Άγιος Νικόλαος Κασάτκιν Επίσκοπος & Ισαπόστολος της Ιαπωνίας (+1912)

http://japanofmyheart.wordpress.com

http://synaxarion-hagiology.blogspot.com

https://saintsofmyheart.wordpress.com

JAPAN OF MY HEART

SYNAXARION-HAGIOLOGY

SAINTS OF MY HEART

870706082-fujinomiya-mont-fuji-ciel-romantique-lever-de-soleil.jpg

180px-NikolaiJapan188207.jpg

Άγιος Νικόλας Κασάτκιν

Επίσκοπος & Ισαπόστολος της Ιαπωνίας (+1912)

╰⊰¸¸.•¨*

2 Φεβρουαρίου

3 Φεβρουαρίου & 16 Φεβρουαρίου

japan-1.JPG

40291.jpg

Ο Άγιος Νικόλαος Κασάτκιν εγεννήθη εις Σμολένσκ της Ρωσίας τω 1836. Οι γονείς του είχον βαθυτάτην ευσέβειαν. Ο πατήρ του ήτο διάκονος και η μήτηρ του θυγατέρα διακόνου. Ο Ιβάν, ως ωνομάζετο, εφλογίζετο εκ του πόθου να αφιερωθή εις τον Χριστόν και δη να υπηρετήση τον Κύριον ως Ιεραπόστολος. Εσπούδασεν εις την Θεολογικήν Σχολήν της Πετρουπόλεως. Εκάρη μοναχός, λαβών το όνομα Νικόλαος, και εν συνεχεία εγένετο διάκονος και πρεσβύτερος τω 1860.

Η ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας διώρισε τον Άγιον ως εφημέριον του ρωσικού Προξενείου της Ιαπωνίας. Μετά πολλής χαράς ο Άγιος απεδέχθη τον διορισμόν και έφθασε, μέσω Σιβηρίας, εις την Ιαπωνίαν τον Ιούλιον του 1861. Η Continue reading “Άγιος Νικόλαος Κασάτκιν Επίσκοπος & Ισαπόστολος της Ιαπωνίας (+1912)”