Αγία Λουκία η Παρθενομάρτυς στις Συρακούσες της Σικελίας στην Ιταλία (+304) & Video με το άφθαρτο Ι. Λείψανό της

http://italyofmyheart.wordpress.com

ITALY OF MY HEART

16176160780_529a8b85ca_b.jpg

Σικελία, Ιταλία

lucia.jpg

Αγία Λουκία η Παρθενομάρτυς στις Συρακούσες

της Σικελίας στην Ιταλία (+304)

╰⊰¸¸.•¨*

Ως τιμωρία για το ότι ήταν Χριστιανή την έκλεισαν σε πορνείο

& επειδή αντιστεκόταν στους προσερχομένους μαρτύρησε διά ξίφους

μετά από φρικτά Μαρτύρια.

13 Δεκεμβρίου

Το άφθαρτο Ι. Λείψανο της Αγίας Παρθενομάρτυρος Λουκίας

2366269470466963689-account_id=33.jpg

Ο άδειος τάφος της Αγίας Παρθενομάρτυρος Λουκίας

8528603234666102671-account_id=33.jpg

http://synaxarion-hagiology.blogspot.com

SYNAXARION-HAGIOLOGY

Η Αγία Λουκία κατήγετο από τις Συρακούσες της Σικελίας [1] και εμαρτύρησε κατά το έτος 304 μ.Χ. όταν ηγεμόνας της Σικελίας ήταν ο Πασχάσιος και αυτοκράτωρ της Ρώμης ο Διοκλητιανός. Υπήρξε παρθένος, μεμνηστευμένη με κάποιον ειδωλολάτρη.

Η μητέρα της Ευτυχία υπέφερε από χρόνια αιμορραγία και έτσι ηναγκάσθη μαζί της να καταφύγη στην Κατάνη στον ναό της θαυματουργού Αγίας Αγάθης († 5 Φεβρουαρίου 251 μ.Χ.) για να θεραπευθή η Ευτυχία. Εκεί ωραματίσθη καθ’ ύπνους την Αγία Αγάθη η οποία την εβεβαίωσε ότι η μητέρα της θα θεραπευθή και ότι η ιδία θα τύχη μαρτυρικού τέλους [2].

Αφού απεκαταστάθη η υγεία της μητέρας της, η Αγία Λουκία διεμοίρασε την περιουσία της στους πτωχούς και ανέμενε προσευχομένη το τέλος της κατά τους λόγους της Αγίας Αγάθης. Η εμμονή της στην πατρώα πίστι και η εν γένει στάσι της ήταν η αιτία που εκινήθη ο μνηστήρας της εναντίον της. Δεν εδίστασε μάλιστα να την καταγγείλη στον ηγεμόνα Πασχάσιο ως χριστιανή. Εκείνος μετά την ανάκρισι που της έκανε, διέταξε να την κλείσουν σε πορνείο για να ατιμασθή [3]. Και όμως θεία δύναμι την εκράτησε αμετακίνητη στο σημείο που ευρίσκετο παρόλο που στην αρχή την ετραβούσαν οι στρατιώτες με ορμή και ύστερα την έδεσαν σε ζυγό που έσερναν πολλά ζευγάρια βόδια. Οι στρατιώτες θυμωμένοι που δεν κατόρθωσαν τον σκοπό τους την άλειψαν με πίσσα, ρετσίνι και λάδι και της έβαλαν φωτιά για να καή ζωντανή· και όμως, θεϊκή επέμβασι ήταν εκείνη που έσβησε την φωτιά…

Στην συνέχεια της έβγαλαν τα μάτια με ξιφίδιο και ένας στρατιώτης εβύθισε το μαχαίρι του στον λαιμό της και την εγκατέλειψαν αιμόφυρτη. Η Αγία εζήτησε να μεταλάβη των Αχράντων Μυστηρίων και εφοδιασμένη έτσι παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο αφού προηγουμένως προεφήτευσε για το σύντομο τέλος της ειδωλολατρείας και την νίκη και επικράτησι του Χριστιανισμού [4].

Το 886 μ.Χ. ο Άγιος Λέων Επίσκοπος Κατάνης († 20 Φεβρουαρίου) ανήγειρε ιδίοις εξόδοις περικαλλή ναό προς τιμήν της. Το ιερό της σκήνος άφθαρτο και ευωδιάζον μετεφέρθη στην Κωνσταντινούπολι όπου παρέμει­νε μέχρι το 1204 οπότε και οι σταυροφόροι το μετέφεραν στην Βενετία το έτος 1280. Από το 1860 φυλάσσεται και προσκυνείται στον ναό των Αγίων Ιερεμίου και Λουκίας[5]. Το 1955 η κάρα της εκαλύφθη με περίτεχνη επένδυσι από σφυρήλατο ασήμι σε σχήμα κεφαλής. Η μνήμη της τιμάται στις 13 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Στην εικονογραφία παρουσιάζεται να κρατά κλάδο φοίνικος και ένα πινάκιο με μάτια για να ενθυμούμεθα το μαρτύριό της.

Το όνομά της στα λατινικά προέρχεται από το lux-lucis που σημαίνει φως και κατ’ επέκτασιν σημαίνει Φωτεινή. Η εορτή της δώδεκα ημέρες προ των Χριστουγέννων προαναγγέλει το φως που έρχεται στον κόσμο με την γέννησι του Θεανθρώπου. Όλη η Ευρώπη εορτάζει αυτή την ημέρα. Στην Σουηδία[6] μάλιστα ένα μικρό κορίτσι φορά στο κεφάλι του στέμμα με αναμμένα κεριά και βαστά δύο αναμμένες λαμπάδες. Με την συνοδεία και άλλων λευκοφορεμένων κοριτσιών παριστάνει την Αγία Λούκια που φέρνει το φως των Χριστουγέννων. Επισκέπτονται τα σπίτια και τραγουδούν τα κάλαντα της Αγίας Λουκίας. Για το Παλέρμο της Σικελίας η μνήμη της είναι ημέρα νηστείας κατά την οποία καταλύουν ένα μόνο μικρό αρτίδιο από ρεβυθάλευρο (panelle)[7] για να προστατεύη τα μάτια τους η Αγία.

Η Αγία Λουκία της οποίας οι οφθαλμοί εξορύχθησαν «δάνεισε» στην νεώτερη εικονογραφία του 20ού αιώνος στην Αγία Παρασκευή το πινακίδιο με τα μάτια για να μας θυμίζη ότι εθεράπευσε τα μάτια του βασιλιά Αντωνίνου.

Κατά παλαιά παράδοσι η Αγία Λουκία ετιμάτο ως προστάτις των οφθαλμών.

Έτσι τιμάται ακόμη και στην παλαίφατο Ιερά Μονή Κεχροβουνίου (Οσίας Πελαγίας) Τήνου[8] με πανηγυρική θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου (εσωτερικώς της Ιεράς Μονής).

«Φίλτρω πτερωθείσα τω θεϊκώ, μνήστορος γηίνου, υπερέδραμες την στοργήν, και οδμαίς αΰλοις, του Λόγου επομένη, Λουκία αθληφόρε, νομίμως ήθλησας»[9].

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. Ευστρατιάδου Σωφρονίου Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως, «Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας», Έκδοσις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 1955, σελ. 279.

2. Γεωργούλη Κ.Δ., «Λουκία η Παρθενομάρτυς», εν Θ.Η.Ε., Αθήναι 1966, τόμος 8ος, στ. 393.

3. «Συναξάριον Εκλησίας Κωνσταντινουπόλεως», Βρυξέλλες 1902, στ. 306.

4. Τασούλα Μανουήλ, «Η οσιομάρτυς Αγία Παρασκευή», Αθήνα 1995, σελ. 46-47.

5. Ό.π.

6. Τασούλα Μανουήλ, «Σικελικά άνθη στον κήπο του ουρανού» (οι Αγίες Παρθενομάρτυρες Αγάπη, Λουκία, Παρασκευή και Ευθαλία), Αθήνα 2001, σελ. 77.

7. Ό.π.

8. Διήγησι μοναχής Θεοφανούς Βιδάλη και λοιπών μοναζουσών της Ιεράς Μονής ταύτης.

9. Μεγαλυνάριον της Αγίας· Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου, «Νέος Ενιαύσιος Στέφανος», Άγιον Όρος 2006, σελ. 152.

Πηγή:

Ιερομονάχου Δημητρίου Καββαδία

εκδ. Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Ελικώνα

Αθήνα 2013

2844155712073188921-account_id=33.jpg

7441044749603493449-account_id=33.jpg

958538545490972791-account_id=33.jpg

8650911132556130788-account_id=33.jpg

4567398441139256685-account_id=33.jpg

5278443079669474474-account_id=33.jpg

5909080499612418101-account_id=33.jpg

2272521272485931960-account_id=33.jpg

6115881600043043531-account_id=33.jpg

3751256705576952291-account_id=33.jpg

images-3.jpg

6654487691340020937-account_id=33.jpg

7579947064154087327-account_id=33.jpg

St. Lucy.jpg

3574720288873023817-account_id=33.jpg

5931848421276218549-account_id=33.jpg

5886297645949774202-account_id=33.jpg

4326168610076477073-account_id=33.jpg

6214807148633236733-account_id=33.jpg

1563912177732432851-account_id=33.jpg

lucia relics.jpg

Το άφθαρτο Ιερό Λείψανο της Αγίας Λουκίας

8677571023734734532-account_id=33.jpg

3529673257518599416-account_id=33.jpg

8995145895443444998-account_id=33

748913603724607673-account_id=33.jpg

2908450407672617869-account_id=33.jpg

4901350946300101280-account_id=33.jpg

5903549158221619778-account_id=33.jpg

3832608807850328011-account_id=33.png

images-2.jpg

Niccolò_di_Segna_-_Saint_Lucy_-_Walters_37756.jpg

776ab2e81e9970830b71e0773e1eabd5.jpg

3260307254532450598-account_id=33.jpg

4561323165918594721-account_id=33.png

207532297272117954-account_id=33.jpg

https://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

170px-Jacobello_del_Fiore_Santa_Lucía_en_el_sepulcro_de_Santa_Agüeda_PC_Fermo.jpg

3168109997612206552-account_id=33.jpg

9171833621228657738-account_id=33.jpg

3612696882032550958-account_id=33.jpg

91346ca4d593f1af8016b766bf494778.jpg

220px-Francesco_del_Cossa_-_Saint_Lucy.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s