Άγιος Θεοφάνης & Αγία Πανσέμνη η πρώην πόρνη στην Αντιόχεια της Συρίας (+363) – 10 Ιουνίου

http://conversionstoorthodoxy.wordpress.com

CONVERSIONS TO ORTHODOXY

Άγιος Θεοφάνης & Αγία Πανσέμνη

η πρώην πόρνη στην Αντιόχεια της Συρίας (+363)

10 Ιουνίου

Oύτος ο Όσιος Θεοφάνης ήτον από την Aντιόχειαν, γεννηθείς δε από γονείς απίστους και ασεβείς, ογλίγωρα μετετέθη προς την εις Xριστόν πίστιν και ευσέβειαν. Όταν δε έφθασεν εις ηλικίαν δεκαπέντε χρόνων, επήρε γυναίκα διά γάμου, και ζήσας με αυτήν χρόνους τρεις, αφ’ ου εκείνη απέθανεν, ευθύς αυτός προσήλθεν εις την του Xριστού Eκκλησίαν, και εδέχθη το Άγιον Bάπτισμα.

Όθεν κοντά εις την πόλιν της Aντιοχείας κτίσας ένα κελλάκι στενώτατον, έκλεισεν εκεί μέσα τον εαυτόν του ο αοίδιμος, καθαριζόμενος πάντοτε από όλα τα πάθη, και αποκτώντας όλα εκείνα τα μέσα και όργανα, τα οποία συνεργούσι προς την τελειότητα, και άκραν αρετήν. Mαθών δε διά μίαν δημοσίαν πόρνην Πανσέμνην ονομαζομένην, πως γίνεται εις πολλούς αιτία απωλείας, επροσευχήθη πρώτον και αφιέρωσε τον εαυτόν του εις τον Θεόν.

Έπειτα ευγήκεν από το κελλίον του, και εκδυθείς το τρίχινον φόρεμα οπού εφόρει, ενεδύθη φορέματα πολύτιμα. Eπήρε δε από τον πατέρα του και δέκα λίτρας χρυσάφι, λέγωντας εις αυτόν, ότι έχει να πάρη άλλην γυναίκα. Πηγαίνωντας δε εις Continue reading “Άγιος Θεοφάνης & Αγία Πανσέμνη η πρώην πόρνη στην Αντιόχεια της Συρίας (+363) – 10 Ιουνίου”

Advertisements

Saint Palladius 1st Bishop of Ireland & Scotland, from France (+450) – July 6

http://greatbritainofmyheart.wordpress.com

GREAT BRITAIN OF MY HEART

564.jpg

saint_palladius.jpg

Saint Palladius 1st Bishop of Ireland & Scotland, 

from France (+450)

July 6

Saint Palladius was the first Bishop of the Christians of Ireland, preceding Saint Patrick.

The Palladii were thought to be amongst the most noble families of Gaul, and several of them held high ranks in the Church of Gaul. Saint Palladius was the son of Exuperantius of Poitiers.

Saint Palladius held the (higher) rank of Deacon of Rome.

Saint Palladius was married and had a young daughter. In Rome, he kissed his family goodbye in the manner of the Apostles, and lived as an ascetic in Sicily around 408-409, giving his daughter to a convent on that island. He seems to have been ordained as a priest around 415. He lived in Rome between 418–429, and appears to be the “Deacon Palladius”, responsible for urging Pope Celestine I to send the bishop Germanus to Britain, where he guided the Britons back to the Orthodox faith.

Ireland

In 431, he have been sent as the first bishop to the Christians of Ireland: Palladius, having been ordained by Pope Celestine, is sent as first bishop to the Irish believing in Christ. Palladius landed at Hy-Garchon, where the town of Wicklow now stands.

Irish writers that chronicled the life of St. Patrick state that St. Palladius preached in Ireland before St. Patrick, although he was soon banished by the King of Leinster, and returned to North Britain. According to Muirchu (who lived two centuries later) in the Book of Armagh, God hindered him…and neither did those fierce and cruel men receive his doctrine readily, nor did he himself wish to spend time in a strange land, but returned to him who sent him. Palladius was accompanied by four companions: Sylvester and Solinus, who remained after him in Ireland, and Augustinus and Benedictus, who followed him to Britain but returned to their own country after his death. Palladius is most strongly associated with Leinster, particularly with Clonard, County Meath.

Scotland

According to St. Prosper, Palladius arrived among the Scots in North Britain (in the consulate of Bassus and Antiochus) after he left Ireland in 431. Scottish church tradition holds that he presided over a Christian community there for about 20 years.

 

St Palladius’s Chapel

5th century shrine is among the earliest Christian sites in Scotland.

Fordoun was the site of a chapel founded by the 5th century saint, Palladius, who is said to have preached and died here.

The saint’s relics were preserved in a silver shrine with the chapel that he built at Fordoun.

The chapel – also known as Paldy Kirk – was the mother church for the Mearns region. The ruins of a 13th century chapel built on the site of the original 5th century building can still be seen beside the later church and there is still a well known as St Palladius’s Well in the grounds of the manse.

The ancient ruins were rebuilt in the 16th century and again in 1788. In 1828 the roof collapsed and the chapel was finally abandoned in favour of the new and much grander building we see today. Within the ruined 13th century building is a holy water stoup and an aumbry in the north wall. The three large lancets are a 17th century addition.

The most intriguing feature in the chapel ruins is not above ground however. Protected by a metal grate are stone steps leading down into the earth to a crypt unse the chapel floor.

One plausible theory is that the crypt was where the relics of St Palladius were held, and where pilgrims came to visit his shrine. King Kenneth III was one of those piulgrims; it is said that he was on his way to Fordoun when he died in 994 AD.

In the vestibule of the church is the Fordoun Stone, a beautifully carved Pictish cross slab. This was discovered in 1787 when the pulpit of the chapel was pulled down. The cross may have been hidden here during the Reformation. It shows a marvellously intricate cross and traditional pictish symbols, plus inscriptions in Ogham and a Roman script.

There are several interesting old gravestones near the chapel (some actually leaning agaimst the chapel wall). One stone to William Christison has a rather pointed reminder (literally); a finger points upwards to the heavens above, and a single word is carved – ‘Home’.

Palladius was the first Christian missionery in northern Scotland. He was ordained a priest by Pope Celestine in 430 AD, and is thought to have preached in Ireland before arriving in the Mearns area of Scotland. Presumably he found the natives less than receptive, for his martyrdom occurred not long after his arrival.

The chapel is accessible at any time.

Source:

Wikipedia

Αφρικανή Ρωμαιοκαθολική στο Κονγκό βαπτίζεται Ορθόδοξη μετά από εμφάνιση Αγίου όπου της είπε οτι η Αληθινή Εκκλησία είναι η Ορθοδοξία

http://africaofmyheart.wordpress.com

http://romancatholicsmetorthodoxy.wordpress.com

ROMAN CATHOLICS MET ORTHODOXY

AFRICA OF MY HEART

493.jpg

Αφρικανή Ρωμαιοκαθολική στο Κονγκό

βαπτίζεται Ορθόδοξη μετά από εμφάνιση Αγίου όπου της είπε οτι

η Αληθινή Εκκλησία είναι η Ορθοδοξία

 

«Τό Μάρτιο τοῦ 1991 ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ἔργου του Κονγκό, Κολουέζι, π. Μελέτιος εἶχε πάει στό Λικάσι γιά νά τελέση τό σαρανταλείτουργο μνημόσυνο τῆς Ἑλληνίδος Σοφίας… Ἕνα ἀπόγευμα βάδιζε στό δρόμο μέ κατεύθυνσι τόν Ἱερό Ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ἀπό πίσω τόν ἀκολουθοῦσε μιά ἰθαγενής κυρία. Τόν πρόφθασε, τοῦ ζήτησε συγγνώμη καί τοῦ ἀφηγήθηκε τά ἑξῆς: “Πάτερ, εἶμαι μιά Χριστιανή Ρωμαιοκαθολική στό θρήσκευμα. Κάθε μέρα παρακαλῶ τό Θεό νά μέ ὁδηγήση στή σωτηρία τῆς ψυχῆς μου. Μιά νύκτα εἶδα ἕνα ὄνειρο. Εἶδα ἕναν ἱερέα, πού φοροῦσε τά δικά σας ροῦχα. Εἶχε γένεια καί τό πρόσωπό του φαινόταν πολύ λαμπρό. Μέ πλησίασε καί μοῦ μιλοῦσε στή γλῶσσα μου, πρᾶγμα τό ὁποῖο μέ παραξένεψε, διότι πρώτη φορά τόν ἔβλεπα. Μοῦ ἔδειξε καί μιά Ἐκκλησία καί μοῦ εἶπε τά ἑξῆς: Ἐπειδή μέ δάκρυα ζητᾶς τή σωτηρία σου, νά αὐτή τήν ὁποία βλέπεις εἶναι ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία. Σ᾽ αὐτή θά πᾶς καί θά σοῦ πῆ ὁ ἱερεύς τί θά κάνης γιά νά βαπτισθῆς”.

Ὁ π. Μελέτιος τήν ἄκουγε μέ ἐνδιαφέρον, ὥσπου ἔφθασαν καί στήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Προδρόμου. Τότε αὐτή ἡ γυναίκα ἀνεφώνησε. “Νά αὐτή εἶναι ἡ Ἐκκλησία τήν ὁποία εἶδα στόν ὕπνο μου”. Καί ἄρχισε νά κλαίη ἀπό τή χαρά καί τή συγκίνησί της ζητώντας να βαπτιστεί Ορθόδοξη…».

Πηγή:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Ἀντιαιρετικά Ἐφόδια

ἐκδ. Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

Σταμάτα Ἀττικῆς 2013

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

Saint Declan Bishop of Ardmore, Ireland (5th ce.) – July 24

http://irelandofmyheart.wordpress.com

IRELAND OF MY HEART

ArdmoreCathedral.JPG

f8408082-4ae3-481a-b7f5-ff502ee384e3.jpg

Saint Declan

Bishop of Ardmore, Ireland (5th ce.)

July 24

 

Saint Declan of Ardmore (Irish: Declán mac Eircc, Latin: Declanus, died 5th century), was an early Irish saint of the Déisi Muman, who was remembered for having converted the Déisi in the late 5th century and for having founded the monastery of Ardmore (Ard Mór) in what is now Co. Waterford.

Like Saint Ailbe of Emly, Saint Ciarán of Saigir and Saint Abbán of Moyarney, Saint Declan is presented as a Munster saint who preceded Saint Patrick in bringing Christianity to Ireland. He was regarded as a patron saint of the Déisi of East Munster.

It was through his father that Declán belonged to the royal dynasty of the Déisi Muman. Saint Declan’s mother Dethiden or Dethidin. Saint Declan’s birthplace is said to be Drumroe, near Cappoquin (west Co. Waterford).

Saint Declan first embarks on a journey to Rome, where he studies and is ordained bishop by the Bishop of Rome. At Rome, he meets his fellow countryman St Ailbe of Emly, and on returning to Ireland, he meets St Patrick. St Declan recognises the supreme authority of both saints and with Patrick he comes to an arrangement about the sphere of their mission in Ireland. On St Patrick’s instructions, St Declan founds the monastery of Ardmore (Irish Ard Mór), which lies near the Irish coast, in the southeast of the kingdom of the Déisi Muman, and having obtained Patrick’s blessing, goes on to convert the Déisi to Christianity.

Saint Declan is contemporary of Saint David of Wales in the 6th century. Likewise, the even later saint Ultan of Ardbraccan (d. 655-657) is presented as Declán’s pupil.

The saint later paid a visit to the Déisi of Mide/Meath, where the King of Tara welcomed him and granted him land for the purpose of founding a “monastery of canons”. The monastery founded there became known as Cill Décláin (Kilegland, Ashbourne, Co. Meath).

Saint Declan is one of four Munster saints who they founded monasteries and preached the Gospel in Munster before their younger contemporary St Patrick ever set foot in Ireland. These bishop saints, also included St Ailbe of Emly, St Ciarán of Saigir and St Abbán of Moyarney. The same claim was apparently made for St Íbar of Beggery Island, according to the Life of St Abbán, which identifies him as St Abbán’s uncle and teacher.

According to his Life, St Declan is reposed in the Lord at his monastery in Ardmore and was subsequently buried there. His feast day in the martyrologies is 24 July.

Also, St Declan was responsible for introducing rye (Irish secal, from Latin secale) into Ireland.

The path walked by Declan from Ardmore to Cashel, County Tipperary has been restored as St Declan’s Pilgrim Path.

A round tower still stands at the site of the saint’s monastery at Ardmore as well as earlier ecclesiastical ruins, such as a stone oratory and a small stone church.

Source:

Wikipedia

&

Abel-Tasos Gkiouzelis

http://gkiouzelis.wordpress.com

ORTHODOX HEART SITES

Οι εννεάδυμες Παρθενομάρτυρες της Πορτογαλίας: Αγίες Βιλγκεφόρτις η εσταυρωμένη, Μαρίνα, Κουϊτερία, Γενεύη, Ευφημία, Μαρκιάνα, Γερμάνα, Βασιλεία & Βικτωρία που μαρτύρησαν σε όλη τη Μεσόγειο το 139 μ.Χ. & ο Άγιος ιερομάρτυς Οβίδιος 3ος Επίσκοπος Braga Πορτογαλίας (+135)

http://synaxarion-hagiology.blogspot.com

SYNAXARION-HAGIOLOGY

porto-portugal-155.jpeg

00ec14beb529f9d76eac51992b1c3045--religious-images-religious-art

Οι εννεάδυμες Παρθενομάρτυρες της Πορτογαλίας:  

Αγίες Βιλγκεφόρτις η εσταυρωμένη, Μαρίνα, Κουϊτερία, Γενεύη, Ευφημία,

Μαρκιάνα, Γερμάνα, Βασιλεία & Βικτωρία,

Παρθενομάρτυρες στη Μεσόγειο (+139)

& ο Άγιος ιερομάρτυς Οβίδιος 3ος Επίσκοπος Braga Πορτογαλίας (+135)

Εορτή στις 9/1, 18/1, 19/1, 22/5, 3/6, 12/7, 20/7, 16/9

465

Η Αγία Παρθενομάρτυς Βιγκελφόρτις ή Λιμπεράτα η εσταυρωμένη

η οποία στις Ι. Εικόνες παρουσιάζεται και με γένια

& χωρίς τα γένια του θαύματος της Παναγίας για να αποφύγει να παντρευτεί

τον ειδωλολάτρη βασιλιά δια της βίας

portugal

Τα ονόματα των εννεάδυμων Παρθενομαρτύρων της Πορτογαλίας είναι τα εξής:

Αγία Βιλγκεφόρτις ή Λιβεράτα ή Ευτροπία (St Wilgefortis / Liberata / Eutropia) η εσταυρωμένη, Παρθενομάρτυς στην Aguas Santas Ισπανίας, από Braga Πορτογαλίας (20 Ιουλίου, +139)

Αγία Μαρίνα ή Μαργαρίδα (St Mariña / Margarida), Παρθενομάρτυς στην Aguas Santas Ισπανίας, από Braga Πορτογαλίας (18 Ιανουαρίου, +139)

Αγία Κουϊτερία ή Κυθέρεια (St Quiteria) Παρθενομάρτυς στην Aire-sur-l’Adour Γαλλίας, από Braga Πορτογαλίας (22 Μαΐου, +139)

Αγία Ευφημία ή Ευμελία (St Eufemia / Eumelia) Παρθενομάρτυς στην Auria της επαρχίας Orense της Ισπανίας από Braga Πορτογαλίας (16 Σεπτεμβρίου, +139)

Αγία Μαρκιάνα ή Μαρίκα (St Marciana / Marica) Παρθενομάρτυς στό Toledo της Ισπανίας, από Braga Πορτογαλίας (9 Ιανουαρίου, +139)

Αγία Γερμάνα (St Germana) Παρθενομάρτυς από Braga Πορτογαλίας (19 Ιανουαρίου, +139) και οι συμμάρτυρές της Άγιοι Παύλος, Γερόντιος, Ἰανουάριος, Σατουρνίνος, Σουξέσσος, Ἰούλιος, Κάτος και Πία, μάρτυρες στήν Νουμίδια Ἀλγερίας (19 Ιανουαρίου, +139)

Αγία Βικτωρία ή Ρίτα (St Victoria / Vitoria / Rita) Παρθενομάρτυς από Braga Πορτογαλίας (17 Νοεμβρίου, +139)

Αγία Γενιβέρα ή Γενεύη (St Genibera / Genebra / Gemma) Παρθενομάρτυς από Braga Πορτογαλίας (+139)

Αγία Βασιλεία ή Βασίλισσα (St Basilia / Basilissa) Παρθενομάρτυς από Braga Πορτογαλίας (12 Ιουλίου, +139)

Εορτή στις 9/1, 18/1, 19/1, 22/5, 3/6, 12/7, 20/7, 16/9

YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjk2NDk0NjtzOjE6InciO2k6MTAyMDtzOjE6ImgiO2k6MzIwMDtzOjE6ImMiO2k6MDtzOjE6InMiO2k6MDtzOjE6ImsiO3M6NDA6ImM2YTRiNTJjZmZlY2E1ZmI4OTI3M2YxM2I2MjAzMTRkNTNkOWJkNzQiO30=

Ο Άγιος ιερομάρτυς Οβίδιος 3ος Επίσκοπος της Braga Πορτογαλίας (+135)

3 Ιουνίου

Ο Άγιος ιερομάρτυς Οβίδιος 3ος Επίσκοπος Braga της Πορτογαλίας ήταν ένας Ορθόδοξος Άγιος του οποίο τα αγάλματα κοσμούν την πόλη Braga της Πορτογαλίας. Γεννήθηκε στη Σικελία της Ιταλίας και το 95 μ.Χ. στάλθηκε από τον Άγιο ιερομάρτυρα Κλήμη Α´ τρίτο Επίσκοπο Ρώμης ως Επίσκοπος στην πόλη Braga της Πορτογαλίας. Εκει στην Braga της Πορτογαλίας βάπτισε της 9 Αγίες Παρθενομάρτυρες όταν εγκαταλήφθηκαν από την Continue reading “Οι εννεάδυμες Παρθενομάρτυρες της Πορτογαλίας: Αγίες Βιλγκεφόρτις η εσταυρωμένη, Μαρίνα, Κουϊτερία, Γενεύη, Ευφημία, Μαρκιάνα, Γερμάνα, Βασιλεία & Βικτωρία που μαρτύρησαν σε όλη τη Μεσόγειο το 139 μ.Χ. & ο Άγιος ιερομάρτυς Οβίδιος 3ος Επίσκοπος Braga Πορτογαλίας (+135)”

Άγιος Νικόλαος ο Γραικός, ηγούμενος της Μονής του Prata της Ιταλίας (+1010) – 13 Ιανουαρίου

http://italyofmyheart.wordpress.com

ITALY OF MY HEART

Άγιος Νικόλαος ο Γραικός,

ηγούμενος της Μονής του Prata της Ιταλίας (+1010)

13 Ιανουαρίου

Ο Άγιος Νικόλαος ο Γραικός (ιταλικά: San Nicola Greco) (910-13 Ιανουαρίου 1010) ήταν Αρχιμανδρίτης της κοινότητας των ελληνο-ιταλών μοναχών του Prata, στο Casoli. Τιμάται ως Άγιος και τα Ιερά Λείψανά του σώζονται στην Guardiagrele, μια πόλη της οποίας είναι πολιούχος.

Κατά την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τον 8ο αιώνα, λόγω της Εικονομαχίας, πολλές κοινότητες μοναχών από την Κωνσταντινούπολη εγκαταστάθηκαν στην νότια Ιταλία (Σικελία, Καλαβρία) δημιουργώντας έτσι το φαινόμενο του ιταλο-ελληνικού μοναχισμού.

Οι επιδρομές των Σαρακηνών τον 10ο αιώνα απείλησαν την επιβίωση αυτών των μοναστικών κοινοτήτων. Το 977, υπό την καθοδήγηση του Αρχιμανδρίτη Ιλαρίωνα, μια ομάδα 28 μοναχών από τα μοναστήρια του Αγίου Μαρτίνου αναζήτησαν καταφύγιο στην περιοχή Sannio.

Πολλοί από τους μοναχούς προτίμησαν να αποσυρθούν ως αναχωρητές στα βουνά του Molise. Ο Αρχιμανδρίτης Ιλαρίων και επτά από τους μαθητές του, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Νικολάου, εγκαταστάθηκαν στο Abruzzo. Εκεί αγόρασαν το κάστρο της Prata, στο Casoli, όπου βρισκόταν το παλαιό αββαείο του Montecassino.

Ο Ηγούμενος Ιλαρίων λόγω ταπεινοφροσύνης δεν είχε επιλέξει διάδοχο γι’αυτό όταν εκοιμήθη οι μοναχοί δεν μπόρεσαν να εκλέξουν νέο ηγούμενο. Έτσι, για την επιλογή, ακολούθησαν μια διαδικασία κατά την οποία κρατούσε ο καθένας ένα δοχείο στις όχθες του ποταμού Aventino, και περίμεναν έως ότου ένα ψάρι έρθει σε ένα από αυτά. Αυτός στου οποίου το δοχείο θα ερχόταν το ψάρι θα ήταν ο νέος ηγούμενος. Τελικά μέσω της διαδικάσιας εξελέγη ηγούμενος ο Άγιος Νικόλαος. Χαρακτηριστικά της ζωής του αποτέλεσαν τα έργα φιλανθρωπίας και η μυστηριακή ζωή. Πέθανε σε ηλικία 100 ετών στη μονή της Prata, πιθανότατα στις 13 Ιανουαρίου του έτους κατά τη θητεία του Πάπα Σεργίου IV (1009-1012).

Στον Ορθόδοξο Μητροπολιτικό Ναό της πόλης Μιχάλοβτσε της Σλοβακίας, έδρα της Μητρόπολης Μιχαλουπόλεως και Κασσοβίας, φυλάσσεται τεμάχιο από το Ιερό Λείψανο του Αγίου Νικολάου του Γραικού, το οποίο δωρήθηκε στην Μητρόπολη Μιχαλουπόλεως με ενέργειες του Μητροπολίτη Γεωργίου.

The 9 Saints nonuplet sisters Virgin-Martyrs of Portugal: Saints Wilgefortis (Liberata) the crusified, Marina, Quiteria, Genibera, Eufemia, Marciana, Germana, Basilia & Victoria the Virgin-Martyrs in Mediterranean (+139) & Saint Ovidius 3rd Bishop of Braga, Portugal (+135)

http://portugalofmyheart.wordpress.com

PORTUGAL OF MY HEART

The 9 Saints nonuplet sisters Virgin-Martyrs of Portugal:

Saints Wilgefortis (Liberata) the crusified, Marina, Quiteria, Genibera, Eufemia, Marciana, Germana, Basilia & Victoria the Virgin-Martyrs in Mediterranean (+139)

& Saint Ovidius 3rd Bishop of Braga, Portugal (+135)

╰⊰¸¸.•¨*

Saint Virgin-Martyr Wilgefortis or Liberata the crusified

in some icons show her with a beard in a memory of Virgin Mary’s miracle

to avoid to marry the pagan king

The names of the 9 Virgin-Martyrs from Portugal:

Saint Wilgefortis or Liberata or Eutropia the crucified, Virgin-Martyr in Aguas Santas, Spain (July 20, +139)

Saint Marina or Margarida, Virgin-Martyr in Aguas Santas, Spain  (January 18, +139)

Saint Quiteria, Virgin-Martyr in Aire-sur-l’Adour, France (May 22, +139)

Saint Eufemia or Eumelia, Virgin-Martyr in Braga, Portugal (September 16, +139)

Saint Marciana or Marica, Virgin-Martyr in Toledo, Spain (January 9, +139)

Saint Germana Virgin-Martyr and the Saints Paul, Gerontius, January, Saturninus, Suxessus, Julius, Katus and Pia, Martyrs in Numidia, North Africa (January 19, +139)

Saint Victoria / Vitoria / Rita, Virgin-Martyr from Braga, Portugal (November 17, +139)

Saint Genibera / Genebra / Gemma, Virgin-Martyr from Braga, Portugal (+139)

Saint Basilia or Basilissa, Virgin-Martyr from Braga, Portugal (July 12, +139)

Feast days: Jan 9, 18 & 19, May 22, June 3, July 12 & 20, Sep 16

The Saints 9 Virgin-Martyrs of Portugal were born in the year 119 A.D. in Braga, Portugal. They were the daughters of pagan Castelius Lucius Severus and Calsia.

Her mother, Calsia was disgusted at the fact that she went through nine childbirths and not one of them was male. She called on her maid Sila to dispose of them by drowning the nine infants. Sila was a follower of Christianity so she ended up giving the babies to a Christian monk to be raised in the Christian community. Their father King Lucio was completely unaware of their birth.

Saint Ovidius the Bishop of Braga in Portugal, took care of the girls, baptized them Christian, and taught them all about Christianity. St Quiteria was the most dedicated out of her sisters when it came to their faith. She was fascinated with the Virgin Mary and the words of Christ. The monk eventually told the girls that their biological parents were the Royal Rulers of the country, but none of them had the desire to live a luxurious life.

St Wilgefortis (Liberata), St Quiteria and their seven other sisters around breaking Christians out of jail. This lasted for a few years until they were caught and brought to the King. Once the King realized who they were he asked them to live in the palace. While the sisters lived there they praised Jesus everyday and eventually turned their room into a prayer hall. When the King realized they were Christians he told them to give it up and marry Roman pagans. They refused and were locked up in jail. In jail they praised and glorified Jesus, and eventually an angel came and told St Quiteria “Happy and fortunate you are, for you deserved to find grace in front of God, so that God has chosen you as his spouse. It is God’s will, that you are to live in solitude in the mount Oria and there you will exercise in oration and contemplation”. The angel released them from jail and they escaped all going in different directions. St Quiteria followed the angel and lived on the top of a mountain, where she was eventually captured. Once she again declined the marriage offer, she was imprisoned. Again she was freed by an angel, and returned to the mountain along with a group of other women whom she converted to Christianity. Along the way she had received the crown of martyrdom, and met Prosen Lastiano the ruler of the city Aufragia. She converted him to Christianity, but then a few days later he gave it up and became a pagan again. Prosen and his soldiers reached the mountain with intentions to kill her, but as the were ascending he fell down suddenly and lost all feeling in his hands and legs. Through the prayer of St Quiteria he regained his senses, and became full of faith. King Lucio was infuriated at the fact that his daughter converted women from his palace and one of his good friends to Christianity. Lucio and his soldiers left the palace so they could hunt her down. When they finally found her at the Aire-sur-l’Adour church in Gascony, France, he again tried to force her into marriage, and she declined because she wanted to remain a virgin for Jesus. Her father then ordered one of his soldiers to behead her, and it was done instantly. They also beheaded all of the other Christian women she was with. Αfter she was beheaded she walked to the Church of the Virgin Mary with her head in her hands.

Saint Marina was condemned to die in an oven. But she was rescued from this fate by St. Peter, who brought her out of the oven and water to cool her off. Later she was beheaded, but her head bounced around three times causing three fountains to spring from the ground.

In the place where she martyred there are:

-The prison of Saint Marina

-The church of Ascension: The oven of torture

-“Piocas”: The pond, where she was refreshed by St. Apostle Peter

-The sacred Fountains of Saint Marina: The places where her head bounced

-Saint Marina’s Oaks: Places with miraculous properties

-Vacariza carving stones

A parallel archaeological excavation and study of the local church has shown that the earliest layer of the present Church was built in the 6th century (AD 502 – 593).

Saint Wilgefortis, or Liberata, was martyred after Saint Marina in Aguas Santa in Spain. She was promised by her father to a pagan king. She took a vow of virginity and tried to stave off the wedding through prayer; she hoped to become repulsive and thus undesirable. Her prayers were answered in an odd way. She sprouted a beard.Her father, furious, had her crucified.

Saint Euphemia, or Eumelia, another sister, threw herself from a cliff to avoid capture. When she fell, the rock opened and swallowed her whole; a spring immediately appeared on the spot. This idea of being swallowed by rock and a subsequent spring echoes the Galician legends around St. Jacques and legends around Saint Fris, whose cult is centered in Gascony….where a lot of the 9-sisters action was said to have taken place.

Their sister Saint Marciana arrested in Toledo in Spain, where she was martyred.

Their sister Saint Victoria arrested in Cordoba in Spain, where she was martyred.

Their sister Saint Germana arrested and martyred in Numidia in North Africa, with the Saint Martyr Paul and 17 other Holy Martyrs.

Their sisters Saint Genibera and Saint Basilia arrested and martyred in Mediterranean Sea.

Saint Ovidius, also Saint Auditus, is a Portuguese saint. Saint Ovidius was a Roman citizen of Sicilian origin. Tradition states that he was sent to Braga by Pope Clement I, where he served as the city’s third bishop around 95. He baptized Saint Wilgifortis (Liberata) and her sisters after they were abandoned by their mother.

He was martyred for his Christian faith in 135.

The Portuguese call him Santo Ovídio, and sometimes, by the folkloric São Ouvido (literally “he who is heard” or “ear”), a folk-etymological translation of the Latin name Auditus; this name was then rendered as Ovídio. Because of his name, Saint Auditus or Ovidius was traditionally invoked against auditory diseases.

His feast day is June 3.

Sources:

Wikipedia

&

Abel-Tasos Gkiouzelis

http://orthodox-heart-sites.blogspot.com

ORTHODOX HEART SITES