Ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος θεράπευσε το μάτι του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου όταν ήταν μικρός

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος

θεράπευσε το μάτι του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου

όταν ήταν μικρός

Ἕνα, ἐπίσης, θαυμαστό γεγονός, τό ὁποῖο ἀναδεικνύει τή βαθειά εὐλάβεια τῆς μητέρας τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου τῆς Πάτμου (+1970) συντελέσθηκε ὅταν ὁ μικρός Ἀθανάσιος κτύπησε τό μάτι του σοβαρά καί κινδύνευε νά τυφλωθῆ. Ὁ Ἅγ. Γεώργιος ἐπενέβη τότε θαυματουργικά καί ἐμφανιζόμενος στόν ὕπνο τῆς πονεμένης μητέρας, τῆς ὑπέδειξε ἕνα φάρμακο τό ὁποῖο θά ἔπρεπε νά ἐφαρμόση στό πληγωμένο μάτι τοῦ παιδιοῦ γιά νά θεραπευθῆ, λέγοντάς της ὅτι “τά μάτια τοῦ Ἀθανασίου ἀνήκουν στό Χριστό”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s