Video: Santes Dilig (St Cenheidlo / St Endelienta) Cymru a Chernyw (+6ed ganrif) ╰⊰¸¸.•¨* Welsh

http://orthodox-heart-sites.blogspot.com

ORTHODOX HEART SITES

Santes Dilig (St Cenheidlo / St Endelienta)

Cymru a Chernyw (+6ed ganrif)

Santes Dilig (St Cenheidlo / St Endelienta) Cymru a Chernyw (+6ed ganrif) – 29 Ebrill ╰⊰¸¸.•¨* Welsh

http://greatbritainofmyheart.wordpress.com

GREAT BRITAIN OF MY HEART

Screen Shot 2017-01-02 at 11.15.05.png

Lundy-feature.jpg

f0abbf67947e6ef22c957edcefa6d95c.jpg

Santes Dilig (St Cenheidlo / St Endelienta)

140833.jpg

Santes Dilig (St Cenheidlo / St Endelienta)

Cymru a Chernyw  (+6ed ganrif)

29 Ebrill

Roedd Santes Dilig (hefyd Cenheidlo; ganwyd 470 AD) yn ferch i’r Brenin Brychan sefydlydd teyrnas Brycheiniog (yn ne-ddwyrain canolbarth Cymru) yn ôl traddodiad. Fel sant, dethlir dydd ei gŵyl ar 29 Ebrill. Dywedir iddi deithio gyda rhai o’i brodyr a’i chwiorydd i Gernyw lle truliodd y rhan fwyaf o’i hoes. Yr enw Lladin arni yw Endelienta. Dywed traddodiad ei bod yn perthyn i’r Brenin Arthur.

Roedd Brychan yn dad i bedwar ar hugain o blant yn ôl traddodiad. Tyfai’r rhan fwyaf ohonyn nhw i fyny i fod yn seintiau gan sefydlu eglwysi ledled y wlad. Cyfeirir at deulu (“llwyth”) Brychan yn y Trioedd fel un o “dri llwyth seintiau Cymru” (ynghyd â theuluoedd Caw a Chunedda).

Ffynhonnell:

Wikipedia &

http://gkiouzelis.wordpress.com

Orthodox Heart Sites

endelienta-4.jpg

Santes Dilig (St Cenheidlo / St Endelienta)

endelienta.jpg

8d13438835aa382e07b3b991e11c9258.jpg

Pentref St Endellion

st_endellion_church2.jpg

Pentref St Edellion,Cernyw

250px-Lundy_outline_map.png

Ynys Lundy, Cernyw

Screen Shot 2017-01-02 at 10.59.41.png

article-2063138-0ED9AEF500000578-103_468x305.jpg

38_20150422161749..jpg

Ynys Lundy

1000px-The_Jetty,_Lundy.jpg

850841_5a68ecfb.jpg

screen-shot-2017-01-02-at-11-14-39

screen-shot-2017-01-02-at-11-12-42

screen-shot-2017-01-02-at-11-13-09

screen-shot-2017-01-02-at-11-16-46

screen-shot-2017-01-02-at-11-18-21

screen-shot-2017-01-02-at-11-18-53

screen-shot-2017-01-02-at-11-19-19

UK-Lundy-Island-Residents-Fear-Offshore-Wind-Turbines.jpg

Sant Carranog o Iwerddon, Cymru yn Chernyw (+6ed ganrif) ╰⊰¸¸.•¨* Welsh

http://irelandofmyheart.wordpress.com

http://greatbritainofmyheart.wordpress.com

http://irelandandbritishisles.wordpress.com

https://saintsofmyheart.wordpress.com

IRELAND OF MY HEART

GREAT BRITAIN OF MY HEART

IRELAND AND BRITISH ISLES

SAINTS OF MY HEART

pant_4b.jpg

Llangrannog, Cymru

Edited-04.Llangrannog-Beach-CRMW22-1680x1050

Sant Carranog

Carannog13may9-1.jpg

Statue_of_St_Carannog,_Llangrannog,_Wales.jpg

display_image-1

St Carranog & St Curig

Oct03Mosaic1.jpg

Sant Carranog a’r ddraig yng Nghernyw

uk-wales-ceredigion-llangrannog-harbour-st-caranog-mosaic-in-seafront-g8bh8t.jpg

Sant Carranog

o Iwerddon, Cymru yn Chernyw

(+6ed ganrif)

Fai 16

Sant o ddiwedd y 5ed i ddechrau’r 6ed ganrif oedd Carranog (ganwyd c. 470; Gwyddeleg: Cairnech; Llydaweg: Karanteg; Lladin: Carantocus; Saesneg: Carantoc; Cernyweg: Crantoc). Yn ôl y llawysgrif Progenies Keredic Regis de Keredigan, a sgwennwyd ar ddechrau’r 13eg ganrif, roedd yn fab i’r Brenin Ceredig, ond yn ôl Peniarth 12 ac 16 (a Iolo tud. 110 a 125) roedd yn fab i Corun ac felly’n ŵyr i Ceredig. Ceir felly peth dryswch yn ei gylch.

Dywed y Progenies i Garannod wrthod etifeddu gorsedd Deheubarth Cymjru ar ôl ei dad, gan fynd yn feudwy. Trigodd mewn ogof syml ychydig yn uwch na phentref Llangrannog heddiw. Ymwelid ag ef yn aml gan golomen, a chredodd Carranog mai negesydd Duw ydoedd. Un diwrnod, tra roedd Carranog yn naddu ffon gyda chyllell, ymwelodd y golomen gan ddwyn rhai o’r naddion pren yn ei big a hedfan i ffwrdd. Credodd Carranog mai Duw oedd yn anfon nesges iddo, ac felly dilynodd y golomen, ac islaw’r ogof, gollyngwyd y naddion. Denghonglwyd hyn gan Garannog fel neges gan Dduw, a oedd yn nodi’r fan lle y dylai godi eglwys, a dyna a wnaeth: codwyd eglwys yno o blethwaith a chlai yn y fan lle mae’r eglwys presennol.

Ychydig wedyn, aeth Carannog ar daith, gan ymweld â Llydaw, Gwlad yr Haf, Cernyw ac Iwerddon. Ceir pentref yn Carhampton, Gwlad yr Haf a Crantock yng Nghernyw, sy’n dwyn ei enw. Credir iddo farw yn Iwerddon ar yr 16eg o Fai.

ffynhonnell: Wikipedia

village.jpg

Llangrannog, Cymru

data=RfCSdfNZ0LFPrHSm0ublXdzhdrDFhtmHhN1u-gM,TrsbKBFHdj-Yf1H7V2UKvXj4LceVEEwNWTDOo00KS37S_prKmH-D02fracUIBJxvQocV1wqij9j3VbpxuiziLcwLG-iQ443M_po.png

_68612514_stcaranog549.jpg

Sant Carranog

La_Vallée_des_Saints_-_statues_Carnoët_07

_67805362_caranog.jpg

201_0.jpg

15438838747_53a8274448_b.jpg

image-4.jpg

7973350017615669309-account_id=23

the-new-mosaic-at-llangrannog-seafront-dmade-by-the-pupils-of-pontgarreg-d3n1k5.jpg

llangrannog_header.jpg

Llangrannog, Cymru

11_0.jpg

tandis_2b.jpg

llangrannog-beach-cardigan-bay.jpg

Llangrannog-from-south-cliffs.jpg