μανουήλ, Σαβέλ καί Ἰσμαήλ, μάρτυρες στήν Περσία (17/6, +362)

Πιώρ ὁ ἀββᾶς ὅσιος στήν Αἴγυπτο, μαθ. Ἁγ. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου (17/6, +4ος αἰ.)

Ἰωσήφ ὅσιος ἀναχωρητής στήν Αἴγυπτο, μαθ. Ἁγ. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου (17/6, +4ος αἰ.)

Σιμιλιανός Ἐπίσκοπος Nantes Γαλλίας (16/6, +310)

Μνημόνιος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος Κύπρου (16/6, +4ος αἰ.)

Ἀκτινέα καί Γρεσινιάνα, παρθενομάρτυρες στή Volterra Ἰταλίας (16/6, +4ος αἰ.)

Μάρκελλος Ἐπίσκοπος Ρώμης, Σισίνος Διάκονος, Κυριακός Διάκονος, ἱερομάρτυρες στή Ρώμη καί οἱ μετ’ αὐτῶν μάρτυρες (7/6 καί 16/6, +309)

Σμάραγδος, Λάργος, Ἀπρονιανός, Παππίας, Μαῦρος, Κρεσκεντιανός, μάρτυρες στή Ρώμη, μετά τοῦ Ἁγ. ἱερομάρτυρος Μαρκέλλου Ἐπισκόπου Ρώμης (7/6 καί 16/6, +309)

Πρίσκιλλα, Λουκίνη καί Ἀρτεμία ἡ πριγκίπισσα, μάρτυρες στή Ρώμη, μετά τοῦ Ἁγ. ἱερομάρτυρος Μαρκέλλου Ἐπισκόπου Ρώμης (7/6 καί 16/6, +309)

Βίτος/Γκύ (Guy), Μόδεστος καί Κρησκεντία, μάρτυρες στή Λυκαονία Μ. Ἀσίας (16/5, 15/6 καί 17/6, +303)

Δουλᾶς μάρτυς στήν Κιλικία Μ. Ἀσίας (15/6, +305-313)

Μόνικα, μητέρα Ἁγ. Αὐγουστίνου Ἱππῶνος, κοιμήθηκε στήν Ostia Ἰταλίας, ἀπό Ταγάστη (Tagaste, σημ. Souk Ahras) Ἀλγερίας (4/5, 15/6 καί 28/8, +387) [κατά σαρκικῶν πειρασμῶν]

Μᾶρκος Ἐπίσκοπος Lucera Ἰταλίας (14/6, +328)

Τριφύλλιος Ἐπίσκοπος Λευκωσίας Κύπρου (13/6, +370) %

Μάξιμος Ἐπίσκοπος Naples Ἰταλίας, ἱερομάρτυς (10/6, +4ος αἰ.)

Κανίδος ὅσιος μοναχός στήν Καππαδοκία (10/6, +4ος αἰ.)

Τιμόθεος Ἐπίσκοπος Προύσης Μ. Ἀσίας, ἱερομάρτυς (10/6, +361)

Ἀλέξανδρος καί Ἀντωνίνα ἡ παρθενομάρτυς, μάρτυρες στήν Κωνσταντινούπολι (10/6, +313) [κατά σαρκικῶν] {Τήν Ἅγ. Ἀντωνίνα τήν ἔβαλαν σέ πορνεῖο γιά νά διεφθαρῆ καί ὁ Ἁγ. Ἀλέξανδρος κάποιος Χριστιανός μπῆκε καί τήν φυγάδευσε μέ δικά του ροῦχα ὅπου τούς συλλάβανε καί μαρτύρησαν}

Θεοφάνης καί Πανσέμνη ἡ πρώην πόρνη, ὅσιοι στήν Ἀντιόχεια Συρίας [κατά σαρκικῶν πειρασμῶν] (10/6, +369) [Γιά νά τήν βγάλη ἀπ’ τό πορνεῖο τῆς εἶπε νά βαπτισθῆ Χριστιανή καί νά παντρευτοῦν καί ἐκείνη κατά τήν κατήχησί της τῆς πίστεψε πραγματικά καί μετά τή Βάπτισι ἔγινε ἀσκήτρια καί ἁγίασε]

5 Κανονικές παρθένες: Ἐναθᾶ, Θέκλα, Μάρθα, Μαριάμνη καί Μαρία, ὁσιομάρτυρες στήν Περσία, ὑπό Παύλου τοῦ πρεσβυτέρου τους (9/6 καί 26/9, +4ος αἰ.)

Μελανία/Μελάνη ἡ Παλαιά, ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στήν Ὄρος Ἐλαιῶν τῆς Ἱερουσαλήμ, ἀπό Ρώμη, γιαγιά Ἁγ. Μελανίας/Μελάνης τῆς Νέας (8/6, +342-410)

Θεόδωρος ὁ στρατηλάτης, μεγαλομάρτυς, ἀπό Εὐχαΐτων Γαλατίας Μ. Ἀσίας (8/2, +319) [ἀνακομιδή λειψάνων 8/6]

Θεόδοτος μάρτυς στήν Αγκυρα Μ. Ἀσίας, ἀνηψιός Ἁγ. Τεκούσης (18/5 καί 7/6, +303)

Μάρκελλος Ἐπίσκοπος Ρώμης, Σισίνος Διάκονος, Κυριακός Διάκονος, ἱερομάρτυρες στή Ρώμη καί οἱ μετ’ αὐτῶν μάρτυρες (7/6 καί 16/6, +309)

Σμάραγδος, Λάργος, Ἀπρονιανός, Παππίας, Μαῦρος, Κρεσκεντιανός, μάρτυρες στή Ρώμη, μετά τοῦ Ἁγ. ἱερομάρτυρος Μαρκέλλου Ἐπισκόπου Ρώμης (7/6 καί 16/6, +309)

Πρίσκιλλα, Λουκίνη καί Ἀρτεμία ἡ πριγκίπισσα, μάρτυρες στή Ρώμη, μετά τοῦ Ἁγ. ἱερομάρτυρος Μαρκέλλου Ἐπισκόπου Ρώμης (7/6 καί 16/6, +309)

Ζηναΐς ἡ θαυματουργός μάρτυς καί 5 παρθενομάρτυρες στήν Καισάρεια Παλαιστίνης: Βαλερία/Γαλερία, Κυρία, Μάρθα, Μαρία καί Μαρκία (6/6 καί 7/6, +304)

Βικέντιος Ἐπίσκοπος Bevagna Ἰταλίας, ἱερομάρτυς (6/6, +303)

Ἀρτέμιος, Κανδίδα ἡ σύζυγός του καί Παυλίνα ἡ θυγατέρα τους, μάρτυρες στή Ρώμη (6/6, +302)

Ζηναΐς ἡ θαυματουργός μάρτυς καί 5 παρθενομάρτυρες στήν Καισάρεια Παλαιστίνης: Βαλερία/Γαλερία, Κυρία, Μάρθα, Μαρία καί Μαρκία (6/6 καί 7/6, +304)

Ἡλίδιος Ἐπίσκοπος Clermont Γαλλίας (5/6, +385)

10 μάρτυρες στήν Αἴγυπτο: Λεωνίδας ὁ πατέρας τοῦ Ὠριγένους, Ἀπόλλων, Ἄρειος, Γόργιος, Εἰρήνη, Μαρκιανός, Νίκανδρος, Πάμβων, Σεληνιάς καί Ὑπερέχιος (5/6, +305-311)

Δωρόθεος Ἐπίσκοπος Τύρου Λιβάνου, ἱερομάρτυς στή Θράκη [μαρτύρησε 107 ἐτῶν] (5/6 καί 9/10, +362)

Κουϊρίνος Ἐπίσκοπος Siscia Κροατίας, στή Szombathely Οὐγγαρίας (4/6, +308)

Ὀπτάτος Ἐπίσκοπος Milevis Νουμίδιας τῆς Ἀλγερίας (4/6, +387)

Φίλιππος, Ζωτικός, Ἄτταλος, Εὐτύχης/Εὐτύχιος, Καμάσιος, Κουϊρίνος, Σατορνίνος, Γκαλδοῦνος, Φορτούνιος, Ἰουλία, Νινίτα καί ἄλλοι 25 μάρτυρες στή Νικουλιτσέλ Ρουμανίας (4/6 καί 4/7, +4ος αἰ.)

Μητροφάνης 1ος Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (4/6, +327)

Ἱλλαρίων Ἐπίσκοπος Carcassone Γαλλίας (3/6, +4ος αἰ.)

Ἀχιλλᾶς Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου (3/6, +312)

Ἔρασμος Ἐπίσκοπος Formiae Ἰταλίας, ἱερομάρτυς (2/6, +303)

Σεκοῦνδος μάρτυς στήν Amelia Ἰταλίας (1/6, +304)

Ἔρασμος Ἰσαπόστολος, ἱερομάρτυς, στή Χερμελία τῆς Ὀχρίδος (Ohrid) Σκοπίων (2/6, +284-304)

20.000 μάρτυρες στήν Ἑρμούπολι τοῦ Ἰλλυρικοῦ, διά τοῦ Ἁγ. Ἑράσμου πιστεύσαντες (2/6, +305-311)

Βασίλειος ὁ Μέγας, Ἐπίσκοπος Καισαρείας Καππαδοκίας, ἀνάργυρος ἰατρός, ἀδελφός Ἁγίων Γρηγορίου Νύσσης, Μακρίνας καί Πέτρου Σεβαστείας, ἀπό Ἄννησα Πόντου, [σπούδασε στήν Κων/πολι καί Ἀθήνα. Ἔπειτα μοναχός στόν Πόντο. Τέλος Ἐπίσκοπος γιά 5 χρόνια μέ μεγάλο ἔργο, κοιμήθηκε 45 ἐτῶν] (1/1, +379)

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Νανζιανού, πατέρας Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου (1/1, +373)

30 στρατιῶτες μάρτυρες στή Ρώμη (1/1, +304)

Βασίλειος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Κων/πολι καί στήν Καισάρεια Μ. Ἀσίας, ἀπό Ἄγκυρα Μ. Ἀσίας (1/1 καί 2/1, +361)

Τηλέμαχος/Ἀλμάχιος ὁσιομάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Ἀνατολή (1/1, +391)

Ἀρτάξος, Ἀκούτιος, Μαξιμίνος, Τιμόθεος, Τωβίας, Βίτος/Γκύ (Guy) καί (ἡ) Εὐγένδα, μάρτυρες στή Mitrovica (=παλαιό Σρέμ/Σίρμιο) Σερβίας (2/1, +4ος αἰ.)

Θεαγένης Ἐπίσκοπος Παρίου τοῦ Ἑλλησπόντου Μ. Ἀσίας, ἱερομάρτυς (2/1, +320)

Σίλβεστρος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ὁ θαυματουργός, ὁ ὁποῖος βάπτισε τόν Ἁγ. Κων/νο τό Μέγα, ἀπό Ρώμη (2/1, +335) [προστάτης ζῶων – ἀνέστησε ἕνα ταῦρο]

Munchin (Μούνχιν) Ἐπίσκοπος Limerick Ιρλανδίας (2/1, +4ος αἰ.)

1.000 Μάρτυρες στό Lichfield Ἀγγλίας [Lichfield σημαίνει “ἀγρός τῶν νεκρῶν”] (2/1, +304)

Βασίλειος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Κων/πολι καί στήν Καισάρεια Μ. Ἀσίας, ἀπό Ἄγκυρα Μ. Ἀσίας (1/1 καί 2/1, +361)

Μάρτυρες στή Ρώμη (2/1, +303)

Σέργιος μάρτυς στήν Καισάρεια Καππαδοκίας (2/1, +301)

Τίτος Ἐπίσκοπος Constanta (παλαιά Tomis) Ρουμανίας (3/1, +4ος αἰ.)

Γόρδιος ὁ κεντυρίωνας, ὁ Ἐκατόνταρχος, ἐρημίτης καί μάρτυς στήν Καισάρεια Καππαδοκίας Μ. Ἀσίας (3/1, +314)

Dafrosa (Δαφρόσα), μητέρα Ἀγ. Παρθενομαρτύρων Δημητρίας καί Βιβιάνας στή Ρώμη καί σύζηγος Ἁγ. Φλαβιανοῦ (4/1, +4ος αἰ.)

Ζωσιμᾶς ὁ ὁμολογητής καί Ἀθανάσιος ὁ κομενταρήσιος, ὅσιοι ἐρημίτες στήν Κιλικία Μ. Ἀσίας (4/1, +3ος-4ος αἰ.)

Συγκλητική ὁσία στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (5/1, +350)

Θεόπεμπτος Ἐπίσκοπος ἱερομάρτυς καί Θεωνᾶς ὁ πρώην μάγος, μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (5/1, +303) [Ὁ Ἁγ. Θεόπεμπτος ἦταν ὁ 1ος Χριστιανός πού ὁμολόγησε Χριστόν Ἐσταυρωμένον καί ἤλεγξε τό Διοκλητιανό γιά τήν πλάνη του. Ὁ Ἁγ. Θεωνᾶς ὁ πρώην μάγος πίστεψε ἀπ’ τά θαύματα τοῦ Μαρτυρίου τοῦ Ἁγ. Θεοπέμπτου καί μαρτύρησε καί ὁ ἴδιος θάβοντάς τον ζωντανό]

Ἀναστάσιος, Ἰόκουνδος, Φλώρος, Φλωριανός, Πέτρος, Ρατίτες, Τάτια, Τίλις, μάρτυρες στή Mitrovica (=παλαιό Σίρμιο/Σρέμ) Σερβίας (6/1, +4ος αἰ.)

Ἰουλιανός Διάκονος, ὅσιος στό Γκοτσάνο Ἰταλίας, ἱεραπόστολος Κ. Εὐρώπης ἀπό Αἴγινα (7/1, +349) [σύναξι 19/5, 21/6 καί 30/6]

Κλῆρος μάρτυς ἀπό Ἀντιόχεια Συρίας (7/1, +300)

Εὐγενιανός Ἐπίσκοπος Autun Γαλλίας, ἱερομάρτυς (8/1, +4ος αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 181}

Βασίλισσα ἡ παρθένος καί σύζυγος Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου, ὁσία ἡγουμένη Μονῆς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου καί οἱ 1.000 ὁσίες μοναχές της μέ εἰρήνη ἀναπαυόμενες πρῶτα οἱ 1.000 μοναχές καί ἔπειτα ἡ Ἁγ. Βασίλισσα {Κοίμηθηκαν μετά ἀπό ἐμφάνισι καί κάλεσμα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ λίγο πρίν τόν διωγμό τοῦ Μαρκιανοῦ στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου ὅπου μαρτύρησαν ὁ Ἁγ. Ἰουλιανός, οἰ 10.000 μοναχοί του καί πλήθος ἄλλων Χριστιανῶν} (8/1 καί 21/6, +303-305) [ὁ βίος τους μέ βάσι τό ἀρχαῖο “Μαρτύριο”]

Ἰουλιανός ὁ Αἰγύπτιος, παρθένος σύζυγος τῆς Ἁγ. Βασίλισσας καί ἡγούμ. Μονῆς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου καί οἱ 10.000 μοναχοί του, ὁσιομάρτυρες στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Σωτήριος/Φάντι/Fadi Matta, νεομάρτυς στη Συρία [ένώ ὁδηγοῦσε ἀπό Χόμς προς Marmarita τόν σταμάτησαν καί ἐπειδή φοροῦσε σταυρό τόν ἀποκεφάλισαν καί τοῦ κάρφωσαν το σταυρό στήν καρδιά] (8/1, +2014)

Ἱερομάρτυρες, Ὁσιομάρτυρες καί Μάρτυρες στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

20 δεσμοφύλακες στρατιῶτες καί 7 ἀδελφοί, μάρτυρες στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Ἀντώνιος Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305) OK

Ἀναστάσιος ὁ άναστημένος ἀπ’ τούς νεκρούς, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Θεόφιλος Διάκονος ἱερομάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Μαρκιανίλλα ἡ σύζυγος τοῦ ἡγέμονος διώκτη Μαρκιανοῦ, ἁγία μάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Κέλσος ὁ υἱός τῆς Ἁγ. Μαρκιανίλλας καί τοῦ ἡγεμόνος διώκτη Μαρκιανοῦ, μάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Ἐλλάδιος μάρτυς στήν Ἀντινόη Θηβαΐδος Αἰγύπτου, μετά τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ τοῦ Αἰγυπτίου (8/1 καί 21/6, +303-305)

Ἀγάθων ὅσιος μοναχός στήν Αἴγυπτο (8/1, +4ος αἰ.)

Ἠλίας ὅσιος ἐρημίτης στήν Αἴγυπτο (8/1, +4ος αἰ.)

Καρτέριος ἱερομάρτυς στήν Καισάρεια Καππαδοκίας Μ. Ἀσίας (8/1, +303)

Πέτρος Ἐπίσκοπος Σεβαστείας Ἀρμενίας, ἀδελφός Ἁγ.Γρηγορίου Νύσσης (9/1, +4ος αἰ.)

Μαρκιάνα παρθενομάρτυς στήν Ἀλγερία (παλαιά Μαυριτανία) Β. Ἀφρικῆς (9/1, +303)

Θεοσεβία, διακόνισσα συζύγου Ἅγ. Γρηγορίου Νύσσης (10/1, +4ος αἰ.)

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Νύσσης Μ. Ἀσίας, ἀδελφοῦ Ἁγίων Μ. Βασιλείου, Μακρίνας καί Πέτρου Σεβαστείας, ἀπό Ἀννήσων (Ἄννησα) Πόντου (10/1, +394) [κατά Πνευματομάχων]

Φιλόθεος μάρτυς στήν Ἀντιόχεια Συρίας (12/1, +4ος αἰ.)

Μέρτιος μάρτυς στήν Ἀλγερία (παλαιά Μαυριτανία) (12/1, +305)

Εὐπραξία ὁσία στήν Ταβέννη Αἰγύπτου (12/1, +393)

Ἀγρέκιος Ἐπίσκοπος Trier Γερμανίας (13/1, +335)

Ἰάκωβος Ἐπίσκοπος Νισίβεως Ἰράκ, ὅσιος, ἀπ’ τούς 318 Πατέρες τῆς 1ης Οἰκ. Συνόδου (13/1, +338)

Ἐρμύλος Διάκονος καί Στρατόνικος οἱ φίλοι, μάρτυρες στό Βελιγράδι Σερβίας (13/1, +315)

Ἱλάριος Ἐπίσκοπος Poitiers Γαλλίας, ὁμολογητής, ἐξορία στή Μ. Ἀσία ὅπου γνωρίσθηκε μέ Ἁγ. Βασίλειο τό Μέγα (13/1 καί 1/11 κοίμησι, +368)

Πέτρος, ἅγιος στήν Anium (=παλαιά Ἐλευθερούπολι) (13/1, +309)

Νίνα Ἰσαπόστολος καί Φωτίστρια τῆς Γεωργίας, ἀπό Καππαδοκία, ξαδέλφη Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου (14/1, +335)

Ἁγνή ἡ Ρωμαία, 13χρονη παρθενομάρτυς στή Ρώμη, ἀδελφή Ἁγ. παρθενομάρτυρος Ἐμερεντιάνας τῆς κατηχουμένης (14/1 καί 21/1 μνήμη, +305) [προστάτρια τῶν νέων κοριτσιῶν]

Ὁσιομάρτυρες Ἀββάδες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

38 καί λοιποί Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

33 καί λοιποί Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

43 ὁσιομάρτυρες στή Ραϊθό τοῦ Σινᾶ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Βενιαμίν ἀββάς τῆς Ἀλίμ, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Εὐσέβιος, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Ἠλίας, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Ἡσαΐας, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Θεόδουλος Πρεσβύτερος, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Ἀνώνυμος γόνος τῆς Φαράν τοῦ Σινᾶ Αἰγύπτου, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.) [σύναξι, Τετάρτη τοῦ Πάσχα]

Δόμνος ὁ Σιναΐτης, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1 καί 28/12, +4ος αἰ.)

Σέργιος ὁ Σιναΐτης, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1 καί 28/12, +4ος αἰ.)

Ἰωσήφ ὁ Ἀναλυτικός καί Γελάσιος ὁ μαθητής του οἱ Ραϊθινοί, ὅσιοι στή Ραϊθό τοῦ Σινᾶ Αἰγύπτου (14/1, +4ος αἰ.)

Ψώης, μαθητής ὁσίου Μωϋσέως τοῦ Φαρανίτου, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Ἱερεμίας ὁ Σιναΐτης, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1 καί 28/12, +4ος αἰ.)

Παῦλος (Α΄) ὁ Πατρινός, ἡγούμενος Μονῆς στή Ραϊθό τοῦ Σινᾶ, ἀπό Πάτρα Ἑλλάδος, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Παῦλος (Β΄), ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Ἰσαάκ, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Ἰωάννης, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Μακάριος, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Μᾶρκος, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Πρόκλος, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Σάββας, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Ὑπάτιος, ἀπό τούς Ἀββάδες ὁσιομάρτυρες τοῦ Σινᾶ καί τῆς Ραϊθοῦ Αἰγύπτου (14/1, +4ος-5ος αἰ.)

Μαύρα καί Βρίττα, ὁσίες στή Γαλλία (15/1, +4ος αἰ.)

Παύλος ὁ Θηβαῖος, ὅσιος ἐρημίτης στήν Θηβαΐδα Αἰγύπτου, 1ος Χριστιανός ἐρημίτης [κοιμήθηκε 113 ἐτῶν] (15/1, +344)

Ἀντώνιος ὁ Μέγας, ὅσιος ἐρημίτης στή Θηβαΐδα Αἰγύπτου (σημ. Dayr Mari τῆς Ἐρυθρᾶς Θάλασσας τῆς Αἰγύπτου), πατέρας τοῦ Μοναχικοῦ βίου καί Καθηγητῆς τῆς ἐρήμου, ἀπό Koma (κοντά al-Minya, Heptanomis) Αἰγύπτου [κοίμήθηκε 105 ἐτῶν] (17/1, +356)

Θεοδόσιος Α΄ ὁ Μέγας, αὐτοκράτορας Βυζαντίου, ἀπό Ἱσπανία (17/1, +395)

Ἰουλιανός/Σάββας ὁ Σύρος, ὁ Σιναΐτης ὅσιος ἐρημίτης στόν ποταμό Εὐράτη Μεσσοποταμίας Ἰράκ (17/1 καί 18/10, +4ος αἰ.)

Ἀθανάσιος ὁ Μέγας, Ἐπίσκοπος Ἀλεξάνδρειας Αἰγύπτου, ἐξορία στήν Trier Γερμανίας, ἱεραπόστολος Γαλλίας καί ὁ πρόδρομος τοῦ μοναχισμοῦ στή Δύσι (18/1 ἑορτή καί 2/5 κοίμησι, +373) [ἀνακ. λειψ. 2/5]

Θεοδούλη μάρτυς ἀπό Κικιλία Μ. Ἀσίας (18/1, +284-305)

Ἐλλάδιος ὁ κομενταρήσιος καί Βοηθός, μάρτυρες οἱ ὁποῖοι πίστεψαν στό Χριστό ἀπ’ τήν Ἁγ. Θεοδούλη (18/1, + 284-305)

Εὐάγριος καί Μακάριος, μάρτυρες (18/1, +284-305)

Μαρκιανός καί Κύρος, ὅσιοι στή Συρία (18/1, +388)

Σιλουανός ὅσιος στήν Παλαιστίνη (18/1, +4ος αἰ.)

Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος, ὁ Μέγας, ὅσιος στήν Σκήτη τῆς Ἐρήμου στήν Αἴγυπτο (19/1, +390)

Μακάριος ὁ Ἀλεξανδρεύς, ὅσιος μοναχός στήν Ἀλεξάνδρεια (19/1, +394)

Εὐφρασία μάρτυς στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (19/1, +286-305)

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος Ἐπίσκοπος Κων/πόλεως, ἀπό Ἀριανζοῦ Καππαδοκίας, κοιμήθηκε στήν Ἀριανζό [σπούδασε Ρητορική στήν Ἀθήνα] (25/1 καί 30/1 σύναξι, +390) [ἀνακ. λειψ. 19/1]

Βάσσος, Εὐσέβιος ὁ συγκλητικός, Εὐτύχιος συγκλητικός καί ἡ μάρτυς Βασιλίδα, μάρτυρες στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας (20/1, +284-305)

Ἁγνή ἡ Ρωμαία, 13χρονη παρθενομάρτυς στή Ρώμη, ἀδελφή Ἁγ. παρθενομάρτυρος Ἐμερεντιάνας τῆς κατηχουμένης (14/1 καί 21/1 μνήμη, +305) [προστάτρια τῶν νέων κοριτσιῶν]

Νεόφυτος μάρτυς στή Νικαία Βιθυνίας Μ. Ἀσίας (21/1, +303-305)

Ἀπολλώνιος ὅσιος στή Θηβαΐδα Αἰγύπτου (21/1 καί 31/3, +4ος αἰ.)

Ἐμερεντιάνα ἡ Ρωμαία, κατηχούμενη μάρτυς στή Ρώμη, ἀδελφή Ἁγ. μάρτυρος Ἁγνῆς τῆς Ρωμαίας (22/1 καί 23/1, +305) {*ΧΑΙΡΕ No. 151}

Βικέντιος καί Ὀρόντιος, μάρτυρες ἱεραπόστολοι στήν Puigeenda Ἱσπανίας, ἀπό Cimiez (κοντά Nice/Νίκαια) Γαλλίας (22/1, +305)

Βίκτωρ μάρτυς στήν Puigeenda Ἱσπανίας (22/1, +305)

Ἐμερεντιάνα ἡ Ρωμαία, κατηχούμενη μάρτυς στή Ρώμη, ἀδελφή Ἁγ. μάρτυρος Ἁγνῆς τῆς Ρωμαίας (22/1 καί 23/1, +305) {*ΧΑΙΡΕ No. 151}

Κλήμης Ἐπίσκοπος Ἄγκυρα Μ. Ἀσίας (23/1, +312)

Ἀμάσιος ἘπίσκοποςTeano Ἰταλίας, ἀπό Ἑλλάδα (23/1, +356)

Βικέντιος Ἐπίσκοπος Digne Γαλλίας, ἀπό Β. Ἀφρική (23/1, +380)

Παῦλος, Παυσίριος καί Θεοδοτίωνας, αὐτάδελφοι μάρτυρες στήν Αἴγυπτο (24/1, +303)

Φίλων Ἐπίσκοπος Καρπασίας Κύπρου (24/1, +4ος αἰ.)

Ἀρτέμιος Ἐπίσκοπος Clermont Γαλλίας (24/1, +356)

Μακεδόνιος ὅσιος ἑρημίτης στή Συρία (24/1, +4ος αἰ.)

Θεόπροβος Ἐπίσκοπος Καρπασίας Κύπρου (24/1, +4ος αἰ.)

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος Ἐπίσκοπος Κων/πόλεως, ἀπό Ἀριανζό Καππαδοκίας, κοιμήθηκε στήν Ἀριανζό [σπούδασε Ρητορική στήν Ἀθήνα] (25/1 καί 30/1 σύναξι, +390) [ἀνακ. λειψ. 19/1]

Βρετανίων Ἐπίσκοπος Constanta (παλαιά Tomis) Ρουμανίας (25/1, +381)

Πούπλιος ὅσιος ἐρημίτης στή Συρία (25/1, +380)

Ἀνανίας Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς, Πέτρος δεσμοφύλακας καί 7 στρατιῶτες μάρτυρες στό Λίβανο (Φοινίκη) (26/1, +303)

Ἀμμωνᾶς ὅσιος ἐρημίτης στή Συρία, μαθητής Ἁγ. Μ. Ἀντωνίου (26/1, +4ος αἰ.)

Ἐφραίμ ὁ Σύρος, Πρεσβύτερος, ὅσιος στήν Ἔδεσσα Μεσσοποταμίας (σημ. Οὔρφα), ἀπό Νίσιβη Μεσσοποταμίας [Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος ἀπ’ τόν Ἁγ. Βασίλειο τό Μέγα στήν Καισάρεια Καππαδοκίας] (28/1, +373)

Βαλέριος Ἐπίσκοπος Trier Γερμανίας (29/1, +320)

Ἀφράατος/Ἀκεψιμᾶς ὁ Πέρσης, ὅσιος (29/1, +370)

Τρεῖς Ἱεράρχες: Βασίλειος Καισάρεια, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (σύναξι 30/1)

Σαβίνα μάρτυς στή Milan Ἰταλίας (30/1, +311)

Κύρος ἀπό Ἀλεξάνδρεια καί Ἰωάννης ἀπό Ἐδέσσης Μεσσοποταμίας Μεσσοποταμίας (σημ. Οὔρφα), οἱ ἀνάργυροι ἰατροί, μοναχοί ὁσιομάρτυρες στήν Κανώπη Αἰγύπτου, συμμάρτυρες Ἁγ. Ἀθανασίας καί τῶν 3 θυγατέρων της Θεοδότης, Θεοκτίστης καί Εὐδοξίας, ἐπειδή τίς ὑπεράσπισαν στόν ἀγῶνα τοῦ Μαρτυρίου (31/1, +311) [ἀνακομιδή λειψάνων 28/6] %

Ἀθανασία καί οἱ 3 θυγατέρες της Θεοδότη, Θεοκτίστη καί Εὐδοξία, μάρτυρες στήν Κανώπη Αἰγύπτου, συμμάρτυρες Ἁγ. Ἀναργύρων Κύρου καί Ἰωάννη (31/1, +311)

Γεμινιανός Ἐπίσκοπος Modena Ἰταλίας (31/1, +348)

Κάντιος, Καντιανός, Καντιανίλλα τά ἀδέλδια καί Πρότος ὁ διδάσκαλός τους, μάρτυρες στήν Aquileia Ἰταλίας (31/5, +304)

Βενάντιος ὅσιος ἐρημίτης σέ νῆσο κοντά στίς Cannes Γαλλίας (30/5, +400)

Ἐμμέλεια/Αἰμιλία, ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στά Ἄννησα Πόντου, μητέρα Ἁγίων Μ. Βασιλείου, Γρηγορίου Νύσσης, Μακρίνας καί Πέτρου Σεβαστείας, (8/5 καί 30/5, +4ος αἰ.)

Ἰσαάκ/Ἰσαάκιος, ὅσιος ὁμολογητής, ἱδρ. καί ἡγούμ. Μονῆς Δαλμάτων Κωνσταντινουπόλεως (22/3, 30/5 καί 3/8, +383)

Σισίνιος, Μαρτύριος καί Ἀλέξανδρος, μάρτυρες, Ἰσαπόστολοι Tyrol Αὐστρίας, ἀπό Καππαδοκία (29/5, +397)

Μάξιμος Ἐπίσκοπος Trier Γερμανίας (29/5, +352)

Ἀλέξανδρος Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου (29/5, +328)

Ἀλβιανός/Ὀλβιανός ἱερομάρτυς Ἐπίσκοπος Ἀνέων (ἤ Ἀνέας) Μ. Ἀσίας καί οἱ σύν αὐτό 2 μάρτυρες σύζυγοι (4/5 καί 29/5, +304)

Θεοδοσία μητέρα Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Προκοπίου καί 12 συγκλητικές γυναῖκες μάρτυρες στήν Πανεάδα Παλαιστίνης (=Καισάρεια Φιλίππου), ἀπό Ἀντιόχεια Συρίας (29/5 μαρτύριο καί 8/7, +303)

Θεοδοσία παρθενομάρτυς στήν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης, ἀπό Τύρου Λιβάνου (29/5, +308)

Κρήσκης, Παῦλος καί Διόσκουρου, μάρτυρες στή Ρώμη (28/5, +326)

Ἁγ. Πατέρες τῆς Α΄ Οἰκ. Συνόδου στήν Νικαία τό 325 μ.Χ., κατά αἱρέσεως Ἀρείου (28/5)

Θεοδώρα παρθενομάρτυς καί Δίδυμος ὁ στρατιώτης, μάρτυρες στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου (27/5, +304)

Φελικίσσιμος, Ἡράκλειος καί Παυλίνος, μάρτυρες στήν Todi Ἰταλίας (26/5, +303)

Θεράπων Ἐπίσκοπος Κύπρου, ἀνάργυρος ἰατρός (25/5, +4ος αἰ.)

Ζηνόβιος Ἐπίσκοπος Florence Ἰταλίας (25/5, +390)

Μάξιμος καί Βικτωρίνος, μάρτυρες στήν Evreux Γαλλίας (25/5, +384)

Βαλεντιανός, Πασίστρατος καί οἱ μετ’ αὐτοῦ μάρτυρες στή Σιλίστρια (=παλαιό Δοροστόλο) Βουλγαρίας (24/5 καί 25/5, +302)

Διονύσιος Ἐπίσκοπος Milan Ἰταλίας (25/5, +359)

Βαλεντιανός, Πασίστρατος καί οἱ μετ’ αὐτοῦ μάρτυρες στή Σιλίστρια (=παλαιό Δοροστόλο) Βουλγαρίας (24/5 καί 25/5, +302)

Δονάτος Ἐπίσκοπος Θμουέως, ἱερομάρτυς (22/5, +316)

Μακάριος καί οἱ σύν αὐτοῖς ἱερομάρτυρες μετά τοῦ Ἁγ. Δονάτου Ἐπίσκοπος Θμουέως (22/5, +316)

Φουστινός, Τιμόθεος καί Βενοῦστος, μάρτυρες στή Ρώμη (22/5, +362)

Βασιλίσκος Ἐπίσκοπος Κομάνων, ἱερομάρτυς, ἀνηψιός Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος (22/5, +308)

Β΄ Οἰκ. Σύνοδος στήν Κωνσταντινούπολι, κατά αἱρέσεως τοῦ Μακεδονίου (22/5/381)

Σεκουνδίνος μάρτυς στήν Cordoba Ἱσπανίας (21/5, +306)

Κωνσταντίνος ὁ Μέγας καί Ἰσαπόστολος, αὐτοκράτορας Ρωμαϊκῆς καί Βυζαντίνῆς Αὐτοκρατορίας, 1ος Χριστιανός βασιλιάς, ἀπό Ναϊσσό (σημ. Nis) Σερβίας, στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας ἀναπαυόμενος (21/5, +337)

Ἑλένη ἡ Ἰσαπόστολος, μητέρα Ἁγ. Κωνσταντίνου τοῦ Μέγα, ἀπό Δρεπάνου (σημ. Γιάλοβα) Βιθυνίας Μ. Ἀσίας καί στή Νικομήδεια Βιθυνίας Μ. Ασίας ἀναπαυόμενη, ἱδρ. Μονῆς Σινᾶ Αἰγύπτου (21/5 ἑορτή καί 18/8 κοίμησι, + 330)

Ἱλαρίων Ἐπίσκοπος Toul Γαλλίας (20/5, +4ος αἰ.)

Νικόλαος ὁ θαυματουργός, Ἐπίσκοπος Μυρῶν Λυκίας Μ. Ἀσίας, ὁμολογητής-φυλακίσθηκε ἀπ’ τούς εἰδωλολάτρες, ἀνηψιός Ἁγ. Νικολάου Πατάρων, ἀπό Πάταρα Λυκίας Μ. Ἀσίας (6/12, +345) [ἀνακομιδή λειψάνων 9/5 καί 20/5]

Ἀκόλουθος μάρτυς στήν Ἑρμούπολι Θηβαΐδος Αἰγύπτου (19/5, +303)

Ἰούλιος Πρεσβύτερος στήν Κούσιο Ἰταλίας (31/1, +401) καί Ἰουλιανός Διάκονος στήν Γκοτσάνο Ἰταλίας (7/1, +349), συνεργάτες ἱεραπόστολοι Κ. Εὑρώπης, ἀπό Αἴγινα [σύναξι 19/5, 21/6 καί 30/6]

Συμεών, Ἰσαάκ καί Βαριησοῦς, μάρτυρες στήν Περσία (18/5, +339)

7 παρθενομάρτυσες στήν Ἄγκυρα Μ. Ἀσίας: Εὐφρασία, Θεοδότη/Ἀλεξάνδρα, Ἰουλία, Κλαυδία, Ματρώνα, Τεκούσα καί Φαείνη (18/5 καί 6/11, +303)

Θεόδοτος μάρτυς στήν Αγκυρα Μ. Ἀσίας, ἀνηψιός Ἁγ. Τεκούσης ἀπ’ τίς 7 παρθενομάρτυρες τῆς Ἄγκυρας (18/5 καί 7/6, +303)

Ἑράδιος, Παῦλος, Ἀκουϊλίνος καί οἱ μετ’ αὐτῶν 2 μάρτυρες στή Nyon Ἑλβετίας (17/5, +303)

Παμφαμήρ, Παμφυλών, Σολόχων καί Χαλκέδων, μάρτυρες (17/5, +303)

Βίτος/Γκύ (Guy), Μόδεστος καί Κρησκεντία, μάρτυρες στή Λυκαονία Μ. Ἀσίας (16/5, 15/6 καί 17/6, +303)

Βίτος, Μόδεστος καί Κρησκεντίας, μάρτυρες στή Λυκαονία Μ. Ἀαίας (16/5, +303)

Σάτηρος ὁ στή Milan Ἰταλίας, αὐτάδελφος Ἁγ. Ἀμβροσίου Ἐπίσκοπος Milan (16/5, +376)

Ἱλαρίων Ἐπίσκοπος Pavia Ἰταλίας (16/5, +376)

Βαχθισόος, Ἰσαάκιος καί Συμεών, μάρτυρες στήν Περσία (16/5, +339)

Ταβεννησιώτης, ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Ταβέννη Αἵγυπτου, μαθ. Ἁγ. Παχωμίου τοῦ Μέγα (16/5, +360)

Σιμπλίκιος, μάρτυς στήν Σαρδηνία Ἰταλίας (15/5, +304)

Ἀχίλλειος ὁ μυροβλήτης, Ἐπίσκοπος Λάρισας (15/5, +350) [σύναξι 1η Κυριακή μετά τῆς 15/5 καί 1η Κυριακή Νοεμβρίου] [Πολιοῦχος Λάρισας]

Βάρβαρος ὁ μυροβλύτης, στρατιώτης μάρτυς στήν Κέρκυρα (6/5 καί 15/5, +361)

Παχώμιος ὁ Μέγας, θεμελιωτής τοῦ Κοινοβιακοῦ Μοναχισμοῦ, ὅσιος στήν Θηβαΐδα Αἰγύπτου καί ἱδρ. Μονῶν στήν Ταβέννη Αἵγυπτου, ἀπό Ἄνω Θηβαΐδα Αἰγύπτου (15/5, +346)

Σερβάτιος, ὑπερασπιστής τῆς Ἐκκλησίας κατά Ἀριανῶν στήν Ὁλλανδία (13/5, +384)

Βαλεριανός Ἐπίσκοπος Auxerre Γαλλίας (13/5, +350)

Σερβάτος Ἐπίσκοπος Tongres Βελγίου (13/5, +384)

Ὀνήσιμος 1ος Ἐπίσκοπος Soissons Γαλλίας (13/5, +361)

Παγκράτιος μάρτυς στή Ρώμη (12/5, +304)

Σαββίνος Ἐπίσκοπος Κύπρου (12/5, +4ος αἰ.)

Πολύβιος Ἐπίσκοπος στήν Κύπρο (12/5, +4ος αἰ.)

Μάξιμος, Βάσσος καί Φάβιος, μάρτυρες στή Ρώμη (11/5, +304)

Ἐπίμαχος ὁ Ρωμαῖος καί Γορδιανός, μάρτυρες (9/5 καί 31/10, +361-363)

Νικόλαος ὁ θαυματουργός, Ἐπίσκοπος Μυρῶν Λυκίας Μ. Ἀσίας, ὁμολογητής-φυλακίσθηκε ἀπ’ τούς εἰδωλολάτρες, ἀνηψιός Ἁγ. Νικολάου Πατάρων, ἀπό Πάταρα Λυκίας Μ. Ἀσίας (6/12, +345) [ἀνακομιδή λειψάνων 9/5 καί 20/5]

Βίκτωρ ὁ Μαυριτανός, στρατιώτης, μάρτυς στή Milan Ἰταλίας (8/5, +303)

Ἑλλάδιος Ἐπίσκοπος Auxerre Γαλλίας (8/5, +387)

Ἐμμέλεια/Αἰμιλία, ὁσία ἱδρύτρια Μονῆς στά Ἄννησα Πόντου, μητέρα Ἁγίων Μ. Βασιλείου, Γρηγορίου Νύσσης, Μακρίνας καί Πέτρου Σεβαστείας, (8/5 καί 30/5, +4ος αἰ.) % Ἐμμελεία

Δομιτίλλη μάρτυς καί οἱ μετ’ αὐτῆς μάρτυρες Νηρέας καί Ἀχιλλέας (7/5, +395)

Ἀκάκιος ὁ κεντυρίωνας, μάρτυς στή Βυζάντιο (7/5, +303)

Ἀβραάμιος ὁ δενδρίτης, ὅσιος στό Σινᾶ Αἰγύπτου (6/5 σύναξι, +4ος αἰ.) [Σύναξι καί Τετάρτη τοῦ Πάσχα]

Βάκχος, Καλλίμαχος καί Διονύσιος (6/5, +362)

Βάρβαρος ὁ μυροβλύτης, στρατιώτης μάρτυς στήν Κέρκυρα (6/5 καί 15/5, +361)

Ἱοβινιανός μάρτυς στήν Auxerre Γαλλίας (5/5, +300)

Γαϊανός, Γάιος, Ζήνων, Μακάριος, Μᾶρκος καί Νεόφυτος, μάρτυρες (5/5 καί 11/8, +4ος αἰ.)

Γαϊανός, Γάιος καί Νεόφυτος, μάρτυρες (5/5, +4ος αἰ.)

Μαρτίνος καί Ἡράκλειος στήν Ἱλλυρία (5/5, +4ος αἰ.)

Βριτόνιος Ἐπίσκοπος Trier Γερμανίας (5/5, +386)

Εἰρήνη ἡ πριγκίπισσα, μεγαλομάρτυς στή Μαγεδών Περσίας (5/5, +4ος αἰ.)

Σιλουανός Ἐπίσκοπος Γάζης (4/5, +311)

Ἔρασμος Ἐπίσκοπος Φορμίας στήν Καμπανία (4/5, +303)

Μόνικα, μητέρα Ἁγ. Αὐγουστίνου Ἱππῶνος, κοιμήθηκε στήν Ostia Ἰταλίας, ἀπό Ταγάστη (Tagaste, σημ. Souk Ahras) Ἀλγερίας (4/5, 15/6 καί 28/8, +387) [κατά σαρκικῶν πειρασμῶν]

Ἀλβιανός/Ὀλβιανός ἱερομάρτυς Ἐπίσκοπος Ἀνέων (ἤ Ἀνέας) Μ. Ἀσίας καί οἱ σύν αὐτό 2 μάρτυρες σύζυγοι (4/5 καί 29/5, +304)

Φλωριανός μάρτυς στόν ποταμό Enns στή Lorsch Αὐστρίας [Πολιοῦχος Αὐστρίας καί Πολωνίας] (4/5, +304) (OK – ὑπάρχει καί Lorsch Γερμανίας)

Νεποτιανός Ἐπίσκοπος Altino Ἰταλίας (4/5, +395)

Οἰκουμένιος Ἐπίσκοπος Τρικάλων (3/5, +4ος αἰ.)

Διόδωρος καί Ροδοπιανός Διάκονος, μάρτυρες στήν Ἀφροδισία τῆς Καρίας (3/5, +302)

Ἰουβενάλιος 1ος Ἐπίσκοπος Narni Ἰταλίας (3/5, +369)

Ξένη/Ξενία μεγαλομάρτυς στήν Καλαμάτα (3/5, +318)

Βαλεντίνος Ἐπίσκοπος Genoa Ἰταλίας (2/5, +307)

Ἀθανάσιος ὁ Μέγας, Ἐπίσκοπος Ἀλεξάνδρειας Αἰγύπτου, ἱεραπόστολος Γαλλίας καί ὁ πρόδρομος τοῦ μοναχισμοῦ στή Δύσι (18/1, +373) [ἀνακομιδή λειψάνων 2/5]

Ἄκιος καί Ἀκέολος ἱερομάρτυρες Διάκονοι στήν Amiens Γαλλίας (1/5, +305)

Γράτα ὁσία στήν Bergamo Ἰταλίας (1/5, +4ος αἰ.)

Βατᾶς ὁ Πέρσης, Πρεσβύτερος ἱερομάρτυς (1/5, +4ος αἰ.)

Ἰσιδώρα ἡ διά Χριστόν σαλή, ὁσία ἐρημίτρια στήν Ταβέννη Αἰγύπτου, σύγχρονη ὁσίου Παχωμίου τοῦ Μέγα καί ὁσίου Πιτυρούν (1/5, +4ος αἰ.)

Συνεχίζεται…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s