14ος αι. – Άγιοι Πάντες ανά αιώνα

stock-photo-135874327.jpg

ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ-ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

 ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

13ος ΑΙΩΝΑΣ

[ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ & ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΜΕ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟ 2004]

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

ST JOHN MAXIMOVITCH & ST MARIA SKOBTSOVA

ΑΒΕΛ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ

http://gkiouzelis.wordpress.com

Αν κάποιος έχει ελεύθερο χρόνο και επιθυμεί να βοηθήσει στην ταξινόμηση των Αγίων ανά αιώνα, μπορεί να μου στήλει email στο gkiouz.anast@gmail.com για να του στήλω μερικούς Αγίους για ταξινόμηση ανά αιώνα.

Επίσης αν κάποιος έχει να συμπληρώση κάτι στό Συναξάριο αυτό, όπως π.χ. ἡμερομηνία, τόπο ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλη διόρθωσι παρακαλώ να μου στήλει ἕνα email στό gkiouz.anast@gmail.com.

Στά ὀνόματα Ἁγίων πού ὑπάρχει ἡ σημείωσι {ΧΑΙΡΕ No. x} σημαίνει ὄτι ἔχω γράψει γιά τον συγκεκριμένο Ἅγιο Χαιρετισμούς ἕξι 2-στιχων οἱ ὁποῖοι θά ἀναρτηθοῦν στήν ἱστοσελίδα μου:

http://rejoicecelticsaints.wordpress.com

REJOICE CELTIC SAINTS

12-ΣΤΙΧΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΓΙΩΝ

celtic-cross-in-a-cemetery-trish-punch

Τελευταῖες διορθώσεις μέσα στό κείμενο:

30/5/2016: Προστέθηκαν οι Άγιοι του Ιουνίου & Ιουλίου ανά αιώνα

27/3/2016: Προστέθηκαν οι Άγιοι του Μαΐου ανά αιώνα

images

Έχουν ταξινομηθεί οι Άγιοι του μήνα Μαΐου, Ιουνίου & Ιουλίου

Ο Θεός να ευλογεί τους αδελφούς που βοήθησαν στην ταξινόμηση & εύρεση των Αγίων.

unknown-11

St John Maximovitch & St Maria Skobtsova

Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς & Ἁγία Μαρία Σκομπτσόβα

https://saintsofmyheart.wordpress.com

http://synaxarion-hagiology.blogspot.com

http://rejoicecelticsaints.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

SYNAXARION-HAGIOLOGY

REJOICE CELTIC SAINTS

14ος αἰ.

Ἀλέξιος Ἐπίσκοπος Μόσχας (12/2, +1378) [20/5 ἀνακομιδή λειψάνων καί 5/10 σύναξι]

Παχώμιος ἡγουμ. καί Σιλουανός, ὅσιοι στήν Νερέχτα (23/2, 23/3 καί 15/5, +1384 / 14ος αἰ.) [6/5 ἀνακομιδή λειψάνων]

Νικόδημος Ἐπίσκοπος Πέτς (=παλαιό Ἰπέκιο) Σερβίας (11/5, +1317)

Λαυρέντιος ὅσιος ἱδρυτής καί ἡγούμενος Μονῆς στό χωριό Ἅγ. Λαυρέντιος Βόλου στό ὄρος Πήλιο (10/5, +14ος αἰ.)

Παχώμιος ἡγουμ. καί Σιλουανός, ὅσιοι στήν Νερέχτα (23/2, 23/3 καί 15/5, +1384 / 14ος αἰ.) [6/5 ἀνακομιδή λειψάνων]

Μιχαίας τοῦ Ραντονέζ, μαθ. Ἁγ. Σεργίου τοῦ Ραντονέζ (6/5, +1385)

Παχώμιος ὅσιος μοναχός στήν Νερέχτα (23/2, +1384) [6/5 ἀνακομιδή λειψάνων]

Κλήμης, Νικήτας, Κύριλλος, Νικηφόρος καί Ἰσαάκ οἱ ἀδελφοί Ἀλβάνωφ, μάρτυρες στό Novgorod Ρωσίας (4/5 καί 17/6, +1389)

Θεοφάνης Ἐπίσκοπος Περιθεωρίου (Ξάνθης), ἀπό Μονή Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους (3/5, +14ος αἰ.) <Πηγή: Παύλου Μοναχοῦ Λαυριώτου, Λαυριωτικόν Ἁγιολόγιον, ἐκδ. Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, Ἁγ. Ὅρος 2010>

Γελάσιος Ἐπίσκοπος Ριμέτς Ρουμανίας, ὅσιος στή Μονή τοῦ Ριμέτς Ρουμανίας (30/6, +14ος αἰ.)

Διονύσιος Ἐπίσκοπος Suzdal Ρωσίας (26/6 καί 15/10, +1385)

Διονύσιος ὅσιος ἱδρυτής Μονῆς Τ. Προδρόμος Ἁγ. Ὄρους, τῆς γνωστῆς ὡς Μονῆς Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους, ἀπό Κάρησσο Καστοριᾶς (25/6, +1390)

Ἰωάννης μεγαλομάρτυς στήν Σουτσεάβα Ρουμανίας (24/6, +1330) [μεταφ. λειψ. 2/6]

Κάλλιστος Α΄, Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ἀπό Μονή Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους (20/6, +1363)

Νικόλαος Καβάσιλας ὁ Χαμαετός, Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὅσιος (20/6, +1371) %

Γρηγόριος καί Κασσιανός Ἀβνιέγκ, ὅσιοι μοναχοί στή Vologda Ρωσίας (15/6, +1392)

Σπυρίδων Ἐπίσκοπος Σερβίας (15/6, +1388) [σύναξι 30/8]

Ἐφραίμ ὁ Βούλγαρος, Ἐπίσκοπος Σερβίας (15/6, +1399) [σύναξι 30/8]

Λάζαρος ἡγεμόνας Σερβίας, μάρτυς, σύζυγος Ἁγ. Εὐροσύνης/Εὐγενίας/Μιλίτσας τῆς μοναχής καί πρώην πριγκίπισσας Σερβίας (15/6, +1389)

Μεθόδιος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στήν Πεσνόσα (14/6, +1392)

Νήφων ὁ Ἀθωνίτης-Καυσοκαλυβίτης, ὅσιος στά Καυσοκαλύβια Ἁγ. Ὄρους, ἀπό Λουκώβη Ἀργυροκάστρου (14/6, +1330)

Ἀνδρόνικος ὅσιος ἡγούμενος Μονῆς στή Μόσχα (13/6, +1395)

Ἄννα τοῦ Κασίν/Εὐφροσύνη, ὁσία στή Μονή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό Κασίν Ρωσίας, πριγκήπισσα τοῦ Tver Ρωσίας, ὅπου κατά τό μοναχικό σχῆμα μετονομάσθηκε Εὐφροσύνη (12/6 & 2/10 μνήμη, +1368) [εὑρ. λειψ. 21/7] [ἀνακήρυξι ἁγιότητος 1909]

Σιλβανός/Σιλουανός ὅσιος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (10/6, +14ος αἰ.)

Μεθόδιος τῆς Πιετσνόσα Ρωσίας, ὅσιος μοναχός μαθ. Ἁγ. Σεργίου τοῦ Ραντονέζ (4/6, +1392)

Ἰωάννης μεγαλομάρτυς στήν Σουτσεάβα Ρουμανίας (24/6, +1330) [μεταφ. λειψ. 2/6]

Ρωμανός τοῦ Κιρζάτς Ρωσίας, μαθητής Ἁγ. Σεργίου τοῦ Ραντονέζ (29/7, +1392)

Μωϋσῆς ὁ θαυματουργός, τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (28/7, +14ος αἰ.)

Νικόλαος Κότσανωφ ὁ εἰρηνοποιός, ὅσιος διά Χριστόν σαλός στό Novgorod Ρωσίας (27/7, +1329)

Σάββας Γ΄ Ἐπίσκοπος Σερβίας, πρώην ἡγούμενος Χιλανδαρίου Ἁγ. Ὄρους (26/7, +1316) [σύναξι 30/8]

Ἄννα τοῦ Κασίν/Εὐφροσύνη, ὁσία στή Μονή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό Κασίν Ρωσίας, πριγκήπισσα τοῦ Tver Ρωσίας, ὅπου κατά τό μοναχικό σχῆμα μετονομάσθηκε Εὐφροσύνη (12/6 & 2/10 μνήμη, +1368) [εὑρ. λειψ. 21/7]

Ἀβραάμ/Ἀβράμιος ὅσιος στό Γκαλίτς Ρωσίας, μαθητής Ἁγ. Σεργίου τοῦ Ραντονέζ (20/7, +1375)

Παΐσιος τοῦ Κιέβου Οὐκρανίας (19/7, +14ος αἰ.)

Νικόδημος ὁ Βατοπαιδινός-Ἁγιορείτης, ὁ στά ὅρια τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου ἀσκήσας, ὅσιος, διδάσκαλος τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (11/7, +1320)

Προκόπιος ὁ εὐλογημένος, ὅσιος διά Χριστόν σαλός στήν Οὐστιούγκ τῆς Vologda Ρωσίας, ἀπό Λοῦμπεγκ Φιλλανδίας [πρώην Ρωμαιοκαθολικός] (8/7, +1303)

Ἀθανάσιος καί Θεοδόσιος, ὅσιοι μοναχοί στό Cherepovets Ρωσίας, μαθητές Ἁγ Σεργίου τοῦ Ραντονέζ (5/7 καί 26/11, +14ος [+1382])

Ἀθανάσιος καί Θεοδόσιος τοῦ Τσερέποβετς, ὅσιοι μαθητές Ἁγ Σεργίου τοῦ Ραντονέζ (5/7, +1382)

Λεόντιος Ἐπίσκοπος Ρανταούτσι Ρουμανίας (1/7, +14ος-15ος αἰ.)

Σέργιος τοῦ Ραντονέζ, ὅσιος ἱδρυτής καί ἡγούμ. Μονῆς στή Ραντονέζ Ρωσίας (25/9, +1392) [εὑρ. λειψ. 5/7]

 

Συνεχίζεται…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s