Den hellige Declan av Ardmore (+d. ~500) ╰⊰¸¸.•¨* Norwegian

http://irelandofmyheart.wordpress.com

IRELAND OF MY HEART

st-declans-well-ardmore-pattern-dat-247-32

f8408082-4ae3-481a-b7f5-ff502ee384e3.jpg

 

Den hellige Declan av Ardmore (+d. ~500)

Minnedag: 24. juli

Skytshelgen for Waterford and Lismore i Irland

Den hellige Declan (Declán, Déclán, Déaglán; lat: Declanus) ble født en gang på 400-tallet i Desi (Decies) i grevskapet Waterford i den sørlige provinsen Munster i Irland. Hans fødested blir sagt å være Drumroe near Cappoquin vest i grevskapet Waterford. Det er en del forvirring om hans kronologi, men det synes mest sannsynlig at han var biskop i Waterford-området. Før den hellige Patrick av Irland (Pádraig) (ca 389-461) kom til Irland i 432, hadde landet forbindelser med kontinentet og med Wales, og folk fra det sørøstlige Irland hadde allerede slått seg ned i Wales. Disse forbindelsene har nok ført til innføringen av kristendommen og trolig også av klostervesenet som det ble praktisert i Gallia, selv om flertallet av irene fortsatte å være hedninger.

I følge Declans biografi tilhørte han gjennom sin far det dominerende kongelige dynastiet i regionalkongeriket for folket Déisi Muman. I en beretning med navnet Tugaid Ionnarbhna na nDéise, «Årsaken til utvisningen av Déise», sporet dette dynastiet sin opprinnelse gjennom ulike konger av Tara til Meath, hvor deres navn fortsatt er bevart i de lokale baroniene Deece.

Declan ble født mens foreldrene Erc og Dethiden (Deithidhe) besøkte en onkel som bodde mellom dagens Cappoquin og Lismore i Waterford. På dette stedet er det i dag en gammel kirkegård og spor av fundamenter for en kirke. Foreldrene var da ennå ikke kristne, men en prest ved navn Colman overtalte foreldrene til å døpe barnet. En annen versjon sier at han syv år gammel ble sendt til en viss Dimma (Díoma) for å oppfostres. Hun blir sagt å ha vært en utlending og kristen og bodde enten i Kildimo i Caonraighe (Kenry) i grevskapet Limerick, i området til det mektige dynastiet Dál gCais (Uí Bhriain), eller i Connor i grevskapet Antrim. Mens Declan var i Dimmas varetekt, ble han omvendt og døpt av en av de utallige irske helgenene ved navn Colman, trolig enten den hellige Colman av Kilcolman nær Ardmore eller den hellige Colman av Lismore.

Declan studerte senere i en slags celle sammen med to eller tre andre, men det er ingen grunn til å betrakte dette som noen slags monastisk grunnleggelse. Det synes som om Declan deretter reiste til kontinentet for å fortsette sine studier og at han ble presteviet og muligens konsekrert til biskop,

Declan hadde en så stor lengsel etter å vende tilbake til Irland fra Roma, at han brukte en mirakuløs svart klokke som han hadde i sin besittelse, til å tilkalle en tom farkost for å transportere ham hjem. Klokken var plassert i en kampestein, og da Declan ba, fløt steinen ut i sjøen.

Han fulgte etter den og til slutt førte den ham til lands i Ardmore (Ard Mór, Árd Móre, Aird Mhór) i baroniet Decies i Drum i det nåværende grevskapet Waterford. Der arbeidet Declan pliktoppfyllende blant folket og bygde en kirke.

Kampesteinen, som i virkeligheten er en flyttblokk befinner seg fortsatt på stranden i Ardmore og kalles St. Declan’s Stone.

Han begrenset ikke sitt arbeid til Ardmore og regionen Déise, men han reiste også lenger unna og spesielt til Cashel. Det første Declan gjorde da han kom hjem, var å besøke Cashel, som tradisjonelt var senteret for den verdslige makten i Munster og da biografien ble skrevet, også sete for den sørlige erkebiskopen. Han skal ha vært på svært vennskapelig fot med kong Aengus av Munster, så hans innflytelse må derfor ha vært betydelig.

Fra Ardmore evangeliserte Declan i områdene rundt dagens Waterford og Lismore, selv om han mislyktes med å kristne kongen for Déisi-folket. Han grunnla kirken i Ardmore etter at han var vigslet til biskop, og det ble stadfestet som bispesete av Patrick på synoden i Cashel i 448. Da Declan ble gammel, trakk han seg tilbake til en eneboercelle der, og gamle bygninger indikerer at det både har vært et kloster og en eneboercelle der. I tillegg er det en hellig kilde.

Declan døde en gang sent på 400-tallet, og ifølge hans biografi døde han i sitt kloster i Ardmore og ble deretter gravlagt der. Over hans antatte grav står restene av et tidlig oratorium som er kjent som Declan’s House. I Ardmore finnes omfattende ruiner, inkludert et vakkert og perfekt rundtårn og en katedral fra 1100-tallet som er bygd over restene av en eldre kirke.

Святой Деклан Ирландии, игумен и епископ Ардморский (+V век) – Russian

cliff-house-hotel.jpg

f8408082-4ae3-481a-b7f5-ff502ee384e3.jpg

Святой Деклан Ирландии,

игумен и епископ Ардморский, Ирландия(+V век)

День памяти: 24 июля

Святой Деклан родился на территории племени десси, что в Уотерфорде (Ирландия) и считался его покровителем.

Он был ирландским монахом, который был крещён Колманом из Дромора и стал учеником.

Он, вероятно, проповедовал Евангелие до прибытия в те края святого Патрика. Он, быть может, совершил два паломничества в Рим, а затем стал первым епископом Ардмора, что было подтверждено св. Патриком во время синода в Кашеле в 448 году. Известны многие чудеса св. Деклана, который был весьма почитаем племенем десси.

Saint Declan Bishop of Ardmore, Ireland (5th ce.) – July 24

http://irelandofmyheart.wordpress.com

IRELAND OF MY HEART

ArdmoreCathedral.JPG

f8408082-4ae3-481a-b7f5-ff502ee384e3.jpg

Saint Declan

Bishop of Ardmore, Ireland (5th ce.)

July 24

Saint Declan of Ardmore (Irish: Declán mac Eircc, Latin: Declanus, died 5th century), was an early Irish saint of the Déisi Muman, who was remembered for having converted the Déisi in the late 5th century and for having founded the monastery of Ardmore (Ard Mór) in what is now Co. Waterford.

Like Saint Ailbe of Emly, Saint Ciarán of Saigir and Saint Abbán of Moyarney, Saint Declan is presented as a Munster saint who preceded Saint Patrick in bringing Christianity to Ireland. He was regarded as a patron saint of the Déisi of East Munster.

It was through his father that Declán belonged to the royal dynasty of the Déisi Muman. Saint Declan’s mother Dethiden or Dethidin. Saint Declan’s birthplace is said to be Drumroe, near Cappoquin (west Co. Waterford).

Saint Declan first embarks on a journey to Rome, where he studies and is ordained bishop by the Bishop of Rome. At Rome, he meets his fellow countryman St Ailbe of Emly, and on returning to Ireland, he meets St Patrick. St Declan recognises the supreme authority of both saints and with Patrick he comes to an arrangement about the sphere of their mission in Ireland. On St Patrick’s instructions, St Declan founds the monastery of Ardmore (Irish Ard Mór), which lies near the Irish coast, in the southeast of the kingdom of the Déisi Muman, and having obtained Patrick’s blessing, goes on to convert the Déisi to Christianity.

Saint Declan is contemporary of Saint David of Wales in the 6th century. Likewise, the even later saint Ultan of Ardbraccan (d. 655-657) is presented as Declán’s pupil.

The saint later paid a visit to the Déisi of Mide/Meath, where the King of Tara welcomed him and granted him land for the purpose of founding a “monastery of canons”. The monastery founded there became known as Cill Décláin (Kilegland, Ashbourne, Co. Meath).

Saint Declan is one of four Munster saints who they founded monasteries and preached the Gospel in Munster before their younger contemporary St Patrick ever set foot in Ireland. These bishop saints, also included St Ailbe of Emly, St Ciarán of Saigir and St Abbán of Moyarney. The same claim was apparently made for St Íbar of Beggery Island, according to the Life of St Abbán, which identifies him as St Abbán’s uncle and teacher.

According to his Life, St Declan is reposed in the Lord at his monastery in Ardmore and was subsequently buried there. His feast day in the martyrologies is 24 July.

Also, St Declan was responsible for introducing rye (Irish secal, from Latin secale) into Ireland.

The path walked by Declan from Ardmore to Cashel, County Tipperary has been restored as St Declan’s Pilgrim Path.

A round tower still stands at the site of the saint’s monastery at Ardmore as well as earlier ecclesiastical ruins, such as a stone oratory and a small stone church.