2ος αι. – Άγιοι Πάντες ανά αιώνα

- Photography by Sven Müller www.svenmueller.net.jpg

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ-ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

 ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

2ος ΑΙΩΝΑΣ

[ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ & ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΜΕ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟ 2004]

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

ST JOHN MAXIMOVITCH & ST MARIA SKOBTSOVA

ΑΒΕΛ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ

http://gkiouzelis.wordpress.com

Αν κάποιος έχει ελεύθερο χρόνο και επιθυμεί να βοηθήσει στην ταξινόμηση των Αγίων ανά αιώνα, μπορεί να μου στήλει email στο gkiouz.anast@gmail.com για να του στήλω μερικούς Αγίους για ταξινόμηση ανά αιώνα.

Επίσης αν κάποιος έχει να συμπληρώση κάτι στό Συναξάριο αυτό, όπως π.χ. ἡμερομηνία, τόπο ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλη διόρθωσι παρακαλώ να μου στήλει ἕνα email στό gkiouz.anast@gmail.com.

Στά ὀνόματα Ἁγίων πού ὑπάρχει ἡ σημείωσι {ΧΑΙΡΕ No. x} σημαίνει ὄτι ἔχω γράψει γιά τον συγκεκριμένο Ἅγιο Χαιρετισμούς ἕξι 2-στιχων οἱ ὁποῖοι θά ἀναρτηθοῦν στήν ἱστοσελίδα μου:

http://rejoicecelticsaints.wordpress.com

REJOICE CELTIC SAINTS

12-ΣΤΙΧΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΓΙΩΝ

celtic-cross-in-a-cemetery-trish-punch

Τελευταῖες διορθώσεις μέσα στό κείμενο:

31/3/2016: Προστέθηκαν οι Άγιοι του Ιουνίου ανά αιώνα

27/3/2016: Προστέθηκαν οι Άγιοι του Μαΐου ανά αιώνα

22/3/2016: Προστέθηκαν οι Άγιοι του Ιανουαρίου ανά αιώνα

images

Έχουν ταξινομηθεί οι Άγιοι των μηνών Ιανουάριου, Μαΐου & Ιουνίου

Ο Θεός να ευλογεί τους αδελφούς που βοήθησαν στην ταξινόμηση & εύρεση των Αγίων.

unknown-11

St John Maximovitch & St Maria Skobtsova

Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς & Ἁγία Μαρία Σκομπτσόβα

https://saintsofmyheart.wordpress.com

http://synaxarion-hagiology.blogspot.com

http://rejoicecelticsaints.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

SYNAXARION-HAGIOLOGY

REJOICE CELTIC SAINTS

2ος αἰ.

Μάξιμος Ἐπίσκοπος Padua Ἰταλίας (2/8, +2ος αἰ.)

Εὐδοκία ἁγία μάρτυς στήν Περσία [ἀνακομιδή λειψάνων 4/8 +2ος]

Φαῦστος μάρτυς στή Milan Ἰταλίας (7/8, +190)

Πρόκολος καί Μάξιμος οἱ λιθοξόοι, μάρτυρες στό Βυζάντιο (18/8, +2ος αἰ.)

Φλῶρος καί Λαῦρος οἱ αὐτάδελφοι δίδυμοι λιθοξόοι, μάρτυρες στήν Οὐλπιανά Σερβίας, μαθητές Ἁγ. Πρόκολου καί Μαξίμου τῶν λιθοξόων, ἀπό Βυζάντιο (18/8, +2ος αἰ.)

Ἑρμῆς, Πολυαῖνος καί Σεραπίων, μάρτυρες στή Ρώμη (18/8, +2ος αἰ.)

Ἰούλιος μάρτυς στή Ρώμη (19/8, +190)

Συμφοριανός μάρτυς στήν Autun Γαλλίας (22/8, +178)

Γερόντιος Ἐπίσκοπος Italica Ἱσπανίας, ἱερομάρτυς, ἱεραπόστολος (25/8, +100)

Εὐσέβιος, Ποντιανός, Βικέντιος καί Περεγρίνος, μάρτυρες στή Ρώμη (25/8, +192)

Ἑρμῆς καί οἱ σύν αὐτό μάρτυρες στή Ρώμη (28/8, +120)

Εὐρύκλεια/Ἔϊργκαϊν (Eurgain), μαθήτρια Ἀπ. Παύλου καί Πέτρου στή Ρώμη, ἱδρύτρια τοῦ 1ου Χριστιανικοῦ σχολείου τῶν Βρεταννικῶν Νήσων τό 58 μ.Χ., 1η γυναῖκα ἁγία τῆς Μ. Βρεταννίας, πριγκίπισσα ἀπό Οὐαλλία (30/6, +103)

Νοβάτος ὁ συγκλητικός, υἱός Ἁγίων Ἀπ. Ρούφου-Πούδη καί Κλαυδίας, μάρτυς στή Ρώμη (20/6, +151)

Ζωσιμᾶς μάρτυς στό Spoleto Ἰταλίας (19/6, +110)

Ζωσιμᾶς ὁ στρατιώτης, μάρτυς στήν Ἀντιοχεία τῆς Πισιδίας Μ. Ἀσίας (19/6, +2ος αἰ.)

Γετούλιος, Καιρεάλης, Ἀμάντιος καί Πριμιτίβος, μάρτυρες στήν Tivoli Ἰταλίας (10/6, +120)

Κονκόρδιος, μάρτυς στό Spoleto Ἰταλίας (1/1 καί 4/6, +175)

Λουκιανός ἱερομάρτυς καί οἱ σύν αὐτό Ἰουλιανός καί Μαξιμιανός, μάρτυρες στή Μπωβαί Γαλλίας (3/6, +2ος αἰ.)

Κομινός μάρτυς στή Lyons Γαλλίας (3/6, +2ος αἰ.)

Σάκτος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἐπάγαθος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἐπιπόδιος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βλανδίνη ἡ δούλη καί ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βίττιος/Ἐπάγαθος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἀλκιβιάδης μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ποθεινός/Φωτεινός 1ος Ἐπίσκοπος Lyons Γαλλίας, ἱερομάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἀλέξανδρος ὁ νεοβαπτιστής/νεοφώτιστος, ἀνάργυρος ἰατρός, μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας, ἀπό Ἑλλάδα (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177) {*ΧΑΙΡΕ: No. 184}

Ἄτταλος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Βιβλίς ἁγία μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ματοῦρος μάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ποντικός 15χρονος παιδομάρτυς, ἀπό τούς 48 μάρτυρες στή Lyons Γαλλίας (21/4, 22/4, 24/4, 2/6, 15/6, 25/7, 16/8 καί 23/8, +177)

Ἰουστίνος ὁ φιλόσοφος καί ἀπολογητής, μάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Nablus (=παλαιά Νεάπολι) Παλαιστίνης καί οἱ 6 μαθητές του Εὐέλπιστος, Ἰέραξ, Ἰουστίνος, Ἰοῦστος, Λιβεριανός, Παίωνας, Χαρίτων καί Χαρίτω ἡ παρθένος, μάρτυρες στή Ρώμη (1/6, +165)

Τελεσφόρος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ἀπό Ἑλλάδα (5/1 & 22/2 ἑορτή, +136)

Μέτουϊν/Mudwyn ὁ Οὐαλλός καί Elvan, ἱεραπόστολοι Μ. Βρετανίας (1/1, +2ος αἰ.)

Κονκόρδιος, μάρτυς στό Spoleto Ἰταλίας (1/1 καί 4/6, +175)

Δανιήλ, Διάκονος ἱερομάρτυς στήν Padua Ἰταλίας, μαθητής τοῦ Ἁγ. Προσδοκίμου 1ου Ἐπισκόπου Padua Ἰταλίας (3/1, +168)

Πασχασία παρθενομάρτυς στήν Dijon Γαλλίας (9/1, +178)

Πεύσιππος, Ἐλάσιππος καί Μέσιππος, τρίδυμοι αὐτάδελφοι μάρτυρες καί Νεονίλλη ἡ γιαγιά τους, μάρτυρες στήν Καππαδοκία (16/1, +161-180)

Ἰουνίλλη καί Τουρβών ὁ νοτάριος, μάρτυρες (16/1, +161-180)

Γερμανός μάρτυς στή Σμύρνη Μ. Ἀσίας (19/1, +156)

Παῦλος, Γερόντιος, Ἰανουάριος, Σατουρνίνος, Σουξέσσος, Ἰούλιος, Κάτος, Πία καί Γερμάνα, μάρτυρες στήν Νουμίδια Ἀλγερίας (19/1, +2ος αἰ.)

Ποντιανός στό Spoleto Ἰταλίας (19/1, +169)

Φηλικίτα/Εὐτυχία καί οἱ 7 υἱοί της Φήλιξ, Ἰανουάριος, Βιτάλιος, Σιλουανός, Ἀλέξανδρος, Φίλιππος καί Μαρτιάλης, μάρτυρες στή Ρώμη (25/1 καί 10/7, +167)

Ἰουλιανός μάρτυς στή Sora Ἰταλίας (27/1, +150)

Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, 2ος Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας Συρίας, ἱερομάρτυς στή Ρώμη, Ἀποστολικός Πατέρας, μαθητής Ἀπ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (20/12, +107) [29/1 ἀνακομιδή λειψάνων]

Σορβῆλος καί Βεβαία ἡ ἀδελφή του, μάρτυρες στήν Ἔδεσσα Συρίας (29/1 καί 15/10, +110)

Βαρσίμιος Ἐπίσκοπος Ἔδεσσας Συρίας, ὁμολογητής (29/1, +114)

Κωνσταντίνος Ἐπίσκοπος Perugia Ἰταλίας, ἱερομαρτ. (29/1, +170)

Ἐρμείας ὁ συνταξιοῦχος στρατιώτης, μάρτυς στά Κόμανα Καππαδοκίας (31/5, +160)

Μάρος ὁ μάγος, μάρτυς στά Κόμανα Καππαδοκίας, μεταστραφείς κατά τό μαρτύριο τοῦ Ἁγ. Ἑρμείου (31/5, +160)

Κρεσκεντιανός μάρτυς στή Sassari Σαρδηνίας Ἰταλίας (31/5, +130)

Γαβίνος καί Κρίσπουλος, Πρωτομάρτυρες Σαρδηνίας Ἰταλίας (30/5, +130)

Φογάτιος καί Δαμιανός, ἱεραπόστολοι Μ. Βρεταννίας (26/5, +2ος αἰ.)

Dyfan/Δαμιανός Ἐπίσκοπος ΝΑ Οὐαλλίας, Πρωτομάρτυς τῆς Ουαλλίας καί ὅλης τῆς Μ. Μ. Βρεταννίας, ἱερομάρτυς στό Merthyr Dyfan Οὐαλλίας, ἱεραπόστολος Μ. Βρεταννίας μαζί μέ Ἅγ. Φάγκαν (24/5, 26/5 καί 8/4, +190)

Φάγκαν ἱερομάρτυς Ἐπίσκοπος Γκόνσμπερυ, ἱεραπόστολος Μ. Βρεταννίας μαζί μέ Ἅγ. Dyfan/Δαμιανό (24/5 καί 8/4, +190)

Σιμίτριος καί οἱ σύν αὐτό μάρτυρες στή Ρώμη (26/5, +159)

Ζαχαρίας Ἐπίσκοπος Vienne Γαλλίας (26/5, +106)

Ἐλευθέριος Ἐπίσκοπος Ρώμης Ἰταλίας, ἀπό Ἑλλάδα (26/5, +189)

Dyfan/Δαμιανός Ἐπίσκοπος ΝΑ Οὐαλλίας, Πρωτομάρτυς τῆς Ουαλλίας καί ὅλης τῆς Μ. Μ. Βρεταννίας, ἱερομάρτυς στό Merthyr Dyfan Οὐαλλίας, ἱεραπόστολος Μ. Βρεταννίας μαζί μέ Ἅγ. Φάγκαν (24/5, 26/5 καί 8/4, +190)

Φάγκαν ἱερομάρτυς Ἐπίσκοπος Γκόνσμπερυ, ἱεραπόστολος Μ. Βρεταννίας μαζί μέ Ἅγ. Dyfan/Δαμιανό (24/5 καί 8/4, +190)

Μαρκιανός Ἐπίσκοπος Ravenna Ἰταλίας (22/5, +127)

Βαυδέλιος μάρτυς στή Nimes Γαλλίας (20/5, +2ος αἰ.)

Πουδεντιάνα παρθενομάρτυς, θυγατέρα Ἁγίων Ἀπ. Ρούφου-Πούδη καί Κλαδίας (19/5, +107) %

Πατρίκιος Ἐπίσκοπος καί Ἰσαπόστολος Πρόυσης, ἱερομάρτυς καί οἱ ἱεραπόστολοι μαθητές του Ἀκάκιος, Μένανδρος καί Πολύαινος μάρτυρες στήν Προύση Μ. Ἀσίας (19/5, +2ος αἰ.)

Περεγρίνος Ἐπίσκοπος Terni Ἱταλιας (16/5, +138)

Ἰούστα, Ἰουστίνα καί Χενεδίνα, μάρτυρες στήν Cagliari Σαρδηνίας τῆς Ἰταλίας (14/5, +130)

Γλυκερία μάρτυς στήν Ἡρακλεία Ἀνατ. Θράκης, ἀπό Τραϊανούπολι (13/5, +177)

Λαοδίκιος ὁ δεσμοφύλακας τῆς Ἁγ. Γλυκερίας, μάρτυς στήν Ἡρακλεία Ἀνατ. Θράκης (13/5, +177)

Διονύσιος Ἐπίσκοπος Vienne Γαλλίας (8/5, +193)

Ἰουβενάλιος ὅσιος στήν Benevento Ἰταλίας (7/5, +132)

Ἀλέξανδρος, Ἐβέντιος καί Θεόδουλος, μάρτυρες στή Ρώμη (3/5, +113)

Ἔσπερος καί Ζωή οἱ σύζυγοι καί Θεόδουλος καί Κυριακός τά τέκνα τους, μάρτυρες στήν Ἀτταλεία Μ. Ἀσίας (2/5, +125)

Συνεχίζεται…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s