Προ Χριστού Άγιοι – Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης

tumblr_nze7az0lKC1tvh80lo1_r1_500

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ-ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

 ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΙ

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

[ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ & ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΜΕ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟ 2004]

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

ST JOHN MAXIMOVITCH & ST MARIA SKOBTSOVA

ΑΒΕΛ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ

http://gkiouzelis.wordpress.com

Αν κάποιος έχει ελεύθερο χρόνο και επιθυμεί να βοηθήσει στην ταξινόμηση των Αγίων ανά αιώνα, μπορεί να μου στήλει email στο gkiouz.anast@gmail.com για να του στήλω μερικούς Αγίους για ταξινόμηση ανά αιώνα.

Επίσης αν κάποιος έχει να συμπληρώση κάτι στό Συναξάριο αυτό, όπως π.χ. ἡμερομηνία, τόπο ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλη διόρθωσι παρακαλώ να μου στήλει ἕνα email στό gkiouz.anast@gmail.com.

Στά ὀνόματα Ἁγίων πού ὑπάρχει ἡ σημείωσι {ΧΑΙΡΕ No. x} σημαίνει ὄτι ἔχω γράψει γιά τον συγκεκριμένο Ἅγιο Χαιρετισμούς ἕξι 2-στιχων οἱ ὁποῖοι θά ἀναρτηθοῦν στήν ἱστοσελίδα μου:

http://rejoicecelticsaints.wordpress.com

REJOICE CELTIC SAINTS

12-ΣΤΙΧΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΓΙΩΝ

celtic-cross-in-a-cemetery-trish-punch

Τελευταῖες διορθώσεις μέσα στό κείμενο:

30/5/2016: Προστέθηκαν οι Άγιοι του μήνα Ιουλίου

31/3/2016: Προστέθηκαν οι Άγιοι του Ιουνίου

29/3/2016: Προστέθηκαν Άγιοι του Μαϊου

images

Έχουν ταξινομηθεί οι Άγιοι των μηνών Μαΐου-Ιουλίου & οι Άγιοι Προπάτορες.

Ο Θεός να ευλογεί τους αδελφούς που βοήθησαν στην ταξινόμηση & εύρεση των Αγίων.

unknown-11

St John Maximovitch & St Maria Skobtsova

Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς & Ἁγία Μαρία Σκομπτσόβα

https://saintsofmyheart.wordpress.com

http://synaxarion-hagiology.blogspot.com

http://rejoicecelticsaints.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

SYNAXARION-HAGIOLOGY

REJOICE CELTIC SAINTS

Πρό Χριστοῦ Ἅγιοι – Ἅγιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

 

Ἀμώς ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (17/6, +8ος αἰ. π.Χ.)

Ἐλισσαῖος ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (14/6, +9ος αἰ. π.Χ) [20/6, εὑρ. λειψ καί κατάθεσι Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀποστόλους στήν Κωνσταντινούπολι.]

Μαλαχίας ὁ Προφήτης, ὁ τελευταῖος Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης, ἀπ’ τούς 12 μικρούς Προφῆτες (3/1, +5ος αἰ. π.Χ.)

Μιχαίας ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (5/1, +9ος π. Χ.)

Ἰώβ ὁ δίκαιος, ὁ πολύαθλος καί Προφήτης (6/5, +1500-1260 π.Χ.)

Ἰερεμίας ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (1/5, +6ος αἰ. π.Χ.)

Οἱ Ἅγιοι Προπάτορες:

Ἀδάμ καί Εὔα, οἱ Πρωτόπλαστοι καί Προπάτορες τοῦ ἀνθρωπίνου γένους (βλ. Γεν 1, 26-5, 5) (Κυριακή Προπατόρων)

Ἄβελ ὁ δίκαιος, Πρωτομάρτυς τῆς Γῆς, 2ος υἱός τῶν πρωτοπλάστων Ἀδάμ καί Εὔας καί 4ος ἄνθρωπος τῆς Γῆς, Προπάτορ Π. Διαθήκης (20/3 καί Κυριακή Προπατόρων) {*ΧΑΙΡΕ No.: 123}

Σήθ ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή τῶν Προπατόρων)

Ἐνώς ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Καϊνάν (Α΄) ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Καϊνάν (Β΄) ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Μαλελεήλ ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἰάρεδ ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή τῶν Προπατόρων)

Ἐνώχ ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Μαθουσάλας ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Λάμεχ ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Νῶε ὁ δίκαιος, ὁ κατασκευαστής τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Κατακλυσμοῦ, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Σήμ ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἰάφεθ ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἀρφαξάδ ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Σάλα ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἔβερ ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Φαλέγ (ἤ Φαλέκ) ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ραγαῦ ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Σερούχ ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ναχώρ ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Θάρρα ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἀβραάμ Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (21/8 καί 9/10, +2000 π.Χ.) [Κυριακή Προπατόρων]

Λώτ ὁ Προπάτορ τῆς Π. Διάθηκης (9/10, +21ος αἰ. π.Χ.) [Κυριακή Προπατόρων]

Ἰσαάκ Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (21/8, +? αἰ. π.Χ.) [Κυριακή Προπατόρων]

Ἰακώβ Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (21/8, +? αἰ. π.Χ.) [Κυριακή Προπατόρων]

Ρουβήμ Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Συμεών Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Λευΐ Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἰούδα Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ζαβουλών Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἰσάχαρ Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Δάν Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Γάδ Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἀσήρ Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Νεφθαλείμ Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἰωσήφ Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Βενιαμίν Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Φαρές Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ζαρά Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἐσρώμ Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἀράμ Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἀμιναδάβ Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ναασών Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Σαμψών Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Βοόζ Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ὠβήδ Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἰεσσαί Πατριάρχης καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Δαυΐδ ὁ Προφήτης καί βασιλιάς, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ροβοάμ ὁ δίκαιος, βασιλιάς καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἀβιά ὁ δίκαιος, βασιλιάς, Προπάτορ τῆς Π. Διαθήκης, υἱός τοῦ βασιλιᾶ Ροβοάμ (Κυριακή τῶν Προπατόρων) %

Ἀσά ὁ δίκαιος, βασιλιάς τοῦ Ἰούδα, Προπάτορ τῆς Π. Διαθήκης, υἱός τοῦ Ἀβιά (βλ. Μθ 1, 7-8) (Κυριακή τῶν Προπατόρων, +913-873 π. Χ) %

Ἰωσαφάτ ὁ δίκαιος, βασιλιάς καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἰωράμ ὁ δίκαιος, βασιλιάς καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ὀζίας/Ἀζαρίας ὁ δίκαιος, βασιλιάς καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἰωάθαμ ὁ δίκαιος, βασιλιάς καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἄχαζ ὁ δίκαιος, Προπάτορ τῆς Π. Διαθήκης, υἱός τοῦ Ἰωάθαμ, βασιλιάς τοῦ Ἰούδα (βλ. Δ΄ Βασ 16· Β΄ Πρλ 28· Ἠσ 7· Μθ 1, 9) (Κυριακή τῶν Προπατόρων) %

Ἐζεκίας ὁ δίκαιος βασιλιάς τῆς Π. Διαθήκης (28/8, +687 π.Χ.) [Κυριακή τῶν Προπατόρων] %

Μανασσής ὁ δίκαιος, βασιλιάς καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἀμμών ὁ δίκαιος, βασιλιάς τοῦ Ἰούδα, Προπάτορ τῆς Π. Διαθήκης, υἱός καί διάδοχος τοῦ βασιλιά Μανασσῆ (Κυριακή τῶν Προπατόρων) %

Ἰωσίας ὁ δίκαιος, βασιλιάς καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἰεχονίας ὁ δίκαιος, βασιλιάς καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Σαλαθιήλ ὁ δίκαιος, βασιλιάς καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ζοροβάβελ ὁ δίκαιος, βασιλιάς καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἀβιούδὁ δίκαιος, βασιλιάς καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἐλιακείμὁ δίκαιος, βασιλιάς καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἀζώρ ὁ δίκαιος, βασιλιάς καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Σαδώκ ὁ δίκαιος, βασιλιάς καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἀχείμ ὁ δίκαιος, βασιλιάς καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἐλιούδ ὁ δίκαιος, βασιλιάς καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἐλεάζαρ ὁ δίκαιος, βασιλιάς καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ματθάν ὁ δίκαιος, βασιλιάς καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἰακώβ ὁ δίκαιος, βασιλιάς καί Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Μελχισεδέκ ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἰώβ ὁ δίκαιος, ὁ πολύαθλος καί Προφήτης (6/5, +1500-1260 π.Χ.) [Κυριακή τῶν Προπατόρων] %

Μωϋσῆς ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης, ἀπό Αἴγυπτο [στήν κορυφή Χωρήβ τοῦ ὄρους Σινᾶ ἔλαβε τό Θεόγραφο Νόμο, τίς 10 Ἐντολές] (4/9 καί Κυριακή τῶν Προπατόρων, +1351 π.Χ.)

Ὤρ ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἀαρών ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης, ἀδελφός τοῦ Προφ. Μωϋσῆ τοῦ Θεόπτου (12/3, +1500 π.Χ.) [Κυριακή Προπατόρων]

Σαμουήλ ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Νάθαν ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Δανιήλ ὁ Προφήτης τῆς Π. Διαθήκης (23/7, +ΣΤ΄ αἰ. π.Χ) (Κυριακή Προπατόρων)

Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, ὁ δίκαιος ἡγέτης τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, Προπάτορ Π. Διαθήκης (1/9, +12ος αἰ. π.Χ.) [Κυριακή Προπατόρων]

3 Παῖδες τῆς καμίνου: Σεδράχ/Ἀνανίας, Μισάχ/Μισαήλ, Ἀβδεναγώ/Ἀζαρίας, Προπάτορες Π. Διαθήκης (17/4, +600 π.Χ.) [Κυριακή Προπατόρων]

Ρούθ ἡ δικαία, Προμήτορ τῆς Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων) {*ΧΑΙΡΕ No.: 134} %

Ρεβέκκα ἡ δικαία, Προμήτορ τῆς Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων) {*ΧΑΙΡΕ No.: 137} %

Σάρρα ἡ δικαία, Προμήτορ τῆς Π. Διαθήκης, σύζυγος Πατριάρχου Αβραάμ (Κυριακή Προπατόρων) {*ΧΑΙΡΕ No.: 138} %

Λεία ἡ δικαία, Προμήτορ τῆς Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ραχήλ ἡ δικαία, Προμήτορ τῆς Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἀσενέθ ἡ δικαία, Προμήτορ τῆς Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Μαρία ἡ δικαία, ἀδελφή τοῦ Προφήτη Μωϋσῆ, Προμήτορ τῆς Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Δεββώρα ἡ δικαία, Προμήτορ τῆς Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Σαραφθία ἡ δικαία, Προμήτορ τῆς Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Σωμανίτις ἡ δικαία, Προμήτορ τῆς Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἰουδίθ ἡ δικαία, Προμήτορ τῆς Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἐσθήρ ἡ δικαία, Προμήτορ τῆς Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἄννα/Σωσάννα ἡ προφήτιδα καί δικαία, μητέρα Προφήτου Σαμουήλ, Προμήτορ τῆς Π. Διαθήκης (9/12, +1100 π.Χ) [Κυριακή τῶν Προπατόρων]

Ἰαήλ ἡ δικαία, Προμήτορ τῆς Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἀβεγαήλ ἡ δικαία, Προμήτορ τῆς Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἀβηγαία ἡ σύζυγος του Δαυΐδ ἡ δικαία, Προμήτορ τῆς Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Φινεές ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἀβιμελέχ ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Βοόζ ο δίκαιος, σύζυγος της δικαίας Ρούθ, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Ἰωσήφ ὁ Πάγκαλος τῆς Π. Διαθήκης (4/9, +? αἰ. π.Χ.) [Μ. Δευτέρα καί Κυριακή Προπατόρων]

Έσδρας ο δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Σαμψων ὁ Κριτῆς, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Γεδεών ὁ Κριτῆς, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Τωβίτ ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Τωβίας ὁ δίκαιος, Προπάτορ Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Σάρρα ἡ δικαία, σύζυγος τοῦ δίκαιου Τωβίτ, Προμήτορ τῆς Π. Διαθήκης (Κυριακή Προπατόρων)

Συνεχίζεται…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s