De hellige Ethenia og Fidelmia av Irland (+d. 433) – 11. januar ╰⊰¸¸.•¨* Norwegian

http://norwayofmyheart.wordpress.com

http://irelandofmyheart.wordpress.com

http://celticholywells.wordpress.com

NORWAY OF MY HEART

IRELAND OF MY HEART

CELTIC HOLY WELLS

screen-shot-2016-04-08-at-8-58-50-am.png

Co. Roscommon, Irland

RN-Roscommon-County-Sign.jpg

eithne_and_fidelma_full.jpg

De hellige Ethenia og Fidelmia av Irland (+d. 433)

Minnedag: 11. januar

gobnat_full.jpg

gobnat_lowerpanel_detail2.jpg

290px-Patrick1.jpg

Den hellige Patrick av Irland (+461)

lifeofsaintpatri00cusa_0337.jpg

Hl. Patrick av Irland & Hl. Ethenia og Hl. Fidelmia

H121_Eithne.jpg

De hellige Ethenia og Fidelmia av Irland (+d. 433)

Minnedag: 11. januar

De hellige Ethenia (Ethna, Ethne, Eithne, Ethenea) og Fidelmia (Fedelma) ble født tidlig på 400-tallet i Irland. De var døtre av kong Laoghaire av Connacht i det vestlige Irland og blant de første som ble omvendt av den hellige Patrick av Irland (385-461) (Pádraig). De to søstrene mottok sløret fra hans hånd, og tradisjonen sier at de døde umiddelbart etter å ha mottatt den hellige kommunion fra ham. Dette skjedde i 433 og deres minnedag er 11. januar.

Det fortelles at en sommerdag gikk de små døtrene til kong Laoghaire av Connacht, Ethna og Fedelma, som knapt var ute av barndommen og fulle av lek, til sitt daglige bad på et privat sted nær palasset, et sted som ingen kom til så tidlig på morgenen. Men denne spesielle dagen ble de overrasket over å høre stemmer og se telt slått opp på den gresskledde bredden av dammen. Det var en summing av et fremmed språk og nå og da brøt en vakker stemme ut i sang og blandet seg med fuglesangen i den nærliggende skogen og elvens brus. Patrick og hans ledsagere, som hadde kommet i nattens løp med et budskap til kongen av Connacht, ba officiet på latin. Til slutt fikk begge gruppene øye på den andre.

Den eldste prinsessen spurte: «Hvem er dere og hvor kommer dere fra?» Patrick nølte før han sa: «Vi har viktigere ting å fortelle dere enn bare våre navn og hvor vi kommer fra. Vi vet hvem den ene sanne Gud er som dere skulle tilbe…» Jentene ble henrykt heller enn irritert. I et lynglimt syntes noe å lyse opp inne i dem og lage et blendende hvitt lyshav i deres hjerter og sinn. De visste straks at dette var virkelige nyheter og at det var sant. Alt hendte på et øyeblikk. Deretter stilte de en hel strøm av spørsmål: «Hvem er Gud?» «Hvor bor han?» «Vil han leve for evig?» igjen og igjen slik oppstemte unge mennesker gjør.

Patrick svarte på hvert spørsmål raskt og enkelt. Han var også henrykt, for lyset som flammet opp i jentene var også i ham, og de tre lysene sammen skapte en kolossal glød. Alle andre sto og lyttet henført og følte seg heldige over å se den hellige mannen og de vakre jentene og Den Hellige Ånd i deres midte. «Å, fortell oss hvordan vi skal finne den gode Gud. Lær oss mer om den snille Jesus, som døde på korset. Fortell oss mer, mer!», tryglet prinsessene. Men det var ikke nødvendig med mer, for de to hadde allerede mottatt gaven av Sannhetens ånd.

Patrick førte dem til deres badedam, hvor han døpte dem. En kort tid etterpå var Ethna og Fedelma svært stille, for de var i dyp bønn. Imens forberedte Patrick seg på å feire det hellige messeofferet. Deretter begynte prinsessene igjen: «Jeg vil se Jesus Kristus nå», sa Ethna. «Det vil jeg også», sa Fedelma. «Jeg vil være sammen med ham i hans hjem for alltid».

Patrick ble svært grepet av denne kjærlige lengselen, og svært mildt forklarte han at de ikke kunne se Gud før etter deres død. De var fortsatt unge, så det ville gå lang tid før de kunne se ham som han er. Hvis de levde gode kristne liv, ville de kunne dra til Gud for evig og en stor glede ville erstatte deres nåværende sorger. Jentene grunnet over dette mens Patrick begynte på offeret.

Mens offeret ble foretatt, var alle stille, men elven og skogene syntes å synge Guds pris. Så ringte den yngste mannen med en liten bjelle og alle bøyde hodene. Jesus Kristus var sammen med dem på den gresskledde kollen i kongens park. Snart ringte bjellen igjen. Patrick ba de to prinsessene komme frem og ga dem den hellige kommunion. En liten stund så jentene så lykkelige ut og var så vakre at de var som engler. Og så, fortelles det, døde de. De lengtet så høyt etter å være sammen med Jesus at de døde av lengsel. Patrick var svært lykkelig over å ha møtt en slik rask og helhjertet tro.

En annen versjon av møtet mellom Patrick og de to unge jentene står i den biografien Muirchu skrev om Patrick på 600-tallet:

På sine misjonsreiser kom Patrick til Rathcroghan nær Tulsk. Ved kilden Clebach ved siden av Cruachan (trolig dagens Tobercrogheer), tok han en pause for å hvile. Rathcroghan, «rath of Croghan», er en gammel keltisk kongelig begravelsesplass, rik på jordvoller og tidligere gravrester. Den syv fot høye stående steinen i midten av en ring sies å markere gravstedet for den hedenske monarken Daithi.

Mens Patrick og hans klerikere var samlet ved kilden, kom to kongelige jomfruer, lyse Ethne og rødhårede Fedelma, for å vaske sine hender. Disse to døtrene av Loeghaire var blitt oppdratt i Connacht av de to brødrene og trollmennene Mael og Caplait. De to jentene ble forbauset over det merkelige utseendet til munkene og prestene, så de spurte dem hvem de var og hvor de kom fra. Patrick svarte at det ville være bedre for dem å tro på den sanne Gud enn å stille slike spørsmål.

Da spurte Ethne ham: «Hva er Gud? Hvor er Gud? Og hvem er Gud av? Og hvor bor Gud? Har din Gud noen sønner og døtre? Har han gull og sølv? Er han udødelig? Er han vakker? Har mange mennesker oppfostret hans sønn? Er hans døtre vakre og elsket av menn? Er han i himmelen eller på jorden? Eller på sletten? På hvilken måte kommer han til oss? I fjellene? I juvene? Er han ung eller gammel? Fortell oss om ham, på hvilken måte kan han ses?»

Fylt med Den Hellige Ånd svarte Patrick dem: «Vår Gud er alle menneskers Gud, Gud for himmel og jord, for solen og månen og stjernene, for høye fjell og dype daler, Gud over himmelen og i himmelen og på jorden, i havet og i alle som er i det. Han opplyser alle disse ting, han gir liv til alle ting, han overgår alle ting, han nærer alle ting. Han gir lys til solen og til månen om natten. Han skaper kilder i det tørre land og øyer i havene, og han setter stjernene på deres plass. Han har en sønn, fra evighet med ham selv og i hans eget bilde. Ikke er hans Sønn yngre enn Faderen, ikke er Faderen eldre enn Sønnen. Og Den Hellige Ånd puster i dem. Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd kan ikke deles. I sannhet ønsker jeg å forene dere med den himmelske konge, dere som inntil nå er døtre av en jordisk konge. Tro!»

Med en røst og ett hjerte svarte de to jentene: «På hvilken måte kan vi tro på den himmelske kongen? Undervis oss mer slik at vi kan se ham ansikt til ansikt, informer oss og vi vil gjøre alt du sier». Patrick spurte dem om de trodde at deres fars og mors synder ville bli kastet av i dåpen, og til det svarte de: «Vi tror». Patrick spurte dem om de trodde på bot etter synd, på liv etter døden, på oppstandelsen på Dommens dag, på Kirkens enhet. På alle disse spørsmålene svarte jentene: «Vi tror».

Deretter ble de døpt. Patrick velsignet de hvite slørene over deres hoder, og de tryglet om å få se Kristi ansikt. Patrick fortalte dem at før de mottok kommunionen og smakte døden, kunne de ikke se Kristi ansikt. De svarte: «Gi oss kommunionen slik at vi kan se Sønnen, vår Brudgom». Da fikk de motta kommunionen og falt i søvn i døden. De ble svøpt i samme liksvøp og deres venner sørget dypt over dem. Druiden Caplait, en av jentenes fosterfar, kom til Patrick og klaget. Patrick forkynte for ham slik at han også trodde, ble døpt og mottok tonsuren. Den andre druiden, Caplaits bror Mael, kom til Patrick for å si at han ville bringe broren tilbake til den hedenske tro, men Patrick forkynte for Mael også, og han ble også omvendt og mottok tonsuren.

Etter at sørgeperioden var over, ble likene av Ethne og Fidelma gravlagt nær kilden i Clebach. En sirkelformet grøft ble gravd rundt gravplassen, som det er vanlig blant innbyggerne i Irland.

rimg10393.jpg

Ogulla Hellig Godt i Tulsk, Co. Roscommon, Ireland

Ogulla Holy Well 001L.jpg

Ogulla-Holy-Well-Ireland-May-2012-6-Medium.jpg

Ogulla Holy Well 002s.jpg

Ogulla-Holy-Well-Ireland-May-2012-11.jpg

Holy Tree.jpg

Hellig tre av Saint Patrick i Ogulla Hellig Godt

i Tulsk, Irland

Crossbase.jpg

Base av et keltisk kors i Ogulla Hellig Godt

Tulsk, Irland

42-19019371-1680x460.jpg

Bilder fra Co. Roscommon, Irland

1954203_04d1a598.jpg

Foreyst park -3-1.jpg

737d7824-06c3-45b1-b072-1e3fe89cd85b.jpg

mayo-ireland-ballinlough-003.jpg

Saints Ethenea (Ethna) & Fidelmia (Fedelma) of Tulsk, Ireland (+433) & the Ogulla Holy Well – January 11

http://irelandofmyheart.wordpress.com

http://celticholywells.wordpress.com

IRELAND OF MY HEART

CELTIC HOLY WELLS

Foreyst park -3.jpg

Co. Roscommon, Ireland

RN-Roscommon-County-Sign.jpg

eithne_and_fidelma_full.jpg

St Ethenea / Ethna & St Fidelmia / Fidelma (+433)

January 11

gobnat_full.jpg

gobnat_lowerpanel_detail2.jpg

290px-Patrick1.jpg

Saint Patrick of Ireland (+460)

March 17

lifeofsaintpatri00cusa_0337.jpg

St Patrick of Ireland

meeting and baptized Saints Ethenea & Fidelmia

H121_Eithne.jpg

Saints Virgins Ethenea (Ethna) and Fidelmia (Fedelma) of Ireland (+433)

January 11

Died 433. One summer day the little daughters of King Laoghaire of Connaught, Ethna and Fedelma, who were barely out of childhood and full of fun, went for their daily bath in a private place near the palace, a place to which no one ever came so early in the morning. But this special day they were surprised to hear voices and see tents encamped on the grassy slope near the pool.

There was a drone of a strange language and every now and again a sweet voice broke into song and mingled with that of the birds in the nearby woods and the murmuring of the river. Saint Patrick and his companions, who had arrived during the night with a message for the King of Connaught, were praying the Divine Office in Latin. Finally, each group spied the other.

The older princess asked, Who are you, and where do you come from?

Patrick hesitated, then said: We have more important things to tell you than just our names and where we’re from. We know who the one true God is whom you should adore…

The girls were delighted, rather than annoyed. In a flash something seemed to light up inside them, to make a blinding white blaze in their hearts and minds. They knew at once that this was real, real news and that it was true. It all happened instantaneously. Then they asked a whole torrent of questions:

Who is God? Where does He live? Will He live forever? and on and on as excited young people do.

Patrick answered each question quickly and simply. He, too, was delighted: the light that blazed up in the girls was in the man, too, and the three lights together made a tremendous glow. Everyone else stood listening raptly, feeling lucky to be witnesses to the saintly man and the sweet girls–and the Holy Spirit in their midst.

Oh, tell us how to find the good God. Teach us more about the kind Jesus, who died upon the Cross. Tell us more, more, more, the princesses urged. But there was no need for more; the two had already received the gift of the Spirit of Truth.

Patrick led them to their bathing pool, where he baptized them. For a short time thereafter, Ethna and Fedelma were very quiet for they were in deep prayer. Meanwhile, Patrick prepared to offer the Holy Sacrifice. Then the princesses began again, I want to see Jesus Christ now, said Ethna.

And so do I, echoed Fedelma. I want to be with Him in His home forever.

Patrick, moved by this loving longing, very gently explained that they would not be able to see God until after their death. They were still young, so it would be a long time before they could see Him as He is. If they lived good Christian lives, then they would be able to go to God for always and great joys would replace the present sorrows. The girls pondered this as Patrick began the Offering.

As the holy Offering went on everyone was still, but the river and woods seemed to sing God’s praises. Then the youngest man rang a little bell and all bowed their heads. Jesus Christ was with them in the grassy knoll in the king’s park. Soon the bell rang again. Patrick beckoned the princesses forward and gave them Holy Communion.

For a little while the girls looked so happy and so beautiful that they were like angels. And then, we are told, they died. They longed so much to be with Jesus that they died of longing. Saint Patrick was exceedingly happy to have met such quick and whole-hearted belief (Benedictines, Curtayne).
This other retelling of the meeting between Patrick and the two young girls is from Muirchu’s 7th century Life of Saint Patrick:

On his missionary travels, Saint Patrick came to Rathcroghan near Tulsk. At the well of Clebach beside Cruachan (probably today’s Tobercrogheer), he pauses for a rest.

Rathcroghan, the rath of Croghan, is an ancient Celtic royal burial place, rich in earthworks and earlier megalithic remains. The seven-foot-high standing stone in the middle of a ring-fort is said to mark the burial place of the pagan monarch Daithi.

While Patrick and his clerics are assembled at the well, two royal maidens, fair Ethne and red-haired Fedelma, come to wash their hands. These two daughters of Loeghaire are being brought up in Connacht by the two wizards, the brothers Mael and Caplait. Surprised at the strange appearance of the monks and priests, the girls ask them who they are, and where they come from. Patrick replies that it were better for them to believe in the true God than to ask such questions.

Ethne then asks him:

What is God? Where is God. And of whom is God?
And where is God’s dwelling place?
Does your God have sons and daughters?
Has he gold and silver? Is he immortal?
Is he beautiful?
Have many people fostered his son?
Are his daughters beautiful and beloved of men?
Is he in heaven or on earth?
Or on the plain?
In what manner does he come to us?
In the mountains? In the glens?
Is he young or old?
Tell us of him, in what manner is he seen?

Filled with the Holy Spirit, Patrick answers them:

Our God is the God of all men, the God of Heaven and Earth,
of seas and rivers, of Sun and Moon and stars,
of high mountains and deep valleys,
the God over Heaven and in Heaven and on Earth,
and in the sea and in all that is therein.
He informs all these things, he brings life to all things,
he surpasses all things, he sustains all things.
He gives light to the Sun, and to the Moon by night.
He makes fountains in the dry land and islands in the seas,
and he sets the stars in their places.
He has a Son, co-eternal with himself and in his own likeness.
Neither is the Son younger than the Father,
nor the Father older than the Son.
And the Holy Spirit breathes in them.
The Father and the Son and the Holy Spirit cannot be divided.
In truth I wish to unite you to the Heavenly King,
you who until now are the daughters of an earthly king.
Believe!

With one voice and heart, the two girls answer: In what way can we believe in the Heavenly King? Instruct us most diligently so that we may see him face to face, inform us and whatever you tell us we will do.

Patrick asks them if they believe that in baptism the sin of their father and mother will be cast off, to which they reply We believe.

Patrick asks them if they believe in repentance after sin, in life after death, in resurrection on the Day of Judgement, in the oneness of the Church. To all of these questions the girls reply We believe.

They are then baptized, Patrick blesses the white veils over their heads, and they beg to see the face of Christ. Patrick tells them that until they receive Communion and taste death, they cannot see Christ’s face. They reply: Give us the Communion so that we may see the Son, our Bridegroom.

They receive the Holy Eucharist and fall asleep in death. They are wrapped together in one shroud, and are greatly bewailed by their friends.

The Druid Caplait, the foster-father of one of the girls, comes to Patrick lamenting. Patrick preaches to him and he, too, believes, and is baptized and tonsured. The other Druid, Caplait’s brother Mael, comes to Patrick to tell him that he will bring his brother back to the pagan creed, but Patrick preaches to Mael also, and he, too, is converted, and tonsured.

The period of mourning then being over, the bodies of Ethne and Fidelma are buried near the well of Clebach. A circular ditch is dug around the burial place, as is customary (Tirechan adds) among the inhabitants of Ireland.

from Muirchu’s Life of Saint Patrick
Troparion of Ss Ethenia and Fidelmia
Tone 5
O daughters of King Laoghaire and first-fruits of Patrick’s mission,
most pious Ethenia and Fidelmia,
you were blessed to receive the monastic veil from Ireland’s Enlightener.
Weeping and lamenting we call upon your charity.
Pray to Christ our God
that He will raise up a new Patrick in our day,
that we may be led into the Way of Salvation.

Kontakion of Ss Ethenia and Fidelmia
Tone 4
Having been tonsured, O most pure and righteous virgins Ethenia and Fidelmia,
you were found worthy to tarry in this vale of tears
and to receive the Body and Blood of Christ, just once,
before going to your eternal reward.
We chant your praises and implore Christ our God
that, in the day of Judgment,
He will not find us wanting.

Source:

http://celticsaints.org

http://celticsaints.org/2011/0111c.html

CELTIC SAINTS

 

rimg10393.jpg

St Patrick’s Ogulla Holy Well

in Tulsk, Co. Roscommon, Ireland

Ogulla Holy Well 001L.jpg

Ogulla-Holy-Well-Ireland-May-2012-6-Medium.jpg

Ogulla Holy Well 002s.jpg

Ogulla-Holy-Well-Ireland-May-2012-11.jpg

Holy Tree.jpg

The Holy Tree & the Ogulla Holy Well which blessed by Saint Patrick

and has healing effects next to Holy Well Ogulla in Tulsk in Ireland

that Saints Ethenea & Fidelmia where baptized

Crossbase.jpg

Crossbace of an ancient Celtic Cross

next to St Patrick’s Ogulla Holy Well in Tulsk, Ireland

42-19019371-1680x460.jpg

Photos from Co. Roscommon, Ireland

1954203_04d1a598.jpg

Screen-Shot-2016-04-08-at-8.58.50-AM.png

737d7824-06c3-45b1-b072-1e3fe89cd85b.jpg

mayo-ireland-ballinlough-003.jpg