Θησαυρίσματα του Αγίου Κάτογκ (St Cadoc), ιερομάρτυρος στο Weedon Αγγλίας & ιδρυτή Μονής στο Lllancarfan της Ουαλίας (+580) – Ορθόδοξη Ουαλία

http://orthodoxos-synaxaristis.blogspot.com

 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΚΕΛΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

& ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

llancarfan.jpg

Lllancarfan, Ουαλία

196784.b.jpg

Η τοποθεσία όπου ήταν

η αρχαία Ορθόδοξη Μονή του Αγίου Κάτογκ (St Catog)

196792.b.jpg

196785.b.jpg

Ἅγιος Κάτογκ (St Cadoc / Cadwg),

ἱερομάρτυς στό Weedon Ἀγγλίας,

ἱδρυτής Μονῆς στό Lllancarfan Οὐαλλίας (+580)

8 Ιανουαρίου

Επίσης εορτάζει στις: 24/1, 6/2, 24/2, 25/9 & 8/10

196783-b

http://greatbritainofmyheart.wordpress.com

ΟΡΘΟΔΟΞΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ

Ὁ Ἅγιος Κάτογκ (St Cadoc) εἶναι ἕνας ἀπό τούς πιό μεγάλους ἱεραποστόλους. Κήρυξε τόν Χριστό στήν Οὐαλλία, τή Σκωτία καί τήν Ἰρλανδία.Ἦταν Ὀρθόδοξος. Ἡ διδασκαλία του εἶναι γεμάτη μέ χάρη καί εὐωδία Ἁγίου Πνεύματος.

Ὁ Ἅγιος Κάτογκ (St Cadoc) ἔλεγε:

Ἡ πιό καλή συμπεριφορά εἶναι ἡ ταπείνωση.
Ἡ πιό καλή ἀσχολία εἶναι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.
Τό πιό καλό αἴσθημα εἶναι ἡ δικαιοσύνη.
Ἡ πιό καλή λύπη εἶναι ἡ μετάνοια.
Τό πιό ὡραῖο ψυχικό χάρισμα εἶναι ἡ μεγαλοψυχία.

Κάποιος τόν ρώτησε:

-Τί εἶναι ἀγάπη;

Ἀπάντησε:

-Ἡ ἀγάπη εἶναι παράδεισος.

-Τί εἶναι τό μῖσος;

Εἶπε:

-Τό μῖσος εἶναι κόλαση.

-Τί εἶναι συνείδηση;

Ἀπάντησε:

-Συνείδηση εἶναι τό μάτι τοῦ Θεοῦ μέσα στήν ψυχή μας.

Ὁ Ἅγιος Κάτογκ (St Cadoc) ἐπέστεψε τήν ἁγία ζωή του μέ τό μαρτύριο. Τό 590 μ.Χ. τόν ἔσφαξαν Ἄγγλοι εἰδωλολάτρες, ἐνῶ ἐτελοῦσε τή θεία Λειτουργία!

Τά τελευταῖα του λόγια ἦταν:

-Ἀόρατε Βασιλεῦ, Ἰησοῦ Χριστέ, Σέ ἱκετεύω. Προστάτευσε τούς Χριστανούς τῆς χώρας μου.

Πηγή:

Ἐπισκόπου Χριστοφόρου: Οἱ Ἅγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων

Ὀρθόδοξος Φιλόθεος Μαρτυρία

ἐκδ. Ὀρθ. Κυψέλη

196788.b.jpg

Άγιος Κάτογκ (St Cadoc) της Ουαλίας

196789.b.jpg

St Cado.jpg

220px-St_Catwg_in_Catwg.jpg

196790.b.jpg

Ο Άγιος Κάντογκ (St Cadoc) και οι γονείς του

Άγιοι Gundleus (Gwynllyw) & Gwladys

196791.p.jpg

Άγιος Gundleus (Gwynllyw)

ο πατέρας του Αγίου Κατόγκ (St Cadog)