Ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος θεράπευσε το μάτι του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου όταν ήταν μικρός

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος

θεράπευσε το μάτι του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου

όταν ήταν μικρός

Ἕνα, ἐπίσης, θαυμαστό γεγονός, τό ὁποῖο ἀναδεικνύει τή βαθειά εὐλάβεια τῆς μητέρας τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου τῆς Πάτμου (+1970) συντελέσθηκε ὅταν ὁ μικρός Ἀθανάσιος κτύπησε τό μάτι του σοβαρά καί κινδύνευε νά τυφλωθῆ. Ὁ Ἅγ. Γεώργιος ἐπενέβη τότε θαυματουργικά καί ἐμφανιζόμενος στόν ὕπνο τῆς πονεμένης μητέρας, τῆς ὑπέδειξε ἕνα φάρμακο τό ὁποῖο θά ἔπρεπε νά ἐφαρμόση στό πληγωμένο μάτι τοῦ παιδιοῦ γιά νά θεραπευθῆ, λέγοντάς της ὅτι “τά μάτια τοῦ Ἀθανασίου ἀνήκουν στό Χριστό”.