1ος αι. – Άγιοι Πάντες ανά αιώνα

Iceland - East Fjords: Dramatic Iceland

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ-ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

 ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

1ος ΑΙΩΝΑΣ

[ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ & ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΜΕ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟ 2004]

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

ST JOHN MAXIMOVITCH & ST MARIA SKOBTSOVA

ΑΒΕΛ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ

http://gkiouzelis.wordpress.com

Αν κάποιος έχει ελεύθερο χρόνο και επιθυμεί να βοηθήσει στην ταξινόμηση των Αγίων ανά αιώνα, μπορεί να μου στήλει email στο gkiouz.anast@gmail.com για να του στήλω μερικούς Αγίους για ταξινόμηση ανά αιώνα.

Επίσης αν κάποιος έχει να συμπληρώση κάτι στό Συναξάριο αυτό, όπως π.χ. ἡμερομηνία, τόπο ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλη διόρθωσι παρακαλώ να μου στήλει ἕνα email στό gkiouz.anast@gmail.com.

Στά ὀνόματα Ἁγίων πού ὑπάρχει ἡ σημείωσι {ΧΑΙΡΕ No. x} σημαίνει ὄτι ἔχω γράψει γιά τον συγκεκριμένο Ἅγιο Χαιρετισμούς ἕξι 2-στιχων οἱ ὁποῖοι θά ἀναρτηθοῦν στήν ἱστοσελίδα μου:

http://rejoicecelticsaints.wordpress.com

REJOICE CELTIC SAINTS

12-ΣΤΙΧΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΓΙΩΝ

celtic-cross-in-a-cemetery-trish-punch

Τελευταῖες διορθώσεις μέσα στό κείμενο:

16/12/2016: Προστέθηκαν οι Άγιοι του Αυγούστους ανά αιώνα

images

Έχουν ταξινομηθεί οι Άγιοι των μηνών Ιανουάριου, Μαΐου, Ιουνίου & Αυγούστου.

Ο Θεός να ευλογεί τους αδελφούς που βοήθησαν στην ταξινόμηση & εύρεση των Αγίων.

unknown-11

St John Maximovitch & St Maria Skobtsova

Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς & Ἁγία Μαρία Σκομπτσόβα

https://saintsofmyheart.wordpress.com

http://synaxarion-hagiology.blogspot.com

http://rejoicecelticsaints.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

SYNAXARION-HAGIOLOGY

REJOICE CELTIC SAINTS

1ος αἰ.

Ὑπεραγία Θεοτόκος – Μαρία ἡ Ἀειπάρθενος Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας Σωτήρος Ἰησοῦ Χριστοῦ (Κοίμησι καί Μετάστασι 15/8, +55) [Ἑορτές Παναγίας: 25/3, 11/6, 2/7, 15/8, 23/8, 31/8, 7/9, 8/9, 12/9, 1/10 & 28/10] {*ΧΑΙΡΕ No.: 1, 100, 103, 131-133, 141-144, 146-147, 158, 171, 174-175, 179, 187-188}

Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καί Βαπτιστής τοῦ Χριστοῦ (7/1 σύναξι, 29/8 ἀποτομή, 29/10 κατάθεσι Τ. Κεφαλῆς, +1ος αἰ.)

Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ἱδρ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀθήνας καί πολλῶν ἄλλων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, Ἀπόστολος Παλαιστίνης, Μ. Ἀσίας, Εὐρώπης [=Ἰλλυρικό (σημ. Ἀλβανία), Δαλματία (σημ. Κροατία), Ρώμη, Ἰσπανία, Γαλλία, Βρεταννία, μακρινή νῆσο Thule/Θούλη (νῆσο Thule=Ἰσλανδία ἤ νησάκια Faeroes ἤ νησιά Shetland Β. Σκωτίας ἤ νησιά Aran Ἰρλανδίας), Ἰρλανδία κλπ.], ἱερομάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Ταρσό Κιλικίας Μ. Ἀσίας, πρώην Ἰουδαίος (29/6, +67) [30/6 σύναξι μαζί μέ τούς 12 Ἀπόστολος]

12 Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ μετά τοῦ Ἀπ. Παύλου (30/6, σύναξι):

Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος, ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφός Ἀπ. Πέτρου, ἱερομάρτυς διά Σταυροῦ σχήματος Χ στήν Πάτρα, Ἀπόστολος στή Μ. Ἀσία (=Βιθυνία, Πόντο, Καππαδοκία, Γαλατία, Βυζάντιο, Κωνσταντινούπολι κλπ.), Ἀρμενία, Γεωργία, Οὐκρανία, Μαύρη Θάλασσα (παραθαλάσσια μέρη της) καί Ἑλλάδα, ἱδρ. Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί 1ος Ἐπίσκοπος Τραπεζοῦντας, ἀπό Βηθσαϊδα Γαλλιλαίας (6/6 καί 30/11 ἑορτή, +60) [20/6 καί 20/7 ἀνακομιδή λειψάνων]

Πέτρος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος Παλαιστίνης, Λιβάνου, Συρίας, Μ. Ἀσίας, Ἑλλάδος, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Β. Ἀφρικῆς, Μ. Βρεταννίας, Ἰρλανδίας καί Ἰταλίας, ἱερομάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Βηθσαϊδα Γαλλιλαίας (29/6, +64 ἤ 66) [σύναξι 30/6 καί προσκήνησι ἁλυσσίδος Ἀπ. Πέτρου 16/1] {«Ἡ Ἁγ. Πετρονίλλα, πού ἑορτάζεται στίς 31 Μαΐου, καταχωρεῖται στό Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο καί σέ Κώδικα (Δημητριεύσκυ, Τυπικά Α. σ. 217) ὡς κόρη τοῦ Ἀπ. Πέτρου καί τῆς Ἰωάννας. Ἡ δέ Ἰωάννα ὡς κόρη τοῦ Ἀπ. Ἀριστοβούλου, ἀδελφοῦ τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα. Ἔτσι καί ὁ Ροδινός, γνώστης ὅπως φαίνεται καί τῆς πληροφορίας αὐτῆς, στό ἔργο του πού προαναφέραμε θά γράψει: “Ἐγώ καί τήν Ἁγ. Πετρονίλλα δέχομαι ἀκόμη γιά Κύπρια, ἀπό μέρος τῆς μητέρας της”»(περ. Ὀρθόδοξη Μαρτυρία, τεῦχ. 99, Λευκωσία 2013)}

Ἰωάννης ὁ Θεολογος, ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος στή Μ. Ἀσία καί στήν Πάτμο ἐξορισθείς συνέγραψε τό Εὐαγγέλιο καί τίς Ἐπιστολές του καί κοιμήθηκε στήν Ἐφέσο Μ. Ἀσίας (8/5 κοίμησι καί 26/9 μετάστασις, +98) [σύναξι 30/6 καί 15/2 σύναξι ἐν τοῖς Διακονίσσοις]

Ἰάκωβος τοῦ Ζεβεδαίου, “ὁ μεγάλος Ἰάκωβος”, ὁ Ἀπόστολος, ἀδελφός Ἀπ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος Παλαιστίνης, ἱερομάρτυς διά ξίφους στά Ἱεροσόλυμα ἀπ’ τόν Ἡρώδη Ἀγρίππα, 2ος μάρτυς τῆς Ἐκκλησίας (30/4, +44) [σύναξι 30/6]

Ἰάκωβος τοῦ Ἀλφαίου, “ὁ μικρός Ἰάκωβος”, ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφός Ἀπ. Ματθαίου (εἶχαν πατέρα τόν Ἀλφαῖο), Ἀπόστολος στή Γάζα, Ἐλευθερούπολι καί Αἴγυπτο, ἱερομάρτυς ὅπου σταυρώθηκε στήν Ὀστρακίνα Αἰγύπτου (21/7 καί 9/10 ἑορτή, +1ος αἰ.) [σύναξι 30/6]

Φίλιππος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος στή Λυδία καί Μυσία τῆς Μ. Ἀσίας μαζί μέ ἀδελφή του Ἁγ. Μαριάμνη καί Ἀπ. Ναθαναήλ, ἱερομάρτυς στήν Ἱεράπολι Φρυγίας Μ. Ἀσίας, ἀπό Βηθσαϊδα Γαλλιλαίας, συμπατριώτης Ἀπ. Πέτρου καί Ἀνδρέου (14/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 30/6, ἀνακομιδή λειψάνων 31/7]

Ναθαναήλ/Βαρθολομαῖος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος Ἀπόστολος στή Λυδία καί Μυσία Μ. Ἀσίας, Εὐδαίμονα Ἀραβία, Περσία καί Ἰνδία· ἱερομάρτυς στό Derbend (παλαιά Οὐρβανούπολι) Αρμενίας (11/6 ἑορτή καί 22/4, +68) [25/8 ἀνακομιδή λειψάνων καί σύναξι 30/6]

Θωμᾶς/Δίδυμος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος στή Μηδία, Παρθία, Περσία τίς περιοχές τοῦ σημ. Ἰράν, στήν Κίνα καί στήν Ἰνδία, ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἰνδίας, ἱερομάρτυς στό Mylapore προάστειο τοῦ σημερινοῦ Madras Ἰνδίας (3/7 καί 6/10 ἑορτή, +53) [20/6 εὐρ. λειψ.] [σύναξι 30/6]

Ματθαῖος/Λευΐ ὁ Εὐαγγελιστής καί Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, πρώην τελώνης ὁ ὁποῖος καί φιλοξένησε καί τό Χριστό, Ἀπόστολος στήν Παρθία Ἰράν καί Μηδία Ἰράν, ἱερομάρτυς στήν Ἰεράπολι τοῦ Εὐφράτη (16/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 30/6]

Σίμων ὁ Κανανίτης ἤ Ζηλωτής, ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος στήν Περσία, Β. Ἀφρική [Αἴγυπτο, Λιβύη, Τυνησία, Ἀλγερία (παλαιά Μαυριτανία)], Γαλλία, Ἰρλανδία, Βρεταννία καί Γεωργία, ἱερομάρτυς στό Νικοπσκί Γεωργίας, ἀπό Κανᾶ Γαλιλαίας Παλαιστίνης (10/5, +60) [σύναξι 30/6]

Ἰούδας/Θαδδαῖος/Λεββαῖος ὁ Ἀδελφόθεος, τοῦ Ἰακώβου, ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, ἔγραψε τήν Καθολική Ἐπιστολή τοῦ Ἰούδα τῆς Κ. Διαθήκης, Ἀπόστολος στήν Ἰρλανδία, Μεσοποταμία καί Ἀρμενία, ἱερομάρτυς στήν περιοχή τοῦ ὄρους Ἀραράτ στή Shavarshavan τῆς ἐπαρχίας Artaz τοῦ σημερινοῦ Βορείου Ἰράν (19/6 μνήμη, 21/8 καί 9/10, +80) [σύναξι 30/6]

Ματθίας ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους, Ἀπόστολος στήν Αἰθιοπία καί Γεωργία, ἱερομάρτυς στήν Αἰθιοπία (9/8, +63) [σύναξι 30/6]

70 Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ (4/1, σύναξι):

Ἄγαβος ὁ Ἀπόστολος ὁ προφήτης, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους [εἶναι ὁ ἀναφερόμενος ἀπ’ τόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ στίς Πράξεις, ὅτι προφήτευσε περί τοῦ Ἀπ. Παύλου ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι θέλουν νά τόν δέσουν καί νά τόν παραδώσουν στά χέρια τῶν Ἐθνικῶν (Πρξ 21, 11). Κήρύτοντας τό Εὐαγγέλιο στούς τόπους πού τοῦ ἀνατέθηκαν ἀπῆλθε πρός τόν Κύριο] (8/4, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀκύλας ὁ Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, ἱερομάρτυς καί Πρίσκιλλα ἡ σύζυγός του, συνεργάτες Ἀπ. Παύλου [ἀκολούθησε τόν Ἀπ. Παῦλο μαζί μέ τή σύζυγό του Πρίσκιλλα, συγκακοπαθοῦντες καί συγκινδυνεύοντες μαζί του (Πρξ 18, 1), Ἀπόστολοι Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ.] (13/2 καί 14/7 κυρίως, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀμπλίας ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Βάρνας (=παλαιά Ὀδυσσουπόλι) Βουλγαρίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Βουλγαρίας κλπ. [χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος ἀπ’ τόν Ἀπ. Ἀνδρέα] (31/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀνανίας ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Δαμασκό Συρίας, ὁ ὁποῖος βάπτισε τόν Ἀπ. Παῦλο (1/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀνδρόνικος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Παννονίας (σημ. Δυτ. Οὐγγαρία, Ἀνατ. Αὐστρία, Σλοβενία καί Β. Γιουγκοσλαβία) καί ἡ Ἰσαπόστολος σύζυγός του Ἰουνία, Ἀπόστολοι Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Εὐρώπης κλπ. (17/5 καί 30/7 +1ος αἰ.) [23/2 εὑρ. λειψ. καί σύναξι 4/1] {Ὀ Ἀπ. Ἀνδρόνικος διέτρεξε ὡς ὑπόπτερος ἀετός ὅλη τήν οἰκομένη ἀκολουθούμενος πιστά ἀπ’ τήν ὑπερθαύμαστη Ἰουνία, κυρύσσοντας παντοῦ τό Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί ἐπιστρέφοντας πολλούς σέ θεογνωσία κοιμήθηκαν μέ εἰρήνη}

Ἀπελλῆς (Α΄) ὁ Ἀπόστολος, ὁ “δόκιμος στό Χριστό”, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Σμύρνης Μ. Ἀσίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Εὐρώπης κλπ. [εἶναι αὐτός γιά τόν ὁποῖο ὁ Ἀπ. Παῦλος λέει “Ἀσπάσασθε Ἀπελλῆν τόν δόκιμον ἐν Χριστῷ”. Κοιμήθηκε ὁσιακῶς] (10/9, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀπελλῆς (Β΄) ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἡρακλείας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (31/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀπολλώς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Καισαρείας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. [ἀναφέρει γι’ αὐτόν ὁ Ἀπ. Παῦλος λέγοντας “Τίς οὖν ἐστί Παῦλος; Τίς δέ Ἀπολλώς ἀλλ’ ἤ διάκονοι;”(Α΄ Κορ. 3, 5)] (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀρίσταρχος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας Συρίας, συνεργάτης Ἀπ. Παύλου στή Ρώμη, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἀπό Θεσσαλονίκη (14/4 καί 27/9 ἑορτή, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀριστόβουλος ὁ Ἀπόστολος, 1ος Ἐπίσκοπος Βρεταννίας, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, ἱερομάρτυς στό Caistor Ἀγγλίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Βρεταννίας κλπ., ἀδελφός Ἀπ. Βαρνάβα, ἀπό Σαλαμίνα Κύπρου (15/3 καί 31/10, +99) [σύναξι 4/1]

Ἀρτεμᾶς ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Λύστρας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (30/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἄρχιππος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους καί συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, ἱερομάρτυς (19/2 καί 22/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1 καί 6/7]

Ἀσύγκριτος ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ὑρκανίας (8/4, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀχαϊκός ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἱερομάρτυς (15/6, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Βαρνάβας/Ἰωσής ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, πρωτόκλητος τῶν 70 Ἀποστόλων, ἱδρ. καί προστάτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Ἀποστολος Ἱερουσαλήμ, Αἰγύπτου, Κύπρου, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἑλβετίας κλπ., ἀδελφός Ἀπ. Ἀριστόβουλου, ἱερομάρτυς στή Σαλαμίνα Κύπρου (11/6, +57) [ἀνακ. λειψ. 25/8 καί σύναξι 4/1]

Γάιος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἔφεσο Μ. Ἀσίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Μ. Ἀσίας κλπ.  (5/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἐπαινετός ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Καρθαγένης Ἱσπανίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (8/4 καί 30/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἐπαφρόδιτος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἀδριακῆς, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ.  (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἔραστος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Πανεάδος Παλαιστίνης (=Καισάρεια τοῦ Φιλίππου), Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (10/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἑρμᾶς/Ἑρμῆς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Πλόβντιβ (=παλαιά Φιλιππούπολι) Βουλγαρίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ.  [Ρμ 16, 14] (8/3, 8/4 καί 5/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Εὔβουλος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, μαθητής Ἀπ. Παύλου [Β΄ Τίμ 4, 21] στή Ρώμη, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἀπό Οὐαλλία (28/2, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Εὔοδος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἀντιόχειας, συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ.  (7/9, +66-67) [σύναξι 4/1]

Ζακχαῖος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, ὁ ἀρχιτελώνης τῆς Ἰεριχοῦς πού ἀνέβηκε στή συκομορέα γιά νά δῆ τόν Κύριο, Ἐπίσκοπος Καισαρείας Παλαιστίνης καί 3ος Ἐπίσκοπος Ἰεροσολύμων, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (20/4, +1ος αἰ.) <Πηγή: Εἰς Ἀγαθή Ἀνάμνηση, Ἐμπειρικές ἀλήθειες ἀπό τήν κηρυκτική διακονία τοῦ πιστοῦ ἐργάτου Κυρίου Δημητρίου Α. Παναγοπούλου, ἐκδ. Ὀρθ. Κυψέλη, Θεσ/νίκη 2013, 39>

Ζήνων/Ζηνᾶς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Διοσπόλεως (=Λαοδικείας), Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ.  (27/9, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἡρωδίων/Ρωδίων/Ροδίων ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Πάτρας καί Ταρσοῦ Κιλικίας, ἱδρ. Ἐκκλησίας τῆς Ὑπάτης Λαμίας, μαρτυρήσας στήν Ὑπάτη Λαμίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Μ. Ἀσίας, Ἑλλάδος κλπ.  (28/3, 8/4 καί 10/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, υἱός Ἁγ. Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος, ἱερομάρτυς (23/10, +63) [4/1 σύναξι, 1/12 ἀνακ. λειψ.]

Ἰάσων ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ταρσοῦ Κιλικίας Μ. Ἀσίας, συγγενεῖς Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Ἀνατολῆς καί Δύσεως: Ἰταλίας, Γαλλίας, Ἱσπανίας κλπ., νήσου Κέρκυρας κλπ., ἱερομἀρτυρας στήν Κέρκυρα, ἀπό Ταρσό Κιλικίας Μ. Ἀσίας [συγγενής καί μαθητής τοῦ Ἀπ. Παύλου. Ἔγινε Ἐπίσκοπος Ταρσοῦ. Κατόπιν πορεύθηκε μαζί μέ τόν Ἀπ. Σωσίπατρο στή Δύσι, ἐλθόντες ὕστερα στήν Κέρκυρα ὅπου διδάξαντες καί πολλά παθόντες, ἀπῆλθαν πρός τόν Κύριο σέ βαθιά γηρατιά] (29/4, +54-58)

Ἰοῦστος/Ἰησοῦς/Ἰωσήφ/Ἰωσῆς/Βαρσαβᾶς/Βαρνάβας ὁ Ἀδελφόθεος ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἐλευθερουπόλεως (ἀραβικά Μπέητ Γκεμπρίν) ὁ σύμψηφος τοῦ Ἀπ. Ματθία γιά τήν Ἀποστολική θέσι τοῦ προδότου Ἰούδα, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἀραβίας κλπ.  (30/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Καῖσαρ ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Δυρραχίου Ἀλβανίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἀλβανίας κλπ.  (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Κάρπος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Βέρροιας Θράκης, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ.  (3/10 καί 26/5, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Κηφᾶς ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ.  (8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Κλήμης Α΄, 3ος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Βρεταννίας μαζί μέ Ἁγ. Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας καί Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας καί ἱερομάρτυς στή Kherson (Χερσῶνα) Οὐκρανίας, μαθητής Ἀπ. Πέτρου καί ὁ πρῶτος πού ἔγραψε Συναξαριστή [Φλπ 4, 3] (10/9, 23/11 ἑορτή, 24/11, 25/11 καί 25/12, +101) [σύναξι 4/1]

Κοδράτος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἀθήνας, ἀπολογητής καί ἱερομάρτυς στή Μαγνησία Μ. Ἀσίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ.  (21/9 καί 21/10, +117) [σύναξι 4/1]

Κουάρτος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Βηρυττοῦ Λιβάνου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Λιβάνου κλπ. (10/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Κρήσκης ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Νέας Καρχηδόνος Ἱσπανίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (30/7, +100) [σύναξι 4/1]

Λίνος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἱερομάρτυς, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἀπό Οὐαλλία [Β΄ Τιμ 4, 21] (23/9, 5/11 καί 26/11, +79) [σύναξι 4/1]

Λουκᾶς ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Θήβας Βοιωτίας, ἀνάργυρος ἱατρός καί 1ος ζωγράφος τῆς Ἱ. Εἰκόνων τοῦ Χριστοῦ, τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἀποστόλων, συγγραφέας τοῦ Κατά Λουκᾶν Εὐαγγελίου (στήν Πάτρα) καί τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (στή Ρώμη), Ἀπόστολος Δαλματίας Κροατίας, Ἰταλίας, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Αἰγύπτου, Ἑλλάδος (Μακεδονίας, Βοιωτιάς, Ἀχαΐας, Πάτρας κλπ.) κλπ., ἱερομάρτυς στή Θήβα Βοιωτίας 84 ἐτῶν, ἀπό Ἀντιόχεια Συρίας [Πολιοῦχος Λαμίας καί προστάτης ἁγιογράφων] (18/10 ἑορτή καί 10/9, +97) [20/6 ἀνακ. λειψ. καί 10/9 σύναξι ἀναργύρων ἱατρῶν] —— <Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς σύμφωνα μέ τήν Ἱ. Παράδοσι καταγόταν ἀπ’ τήν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας. Ἦταν στενός συνεργάτης καί συνοδοιπόρος τοῦ Ἀπ. Παύλου σέ ὁρισμένες περιοδεῖες του. Ἦταν, μάλιστα, μαζί μέ τόν Ἀπ. Παῦλο τόσο κατά τήν 1η φυλάκισί του ὅσο καί κατά τή 2η, κατά τήν ὁποία, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τό Β΄ Τιμ 4, 11, ἦταν αὐτός “μόνος” μαζί μέ τόν Ἀπόστολο (Πηγή: Περίληψι, ἀπό: Ἡ Καινή Διαθήκη, Μέ Σύντομη Ἑρμηνεία Παν. Ν. Τρεμπέλα, ἐκδ. Ὁ Σωτήρ, Ἀθήνα 2011, 8)> [Μέ βάσι ἄλλους Συναξαριστές ὁ Ἀπ. Λουκᾶς στό Β΄ Τιμ 4, 11 εἶναι διαφορετικός ἀπ’ τόν Εὐαγγελιστή καί ἡ μνήμη του εἶναι στίς 10/9, ἐνῶ μέ βάσι τόν Παν. Ν. Τρεμπέλα εἶναι ὁ ἴδιος]

Μᾶρκος/Ἰωάννης ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου, Ἀπόστολος Κύπρου, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας Λιβύης, Αἰγύπτου κλπ., ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου, ἱερομάρτυς στήν Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, ἀνηψιός Ἀπ. Βαρνάβα/Ἰωσῆ (25/4, +74) [ἐπίσης μνήμη 16/6, 27/9 καί 30/10 (στίς 16/6 καί 30/10 ἀναφέρεται ὡς Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος καί “ἀνεψιός Βαρνάβα”(Κολ 4, 10) καί στίς 27/9 ὡς Ἐπίσκοπος Βύβλου Λιβάνου)] —— <Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος ὀνομαζόταν προηγουμένος Ἰωάννης (Πρξ 12, 12· 12, 25· 13, 5· 13, 13· 15, 37). Εἶχε εὐσεβή μητέρα τή Μαρία. Στό σπίτι της, τό ὁποῖο βρικόταν στήν Ἱερουσαλήμ, συναθροίζονταν οἱ πρῶτοι Χριστιανοί καί λάτρευαν τό Θεό. Ἐκεῖ γνωρίσθηκε ὁ Μᾶρκος μέ τόν Ἀπ. Πέτρο ἀπ’ τόν ὁποῖο διδάχθηκε τή Χριστιανική Πίστι. Γι’ αὐτό ἐξάλλου ὁ Ἀπ. Πέτρος τόν ὀνομάζει υἱό του (Α΄ Πέτρ 5, 13). Στό Κολ 4, 10 ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος ὀνομάζεται καί “ἀνεψιός Βαρνάβα”. Σύμφωνα μέ τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὁ Μᾶρκος ἀκολουθῆ τούς Ἀπ. Βαρνάβα καί Παῦλο στήν 1η Ἀποστολική περιοδεία, κατά τήν ὁποία κήρυξαν τό Εὐαγγέλιο στήν Κύπρο. Κατά τήν πρώτη φυλάκισι τοῦ Ἀπ. Παῦλο ὁ Μᾶρκος ἦταν μαζί του (Φιλ 24) καθώς ἐπίσης καί κατά τή δεύτερη διότι ἦταν “εὔχρηστος εἰς διακονίαν”(Β΄ Τιμ 4, 11). Ὁ Παῦλος, ἐπίσης, πρίν τήν 2η φυλάκισί του τόν συνιστησε στούς Κολοσσαεῖς (Κολ 4, 10). Καθώς βρισκόταν ὁ Μᾶρκος στή Ρώμη κατά τή 2η φυλάκισι τοῦ Παύλου, συναντήθηκε καί μέ τόν Ἀπ. Πέτρο, τοῦ ὁποίου χρημάτισε “ἐρμηνευτής”. Ὀνομάσθηκε ἔτσι, διότι στό Εὐαγγέλιο του ὁ Μᾶρκος διέσωσε τό κήρυγμα τοῦ Ἀπ. Πέτρου. Σύμφωνα μέ τήν Ἱ. Παράδοσι ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος ἵδρυσε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξανδρείας καί ἔγινε 1ος Ἐπίσκοπός της ὅπου καί θανατώθηκε ἀπ’ τούς εἰδωλολάτρες (Πηγή: Περίληψι, ἀπό: Ἡ Καινή Διαθήκη, Μέ Σύντομη Ἑρμηνεία Παν. Ν. Τρεμπέλα, ἐκδ. Ὁ Σωτήρ, Ἀθήνα 2011, 139)>

Νάρκισσος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἑλλάδος, Μ. Ἀσίας κλπ., Ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν, ἱερομάρτυς (31/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Νηρέας ὁ Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους καί ἡ ἀδελφή του, τέκνα Ἀπ. Φιλολόγου καί Ἰουλίας, Ἀπόστολοι Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ.  [Ρμ 16, 15] (1/11, +1ος αἰ.)

Νικάνωρ ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, 2ος μάρτυς τῆς Ἐκκλησίας [τελειώθηκε διά τοῦ μαρτυρίου τήν ἴδια μέρα κατά τήν ὁποία λιθοβολήθηκε καί ὁ Πρωτομάρτυς Στέφανος] (28/7 καί 28/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Νυμφᾶς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, μαθητής Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (28/2, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ὀλυμπᾶς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, ἀκολούθησε τόν Ἀπ. Πέτρο καί ἀποκεφαλίσθηκε στή Ρώμη ὑπό τοῦ Νέρωνος, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (10/11, +54-68) [σύναξι 4/1]

Ὀνήσιμος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, μαθητής καί συνεργάτης Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἱερομάρτυς στούς Ποτιόλους Ἰταλίας (15/2 καί 22/11, +109) [σύναξι 4/1]

Ὀνησιφόρος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Κορώνης Πελοποννήσου, μαθητής Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἑλλάδος κλπ. (7/9 καί 8/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Οὐρβανός ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Μακεδονίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἱερομάρτυς (31/10 καί 29/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Παρμενᾶς ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, 1ος Ἐπίσκοπος Avignon Γαλλίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ.  (28/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Πατρόβας ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ποτιόλων Ἰταλίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ.  (5/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Πρόχορος ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, στήν Πάτμο κατά τή διάρκεια τῆς ἐξορίας τοῦ Ἀπ. Ἰωάννη ὁ Ἀπ. Πρόχορος ἔγραψε καθ’ ὑπαγόρευσι ἀπ’ τόν Ἀπ. Ἰωάννη τήν Ἀποκάλυψι τῆς Κ. Διαθήκης, Ἐπίσκοπος Νικομηδείας Μ. Ἀσίας, ἱερομάρτυς (28/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ροῦφος/Πούδης ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Θήβας Ἑλλάδος, ἱερομάρτυς στή Ρώμη, μαθητής Ἀπ. Πέτρου καί Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (14/4, 8/4 καί 21/11 +96) [σύναξι 4/1] [Ρμ 16, 13]

Σίλας ὁ Ἀπόστολος, Ἐπίσκοπος Κορίνθου, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. Εὐρώπης (30/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Σιλουανός ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Ἑλλάδος κλπ.  (30/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Σίμων/Συμεών/Κλεόπας ὁ Ἀδελφόθεος ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 2ος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, υἱός Ἁγ. Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος [κοιμήθηκε 120 ἐτῶν] (27/4, 30/6 καί 30/10, +96) [σύναξι 4/1]

Στάχυς ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Βυζαντίου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Μ. Ἀσίας κλπ. (31/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Στεφανᾶς ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, μαθητής Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (15/6, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Στέφανος ὁ Ἀρχιδιάκονος καί Πρωτοδιάκονος, ὁ πρῶτος ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, Πρωτομάρτυς τῆς Ἐκκλησίας (27/12, +34) [ἀνακ. λειψ. 2/8, εὑρ. λειψ. 15/9, σύναξι 4/1]

Σωσθένης/Κρίσπος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Κολοφῶνος (σημ. Σιγαντζίκ) Μ. Ἀσίας καί ἱδρ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Αἴγινας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Μ. Ἀσίας κλπ.  (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1 καί 30/6]

Σωσίπατρος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Ἰκονίου Μ. Ἀσίας, συγγενεῖς Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Ἀνατολῆς καί Δύσεως: Ἰταλίας, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἑλλάδος κλπ., νήσου Κέρκυρας κλπ., ἱερομἀρτυρας στήν Κέρκυρα, ἀπό Ταρσό Κιλικίας Μ. Ἀσίας [συγγενής καί μαθητής τοῦ Ἀπ. Παύλου. Ἔγινε Ἐπίσκοπος Ταρσοῦ. Κατόπιν πορεύθηκε μαζί μέ τόν Ἀπ. Ἰάσωνα στή Δύσι, ἐλθόντες ὕστερα στήν Κέρκυρα ὅπου διδάξαντες καί πολλά παθόντες, ἀπῆλθαν πρός τόν Κύριο σέ βαθιά γηρατιά] (29/4 καί 10/11, +54-58) [σύναξι 4/1]

Τέρτιος ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 2ος Ἐπίσκοπος Ἰκονίου Μ. Ἀσίας, ἔγραψε καθ’ ὑπαγόρευσι ἀπ’ τόν Ἀπ. Παῦλο τήν Πρός Ρωμαίους Ἐπιστολή τῆς Κ. Διαθήκης, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. (30/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Τιμόθεος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἐφέσου, μαθητής καί συνεργάτης Ἀπ. Παύλου καί Ἰωάννου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ., ἱερομάρτυς στήν Ἔφεσο, ἀπό Λύστρα Λυκαονίας Μ. Ἀσίας  (22/1, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Τίμων, ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, Ἐπίσκοπος Βόστρων Ἀραβίας, ἱερομάρτυς (28/7, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Τίτος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Κρήτης, μαθ. Ἀπ. Παύλου, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Δαλματίας κλπ. [κοιμήθηκε 94 ἐτῶν] (25/8, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1] [15/5 ἀνακ. λειψ.]

Τρόφιμος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, ὁ ἐκ γενετής τυφλός τοῦ Εὐαγγελίου, συνεργάτης Ἀπ. Παύλου στή Ρώμη καί Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ. καθώς καί Ἀπόστολος Βρεταννίας ὡς μαθητής τοῦ Ἁγ. Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας καί 1ος Ἐπίσκοπος Arles Γαλλίας, ἱερομάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Ἔφεσο Μ. Ἀσίας (14/4, +80) [σύναξι 4/1]

Τυχικός ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Κολοφῶνος (σημ. Σιγαντζίκ) Μ. Ἀσίας, ἀκόλουθος Ἀπ. Παύλου, ἱερομάρτυς (8/11 καί 8/12, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Φιλήμων ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Γάζας καί ἱερομάρτυς στούς Κολοσσούς Μ. Ἀσίας καί Ἀπφία ἡ σύζυγός του, συνεργάτες Ἀπ. Παύλου (19/2 καί 22/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Φίλιππος ὁ Ἀπόστολος, ὁ Διάκονος, ἀπ’ τούς 7 Διακόνους τῶν Ἱεροσολύμων καί Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70΄, ὁ βαπτίσας τόν Αἰθίοπα εὐνοῦχο τῆς βασίλισσας Κανδάκης, Ἀπόστολος Σαμαρείας Παλαιστίνης, Ἰταλίας, Ἱσπανίας, Γαλλίας καί Μ. Ἀσίας ὅπου καί μαρτύρησε στήν Ἱεράπολι Φρυγίας Μ. Ἀσίας, ἀπό Καισάρεια Παλαιστίνης (11/10, +1ος αἰ.)

Φιλόλογος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Σινώπης Μ. Ἀσίας, χειροτονηθείς Ἐπίσκοπος ἀπ’ τόν Ἀπ. Ἀνδρέα (5/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Φλέγων ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος, ἱερομάρτυς, κήρυξε τό Εὐαγγέλιο σέ πολλά καί διάφορα μέρη τοῦ κόσμου τελειωθείς μαρτυρικῶς (8/4, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Φουρτουνάτος ὁ Ἀποστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, μαθητής Ἀπ. Παύλου (15/6, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Φύνελλος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Ἐφέσου Μ. Ἀσίας (30/6, +1ος αἰ.)

[«Ἑβδομήκοντα Μαθητές καί Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐκεῖνοι τούς ὁποίους ὁ Ἴδιος ὁ Σωτήρας μας ἐπί πλέον τῶν Δώδεκα, τούς ὁποίους εἶχε προεκλέξει, ἐξέλεξε καί ἐξαπέστειλε στό κήρυγμα καί στήν προετοιμασία τοῦ δικοῦ Του κηρύγματος (Λκ 10, 1-16). Σ’ αὐτούς, μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, προσετέθηκαν καί ἄλλοι ἐκλεγέντες ἀπ’ τούς Ἁγ. Ἀποστόλους, οἱ ὁποῖοι καί αὐτοί κήρυτταν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ σέ διάφορους τόπους καί χῶρες, εἴτε ἀκολουθώντας τούς πρώτους τῶν Ἀποστόλων, εἴτε μέ κάθε τρόπο βοηθώντας αὐτούς στό ἔργο τοῦ κυρύγματος. Ὅλοι αὐτοί, ἄν καί αὐξήθηκαν σέ πολύ περισσότερους τῶν 70, ὁμομάζοντο ὅμως ὅλοι Ἑβδομήκοντα, χάριν σεβασμοῦ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Ἀποστόλων τούς ὁποίους ἐξέλεξε ὁ Κύριος, καί τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμός ἄλλοτε μέν ἐμειοῦτο ἀπ’ τό μαρτυρικό τέλος, τό ὁποῖο αὐτοί ἐλάμβαναν παρά τῶν τυράννων, ἄλλοτε δέ αὐξανόταν, διότι ἄλλοι ἐξελέγοντο ἀπ’ τούς Ἁγ. Ἀποστόλους πρός συνέχισι τοῦ ἔργου τοῦ κηρύγματος.

Αὐτά εἶναι τά ὀνόματα τῶν 70 γνωστοτέρων ἀπ’ ὅλους τούς ἐπικαλούμενους Ἑβδομήκοντα Ἀπόστολους, τῶν δηλαδή ἐκλεγμένων ἀπ’ τόν Κύριο Ἑβδομήκοντα πρώτων καί τῶν μετέπειτα ἐκλεγμένους ἀπ’ τούς Ἁγ. Ἀποστόλους καί συναριθμημένους στούς Ἑβδομήκοντα. Ἀναφέρουμε μόνο αὐτούς, διότι δέν διεσώθηκαν ὅλων τά ὀνόματα»(Ματθαίου Λάγγη Ἐπισκόπου Οἰνόης, Ὁ Μέγας Συναξαριστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἀθήνα 1982)]

Πρόβος Ἐπίσκοπος Verona Ἰταλίας (12/1, +59)

Ἴννας, Πίννας καί Ρίμμας, μάρτυρες στή Σκυθία, μαθ. Ἀπ. Ἀνδρέα (20/1 καί 20/6, +1ος αἰ.)

Χρυσή μάρτυς (29/1, +41-54)

Καισάρειος Διάκονος στήν Angouleme Γαλλίας (29/1, +1ος αἰ.)

Πετρονίλλα, θυγατέρα Ἀπ. Πέτρου, ἱεραπόστολος Μ. Βρεταννίας καί μάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Κύπρο (31/5, +1ος αἰ.) [«Ἡ Ἁγ. Πετρονίλλα, πού ἑορτάζεται στίς 31 Μαΐου, καταχωρεῖται στό Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο καί σέ Κώδικα (Δημητριεύσκυ, Τυπικά Α. σ. 217) ὡς κόρη τοῦ Ἀπ. Πέτρου καί τῆς Ἰωάννας. Ἡ δέ Ἰωάννα ὡς κόρη τοῦ Ἀπ. Ἀριστοβούλου, ἀδελφοῦ τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα. Ἔτσι καί ὁ Ροδινός, γνώστης ὅπως φαίνεται καί τῆς πληροφορίας αὐτῆς, στό ἔργο του πού προαναφέραμε θά γράψει: “Ἐγώ καί τήν Ἁγ. Πετρονίλλα δέχομαι ἀκόμη γιά Κύπρια, ἀπό μέρος τῆς μητέρας της”»(περ. Ὀρθόδοξη Μαρτυρία, τεῦχ. 99, Λευκωσία 2013)]

Ἐλένη καί Ἀβέρκιος, μάρτυρες, τέκνα Ἀπ. Ἁλφαίου (26/5, +1ος αἰ.)

Ἐπιτάκιος 1ος Ἐπίσκοπος Tuy Ἱσπανίας (23/5, +1ος αἰ.)

Βασίλειος Ἐπίσκοπος Braga Πορτογαλίας (23/5, +1ος αἰ.)

Μαρία τοῦ Κλωπᾶ, ἡ Μυροφόρα τοῦ Χριστοῦ, σύζυγος τοῦ Κλωπᾶ (23/5, +1ος αἰ.)

Πλαυτίλλα, μαθ. Ἀπ. Πέτρου καί παρούσα στό μαρτύριο τοῦ Ἀπ. Παύλου στή Ρώμη (20/5, +67)

Λυδία ἡ πορφυρόπωλις, ἡ Φιλιππησία, 1η Εὐρωπαία Χριστιανή, ἀπό Θυάτειρα (20/5, +1ος αἰ.) {*ΧΑΙΡΕ No.: 115}

Φόρτ 1ος Ἐπίσκοπος Bordeaux Γαλλίας, ἱερομάρτυς (16/5, +1ος αἰ.)

7 Ἰσαπόστολοι τῆς Ἱσπανίας: Τορκουάτος, Κτησιφώντας, Σεκοῦνδος, Ἰνδαλέτιος, Καικίλιος, Ἡσύχιος καί Εὑφράσιος (15/5, +1ος αἰ.):

– Τορκουάτος Ἰσαπόστολος Guadix Ἱσπανίας, ἀπό τούς 7 Ἰσαποστόλους τῆς Ἱσπανίας (15/5, +1ος αἰ.)

– Κτησιφώντας Ἰσαπόστολος Verga Ἱσπανίας, ἀπό τούς 7 Ἰσαποστόλους τῆς Ἱσπανίας (15/5, +1ος αἰ.)

– Σεκοῦνδος Ἰσαπόστολος Avila Ἱσπανίας, ἀπό τούς 7 Ἰσαποστόλους τῆς Ἱσπανίας (15/5, +1ος αἰ.)

– Ἰνδαλέτιος Ἰσαπόστολος Urci Ἱσπανίας, ἀπό τούς 7 Ἰσαποστόλους τῆς Ἱσπανίας (15/5, +1ος αἰ.)

– Καικίλιος Ἰσαπόστολος Granada Ἱσπανίας, ἀπό τούς 7 Ἰσαποστόλους τῆς Ἱσπανίας (15/5, +1ος αἰ.)

– Εὑφράσιος Ἰσαπόστολος Andujar Ἱσπανίας, ἀπό τούς 7 Ἰσαποστόλους τῆς Ἱσπανίας (15/5, +1ος αἰ.)

– Ἡσύχιος Ἰσαπόστολος Gibraltar Ἱσπανίας, ἀπό τούς 7 Ἰσαποστόλους τῆς Ἱσπανίας (15/5, +1ος αἰ.)

Δομιτίλλα ἁγία μάρτυς στή νήσο Pandatavia Ἰταλίας (12/5, +96)

Ἐβέλλιος μάρτυς στήν Pisa Ἰταλίας (11/5, +66)

Μαρία ἡ Μαγδαλινή, Μυροφόρα τοῦ Χριστοῦ καί Ἰσαπόστολος Μασσαλίας Γαλλίας, Αἰγύπτου, Παλαιστίνης, Συρίας, ΝΔ Μ. Ἀσίας καί Ἔφεσο (22/7, +1ος αἰ.) [ἀνακομιδή λειψάνων 4/5]

Λάζαρος ὁ δίκαιος, ὁ τετραήμερος καί φίλος τοῦ Χριστοῦ, Ἐπίσκοπος Κιτίου (σημ. Λάρνακα) Κύπρου καί ἱεραπόστολος Γαλλίας, μαζί μέ ἀδελφές του Ἁγ. Μάρθα καί Μαρία, ἀπό Βηθανία Ἱεροσολύμων (17/3 καί Σαββάτο Λαζάρου, +63) [ἀνακομιδή λειψάνων 4/5 καί 17/10] {*ΧΑΙΡΕ No.: 123}

Ἰωάννα ἡ Μυροφόρα τοῦ Χριστοῦ, σύζυγος τοῦ Χουζά (27/6, +1ος αἰ.)

Ζαχαρίας καί Ἐλισάβετ, γονεῖς Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου (24/6 σύναξι καί γενέθλιο Προδρόμου, +1ος αἰ.)

Ἴννας, Πίννας καί Ρίμμας, μάρτυρες στήν Σκυθία, μαθ. Ἀπ. Ἀνδρέα (20/1 καί 20/6, +1ος αἰ.)

Μαρία ἡ Μυροφόρα τοῦ Χριστοῦ, μητέρα Ἀπ. Ἰακώβου (19/6, +1ος αἰ.)

Οὐρσίκινος ὁ ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς στή Ravenna Ἰταλίας (19/6, +67)

Γερβάσιος ὁ Ρωμαῖος, Κέλσιος, Ναζάριος καί Προτάσιος, μαθητές Ἀπ. Πέτρου, Πρωτομάρτυρες Milan Ἰταλίας (19/6, 28/7 μαρτύριο καί 14/10 ἑορτή, +68) [14/10 ἀνακομιδή λειψάνων]

 

Φελίκουλα παρθενομάρτυς στή Ρώμη (13/6, +90)

 

Μαξιμίνος 1ος Ἐπίσκοπος Aix Γαλλίας (8/6, +1ος αἰ.)

Αἰσία καί Σωσάννα μάρτυρες στήν Taormina (=παλαιό Ταυρομενίο) Σικελίας, μαθήτριες Ἁγ. Παγκρατίου Ἐπισκόπου Taormina Σικελίας (7/6, +1ος αἰ.)

Φροντάσιος, Σεβερίνος, Σεβηριανός καί Σιλανός, μάρτυρες στήν Γαλατία (4/6, +1ος αἰ.)

Κλατέος Ἐπίσκοπος Brescia Ἰταλίας (4/6, +64)

Ἀστεῖος/Ἀστείων Ἐπίσκοπος Δυρραχίου Ἀλβανίας, ἱερομάρτυς (4/6 καί 6/7, +98)

Μάρθα καί Μαρία, ἀδελφές τοῦ Ἁγ. Λαζάρου τοῦ τετραημέρου καί φίλου τοῦ Χριστοῦ, ἱεραπόστολες Μασσαλίας Γαλλίας μαζί μέ ἀδελφό τους Ἁγ. Λάζαρο τόν τετραήμερο, ἀπό Βηθανία Ἱεροσολήμων (4/6, +1ος αἰ.)

Σαλώμη ἡ Μυροφόρα τοῦ Χριστοῦ, μητέρα τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου, δηλ. τοῦ Ἀπ. Ἰακώβου “τοῦ μεγάλου” τοῦ Ζεβεδαίου καί τοῦ Ἀπ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστή, στήν Ἱερουσαλήμ (3/8, +1ος αἰ.)

Ἀσπρόνας Ἐπίσκοπος Naples Ἰταλίας, μαθ. Ἀπ. Πέτρου (3/8, +1ος αἰ.)

Περπετούα ἁγία μάρτυς στή Ρώμη, μαθ. Ἀπ. Πέτρου (4/8, +80)

Εὐπρέπιος 1ος Ἐπίσκοπος Verona Ἰταλίας (21/8, +1ος αἰ.)

Εὐτυχής μάρτυς στή Μ. Ἀσία, μαθητής Ἀπ. Ἰωάννου (24/8, +1ος αἰ.)

Πτόλεμης Ἐπίσκοπος Nepi Ἰταλίας, ἱερομάρτυς (24/8, +1ος αἰ.)

Ρωμανός Ἐπίσκοπος Nepi Ἰταλίας, ἱερομάρτυς (24/8, +1ος αἰ.)

Djan-Darada ὁ Αἰθίοπας εὐνοῦχος τῆς Κανδάκης βασίλισσας τῆς Αἱθιοπίας, ἱεραπόστολος καί μάρτυρας στήν Αἰθιοπία [Ὁ Αἰθίοπας τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τόν ὁποῖο βάπτισε ὁ Ἀπ. Φίλιππος (Πρξ 8, 26)] (27/8, +1ος αἰ.) {Ανάμεσα στους πέντε προϊσταμένους της Εκκλησίας και δεύτερος στην τάξη μετά τον Βαρνάβα, ήταν ο “Συμεών ο καλούμενος Νίγερ”(Πραξ. 13,1) δηλαδή με το παράνομα ο μαύρος. Αυτός και ο Αιθίοπας που μετέστρεψε ο Απ. Φίλιππος (Πραξ. 8,26) είναι οι πρώτοι γνωστοί μαύροι Χριστιανοί Ὁ Ἁγ. Εἰρηναῖος Ἐπίσκόπος Lyons Γαλλίας (+202) μας ενημερώνει για μια παράδοση, σύμφωνα με την οποία ο Αιθίοπας που εκχριστιάνισε ο Απ. Φίλιππος εργάστηκε στην πατρίδα του ιεραποστολικά (ΒΕΠ 5,148,8)}

Ἄννα ἡ Θεοδόχος καί προφήτιδα τῆς Ἱερουσαλήμ, θυγατέρα τοῦ Φανουήλ (3/2 καί 28/8, +1ος αἰ.)
Ἄννα θυγατέρα Φανουήλ (28/8, +1ος αἰ.)

Συνεχίζεται…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s