Το Πρόσωπο της Θεοτόκου στην Προτεσταντική Θεολογία – Και όμως μέχρι τον 17ο αιώνα οι Προτεστάντες πίστευαν στο Αειπάρθενο! ╰⊰¸¸.•¨* Πρεσβ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου (M.Th.)

http://paintingleaves.blogspot.com

PAINTING LEAVES

16 - 1.jpg

FB_IMG_1447449374584.jpg

Το Πρόσωπο της Θεοτόκου στην Προτεσταντική Θεολογία

Και όμως μέχρι τον 17ο αιώνα

οι Προτεστάντες πίστευαν στο Αειπάρθενο!

╰⊰¸¸.•¨*

Πρεσβ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου (M.Th.)

Περιοδ. «Κοινωνία», Απρίλιος-Ιούνιος 2002

http://www.egolpion.com

http://www.egolpion.com/protestantes_aeipartheno.el.aspx

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ

ΤΟ να θελήσει κάποιος να παρουσιάσει το πώς αντιμετώπισε την Θεοτόκο η προτεσταντική θεολογία, σε όλα τα στάδια εξέλιξης του Προτεσταντισμού, αναμφιβόλως ξεφεύγει από τα πλαίσια ενός άρθρου και χρειάζεται συγγραφή ογκώδους βιβλίου.
Η δική μας όμως εδώ σύντομη ιστορικοδογματική αναφορά έχει ως σκοπό, να παρουσιάσει τον εκτροχιασμό της προτεσταντικής θεολογίας από την Πίστη της Εκκλησίας, όπως αυτή μαρτυρείται στους φορείς της Θείας Αποκαλύψεως στο ζήτημα αυτό, αλλά ταυτοχρόνως να επισημάνει και τον απίστευτο βαθμό διαβρώσεως τού Προτεσταντισμού από τον ορθολογισμό και την αυθαιρεσία.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ από τους ηγέτες της Διαμαρτυρήσεως, πρέπει να αναφέρουμε, ότι ο Λούθηρος στάθηκε με σεβασμό απέναντι στο φρόνημα της Εκκλησίας σχετικά με τις ιδιότητες της Μαρίας, όπως την αποκαλούσε, ως Θεοτόκο και Αειπάρθενο. Ουδέποτε αμφισβήτησε τις δύο αυτές ιδιότητες1 και ταυτοχρόνως παρουσίαζε το πρόσωπο της Θεοτόκου ως πρότυπο ταπεινοφροσύνης και πίστεως.
Φοβούμενος όμως μη μειωθεί η μοναδική μεσιτεία και το έργο τού Χριστού, ασκούσε κριτική σε πολλές μορφές εκδηλώσεως τιμής προς την Θεοτόκο, όπως επίσης απέρριπτε την επίκληση των πρεσβειών της2.

Στα ίδια πλαίσια θα κινηθούν ο Ζβίγγλιος και ο Καλβίνος, οι οποίοι ομολογούσαν τις ιδιότητες της Μητέρας τού Κυρίου ως Θεοτόκου και Αειπαρθένου, απέρριπταν όμως την επίκληση και μεσιτεία της Θεοτόκου.

Ο Καλβίνος μάλιστα υπήρξε ο πλέον μαχητικὸς και ανένδοτος πολέμιος κάθε τιμής προς Αυτήν. Οποιαδήποτε τιμή προς την Θεοτόκο την χαρακτήριζε ως ειδωλολατρία3.
Πρέπει να επισημάνουμε, ότι για την αρνητική τοποθέτηση των ηγετών τού Προτεσταντισμού έναντι της τιμής, της επικλήσεως, και πρεσβειών της Θεοτόκου καθοριστικό ρόλο έπαιξαν, συν τοις άλλοις, οι παπικές μεσαιωνικές πλάνες και υπερβολές στο ζήτημα αυτό.

Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα, η περίπτωση τού Φρειδερίκου του σοφού εκλέκτορα της Σαξωνίας, όπου στη συλλογή του των 19.013 «ιερών» αντικειμένων το 1520 συγκαταλέγονταν τέσσερις τρίχες της Θεοτόκου (!!!) καθώς και ένα δέμα σανὸ από το σπήλαιο της Βηθλεέμ (!!!)4.

Στα Συμβολικά Κείμενα του Προτεσταντισμού, τόσο της λουθηρανικής αποχρώσεως (π.χ. Αυγουσταία Ομολογία, άρθρο 3, Σμαλκαλδικά άρθρα Ι, 4), όσο και της καλβινικής (π.χ. Κατήχηση Χαϊδελβέργης, άρθρο 35), όσο και στη Formula Concordiae του 1571 (επιτομή άρθρο 8, 12), διατηρήθηκε η πίστη ότι η Μητέρα τού Κυρίου είναι όντως Θεοτόκος και Αειπάρθενος5. Απορρίπτονται όμως ταυτοχρόνως κάθε μορφή τιμής, επίκλησης και μεσιτείας της6.

Αυτή την εποχή εξαίρεση αποτελεί ο αντιτριαδικός αιρετικὸς Σωκίνος, καθώς αρνούνταν τις ιδιότητές Της ως Θεοτόκου και Αειπαρθένου7.

Η διαμορφωμένη αυτή πίστη για τη Θεοτόκο τού Προτεσταντισμού όπως έχει εκφραστεί στα Συμβολικά του Κείμενα, θα διατηρηθεί μέχρι τα τέλη τού ΙΖʹ αι. και θα εκφράζει στο ζήτημα αυτό, από πλευράς εξελίξεως τού Προτεσταντισμού, την λεγομένη Παλαιοπροτεσταντική Ορθοδοξία.

Ο λόγος για τον οποίο δεν αμφισβητήθηκε στο διάστημα αυτό η Θεομητρότητα και το Αειπάρθενον, είναι ότι η Χριστολογία της Παλαιοπροτεσταντικής Ορθοδοξίας ακολουθεί σε ένα μεγάλο βαθμό τη Χριστολογία της αδιαιρέτου Εκκλησίας8.

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ όμως, από το ΙΗʹ αι., εποχή τού Νεοπροτεσταντισμού και με κυρίαρχα ρεύματα τον Διαφωτισμό, τον Πιετισμό, τον Υποκειμενισμό, θα αμφισβητηθεί η παλαιότερη προτεσταντική Χριστολογία και το πρόσωπο της Θεοτόκου θα υποτιμηθεί. Σταθερά πλέον θα αμφισβητούνται οι ιδιότητές Της ως Θεοτόκου και Αειπαρθένου.

Για τον Schleiermacher (+1834), λόγω της νεοσαβελλιανικής Τριαδολογίας του και της κακόδοξης Χριστολογίας του, οι δύο αυτές ιδιότητες της Θεοτόκου δεν έχουν καμμία θέση στη θεολογία του9.

Την αμφισβήτηση θα συνεχίσει περαιτέρω ο λεγόμενος Πολιτιστικὸς Προτεσταντισμὸς τού ΙΘʹ αι. μέχρι τις αρχές τού Κʹ αι.
Η ορθολογιστική κριτική και οι φιλελεύθεροι Προτεστάντες θεολόγοι (D. Strauss, Chr. Bauer, A. v. Harnack, κ.ά.), αμφισβητώντας κάθε στοιχείο θαύματος στην Αγία Γραφή, αγνοώντας την αρχαία Εκκλησιαστική Παράδοση, και περιφρονώντας την παλαιότερη προτεσταντική διδασκαλία θα μιλήσουν για «μύθους» σχετικά με το πρόσωπο και τις ιδιότητες της Θεοτόκου.

Ήδη από το 1836, ο D. Strauss στο πολύκροτο έργο του «Η Ζωή του Ιησού» την υπερφυσική σύλληψη τού Θεανθρώπου θα την χαρακτηρίσει ως μύθο, που εμφιλοχώρησε στη βιβλική διήγηση από την ελληνική μυθολογία.

Την ήδη περιφρονητική και μειωτική προσέγγιση τού προσώπου της Θεοτόκου θα την συνεχίσει εντός τού Προτεσταντισμού τον Κʹ αι. η Θρησκειο-ιστορική Σχολή (religiongeschichtliche Schule).
Εκπρόσωποι της Θρησκειο-ιστορικής Σχολής (M. Dibelius, W. Bousset, E. Norden, κ.ά.) θα παραλληλίσουν την Θεοτόκο με θεότητες άλλων θρησκειών10.
Παραλλήλως, θα προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι οι σχετικές βιβλικές διηγήσεις των Ματθαίου και Λουκά, σχετικά με το πρόσωπο της Θεοτόκου και τη Γέννηση τού Θεανθρώπου, έχουν εξάρτηση από τις μυθολογίες της Αιγύπτου και της Εγγὺς Ανατολής11.

Αντιθέτως, με σεβασμό απέναντι στις ιδιότητες της Θεοτόκου και Αειπαρθένου θα σταθεί ο κύριος εκφραστής της Διαλεκτικής Θεολογίας K. Barth12, ενώ ο E. Brunner13 θα απορρίψει το Αειπάρθενο της Θεοτόκου.

Το πρόσωπο της Θεοτόκου δεν θα τύχει καλύτερης μεταχείρισης από (το) πρόγραμμα «απομύθευσης» της Αγίας Γραφής τού R. Bulltman και τους περί αυτόν. Μύθος είναι επίσης η Αειπαρθενία της Θεοτόκου και για ένα ακόμη επιφανή προτεστάντη θεολόγο τον W. Pannenberg14.

Ταυτοχρόνως όμως η Προτεσταντική Θεολογία θα επαναλάβει στον εικοστό αιώνα, κατά της Αειπαρθένου Μαρίας επιχειρήματα της αρχαίας ιουδαϊκής αντιχριστιανικής πολεμικής15.

Τέτοιο είναι π.χ. ότι το χωρίο Ησ. 7, 14, στο εβραϊκὸ έχει τη λέξη «Almah» = νεάνις και όχι «Bethula» = παρθένος, πού μετέφρασαν, υποτίθεται, εσφαλμένως οι Εβδομήκοντα.

Επίσης, κλασικός θα παραμένει ο προτεσταντικός ισχυρισμός, μνημείο ορθολογισμού, ότι η πίστη της Εκκλησίας για την Θεοτόκο ως Θεοτόκο και Αειπάρθενο είναι ένα κατάλοιπο μιας προ-επιστημονικής κατανόησης τού κόσμου και των γεγονότων16.

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ τού σύγχρονου Προτεσταντισμού είναι θλιβερά απαξιωτικές και περιφρονητικές για την Υπεραγία Θεοτόκο. Αυτό σχετίζεται με την εξέλιξη της Προτεσταντικής Χριστολογίας, η οποία εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, και παλαιότερα και σήμερα, έχει άλλοτε νεο-αρειανικὸ και άλλοτε νεο-νεστοριανικὸ χαρακτήρα.

Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό οι προτεσταντικές αυτές αντιλήψεις είναι δηλωτικές όχι μόνο της μόνιμης δυσπερίγραπτης τραγωδίας τού Προτεσταντισμού, αλλά έχουν ταυτοχρόνως αιρετικό και βλάσφημο χαρακτήρα. Και βεβαίως, κατά τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό, «Άπαγε. Ου σωφρονούντος λογισμού τα τοιαύτα φρονείν» 17.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ:

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον http://www.egolpion.com

エルサレムの聖墳墓教会に「聖なる火」が灯った – Holy Fire – ビデオ ╰⊰¸¸.•¨* Japanese

http://japanofmyheart.wordpress.com

http://christisrisenindeedheisrisen.wordpress.com

CHRIST IS RISEN! INDEED, HE IS RISEN!

JAPAN OF MY HEART

beautiful-nature-wallpapers-11.jpg

エルサレムの聖墳墓教会に「聖なる火」が灯った。

聖なる火はキリスト復活にともなう奇跡の光を象徴する。毎年、正教会のパスハ(復活祭)の前夜に、正教会聖職者と数千人の巡礼者が、聖墳墓教会で祈祷を捧げ、火が灯される。

これに先立ち、聖墳墓教会への十字行が行われた。これは、信者の言う「聖なる火の奇跡」と関連した毎年恒例の教会行事のハイライトとなるイベントだ。エルサレム旧市街のキリスト教地区からアラブ人正教徒の若者たちが厳かに、また賑やかに、聖墳墓教会へ向かって行進を行った。

holy-fire

Orthodox Christian worshippers take part in the Holy Fire ceremony at the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem's Old City during the Easter holiday. April 14, 2012. Photo by Uri Lenz/FLASH90 *** Local Caption *** ôñçà ùáú äàåø éøåùìéí ðöøåú ëðñééú ä÷áø ðø ðøåú àåø

Αγία Παρθενομάρτυς Αρτεμία της Ρώμης η κόρη του διώκτη αυτοκράτορα Διοκλητιανού & η Αγία Μεγαλομάρτυς Αλεξάνδρα η σύζυγός του όπου μαρτύρησαν με 6 χρόνια διαφορά το 303 & το 309 μ.Χ. – 7 Ιουνίου & 21 Απριλίου

http://italyofmyheart.wordpress.com

https://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

ITALY OF MY HEART

list_640px.jpg

2016-04-14.jpg

Αγία Παρθενομάρτυς Αρτεμία της Ρώμης (+309)

κόρη του αυτοκράτορα Διοκλητιανού

june107.jpg

Άγιος ιερομάρτυς Μάρκελλος Α´ Επίσκοπος Ρώμης (+309)

7 Ιουνίου

Papa_Marcelo_I.jpg

MPAVPVFOVK.JPG

Αγία Μεγαλομάρτυς Αλεξάνδρα

μητέρα της Αγίας Παρθενομάρτυρος Αρτεμίας

Rome Colloseum Flower.JPG

Ρώμη η Πόλη των Μαρτύρων

http://synaxarion-hagiology.blogspot.com

SYNAXARION-HAGIOLOGY

Η Αγία Παρθενομάρτυς Αρτεμία μαρτύρησε το 309 στη Ρώμη, την πόλη των Μαρτύρων, μαζί με πολλούς Χριστιανούς. Πρίν 6 χρόνια είχε μαρτυρήσει η μητέρα της βασίλισσα Αγία Αλεξάνδρα η σύζυγος του αυτοκράτορα Διοκλητιανού στη Νικομήδεια της Μ. Ασίας (+303).

Η Αγία Γλυκερία ήταν η κόρη του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και έπασχε από δαιμόνιο.

Μαθαίνοντας ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός ότι ο κρατούμενος για την Χριστιανική του Πίστη Άγιος Κυριακός ο Διάκονος μπορούσε να θεραπεύσει τις αδυναμίες και τα δαιμόνια, ο αυτοκράτορας τον κάλεσε στο άρρωστο κορίτσι και ο Άγιος Κυριακός ο Διάκονος την θεράπευσε με την προσευχή του.

Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη θεραπεία της κόρης του, ο αυτοκράτορας απελευθέρωσε τον Διάκονο Κυριακό, τον Σμάραγδο και τον Λάργο. Σύντομα ο αυτοκράτορας έστειλε τον Άγιο Κυριακό στην Περσία για να θεραπεύσει την κόρη του Πέρση αυτοκράτορα.

Μετά την επιστροφή του στη Ρώμη, ο Άγιος Κυριακός συνελήφθη με τις διαταγές του αυτοκράτορα Γαλέριου, το γαμπρό του Διοκλητιανού ο οποίος είχε παραιτήθεί και αποσυρθεί από αυτοκράτορας. Ο Γαλέριος ήταν πολύ ενοχλημένος με τον προκάτοχό του, επειδή η κόρη του Αρτεμία είχε μεταστραφεί στον Χριστιανισμό. Έδωσε εντολή να συρθεί ο Άγιος Κυριακός πίσω από άρμα του γυμνός, στούς δρόμους της Ρώμης και έτσι όπως ήταν ματωμένος και με αλυσσίδες να γελοιοποιηθεί από τα πλήθη.

Ο Άγιος Μάρκελλος Α´ Επίσκοπος Ρώμης, κατήγγειλε δημοσίως τον αυτοκράτορα για την σκληρότητά προς τους αθώους Χριστιανούς. Ο αυτοκράτορας διέταξε να κτυπήσουν τον Άγιο Επίσκοπο με ράβδους και άλλα μαρτύρια. Οι Άγιοι Κυριακός, Σμάραγδος, Λάργος και ένας άλλος κρατούμενος ο Κρεσκεντιανός πέθαναν από φρικτά βασανιστήρια. Την ίδια στιγμή η κόρη του αυτοκράτορα Αρτεμία και άλλοι 21 κρατούμενοι είχαν επίσης εκτελεστεί μαζί με τον Άγιο Κυριακό.

Ο Άγιος Ιερομάρτυς Μάρκελλος Επίσκοπος Ρώμης περιορίσθηκε και κλείσθηκε από τον αυτοκράτορα Μαξέντιο σε Χριστιανικό ναό, τόν οποίο είχαν ἱδρύσει οἱ παρθένες Πρίσκιλλα καί Λουκίνη (Λουκία), και ο οποίος μετατράπηκε σε σταύλο. ᾿Εκεί πέθανε από τις  κακουχίες και τα βάσανα μακριά από τήν Επισκοπική έδρα του στην οποία έμεινε για ένα μόλις χρόνο. ᾿Ενταφιάσθηκε στις Κατακόμβες της Αγίας Πρισκίλλης.

Οι συμμάρτυρες της Αγίας Παρθενομάρτυρος Αρτεμίας κόρης του αυτοκράτορα Διοκλητιανού είναι τουλάχιστον 22 Μάρτυρες. Μερικοί από αυτούς είναι οι εξής:

Άγιοι Μάρκελλος Ἐπίσκοπος Ρώμης, Σισίνος Διάκονος, Κυριακός Διάκονος, ἱερομάρτυρες στή Ρώμη.

Άγιοι Σμάραγδος, Λάργος, Ἀπρονιανός, Παππίας, Μαῦρος, Κρεσκεντιανός, μάρτυρες στή Ρώμη.

Πρίσκιλλα και Λουκίνη, μάρτυρες στή Ρώμη.

Μαρτύρησαν το 309 στη Ρώμη και η μνήμη τους είναι στις 7 & 16 Ιουνίου.

f123a-ceb1cebbceb5cebeceb1cebdceb4cf81ceb1.jpg

Αγία Αλεξάνδρα η Μεγαλομάρτυς βασίλισσα σύζυγος του Διοκλητιανού &

μητέρα της Αγίας Παρθενομάρτυρος Αρτεμίας

& οι θεράποντές της Απολλώς, Ισσαάκιος & Κοδράτος,

μάρτυρες στη Νικομηδεία Μ. Ασίας (+303)

21 Απριλίου

30 Μαρτίου, 23 Απριλίου & 8 Δεκεμβρίου

agia-alexandra.jpg

Η Αγία Αλεξάνδρα η μητέρα της Αγίας Αρτεμίας, ήταν σύζυγος του αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284-305 μ.Χ.), γνωστός για το μεγάλο βίαιο διωγμό που έκανε εναντίον των χριστιανών. Η Αγία Αλεξάνδρα δεν ενέκρινε τη βία που εξαπέλυε ο σύζυγος της, μάλιστα πίστευε στο Χριστό, κάτι που ο σύζυγος της δεν αντιλαμβανόταν πλήρως.

Κάποτε ο Διοκλητιανός καθύβρισε το Όνομα του Χριστού και εκείνη με ανδρεία φωνή διακήρυξε ότι καταγγέλλει ενώπιον του αληθινού Θεού τους διώκτες των Χριστιανών και ομολογεί και αυτή την πίστη της στον Ιησού Χριστού. Προσπάθησε να τη δικαιολογήσει ως τρελή. Διέταξε την απαγωγή και σύλληψη της, φυλακίστηκε και καταδικάστηκε εις θάνατο.

Αποκεφαλίστηκε μαζί με άλλους Χριστιανούς Μάρτυρες δύο μέρες πριν το Μαρτύριο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου το 303 μ.Χ. στη Νικομήδεια της Μ. Ασίας.

Saint_Alexandra_(Russia,_1883,_priv.coll).jpg

Ι. Εικόνες της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αλεξάνδρας

ff095dcfd31d9d805d852d145b9b41ec.jpg

icon_alexandra_430.jpg

StAlexandra_of_Rome__93872.1395086806.1280.1280.jpg

a35d085b6871267f4727737a82e80d17.jpg

alexandra_rome_apri l23.jpg

c9fc95da93812964a7423ab96b5552d5.jpg

405_500_csupload_46496343.jpg

cd8a4e1126936e8a6c335b8a975f4f41.jpg

alexandra.jpg

722e08832f69bd61a25660cb30a007f4-1.jpg

b00f6dd9fbf515d167510597788405a1.jpg

images-2.jpg

725508673_P1050532.jpg

21_apr_alexandra.jpg

st-alexandra.jpg

722e08832f69bd61a25660cb30a007f4.jpg

alexandra.jpg

st-alexandra-rome-grk.jpg

st-alexandra-rome.jpg

Святая_царица_Александра_начало_20_века.JPG

Nikolai_Bodarevsky_003.jpg

St-Alexandra-2.jpg

29.jpg

cd8a4e1126936e8a6c335b8a975f4f41.jpg

04_jul_alexandra_tsarina.jpg

Πηγή:

Wikipedia

&

http://oca.org/saints/lives/2016/06/07/101658-martyr-princess-artemia-of-rome

ORTHODOX CHURCH IN AMERICA

Μετάφραση:

Άβελ-Τάσος Γκιουζέλης

http://gkiouzelis.wordpress.com

ORTHODOX HEART SITES

Saint Virgin-Martyr Artemia of Rome the daughter of Emperor Diocletian & Saint Martyr Alexandra of Rome the wife of Emperor Diocletian of Rome (April 21, +303 & June 7, +309) 

http://italyofmyheart.wordpress.com

https://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

ITALY OF MY HEART

Rome Colloseum Flower.JPG

2016-04-14.jpg

Saint Virgin-Martyr Artemia of Rome (+303)

the daughter of Queen St Alexandra & Emperor Diocletian of Rome

june107.jpg

St Marcellos I Bishop of Rome (+309)

June 7

Papa_Marcelo_I.jpg

MPAVPVFOVK.JPG

Saint Alexandra of Rome (+303)

the mother of St Artemia & wife of Emperor Diocletian of Rome

April 21

r1.jpg

Rome the City of Martyrs

http://synaxarion-hagiology.blogspot.com

SYNAXARION-HAGIOLOGY

Saint Virgin-Martyr Artemia of Rome martyred in 309 in Rome, the City of the Martyrs, along with many Christians. Before 6 years martyred her mother Saint Queen Alexandra the wife of  Emperor Diocletian in Nicomedia in Asia Minor (+303).

Saint Virgin-Martyr Artemia of Rome (+309) was the daughter of the Emperor Diocletian, and suffered from demonic oppression. Learning that the prisoner St Cyriacus the Deacon could heal infirmities and cast out devils, the emperor summoned him to the sick girl. In gratitude for healing his daughter, the emperor freed Cyriacus, Smaragdus and Largus. Soon the emperor sent St Cyriacus to Persia to heal the daughter of the Persian emperor.

Upon his return to Rome, St Cyriacus was arrested on orders of the emperor Galerius, the son-in-law of Diocletian, who had abdicated and retired as emperor. Galerius was very annoyed at his predecessor because his daughter Artemia had converted to Christianity. He gave orders to drag St Cyriacus behind his chariot stripped, bloodied, and in chains, to be shamed and ridiculed by the crowds.

St Marcellus I Bishop of Rome, denounced the emperor openly before everyone for his cruelty toward innocent Christians. The emperor ordered the holy bishop to be beaten with rods, and dealt severely with him. Sts Cyriacus, Smaragdus, Largus, and another prisoner, Crescentian, died under torture. And at this time the emperor’s daughter Artemia and another twenty-one prisoners were also executed with St Cyriacus the Deacon.

Source:

http://oca.org/saints/lives/2016/06/07/101658-martyr-princess-artemia-of-rome

ORTHODOX CHURCH IN AMERICA

f123a-ceb1cebbceb5cebeceb1cebdceb4cf81ceb1.jpg

Saint Alexandra of Rome (+303)

the mother of St Artemia & wife of Emperor Diocletian of Rome

April 21

agia-alexandra.jpg

Saint Alexandra of Rome — Christian martyr and saint, known from “Martyrdom of Saint George” as either Emperor Diocletian’s wife.

Saint Alexandra was the wife of the Emperor Diocletian and was secretly converted to Christianity. While Saint George was being tortured, Alexandra went to the arena, bowed before him and professed her faith openly. When she questioned whether she was worthy of paradise and of martyrdom without being baptized, Saint George told her “Do not fear, for your blood will baptize you.” She was denounced a Christian and imprisoned on her husband’s orders in Nicomedia, then sentenced to die.

Her husband was so outraged by her conversion that he is said to have uttered “What! Even thou hast fallen under their spell!” Alexandra quietly accepted her sentence and prayed as the guards walked her to the place of execution. She asked if she could rest for a moment. The guards allowed this. She rested by the place of Saint George’s execution at Nicomedia’s City Wall.

Her three servants Apollo, Isaac and Codratus went to prison with her, the first two died of hunger while the last was beheaded with her on April 21, 303 a.d. Her feast day is usually celebrated on April 23, when she is commemorated at the same time along with the soldier martyrs Anatolios and Protoleon and the 630 others who were martyred for professing faith while witnessing George’s martyrdom.

Source:

Wikipedia

Saint_Alexandra_(Russia,_1883,_priv.coll).jpg

Holy Icons of Saint Alexandra of Rome (+303)

the mother of St Artemia & wife of Emperor Diocletian of Rome

ff095dcfd31d9d805d852d145b9b41ec.jpg

a35d085b6871267f4727737a82e80d17.jpg

alexandra_rome_apri l23.jpg

c9fc95da93812964a7423ab96b5552d5.jpg

icon_alexandra_430.jpg

405_500_csupload_46496343.jpg

cd8a4e1126936e8a6c335b8a975f4f41.jpg

alexandra.jpg

722e08832f69bd61a25660cb30a007f4-1.jpg

b00f6dd9fbf515d167510597788405a1.jpg

StAlexandra_of_Rome__93872.1395086806.1280.1280.jpg

images-2.jpg

725508673_P1050532.jpg

21_apr_alexandra.jpg

st-alexandra.jpg

722e08832f69bd61a25660cb30a007f4.jpg

alexandra.jpg

st-alexandra-rome-grk.jpg

st-alexandra-rome.jpg

Святая_царица_Александра_начало_20_века.JPG

Nikolai_Bodarevsky_003.jpg

St-Alexandra-2.jpg

29.jpg

cd8a4e1126936e8a6c335b8a975f4f41.jpg

04_jul_alexandra_tsarina.jpg